Archív za 1988 rok

Strana 84

Zachytávací ústrojí vlečné kočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257428

Dátum: 16.05.1988

Autor: Lacko František

MPK: B66C 9/18, B66C 23/88

Značky: zachytávací, vlečné, ústrojí, kočky

Text:

...věžového jeřábu se zpravidlepoužívejí dvě větve tažného lane lg (obr. 1). První větev l, vedená od vlečné kočky lg k patě lg výložníku ll, zabezpečuje pojezd vlečné kočky lg směrem k patě lg výložníku ll, zatímco druhá větev g, vede 257428m 3 ná od vlečné kačky lg ke špioi li výložniku lł,zabezpečuje její pojezd k-této špioi li. Jedna z větví,např.první větev l, je ąpřaženg(obr. E) ee sklopnou zerážkou 4, uloženou na vlečné kočoe lg otoč~...

Zapojení vyhodnocovací jednotky pro měření tepla v páře

Načítavanie...

Číslo patentu: 257427

Dátum: 16.05.1988

Autor: Petřík Petr

MPK: G01K 17/06

Značky: měření, páře, tepla, vyhodnocovací, zapojení, jednotky

Text:

...sígnálem tlakové diference umožąňuje odmocnit jedním odmocňovacím blokem jak korigujícífunkci, tak signál tlakové diference, což snižuje složitostcelého měřiče tepla v páře zvyšuje jeho přesnost a spole hlivost. Výhodou tohoto zapojení je rovněž to, že rozdílo ~ vý blok spolu s druhým součinovým blokem mohou prováděťpouze korekci na změnu entalpie páry v závislosti na tlaku e teplotě, což snižuje nároky na stabilitu elektronických obvodů,...

Patní závěs vratového křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257426

Dátum: 16.05.1988

Autor: Wagenknecht Miloslav

MPK: E05D 7/06

Značky: závěs, vratového, křídla, patní

Text:

...elininovat vliv skutečných úchylek rozałru a tvaru v rioci platných aenichúchylek na funkci vret pri eontałi. Podetetne ee zjednodułi a uenedni eontàłni práce na etevbü i pripadne opravy v pripade poruchy funkce vrat v důsledku eedani stavby. Podatatně ae zlepši funkčni epolehlivoet e zvýši životnost cele konetrukce.Přikladne provedeni patniho zevesu vratoveho křidle podle vynàlezu je znàzornłno-na pripojených výkresoch, kde obr. 1...

Zajištění polohy axiálně pohyblivé součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257425

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kost Jaroslav, Kalous Vladimír

MPK: F01L 1/20

Značky: axiálně, zajištění, součástí, pohyblivé, polohy

Text:

...polohově zajištěnou posuvnou součástí včáePMontážní skupina ł obsahuje zdvihátko ventilu jako-axiálně posuvnou součást g uloženou v kluzném vedení §.a dotýkající eesvou horní tlačnou plochou 3 tyčky § vahadla. V horní části po.suvné součástí 2 zaeunuté v kluzném vedení 2 je na váloovém obvo dě posuvné součástí g vytvořen zápich ia Hloubka zápidzu 1 je ome~zena vnitřním válcovým průměrem 2 a jeho šířka je vymezena proe torem mezi dolním...

Ventilový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257424

Dátum: 16.05.1988

Autori: Jahoda Stanislav, Hanzal Jan

MPK: F01L 3/10, F01L 1/46

Značky: rozvod, ventilový

Text:

...s osou zkrutné pru- . žiny. Volné konce zkrutná pružiny jsou případně opatřeny. koncovým palcem dosedajicím do zakřivené drážky koncové misky, přičemž ukládaci podložka Je rovinná.Uopořádáním rozvodu podle vynálezu se dosáhne zlepšení dynamických vlastností rozvodu onížením hmotnosti pohyb.livých dílů a odstranění ncpřiznivého vlivu vlastních kmi tů pružinuplatněním účinného tlumení třenim zýávitů o ukládaci podložku. Další výhodou Je...

Zařízení k navíjení příze na kuželové cívky na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257423

Dátum: 16.05.1988

Autor: Šafář Václav

MPK: B65H 54/42

Značky: strojích, kuželové, navíjení, zařízení, cívky, textilních, příze

Text:

...aby bylo možno průběh navíjení přize a stavbu cívky citlivé ragulovet a přízi přitom nemáhat jen příměřeným způsobem. který nebude príčinou přetrhů e ani ůbytku težnoati příze, což je důeledek třeba i krátkodobých špiček oeová any» průběhu nevíJení. iU systému aktivní kompenzace, která přesně koriguje průběh vytváření a uvolňování záeoby příze při měnících se pod- mínkách v průběhu zdvihu vodiča i v průběhu roatoucí vrstvy přize na cívce,...

Zařízení pro ukládání usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 257422

Dátum: 16.05.1988

Autori: Janírek Vladislav, Kubíček František, Hanáček Josef

MPK: C14B 1/62

Značky: ukládání, usní, zařízení

Text:

...je schématicky zobrszen na výkresoch, kde značí obr.-1 celkový nárys obr. 2 půdorys,obr. 3 pohled Pi dle obr. 1, obr. 4 podélný řez pouzdrovýmj nosičem ve zvětšeném měřítku s obr. 5 řez rovinou A-A dle obr. 4K výstupu opracovscího stroje L (obr.1), jímž ježdímací stroj usní, je přiřazen přísuvný aopravník g. V podélné ose g.(obr.2) přísuvného dopravníku g je upravena průchozí mezera Q v dělce Q, jež odpovídá äířceistohovací plošiny 1 která je...

Systém regulace soustrojí spalovacího motoru a šroubového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257421

Dátum: 16.05.1988

Autori: Prokš Zdeněk, Vorel František, Zídek Jan

MPK: F02D 29/04

Značky: spalovacího, regulace, motorů, systém, soustrojí, kompresoru, šroubového

Text:

...do stavu, ktorý noohrožujo ani Jednotlivá prvky vlastního aoustroji, ani k němu pripojený pracovni mechaniamua.pSyatm regulace aouatrojí apalovaciho motoru a ěroubověho kompresoru podle vynálezu ao ochematicky znazorněn na uglrçrdl a to bez pomocných a zabezpečovacích obvodů.,jŤř.v klidové polcze, kdy apalovacł motor ncběži, noběží ani pomocný kompresor gg. Trojcostný aolenoidový ventil gs Je v poloze, kdy prívod vzduchu z Jimky.g§ je...

Keramické nízkoztrátové dielektrikum

Načítavanie...

Číslo patentu: 257420

Dátum: 16.05.1988

Autori: Mašek Pavel, Horský Miroslav, Stejskalová Božena, Vernerová Jana

MPK: H01B 3/02

Značky: nízkoztrátové, keramické, dielektrikum

Text:

...být upraven dalšími příměsmi pro zvýšení permitivity apro úpravu teplotního koeficientu kapacity jako jsou kysliöní-Výhodou popisovaného keramického dielektrického materiálu je vedle nízká ceny použitých surovin také nízká slinovací teplota a vysoká permitivita. Permitivita.nárokovanéhoídielektríka činí až 115 při předepsané hodnotě teplotního koeficientu kapacity.Á c - 750 . l 06/°K Dielektrický materiál má technologické vlastnosti jen...

Zapojení pro zaostřování stopy elektronového paprsku na stínítku obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257419

Dátum: 16.05.1988

Autor: Šolc Radomil

MPK: H01J 37/147

Značky: stínítku, stopy, elektronového, paprsků, zapojení, zaostřování, obrazovky

Text:

...a svým výstupom s emítorem reguläčhího tranzistoru,jehož báze je uzemnćna a jehož kolektor je přes druhý varistor spojen se svorkou ostřicí mřížky obrazovky, která je dále přes pátý rezistor spojene s kladným výstupom vysoko~napětového zdroje, jehož záporný výstup je uzemnčn.Výhody zapojení pro zaostřování stopy elektronového paprsku na stinítku obrazovky podĺe vynálezu spočívaji zejména v tom, že jednoduohým způsobem umožňuje přivádět na...

Těleso ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257418

Dátum: 16.05.1988

Autori: Lébl Pavel, Kerlín Kurt, Král Jan, Harazim Alfons, Gala Alexander

MPK: F16K 1/06

Značky: těleso, ventilu

Text:

...je v rozsahu od 100 do l 60 °. tŘešení podle vynálezu snižuje hydreulioký odbor průtoč- ného kanálu tělesa ventilu a tím hydrauliokélzträty při průtoku dopravované kapaliny. . V . jJ . Á - ePříkled konkrétního provedení teleea ventiluhýodle vyná.ło lezu je eohematioky znázorněn na břipojeněm výhreee představuJíoím podélný řez tělesem ventilu tvaru Z. A o tTěleeo ventilu podle vynálezu má v průtočněmtkanále 1 upravenu komoru g...

Těleso ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257417

Dátum: 16.05.1988

Autori: Lébl Pavel, Král Jan, Gala Alexander, Harazim Alfons, Kerlín Kurt

MPK: F16K 1/06

Značky: těleso, ventilu

Text:

...e e ní souosě váloově plochy je zaoblen poloměrem, jehož hodnote je v rozsahu od 0,2 do 0,4 připojovaciho průměruŘešení podle vynálezu snižuje hydraulický odpor průtočného kanálu tělese ventilu s obráběným lomeným kanálem.Příklad konkrětního provedení tělesa vehtilu podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese předetevudicim podélný řez tělesemventi 1 u tvaru Z.Těleso ventilu podle vynálezu má.v průtočnäm kaná 1 e 1 zakoněe...

Navařovací automat pro navařování čelních ploch nátrubků páskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257416

Dátum: 16.05.1988

Autori: Žák Pavel, Maděra Karel, Voznica Luděk

MPK: B23K 31/02

Značky: automat, navařování, ploch, čelních, nátrubků, páskou, navařovací

Text:

...členích plech nátrubků páskou, podle vynálezu, eestávsjíe- 2 oí z centrovací části uchyeené na přivařovaný nátrubek, na niž je otočně uložena rotační část, neaoucí navařovací hlavu s navařovaoí hubicí, jehož podstata spočívá v tom, že navařo vvaoí hlava včetně zásobníku navařovací pásky je uchycena napomocném rámu, otočně spojeném s rotační částí tak, že osa otáčení prochází osou navařovací trubiceçVýhodou nevařovacího automatu podle...

Zařízení k vysokofrekvenčnímu svařování štěrbinových trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 257415

Dátum: 16.05.1988

Autor: Václavík Jiří

MPK: B23K 13/02

Značky: vysokofrekvenčnímu, štěrbinových, zařízení, svařování

Text:

...feritů, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíváv tom, že vnější feritové jádro sestává z trubičkovych feritů nasunutých na uzavřené drátěné kleci, která je upevněna na induktoru nebo kluzaých kontakteoh nad ětěrbinou svařované štěrbinové trubky souběžně s její podélnou osou. uVýhodou zařízení dle vynálezu je, že vytváří ve stávajíoímmagnetickém obvodu delší smyčku, peralelní ke amyčce uzavírané svařovanou trubkou přes svařovací linku....

Leskutvorná a vyrovnávací přísada pro leskle pracující galvanickou niklovací lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 257414

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dostál Jaroslav, Záruba Jiří, Hroudová Miroslava, Cyrus Záviš, Coller Jiří, Kühnl Zbyněk, Novotný Miloš

MPK: C25D 3/16

Značky: lázeň, prísada, niklovací, leskutvorná, galvanickou, vyrovnávací, pracující, lesklé

Text:

...v průběhu použití výrobků jiní opďtŕenýoh.Nevýhody známých přísad do značné míry odsťraňuje leakutvorná a vyrovnâvaci přísada pro galvanickou n 1 k 1 ovacíIázeň podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že přísada obsahuje od 2 do 15 hmot. acetylenického alitatického alkoholu a/nebo alkoholeteru s 3 až 8 atomy uhliku va 1 iIatick 6 m řetězci, například 3-(2-hydroxyetoxy)-1-propinu, od 0,1 do 2 hmot.subst 1 tuovaného aminoacetylenu à...

Způsob zakotvení galvanoplasticky vyloučené vrstvy na podkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257413

Dátum: 16.05.1988

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 5/34

Značky: podkladů, galvanoplasticky, zakotvení, vrstvy, vyloučené, způsob

Text:

...de- 5.0 mm a pomer hloubky arazxy k její šiŕoo za hrnnnni Jov rozmozi od 12 do 110. Hrany drážkyći 1.11 vnitřní kouty so n výhodou zaobli v poloněru od 0,1 do 0.8 Im. nybinovitó. drážky se rovněž o výhodou nakonec mechanicky opracnji na konečnou hloubku od 0.3 do 2.0 mm.Způsob úpravy povrchu podle vynálozu umožňujo velmi dobré mechanická zakotveni galvanoplaatioky nanosonó tukčni vrstvy 1 při nopatrné hloubcodrážky. Nodooházi k...

Zapojení pro rozpouštění inkrustací čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257412

Dátum: 16.05.1988

Autori: Krajča Jaromil, Špirit Jan, Axman Josef

MPK: B08B 9/06, B08B 3/08, C23G 3/04...

Značky: inkrustací, čerpadel, rozpouštění, zapojení

Text:

...chod prvního hlavního čerpadla g bez kavi tace, přičemž zpětný ventil 5 je vlivem průtoku vody v otevřenépoloze. Tlak vody na výtlaku druhého hlavního čerpadla 1 jev podstatě dvojnásobkem tlaku vody na výtlaku prvního hlavního čerpadla g v propojovaoím potrubí Q. Voda z výtlaku druhého hlavního čerpadla 2 odchází výtlačným potrubím 1 na neznázorněný povrch dolu)V případě potřeby odstranit inkrusty usazené v těleae a oběžnýnh kolech...

Stínicí kontejner pro radionuklidové zdroje neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257411

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hejtman Jiří, Kotner Václav

MPK: G21F 5/00

Značky: radionuklidové, neutronů, zdroje, kontejner, stínicí

Text:

...stíněněho nosiče 2. Středem válcové nádoby 1 prochází souosý vodící kanál lg. Prostor vymezený válcovou nádobou 1, víky g, 3 a vodícím kanálem lg je vyplněn stínícím materiálem i o vysokém obsahu vodíku, například parefinem, polyetylenem, případně vodou. Ve vodícím kanálu lgíje pohyblivé uložen stíněný nosič 2 radionuklidového zdroje1 neutronů. Radionuklidový zdroj 1 neutronñ je pomocí mechanického uzávěru zajíštěn ve středu vsazeného stínění...

Kombinovaný ozařovací a přepravní kontejner zdrojů rychlých neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257410

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kotner Václav, Hejtman Jiří

MPK: G21F 5/00

Značky: kombinovaný, zdrojů, ozařovací, přepravní, neutronů, rychlých, kontejner

Text:

...kontejnerem a nosičem zdroje neutronů podle vynálezu. Na obr. 1 je nakreslen řez kontejnerem a nosičem zdroje neutronů, jednak v pozici přepravní (I), jednak v pozici ozařovací (II). Na obr. 2 je nekreslen řez rovinou A - A a na obr. 3 je nekreslen příklad řešení nosiče zdrojeKombinovaný ozařovací a přepravní kontajner zdrojů rych lých neutronů je tvořen válcovou nádobou l,vyp 1 něnou stíněnímg z materiálu o vysokém obsahu vodíku, například...

Valivé uložení vrtací hlavy razicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257409

Dátum: 16.05.1988

Autori: Fiala Luděk, Šedivý Jaromír, Kopsová Ivana, Kuklík Vlastimil, Boula Jiří, Kastner Petr, Říha Zdeněk, Drábek Miroslav

MPK: E21D 9/10

Značky: valivé, hlavy, stroje, vrtací, razicího, uložení

Text:

...kroužky. - Velivým uložením hlavy razícího stroje podle vynálezu~ se oddělují torzně namáhané díly od dílů namáhsných na chyb, čímž bylo dosaženo čistá a staticky určitě konstrukce, u níž je možno naprosto přesně stenovit statické hodnoty zstížení. Navräená konstrukce umožňuje použít pouze jedno axiální lozisko e dále jednoduchou a bezpečnou montáž a zároveň není nutno demontovet celé tělo stroje při výměnä täsnících prvků.ti Ne přiloženém...

Zařízení k navracení konce příze do spřádacího rotoru bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257408

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bače Jiří, Buryšek František

MPK: D01H 15/02

Značky: konce, bezvřetenové, spřádací, příze, jednotky, spřádacího, rotoru, navracení, zařízení

Text:

...tlakového vzdu 2574 oschu a zároveň napříč otvorem, jehož.prostředníctvím je vnitřní prostor trysky pneumaticky spojen se zdrojem podtlaku. Podle vynálezu je také možné vytvorit konkrétně prostředekpro zrušení sání při zapojení.tlakového vzduchu jako ejektor, přes nějž je vnitřní prostor trysky pneumaticky spojen jak se. zdrojem tlakového vzduchu, tak i se zdrojem podtlaku. Výhodné podle vynálezu je, jestlíže ve vnitřním prostoru .trysky...

Měrný člen pro zjišťování kolových sil kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257407

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kolář Bohuslav, Hašek Jindřich, Žižka Zdeněk

MPK: B61J 1/00, G01M 19/00

Značky: zjišťování, kolových, kolejových, vozidel, měrný, člen

Text:

...pro všechnakola vozidla konkretních rozměrů nebo univerzální váhu o větším počtu členů vhodně rovnoměrně rozdelených. Zabudováním .těchto členů do vhodného stavu, umožňujícím Jejich výškověpřemísřování zdvihání nebo spouštění. nebo i natáčení celé části koleje, Je možno vytvořit zkušební zařízení pro měření změn kolových sil na nerovnostech tratí e při natáčení podvoz A.ků při vjezdu do oblouku. Zabudováním těchto členů do tratije možno při...

Způsob zintenzívnění procesu loužení uranové suroviny a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257406

Dátum: 16.05.1988

Autor: Pecháček Ivo

MPK: C01G 43/00

Značky: procesu, uranové, způsobu, způsob, zařízení, provádění, loužení, suroviny, zintenzivnění

Text:

...v jehož spodní části je vytvořena alespoň jedno okénko 31 pro vyústění mikrovlnného zářiče a alespoň jeden otvor 33 pro výstup plynu přiváděného do pouzdra 39 prostřednictvím přívodu ji. Pokud je v pouzdru ąg umístěn větší počet mikrovlnných zářičů, pak jsou okěnka 11 pro vydstění mikrovlnných zářičů a otvory jj pro výstup plynu uspořádány ve spirále po povrchu spodní části pouzdra 32. Každý mikrovlnný zářič jeprochází do...

Snímač průtoku kapaliny průsvitnou tenkou trubkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257405

Dátum: 16.05.1988

Autori: Mudra Petr, Dubský Pavel, Jehnička Jiří, Kucharski Maciej, Všetečka Jaroslav, Trezzi Michael

MPK: G01F 13/00, G01N 21/00

Značky: průtoku, průsvitnou, tenkou, kapaliny, trubkou, snímač

Text:

...optického konektoru a výstupního optického vlákna umístěného ve výstupníNový a vyšší účinek snímače průtoku kapaliny podle vynélezu spočíva ve vyřešení obtížného problému rychlého a přeeného nasta- vení optických vláken do optické osy optického konektoru a součas ně kolmo k podélné ose průsvitné tenké trubky v místě tvořícím sledovanou zónu, ve které proudí kapalina, jejíž množství má býtsledováno a měřeno. Mechanická konstrukce celého...

Způsob desintegrace syntézního produktu vzniklého při výrobě umělých diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257404

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vidlář Jiří, Rezek Karel, Vepřek Jiří, Kula Petr, Sita Štěpán

MPK: C01B 31/06

Značky: desintegrace, syntézního, diamantu, produktů, umělých, výrobe, způsob, vzniklého

Text:

...a při otěru 4 o stěny mlecí nádoby a pohybující se mlecí elementy dále nerozbijehy, otěrem se znich pouze uvolňují nalepená zrna grafitu. a ostatních zbytkových složek. Srostlice nevyvinutých zrn dia mantü se však vlivem úderu, resp. otěru,nás 1 edkem nedostatočné soudržnostirozpadají na samostatná zrna. Stejně dochází i. k rozemletí zrn grafítu. Velká zrna diamantu se přitom neroz bíjejí, hrany zrn zůstávají neporušeny. Následkem toho po...

Detektor fluktuací zejména elektrického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257403

Dátum: 16.05.1988

Autor: Novák Jaroslav

MPK: H03K 5/00

Značky: elektrického, signálu, detektor, zejména, fluktuací

Text:

...spojen s datovým vstupem kombinačni sítě, jejíž vystuý dat je spojen s výstupní svorkou. Nulovací výstup kombínační sítě je spojen s nulovacím vstupem posuvného registru.Detektor fluktuací zejména elektriekého signálu oproti stávejícím zařízením zvyšuje přesnost, nevyžaduje přesné součástky.vynálezu dále umožňuje testováni dat na přítomnost rušení, a«do určité statistické úrovně toto rušení eliminovat,.přípedně zjiš těi, že signál je...

Sposob výroby alfa-tokoferolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257402

Dátum: 16.05.1988

Autori: Proksa Bohumil, Major Milan, Škoda Alojz

MPK: C07D 311/72

Značky: spôsob, alfa-tokoferolu, výroby

Text:

...20 až 150 minút Počas pridávania izofytolu sa z reakčnej zmesi odoberá reakčná voda dsstiláciou, alebo azeotropickou destiláciou s použitým organickým rozpúšťadlom, ktorými sú kyselina octová,alebo estery kyseliny octovej s alifatickými uhlovodíkmi s počtom uhlíkov C-3 až C-5. Po doreagůvaní sa reakčná zmes ochladí, riedi organickým rozpúšťadlom, extrahuje sa vodou,vodným roztokom alkalického hydroxidu a opäť vodou do neutrálnej reakcie....

Způsob impregnace porézních útvarů, zejména dutých textilních cévních protéz

Načítavanie...

Číslo patentu: 257401

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dvořák Jan, Mašita Artur, Krajíček Milan

MPK: A61F 2/06

Značky: cévních, protéz, porézních, zejména, impregnace, způsob, textilních, útvaru, dutých

Text:

...dosaženo způsobem ímpregnace porézních útvarů, zejména dutých textilních cévních protéz podle vynálezu,.jehož podstata je v tom, že se.o. na vnější-stranu porézního dutého útvaru, navlečeněho na podložce, propustné pro tekutiny a opatřeného vrstvou ímpregnační hmoty uloží pružná fólie, jejíž konce, pře msahující porézhí útvar, se pevné připojí k podložce, pří čemž sena povrch pružné fólie působí tlakovým mediem,které prostředictvím pružné...

Spôsob izolácie fenylhydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242650

Dátum: 11.05.1988

Autori: Palupa František, Chládek Ladislav, Buoie Jaroslav

MPK: C07C 109/04

Značky: spôsob, izolácie, fenylhydrazínu

Text:

...sodného a 115,4 g siričitanu sodného/. Redukcia sa uskutočnila pri 30 ° 0 a potom l h pri 80 °G. Pritejto teplote sa kyselinou octovou upravila pH zmesi na 6 až- 3 6,5 a pridalo sa 0,5 3 Zn - prachu. 242850 Po 1 h miešania sa zmes za horúca prefiltrovala. K filtrátusa za miešania pri teplote 80 až 90 °G po častiach pridalo155,8 g 32 -nej kyseliny chlorovodíkovej. Reakčná zmes sa miešala dalšie 4 h. Potom sa zmes za súčasného...

Závesný lapač so súčastným ničením nežiaducého lietajúceho hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242648

Dátum: 11.05.1988

Autor: Strnad Miroslav Ždírec

MPK: A01M 1/02

Značky: súčastným, lapač, nežiaducého, lietajúceho, ničením, hmyzu, závěsný

Text:

...neobmedzene.Na pripojených výkresoch je na obr.l znázornený lapač v reze a na obr.2. je v pohľade zo spodu..Lapač sa skladá zo sklenenej nádoby §, ktorá je stvarovaná do z hora uzavreného medzikružia, jej ustie kuželovite je určené pre vlet lietajíceho hmyzu. Nádoba je naplnené roztokom lg a je V najnižšom mieste opatrená vypušťacím otvorom lg.-2 242 D 48 Ochranný nepriesvitný kryt, tvarove prispôsobený sklenennej nádobe § je prevedený z...

Sklíčidlo pro upínání miniaturních vrtáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242643

Dátum: 11.05.1988

Autori: Smékal Otto, Filip Radoslav, Ružieka Karel

MPK: B23Q 3/152

Značky: miniaturních, sklíčidlo, upínání, vrtáků

Text:

...provedení sklíčidla podle vynálezu je vyobra Azen na výkrese, kde na obr. 1 je znázorněn podélný řezVřeteno 1 je opatřeno vnějším závitem g a třcmi vodícími otvory §v rovině kolmé na oou vřetena. Tyto otvory mají stejný průměr, stejnou úhlovou rozteč a jsou v nich uložený tři kuličky 2 o stejném průměru. V ose vřetene 1 je kruhový OtVOIł s kőnickým dnem.2. Na vřeteno 1 je našroubována převlečná matice Q, která je v zúžené části opatřena...

Vícedílný nožový držák

Načítavanie...

Číslo patentu: 242639

Dátum: 11.05.1988

Autori: Tichý Zdenik, Linhart Roman

MPK: B23B 29/26

Značky: držák, vícedílný, nožový

Text:

...stavěcím členem 2 J.. K této pevné části l je otočně ne.čepu gg připojena výkyvná část gg tvaru vidlice nebo písmeno U. zajištění na otočném čepu gg je provedeno pojištovaoím kroužken 1 §. Na Výkyvné částí gg je na jednom jejím rameni uložen pracovní nástroj 1 pomocí upevňovacího šroubu 19, kdežto na druhém rameni výkyvné částí gg je kopírovací doraz lg, upevněný šroubem 31 a natící 11 tak, aby se neotáčel. Mezi pevnou část 12 a výkyvnou číst...

Injektorový rekuperační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 242632

Dátum: 11.05.1988

Autor: Ševeík Miloslav

MPK: F23D 14/66

Značky: horák, rekuperační, injektorový

Text:

...než 3 umožňuje optimální řešení teplosměnnýoh ploch rekuperátoru ve vztahu k průřezům pro průtok spalin s vzduchu e nízká výrobní náklady rekuperátoru. Při provozu injektorového rekuperečního hořáku v provedení podle vynálezu dochází k úspoře paliva vlivem účelného využití odpadního tepla spalín pro ohřev speloveeího vzduchu a úspořeinveetičníoh a provozních nákladů oproti známým typům injekto rových hořáků s rekuperecí teple.Příklad...

Způsob čištění odpadních vod ze sléváren

Načítavanie...

Číslo patentu: 242629

Dátum: 11.05.1988

Autori: Pastroák Josef, Odstreil Libor, Kosek Jioí, Bilunek Bohumír

MPK: C02F 1/56

Značky: odpadních, sléváren, čištění, způsob

Text:

...návrhu,který je založen na postupném dávkování nejprve roztoku chloridu vápenatého V množství 200 «mĺlO 0 O mg.11 v závislosti na obsahu znečištujícíoh látek, zejména vodního skla. zvýšením tvrdosti vody přídavkem elektrolytu ve formě chloridu vápena tého se dosáhne účinného srážení působením polymerního floku ąrzw242 529 lantu. Jako optimální druhy jsou použitelná polymerní flokulanty na bázi polyakrylamídu neionogenního náboje s relativní...

Posuvné délkové měřidlo s posuvnou částí sestavenou z více dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242623

Dátum: 11.05.1988

Autori: Malach František, Štipánek Jaroslav

MPK: G01B 3/20

Značky: dílů, délkové, posuvnou, více, sestavenou, částí, měřidlo, posuvné

Text:

...a kvality opracování povrchu. Meteriálový odpad je proti výrobě homogenníposuvné částí několikanásobně nižší. V případě zmetkovitosti,která vzniká převážně ohybným provedením nonia, se vyřadí pouzeespodní díl anebo lze provést opravu přebroušením plochy s neníem, vytvoření nového nonia a o příslušnou hodnotu zmenšit tlouštku měřítka přebroušením zadní plochyDaläí výhodou je možnost výroby různých alternatív z hlediska nonické...

Spôsob izolácie fenylhydrazínhydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242615

Dátum: 11.05.1988

Autori: Kubín Sáva, Voznica Ludik, Šrámek Stanislav

MPK: C07C 109/04

Značky: spôsob, fenylhydrazínhydrochloridu, izolácie

Text:

...vysolovaní zo surovej reakčnej zmesi, nasledujúcej filtráoii a jednostupňovej extrakcii technického fenylhydrazínu.Ďalšou výhodou postupu je, že extrakciou fenylhydrazínu kyselinou chlorovodíkovou z roztoku aromatického rozpúšťadla sa získa vysoko čistý fenylhydrazínhydrochlorid bez sprievodných nečistôt fenolického a smolovitého charakteru.Je potrebné tiež zdôraznit, že pri postupe podľa vynálezu zní 242 n 15 ži sa podiel minerálnych...

Fotografický pyrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 242605

Dátum: 11.05.1988

Autor: Petržela Jan

MPK: G01J 5/18

Značky: pyrometr, fotografický

Text:

...stěně tělesa l přístroje vose fotografické optiky g je umístěno zařízení pro vedení a posuv filmu 7 světlotěsně kryté víčkem 8 tělesa 1 přístroje. Meziexpozičním mechanismem Q a filmem Z je uloženo sklopné zrcadlo Q. V horní části tělesa l přístroje je vestavěn nástavec g, ve které je zabudována zaměřovací optika lg, za níž je uložen detektor tepelného záření ll včetně vyhodnocovacího obvodu lg a zobrazujícího výstupu lg. Těleso l...

Zařízení k atestování materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244297

Dátum: 11.05.1988

Autor: Brondoš Ján

MPK: B41K 3/10

Značky: zařízení, materiálů, atestování

Text:

...gg spojených a kyvnou pakou g pomocí čepu 3,na něnž je rovněž otočné uložena etostovací hlava 3 opatření znaky §, závaží Q spodní narážkou 1 a horní naražkou Q,Kyvná páka 3 uložená jedním konce na čepu gg stojanu L a tehla lg uložená jedním koncom na čopm.ł§ stojanu l jeou na ěepech lg, gg propojena můstken ll a ranonon gg.Ranono gg opatřené apínačon gg ná otočnů na čepu lg uloženou zarážku lg a opěrkou gg. Na stojanu A je dále uníatin...

Pletací ústrojí pletotkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244285

Dátum: 11.05.1988

Autori: Malíková Mária, Jusztínová Anna

MPK: D04B 39/06

Značky: pletotkacího, pletací, stroje, ústrojí

Text:

...délka zajišťuje, že útkovánit je při kladení držena V těsné blíz kosti háčku pletací jehly, takže případná změna směru kladené4 244 205 útkové nitě, vyvolaná například spínáky v osnově, negativně neovlivní nakladení útkové nitě do háčku pletací jehly.Vzdálenost mezi háčky pletacích jehel a vodícími očky kladecích členů, při pohybu pletacích jehel a kladecích členů, z přední do zadní polohy, do začátku pohybu kladecích členů z výchozí polohy,...

Nástroj pro ohýbání velkorozměrných desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244271

Dátum: 11.05.1988

Autori: Suchánek Jaroslav, Thiemel Dieter, Formánek Jan

MPK: B21D 5/12

Značky: velkorozměrných, desek, nástroj, ohýbání

Text:

...délky válců dolní tvářecí části , kde délka tlačného dílu, doléhajícího na váleo horní tvářeoí části, je v rozmezí 0,2až 0,6 jeho délky, přičemž vnější-průměr válce je v rozmezí 1,5 až 3 násobku vnějšího průměru válců dolní tvářecí části.Výhodou nástroje podle vynálezu je, že uchycením váloů v podpěrných díleoh se zmenšuje jejich průhyb a že dále lze použít větší tvářecí sílu, čímž je umožněnoeohýbat silnější desky při nižší tvářecí teplotě...