Archív za 1988 rok

Strana 91

Těsnění kuželových drtičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257247

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sponer Jiří, Hala František

MPK: B02C 2/00, F16J 15/38

Značky: drtičů, kuželových, těsnění

Text:

...pomocí sady přítlačných vinutých pružin. Tyto přitlačují těsnění k činnému dílu dątiče v těsnicí kulové ploše.Použitím těsnění vytvoreného z ahsorpční kluzně části s nízkou měrnou hmotnosti, např. dřeva, pryže nebo umělých hmot se výhodné zajistí dokonalé utěsnění ložiskcvého prostoru kuželových drtičů, čímž se omezí vnikání cizích nečistot a únik mazacího oleje, sníží se únava přítlačných pružin a zajistí vyšší životnost mazaných dílú...

Způsob povrchové úpravy síranu amonného nebo chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257246

Dátum: 15.04.1988

Autori: Huml Vladimír, Exnerová Karla, Letko Pavel, Kožmín Bohumír

MPK: C01C 1/16, C01C 1/248

Značky: povrchové, chloridů, síranu, amonného, úpravy, způsob

Text:

...či chloridu amonného a jeho nalepování a to jak v sušárně, tak i na transportních cestách. Protože se povrchovou úpravou podle vynálezu dosahuje nejen vysokého hydrofobizačního ale i separačního účinku,lze v případech, kdy má síran či chlorid amonný pod 1 I hmot. vlhkosti, vyloučit účelové tepelné sušení. Odsušení pak probíhá velkou intenzitou samovolně při transportu do skladu na pasech a šnekových dopravnĺcích.Je samozřejmě, že případné...

Regulační a zdvojený uzavírací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 257245

Dátum: 15.04.1988

Autori: Málek Bořivoj, Porkert Jiří

MPK: F16K 31/126

Značky: uzavírací, ventil, regulační, zdvojený

Text:

...l regulačního a zdvojeného uzavíracího ventilu má ve středu zabudovánu trysku lg oddělujíoí vstupní hrdlo gg od výstupního hrdla gł. Tryskou lg prochází druhé táhlo li,které je svým horním koncem zasunuto do prvního táhla ll a dosedá na první pružinu 33 a svým dolním koncem se opírá 0 čep gg jádra gg lineárního motoru 33. Druhé táhlc li nese druhou kuželku li opatřenou druhým těsněním 51. Druhé táhlo li se svým horním koncem opírá o...

Univerzální skládací štítová stěna

Načítavanie...

Číslo patentu: 257244

Dátum: 15.04.1988

Autor: Honsa Jan

MPK: E21F 13/00

Značky: univerzální, štítová, stěna, skládací

Text:

...náklady.Príklad provedení univerzální skladací štítové stěny je znázorněn na přiložených výkresech, kde obr. l zobrazuje boční pohled na postavenou univerzální skládaoí štítovou stěnu,obr. 2 znázorňuje tuto stěnu ve stavu složené, na obr. 3 je nárys stěny arna obr. 4 jejíbokorys. Základový rám je nakreslen na obr. 5 v nárysu a na obr. 6 v bokorysu.Univerzální skladací štítová stěna sestává ze stěny l, vzpěry g a základovébo rámu 3. Stěnu ł...

Dvoustupňový budič vibrace nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257243

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: vibrace, nulováním, momentu, výstředníkového, dvoustupňový, budič

Text:

...nulování výstředníkového momentudosažení lepší kvality zhutnění a rovnosti zhutňovaného povrchu.Na připojených výkresech je znázorněno naobr. 1 - osový řez hudičem vibraceobr. 2 - tvar drážek a zářezů na vnitřní ploše otvoru pohyblivého nevývažku obr. 3 - poloha nevývažku s minimálním výstředníkovým momentemDvoustupňový budič vibrace (obr. 1) sestava 2 hřídele 5, uloženého ve dvojici ložisek É, §, která jsou uchycena ve skříni 3 běhounu...

Hlavice pro školní optické detektory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257242

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sladký Petr, Svoboda Antonín, Bubeníková Zdeňka

MPK: G01J 5/46, G02B 27/28, G02B 27/10...

Značky: hlavice, školní, optické, detektory

Text:

...k elektroakustickému konektoru 3 tak, že deska g tištěných spojů je připájena na svých vrcholech k vstupnímu panelu § detektoru l a výstupnímu panelu § konektoru 3, takže tvoří spolu rám 1, který je uzavřen pláštěm g pomocí šroubů 3. opatřeným stavěcím kroužkem lg, který vymezuje polohu clony ll společně s distančním kroužkem lg.Činnost hlavice pro školní optické detektory podle vynálezu je plně shodná s odpovídajícími hlavicemi pro...

Píst s proměnlivým počátkem i koncem dodávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257241

Dátum: 15.04.1988

Autori: Marešová Alena, Borůvka Miroslav, Štefan Ladislav

MPK: F02M 59/26

Značky: dodávky, píst, proměnlivým, počátkem, koncem

Text:

...33 čelem 3 pístn 3. Počátek dodávky je tedy zpožděn tím více, čím je dodávka, a tím i zstížení motoru, menší. Velikost zpoždění je možno měnit zmenou míry hudávaj 1 cí vzdálenost koncového bodu 33 hrany 3 počátku dodávky od čela 3 pístu 3 a velikosti úhlu JL mezi čelem3 pístu 3 a hranou 3 počátku dodávky. Konec dodávky je tvořen odkrytím přepouštěciho otvoru33 regulační hranou 3, která má obvykle tvar šroubovice. Tím je vytvoŕen činný...

Způsob uvolňování dřevěných vložek u regenerovaných betonových pražců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257240

Dátum: 15.04.1988

Autori: Řezníček Miloslav, Mayerberger Štefan, Horký Jan

MPK: E01B 31/26

Značky: dřevěných, pražců, uvolňování, vložek, regenerovaných, způsob, betonových

Text:

...zajístí svou tepelnou vodivostí prohřátí impregnovaného dřeva hmoždinky a dojde k odlepení od betonu a tak i k uvolnění dřevěné vložky.Výhodou uvolňování dřevěných vložek u regenerovaných betonových pražců ohřevem podle vynálezu je to, že vytahovaoí síly, potřebné pro vytažení vložky z pražce se snížily na 8 kN a nedochází k porušení betonového pražce v okolí otvoru pro vložky. které by bylo příčinou znehodnocení pražce. Další jeho výhodou...

Polypropylen pro kondenzátorové folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257239

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ryšavý Drahomír, Pác Jiří, Klimešová Jitka

MPK: C08L 23/12

Značky: fólie, kondenzátorové, polypropylén

Text:

...ze zásobníku dávkuje kontinuálně do dvoušnekového mísíče. Zároveň se dávkuje do mísiče i nestabilizovaný práškový polymer a pomocí čerpadla kapalná přísada, která je směsí 4-pentadekakis(propylen)-2,6-dimetylfenolu s polypropylenovým olejem. Tato směs vzniká při alkylaci 2,6-xylenolu polypropylenovým olejem, katalyzovanou bělicí hlínkou. Reakce probíhá při teplotě 140 až 150 °C, v přebytku polypropylenového oleje (4-pentadekakis propylenu),...

Vlásenkový ohřívák

Načítavanie...

Číslo patentu: 257238

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šrůtek Josef, Mánek Oldřich, Mašek Václav, Nekvapil Pavel, Malásek Václav

MPK: F28D 7/06

Značky: ohřívák, vlásenkový

Text:

...velkých teplotních změn. Tak roste bezpečnost zařízení, což ovlivňuje jeho životnost. dále pak účinnost elektrárny a vevlastním důsledku spotřebu palivaa tedy cenu elektrické energie. Z funkčního hlediska ohříváku je příznivé ovlivňován systém proudění uvnitř ohříváku, je lepší vyplnění jeho vnitřního prostoru teplosměnnými trubkami, což snižuje rozměry ohříváku a usnadňuje dispoziční řešení strojovny elektrárny. Tím jsou snižovány náklady...

Stavitelná distanční mříž

Načítavanie...

Číslo patentu: 257237

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mánek Oldřich, Malásek Václav, Mašek Václav, Šrůtek Josef

MPK: F28F 9/00

Značky: mříž, distanční, stavitelná

Text:

...prostředních i okrajových pásku pevně spojeny. Š ŠVýhoda stavitelné distanční mřížeípodle vynálezu tkví v tom, že při montáži, kdy jsou oba okrajové pásky těsně přiražen k prostřednímu pásku, je pro průohod teplosměnné trubky vytvořen dostatečně velký otvory který se po skončení.mpntáže odtažením okrajových pásku od prostředniho pásku vlivem jazyků pohybujícich se ve výřezeoh , zmenäi na minimálni vůli mezi teplosměnnou trubkou a okrajĺvými...

Způsob přípravy terciárního butylhypochloritu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257236

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dědek Václav, Liška František, Fikar Jiří, Roušar Ivo

MPK: C01B 11/00

Značky: přípravy, způsob, terciárního, butylhypochloritu

Text:

...roztoky směsi alkalických hydroxidů a chloridů stejného složení jako směsi použité pro přípravu terciárního butylhypoohloritu, vodou a suší se anorganickými sušidly, například alkalickými hydroxidy, chloridem vápenatým a podobné.Účinek způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se hydroxid alkalického kovu obsažený spolu s odpovídajícím chloridem v odpadním katolytu z diafragmové výroby chloru využije při přípravě terciárního...

Sklápěcí a fixační mechanismus základny vědecké aparatury kosmické stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 257235

Dátum: 15.04.1988

Autori: Reček Jiří, Sidak Petr

MPK: B64G 1/66

Značky: fixační, aparatury, základný, mechanismus, stanice, sklápěcí, vědecké, kosmické

Text:

...Sklápěcí a fixační mechanismus je hmotnostně úsporný a zaručuje spolehlivou činnost V extrémních podmínkách kosmického prostoru.Příklad provedení mechanismu pro sklopení a fixaci zakladny podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je mechanismus před sklopením - základna je v transportní poloze, na obr. 2 je mechanismus po sklopení - základna je sklopena do pracovní polohy, na obr. 3 je uložení zkrutné...

Bezvřetenový spřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 257234

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bouček Miroslav, Někrasov Valerij, Buryšek František, Čisťjakov Jevgenij

MPK: D01H 13/32, B65H 54/42

Značky: spřádací, bezvřetenový, stroj

Text:

...V kde rozvaděč příze je tvořen rozváděcí drážkou na navíjecím válci a tento je doplněn o prvky dle vynálezu a na obr. 3 je příkladné použití mikrospíneče u rozváděcí tyče dle obr. 1.Spřádącí stroj zahrnuje známé spřádací jednotky g upravené na blíže neznázorněné kostře stroje. Spřádací jednotka g je opstřena elektriokými ovládncími prostředky 5, nspř. spojkou podávání pramene l vláknitého materiálu. Spřádací jednotka g je vybavena odtahovou...

Průtočně chlazený konduktor pro kalení ozubených tyčí řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257233

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jaroš Pavel, Paukner Jaromír

MPK: C21D 1/40

Značky: konduktor, řízení, průtočné, ozubených, kalení, tyčí, chlazený

Text:

...nákladoch. V porovnání s indukčním kalením způsobem zub po zubu při stejných investičních nákladoch dosahujenejméně trojnásobné produktivity a výrazně menäího nebezpečí vzniku zmetků při kalení.Příklad provedení průtočně chlazeného konduktoru podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde na obr. l je schématický nárys konduktoru, přítisknutého k ozubeně tyčí řízení a na obr. 2 je řez v místě vyznačeněm na obr. 1.Na desce l (obr....

Zapojení k regulaci teploty přímotopných odporových ohřevů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257232

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fotul Ilja, Křiváček Ladislav, Pospíšil Josef, Klasna Miloš

MPK: G05D 23/19

Značky: odporových, regulaci, teploty, ohřevu, zapojení, přímotopných

Text:

...kontaktním přenosovým zařízením 5 a napěčovým čidlem Q. Kontaktní přenosové zařízení l propojuje ohřívaný materiál ll. zářivá energie z ohřívaného materiálu gg je přenášena do teplotního čidla A s tím, že výstup teplotního čidla 1 je spojen s třetím vstupem ll konutačního obvodu lg a výstup čidla 3 efektivní hodnoty proudu, případně napěíového čidla § je spojen s prvním vstupem ll komutačního obvodu lg. K druhému vstupu lg komutačního obvodu...

Zapojení přizpůsobovacího zesilovače pro signál optoelektrických prvků snímače útkové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257231

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černocký Jiří, Bek Václav

MPK: D03D 51/34

Značky: nitě, prvků, zapojení, optoelektrických, útkové, zesilovače, přizpůsobovacího, snímače, signál

Text:

...zesilovač vstupnísignál ji kladné polarity a výstupní impulsy Ag mají polaritu kladnou.Je-li zesilovač g neinvertujícího typu a je-li první vstup A komparátoru Q invertující a druhý vstup § neinvertující a napětí na zdroji Q předpětí je nižší než klidové napětí na prvním vstupu 1 komparátoru E, zpraoovává přizpůsobovací zesilovač vstupní signál łł záporné polarity a výstupní impulsy 3 mají kladnou polaritu.Q invertující a druhý vstup Ä...

Držadlo k ručním zavazadlům

Načítavanie...

Číslo patentu: 257230

Dátum: 15.04.1988

Autor: Macura Vítězslav

MPK: A45C 5/02

Značky: zavazadlům, ručním, držadlo

Text:

...na smyčky jsou zhotovena tak, že oba její konce jsou svařeny teplem a tepelně je držadlo svaŕeno 1 ve střední části. Celá tato střední část je přeplatována vrchovým materiálem držadla a ve střední části zpěvněna přešitím. Vnější vzhled je tvořen návlekem ve tvaru trubice, který překrývá spojový materiál ve středu držadla.Další obdohná držadla jsou tvořena kroužkem, který je ve střední části podélně svařen opět teplem a dále je konstrukce...

Rám pro systémová a modifikační provedení motorových vozidel, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257229

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fišer Jaroslav

MPK: B62D 49/00

Značky: motorových, systémová, zejména, provedení, vozidel, modifikační, traktoru

Text:

...pravý podélník jsou vzájemně propojeny příčnou výztuhou, umístěnou pod náhonovým hřídelem.Výhody rámu podle vynálezu spočivají v tom, že mezi motorem a podvozkem je získán prostor pro zavedení nových oriqinálních modulů a konstrukčních prvků převodovek, převodových i ovládacích mechanismů jako jsou hydrodynamické spojky, meniče točivého mementu a otáček,reverzační převody, prostor pro velký chladič motoru, dostatečný chladič oleje...

Zapojení pro ochranu řízených usměrňovačů s indukční zátěží opatřených plovoucí přepěťovou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257228

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pavlú Ctirad, Šorna Jaroslav, Kubie Ivan, Undus Stanislav

MPK: H02H 7/125

Značky: ochranu, zapojení, indukční, plovoucí, usměrňovačů, ochranou, opatřených, řízených, zátěží, přepěťovou

Text:

...nemůže však být z prostorových důvodů dimenzována na podstatně větší energií přepětí vzniklých rozpojením hudicího vinutí.Na přiloženém výkresu je na obr. 1 schéma jednoho z dosud užívaných zapojení ochran a na obr. 2 a 3 jsou dva příklady zapojení pro ochranu řízených usměrñovačů s indukční. zátěží podle vynálezu.K výstupním stejnosměrným vývodům řízeného třífázového reverzačního usměrňovače napájejícícho budicí vinutí gb...

Zařízení pro ojednocování vláken u spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257227

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jaroš František, Bureš Pavel, Buryšek František, Hortlík František, Kubový Miloslav

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, jednotky, vláken, spřádací, ojednocování

Text:

...tělesa l, v jehož válcové dutině 3 je upraven vyčesávací vâleček Q, opatřený vyčeeávacími zuby 5. V místě přívodu pramene 5 vláknitého materiálu je ve vybräní Q, propojujícím dutinu 3 s vnějším atmosférickým okolím ojednocovacího těle 5 a,ł, upraven podávací váleček 1 s váhummm plochou g. K válcové ploše Q podávacího váleěku 1 je upraven přítlačný stoleček g, opatřený přítlačnou plochou lg, která je ekvidistantní ke korespondující...

Anorganické materiály modifikované chemicky vázanými (1-fenyletyl)aminopropyl skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257226

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čapka Martin

MPK: C07F 7/18

Značky: způsob, skupinami, modifikované, materiály, chemicky, vázanými, výroby, anorganické, 1-fenyletyl)aminopropyl, jejich

Text:

...1)aminopropy 1 skupinami. V případě, že organokřemičité činidlo je opticky aktivní, je touto interakoi na povrch nosiče zavedeno chirálni centrum, čehožlze např. využít ke chromatografickému dělení racemátů neho přípravě katalyzátorů pro enantioselektivní syntézu.vlastní interakci lze provádět v rozpouštědlech i bez rozpouštědla (což však vede ke zbytečně vysoké spotřebě-organokřemičitého činidla). Jako rozpouštědla jsou vhodná...

Dvousložkové pojivo pro povlakové materiály přicházející do styku s radioaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257225

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svoboda Luboš, Fajfr Karel

MPK: G21F 1/10

Značky: pojivo, povlakové, radioaktivitou, materiály, přicházející, styku, dvousložkové

Text:

...dobou zpracovatelnosti, které po vytvrzení při normální teplotě poskytují chemioky odolné produkty s výtečnou radiační stálostí s velmi dobrou dekontaminovatelností. Nízka vizkozita pojiva navíc umožňuje i snadnou přípravu pigmentovanýoh reaktoplastů. Při testu radiační stálosti prováděněm v rotačním kobaltovém zářiči vykázaly vzorky vytvrzeného dvousložkového pojiva podle vynálezu minimální barevné změny i při celkové dávce 100 Mrad....

Oběhové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 257224

Dátum: 15.04.1988

Autori: Smička Josef, Vykopal Jan, Grézl Lubomír

MPK: F04D 13/06

Značky: oběhové, čerpadlo

Text:

...počtu součástí, čímž se zvýší provozní spolehlivost čerpadla. Nové tvarové provedení dna oddělovací vložky zajišťuje dokonalé chlazení a odvzdušnění prostoru rotoru tím, že zajišťuje dokonalou cirkulaci čerpané kapaliny ve vnitřním prostoru oddělovací vložky s odvodem ohřáté chladící vody z prostoru rotoru vývrtem hřldele do hydraulické části čerpadla.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojených...

Zámek pro bezpečnostní pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257223

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zámorský Jiří, Burian Vladimír

MPK: A44B 11/00

Značky: zámek, bezpečnostní, pásy

Text:

...otvory lg upravenými v horní desce lg. Odlehčení 8 v horní desce lg slouží pro vedení tlačítka 1 uloženého v horním krytu gg.Západka Ž, znázorněná na obr. 10, sestává z nosníku 33 e stojin 35. Vnitřní osazení 37 stojin 35 zapadají při uzamčené poloze zámku do cvarovaných vybraní 22 výstupku 21 zástrčky3. V této poloze je západka Ž přidržována pružinou É, která může být provedena jako plochápružina pevně spojená se zásuvkou l (dle obr....

Slitina pro jádra miniaturních magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 257222

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tischer Zdeněk

MPK: C22C 19/03

Značky: slitina, jádra, miniaturních, magnetických

Text:

...železo, která má velmi velkou počáteční permeabilitu, avšak malou otěruvzdornost a značné se znehodnocuje mechanickým opracováním hlavy. Dále slitina o složení 80 8 hmot. niklu,7 hmot. niobu, zbytek železo, která má dobrou otěruvzdornost, avšak vzhledem k velkému obsahu niobu je obtížně tvářitelná zatepla. Další známá slitina obsahuje 79 8 hmot. niklu, 4 hmot. molybdenu, 3 3 hmot. niobu, 2,5 hmot. titanu, zbytek železo. Má velmi...

Závěs topného systému elektrických odporových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257221

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lode Jiří, Frey Augustín, Kult Jaroslav

MPK: F27D 11/00, F27D 1/00

Značky: elektrických, topného, odporových, pecí, závěs, systému

Text:

...keramických závěsů vlivem tepelné dilatece a tím vznik dilatačních spár s následným únikem tepelné energie.Na připojených výkresech je žávěs pro topný systém podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno uspořádání závěsů V elektrické odporové peci a na obr. 2 je těleso keramického závěsu, které je zde zobrazeno v nárysu a na obr. 3 v půdorysu.Na obr.1 jsou keramické závěsy l volně nasunuty na závěsném.nosníku 3 a jsou fixovány distančními...

Mnohonástrojový lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 257220

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pindryč Milan, Pindrič Miroslav

MPK: B30B 9/04

Značky: mnohonástrojový

Text:

...hmotnosti revolverové hlavy podstatné menší a jejich dráha je oproti pootáčení revolverové hlavy kratší. změna tvářecí operace proběhne rychleji než když souřadnicové stoly umístí tabuli plechu do požadované pracovní polohy. Tím se eliminuje nejdelší složka ztrátového času. Na lisu lze pracovat s několika, případně se všemi bernny současně.Príklad provedení předmětu vynálezu je nakreslen na výkrese, na němž obr. 1 znázorňuje pohled na...

Zařízení pro kontrolu jazýčků pletacích jehel a nakupeného zboží na jehlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 257219

Dátum: 15.04.1988

Autor: Doné Jan

MPK: D04B 35/18

Značky: zařízení, jehel, nakupeného, jazýčků, jehlách, pletacích, zboží, kontrolu

Text:

...anodověm obvodu tyristoru je zapojena svítivá dioda, jejíž anoda je připojena na vstupní svorku vyhodnocovací jednotky, přičemž mezi vstupní svorkou a katodou tyristoru je paralelné zapojeno zapínací tlačítko a vstupní svorka je propojena se vstupom zastsvovací jednotky.Výhodou řešení podle vynálezu je nepatrná sila potřebné ke kontrole jazýčků jehel, velká rychlost vyhodnooení závady a zastavení stroje a světelná signalizace o prostoru...

Zařízení pro dopravu předmětů do zaklopených objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257218

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pěnička Pavel

MPK: E04G 21/14

Značky: objektu, zařízení, dopravu, předmětů, zaklopených

Text:

...v tom, že závěs pro zavěšení zařízení na jeřab je umístěn nad pevné rameno, které je na jeřáb zavěšeno pomocí dvou táhel, z nichž jedno je k pevnému rameni připevněno v místě těžíšřové osy zatíženého zařízení a druhé v místě těžiščové osy nezatíženého zařízení.zarízení pro dopravu předmětů do zaklopených objektů podle vynálezu lze použít pro dopravu těžších a objemnějších břemen ve stavebnictví při výstavbě s dokončeným obvodovým pláštěm....

Sušárna s vývodem odpadního tepla vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257217

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: F26B 17/12

Značky: vývodem, vzduchu, sušárna, tepla, odpadního

Text:

...znázorněny~na připojených výkresech, kde obr. 1 je bokorysem jednoho provedení sušárny, obr. 2 znázorňuje půdorys z obr. 1, obr. 3 je púdorysem alternativního provedení přídavná sušící sekce, obr. 4 představuje v bokorysu alternativní provedení s provzdušňováním skladovaného materiálu a obr. 5 je půdorysem z obr. 4.Přívcd l teplého vzduchu je zaústěn do sušící sekce 3 sušárny g. opatřené násypkou sekoí 5 a výstupní sekcí §. za sušící...

Maltovinová směs pro aplikaci v tenké vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257216

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janda Josef, Sequens Jan

MPK: C04B 24/38

Značky: směs, vrstvě, tenké, maltovinová, aplikaci

Text:

...reologie má obdobnou konzietenci jako klasická nastavovaně malty a ve srovnání s cementovou maltou se stejným obsahem téhož oementu se zvyšují pevnostní parametry o 20-60 8 a to v pevnosti v tlaku,pevnosti v tahu za chybu a zejména přídržnosti na hladší nesavé podklady, například hutný beton a podobné. Výhody takto formulované naltoviny se uplatní zejména v aplikaci v tenké vrstvě, například jako tenkovretvá jemnozrnné omítky, vysprávkové...

Způsob výroby dipeptidů s uretanovými chránicími skupinami obsahujícími O4-sulfotyrosin nebo O4-fosfotyrosin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257215

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čeřovský Václav, Jošt Karel

MPK: C07K 5/06

Značky: chránicími, obsahujícími, výroby, o4-sulfotyrosin, způsob, o4-fosfotyrosin, skupinami, dipeptidů, uretanovými

Text:

...o t.t.Fenylhyârazidleuciátová sůl fenylhydrazidu terc.buty 1 oxykarbony 1-O-sulfotyrosyl-leucinuK roztoku dvojdraselné soli terc.butyloxykarbony 1-0-sulfotyrosinu (40 mg) a trifluoracetátu fenylhydrazidu 1 eucinu (84 mg) ve směsi ethanolu (0,1 ml) a 0,2 M TRIS-melainanového pufru o pH 7 (0,9 ml) byl přidán chlonid vápenatý (0,5 mg) a pH roztoku bylo upraveno louhem na hodnotu 7. Po přidání thermolysinu (4 mg) byla směs inkuhoúána 20 h...

Vložka komory průtokového odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257214

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/14

Značky: vložka, kondenzátu, odváděče, průtokového, komory

Text:

...ve tvaru válce umístěný pod rozváděcí radiální drážkoumá malý činný povrch.Uvedené problémy a nedostatky řeší vložka komory průtokového odváděče kondenzátu, uzavřená shora šroubovou zátkou, jejíž koncovku tvoří válcová část opatřená nejméně dvěma kruhovými žebry, která jsou opatřena průtokovými otvory, přičemž rozváděcí drážka expanzní komory odväděče kondenzátu je situována mezi kruhová žebra.Vložka komory podle vynálezu zvyšuje svým...

Mechanická pružná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257213

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šmerda František, Šmerdová Ludmila, Šmerda Václav

MPK: F16D 43/20

Značky: mechanická, spojka, pružná

Text:

...volně uložené hřídele, která má na druhém konci od hnacího hŕídele křížovou drážku, v níž je svým jedním koncem volně uložená páčka, která je výkyvně upevněna na unášeçí kotouč s přenáší část kroutićího momentu přes prstenec a lanko k přívodu média jehož velikost je úměrná síle a velikosti krouticího momentu vzniklého mezi hnací a hnanou hŕídelí.Mechanickou spojku podle vynálezu je možné použít v případech v nichž.se zatížení hnacího motoru...

Hlavice preparativní kolony pro vysokotlakou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 257212

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vaněk Tomáš, Rosenberg Ivan, Kalousek Jan

MPK: G01N 30/60

Značky: preparativní, kolony, chromatografii, vysokotlakou, hlavice, kapalinovou

Text:

...naplně mimo kolony do šroubového spoje a nebezpečí zsdření tohoto spoje.Mnohé z těchto nevýhod ostraňuje hlavice pzeparativní kolony pro vysokotlakou kapalinovou chromatoqrafií podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vnější závit pro upnutí je vytvožen na vnějším povrchu tělesa hlavice jako levotočivý a na něm je našroubována horní část pravolevé matice 5 vnitřním levým závitem, jejíž dolní část je opatřena vnitřním pravým...

Zapojení automaticky ovládaného elektrického svítidla přídavného osvětlení televizního přijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257211

Dátum: 15.04.1988

Autor: Rampl Ivan

MPK: H01K 7/00, H04N 5/66

Značky: ovládaného, svítidla, elektrického, zapojení, osvětlení, automatický, prijímače, televizního, přídavného

Text:

...střídavého signálu a detekční stejnosměrný zesilovač má vlastní zdroj stejnosměrného napájecího napětí.Výhodou zapojení automaticky ovládaného elektrického svítidla přídavného osvětlení televizního příjímače podle vynâlezu je samočinné zapínání a vypínání v závislosti na stavu funkce televizníhopřijímače, což je výhodné pro všechny druhy televizorů s vakuovými obrazovkami,zvláště pro přístroje ovládané na dálku.Na pžipojeném výkresu je...

Zapojení monitorního testeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257210

Dátum: 15.04.1988

Autor: Klinkovský Tomáš

MPK: G01R 27/02

Značky: zapojení, monitorního, testeru

Text:

...je zapojen spínač.Na připojeném výkrese je schematicky znázorněno zapojení monitorního testeru, kde mezi kladný pól napájecího napětí Í a vstup zesilovače A je zapojen první odpor l, přičemž mezi vstup zesilovače A a zem Q je zapojen druhý odpor g v sérii s diodou 3, zatímco mezi výstup zesilovače A a zem Q jsou v sérii zapojeny třetí odpor §, čtvrtý odpor 5 a první kondenzátor 1, přičemž mezi vstup zesilovače 5 a spojení odporů 5 a É je...

Zařízení na upínání ořezávacího nože, zejména pro ořezávače řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257209

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hajšo Štefan, Záviška Zdislav

MPK: A01D 33/02

Značky: nože, zejména, ořezávacího, zařízení, řepy, upínání, ořezávače

Text:

...2 je částečný půdorysný řez z obr. 1, na obr. 3 je částečný nárysný řez jiného provedení zařízení a ne obr. 4 je částečný půdorysný řez z obr. 3.Nožový držák l je uchyoen na jednom svém konci k rámu g. Na svém druhém konci je opatřen pevným osazeným čepem 3 s hlavou 1. Konec nožového držáku l rámu 1 je opatřen pohyblivým osazeným čepem 5 s hlavioí Q, uspořádaným bud výstředně vzhledem k nosnému otočnému čepu 1,uloženém v loži g a...

Mobilní hydraulické skluzové zařízení pro přemísťování stavební sutě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257208

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šustáček Jan, Tetour Zdeněk, Hyman Slavomil

MPK: E04G 23/08

Značky: hydraulické, přemísťování, zařízení, stavební, skluzové, mobilní, sutě

Text:

...Ručním vrátkem se potrubí vytáhne do potřebné výše a zavěsí pomocí řetězů k lešení nebo k objektu. Tyto skluzy tlumí sice hluk ale mají velkou montážní praonost. Tento nedostatok se snaží odstranit teleskopické shozy montované na dvoukolovém podvozku samovztyčitelné pomocí hydraulického obvodu. Tyto skluzy vedle svých předností mají nevýhodu ještě v malé mobilnosti, což je v místech s velkým provozem nežádoucí.Tento nedostatok odstraňuje...