Archív za 1988 rok

Strana 86

Brousicí hmota pro broušení mědi nebo materiálů s převážným obsahem mědi a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242604

Dátum: 01.05.1988

Autori: Hartman Jan, Burian Zdenik

MPK: B24D 3/32

Značky: její, obsahem, hmota, mědi, broušení, převážným, způsob, materiálů, výroby, brousící

Text:

...napěněná eměo s přidavkem 0,05 až 0,1 hmotnost» nich dílů stabilíäitoru s 0,1 až 0,3 hmotnostními díly povrchově aktivní látky má rovněž velmi dobré vlastnosti pro broušeni mědi. Přiznivě ee ovlívňuje průběh napěňování směsi.Podobné vlastnosti se docilí přídavkem 0,01 až 0,02 hmotnoatnich dílů alkálie do základní směsi, vybrané ze skupinyCelulőzová vlákna tvoří 10 až 14 hmotnostních dilů papíreneké celulőzy s vláknem kretším než l mm a 1...

Zapojení pro řízení rychlosti krokového motoru v uzavřené smyčce

Načítavanie...

Číslo patentu: 242603

Dátum: 01.05.1988

Autor: Pína Bohumil

MPK: H02P 8/00

Značky: řízení, smyčce, krokového, uzavřené, rychlostí, motorů, zapojení

Text:

...uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro řízení rychlosti krokového motoru v uzavřené smyčce plynulým zpožyčováním impulsů z čidla polohy. Jeho podstata spočívá v tom,že mezi čidlo polohy krokového motoru a obvod logiky uzavřené smyčky, jehož výstup je spojen s koncovým stupněm, je zapojen zpožčovací blok.Příklad zapojení podle vynálezu je dále popsán pomocí výkresu, kde na obr. l je konkrétní příklad zapojení, na obr. 2 je grafické znázornění...

Televizní kanálový volič

Načítavanie...

Číslo patentu: 242602

Dátum: 01.05.1988

Autor: Trojan Jioí

MPK: H03J 5/02

Značky: televizní, volič, kanálový

Text:

...což má za následek podetatné snížení menipuwlační náročnosti a dopravy rozměrově relativně velkých ekříní televizních přijímačů na kontrolní pracoviště. Současně se danýmřešením sníží riziko zničení některých elektrických částí televizního příjímače, citlivých na elektrické výboje, Z ekonomického hlediska dochází mimo výše uvedené k úsporám propojovacího kabelu anténního konektoru na zadní stěně televízoru a mechanické části obsahující...

Způsob přípravy čistoty vnitřních povrchů parovodních okruhů energetických a chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242601

Dátum: 01.05.1988

Autori: Mrlík Bohumil, Odstreil Jioí

MPK: G21D 5/00, F28F 19/00

Značky: způsob, okruhu, vnitřních, čistoty, parovodních, zařízení, chemických, energetických, povrchu, přípravy

Text:

...Jednorázové použití chemikálií, čerpání, likvidace kalů a pod Není zaručen konečný efekt požadovaného stupně vyčištění v důsledku nedokonalého odstranění čistících roztoků a velikosti po akončení čistících operací, zejména v neodvodnitelných částech zařízení. Zůstávájí možnosti dodatečného znečištění vnitřňích povrchů při demontáži provizorních okruhů a tras.Nevýhody uvedené výše odstraňuje způsob přípravy a zajištění čistoty vnitřních...

Zařízení pro zachycení a uvolnění otočného válcovacího trnu válcovačky kruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244300

Dátum: 01.05.1988

Autor: Gregor Dušan

MPK: B21H 1/06

Značky: zachycení, válcovacího, kruhu, uvolnění, valcovačky, zařízení, otočného

Text:

...že k dolnímu konci vodicího pouzdra je připevněno nosné těleso, ke kterému jsou kyvně připevnčny nejméně dvě dvojzvratné páky, opatřenéna svých koncích kladkou, která v základní poloze zařízení zapadá do vybrání vytvořeném na dolním konci otočného válcovacího trnu. Svými druhými konci jsou dvojzvratné páky kyvně spojeny s tlačnými pružinami, kyvně připevněnými k noeněmu tělesu. V uVýhodou zařízení podle vynálezu je, že uvolnění a zachycení...

Zařízení pro testování adaptivních regulátorů tloušťky pásu pro kvartostolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244299

Dátum: 01.05.1988

Autor: Kaminský Róbert

MPK: G05B 23/02

Značky: kvartostolice, tloušťky, pásu, adaptivních, zařízení, regulátoru, testování

Text:

...Další výhodou je to, že zařízeníĺ umožňuje odlačovat případné nové řídící algoritmy edeptivního~ regulátoru ještě před připojením regulátoru k reálne válcovací trati, tedy bez rizika případného poškození technologického zařízení při nepředpokládaném chování regulátoru. Výhodou je i e to, že zařízení generuje všechny potřebné signály~ve vzájomných poměrech odpovídajících konkrétní válcovací trati, což usnadňmje testovací postup. Přitom...

Způsob přípravy 3-fluorthiofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244298

Dátum: 01.05.1988

Autori: Brondoš Ján, Kaminský Róbert, Gregor Dušan

MPK: C07C 149/34

Značky: přípravy, způsob, 3-fluorthiofenolu

Text:

...Druhou fází je reakce uvedeného roztoku s roztokem xanthogenanu draselného ve vodě při 70 až 75 °C. Reakce se provádí tak, že k roztoku xanthogenanu draselného, vyhřátého na uvedenou teplotu, se zvolna přikape roztok 3-fluorbenzendiazoniumchloridu. Primárně vznikající 3-fluorbenzendiazoniumxanthogenát se při uvedené teplotě ihned rozkládá za vývoje dusiku a za vzniku 3-fluorfenylxanthogenátu. Tento produkt se na konci druhé fáze...

Zapojení obvodu pro zabezpečení funkce sdílené dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 244296

Dátum: 01.05.1988

Autor: Gregor Dušan

MPK: G06F 15/62

Značky: obvodů, dynamické, sdílené, pamětí, funkce, zapojení, zabezpečení

Text:

...vstup prvního klopného obvodu a na nastavovací vstup druhého klopného obvodu, jehož inverzní výstup je připojen na první vstup sedmého dvouvstupového obvodu typu negace logického součinu, jedenáctý výstup řídící jednotky zobrazení je připojen na první vstup čítače, první výstup čítačeje přípojen na druhý vstup čítače a na hodinový vstup třetího klopného obvodu, druhý výstup čítače je připojen na datový vstup třetího klopného obvodu,...

Rychloběžný kolový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 244295

Dátum: 01.05.1988

Autor: Kaminský Róbert

MPK: B02C 15/00

Značky: rychloběžný, kolový, mlýn

Text:

...a vlestnostem mleté suroviny. Běhouny 1 kolového mlýna je možno seřídít také k požadované jemnosti mletí,a to jejich výškovým nastavením nad mlecí drahou ll. Toto nestavení se provádí stavěcím zařízením, sestávajícím z konzoly lg,ve které je umístěne tlumící vložka li. Do konzoly lg je vlože na též-opěrná vložka lg. Mezi ní a tlumící vložkou lg se podlepotň.eby výěkového nastavení běhounu 1 vkládají distanční rozpěrné podložky lg....

Samonasávací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244294

Dátum: 01.05.1988

Autori: Dudek Marcel, Rolko Pavel

MPK: F04D 9/02

Značky: samonasávací, čerpadlo

Text:

...a výrobní náklady.Příklad konkrétního provedení samonasávacího čerpadla podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech,kde obr. 1-představuje základní provedení dvoustupňového samonasávacího čerpadla v osovém řezu, obr. 2 a 3 jsou a 1 ternativní~ provedení čerpadla podle obr. l. ISamonasávací čerpadlo podle vynálezu je tvořeno sacím tělesem l a výtlaćným tělesem gľmezi nimiž jsou uložena tělesa 2 jednotlivých článků...

Zařízení pro vyhodnocení neshody počtu pulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244293

Dátum: 01.05.1988

Autori: Košalko Rudolf, Rakyta Ján Banská Bystrica

MPK: H03K 5/26

Značky: zařízení, neshody, vyhodnocení, pulsu, počtu

Text:

...signálů, sestávajíoí ze dvou binárních dekodérů jedna ze čtyř, čtyř RS klopných obvodů, synchronizačního obvodu, ze tří hradel NAND, dvou vratných čítačů a z obvodu pro zachycení neshody s nulováním. Výstup 1 Q§ s váhou tři a výstup 1 Q§ s váhou nula prvního binárního dekodéru 1 jedna ze čtyř, jehož první a druhý vstup 191,1 Qg jsou vstupy pro dvě fáze prvních dvoufázových pulsą jsou spojený s prvním a druhým vstupem 11 g, 111 prvního...

Jednotka výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244292

Dátum: 01.05.1988

Autori: Martvoo Augustín, Frimm Richard, Welward Ladislav, Jokel Igor, Potaneoková Marta, Cengel Peter, Rényi Marián, Fakla Igor

MPK: E21D 11/00

Značky: důlní, výztuže, jednotka, chodby

Text:

...konkrétním provozním podmínkám volbou dvou základních provedení jednoduššího, 4 244292 bez přesouvacího zařízení a složitějěího, vybaveného přesouvacím zařízením a ovládáním s různým stupněm automatizace. Jednotka výztuže podle vynálezu je řešena tak, že umožňuje zavěšení nebo uložení dalších důlních zařízení, například-potrubíi pro foukanou základku, sběrného dopravníku a podobě. | Na připojených výkresech jsou zjednodušeně znázorněny...

Ústoj pro stanovení oxidů dusíku v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 244291

Dátum: 01.05.1988

Autori: Turek Ivan, Eáp Ivo

MPK: C01B 21/20

Značky: stanovení, oxidů, dusíku, ústoj, ovzduší

Text:

...jen velmi pomalu oxídujídłoztok peroxidu vodíku je též v alkalickém prostředí nestâlýoPoužítí samotného roztoku peroxidu vodíku k absorpci a oxidaci oxidu dusíku je pouze kompromísem mezi vąřhodami a nevýhodami roztoku zředěné kyseliny sírová s roztoku ąydroxídu sodnéłíoastanoveni ausičnanů dusičnsnorou iontově selektivni e 1 ek~ trodou v uvedených roztocích vyžaduje jejich předchozí úpravu»/Křížek J. Chemicü průmysl łšg 558 /1966/3 Valentová...

Vymrazovačka plynů nebo par

Načítavanie...

Číslo patentu: 244290

Dátum: 01.05.1988

Autori: Méry 1udovít, Juríeek Anton, Odduš Jozef, Eajda Ján

MPK: B01D 8/00

Značky: plynů, vymrazovačka

Text:

...tepelné sondy na intenzitu ochlazováni tepelně vodivého pouzdrale tim i na teplotu ve vymrezovací nádobä.Vhodnou volbou materiálů i rozměrü jednotlivých součástí vymrezovačky lze naatevit teplotu vymrezovecí nádoby v dostatečném rozsahu.vynález je blíže objeeněn na příkledu provedení pomocí při loženého výkreeu. z z Vymrazovečka plynu nebo par podle vwnálezu je tvořeno. skleněnou vymrezovecí nádobou l, která je těeně zeeunute do tepelně...

Univerzální závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 244289

Dátum: 01.05.1988

Autori: Kopinie Vladimír, Karcol Ján, Svitek Imrich

MPK: B61B 12/02, E21F 17/02

Značky: závěs, univerzální

Text:

...lana e snižuje nebezpečí jeho přetržení.Na pripojenych výkresoch jsou znázorněny dve příklady pro- A vedení univerzelního závěsu.podle vynálezu Na obr. l je v nárysu znázorněn univerzální závěs ve spojení s kledkou. Otvor v těleee závěsu je nakreslen v řezu svislou rovinou. Na obr. 2 je v bokorysu znázorněn univerzální závěs ve spojení s kledkou. Univerzální závěs je nakloněný, kladka je nakreslena v částečném řezu svislou rovinou. Na obr....

Elektromagnetický separátor kovových feromagnetických předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244288

Dátum: 01.05.1988

Autori: Scheber Pavol, Kmec Jozef, Mitro Ján, Leška Štefan, Arvaj Daniel

MPK: B03C 1/02

Značky: kovových, elektromagnetický, separátor, feromagnetických, předmětů

Text:

...nástavce. Magnetické pole elektromagnetického separátoru podle vynálezu je optimálně přizpůsobeno technologicko-fyzikálním podmínkám separace kovových feromagnetických předmětů z proudu přepravovaného nebo přesypávaného sypkého materiálu. Tim je zajištěna vysoká separační účinnost a řada dalších faktorů včetně optimálního využití přiváděné elektrické energie do separátoru.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkledné provedení...

Vodorovné segmentové zařízení pro uzavírání zásobníků na sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 244287

Dátum: 01.05.1988

Autor: Gažovie Peter

MPK: B65D 90/64, B65D 90/58, E21F 17/00...

Značky: materiál, zásobníku, zařízení, uzavírání, sypký, vodorovné, segmentové

Text:

...a přitom přispívá ke zlepšení pracovních podmínek a životního prostředí.Na přiložených výkresoch je schematicky znázcrněno příklsdné provedení zařízení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled na vodorovné segmentová zařízení a obr. 2 představuje uzavírací zařízení v řezu vedeném rovinou A-A 2 obr. 1.Vodorovné segmentová zařízení pro uzavírání zásobníku je tvořeno obloukovcu lížinou l , která je přivařena na spodní části...

Jednostranné opěrné vodítko průvodnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244286

Dátum: 01.05.1988

Autor: Ágh Ladislav

MPK: B66B 7/02

Značky: vodítko, opěrné, jednostranně, průvodnice

Text:

...na tlžní klec, pod ní je zavllenadopravní nádoba,opatŕená alespoň jedním jadnostrannym oplrnýmvodítkem průvodnica. Obr. 2 zobrazuje jednostrannu oplrná vodítko průvodnice při průohodu dopravní nádoby lachetní sto » licí a obr. 3 je znázorňuje při opření o prdvodnici. Na obr. 4je půdorysný pohled na jednostrnná opörnu vodítko průvodnic. Jednostranne opdrná vodítko gg průvodnice je k dopravní nádobá ll, zavčlená pod töiní klecí lg, pevnl...

Zařízení pro jištění zdvihového mechanismu prstencové lavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244284

Dátum: 01.05.1988

Autori: Kasal Bohumil, Rybár Peter, Siegel Ján, Majereík Anton

MPK: D01H 1/36

Značky: lavice, zařízení, jištění, zdvihového, mechanismu, prstencové

Text:

...nebo paralelně bikonický podle použité vačky Q. Na třetím rameni tříramenné snímací páky 1 je otočně uložena matice Ž, kterou pro chází zdvihový šroub § krokovacího elektromotoru Z. Na čepu g je kromě třírnmenné snímací páky 1 otočně zavěšena také vidlicová páka 8 , k níž je připojeno táhlo 3 pákového mechanismu nezná zorněné prstencové lavice.Na vidlicové páce § je volně na čepu zavěšen krokovací elektromotr 1, který dostává pravidelné...

Těsnicí uzel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244283

Dátum: 01.05.1988

Autori: Žilineár Poprad, Valeneík Štefan, Fekete Michal, Kamas Rudolf, Fraoo Pavel, Kršková Natália

MPK: F16J 15/16

Značky: těsnicí

Text:

...tj. deformaci těsnícího pouzdra g vnějším tlakem, byla těsnící spára 5 mezi těsnícím pouzdrem g a plunžrem lg po celé délce těsnícího pouzdra g konstantní. Mezi těshicí pouzdro g a přítlačné pouzdro l je vložen pružný element 1, např. kroužková pružina, pro dotlačování těsnícího pouzdra g na vnitřní těsnění 5 při zpětném pohybu Plunžľu łg 0 Z montážních důvodů je pak těsnící pouzdro g a přítlačné pouzdro l vzájemné ustaveno pomocí...

Zapojení pro plynulou dodávku média do místa jeho odběru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244282

Dátum: 01.05.1988

Autor: Šoveík Štefan

MPK: B64D 37/14

Značky: plynulou, media, dodávku, zapojení, místa, odběru

Text:

...hydraulicko-pneumatického akumulátoru, jehož vzduchový prostor je spojen přes přetlakový ventil a filtr se zdrojem vzduchu. lVýhodou zapojení podle vynálezu je zajištění plynuléĺdodávky média při jakýohkoliv změnách přetížení při nízké hmotnosti systému.Příklad provedení zapojení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde představuje obr. l let s kladným přetížením, obr. 2 let se záporným přetížením a obr. 3 let s nulovým...

Zařízení pro zavzdušnění palivové nádrže přetlakováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244281

Dátum: 01.05.1988

Autor: Bartko Michal

MPK: B64D 37/10

Značky: zařízení, palivové, nádrže, přetlakováním, zavzdušnění

Text:

...venn tilu je nad jeho odpouštěoí částí uložen odpružený sběrač hrncou vitého tvaru, který je spojen potrubím jednak se zavzdušňovaným prostorem palivové nádrže a jednak S koncovou trubioí, ústící pod trupem letounu.vvýhodou zařízení podle vynálezu je využití odpadního vzduchu bez nároku na další odběr z motoru a nízká hmotnost zařízení. Další výhodou je, že při zvýšeném odběru média z nádrže nedojde k nežádouoímu nasávání nečistot a vody s...

Zařízení pro aerodynamické čištění deskových materiálů, zejména pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244280

Dátum: 01.05.1988

Autori: Figur Jozef, Mocný Ernest, Kuráo Jozef

MPK: B08B 5/04, G03B 27/14

Značky: zařízení, pásu, čištění, deskových, aerodynamické, zejména, materiálů

Text:

...průsečíků os těchto trysek jsou v tryskové stěně vytvořeny štěrbiny. Celkový prüřez štěr dbin je nejméně o 20 větší než celkový průřez kruhových trysek.244 280 Trysková stěna je umístěna k deskovému materiálu tak, že prů sečík os kruhových trysek leží na povrchu deskového materiálu Čistící hlavy s tryskovou stěnou mohou být umístěny po obou stranách deskového materiálu a/nebo podél deskového materiálu vedle-sebe. WVýhodou zařízení pro...

Zapojení obvodu pro vyhodnocení impulsního snímače, zejména polohy nebo rychlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 244279

Dátum: 01.05.1988

Autor: Kováe Cyril

MPK: H03K 5/22

Značky: vyhodnocení, zapojení, rychlostí, polohy, impulsního, zejména, snímače, obvodů

Text:

...připojen na zdroj referenčního napětí ggg a výstup na blokovací vstupy gł, gg monostabilních klopných obvodů MKOI, MK 02. Převodník kmitočet-napětí EQ je zapojen vstupom na výstup E kmitočtu a výstupem na zdroj g napětí.Výstupy monostabilních klopnýoh obvodů HKOl, MK 02,z nichž jeden reaguje na náběžnou a druhý na sestupnou hranu impulsu, jsou zavedený do součtového členu §Š, který slučuje jejich funkci. Na výstupu součtového členu âš je...

Dávkovací zařízení kapalin s provzdušňováním při biologickém čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 244278

Dátum: 01.05.1988

Autori: Vrábel Marian, Želinský 1udovít, Kováe Julian

MPK: C02F 3/12

Značky: zařízení, čištění, odpadních, dávkovací, provzdušňováním, biologickém, kapalin

Text:

...A 5, upevňovacímotvorem 55 pro upevňovací prvek 55, i 3 ľ 244 278Dávkovací zařízení kepalin s provzdušňovánim je součástí tělesa čistírny ll odpadnich vod, kde v ložiakách Q je uložen hřídel 5, Na hřídeli 5 jsouupevněny biodiskv 2 a hnaci řemenice 3,ve které je nasazen nekonečný prvek g například klínový řemen, řetěz e podobně, na jehož obvodě jsou upevněna těsně za sebou jako články řetězu duté korečky l, Takto prevedená sestava tvoří po...

Automatizovaná drtící jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244277

Dátum: 01.05.1988

Autori: Fröhlich Ladislav, Húš?a Vladimír, Nadhajský Kamil, Drgoo Milan, Šimko Ján

MPK: B02C 13/20

Značky: automatizovaná, jednotka, drticí

Text:

...rámu, ktorý je opatŕen podporami závěených pohonů.Každý z kyvných ránů je spojen s rámom dvojici hydraulických válců. iTakto uepoŕâdaná drtící jednotka knłkodobou změnoú stupně drcení vyloučí zastavení technologického celku. Časovou ztrátu způeobenou odstaveníu drtiče z linky při těžbě sypkých lepivých materiálů odstraňuje automatická drtíci jednotka maximálním roževřením rotorů a zprůchodněním drtiče. Vhodné konstrukční řešení vylučuje...

Zařízení pro snížení radiální síly u spirálních čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244276

Dátum: 01.05.1988

Autori: Štofko Miroslav, Cempa Štefan, Repeák Vladimír

MPK: F04D 29/40

Značky: snížení, čerpadel, zařízení, síly, spirálních, radiální

Text:

...nevýhody v podstatě odstraňuje vynález, kterým je zařízení pro snížení radiální síly u spirálníoh čerpadel, sestávající ze spirálního tělesa, ve kterém je vytvořen obvodem oběžného kola uloženého na hřídeli a vnitřním povrchem spirálního tělesa nesymetrický průtočný kanál napojený na prostor výtlačného hrdla, jehož podstata spočívá v tom, že prostor výtlačného hrdla je propojen s průtočným kanálem spirálního tělesa alespoň v jednom...

Vakuometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 244275

Dátum: 01.05.1988

Autori: Gálik Jozef, Schmiedl Juraj

MPK: G01L 21/02

Značky: vakuometr

Text:

...vakuometru jsou upraveny průchodky pro elektrické přivody. napojené na plošné elektrody. IKonstrukčni úpravou podle vynálezu se docilí jednak zdvojnásobeni citlivosti vakuometru (neboř pohyby volných konců Bourdonových trmbic se sčítají), jednak se dosähne zjcdnodušení transformace mechanických výchylek na elektrický signál. Pokud by při elektrickém vyhodnocováni rušivé působilo mechanické chvěni Bourdonových trubic reagujicich na provoz...

Chlazená nebo vyhřívaná forma, zejména pro tváření plastů a kaučukových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244274

Dátum: 01.05.1988

Autori: Šafranek Štefan, Iurica Milan

MPK: B29C 33/02

Značky: chlazená, plastů, vyhřívaná, zejména, forma, směsi, tváření, kaučukových

Text:

...metoda výroby kovových skořepin. Tato metoda umožňuje dokonale reprodukovat jakýkoliv tvar povrchu výrobku. Galvanicky zhotovené skořepina je všakmístně relativně tenká a má proto omezenou mechanickou pevnost. Proto se stabílizuje v rámu formy zaléváním různými zalěvacími hmotami a slitinami nebo se na ní připevňují jen závěsy a to v případě, že samostatná skořepina tvoří vlastní formu.Takto zhotovené formy však neřeší problém...

Způsob rafinace glycerinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244273

Dátum: 01.05.1988

Autori: Gregor Vítezslav, Slimák Ivan, Trinh Huu Van, Sklenárová Jolana, Topinka Jaroslav

MPK: B01D 15/04, C07C 27/02, B01J 1/04...

Značky: glycerinu, způsob, rafinace

Text:

...účinnosti náplně, což se zjistí analytickou zkouškou.Účinek rafinačního postupu se dále zvýši, jestliže se produkt rafinace následně nechá projít vrstvou zásaditého anexu. Tím se odstraní stopové kyselost, kterou vykazuje rafinovaný- 3 -V 244273 glycerin přečištěný pouze působením kyselého katexu i cizí zá~Glycerin vyšší kvality má použití především v kosmetice,farmacii a při přípravě výbnšin.Způsob dle vynálezu je blíže popsán v...

Montážní závěs kompletizovaného schodišťového ramene

Načítavanie...

Číslo patentu: 244272

Dátum: 01.05.1988

Autori: Štyrand Jan, Lošák Dušan, Cupka Frantisek, Stanik Jaroslav

MPK: E04G 21/14

Značky: ramene, schodišťového, montážní, kompletizovaného, závěs

Text:

...kolmo na podélnou osu podélníku. Ramenaagl gjsou ve svých koncových částech opatřena připevňovacími elementy gg , gâç 32 , 32. Podélník ł je ve své zadní polovině na horní ploše opatřen ůchytem 2 pro spodní konec hydraulického válce 1 , jehož pístnice § ( obr.2 ) je uložena na čepu Q závěsného oka Ž , uchyceného V ůohytu łl ,uspořádaném na horní ploše podélníku ł v jeho přední polovině. Prostor pod pístem a nad pístem hydraulického válce...

Automatický zajišťovací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 244269

Dátum: 01.05.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: B66C 1/28

Značky: mechanizmus, zajišťovací, automatický

Text:

...je tvořeno nosnou deskou ł opatřenou drážkou 5 horní lištou g, spodní lištou § a čeo py lg. Na čepech lg jsou otočně uložena ramena kleštíoMechanizmus sestává z táhla § a nosného čepu g otočného v táhle §, na němž jsou pevné otočné uchyceny přední deska Q a zadní deska 1 ve tvaru čtverců oproti sobě pootočenými o 45 ° a zarážka§, Nosná deska l je umístěna na dolní části kleští. Táhlo Q je jedním koncem uchyceno na horní částikleští a...

Samosvorný hydraulický obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 244268

Dátum: 01.05.1988

Autori: Jašek Petr, Vašek Jaroslav

MPK: F15B 5/00

Značky: hydraulický, samosvorný, obvod

Text:

...1) gestává z prvního hydraulüzkého válce 1 a druhého hydraulického válce g, jenž jsou umístěny v prostoru vedle sebe a jsou propojeny potrubím 1 opatřeným ovládacím rozváděčem 5.Aplikace tohoto samosvorného hydraulickěho obvodu, viz obr. 2, seatává ze dvou dvojic prvního a druhého hydraulického válce 1 ga 1, g vybavených pružinami. Prvé hydraulické válce 1, lobou dvojic jsou opatřeny oboustranným pístem a druhé hydraulické válce g, gobou...

Zapojení pro ovládání paměti s pružným diskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244267

Dátum: 01.05.1988

Autori: Wagner Erich, Nie Dobroslav, Slavata Bohumil

MPK: G06F 7/22, G06F 9/00

Značky: diskem, pamětí, pružným, ovládání, zapojení

Text:

...povelovým výstupem zapojení.3 244 267 Spouštěcí vstup zapojení je spojen se spouětěcím vstupom ovládacího bloku, jehož ovládací vstup je spojen s ovládacím vstupem povelového vstupního registru a s prvním jednotlivým ovládaním výstupem povelového časového bloku. Skupinový ovládací výstup povelového časového bloku je spojen s ovládacím vstupem povelového sběrnícového budiče,jehož skupinový čtecí/zápisový výstup je spojen se skupinovým...

Způsob úpravy povrchu syntetických diamantů určených pro výrobu diamantových nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244265

Dátum: 01.05.1988

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: B24B 3/00

Značky: diamantových, úpravy, určených, diamantu, nástrojů, povrchu, způsob, syntetických, výrobu

Text:

...povlaků při výrobě nástrojů s upravenými povrchy diamantů je zkráceno o 80 . Další výhodou uvedeného způsobu je zlepšení kvalitativních požadavků na jakost galvanického povrchu nástroje jako například rovnoměrnost rozložení diamantů na povrchu nosného tělesa, odstranění nárustků na zrnech a podobně.Syntetické diamanty dle způsobu jejich výroby, použitém katalyzátoru, druhu grafitu a termodynanických podmínek při vlastní syntéze zechycují...

Vtokové česle

Načítavanie...

Číslo patentu: 244264

Dátum: 01.05.1988

Autori: Smiták Vincenc, Plieka Ladislav

MPK: B02B 5/08

Značky: vtokové, česle

Text:

...2, přičemž mezery v první řadě česlicových prutů l jsou asi desetkrát větší než v druhé řadě a slouží jako bezpečnostní ochrana před proplutím zvířat, lidí či rozměrnýoh tuhých předmětů. Před druhou řadou česlicových prutů-l je umístěn buben í, otočně uložený v ložiskách 5 vodícího rámu Q upevněného na bočních stěnách gl sběrného objektu g. Pohon bubnu 1 je zajištován elektromotorem 1 přes převodovou skříň § a řetězový převod Q,přičemž...

Vestavba mezitrubkového prostoru svislého ohříváku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 244262

Dátum: 01.05.1988

Autori: Malík Miloš, Pruša Zbynik, Jakovenko Alexej

MPK: F28B 9/08, F28F 9/00, F28D 7/06...

Značky: ohříváku, prostoru, vestavba, mezitrubkového, svislého

Text:

...odstraňuje vestavba mezitrubkového prostoru svislého ohříváku vody s konöenzací topné páry na vnějším povrchu trubek soustředně uspořádaného trubkového svazku sestávsjícího z nosných sloupů, sběracích plechů, zaváděcích plechů, ze spádové kondenzátní trubky a z potrubí nezkondenzovatelných plynů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sběrací plechy nesené nosnými sloupy jsou na svém vnitřním obvodě opatřeny sprchovými žlaby, jejichž...

Kontaktovací elektroda pro jednovrstvé keramické kondenzátorové čipy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244261

Dátum: 01.05.1988

Autori: Mioínský Jioí, Mikuš Oldoich, Neužil Lubomír, Budíeek Ludvík Praha, Bydžovský Jan

MPK: H01L 21/70

Značky: elektroda, jednovrstvé, keramické, kontaktovací, čipy, kondenzátorové

Text:

...první vrstvu niklu nanesena druhá vrstva hliníku, zatímco na druhé straně keramické hmoty je na první vrstvu niklu nanesena třetí vrstva mědi nebo zlata.Použitím kontaktovací elektrody podle výnálezu se dosáhne úspor drahch kovů až 100 . Keramický kondenzátorový čip s kontaktovací elektrodou podle vynálezu je spolehlivější než dopo~ sud používaný jednovrstvý keramický kondenzátorový čip, je lacinější než používané monolitické kondenzátorové...

Spoj potrubí z vyztuženého plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244260

Dátum: 01.05.1988

Autori: Pechar Martin, Syoišti Milan

MPK: F16L 47/06

Značky: potrubí, plastů, vyztuženého

Text:

...hrdel. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kovové přírubové hrdlo je při výrobě zavinuto mezi výstelku a nosný ná- 1 244 230 vín trubky z vyztuženého plastu. Noný návin je uložen do drážek vytvořených na přírubovém hrdle a jejích orientace je souhlssná se směry návinu Í .łue dalšího význsku je noený návin ukončen na přírubovém hrdle, kde zapadá mezi hroty vytvořené na přírubovém hrdle.Výhody vynálezu spočívají v tom, že je vyloučeno...

Pohon konfekčního bubnu pro radiální pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244259

Dátum: 01.05.1988

Autori: Bureš Ján, Fic Jioí

MPK: B29D 30/24

Značky: radiální, pohon, bubnu, konfekčního, pneumatiky

Text:

...je vyvozen jednou pohonnou jednotkou 1. Kroutící moment je přenášen prevodem párem ozubených kol A na předlohový hřídel Q, který je otočně uložen v rámu 1. Předlohový hřídel § je spojen v přední části s magnetickým tělesem § dvojfunkční spojky Ž a v druhé části nese řetězové kolo g,které je možno pevně spojit s předlohovým hrídelem Q prostřednictvím spojky lg šroubu patek g. Kroutící moment řetězového kola g je přenášen válečkovým řetězem ll...