Archív za 1988 rok

Strana 90

Způsob výroby N-(2-((2-guanidinothiazol-4-yl)methylthio)ethyl)ethandiimidamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257287

Dátum: 15.04.1988

Autori: Crenshaw Ronnie, Algieri Aldo

MPK: C07D 277/42

Značky: způsob, výroby, n-(2-((2-guanidinothiazol-4-yl)methylthio)ethyl)ethandiimidamidů

Text:

...jako trihydroohloridy. Při použití těchto solí způsobem podle našeho shore citovaného československého patentového spisu je třeba ze soli uvolnit odpovídající volnou bázi, což se s výhodou provádí in situ jednoduchým přidáním příslušného množství organické báze k roztoku sloučeniny obecného vzorce II.Tak například používá-li se 1 mol sloučeniny obecného vzorce II ve formě trihydrochloridu,je třeba přidat 3 mol vhodné organické...

Rozpouštědlo pro stanovení vody podle Karl-Fischera

Načítavanie...

Číslo patentu: 257286

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fischer Wolfgang, Krenn Karl, Arlt Edda

MPK: G01N 31/22

Značky: stanovení, karl-fischera, podle, rozpouštědlo

Text:

...amoniové soli, přičemž alkylová skupina obsahuje 1 až 6 atomů uhliku. Rozpouštědlo je vhodné s výhodou pro problematické stanovení vody v aldehydech a ketonech.Jako etylenglykalmonoalkylether přicházejí s výhodou v úvahu takové, které obsahují alkylové skupiny až s 8 atomy uhlíku, obzvláště etylenglykolmonometyl a -monoetylether. výhodné jsou také příalušné deriváty di- a trietylenglykolmonoalkylstheru, např....

Způsob výroby derivátů bicyklo(4,2,0)oktanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257285

Dátum: 15.04.1988

Autori: Willis Anthony, O´yang Counde, Kluge Arthur

MPK: C07C 35/31, C07C 47/267, C07C 59/46...

Značky: bicyklo(4,2,0)oktanů, způsob, derivátů, výroby

Text:

...tj. regresi choroby.Číselný systém pro bicykle E,2,ů oktanový skelet v dále uvedeném schematu je použit při pojmenování meziproduktů a produktů podle vynálezu.Absolutní stereochemie uhlíků 1, 2, 3 a 6, a 3 vedlejšího řetězce připojeného k uhlíkovému atomu 2 jsou specifikovány podle Cahn-Ingo 1 d~Pre 1 ogova R-S systému. Je-li sloučenina čistým enantiomerem, je stereochemie každého chirálního uhlíku speclfíkována bud R nebo S. Je-li...

Nosičový prekurzor katalyzátoru na bázi vanadu pro výrobu polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257284

Dátum: 15.04.1988

Autori: Maraschin Norma Jean, Marcinkowsky Arthur Ernest, Beran Debra Lyn, Jorgensen Robert James, Cann Kevin Joseph, Karol Frederick John

MPK: C08F 4/62, C08F 10/02

Značky: bázi, katalyzátoru, polyethylenu, vanadu, výrobu, prekurzor, nosičový

Text:

...300 g/10 min, s výhodou od asi 0,1 do 50 g/10 min. Mají širokou distribuci molekulové hmotnosti, která je definována poměrem hmotnostní střední molekulově hmotnosti a číselné střední molekulové hmotnosti (MW/Mu), vyšším než asi 10, s výhodou přibližně v rozmezí od 14 do 22.~Mají také vysokou sypnou hmotnost alespoň asi 320 kg.m 3, s výhodou v rozmezí od asi 384 do asi 5 129 kg.m 3. Jejich úroveň nenasycenosti je velmi nízká a bývá menší než 1...

Katalytický systém na bázi vanadu pro výrobu polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257283

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cann Kevin Joseph, Jorgensen Robert James, Karol Frederick John, Beran Debra Lyn, Maraschin Norma Jean, Marcinkowsky Arthur Ernest

MPK: C08F 4/62, C08F 10/02

Značky: výrobu, bázi, katalytický, systém, vanadu, polyethylenu

Text:

...tokových vlastností, distribuce molekulové hmotnosti, sypná hmotnosti a nasycenosti. Jejich hustotu a index toku taveniny, lze volit v širokém rozmezí.Takto připraveny polyetylen je homopolymer etylenu neho kopolymer převažujícího molárního podílu, to jest alespoň asi 50 , etylenu a menšího molárního podílu, to jest méně než asi 50 , jednoho nebo několika alfa-olefinů se 3 až 10 atomy uhlíku.Výhodnými alfa-olefiny jsou propylen, 1-buten,...

Způsob fluidního katalytického krakování vysoce koksovatelné uhlovodíkové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257282

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vickers Anthony, Mott Raymond, Thompson Gregory, Lengemann Robert

MPK: C10G 11/18

Značky: vysoce, koksovatelné, suroviny, fluidního, krakování, uhlovodíkové, katalytického, způsob

Text:

...míře odstraněn, se označujejako regenerovanýRychlost konverze nástřikové suroviny v reakční zóně se kontroluje regulaci teploty,aktivity katalyzátnru a množství tohoto katalyzátoru (to znamená poměrem katalyzátoru a oleje) v této zóně. Nejběžnější metodou regulování teploty je regulace rychlosti recirkulace katalyzátoru z regenerační zóny do reakční zóny, kterou se současně dosahuje zvýšení poměru katalyzátoru a oleje. Jinými slovy řečeno,...

Způsob barvení vysokomolekulárního materiálu ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257281

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pfenninger Johannes, Iqbal Abul, Rochat Alain, Bäbler Fridolin

MPK: C09B 67/22

Značky: barvení, způsob, vysokomolekulárního, hmotě, materiálů

Text:

...se mohou tyto nitrily lišit jak druhem kruhu tak druhom nebo/a polohou připadných substituentů.Jako laktamů obecného vzorce Iľa nebo anaminů obecného vzorce III se výhodné používá rovněž takových, v nichž A znamená zbytek vzorce V, a R popřipadě R znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku.Na 1 mol laktamu popřipadě enaminu se používá výhodně 0,8 až 0,99 mol, zejména 0,9 až 0,98 mol nitrilu obecného vzorce AGN, o 0,01 až 0,2, zejména...

Žací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257280

Dátum: 15.04.1988

Autor: Collart Johannes

MPK: A01D 34/66

Značky: žací, zařízení

Text:

...kde se přípojuje k dolní skořepině ll skříně lg, ll za pomoci hrany lg ohnuté směrem vzhůru.Další ochranná deska lg probíhá po celé délce skříně lg, ll, čímž je tvar předního okraje této ochranné desky lg přizpůsoben tvaru okrajů ochranných desek ll umístěných vedleza skříní lg, ll je umístěn výztužný trámec gg probíhající po celé délcs skříně lg,ll a podle znázorněného provedení provedený ve tvaru trubky. Na přední straně vyztužujícího...

Protiskluzová brzdová soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 257279

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mccann Denis, Carswell Edwin

MPK: B60T 8/32

Značky: protiskluzová, brzdová, soustava

Text:

...skluzu u pneumatické brzdové soustavy, znázorñující jednotku při normálním brzdění, Obr. 2 nárysný řez řídící jednotkou skluzu podobný obr. 1, avšak znázorñující jednotku při uvolnění brzdy,obr. 3 nárysný řez řídící jednotkou podobný obr. 1, avšak znazorňující jednotku při uvolnění skluzu a brzdy zablokované, Obr. 4 nárysný řez řídící jednotkou podobný obr. 1, avšak s jednotkou v první poloze opětovného použití brzdy po opravě skluzu, Obr....

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257278

Dátum: 15.04.1988

Autor: Baker Don

MPK: A01N 47/20

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...roztoku se odebere 18 ml a doplní na objem 40 mlsměsi voda/aceton v poměru 191. Noaný objem je 748 1/ha a používá se dávka 4,48 kg/ha.Dvanáct až čtrnáct dní po ošetřeni se stanoví stupeň poškození nebo potlačeni srovnánim 5 neošetřenými kontrolnímí rostlinami stejného stáří. Pro každý druh se zaznamenává procento potlačeni, přičemž 0 t znamená žádné poškození a 100 představuje úplné zničení.Výsledky testů jsou uvedeny v tabulce II.Čĺ - průměr...

Způsob výroby derivátů kyseliny difosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 257277

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gall Rudi, Bosies Elmar

MPK: A61K 31/665, A61K 31/67, A61K 31/675...

Značky: výroby, kyseliny, derivátů, difosfonové, způsob

Text:

...kyseliny. Zmýdelnění na diestery se provádí zpravidla tak, že se tetraalkyl Q ester zpracuje halogenidem alkalickěho kovu, výhodné jodidem sodným, ve vhodném rozpouštědle, jako je například aceton, při teplotě místnosti.Při uvedené reakoi vznikají symetrické diester/disodné soli, které se pomocí kyselých iontoměničů mohou přeměnit na diester/dikyselinu. Zmýdelnění na volné dífosfonové kyseliny se provádí zpravidla varem s kyselinou...

Způsob výroby substituovaných 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257276

Dátum: 15.04.1988

Autori: Crenshaw Ronnie, Algieri Aldo

MPK: C07D 417/12, C07D 285/10, C07D 277/42...

Značky: způsob, 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolů, substituovaných, výroby

Text:

...různých substituentů, a způsobyvýroby těchto látek. Sloučeniny popsané v této práci jsou však 1-oxidy nebo 1,1-dioxidy(2 má hodnotu 1 nebo 2) a sloučeniny podle tohoto vynálezu nelze připravit žádným z postupů uvedených ve shora citované práci. 1V britské přihlášce vynálezu č. 2 117 759 (R. R. Crenshaw a A. A. Algieril, zveřejněné 19.10.83, jsou popsány 3,4-disubstituované l,2,5-thiadiazoly obecného vzorcea způsoby jejich výroby, V nichž...

Přípravek pro polohování nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257275

Dátum: 15.04.1988

Autori: Orzechowski Jan, Lasocki Jerzy, Stanclik Bogdan

MPK: B23Q 3/18

Značky: polohování, přípravek, nástroje

Text:

...je svým opačným koncem suvně uložen ve spojovacím kuse, spojeném pevné s čepem hřídele, uloženým otočné v nástrojové desce křížového stolu.Toto řešení podle vynálezu, vyznačující se jednoduchou konstrukcí prováděcich orgánů,zaručuje dosahování vysoké přesností parametrů jednotlivých pohybů, tj. nepatrné chyby v kruhovitosti kruhováho pohybu, jakož i přesné stanovení úhlu pokračujícího pohybu paralelné s poloměrem v polárních souřadnicích...

Kyčelní protéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 257274

Dátum: 15.04.1988

Autori: Juhász Imre, Tari Gábor, Badó Zoltán, Mészáros Lajos

MPK: A61F 2/32

Značky: kyčelní, protéza

Text:

...profil lícuje svým zabroušeným vnějším povrchem s vnitřním zabroušeným povrchem běžně používané vložky do dřeñové dutiny kosti a tvoří vedení obou povrchů.Dřík kyčelní protézy podle vynálezu umožňuje současně použití kyčelní protézy a běžné,nejčąstěji používané metody spojení zlomené stehenní kosti, který je též nejvýhodnější v případě spojení neprotézované stehenní kosti, to jest zaražení vložky do dřeňové dutiny kosti. Tato metoda...

Elektrostatická ruční stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 257273

Dátum: 15.04.1988

Autori: Huber Willi, Spirig Eugen

MPK: B05B 9/04

Značky: elektrostatická, ruční, pistole, stříkací

Text:

...je opatřena odklopitelným spínacím prvkem 32, který spolupracuje s neznázorněným bezdotykovým spínačem, nacházející se V budiči lg vysokého napětí, například s trubičkovým relé.Popsaná elektrostatická stříkací pistole pracuje následovně. Jestliže obsluhující osoba stiskne spoušt li, pak se řídící zesílení ggp posune nejprve směrem doleva s tím důsledkem,že tlakový vzduch, nacházející se V přívodní trubce g tlakového vzduchu, přejde napříč...

Rotační setrvačníkové čidlo skluzu pro hydraulickou brzdovou soustavu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257272

Dátum: 15.04.1988

Autor: Farr Glyn

MPK: B60T 8/32

Značky: setrvačníkové, čidlo, brzdovou, skluzu, soustavu, rotační, hydraulickou, vozidla

Text:

...diagram.Čidlo skluzu znázorněné na obr. 1 a 2, sestává ze skříně ł, v níž je uloženo hydraulické čerpadlo g a sestava g tlakového ventilu s modulátorem tlaku. Podélně vybíhající hřídel 1 vyčnívající z opačného konce skříně l je jedním koncem spojen s brzděným kolem vozidla (neznázorněno) a jeho druhý konec nese čidlo § skluzu tvaru setrvačníkové soustavy obklopená válcovou radiální přírubou É skříně l, jejíž otevřený vnější konec je...

Středotlaké nebo vysokotlaké těleso turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257271

Dátum: 15.04.1988

Autor: Riollet Gilbert

MPK: F01D 15/00

Značky: středotlaké, turbiny, vysokotlaké, těleso

Text:

...klapkách a obtocích (bod 5), a když se začnou uzavírat obtoky při udržování klapek v otevřeně poloze a kotel zůstává na svém maximálním výkonu, postupuje se po úsečce àg přímky gg. V bodě Q (QC, WC) jsou obtoky uzavřeny a šoupátka li, lg jsou otevřena. Když se začnou uzavírat klapky li a lg, postupuje se po úsečce gg.Když je výkon kotle na minimální hodnotě (Pm), postupuje se po přímce AB rcvnoběžné s přímkou 53, přičemž bod A se nachází...

Zařízení k odstranění přetlaku v pouzdru uzavíracího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257270

Dátum: 15.04.1988

Autori: Meyer Walter, Gikadi Theo

MPK: F16K 39/00

Značky: pouzdru, uzavíracího, zařízení, přetlaku, odstranění

Text:

...Dno 5 i čelní stěna g jsou opatřeny vždy jedním kanálem lg, ll s těsnioími plochamivlg, ll, které obklopují vstupní otvory příslušných kanálů lg, ll. kanály lg, lljsou tlakovýmpotrubím lg, 1 spojeny 5 přípojnými hrdly g, 5 uzavíracího zařízení l. Do boční stěny gg komory ústí další tlakové potrubí ll, které je zaústěno do vnitŕního prostoru pouzdra g uzavíracího zařízení l. Vnitřní prostor komory V tělese 1 je valec lg, V němž je posuvně...

Olejodynamické ovládací ústrojí pro řízení natáčivých kol motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257269

Dátum: 15.04.1988

Autor: Perlini Roberto

MPK: B62D 5/10

Značky: vozidla, olejodynamické, motorového, ústrojí, ovládací, řízení, natáčivých

Text:

...stabilizačního zařízení gg, a to ovladač 59 nastavení, který je utvářen jako dvojčinný hydraulický válec spojený hydraulickými rozvody gl, 33 s válcovitým tělesem gg. Při uvedení válcovitého tělesa gg v činnost, to jest, v popisovaném prvním provedení při zavedení hydraulického tlakového média z dvojčinného válce do hydraulického rozvodu gł nebo 33. jsou ovladačemAQ nastavení vyvozovány na pojezdová kola 31, 33 zadní nápravy lg síly větší...

Kombinovaný archový rotační tiskací stroj na cenné papíry, zvláště bankovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257268

Dátum: 15.04.1988

Autori: Giori Qualtiero, Germann Albrecht Josef

MPK: B41M 3/14

Značky: kombinovaný, zvláště, stroj, cenné, archový, rotační, bankovky, papíry, tiskací

Text:

...krycí značky upraveno mezi krycím bubnem a druhým tiskacím ústrojím.Dalším význakem vynálezu je, že zařízení k opravě šikmé polohy archu upravené na krycím bubnu je tvořeno uchopovacím zařízením jak axiálně posuvným tak kyvným, případně je tvořeno krycím bubnem s hřídelem stavitelné uloženým V kyvných ložiskách.Ještě dalším význakem vynálezu je, že krycí buben je opatřen řiditelným zařízením k posuvu archu vůči obvodu krycího bubnu v...

Deskový válec k upínání ocelorytinových desek pro válcové tiskací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257267

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sauer Hartmutt, Germann Albrecht

MPK: B41F 27/06

Značky: válec, upínání, stroje, válcové, ocelorytinových, deskový, desek, tiskací

Text:

...drážky É deskovéhc válce l, za účelem montáže. Upínací lišta 1 je tvořeno plochou v průřezu klínovou částí, jejíž délka je přibližně rovno hloubce drážky g volně zasazenou bez jakýchokoli upevñovacích-~ prosředků do drážky §. Silný zaoblený konec upínací lišty 1 leží na dně drážky Q o zúžený konec upínací lišty 1 dosahuje téměř až k přehybovým koncům plochy pláště deskového válce l a tak leží v úzke obvodové štěrbině, tvořené směrem...

Zařízení k upevňování a napínání tiskové desky na deskovém válci rotačního tiskacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257266

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bonomi Antonio

MPK: B41F 27/06

Značky: stroje, válci, rotačního, deskovém, zařízení, desky, napínání, upevňování, tiskové, tiskacího

Text:

...odpovídající otvory.První svěrací ústrojí 3 může být tvořeno také pevným členem uvažuje-li se s možností,že tisková deska § je na deskovém válci l tak, že tiskový obraz je-osově zcela vyrovnán. V tom případě je tisková deska g zavěšena na čepech 5 uložena s ohledem na první svěrací ústrojí 3 ve správné poloze vůči tiskovému válci l. Poloha pevného prvního svěracího ústrojí Q a čepů gg musí byt nastavena s velkou přesností. Druhé svěrací...

Způsob přípravy blokového polyamidového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257265

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hedrick Ross, Gabbert James

MPK: C08G 69/18

Značky: přípravy, blokového, polyamidového, kopolymerů, způsob

Text:

...aminů 0 různé molekulové hmotnosti, pokud jsou schopny sítovat sloučeniny s acyllaktamovými funkčními skupinami a/nebo blokové polyamidové kopolymery. Typ použitého vícefunkčního aminu může ovlivnit fyzikální vlastnosti z něj připraveného blokového polyamidového kopolymeru. Výhodnými vícefunkčními aminy jsou polyaminy s polyéterovou nebo polyethyleniminovou kostrou. Molekulová hmotnost polyaminů je s výhodou alespoň 500. Výraz...

Hnací zařízení pro dírkovací stroj s dvouniťovým řetízkovým stehem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257264

Dátum: 15.04.1988

Autori: Oberschelp Heinz-rolf, Reinke Kurt, Kastrup Eberhard

MPK: D05B 69/10

Značky: hnací, řetízkovým, stehem, dírkovací, dvouniťovým, zařízení, stroj

Text:

...hřídelem Q je upraven vložený hřídel ll v dírkovacím stroji 5, jenž přejímá druhou elektromagnetickou spojku lg. Její rotor gł je neotočně spojen s vloženým hřídelem ll, zatímco kotevníčást lg je uložena otočně na vloženém hřídeli ll. Pevně s kotevní částí lg je spojene ozubené kolo gg. Magnetová část gl je uložena otočně na rotoru gl, avšak jak popsáno předtím v souvislosti s magnetovou částí gg. v pevném spojení s dírkovacím strojem 5...

Způsob ošetřování půdy k předcházení eroze vodou a/nebo větrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257263

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hirsbrunner Pierre

MPK: C09K 17/00

Značky: větrem, předcházení, ošetřování, způsob, půdy, eroze, vodou

Text:

...na půdu, obsahoval hmotnostně 0.05 ažDruhou složku tvoří iniciátor, zpravidla bez jakýchkoliv přísad. K předcházení nebezpečí nadměrně koroze uživatelova zařízení a k usnadnění odměřování je kyselina nebo alkalie s vý~ hodou zředěna na vhodnou koncentraci, jakkoliv nadměrné zředění je nežádouoí, jelikož by se musely transportovat velké objemy vody. Jako hrubé pravidlo platí, že množství iniciátoru v jedné jednotce má být dostatečně pro jednu...

Dělicí šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 257262

Dátum: 15.04.1988

Autor: West Henrik

MPK: F16K 3/22

Značky: šoupátko, dělicí

Text:

...ll, jímž je otočná. K deskové narážce ka 1, spolu s ní otočná, kryjící kruhovou úseč vodorovné kruhové plochy ll určené hranoudeskové narážky 3. Krycí deska 1 zakrývá otvory ve vodorovné kruhové ploše ll za deskovou narážkou 5, avšak u tohoto příkladu provedení není bezpodmínečně nutná k funkci dělicíhoQ prooházejícím stŕedem vodorov§ je připojena vodorovné krycí des Obr. 3 znázorňuje dělicí šoupátko jako na obr. 0 1 so°. § s vodorovnou...

Zařízení pro odběr vzorků kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257261

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kissevich Katalin

MPK: G01N 1/10

Značky: zařízení, vzorků, kapalin, odber

Text:

...kapaliny a otvor A pro vypouštění vzduchu. K otvoru A pro vypouštění vzduchu je připojena otvorová clona g. Tato otvorová clona § může být uspořádána u otvoru 5 pro vypouštění vzduchu nebo v hadioi Q připojené k otvoru 5 pro vypouštění vzduchu.Noaný koš 1 je u této formy provedení opatřen na všech stranách po jednom pouzdru g pro upevňování zatěžovacích závaží. V těchto pouzdreoh Q mohou být umístěna závaží, čímž je zařízení zatíženo, nebo...

Způsob výroby homopolymeru ethylenu nebo kopolymeru ethylenu s alespoň jedním alfa-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257260

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cann Kevin Joseph, Jorgensen Robert James, Karol Frederick John, Beran Debra Lyn, Maraschin Norma Jean, Marcinkowsky Arthur Ernest

MPK: C08F 10/02, C08F 4/62

Značky: jedním, výroby, kopolymerů, ethylenu, alfa-olefinem, homopolymerů, alespoň, způsob

Text:

...molárního podílu,to jest méně než asi 50 , jednoho nebo několika alfa-olefinů se 3 až 10 atomy uhlíku. Výhodnými alfa-olefiny jsou propylen, 1-buten, 1-hexen, 4-methyl-1-penten a 1-okten. Může se použít dalších monomerů včetně konjugovaných nebo nekonjugovaných dienů, jako je butadien,1,4-hexadien a ethylidennorbornen.Polyethyleny připravené způsobem podle vynáležu mají vhodně vyvážené vlastnosti. Jejich hustota může ležet přibližně v...

Rukavice a způsob jejího pletení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257259

Dátum: 15.04.1988

Autor: Yabuta Masahiro

MPK: D04B 1/28

Značky: způsob, rukavice, jejího, pletení

Text:

...pletení. Jak je schematioky znázorněno na obr. 3, pletenina v dolní dlaňové a hřbetní části g se až do posledního řádku plete s využitím všech jehel a takto upletené zboží může být jednolícní, plyšové nebo vzorované. Na začátku pletení zápěstní části 2 některé jehly ll zůstanou v neprovozní poloze ve stavu, kdy v jehlách ll züstanou klíčky pleteniny. Se zvyšovaním počtu jehel ll, zůstávajících V neprovczní poloze, se snižuje počet sloupků v...

Nastřikovací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 257258

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kenderi Tibor, Kenderi László

MPK: B05B 7/28

Značky: pistole, nastřikovací

Text:

...l je přes uzavírací ventil Q napojena hadicová přípojka Q pro přívod stlačeného vzduchu do rozprašovacĺ hlavice l. S dutým rozdělovacím tělesem 3 jsou ucpávkou 1 a těsněním rovněž spojený přívodní trubka 5 nanášené látky lg a ji koncentricky obepínající vzduchové trubka g. Na duté rozdělovací těleso je dálepřes ventil lg napojena obloukově zahnutá vzduchové tryska ll se zploštělým tryskacím koncem.Přívodní souprava 3 nanášené látky lg sestava...

Měkčicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 257257

Dátum: 15.04.1988

Autor: Voit Karl

MPK: C14B 1/40

Značky: stroj, měkčicí

Text:

...i broušena.Tento pracovní proces lze vícekrát opakovat.U varianty příkladu provedení, který je znázorněn na obr. 2, lze vytvořit zdvižné rameno 35 polohově pevně, zatímco dopravní pohyb kůže příslušnou pracovní štěrbinou mezi pracovnímiVálci gg, gg a přítlačným ůstrojím gg, gg se uskutočňuje pomocí motoricky poháněných a do obou směrů otáčení přepojitelných dopravního válce gg a přítlačného válce 33.Na obr. 3 je toliko schematicky...

Odbrzďovací mechanismus trakčního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257256

Dátum: 15.04.1988

Autor: Desplats André

MPK: F16P 3/42

Značky: prístroje, odbrzďovací, mechanismus, trakčního

Text:

...ovládacími táhly kleští, a druhou osu A pro spojení s ovládacími táhly rovněž neznázorněných druhých klečtí.V polovině mezi osami ga 1 nese spouštěcí páka g prostřední osu §, která prochází prvním protáhlým otvorem Q v předním konci odbrzčovací páky 1, která je uložená uvnitř skříně l kluzně ve směru své délky. zadní konec odbrzčovací páky 1 je pevně spojen s ovládací odbrzdovací rukojetí g, která při stlačení rukou klouže...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257255

Dátum: 15.04.1988

Autor: Margossian Albert

MPK: A01N 43/48

Značky: fungicidní, prostředek

Text:

...B.E.T metodou. Oxid kžemičltý tohoto typu je V podstatě neutrální, to je jeho pH ve vodné suspenzi 7 3 0,5. V praxi je výhodný neutrální nebo slabě kyselý oxid křemičitý.Prostfedky podle vynálezu mohou také obsahovat běžné přísady, jako jsou modifikátory vlskosity, obecně od 0,05 do 0,1 8 hmot.) polysacharidového typu, zejména heteropolysacharidy vznikající fermentací sacharidů mikroorqanismy typu xanthomonas, dispersně-fluiditní činidla...

Zařízení pro vstup dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 257254

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hanzlik Pál, Katics Ferenc, Klimo György, Horváth Sándor, Varga Sándor, Szeszler László

MPK: G06K 13/02

Značky: vstup, zařízení

Text:

...podle vynálezu je na čidla připojen vstup Schmittova klopného obvodu, přičemž výstup čidel je tvořen výstupem Schmittova klopného obvodu.vynález je popsán pomocí několika příkladů provedení znázorněných na přiložených obrázcích, kde na obr. 1 je znázorněn štítek pro záznam dat podle vynálezu, na obr. 2 je řez štítkem z obr. 1, na obr. 3 je snímací jednotka podle vynálezu sloužíoí k sejmutí jednotlivých bitů štítků pro záznam dat podle...

Porézní krystalický syntetický materiál na bázi oxidu křemičitého a oxidu titaničitého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257253

Dátum: 15.04.1988

Autori: Notari Bruno, Teramasso Marco, Perego Giovani

MPK: C07C 2/46, B01J 21/06, C10G 11/04...

Značky: výroby, porézní, způsob, krystalický, oxidů, syntetický, titaničitého, křemičitého, bázi, materiál

Text:

...přednostně tetraethylorthosilikát nebo jednoduše oxid křemičitý v koloidni formě nebo silíkát alkalického kovu, přednostně sodiku nebo draslíku. nzdrojem oxidu titaničitého je hydrolyzovatelná sloučenina titanu, přednostně zvolená ze skupiny zahrnující sloučeniny těchto vzorcůOrganickou bázi je tetranlkylamoniumhydroxid, zejména tetrapropylamoniumhydroxid.Reakční aměs se pcdrobí hydrotetmálnímu zpracování v autoklávu nří...

Způsob přípravy syntetického modifikovaného materiálu na bázi oxidu křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257252

Dátum: 15.04.1988

Autori: Notari Bruno, Forlani Orfeo, Manara Giovanni, Taramasso Marco

MPK: C01B 33/113

Značky: způsob, přípravy, oxidů, modifikovaného, bázi, křemičitého, syntetického, materiálů

Text:

...uvedených modifikovaných oxidů křemičitých, lze uvést všechny kovové kationty, přičemž ve výhodném,provedení, jak již bylo uvedene,se za üčelem zjednodušení postupu používá prvků, které mají alespoň částečně amfoterní charakter, jako jsou,chrom, berylium, titan, vanad, mangan, železo, kobalt, zinek, zikronium, rhodi um, stříbro, cín, antimon a hor.Modifikované oxidy kremičité, získané postupem podle uvedeného vynálezu, jsou charakteri~ zovány...

Způsob výroby oxidu křemičitého modifikovaného hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257251

Dátum: 15.04.1988

Autori: Taramasso Marco, Notari Bruno, Manara Giovanni, Forlani Orfeo

MPK: C01B 33/113

Značky: hliníkem, křemičitého, výroby, oxidů, modifikovaného, způsob

Text:

...kovů alkalickych zemin jsou hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid vápenatý.Ve výhodném provedení postupu podle uvedeného vynálezu je množstv 1 anorganické báze a/nebo tetralkylamoniumhydroxidu nebo triethanolaminu nižší než stechiometrickě množství vztažené na oxid křemičitý, přičemž toto množství je výhodné 0,05 až 0,50 molu na mol oxidu křemičitého.Oxid křemičitý modifikovaný zavedením atomů hliníku má podle uvedeného vynálezu...

Topný transformátor velkého výkonu pro konduktivní ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 257250

Dátum: 15.04.1988

Autori: Křiváček Ladislav, Pospíšil Josef, Fotul Ilja

MPK: H01F 29/04, H01F 27/10

Značky: konduktivní, transformátor, topný, výkonu, velkého, ohrev

Text:

...vodiče g je volen s ohledem na požadovaný sekundární proud a jeho průměr vyplňuje spolu s izolační vrstvou lg celý vnitřní prostor transformátorovýoh sekci l. Jeho délka je shodná se vzdálenosti připojovacich míst požadovaného odběru sekundárního proudu. Primární vinuti je měděné nebo hliníkové a je vinuté z dynamopásů nebo ploštěného pletiva. Sekundární vinutí, vytvořené průvlekem chlazeného vodiče 3 transformátorovými sekcemi l, je...

Způsob regenerace roztoků v absorpčních a chemisorpčních pochodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 257249

Dátum: 15.04.1988

Autori: Řezníček Aloiz, Věk Vladimír, Vavřina Petr, Novotný Václav

MPK: B01D 53/14

Značky: regenerace, pochodech, absorpčních, chemisorpčních, způsob, roztoku

Text:

...úroveň tlaku tak vysoka jako je v patě kolony, takže není potreba kompresní práce tak vysoká jako je tomu u dosud užívaných způsobů a zároveň je zde ještě dostatečně vysoký účinnek termokomprese.Výhodou uvedeného zpúsobu regenerace roztoku v absorpčních i chemisorpčních pochodech pro odstraňovaní plynných složek ze směsi plynu, které využívají ke zvýšení účinnosti principu termokomprese par vypíracího roztoku je snížení potřeby energie pro...

Způsob výroby 2-(2-furyl)-benzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257248

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kysilka Vladimír, Vacek Jan, Bedřich Zdeněk, Wagner Jiří

MPK: C07D 405/04

Značky: způsob, 2-(2-furyl)-benzimidazolu, výroby

Text:

...za účelem poutání nečistot. Způsob přípravy podle vynálezu spočíva V tom, že k suspenzi o-fenylendiaminu se přidá příslušná minerální kyselina Jkysličník siřičitý, kyselina chlorovodíková, kyselina sírova), načež se při teplotě 0 až 100 °C přidává roztok furfuralbisulfitu ve vodě.Rychlost reakce je závislá na teplotě a ke konci přidávání roztoku furfuralhisulfitu se počne vylučovat Z-(2-furyl)-benzimidazol ve formě soli s příslušnou...