Archív za 1988 rok

Strana 92

Chromomanganová cementační ocel pro cementaci s kalením bez podchlazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257207

Dátum: 15.04.1988

Autori: Přenosil Bohumil, Jódl Jiří, Vacek Jaroslav

MPK: C22C 38/18

Značky: cementací, chromomanganová, kalením, podchlazení, cementační

Text:

...o jejichž teplotní stabilitě a účinku na jemnozrnnost rozhoduje koncentrační nebo přesněji aktivní součin dusíku a hliníku.Podle čs A 0 č. 216 366 se tyto oceli vyznačují mikrolegurou v hmot. 0,012 až 0,070 dusíku a 0,005 až 0,05 B rozpustného hliníku, tj. hliníku který po dezoxidaci zůstal zachován v kovové formě, schopné reagovat s dusíkem na nitrid. U takto mikrolegovaných ocelí se uvádí vynikající jemnozrnnost, charakterizovaná...

Otěruvzdorná chromová bílá litina

Načítavanie...

Číslo patentu: 257206

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jančík Vlastimil, Kuklík Vladimír, Vocel Milan, Špunda Josef

MPK: C22C 37/06

Značky: bílá, litina, chromová, oteruvzdorná

Text:

...skupina prvků vanad, titan a zirkonium optimální jemnozrnnou strukturu s výrazným podílem drobných tvrdých strukturnich částic a skupina prvků molybden,nikl, měč, příznivě ovlivňuje prikslitelnost odlitků při větší tlouščce stěny a vlastnosti po zakalení, přičemž ovlivñuje horní hranice přípustného obsahu fosforu a síry. U odlitků z této litiny se dosáhne tvrdosti 57 až 62 HRc a poměrně odolnosti proti abrazivnímu opotřebení při zkoušce na...

Zapojení vstupní části bloku adaptivního řízení a aktivní kontroly zatížení nástrojů v CNC systémech pro řízení obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257205

Dátum: 15.04.1988

Autori: Steidl Karel, Zeman Luboš, Lang Pravdomil, Bydžovský Jan, Vaněk Josef, Čapek Karel, Rada Petr

MPK: B23Q 15/12

Značky: zatížení, nástrojů, adaptivního, bloků, kontroly, strojů, řízení, obráběcích, aktivní, vstupní, částí, systémech, zapojení

Text:

...výkonu pohonu vřetena a pohonů posuvů.V bloku g analogo-číslicového převodníku je vstupní analogový signál převáděn tak, že výstupní číslicová hodnota na výstupu 21 reprezentuje maximální hodnotu vstupního analogového sinálu v intervalu mezi dvěma po sobě jdoucími řídicími impulsy, přivedené na vstup33 bloku Q časové zakladny z druhého výstupu 3 prvního programovatelného obvodu 1 vstupua výstupu. Vlastní generace těchto řídicích impulsü je...

Způsob provádění Beckmannova přesmyku cyklohexanonoximu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257204

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zajíček Jiří, Němeček Milan, Vávra Vilém, Mařík Jiří, Peršín Jan

MPK: C07D 201/04

Značky: cyklohexanonoximu, zařízení, tohoto, způsobu, provádění, způsob, beckmannova, přesmyku

Text:

...V dochlazovací smyčce regulační orgán, jako je clona s pneumaticky nebo elektricky ovládaným regulačním ventilem Q 5, b.Je vhodné průtok chladící vody v potrubí Q regulovat dle teploty v mezizásobníku Q. V případě použití dvou výměníků tepla § 5, Q je vhodné sériové zapojení výměníku naVýhodou zařízenípodle vynálezu je jeho značná variabilita z hlediska výkonu vlivem možnosti nezávislé regulace průtoků jak v reakční, tak i V dochlazovací...

Hydraulický obvod řízení silového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 257203

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kudrov Georgij, Selivanova Varvara

MPK: B64C 25/22

Značky: řízení, obvod, hydraulický, silového, válce

Text:

...větvi ga je uspořádán druhý zpětný ventil 23.Druhý válcový prostor lg prvního silového válce lg je přídavně spojen s první kapalinovou nádrží 3 přes první vratné vedení gg a druhé vratné vedení gg a přes vratný ventil gg,který je řízen tlakem v nouzovém hydraulickém vedení 5.Jedno vratné nouzové vedení gl propojuje dvoucestný dvoupolohový ventil gła nouzové hydraulické vedení á s druhou kapalinovou nádrží 3 pro dotok ztrát prcsakem z...

Upichovací soustružnický nůž

Načítavanie...

Číslo patentu: 257202

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mizera Jiří

MPK: B23B 27/04

Značky: soustružnický, upichovací, nůž

Text:

...nože a obr. 4 pak půdorysným detailem přední části nože podle vynálezu.Upichovací soustružnický nůž l má šířku 3 své horní stěny g větší než je šířka E jeho spodní stěny 3. Břit A upichovacího soustružniokého nože l je proveden na přednímpokraji horní stěny g a za ním je horní stěna g opatřena šikmým rovným úsekem 5, skloněnýmpod ostrým úhlem głgg k horizontale, který přechází dále do vydutého oblouku o poloměrE a na něj pak navazuje...

Zavážecí zařízení nůžek na úpravu kovového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257201

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkora Miroslav, Jaitner Albín

MPK: B30B 9/32

Značky: úpravu, nůžek, kovového, zařízení, zavážecí, odpadů

Text:

...odpadu.Uvedené nevýhody odstraňuje zavážecí zařízení podle vynálezu sestávajíoí ze žlabu pevně spojeného s pevnými rameny opatřenými hydraulickými válci, vodítek s otočně uloženými táhly a z čelisti, jehož podstatou je, že boky čelisti jsou tvořeny minimálně jednou kružnicí. Další podstatou je, že zakřivené plochy čela čelisti jsou ve stálém styku s čelními plochami obou vodítek, které jsou opatřeny kameny.Řešení zavážecího zařízení podle...

Boční závěs vratového křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257200

Dátum: 15.04.1988

Autor: Wagenknecht Miloslav

MPK: E05D 3/02

Značky: závěs, křídla, vratového, boční

Text:

...a středním ramenem bočního závěsu je jednak umožněna rektifikace polohy vratového křídla ve vertikálním směru patním závěsem, jednak vyeliminovány montážní nepřesnosti. Použitím distančních vložek mezi hranol a úhelník je umožněna rektifikace polohy vratového křídla v horizontálním směru včetně naklápění. Tím je možno eliminovat vliv skutečných úchylek rozměrů a tvaru v rámci platných mezních úchylek na funkci vrat jak při montáži, tak i v...

Způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu diželeznatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257199

Dátum: 15.04.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy, diželeznatého, způsob

Text:

...možnému štěpení mezíprcduktů. Spodní nutná hranice teploty kalcinace (360 OC) je dána tepplotou pozvolného vzniku prvních částeček cyklo-tetrafosforeč V 257199 3nanu diželeznatého. Horní hranice teplotní oblasti kalcinace (900 °C) souvisí s tepelnou stabilitou cyklo-tetrafosforečnanu, který při této teplote taje za rozpadu tetrafosforečnanových cyklů a jejich přechodu na vyšší lineární fosforečnany. Výhodná teplota kalcinacev rozmezí 400 až...

Obvod automatického zpracování zvětšení rastrovacího elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257198

Dátum: 15.04.1988

Autor: Rychnovský Michael

MPK: H01J 37/248

Značky: elektronového, rastrovacího, obvod, mikroskopu, automatického, zvětšení, zpracování

Text:

...g a s druhým vstupem gg dekodéru Q. Ke sběrnicovámu výstupu analogově číslicového převodníku lg je připojen druhý sběrnicový vstup ll zobrazovacího obvodu ll, jehožprvní sběrnioový vstup łłl je spojen se sběrnicovým výstupem dekodéru 5. Ke sběrnicovému vstupu Q děliče Q napětí je připojen druhý sběrnicový výstup ggg obvodu lg stupňového ovládání zvětšení, zatímco první sběrnicový výstup łgl obvodu lg stupňového ovládání zvětšení je spojen se...

Způsob povrchového kalení ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257197

Dátum: 15.04.1988

Autori: Holemář Alois, Mašek Alois

MPK: C21D 9/32

Značky: kalení, ozubení, způsob, povrchového

Text:

...kalení bok po boku je hořák konstruován tak, äby délka plamene působcí na bok zubu nepřehřívala hlavovou hranu zubů. Hořáky, umístěné na obou bocích zubu nemají kalicí sprchu. Jsou chlazenéprütokem vody odváděné mimo prostor ohřevu trubkou. vzdálenost a posuv hořáku jsou nastavené tak, že přímo ohřívane úzke pásmo začínající 0,15 až 0,35 modulu od hlavy zubu a končící 0,25 až 0,35 modulu od paty zubu dosahuje krátkodobé teploty 080 až 980...

Struna pro míčové hry

Načítavanie...

Číslo patentu: 257196

Dátum: 15.04.1988

Autor: Budín Jiří

MPK: D01F 6/60

Značky: míčové, struna

Text:

...místech jejích překřížení. Důsledkem toho je pak snadné přetržení struny ve výpletu.Výše uvedené nedostatky strun pro míčové hry na bázi orientovaných polyamidových monofilů nebo pásků o průměru strun 0,6 až 2 mm jsou odstraněny strunou podle vynálezu, u které alespoň její vnější vrstva je tvořena monofily nebo pásky obsahujícími 1 až 10 hmot. sirníku molyhdeničitého přičemž mohou vedle toho obsahovat do 3 I bromidu lithného.Struna podle...

Způsob přípravy chlorovaných 2-chlormetan-sulfonylaminodifenyleterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257195

Dátum: 15.04.1988

Autori: Matoulek Jaroslav, Žaloudek Josef

MPK: C07C 43/29

Značky: přípravy, chlorovaných, 2-chlormetan-sulfonylaminodifenyleterů, způsob

Text:

...pyridin 5 rozpouštědlem se použije k další chlormetansulfonaci.Extrakci pyridinu je možno provádět jak kontinuálně, tak i deskontinuálně.500 q pyridinových odpadních vod s obsahem 106,9 g pyridinu se załkalizuje 162 g 40 volného roztoku Na 0 H.K takto-upravenému roztoku se přidá 500 g toluenu a obě fáze se důkladně promíchají.Po oddělení nepolěrní fáze se vodná fáze podrobí druhé extrakci 500 g toluenu. Druhý toluenový extrakt se...

1-(4-(2-(2-Propylamino)propyl)-benzen-azo)piperidin a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257194

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lešetický Ladislav, Křeček Václav, Protiva Jiří

MPK: C07D 211/98

Značky: přípravy, 1-(4-(2-(2-propylamino)propyl)-benzen-azo)piperidin, způsob

Text:

...a kyseliny octové (5 ml). Po míchání 10 min byla přidána kyselina chlorovodíková (2 N, 20 ml) a směs byla míchána dalších 10 min. Nato byla zfiltrováňa přes skleněnou vatu, organická vrstva byla promyta vodou, vysušena bezvodým síranem sodným a odpařena. získaný hnědý olej (2,5 g) byl chromatografován na sloupci silikagelu (70 g, eluce benzen). Byl získán jasně zelený krystalický nitrosoderivát vzorce vx (1,1 g, 31 0) o t.t. 75 až 77 °c...

Způsob přípravy 1-(4-jodfenyl)-2-isopropylaminopropanu značeného radioaktivními izotopy jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257193

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lešetický Ladislav, Křeček Václav, Protiva Jiří

MPK: C07C 87/28, C07B 59/00

Značky: přípravy, 1-(4-jodfenyl)-2-isopropylaminopropanu, izotopy, způsob, radioaktivními, značeného

Text:

.../zejména 123 I/.Jako výchozi látky jsou v nich použíty 4-jodfenyloctové kyseliny, benzylmethylketon. případně 4-jodamfetamin.Uvedené nevýhody řeší způsob přípravy 1-/4-jodfenyl/-2-isopropylaminopropanu vzorce II podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočivá v dvacetiminutovém mícháni roztoku 1-4-/2-(2-propylamino)propyl(-benzenazq 3 piperidinu vzorce I ve směsi acetonu a trifluoroctové kyselinys radioaktivně značeným jodidem alkalického...

Systém barevného dělení světla s redukovanou propustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 257192

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pešl Aleš

MPK: G02B 27/10, G02B 5/122, G02B 5/04...

Značky: systém, propustností, světla, dělení, redukovanou, barevného

Text:

...je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je püdorys příkladného provedení a na obr. 2 je v axonometrii zobrazena rozložené sestava dělicího systému. Směry řízení světla jsou označený dvojitými šípkami a polarizační stavy postupujícího záření jednoduohými šípkami, směry optických os fázové desky a křemenného rotátoru jsou označeny symbolem F. Na obr. 3 je graficky zobrazeno jedno z možných spektrálních rozložení V dílčích výstupech...

Kostka pro barevné dělení světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257191

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pešl Aleš

MPK: G02B 27/10, G02B 5/04

Značky: světla, dělení, barevné, kostka

Text:

...podle vynálezu je zná zorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je pudorys příkladného provedení a na obr. 2 jev axonometrii zobrazena rozložené sestava kostky. Směry šíření světelného záření jsou označeny dvojitými šípkami a polarizační stavy postupujicího záření jednoduchými šípkami, směry optických os fázových desek jsou označený symbolem F. Na obr. 3 je graficky zobrazeno jednoz možných spektrálních rozložení V dílčích výstupech kostky,...

Způsob přípravy 8-chinolinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257190

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pašťalka Karel

MPK: C07D 237/28

Značky: způsob, 8-chinolinolu, přípravy

Text:

...ve formě roztoku o koncentraci 72 až 92 hmotnostních, načež se po skončení reakce reakční směs míchá s vodou tak, aby koncentrace hydroxidu sodného byla 20 až 75 , suspenze produktu se siřičitanem sodným se oddělí a roztok hydroxidu sodného se použije opět k alkalickému tavení.Výhodou zpúsobu dle vynálezu je možnost recyklace roztoku hydroxidu sodného, čímžspotřeba hydroxidu sodného klesne na úroveň v blízkosti theoretických spotřeb....

Zařízení pro regulaci chlazení pro vzduchem chlazené spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257189

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pustějovský Ivan, Gonsior Ladislav

MPK: F01M 5/00, F01P 11/08

Značky: zařízení, vzduchem, motory, chlazení, chlazené, spalovací, regulaci

Text:

...prostoru lg kapalinové spojky l. Regulační ventil 3 je uložen na výfukovém potrubí ll, do jehož prostoru zasahuje bimetalickým čidlem 3, pro snímaní teploty výfukových plynú. Regulační ventil 3 je opatřen vstupním otvorem lg a výstupním otvorem lg a v jeho vnitřní části je uložen píst ll, kterýRozváděcí mezikus l chladiče 5 je umístěn na neznázorněné skříni motoru. V rozváděcím mezikusu 4 chladiče 5 oleje je uloženo šoupátko lg,...

Forma k odlévání odlitků, zejména kokil láhvového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257188

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lupinski Bronislav

MPK: B22C 9/00, B22D 7/06

Značky: kokil, tvaru, láhvového, odlévání, zejména, forma, odlitků

Text:

...nedostatky odstraňuje forma k odlévání odlitků, zejména kokil láhvového tvaru, horem nastojato, sestávající z vnějšího pláště a pravého jadra s podélnou výztuží,uloženého na nosné známce, podle vynalezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pravé jádro je ve formě uloženo na nosné známce zúženou částí, přičemž nosná známka, opatřena centrálním otvorem, je uložena na podélné výztuži mezi aretačními kolíky.Výhodou formy podle vynálezu je,...

Tepelná trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 257187

Dátum: 15.04.1988

Autori: Smrček Karel, Okrouhlý Ivan, Ministr Zdeněk

MPK: F28D 15/02

Značky: tepelná, trubice

Text:

...trubice. Další výhodou je možnost funkce ve všech poloháchvůči horizontále se stejným chladicím účinkem. P ř í k l a d provedení.Tepelně vodivý obal tepelné trubice je tvořen kovovou trubkou o vnějším průměru 40 mm.Ke vnitřní ploše tepelně vodivého obalu je přislinováno 6 vzájemně oddělených pörovitých segmentu, tvořenými profily obdélníkového průřezu 0 rozměru 9 x 7 mm. segmenty jsou vytvořeny slinováním z jemného kovového prášku, symetricky...

Spojovací zařízení pro sloup zářiče a kazetový vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 257186

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tomek Stanislav, Fajt Pavel

MPK: A61B 8/14, A61B 6/03

Značky: sloup, spojovací, zářiče, kazetový, vozík, zařízení

Text:

...že při tomoqrafii obsluha při manipulacis tomografickou tyčí zaklapne i sklopné rameno na prodloužený čep tomografického zařízení kazetového vozíku a naopak, čímž odpadá zdlouhavá manipulace a použití dalšího nástroje,který by byl nutný při dosavadním způsobu nastavování. Tím je podstatnou měrou zjednodušene obsluha i odpadá fyzická námaha obsluhy. Poloha spojení je kontrolována mikrospínačem. Další výhodou je i to, že setrvačné síly eloupu...

Způsob zhutňování betonových směsí vibrací a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257185

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krejčí Ilja, Krejčí Jan

MPK: B28B 1/08

Značky: provádění, způsobu, zhutňování, betonových, tohoto, způsob, vibrací, zařízení, směsi

Text:

...ke zbytečné intenzĺvní vibraci vibračního zařízení,slabé vibraci betonové směsi a k nevyužití, případně přetížení pohonu vibrátoruvZ uvedeného vyplývá, že frekvence vibrace je dominujícím parametrem zhutñovacího procesu, což názorně dokumentuje měření závislosti jednotlivých parametrů vibračního procesu realizované při zkouškách pokusného vibračního stolu - viz obr. 6. Z obrázku také vyplýva,že na frekvenci vibrace je podstatné závislá i...

Fotoelektrický indikátor tenkých neprůhledných objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257184

Dátum: 15.04.1988

Autori: Habán Jaromír, Říčný Václav, Novák Jaroslav

MPK: G02B 6/10, G02F 1/01, G02B 27/10...

Značky: indikátor, neprůhledných, objektu, fotoelektrický, tenkých

Text:

...odpor dále připojeného tranzistorového spínače. Kolektorový výstup tohoto tranzistorového spínače je výstupem fotoelektrického indikátoru.Výhodou navrhovaného uspořádání fotoelektrického indikátoru je snadná přizpůsobitelnost rozměrů sledované zóny rozměrům a geometrickému uspořádání světlocitlivých prvků při konstrukční jednoduchosti, rovnoměrný průběh světelné citlivosti sledovanézöny a v neposlednířadě i dosažitelná Vysoká rozlišovací...

Separační prostředek na bázi minerálního oleje pro betonové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257183

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kyral Josef, Vácha Jaroslav, Zlesák Ivan

MPK: B28B 7/38

Značky: separační, betonové, prostředek, bázi, minerálního, oleje, výrobky

Text:

...směsi uhlovodíků s 6 až 24 atomy uhlíku v molekule, 0,5 až 2,0 hmotnostními díly alkylimidazolínu, kde alkyl má délku C 12 až C 20 v roztoku kyseliny olejovév poměru 11 a 3 až 10 hmotnostními díly živočišného tuku lanolinu charakterizovaněho číslem kyselosti maximálně 8 mg/K 059/g, číslem zmýdelnění 70 až 100 mg KOH/g a jóäovým číslem v rozmezí 20 až 60, obsahem vody maximálně 1,5 a obsahem popela maximálně 0,15 .Použití vysoce...

Zařízení pro pěstování hlívy ústřičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 257182

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Vrba Viktor, Tomovčík Peter

MPK: A01G 1/04

Značky: zařízení, hlívy, ústřičné, pěstování

Text:

...vynálezu je Vytvořeno pěstebním kontejnerem l, který sestává z nosnéhorámu l, opatřeného středovým svislým čepem l. Nosný rám 3 je opatřen bud opěrnými nohamiA anebo koly ĺneznázorněno), příp. samostavnými. Nosný rám l má ramena §, na nichž jsou uloženy nosné odvalovací kladky É. Na středovém svislém čepu 3 nosného rámu l je svýmložem 1 uložena vložka §, opatřená plochým nosným radiálném prstencem,g a alespoň jedním středicím nástavcem lg pro...

Náhradní okruh pro zkoušení chladivových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257181

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kudrna Bruno

MPK: F04B 51/00

Značky: chladivových, zkoušení, okruh, náhradní, kompresoru

Text:

...na návrhu dispozičních řešení zkušebního okruhu.Příklad náhradního okruhu podle vynálezu je ukázánna připojeněm výkresu, znázorñujícím schematické uspořádání okruhu ve spojení s dvoustupňovým kompresorem.Náhradní okruh pro zkoušení chladivých kompresorů sestává například z dvoustupňového kompresoru, jehož výstup prvního stupně l je spojen se sytičem par Q druhého stupně, který je připojen na vstup druhého stupně lg kompresoru, zapojeného...

Zařízení pro dělenou přípravu píce, zejména na krmné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 257180

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vondrák Jiří, Haberle Jiří, Veverka Josef, Dvořák Jiří

MPK: A01D 43/08

Značky: dělenou, píce, účely, přípravu, zařízení, krmné, zejména

Text:

...přípravu píce, zejména na krmně účely, je připojováno k energetickému zdroji l např. traktoru prostřednictvím oje lg, případně může být V provedení samojízdném,znázorněném na obr. 2. K podvozku 3, na němž je upraven zásobníkový prostor 3 je vpředu připojováno bud žaoí ústrojí 3 nebo sběrací ústrojí § a v zadní části je upraveno řezací ústrojí Q opatřené koncovkou 1 s klapkou g. Na podvozku g je uvnitř zásobníkového prostoru Q upraveno...

Zařízení pro odběr fyziologických roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257179

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hájková Ivana, Řeřicha Ladislav, Ehrenberger Jaroslav

MPK: G01N 1/14

Značky: roztoku, zařízení, odber, fyziologických

Text:

...z plastické hmoty napojenou přes spojku ze syntetické pryže na vlastní infúzní systém. Tento systém však nelze napojit na analytické přístroje jednak proto, že není rozmerové shodný se vstupními elementy přístrojů a dále i když je sterilní, není dostatečně chemicky inertní pro potřeby vysoce citlivých analytických metod.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu vyznačujicí se tím, že jej tvoří krátká dutá, mechanicky i chemicky...

Integrovaný pyroelektrický detektor záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 257178

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Leoš, Komrzý Hana

MPK: H01L 31/10, G01T 1/15

Značky: pyroelektrický, detektor, integrovaný, záření

Text:

...s jeho nosnou konstrukcí. Provedení vodivých drah na tuhé nosné konstrukcí čidla též potlačujePříklad konstrukce pyroelektrického detektoru záření podle vynálezu je znázorněn na výkresu, kde na obr. 1 je celkové uspoádání, na obr. 2 je detail uchycení čidla v řezu a na obr. 3 je v pohledu shora. Na základové desce l, opatřené průchozími přívody 3 je pŕipevněna nosná destička jí přenosového členu 3, na níž je upevněna také nosná konstrukce 5...

Chladicí vložka pro snížení vlivu fázového rozhraní na účinnost elektrochemické protikorozní ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 257177

Dátum: 15.04.1988

Autori: Payer Vladimír, Veselá Ludmila, Bartel Vlastimil, Novák Pavel, Mokrá Miluše, Podval Jaroslav

MPK: C23F 13/00

Značky: fázového, elektrochemické, účinnost, chladicí, protikorozní, rozhraní, ochrany, snížení, vložka, vlivů

Text:

...chráněné zařízení vyrobeno z korozněodolného materiálu kvůli potižím v pásmu fázového rozhraní, lze použitím chladící vložky podle vynálezu vyrobit celé toto zařízení z jiného, levnějšího materiálu.Příklady provedení chladící nebo izolační vložky podle vynálezu jsou na připojeném výkresu. Na obr. 1 je znázorněn podélný řez chladící vložkou upevněnou na přívodni nebo odvodní trubce topného hadu, procházejícího hladinou lázně. Na obr....

Zařízení pro hlídání oček vysokootáčkových rotorů bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257176

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šmajstrla Vojtěch

MPK: G01P 3/48, D01H 13/32

Značky: oček, dopřádacích, strojů, vysokootáčkových, rotoru, hlídání, bezvřetenových, zařízení

Text:

...Dále je indukčnozt cívky tím více závislá na otáčkach, čím je větší poměr rozměru 2 b cívky l ku vzdálenosti cívky l od povrchu tělesa. Cívka l je vzduchová.V obr. 3 je znázorněn typický průběh závislosti poměrně změny indukčnosti deltaLn v na otáčkach n pro tři velikosti napájecí frekvence E 1, fz, f 3, kde f 1 je menší než f 2 a ta je menší jak f 3. Křivka má podobnost s rezonančnívkřívkou, proto jev nazývejme v okolí minimaPoměrná změna...

Způsob přípravy 9-(2-acetoxyethoxymethyl)-N2-a-cetylguaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257175

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 473/18

Značky: přípravy, 9-(2-acetoxyethoxymethyl)-n2-a-cetylguaninu, způsob

Text:

...přípravy 9-(2-acetoxyethoxymethyl)-N 2-acetylguaninu podle vynálezu dochází k výraznému zvýšení výtěžku žádané sloučeniny (2 26 E na 48 ) a ke snížení množství vzniklého nežádoucího izomeru 7-(2-acetoxyethoxymethyl)-N 2-acetylguaninu (z 52 na 26 3). Při způsobu přípravy podle vynálezu dochází tedy k mnohem lepšímu využití výchozích surovín.Výchozí N 2-acetylguanin lze výhodně připravit dle čs. A 0 252 622 2-acetoxyethoxymethylbromid...

Zvedací stůl pro zkušební pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 257174

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dosoudil Ivan

MPK: G01M 19/00

Značky: stůl, zkušební, pracoviště, zvedací

Text:

...servomotorem a pevně uchycený zvedaci šroub s maticí, v jejimž vnějším kruhovém obvodu,upraveném jako šnekové kolo je v zâběru šnek, poháněný reverzačnim servomotorem.zvedaci mechanismus je samosvorný. Vůle ve vedení upinaci desky je po ustavení osové výšky vymezena sevřenim vodicích pouzder. Zkoušený výrobek je rychle, přesně a bezpečně ustaven v ose dynamometru. chod soustroji během zkoušeni je klidný, bez chvění, ložiska nejsou...

Expanzní tlaková nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 257173

Dátum: 15.04.1988

Autor: Víšek Miroslav

MPK: F16L 55/04

Značky: tlaková, nádoba, expanzní

Text:

...nádoba podle vynálezu reaguje na náhlé změny tlaku kapalin V potrubních systémech a zabezpečuje tak jejich ochranu před poškozením.Příklad konkrétního provedení je znázorněn na výkrese.Expanzní tlaková nádoba sestává ze dvou částí gg, lg, oddělených membránou lg upevněnou v přírubovém spojí pomocí šroubů gł. Spodní část jg, s prostorem naplněným kapalinou je spojená přívodním potrubím 3 s potrubním systémem 3. Ve dnu lg spodní části lg...

Pluhová čepel radličního pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257172

Dátum: 15.04.1988

Autori: Světlík Jan, Havrlant Václav

MPK: A01B 15/04

Značky: radličního, pluhu, pluhová, čepel

Text:

...břitem dochází při odřezávání zeminy k napěchování části zeminy a nestálému zhutñovánípůdy pod odřezávanou vrstvou.Uvedené nevýhody odstraní pluhová čepel radličního pluhu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že pluhová čepel je opatřena pilovitým ostřím a jednotlivé hroty na hřbetu pluhově čepele přecházejí ve vystužující trojboké hranoly.Výhodou pluhové čepele podle vynálezu je, že snáze vniká do tvrdé a kamenité zeminy a tím...

Chrommolybdenová ocel pro chemická a energetická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257171

Dátum: 15.04.1988

Autori: Molínek Bronislav, Mickerts Ervín, Martínek Jiří, Tvrdý Miloslav, Idzikovský Boris, Purmenský Jaroslav, Vlčková Helena

MPK: C22C 38/22

Značky: energetická, chemická, zařízení, chrommolybdenová

Text:

...oblasti teplot vývinu vysokoteplotní popouštěcí křehkosti, zejména za snížených teplot zkoušení dosavadní specifikace chemického složení této chrommolybdenové oceli je nedostatečná. Jako příklad je možno uvést ocel o chemickém složení 0,13 8 uhlíku, 0,59 manganu, 0,23 E křemíku, 0,012 fosforu, 0,010 síry, 2,25 chromu, 0,94 molybdenu, 0,015 cínu vše v procentech hmotnosti, ve formě plechu o tlouščce 90 mm, která po zakalení a popouštění...

Způsob přípravy čistého síranu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257170

Dátum: 15.04.1988

Autori: Provazník Luděk, Hložný Ladislav, Broul Miroslav

MPK: C01F 7/74

Značky: síranu, přípravy, hlinitého, způsob, čistého

Text:

...hlediska dosaženo vhodné koncentrace tuhé fáze V suspenzi.Filtrační vlastnosti suspenze, ale i výtěžek síranu hlinitého závisí na složení ternáru. Bylo zjištěno, že pro obsah draslíku v krystalickém produktu nemá složení ternáru výrazný vliv. zlepšení filtračních vlastností však umožňuje promývání filtračního koláče a tak lze dosáhnout odstranění většího podílu matečného roztoku a tím i vyšší čistoty krystalů.Jelikož optimální...

Zařízení k zaválcování spon listěných statorových svazků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257169

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chytil Břetislav, Laštovica Milan, Ordáň Jan

MPK: B21D 39/03

Značky: statorových, zařízení, listěných, svazků, zaválcování

Text:

...kruhu l a 3, které jsou rozepřeny válcovými rozpěrkami 3 a staženy šrouby l. V horním základním kruhu l jsou vyfrézovány dle roztečí spon drážky §, do nichž jsou s vůlí vloženy držáky kladek É. Držák kladky sestává z tělesa držáku gl,kostky 53, čepu kladky ggg, čepu tělesa držáku ggl, kladky gi a dvou ložiskových pouzder gg. Ve vybrání základních kruhů l a gvje uložen s čelní vůlí gg volný prstene 1 se závity ll pro stavěcí šrouby E....

Hydrocyklón s větší stabilitou rozdružovacího procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257168

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šnyta Bohumír, Košťál Otto, Řepišťák Zdeněk, Volný Miroslav

MPK: B03B 5/34

Značky: rozdružovacího, větší, procesu, hydrocyklón, stabilitou

Text:

...prostoru hydrocyklönu. Další výhodou je vyšší stabilita rozdružovacího procesu, který nekolísá s kontinuálním úbytkem a následným dávkováním zatěžkávadla na předepsanou hodnotu. Použití hydrocyklönu dle vynálezu má rovněž za následek zvýšení čistoty rozdruženého užitkového nerostu, který je jinak znečistěn částicemi zatěžká vadla.Rovnohěžně s náběžnou hranou výtokové trysky hydrocyklônu se umístí horní hrana magnetického filtru, tak...