Archív za 1988 rok

Strana 9

Zařízení pro dezinfikaci pitné vody z malých vodních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259828

Dátum: 15.11.1988

Autori: Novák Zdeněk, Kučera František

MPK: C02F 1/18, C02F 1/00

Značky: dezinfikaci, pitné, zdrojů, malých, vodních, zařízení

Text:

...dochází .k nepravidelnému poklesu-bla» diny vodní v malém vodním zdroji. NaznaČeným postupem se dá rovněž nárazově dezinfikovat voda i ve velkých akumulacích,kde jednoduché zařízení podle vynálezu umísťujeme~ 11 a~ -pňítoku vpitné- vody do vodojemu v IIĚIFEZOVÝCII intervalech přidaváme do dávkovače patřičný objem vody podle požadovaného stupně dezinfekce a průtoku dezinfikované vody. Zařízení ,podle vynálezu je možno .použítdálewe,...

Zařízení pro řazení a ukládání konzervových plechovek a sklenic do sterilizačních košů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259827

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kolegar František, Fousek Antonín, Fousek Miroslav

MPK: B65B 35/46

Značky: košů, sklenic, sterilizačních, řazení, zařízení, konzervových, ukládání, plechovek

Text:

...rámu 1 je dále připevněna deska 18 a pevná lišta 19. Rámem 1 prochází válečkový dopravník 6 pro dopravu sterilizačních košů 28 s pohyblivým dnem 29. Ve středu válečkového dopravníku 6 je umístěna zvedací plošina 7.Mezi ťormovacím diskem 2 a shrnovacím rámem 5 je umístěna uzavírací lišta 16, která se opírá o narážku 23 uzavírací lišty 13 shrnovacího rámu 5. Uzavírací lišta 16 je vedena kladkami 2 U otočně připevněnými k rámu 1.K uzavírací...

Zařízení k dělení předlisovaného kovového odpadu do balíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259826

Dátum: 15.11.1988

Autor: Sýkora Miroslav

MPK: B30B 9/32

Značky: předlisovaného, odpadů, dělení, kovového, balíků, zařízení

Text:

...do balíku podle vynálezu, jehož podstatou je, že razník je opatřen vrubovacím nástrojem. Výhodným provedením je pevné spojeni razníku s vrubovacím nástrojem s nožovými saněmi.Uvedeným způsobem dělení kovového odpadu lze vyrobit z jedné zavezené dávky několik soudržných balíků, čímž se zvýší výkon lísu a využití zavažecího jeřábu. Síla potřebné k dělení kovového odpadu budenižší než u známého zpüsobu dělení dolisovaného balíku bez použití...

Snímatelná akrylátová kontaktní lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259825

Dátum: 15.11.1988

Autori: Klugar Jindřich, Kudrna Stanislav, Poláček Karel, Mandík Lumír, Kudrnáč Milan

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidla, snímateľná, akrylátová, kontaktní

Text:

...Trojrozměrná sit akrylového kopolymert je nositelem elasticity, vysoké koheze a dostačujíci adheze lepící vrstvy, zabezpečujícl potřebnou pevnost slepeného spoje. V důsledku osmotického působení sítě se přitomne organické piastiiikátory v malé míře vylučují na povrchu lepící vrstvy a jsou zdrojem snímatelných vlastností tohoto lepidla. Tvorba trojrozměrné sítě je dokončená v okamžiku zreagování celého množství reakce-schopných funkčních...

Plastický disperzní tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259824

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ondruš Imrich, Štepita Matej

MPK: C09K 3/10

Značky: plastický, disperzní

Text:

...plniva celulózová, polymerni, minerální (skleněné, čedičová, strusková atd.) upravují stékavost a soudržnost tmelů a současně tyto vnitřně armují.V případě pěnění disperzí je možné odpěňovače s nízkým povrchovým napětím, obvykle 20 a 40 nM . m, jako například silikonové kapaliny, etoxylované mastné kyseliny nebo alkoholy, hydroxypolykarboxylove kyseliny apod. Pro přípravu barevných tmelů se použijí jemné mleté barevné pigmenty jako například...

Krmivový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 259823

Dátum: 15.11.1988

Autor: Ernest František

MPK: A01K 5/02

Značky: krmivový, zásobník

Text:

...do koryt. Válcový tvar podélné nádoby zvyšuje samonosnost apevnost konstrukce, ČÍIIIŽ se podstatné snižuje Celková hmotnost zařízení. Vyčnělé uspořádání koryt mimo půdorysný obrys podélné nádoby výhodně zlepšuje jejich dostupnost pro dobytek.Příklad provedení krmivoveho zásobníku podle vynálezu je schematicky zobrazen na výkresoch, kde značí obr. 1 celkový nárys a obr. 2 řez rovinou A - A podle obr. 1.Podélná nádoba 1 obr. 1 má tvar...

Závěsná svěrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259822

Dátum: 15.11.1988

Autori: Válka Petr, Schwarz Vladimír

MPK: B66C 1/44

Značky: závěsná, svěrka

Text:

...13,upevněnou druhým koncem k bočnicím 1.Rukojet 3 je opatřena dorazovým krouž 4kem 14 a kuličkou 15 s tlačnou pružinou 16. Přestavitelný čep 4 je v bočnicích 1 upevněn V tvarovém otvoru 17. Tvarový otvor 17 je tvořen několika válcovými otvory, umístěnými na menší vzájemné rozteči, než je jejich průměr.Upnutí předmětu se provádí tak, že se stiskne ovládací páčka 7 proti tahu tažné pružiny 13 až na dorazový kroužek 14 na rukojetí 3. Tím,...

2,6-dichloranilid kyseliny benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259821

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dejmek Luboš, Štrof Jiří, Smrž Rudolf, Zoula Václav

MPK: C07C 103/76

Značky: kyseliny, 2,6-dichloranilid, benzoové

Text:

...pyridinu nebo terclárního aminu jako protonakceptoru, v rozmezí teplot 20 ° až 110 ° Celsia po zředění reakční směsi vodou se vyloučený surový 2,6-dlch 1 oranl 1 id kyseliny benzoové t. t. 147 ° až 149 °C izoluje filtrací.jako bílá krystalická látka t. t. 149 ° až 150 °~Celsia, čistoty 99,93 stanoveno plynovou chromatografií se ziská krystalizací z methanolu.Následující príklad prípravy sloučeniny podle vynálezu látku pouze doklúdá, ale...

Způsob stanovení lokální deformace austenitických ocelí nedestruktivní metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259820

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kirsch Roman

MPK: G01N 3/28

Značky: metodou, nedestruktivní, deformace, lokální, austenitických, oceli, způsob, stanovení

Text:

...kvantífíkovat jejích celkový obsah, resp. obsah jedné z nich za nepřitomností nebo známého obsahu ostatních. je tedy možné měřením obsahu právě DIFF při různých stupních deformace stanovít závislost tohoto obsahu na stupni deformace. Výchozí struktura nemusí být přitom stoprocentně austenitická, obsah např. zbytkového ő-feritu lze k měření superponovat.Měřením obsahu. DIFF na. trhacích tyčích v místě jejich zaškrceni a lomulze pak...

Zařízení k přerušení útku na skřipcovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 259819

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hudeček Josef, Matoušek Ladislav, Dvořák Josef, Šidlof Pavel

MPK: D03D 47/24

Značky: tkacím, stroji, skřipcovém, zařízení, přerušení, útku

Text:

...podstata spočíva v tom, že stříhací ústrojí k přerušení útkove nitě sestává z nože, který je pevnou součástí skřipce a je umístěn u úchytu nitě, například ve vzdálenosti dané součtem tloušťky úchytu a tlouštky břitu nože, a z nastavitelného nože uloženého na konzole.Výhoda zařízení podle vynalezu spočíva v tom, že k přerušení naváděné ütkové nitě dochází v minimainí vzdálenosti od úchytu a tedy s menším odpadem útkové nitě. Dalšívýhodou jsou...

Brzda skřipce skřipcového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259818

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hudeček Josef, Šidlof Pavel, Matoušek Ladislav, Dvořák Josef

MPK: D03D 47/24

Značky: stroje, brzda, skřipcového, tkacího, skřipce

Text:

...brzdy skřipce tkacího stroje podle vynálezu, jejíž podstata spočivä v tom, že je vytvořena držákem seřiditelným na požadovaný přítlak pomocí šroubü, přítlačnou deskou posuvné uloženou a vedenou tyčí v držáku, jejíž přítlačnásíla je prostřednictvím pružného elementu pře 4nášena na brzdové téleso, přičemž velikost přítlačné síly je vymezena působením vačkového mechanismu na tyč přítlačné desky,a dále je tvořena posuvně uloženým kluzákem,...

Syntetická hydraulická kapalina pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259817

Dátum: 15.11.1988

Autor: Sasín Miroslav

MPK: C08L 83/06

Značky: motorová, kapalina, vozidla, syntetická, hydraulická

Text:

...připravena kapalina, ktera je výrobné levnější, má větší rozpustnost aditlvů a přitom vyhovuje všem požadavkům. Uvedené příklady jsou pro SBR pryž. V případě použití NBR pryže by se zvýšil obsah fenyltrialkoxysilanu.syntetické hydraulická kapalina pro motorová vozidla pro pracovní teploty -60 až 200 °C podle vynálezu obsahuje 90 až 100 dílů hmot. oąw-dialkoxydimethylpolysiloxanu obecného vzorce IRO~fŤČO ix CHÁ H 4 CH 2 łfCH 5x 6 až 30, 0...

Způsob zjišťování stavu zhutnění vrstvy při hutnění vibračním válcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259816

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šubert Ladislav, Němeček Jiří, Friedmann Karel

MPK: E02D 3/026, G01N 33/42

Značky: válcem, způsob, hutnění, stavu, vrstvy, zjišťování, vibračním, zhutnění

Text:

...účinku. po celé hutněiíé ploše. Poté se celý cyklus opakuje při dalších sériích pojezdů, stále v temže směru a V týchž stopách. Získané průměrné hodnoty odezev pro jednotlivé stopy a/nebo pro celou hutněnott plochu. v po sobě následujících pojezdech se porovnávají a. jejich rozdíl udávä stav zhutnění vrstvy. S výhodou lze vyhledat mínímální rozdíl mezi těmito odezvami, který pak udáva, že vrstva je již zhutněíía a další pojezdy nemají...

Zapojení programovatelného řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 259815

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kaláb Zdeněk

MPK: G05B 19/00, G05B 19/02

Značky: programovatelného, řídicího, zapojení, systému

Text:

...- zablokovaném. Tyto stavy jsou závislé na stavu ovládacíchsignálů na vstupech RM, RW, RW prvníhočítače 2. Pokud jsou, na vstupech Roy, a RW aktivní signály, jsou výstupy A, B, C, D prvního čítače 2 nastaveny do nulové polohy a čítaní je zablokováno. Pokud jsou na obou vstupech RM a RW aktivní signály, pak jsou výstupy A, B, C, D prvního čítače 2- nastaveny na nejvyšší hodnotu čítaní V binárním kódu 9 bez ohledu na ostatní signály a...

Propichovací uzávěr a spojovací prvek hrdel malého průřezu nádob z křehkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259814

Dátum: 15.11.1988

Autori: Filandr František, Beneš Jan

MPK: B65D 39/00, B65D 39/08

Značky: uzáver, malého, hrdel, prvek, materiálů, nádob, křehkého, propichovací, spojovací, průřezu

Text:

...protože tepelný koeficient roztažnosti skla a křemene je obvykle jiný než u tvárných materiálů. Stejná situace nastáva při lepení nebo tmelení, kde navíc lepidla a tmely nejsou odolné vůči široké škále rozpouštědel a reagenclí, používaných v chemických a biologických laboratořích a provozech.Patentový spis US 4253 583 je příkladem řešení uzávěru, kde prstenec je nasazen na hrdlo nádoby s rozšíreným okrajem, aniž by byl konstrukčně fixován...

Zařízení pro ohřev akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259813

Dátum: 15.11.1988

Autori: Veselý Jaroslav, Calábek Milan, Koudelka Vojtěch

MPK: H01M 10/50

Značky: ohrev, akumulátorů, zařízení

Text:

...větví, je připojen zdroj střídavého proudu, například sekundárni cívka transformátoru, spojený s přívodem spotřebičů, přičemž druhé souhlasné póly akumulátorů jsou vzájemně propojený a spojený s kostrou vozidla nebo stroje. Soustavu paralelních větví akumulátorů lze pro potřebu ohřevu vytvořit též spojením kladné i záporné strany akumulátorových soustav dvou i vice vozidel nebo autonomních strojů například pomocí konektorů, 4přičemž...

Způsob odstupňování havarijní ochrany jaderného reaktoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 259812

Dátum: 15.11.1988

Autori: Markvart Jaroslav, Bednařík Karel, Rubek Jaroslav

MPK: G21C 9/00

Značky: reaktoru, havarijní, odstupňování, způsob, ochrany, jaderného

Text:

...těmito stanicemi bez záskoltu rezervy, je reaktor odstaven najrýchlejším způsobem. V ostatních případech je výkon reaktoru snížen naúroveň výkonu turbin nebo odběru páry regulačním systémem bloku. Pokud je reaktor nutno odstavit, provede se odstavení ručně z minimální hladiny výkonu, pod kterou regulátor výkonu reaktoru není schopen pracovat. Mezní výkon reaktoru je výkon, do kterého není rekator v žádném případě odstaven ochranou prvního...

Základ velkých horizontálních točivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259811

Dátum: 15.11.1988

Autor: Svěchota Albert

MPK: F16M 1/00

Značky: základ, horizontálních, točivých, veľkých, strojů

Text:

...tkví v tom, že k návarku je připojena patka stroje a že uzavřená profilová trubka má průřez obdélníku na výšku nebo čtvercový průřez.Hlavní výhody základu podle vynálezu spočívají v tom, že se dosáhne zmenšeníhmotnosti základů a podstatné snížení prac. nosti, protože odpadne svařování jednotlivých dílů. vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou častí, kde na obr. 1 je V axonometrickém...

Způsob vytváření pevně lpících tenkých vrstev uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259810

Dátum: 15.11.1988

Autor: Dousek František

MPK: C25B 11/04, B01J 47/12

Značky: lpících, uhlíku, způsob, tenkých, pevně, vytváření, vrstev

Text:

...takový prostorový rozsah,že vrstvy až do tloušťky kolem 5 až 10 m jsou dobře soudržné. Vysoka reaktivita uhlíku v sp-stavu se také uplatní příznivé v okamžiku, kdy redukční reakce pronikne vrstvou polymeru až k podložce, na kterou byl polymer nanesen reaktivní uhlíkové atomy se chemicky navážĺ prostřednictvím radikálových center a/nebo nenasycených vazeb skeletu na povrchové atomy a/nebo na sloučeniny na povrchu podložky, například na kovové...

Lučík pro střelné zbraně, zvláště pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 259809

Dátum: 15.11.1988

Autor: Polanský Václav

MPK: F41C 5/00

Značky: lučík, střelné, zbraně, pistole, zvláště

Text:

...kterého je patrno uspořádání lučíku V rámu zbraně v poloze, ve které se lučík nachází, když je zbraň ve střelecké pohotovosti, obr. 2 znázorňuje v příčném řezu A-A detail uložení a zajištění zpruhy, umožňující spolehlivá držení lučíku ve střelecké pohotovosti.Luěík 1 pistole, který chrání neznázorněnou spoušť, je výkyvně uchycen k čepu 2,který je pevně uchycen v rámu 17, a svým výstupkem 13. opatřeným z obou bočníchstran fixačními plochami...

Rozpojovací orgán pro rozpojování hornin s výskytem proplástků osazený korečky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259808

Dátum: 15.11.1988

Autor: Pivovar Bedřich

MPK: E02F 3/18, E21C 47/02

Značky: rozpojování, osazený, korečky, orgán, rozpojovací, proplástků, hornín, výskytem

Text:

...rozměru třísky méně než koreček základního souboru měřeno ve směru kolmém na pohyb otoče stroje vpřípadě, že následuje koreček základního sou. boru, přičemž korečky s uvedeným odstupňováním čelní a boční řezné hrany jsou uložený na rozpojovacím orgánu střídavě jeden za druhým.Rozpojovací orgán osazený korečky neho korečky a mezíkroečky podle vynálezu má přednosti v tom, že základní sadu korečků,která se osazuje jako první v pořadí, je...

Zařízení pro ukládání tabulí materiálu do svislé polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259807

Dátum: 15.11.1988

Autori: Staněk Milan, Váňa Pavel, Peřina Petr

MPK: B65G 57/08

Značky: polohy, tabulí, ukládání, svisle, zařízení, materiálů

Text:

...přípravkem 11 se vrátí do horízontální polohy. Zařízení podle vynálezu umožňuje nakládání i vykládání různých tabulí materiálu, např. plechů v hutních závodech do uklá dacích košů např. při technologických operacích odokujovaní, moření atp.1. Zařízení pro ukládání tabuli materialu do svislé polohy, sestávající ze sklopneho zařízení tvořeného nosnou deslcou stolu opatřenou přídržným zařízením pro zachycení tabuli materiálu, otočně uloženou na...

Uvolněný kulisový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 259806

Dátum: 15.11.1988

Autor: Mastník Květoslav

MPK: F16H 21/14

Značky: kulisový, mechanismus, uvolněný

Text:

...dráhy a rychlosti harmonického pohybu. Závislost bude nepřímo úměrna. jelikož je to mechanismus uvolněný, nebyla by jeho poloha při činnosti nijak určena. je proto u4 něho nahon řešen tak,.aby měl na, chodmechanismu stabilizujicí účinek. Takovým to stabilizujícím prvkem může být v náhonutřeba klínový řemen. Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvět leny v~ popise přikladu jeho provedení po dle přiložených výkresů, kde obr. 1 znázor»ňuje v řezu...

Zapojení řídicích obvodů pro mikroprogramové řízení diskové paměti s pružným magnetickým diskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259805

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 9/00

Značky: obvodů, řídících, pružným, pamětí, diskové, mikroprogramově, zapojení, diskem, řízení, magnetickým

Text:

...vstup zapojení,kdežto jeho přímý výstup je přípojen na vstup sedmnáctého invertoru, jehož výstup tvoří současně adresový výstup zapojení a výstup sedmého invertoru je dále připojen na hodinový vstup sedmého klopného obvodu typu D.Výhodou zapojení podle vynálezu je podstatne zjednodušení technických prostředků pro mení dislíove paměti s pružným diskem, čímž se dosáline snížení nákladů a zmenšení rozměirü bez nutnosti použití drahých...

Omezovač napětí pro soustavu N spínacích obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259804

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kondelík Stanislav, Laníček Josef, Kouřil Oldřich, Jakubík Pavel, Rotter Josef

MPK: H02H 7/127

Značky: spínacích, napětí, omezovač, soustavu, obvodů

Text:

...vývody omezovače napětí jsou navzájom ekvivalentní, takže nezáleží na jejich připojení k místu v ovládací sítí, což umožňuje ochranusoustavy spínccích obvodů jednou Zenerovou diodou nebo jedním sloupcem Zenerových diod.Vynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženého výkresu, na němž je znázorněno přikladné provedení omezovače napětí pro soustavu N spínacích obvodů.Výstup každého n-tého spínacího obvodu In, kde n je přirozené číslo V...

Zapojení mikroprocesorových systémů s galvanickým oddělením

Načítavanie...

Číslo patentu: 259803

Dátum: 15.11.1988

Autori: Babka Jiří, Polák Jan

MPK: H04L 7/00, G06F 13/00

Značky: oddělením, galvanickým, zapojení, mikroprocesorových, systému

Text:

...člen 4 s jednočipovým mikropočitačem 8. Výstup 81 řídicího signálu RDY 1 jednočipovêho mikropočítače B je spojen přes galvanický oddělovací člen 5 na vstup 11 vstup/galvanický oddělovaci člen 6 na vstup 12 vstup/výstupního obvodu 1. Výstup 13 řídícího signálu RDY 2 je spojen přes výkonový obvod 3 a galvanlcký oddělovací člen 7 na vstup 83 jednočípovêho mikropočítače 8. Při přenosu dat do jednočipovêho mikropočítače jsou data z výstupu 1 D...

Způsob výroby mazacích olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259802

Dátum: 15.11.1988

Autori: Floder Jiří, Kunz Milan, Hodinka Jaromír, Kotas Jan, Vařeková Irena, Ambrož Jaroslav

MPK: C10M 107/22, C10M 107/10

Značky: výroby, způsob, olejů, mazacích

Text:

...při skladovaní. Tohoto stavu nelze dosáhnout dříVějším postupem.Vedie zlepšení kvality produktu a snížení spotřeby bělicí hlinky je velkou výhodou vynálezu lepší využití katalytickêho komplexu a dosažení vyšší konverze alfa uhlovodíku, Reakční směs se po odstředění produktu upraví a spolu s dalším monomerem vrací do reaktoru.Podstatu vynálezu objasňují následující příklady. Uváděná procenta v příkladech jsou hmotnostní.Do reaktoru...

Způsob plnění kontejneru kapalným plynem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259801

Dátum: 15.11.1988

Autori: Jirsa Martin, Proksch Werner, Jirsa Jan

MPK: F17C 5/02

Značky: provádění, způsob, způsobu, kontejneru, plnění, zařízení, kapalným, plynem, tohoto

Text:

...5 zásobníku 1 je přitom propojeno s hlavou zásobníku 1 přes pomocný odpařovač 6 a hlavní regulátor B. Plněný kontejner 10 je k systému odpařovací stanice přtpojen od 411. Plnící potrubí 11 je přípojeno přes plnící ventily 16, 13 se spodním dnem 5 zásobníku 1. Kdežto odplyňovacím potrubím 12 s odtlakovacím ventllem 14 je kontajner 10 propojen bud přes odtlakovací ventil 15 s hlavou zasobníku 1 .anebo přes obtokový ventil 17 a hlavní odpařovač...

Zdvihací čelo nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259800

Dátum: 15.11.1988

Autor: Šimon Miloslav

MPK: B62D 25/08

Značky: zdvihací, čelo, nákladních, automobilů

Text:

...k zatížení v potřebných obrátkácą a tim vzniká větší spotřeba pohonných hmot.V Uvedené nevýhody odstraňuje předložený vynáléz tim,že na stávající zdvíhací čelo nákladních automobilů je připevněn nástavec čela.Na výkresu je V půdoryse znázorněn příklad konstrukčního uspořádání zdvihacího čela nákladních automobilů a jeho nástavce. 4Na zdvihaci zařízení 1 je pomocí pantů Q připevněn nástavec Q, ktorý je proti sklopení zajištěn připravkem 3...

Symetrizační a transformační linka s feritovými toroidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259799

Dátum: 15.11.1988

Autori: Fornůstek Ctibor, Satranský Jiří, Radomskij Jaromír

MPK: H03H 7/42

Značky: symetrizační, transformační, feritovými, toroidy, linka

Text:

...linkou tvořenou vodičom vedeným uvnitř jedné z trubek připojeným na rozpojeném konci k druhé trubce, přičemž podél každé z trubek je veden další vodič připojený v nezkratovaném místě k»opačné trubce. Uvedené vodiče tvoří s přísluěnými trubkami osyłiąotoioké linky o neatejném profilu, nebo průměru vodičů a jejich nepřipojené konce Jsou výstúpnimiisvorkami symetrické brány, Na každou z obou asymetrických linek Jsou nesunnty feritové toroidy. 9...

Zapojení pro postupné zapínání a vypínání zejména čerpacích agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259798

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mach Jiří, Sedláček Miloš, Malý Vladimír

MPK: G05B 19/02

Značky: agregátu, vypínání, postupné, zejména, čerpacích, zapínání, zapojení

Text:

...gg, přímý výstup Q druhého zepínacího JK klopnéhoř obvodu gg je zapojen na první řídící vstup J třetího zapínaoíhoJK klopného obvodu Qá, první přímý výstup Q třetího zapínacího, 2597983 JK klopného obvodu gg je zapojen na první řídící vstup J čtvrtého zapínacího JK klopného obvodu g 1 a přímý výstup Q čtvrtého zapínacího JK klopného obvodu vg 1 je zapojen naprvní řídící vstup J prvního zapínacího JK klopného obvoduQA. Podobně je negovaný...

Výkyvná přední hnací náprava pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259797

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vlček Jiří, Hrabálek Jan, Surý Zdeněk

MPK: B60B 35/12

Značky: výkyvná, hnací, přední, náprava, motorová, vozidla

Text:

...tlumíčů V eéw riové výrobě předních hnacích náprav je záklonu rejdovýoh čepů dosahováno nastavením na eložitých.ooráhěcioh oentrech nebo jed- noúčelových výrobnich linkách. Změna velikosti záklonu je na těch kto zařízenich náročná e komplikovaná, vyžadujici změnu polohyobráběcich vřeten pro opracování otvorů rejdových čepů nebo upínacich přípŕavků.Podstata výkyvné přední hnací nápravy pro motorová vozidla podle autorského oevědčení...

Zařízení pro dopravu rotačních součástí o různém průměru a délce do definované polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259796

Dátum: 15.11.1988

Autori: Havlíček Aleš, Palička Zdeněk

MPK: B23Q 7/02

Značky: definované, zařízení, rotačních, dopravu, polohy, součástí, délce, různém, průměru

Text:

...bočnímí kotouči je umístěna vana. Na jednom konci vany je přestavitelně umístěna zarážka, před níž je uspořádáno čidlo přítomnosti rotační součástí. .Výhodou zařízení podle vynálezu je, že dopravované součástí k sobě přiléhají a tím se zajištuje maximální kapacita dopravního zařízení. Na hřídeli přestavítelně uspořádané boční kotouče umožňují jednoduše měnit délku dopravovanýoh součástí. Změnu průměru rotačních součástí umožňují přestavitelně...

Fenylether perlové celulosy a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259795

Dátum: 15.11.1988

Autori: Tokar Oldřich, Gavlík Josef

MPK: C08B 11/16

Značky: přípravy, perlové, celulosy, způsob, fenylether

Text:

...vody, organického rozpouštěýla neomezeně mísitelného s vodou, nebo jejích směsi,s výhodou vybraného ze skupiny zahrnující etanol, aceton,1,4-dioxan, v přítomnosti hydroxidu alkalického kovu při 40 až 100 °Cpo dobu 1 až 7 hodin.Výchozí tosylát perlové celulosy nebo Její hydroxyalkylderivát se připraví podle A 0 212 131Další výhodou tohoto sorbentu a způsobu jeho přípravy podle vynálezu je především vysoká mechanická pevnost sorbentu při...

Plovoucí provzdušňovací a odplyňovací zařízení podhladinové vrstvy vody s mamutovým čerpadlem a kaskádou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259794

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bartoněk Jan

MPK: C02F 1/20, C02F 3/24

Značky: podhladinové, zařízení, provzdušňovací, vrstvy, mamutovým, odplyňovací, plovoucí, čerpadlem, kaskádou

Text:

...a rova nonůrnému provzdušnäní vody na ma 1 ó~dé 1 oe ą není třeba zařízení,ktoré by nnpomáhalo tomuto procesu. Kaskáde umožňuje Ještě dalIí donycení vody vzduäným kyslíkom, ale hlavně slouží k dokonaà lónu odplynění od nežádouoích pĺynných látek. Ne kaskádě doohází též k,pok 1 eau teploty provzduäňované vody, což má příznívýúčinek při vracení vody do hypolimnía. Samotné okysliöení a odplynění hypolimnia má příznivý ůčinek na omezování...

Způsob výroby vícevrstvých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259793

Dátum: 15.11.1988

Autori: Valášek Pavel, Stárek Jiří, Snášel Metoděj

MPK: B21C 23/22

Značky: způsob, vícevrstvých, těles, výroby

Text:

...dutého čí plného průřezu tvářenim ze dvoú polotovarů podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že polotovar z vnějšího plátujícího materiálu se děruje polotovąrem z vnitřního plátujícího materiálu dutého. či plného průřezu a naválcovává se na jeho povrch.Výhodou způsobu výroby vícevretvých těles podle vynálezu je, že umožňuje jejích výrobu bez náročných úprav stykovýchploch jednotlivých části vicevrstvého tělesa e operací, kteréjsou...

Pojížděcí ústrojí vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259792

Dátum: 15.11.1988

Autor: Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: ústrojí, pojížděcí, prachu, vysavače

Text:

...do roz~ pfnacíhodříku.Hlavní výhody řešení podižóäoího ústrojí vysavače podle vynálezu npoöívají v tom, že se anižuje praonoat a meteriálově náklady, umožňuje řešit vhodný design bez použití pryžovýah obruöí. A ANa výkpesu je na obr. 1 neznečeno v osovém řezu upevněné pojížděoí ústrojí v pláäti vysavače a ua obr. 2 toto pojížděoí ústrojí v příöněm řezu osazeným čepem.Kolo 1 opatřeno osazeným öepem g je navlečeno v otvoruÁ 3, vytvořeném v...

Způsob výroby proplétané textilie s vlasovým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259791

Dátum: 15.11.1988

Autor: Beneš Milan

MPK: D04B 21/02, D04B 21/14

Značky: výroby, proplétané, povrchem, způsob, textilie, vlasovým

Text:

...A.o. 212 oe 7, ktorý je charakterizován tím, že emyěkový povrch e současně i zpevňující řetízková vszbe textílie jsou vytváŕeny nejměně na jedné streněprop 1 etu již jedním kladecím-prostredkem shodným klsdenínjvezných t 4 smyčkovýchnítí současně ve stejných eloupcíoh nebořádoíeh propletuo Dále je tento způsob cherekterizován tím,le deläín kledeoím prostředkem shodným způsobem kladení vazných 1 smyčkových nítí je možno vytvářet zdvojený...

Zapojení pro přenos dat po duplexním datovém spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 259790

Dátum: 15.11.1988

Autor: Gütter Zdeněk

MPK: H04L 5/22

Značky: spoji, datovém, zapojení, prenos, duplexním

Text:

...se spínanou nosnou. zapojení umožňuje vytvářet řadu variant, použítelných podle konkrétní aplikace.Na připojeném ýkmsuje blokově znázorněn příklad zepo- A jení podle vynálezu.zapojení obsahuje první koncové zařízení g přenosu dat, ukončující zařízení gg přenosu dat a druhé koncové zařízení 56 přenosu dat. První vysílač Q prvního koncového zařízení g je připojem k druhému vstupu gg přepínače gg vysílenýoh dat a druhý vyeílač 1 prvního koncového...

Zapojení pro přenos digitálních signálů po synchronním datovém spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 259789

Dátum: 15.11.1988

Autor: Gütter Zdeněk

MPK: H04L 5/22

Značky: datovém, digitálních, spoji, synchronním, zapojení, signálu, prenos

Text:

...je připojen k pátému výstupu řídícího bloku, druhý vy sílač ukončujícího zařízení je připojen k čtvrtému vstupu řídicího bloku, třetí vysílač ukenčujícího zařízení jeje připojen k třetímu vstupu řídícího bloku, výstup anizochrono-synchronního převodníku je epojen e prvním vstupemvpřepínače vysílaných dat, vstup-výstup anizochronosynchronního převodníku je spojen e třetím vstupem-výstupem řídícího bloku, šestý výstup řídícího bloku je spojen...