Archív za 1988 rok

Strana 88

Spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 257367

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chocholáček Ľudovít, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Ambrož František, Sabadoš Július

MPK: C07C 35/08, C07C 49/404

Značky: spôsob, výroby, zmesí, cyklohexanol, cyklohexanón, obsahujúcej

Text:

...je proklamované zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánn, publikované a tiež vo výrobníspotreby surovín poukazujú na značné rezervy V tejto oblasti. Experimentálne bolo zistené, že vhodnouvoľbou reakčných parametrov je možné ďalšie zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánu smerom na cyklohexanón a cyklohexanol. Predmetom toho vynalezu je spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol v kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom...

Vyložené trojčelusťové chápadlo s rotáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257366

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hladký Miloš, Zelina Pavol

MPK: B25J 17/00

Značky: vyložené, rotáciou, trojčelusťové, chápadlo

Text:

...priestorové a rozmerové dimenzie rovnaké, je možné vybavit chápadlo prispôsobenými čeľusťami z oboch strán. Rotácia dovoľuje robotu vykonávanie prídavných otočných pohybov s výliskom po jeho vybratí z lisu podľa potrieb komplexnejšieho riešenia bezobsluhových pracovísk.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 vyobrazené v reze prikladné prevedenie vyloženého trojčeľusťového chápadla s rotaciou podľa vynálezu a na obr. 2 vyobrazené príkladné...

Opláštovaná stavebná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 257365

Dátum: 15.04.1988

Autori: Matulay Štefan, Šisler Zdenek, Belko Jozef

MPK: B32B 13/10

Značky: oplášťovaná, stavebná, doska

Text:

...dyhovaním, tapetovaním atd. Proti pôsobeniu vlhkosti a vody sa vykonáva i impregnácia dosák v celej hmote alebo iba povrchovo.2,7 kg vzduchosuchých pilín zbavenýchz nadmerného podielu väčších častíc zachytei ných sitom 10 X 10 mm sa premieša s 0,9 l10 Vo-ného roztoku chloridu sodného a 2,2 l vody, následne sa pridá 5,4 kg sadry a dôkladne sa premieša. Jedna polovica tejto zmesi sa navrství na nerezový plech do koberca o hrúbke 15 mm, na...

Rozvod piestového hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257364

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čapla Miroslav

MPK: F04B 1/30

Značky: piestového, prevodníka, hydrostatického, rozvod

Text:

...segmenta nepôsobí negatívne na statické vyváženie rozvodu v rovine styku nepohyblivej kulisy a pevnej spodnej dosky. V dôsledku predĺženia doby poklesu tlaku dochádza k poklesu amplitüdy rozkmituklopného momentu od tlaku pôsobiaceho na výkyvnú dosku hydrogenerátorov s reverzáciou prietoku. Taktiež dochádza k poklesu amplitúd harmonických zložiek budiacej sily a tým k znižovaniu vyžarovaného akustického výkonu V porovnani s rozvodom s...

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov so špecifickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 257363

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žedényi Mikuláš, Kováč Jozef, Lichvár Milan, Mesiarčík Gustáv, Kellner Michal, Lipka Radislav

MPK: C08G 12/12

Značky: močovinoformaldehydových, vlastnosťami, kondenzátov, specifickými, výroby, spôsob

Text:

...aparáie s formaldehydil, ktorého pH bolo upravené prídavkoin hydroxidu alkalického kovu, hydroxidu alkalických zemin,alebo sodnou solou kyseliny boritej, alebo jej derivátov s výhodou tetraboritanom sódným na hodnoty pH 3,5 až 8,0 s výhodou 4,5 a pevnej močoviny. Tento predkondenzát sa clávkuje clo tlakového reaktora, kde prebieha prvý stupeň kondenzácie.V druhom reakčnom stupni prebieha ďalšia kondenzäcia pridavaného vodného roztoku...

Pasta pro dokončovacie lapovanie při výrobe guliek v sedlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 257362

Dátum: 15.04.1988

Autori: Podstanický Alexander, Polievka Milan

MPK: C09K 3/14, C10M 113/00, C10M 105/00...

Značky: guliek, sedlách, lapovanie, pasta, výrobe, dokončovacie

Text:

...v teroamíne. Z trialkylamínov sa experimentálne ukázali vhodné triethylamín, tripropylamín, tributylamín, dimethylhexylamín, triizopropylamín, cyklohexyldiethylamín, trietanolamín,dietyletanolamín, N,N-dietylanilín, N-metyldietanolamín. Z povrchovoaktívnych látok,ktoré funkčne vyhovujú sú jednotlivé produkty jpsolyadícle ralkyléenowxidov, etyvlénoxidu a/alebo propylénoxidu na látky obsahujúce aktívny vodík, na alkoholy, kyseliny,amíny,...

Frézovacia jednotka stavebnicového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 257361

Dátum: 15.04.1988

Autor: Polák Martin

MPK: B23C 7/00

Značky: frézovacia, stavebnicového, jednotka, stroja

Text:

...jednotka stavebnicového stroja pozostäva z pinoly 1, uloženej V prednom klznom ložisku 2 a zadnom klznom ložisku 3 skrine 4. V osadenom drieku 5 pinoly 1 je pomocou valivých ložísk uložené centrické náhonové vreteno (i, zatial čo VIEIGse pinoly 1, t. j. V jej prednej časti, je uložené excentrické pracovné vreteno 7, ukon čenélna vonkajšej strane frézovacím ná strojom 8. Nahonové vreteno 6 je napojené na náhonové ústrojenstvo ll a je s...

Skrápacia kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 257360

Dátum: 15.04.1988

Autori: Siroková Katarína, Merva Milan, Bobro Milan, Kupka Jozef

MPK: E21F 5/06

Značky: kvapalina, skrápacia

Text:

...prostredia, tvorená vodným roztokom, ktorej podstata spočíva v tom, že obsahuje sol iónu pentahydroxy Al 2 OH 5 liehu dihydroxy Al 0 I-l 2 hlinitého v koncentrácii 0,01 až 0,03 0/0 hm.Skrápacia kvapalina na znížení fibrogenity kremenného prachu umožňuje účinnútechnickú prevenciu voči vzniku silikózy pľúc priamo pri zrode kremenonosného prachu vo všetkých známych procesoch rozpojovania materiálov alebo ich transportu. Ovplyvnením...

Dispergátor parafinických uhlovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257359

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blažek František, Glevitzký Edmund, Palkovič Miroslav, Kráľ Bohumil, Škvarenina Stanislav, Paulovič Milan

MPK: B27K 3/36

Značky: parafinických, dispergátor, uhľovodíkov

Text:

...zo 40 až 60 0/0 hmot. tenzidu vzorcav ktorom R - znamená alkyl s počtom atóinov L 111 líka v alkylovom retazci 10 až 20 n - znamená cele číslo 5 až 10 x a y - je celé číslo 1 až 6Takto pripravený dispergátor dáva stabilné disperzie, ktoré sú pri teplote 15 až 30 °C stabilné líiekolko mesiacov. Ak sa pri dlhšej dobe skladovania následkom llokulácle vylúči z disperzie malé množstvo vody, nie je to na závadu, pretože miernym premiešanim...

Extenzometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 257358

Dátum: 15.04.1988

Autori: Opršal Miroslav, Kučka Jozef

MPK: G01B 7/16

Značky: extenzometer

Text:

...a stredom jazýčkov a pretínajúcej os pohyblivého kolika a bočnými stenami krytu sú v týchto stenách vyhotovené otvory,v ktorých sú vložené oceľové guličky. Tieto sú z vonkajšej strany uzatvorené strmeňom, ktorý obkročuje kryt extenzometra a je otočný okolo čapov uchytených v bočných stenách tenkostenného nosnika prechädzajúcich bočnými stenami krytu. Strineň má na vnútorných stenách v miestach dotyku s oceľovými guličkami vytvorené šikmé...

Spôsob tvarovania zvršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257357

Dátum: 15.04.1988

Autori: Beliansky Ján, Beňuška Vladimír, Štrba Ján, Kopálová Irena, Sloboda Jozef

MPK: A43D 11/00

Značky: zvršku, tvarovania, obuvi, spôsob

Text:

...ktorého podstata spočíva V tom, že pred naložením na lisovaciu nôžku sa na špičkovú a pätnú časť spodného okraja zvršku upevnia lemovky. Lemovky sa upevnia na vnútornú stranu zvršku v línii, ktorou sa zvršok priloží na lisovaciu nôžku medzi jej obvodovú hranu a otvory väkuoveho pôsobenia.Vyšší účinok vynálezu spočíva V tom, že upevnenim lemoviek sa okraj zvršku v špičkovej a pätnej časti obvodovo stiahne, čo napokon priaznivo napomáha...

Spôsob výroby suspenzného húževnatého polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257356

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tribulík Ján, Ilčík Štefan, Szulényi František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Glevitzký Edmund, Micka Miloň

MPK: C08F 214/06, C08F 291/02

Značky: výroby, polyvinylchloridu, suspenzného, spôsob, húževnatého

Text:

...doreagovat Zvyškové monoméry a súčasne nechať rozpadnúť zvyškové iniciátory pri teplote 70 až 80 °C. Rozklad zvyškového iniciátora, či za jeho spolupôsobenia vytvoreného makroradikálu,možno dosiahnuť aj prísadami redukčných činidiel, pričom pre uvedene účely sú vhodné hezpopolnaté, teda organické redukčné činidlá. Menej vhodné, ale v niektorých prípadoch dobre použiteľné sú prísady zlúčenín prechodných kovov. Zvyškové monomêry nielen že...

Zapojenie procesorovej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257355

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lórenc Róbert, Morháč Miroslav

MPK: G06F 15/32, G06F 7/00

Značky: zapojenie, jednotky, procesorovej

Text:

...načítania matice. Zároveň sa do n -l- 1 stlpca pamätového matlcovéiho poľa M zapisujú v kóde zvyškových triedhodnoty vektora y. Prevod sa uskutočňuje vw blokoch A 1 až. AM, modulových lineárnych operácií, ktoré sa pri zápise zo zbernice Z 1 inicializujú postupne pomocou posuvného adresného registra zloženého z klopných obvodov dl až d. V druhom kroku sa počíta inverzná matica v zmysle moclulove-j aritmetiky. To znamena, že pre hladanú niaticu...

Klieštinový upínač pre automatizované pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 257354

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: automatizované, upínač, pracovisko, klieštinový

Text:

...pre spoluzáber so skosenou plochou 213 zamykacieho prstenca 210 a z dostredivej strany majú vytvorenú opernú plochu 218 pre zaistenie klieštiny 203 V axiálnom sme 4re. Vedenie segmentov 223 je tvorené z jednej strany telesom 201 klieštinového upínača 200 a z druhej strany prirubou 209 uchytenou na teleso 201 skrutkami 206. Otvor 224 na prirube 209 je taký, aby umožnil vkladanie a vyberanie klieštiny 203 z dutiny 21.9, v ktorej je V axiąlnom...

Mnohožilová ohybná šnúra

Načítavanie...

Číslo patentu: 257353

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kováčik Michal

MPK: H01B 11/06

Značky: šňůra, mnohožilová, ohybná

Text:

...vrstvu tvorí páska zo sklenenej tkaniny impregnovaná metylľenylsiloxánovým lakom priestorove zosieteným dvojmocnými soľami mastných kyselín.Hlavný účinok vynálezu spočíva v tom,že mnohožilová šnúra je odolná proti cyklickému namáhaniu ohybom tým, že separačná vrstva zabraňuje prepichnutiu izolač 4nej vrstvy drôtikmi tienenia. Ohybové skúšky ukázali, že šnúry podľa vynálezu vyhovujú mechanickému namáhaniu 100000 cyklov, Znášanlivosť silikónovej...

Zariadenie pre napájanie najmenej jedného pohyblivého spotrebiča elektrickým prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257352

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klug Ludovít, Bakoš Jozef, Olach Ondrej, Bigoš Ján, Jarošek Jozef

MPK: H02G 11/00

Značky: jedného, zariadenie, napájanie, spotrebiča, elektrickým, prúdom, najmenej, pohyblivého

Text:

...na kontakt. Tento kontakt je upevnený na izolačnom kotúči uchytenom na tyči tak, že je tlačený v smere k bočnej stene elektricky vodivého kotúče cez tyč tlačnou pružinou, ktorá sa opiera o otočné elektricky nevodivé uloženie.Výhoda zariadenia podľa vynálezu je v zjednodušení konštrukcie zariadenia pre napájanie pohyblivého spotrebiča s tým, že v uvedenom prevedení sa dosiahne zvýšená najmä životnosť zariadenia. Výhoda tohto zariadenia je aj...

Spôsob výroby slinutej magnézie z breuneritických magnezitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257351

Dátum: 15.04.1988

Autori: Richter Tomáš, Kubran Ervín

MPK: C04B 2/10

Značky: magnezitov, spôsob, výroby, magnézie, slinutej, breuneritických

Text:

...rozdružia na4 koncenträt a odpad, zrno nad 6 Inm sa rozdrví na zrnitosť pod 6 mm, ktorá sa magnetický rozdruži na koncentrát a odpad a koncentraty sa priamo spekajú pri teplote 1 550 až 1 800 °C na slinutú magnéziu.Výhody navrhovaného riešenia oproti jestvujúcej praxi magnetického rozdrttžovania slinutých produktov spočívajú vo vyššej selektivite rozdružovania kalcinátu, vyššom využití magnezitickej substancia a vyššej kvalite...

Způsob výroby 5-hydroxy-6-formyl-7H-benzo(c)-fluorenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257350

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brožek Jiří, Křepelka Jiří, Vančurová Iva, Prantová Renáta

MPK: C07C 47/565

Značky: 5-hydroxy-6-formyl-7h-benzo(c)-fluorenu, výroby, způsob

Text:

...chloroform, diohlorethan, tetrachlomethan zvláště výhodné se jevi z hlediska průběhu reakce použití dichlorethanu.Reakční směs se po provedení reakce zpracovává obvyklým postupem např. po rozložení vodou a kyselinou chlorovodikovou a po odfiltrování pevného podilu se organický podíl vyjme do chlorovaného rozpouštědla a po vysušeni a odpaření rozpouštědla se surový produkt přečistí sloupcovou chromatoqrafii. Látka vzorce II je látka známá a je...

Snímač tvářecí síly na kovacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257349

Dátum: 15.04.1988

Autor: Smrčka Jaroslav

MPK: G01L 1/22

Značky: síly, snímač, strojích, tvářecí, kovacích

Text:

...dvě protilehlé strany měřicího mostu jsou tvořeny polovičním počtem aktivních tenzometrů, a druhé dvě protilehlé strany měřicího mostu jsou tvořeny polovičním počtem kompenzačních tenzometrů.Snímač podle vynálezu je osazen nejméně třemi válcovými siloměry, jejichž rozměry jsou voleny tak, aby citlivost byla vyhovující. Celková sila je dana součtem tří nebo více složek,která měří jednotlivé siloměry. Významnou výhodou zařízení podle vynálezu...

Polohovadlo pro zajištění výztuže slévárenského jádra

Načítavanie...

Číslo patentu: 257348

Dátum: 15.04.1988

Autori: Velecký Svatopluk, Pálenský Jan

MPK: B22C 9/10, B22C 21/14

Značky: slévárenského, jádra, polohovadlo, zajištění, výztuže

Text:

...arovnoběžnosti a tvarovaný středový šroubový prvek. horizontální stavítko i vertikální stavítka mají s výhodou ploštinový tvar a vnější stěny vertikálních stavítek mají radius,který je shodný nebo nejvýše o 0,1 mm menší než je průměr řídicího dílu jaderníku. Šrouhový prvek má u kořene zápich. Polohovadlo podle vynálezu zajišťuje v provozu spolehlivou koordinaci výztuhy jádra a současně umožňuje rýchlou a ekonomickou výrobu jader. , 3...

Oběžné kolo pro Francisovy turbíny a odstředivá čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257347

Dátum: 15.04.1988

Autor: Červený Josef

MPK: F03B 3/12

Značky: čerpadla, odstredivá, turbiny, francisovy, oběžné

Text:

...trpí častými poruchami.Výše uvedené nevýhody se nevyskytují u oběžného kola podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že průměr věnce DV tohoto ko 1 a~- případně i průměr jeho náboje DN - je menší než vnější průměr lopat oběžného kola D 0.Zmenšením průměru věnce DV případně i průměru náboje DN oběžného kola vůči vnějšímu průměru lopat tohoto kola D se velmi podstatné sníží disková ztráta príslušného vodního0 stroje, jak je patrno ze...

Bednění k vytvoření dilatační spáry

Načítavanie...

Číslo patentu: 257346

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klapec Jaroslav, Kubný Josef

MPK: E04G 15/06

Značky: dilatační, spáry, vytvoření, bednění

Text:

...desky a na obr. 3 je schematicky znázorněna sestava kompletního bednění, tj. bočních bednicích desek a středového bednicího dílu k vytvoření obvodových betonových stěn dvou sousedních staveb oddělených dilatační spárou.Středový bednicí díl ł sestává z odtažné stěnové desky 3 tvořené ocelovým plechem zevnitř vyztuženým, k níž jsou v její horní části připevněna závěsná oka Q a vlečné stěnové desky Ä, která je s odtažnou stěnovou deskou 3...

Způsob výroby trialkylamin-boranu(3)

Načítavanie...

Číslo patentu: 257345

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čásenský Bohuslav, Nejezchleb Vojtěch

MPK: C07F 5/02

Značky: výroby, trialkylamin-boranu(3, způsob

Text:

...C 235 reakcí derivátů alanu 5 íluoridem boritým který se podle vynálezu provede tak, že se ponechá reagovat N-isopropyliminoalan v prostředí aromatického uhlovodiku S fluorid boritým-trialkylaminem /1/ v molárním poměru 31.způsob výroby podle vynálezu je zejména vhodný pro přípravurtrialkylamin-boranu/3/ s izotopem boru 105 z výchoziho fluoridu boritého s izotopem boru IQB. Produkt pak lze použít k syntéze substituovaných vyšších boranü,...

Zařízení pro signalizaci úniku tlakové kapaliny z hydraulického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 257344

Dátum: 15.04.1988

Autor: Krňávek František

MPK: F15B 20/00

Značky: kapaliny, tlakově, zařízení, hydraulického, signalizaci, úniku, systému

Text:

...systému před zásobník 1 kapaliny,z obouaměrného prütokového elektrického snímače Ě, který je zařazen mezi rozvaděč § a pistový prostor Al dvojčinného přímočarého hydromotoru 3 a dále s elektrického a elektronického zařízení, u něhož je obousměrný průtokový eletrický snímač Q elektricky paralelné napojen na dělič lg napětí redukující elektrické napětí Q 3 na obousměrném průtokovém elektrickém snímači 3 dle vztahu 2kde Q je průměr...

Zapojení pro automatizované měření dynamických parametrů textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257343

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jaksch Ivan

MPK: G01M 19/00, D03D 49/00

Značky: strojů, měření, parametrů, automatizované, zapojení, textilních, dynamických

Text:

...První číslicový multiplexor l vybírá ze čtyř signálů vhodný vzorkovací signál §§g,.např. odběr vzorku měřené veličiny v určitém okamžiku dané stavem na prvním vstupu 5 časovače a první dělič 3 tyto signály podle požadavku dělí a tím vytváří vzorkovací signál §Mg.První hradlo 5, druhé hradlo 2, první tvarovač lg s monostabilním obvodem, druhý tvarovač łł s monostabilním obvodem, programové řízený druhý dělič Ž, klopný obvod gg, druhý...

Postupná šikmopřibíjecí hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 257342

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stratil Václav, Žíla Josef

MPK: A43D 71/00

Značky: šikmopřibíjecí, postupná, hlava

Text:

...a vnitřniho přibíjecího pouzdra.§, 2.Ve středové části postupné šikmopřihíjecí hlavy je situována dorazová matice É našroubovanána spodni části středového Kladiva § opatřená středovým šroubem lg opírajícím se o spodniplochu středového kladiva Q. Středové kladivo 5 má na své vodici části vytvořenou drážku, do niž zasahuje kolik lg vyčnívajíci z vnitřního přibíjecího pouzdra g a nad vodicí částí má vytvořen nákružek zasahujíci do středového...

4-Benzylpiperazid kyseliny 5-(4-benzylpiperazinosulfonyl)-2-methoxybenzoové a jeho maleinát

Načítavanie...

Číslo patentu: 257341

Dátum: 15.04.1988

Autori: Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07D 295/22

Značky: 5-(4-benzylpiperazinosulfonyl)-2-methoxybenzoové, maleinát, kyseliny, 4-benzylpiperazid

Text:

...vyvolává sulpyrid ataxii jen u 50 8 myší). V orálni dávce 500 mg/kg je signifikantně účinná antiapomorfinově u myši V testu šplháni (vertika 1 isace), které je vyvoláváno apomorfinem. V tomto testu je účinnost přibližně stejná jako u sulpyridu. V dávce 250 mg/kg p.o. neovllvňuje toxicitu adrenalinu u myší, avšak v téže dávce chrání 40 krys před letálnim püsobenim noradrenalinu.Látka vzorce I je přístupná reakcf známého...

Způsob přípavy 6,11-dihydrodibenzo(b,e)-thiepin-11-karbonitrilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257340

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šindelář Karel, Hrubantová Marta, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/12

Značky: přípavy, 6,11-dihydrodibenzo(b,e)-thiepin-11-karbonitrilů, způsob

Text:

...a potom se za michání velmi opatrně přikape 1,5 ml chloridu ciničitého. Po několika prvních kapkách tohoto činidla dojde k bouřlivé reakci provázené pěněním, michadlo se na kratší dobu zastaví a po odeznění této prudkéreakce se znovu uvede do chodu a zbytek činídla se zvolna přikape.Směs se míchá 5,5 h při teplotě místnosti, po stáni přes noc se nalije do 100 mlvody, zředi se 250 ml dichlormetanu a důkladně se protřepe. Organická...

Způsob výroby elektrického zažehovače pro elektrickou pyropatronu v systému vystřelovacího záchranného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257339

Dátum: 15.04.1988

Autori: Evják Miroslav, Vilímek Josef

MPK: F42B 4/02

Značky: zažehovače, zařízení, vystřelovacího, elektrickou, pyropatronu, elektrického, systému, výroby, způsob, záchranného

Text:

...také stejnoměrné hustoty slože v celém jejím objemu. Výsledkem je zpřesnění velikosti vyvinutého tlaku při funkci elektrického zažehovače, což příznivé ovlivňuje celkovou dobu funkce u elektrických pytopatron s okamžitou funkcí a též i se zpožděným účinkem. Způsob připevnění odporového drátku ultrapulsním přivařením zvyšuje spolehlivost elektrického zažehovače, zejména při dlouhodobém skladování. Výše uvedená zlepšení mají ve svém...

Scintilační jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257338

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vrzala Pavel

MPK: A61B 6/02, G01T 1/20

Značky: jednotka, scintilační

Text:

...nebo vzduchem.V dalším je sointilační jednotka blíže popsána ve spojení s připojeným výkresem a posleze jsou uvedeny příklady provedení.Na sohematickém výkrese ve svislěm řezu je zakresleno pouzdro Ä, scintilační krystal 3, fotonásobič 3, studna A, oxid hořečnatý §, prostor § mezi studnou A a scintilačním krystalem 3, a dále je označen optický kontakt 1.Do kovového pouzdra byl zafixován fotonásobič Q spojený optickým kontaktom 1 se studnovým...

Prstencový nůž k operacím v dutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 257337

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šalda Svatopluk

MPK: A61B 17/32

Značky: operacím, nůž, prstencový, dutinách

Text:

...nůž k operacím v dutinách,zejména k protětí močové roury při operačním odstranění zbytnělé prostaty přináší výhody zejména v tom, ze urethra je přerušena jedním tahem s minimálním násilím a tím s minimálním poškozením okolních struktur, což dává předpoklady k snížení procenta pooperačních komplikací. Výhodné je i to, že umožňuje přesněji zacílitbřit a provést přetětí urethry na nejvhodnějším místě, to je těsně pod adenomem.Příkladné...

Plynule regulovatelný budič vibrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 257336

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: regulovatelný, plynule, vibrace, budič

Text:

...na vnitřním průměru zasahují do šroubovicových drážek, otáčejí proti sobě do požadované polohy. Otáčením hřídele s nevývažky vzniká odstředivá síla, jejíž velikost, mimo jiné, odpovídá vzájemnému nastavení nevývažků.Výhoda budiče vibrace podle vynálezu spočívá v plynulé regulaci výstředníkového momentuod nuly do maximální hodnoty. Navrženým provedením dosáhneme toho, že posuv hřídele, potřebnýk nastavení výstředníků do krajní...

Průtočná teplotní sonda s temperovaným stíněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 257335

Dátum: 15.04.1988

Autor: Diviš Jan

MPK: G01K 13/00, G01K 7/02

Značky: stíněním, temperovaným, průtočná, teplotní, sonda

Text:

...na celkové chyhě údaje čidla výrazněji neprojeví a bude je možno dále potlačit vhodným dispozičním řešením sondy, případně též omezením rychlosti proudění v sondě. Průtočná teplotní sonda s temperovaným stíněním pak umožní s velkou přesností měřit lokální teploty proudících plynů i ve velmi náročných podmínkách, v prostředí se sálavými toky, bez komplikovaného určování a ověřování korekcí údaje teplotního čidla.Na připojených výkresech...

Směs elastomerů pro kontinuální výrobu houževnatých polystyrenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257334

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sochor Jiří, Pavlíček Jiří, Vyroubal Čestmír, Očenášek Vojen, Vörös František, Kovařík Jan, Krofta Karel

MPK: C08L 51/06, C08F 279/02

Značky: elastomerů, směs, houževnatých, polystyrenu, kontinuální, výrobu

Text:

...Pa . s.Použití této směsi dle vynálezu zlepšuje především rázovou a vrubovou houževnatost, jak je dokumentováno následujícímí příklady.Srovnávací přiklad V modelové jednotce pre výrobu blokového houževnatého pclystyrenu kcntinuálním způsobembyl vyráběn houževnatý polyetyren - typ vhodný pro vstřikování s obsahem 7 2 hmotnosti polybutadienového kaučuku. Byl použit kaučuk následující specifikacekoeficient polydisperzity Mw 2 0 mi tV reaktorové...

Upínací zařízení plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257333

Dátum: 15.04.1988

Autori: Reich Jan, Mrkývka Jaroslav, Maliňák Stanislav

MPK: B21D 28/02

Značky: plechů, upínací, zařízení

Text:

...je jeho velká tuhost a možnost regulace svírací síly kleštiny V závislosti na tlouštce upínaného plechu.Příklad provedení předmětu vynálezu je znâzorněn na připojeném výkrese, na němž obr. 1 ukazuje upínací zařízení ve evislém řezu I nárysném pohledu, na obr. 2 je znázorněn odpovídající pohled shora a na obr. 3 je uveden detail ovládání horní čelistí kleštiny.Kleština l sestává z dolní čelisti lg a z horní čelisti lg, přičemž dolní...

Jazýčkový ventil k ovládání sání dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257332

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lukeš Václav, Kozák Karel

MPK: F16K 15/16, F02B 33/30

Značky: sání, ventil, motorů, spalovacího, jazýčkový, ovládání, dvoudobého

Text:

...vrchnĺ jazýčky a jsou apatřeny okénky radiusového tvaru v celkové ploše cca 3/4 plochy činné části jazýčku. Jazýčkový ventil s dvěma jazýčky o nestejné tlouščce, z nichž spodnĺ je opatřen otvory, umožňuje vhodnou volbou kombinací tlouštěk a velikosti otvoru zlepšovat výkonové parametry dvoudobého motoru za různého režimu otáček a příznivě ovlivñovat vlastnosti při startování motoru.Řešení dle vynálezu lze využít u všech známých provedení...

Způsob odměřování prohozní délky útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 257331

Dátum: 15.04.1988

Autori: Polášek Jiří, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/36

Značky: útku, délky, tryskovém, způsob, odměřování, stroji, prohozní, tkacím

Text:

...tryskovém tkacím stroji podle vynálezu, jehož podstatou je, že tah na útek se při zastavení tkacího procesu před jeho opätovným započetím vytváří pouze působením rotačního pohybu ukládací plochy.Výhodou způsobu odměřování podle předmětu vynálezu je, že nedoohází k rozpojení hlavních rotujících částí odměřovsče, kterými jsou dutý hřídel s navíjecím ramínkem a pohonu stroje,takže nemůže dojít k rozfázování pohybů odměřovače 5 pohybem dalších...

Způsob přípravy 1-tricyklo(3,3,1,13,7)dekankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257330

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kysilka Vladimír, Bystrá Dagmar, Wagner Jiří, Frýbort Karel

MPK: C07C 61/135

Značky: přípravy, způsob, 1-tricyklo(3,3,1,13,7)dekankarboxylové, kyseliny

Text:

...na teplotě trvá l až 48 hodin se reakční směs zneutralizuje a vyloučená l-tricyklo(3,3,1,137) dekankarboxylová kyselina se zfiltruje. Výtěžek produktu činí 85 až 95 . Příznivý účinek oxidace triCyklo(3,3,1,137)dekanu chlorem za katalýzy jodem spočíva ve vysoké selektivitě oxidace. Příznivý účinek methylenchloridu spočíva v tom, že výborné rozpouští produkty chlorace tricyklo(3,3,1,l 37 Idekanu. Místo methylenchloridu lze použít i...

Upínací zařízení pro zkušební stroje ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257329

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rathuský Jiří, Handl Zdeněk

MPK: G01M 13/04

Značky: zařízení, stroje, upínací, ložisek, zkušební

Text:

...vyústuje na suvných plochách unášecího hřídele a hřídelového pouzdra dodrážky vyhloubené v unášecím hřĺdeli, a/nebo v hřídelovém pouzdru.Provedením zařízení podle vynálezu se podstatně sníží náklady na zkoušky valivých ložisek hlavně vzhledem k značnému prodloužení životnosti. Dále se dosáhne přesnějších výsledků zkoušek,neboč se zämezí vzniku vůlí způsobených opotřebením. Kromě toho se značně omezí vibrace tlumioím účinkem mazacího...

Zapojení pro odstranění rušivé složky elektrického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257328

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trunec Václav, Křivánek Emanuel

MPK: H04B 1/10

Značky: zapojení, složky, odstranění, elektrického, rušivé, signálu

Text:

...zesilovače. iVýhodou tohoto řešení je jednak jeho jednoduchost, jednak vysoká přesnost, s níž je rušivý signál elimínován.Příklad provedení je schematicky znázorněn na připojeném výkresu.Zapojení sestává z operačního zesilovače Q, kondenzátoru Q, potenciometru 3 a dvou svadových odporu 51, B 2. Přitom je k jednomu vstupu operačního zesilovače Q připojen přes kondenzátor Q jeden konec potenciometru 3 a ke druhému vstupu operačního...