Archív za 1988 rok

Strana 82

Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 257508

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dvořáková Jaroslava, Neubauer Libor, Doubek Rudolf, Uhlíř Miroslav

MPK: C10M 101/04

Značky: drátu, měděného, přípravek, chladicí, tažení, mazací, mokra

Text:

...za mokra sestávající ze sodné a/nebo draselné soli nízkosulfatovaného ricinového oleje, který obsahuje podle vynálezu 0,8 až 1,25 hmot. oxidu sírového vázaného jako organický sulfát,vztaženo na sušinu a pH 10 hmot. vodné emulze z něj připravené činí 7,5 až 9,5.Tažecí emulze pro tažení měděných drátů za mokra se získá smícháním přípravku s vodou,který s ní snadno vytváří stabilní alkalickou emulzi, přičemž její životnost není nutné dále...

Ochranný snímací lak

Načítavanie...

Číslo patentu: 257507

Dátum: 16.05.1988

Autor: Mynařík Martin

MPK: C09D 5/20

Značky: snímací, ochranný

Text:

...přírodních i syntetických vosků ve formě vodní disperze, což je podmínkou výběru voskú. S výhodou se osvědčil včelí vosk.Roztok glutinu. s výhodou želatin a kllhů a jako změkčovadla vícesytných alifatických alkoholu, zejména glykoly a qlycerin a s přídavkem mazíva ve formě vodní disperze včelího vosku, je nutno pro další skladování stabilizovat přídavkem konzervačního prostředku, jako stabilizátoru, a to např. s účinným obsahem chlóru -...

Laboratorní přístroj pro membránovou filtraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 257506

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šavel Jan, Fencl Petr

MPK: F16L 37/02

Značky: prístroj, laboratorní, filtrací, membránovou

Text:

...přístrojů od výtokové trubice je pomalé. Každá výtoková trubice musí být opatřena kohoutem.Uvedené nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu. Jeho podstatou je spojeni výlevky s výtokovou trubicí zábrusovým spojem ve vertikální poloze. Jádrem spoje prochází kanálek,nebo kanálky, vyústující v boční ploše jádra proti alespoň jedné sběrné drážce, vedené v plášti zábrusua vyúsčující do výtokové trubice. Otáčením zábrusového spoje lze regulovat...

Ventil, zejména plunžrového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257505

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kleiber Antonín

MPK: F16K 15/06

Značky: zejména, ventil, čerpadla, plunžrového

Text:

...A-A z obr.1 a obr. 4 je příčný řez ventilem v rovině B-B z obr. 1.Podle vynálezu je ve ventilové hlavě l plunžrového čerpadla v průtočné ose čerpací komory 3 uložen jednak sací ventil Q a jednak výtlačný ventil 5, které jsou obvykle stejného konstrukčního provedení. V příkladném provedení znázorněném na obr. l jsou pro popisnou část vynálezu znázorněny oba ventily 31 tak, že sací ventil g je opatřen vedením § ve tvaru valcového dříku É a...

Zapojení adsorberu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257504

Dátum: 16.05.1988

Autor: Švagr Josef

MPK: A23N 1/00, B01D 45/00

Značky: adsorberů, zapojení

Text:

...51, jejíž výstupy jsou připojeny na vstup stroje A pro dopravu řízené atmosféry, nebo na výstup řízené atmosféry a na druhé výstupy druhých klapek gg, 55 a 55, první, druhé a třetí nádoby 1 3, 3 a na druhý výstup klapky gg.Stroj § pro dopravu regeneračního média je připojen bud přes sedmou klapku 1 na vstup stroje § pro dopravu regeneračního média, nebo na výstup § reqeneračního média a na první výstupy prvních klapek gł, kg a 5 první,...

Skládací lapák na hmyz

Načítavanie...

Číslo patentu: 257503

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vrkoč Jan, Obložinský Anton, Činčera Jan, Metzger Václav, Hrdý Ivan

MPK: A01M 5/06

Značky: lapák, skládací

Text:

...v terénu a pevnému zajištění prostorového tvaru přířezu. Na dno lapáku se pod vyseknuté prstové obloučky (9) vloží vyměnitelná lepová vložka (8), opatřená lepem, nebo se lepem natŕe dno lapáku. Vstupní otvor dutiny lapáku se vymezi vtlačením obloukových částí přířezu(10) vymezených ohyhovými linkami (11) směrem dovnitř. Posledně jmenovaným úkonem se dotvoří a zpevní tvar lapaku.Přířez připraveny podle obr. 3 se ohne do oblouku tak, aby...

Rotační jamkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257502

Dátum: 16.05.1988

Autor: Wavřík Štěpán

MPK: A01C 5/04

Značky: rotační, jamkovač

Text:

...řadami, je možné připojit k tomuto zařízení vhodný manipulátor se zásobníkem vysezovaných sazenic lesních stromků a provádět automatickou výsadbu těchto sazenic i v těžkých, např. lanovkových terénech.Příklad provedení rotačního jamkovače je znázorněn na přiloženém výkresu, v němž naobr. 1 je schematicky znázorněn rotační jamkovač v nárysu a na obr. 2 je řez podle přímky A-A z obr. 1.Plynulým otâčením přítlačného válce l po zemi, se...

Způsob likvidace chlorovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257501

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bejblík Pavel, Mašát Jan, Svoboda Karel, Hartman Miloslav, Veselý Václav, Pata Jaroslav

MPK: C07B 35/06

Značky: způsob, organických, likvidace, sloučenin, chlorovaných

Text:

...spalín, z něhcž se část spalín odebírala k analýze. Spaliny z přestupníku vstupovaly do náplňové skleněnékolony, jejíž vařák byl vytápěn. Do hlavy kolony byla nastřikována voda, z vařáku byl přes chladič odebírán vzniklý roztok kyseliny solné.Odplyny odcházející z kolony byly vedeny přes náplň aktivního uhlí.Do reaktoru bylo dávkováno 167 g.h 1 tetrachlormetanu a 90 litrů.h 1 propanu. Pro spalo vání bylo přivedeno 4,1 Nm 3.h 1vzduchu....

Zariadenie na využívanie odpadového tepla stlačeného vzduchu pre ohrev kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 257500

Dátum: 16.05.1988

Autori: Podstanický Alexander, Harant Miroslav

MPK: F24H 7/04

Značky: využívanie, tepla, odpadového, vzduchu, ohrev, zariadenie, kvapalín, stlačeného

Text:

...a súčasne v dochlazovači zabezpečiť schladenie stlačeněho vzduchu na požadovanú teplotu.Na priloženom obrázku je zariadenie na využívanie odpadového tepla znázornená schématicrDo okruhu chladiacej veže l s obehovým čerpadlom g sú pomocou rozdeľovacieho regulačného dvojcestného ventilu l paralelne pripojené dochladzovač 5 vzduchu,a chladič 5 vzduchu.Vzhľadom k trase vzduchu ll chladič Ě vzduchu a dochladzovač l vzduchu sú umiestnené V...

Článkový výmenník na ohrev agresívnych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 257499

Dátum: 16.05.1988

Autor: Balák Ján

MPK: F28D 1/04

Značky: článkový, výmenník, agresívnych, kvapalín, ohrev

Text:

...vstupný otvor pary,medzi ochranný obal a povrch výhrevného článku je V jeho priľahlej časti k rozvodnej rúre umiestnená tlakovacia rúrka, pričom rozvodná rúra a zberná rúra sú navzájom premostenépriamymi priečnymi nosnikmi, ako aj oblúkovýmí časťami vývodných rúr.Výhodou článkového výmennĺka podľa vynálezu je, že ochranný obal jednotlivých výhrevných článkov má charakter rúrového obalu, a je teda výhodný z hľadiska pevnosti, ako je to u...

Prevešiavadlo vaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 257498

Dátum: 16.05.1988

Autor: Surovčík Dušan

MPK: B65G 47/61

Značky: vaní, prevešiavadlo

Text:

...l priečnej dráhy 3, ktorá je upevnené na vozíky pozdlžnych dráh 3. Pozdlžne dráhy Ä sú zavesené na nosnej konštrukcii 5. Vlastné prevešiavadlo vani Ě je tvorené plochým vonkajším rámom É a V ňom pojazdne uloženým plochým vnútorným rámom 1, pričom vonkajší rám § je V jeho dolnej časti opatrený dvomi navzájom rovnobežnými priečnikmi g, premostcnými v ich strednej časti opornou doskou Q, na ktorúP prípevnený zvislý priamočiary motor lg....

Aretačné zariadenie prevešiavadla bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: 257497

Dátum: 16.05.1988

Autor: Surovčík Dušan

MPK: B65G 47/61

Značky: aretačné, bremien, prevešiavadla, zariadenie

Text:

...odstraňuje aretačné zariadenie prevešiavadla podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že jeho pevná časť je vytvorená ako doštička opatrená v jej strednej časti drážkou prierezu kruhovej úseče a v jej okrajových častiach šikmými nábehovými ploškami,ktoré sú ukončené odtrhovou hranou, a pohyblivá časť aretačného zariadenia je tvorená magnetickou kladičkou uchytenou na upevñovacom rameni a zapadnutou častou svojho obvodu do drážky. na...

Pružná prestavitelná narážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257496

Dátum: 16.05.1988

Autor: Surovčík Dušan

MPK: B65G 47/61

Značky: prestaviteľná, pružná, náražka

Text:

...materiálu dráhy, pričom prestavenie je rýchle a nevyžaduje si zvláštnu fyzickú zručnosť. Na teleso narážky možno s výhodou tiež upevniť iné drobné prvky, ako je otočný upinač vzduchovej hadice pre prívod tlakového vzduchu k presuvnému vozíku, V ktorého funkčnej zóne sa pružná narážka nachádza.Príklad vyhotovenia pružnej prestaviteľnej narážky podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný rez dráhy visutého...

Zapojenie kontaktného výmenníka v zariadení pre využitie odpadného tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257495

Dátum: 16.05.1988

Autor: Pažický Július

MPK: F27D 17/00

Značky: zariadení, odpadného, využitie, výmenníka, kontaktného, tepla, zapojenie

Text:

...v jednoduchosti zariadenia a po zavedení automatickejregulácie i v nízkych nárokoch naobs 1 uhu a údržbu. Dosahuje sa vysoký stupeň využitia odpadového tepla a to najmä kondenzáciou vodnej pary obsiahnutej v odpadných vzdušinách prúdiacich do komína. Taktiež zachytávanie mechanických nečistôt ako i kondenzácia škodlivých plynov a ich neutralizácia sú taktiež nie zanedbatelné účinky, ktoré priamo vplyvajú naNa pripojenom výkrese je na obr. 1...

Delená kluková hriadel pre reguláciu kompresného pomeru piestového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 257494

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vika Konštantín

MPK: F01B 31/14, F02D 15/02, F16C 3/28...

Značky: reguláciu, poměru, motora, delená, piestového, kluková, kompresného, hriadel

Text:

...kľukovou hriadeľou, ojnicami, piestami a válcami motora pri nízkych (voľnobežnýcm obrátkach motoraNa obr. 3 je bokorys čiastočného rezu delenou kľukovou hriadeľou, ojnicami, piestami a válcami pri maximálnych obrátkach motora. Na obr. 4 je pôdorys čiastočného rezu delenou kľukovou hriadeľou cez hlavné a ojničné ložiská pri maximálnych obrátkach. Na obr. 5 je bokorys čiastočného rezu delenou kľukovou hriadelou s alternatívnym riešením...

Zapojenie zapalovacieho obvodu impulzového meniča s troma tyristormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257493

Dátum: 16.05.1988

Autori: Janech Michal, Buchcár Anton, Fígel Rudolf, Jurnečka Alexander

MPK: H03K 3/352

Značky: tyristormi, meniča, zapojenie, obvodů, impulzového, zapalovacieho, troma

Text:

...S anódou zapaľovacíeho tyristora §, pričom jeho katóda je spojená s anódou prvej diödy 2 a 5 prvým vývodom odporu łg. Druhý vývod odporu 10 je spojený s anödou druhej diödy ll, pričom jej katóda je spojená s riadiacou elektródou prepólovacieho tyristora 2 a katôda prvej diódy g je spojená s riadiacou elektródou hlavného tyristora 3. K anöde zapaľovacieho tyristora Q môže byť pripojený pomocný kondenzátor 33.Pri práci zapaľovacieho...

Rošt fluidného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257492

Dátum: 16.05.1988

Autori: Gubčo Vladimír, Muráni Ján

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidného, rošt, kotla

Text:

...následných možných deformácii roštu. Konštrukcia roštu zabezpečuje tiež neprepadovost častíc fluidnej vrstvy pod rošt v celom pásme prevádzky. ochranu chladených rúrok pred erôziou horúcimi časticami fluidnej vrstvy a zjednoduší sa montáž a jeho údržba.Rošt fluidného kotla podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nárys priečneho rezu roštu, na obr. 2 je jeho pôdorys a na obr. 3 je pozdlžny rez roštuchladené rúrky l...

Zariadenie na vyslobodzovanie blyskáčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257491

Dátum: 16.05.1988

Autor: Rajček Miroslav

MPK: A01K 97/00

Značky: vyslobodzovanie, blyskáčov, zariadenie

Text:

...za tažné lanko vyslobor di zachytený blyskáč, pričom trojhák sa odtrhne alebo len poškodi.Na priloženom výkrese je na obr. 1 znázornená zariadenie podľa vynálezu v náryse vZariadenie podľa vynálezu, ako je znázornená na obr. 1 a obr. 2, pozostáva zo základného telesa l tvaru podkovy, ktoré je na vnútornom obvode opatreně drážkou Q. Do nej zapadá uzatváracia časť ramena Q, ktorá má priečny profil tvaru T tak, že v uzavretom stave je medzi...

Zapojenie indikácie dvoch aktívnych stavov ovládaných jednopólovým spínačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257490

Dátum: 16.05.1988

Autor: Brunner Anton

MPK: G09G 3/12

Značky: stavov, jednopólovým, dvoch, aktívnych, ovládaných, spínačom, zapojenie, indikácie

Text:

...sa nelíši od zapojenia na obr.-1. zapojenie indikácia dvoch aktívnych stavov ovládaných jednopölovým spínačom je vyznačené tým, že jednopólový spínač § je jedným koncom zapojený na zdroj napätia Q, pričom druhý koniec je zapojený do uzlu rezistorov l, 3, Q, kde prvý rezistor l je zapojený druhým koncom na druhú svorku napájacieho zdroja Q, kam je pripojený kolektor prvého tranzistoru 5 a emitor druhého tran zistoru Q cez štvrtý rezistor 3,...

Horizontálny akumulátor tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257489

Dátum: 16.05.1988

Autori: Podstanický Alexander, Harant Miroslav

MPK: F24H 7/04

Značky: tepla, akumulátor, horizontálný

Text:

...spotrebičom.Horizontálny akumulátor tepla je vytvorený potrubím l, uloženým v horizontálnej polohe. Prvý voľný koniec 3 potrubia l je pripojený k prvému spojovaciemu potrubiu 5 a jeho druhý voľný koniec A je pripojený k druhému spojovaciemu potrublu É. Prvé spojovacie potrubie Q a druhé spojovacie potrubie § sú vzájomne spojené sprostredníctvom vstupného regulačného dvojcestného ventilu Q a výstupného regulačného dvojcestného ventilu 1, ktoré...

Zapojenie obvodu fázového závesu pre dekódovanie sériového fázovo kódovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257488

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kolesár Ján

MPK: H03M 9/00

Značky: obvodů, zapojenie, fázového, kódovaného, seriového, dekódovanie, signálu, fázovo, závěsu

Text:

...dalej zabezpečuje schopnost dolačovania pomalých zmien rýchlosti média V rozmedzí Í 25 menovitej rýchlostí. Jednoduchosťzapojenia umožňuje napájanie jedinou hladinou napätia.Na pripojenom výkrese je znázornený priklad zapojenia obvodu fázového závesu pre deködovanie sériového fázovo kódovaného signálu, podľa vynálezu.Zapojenie obvodu fázového závesu pre deködovanie sériového fázovo ködovaného signálu používa na dekčdovanie interval, ktorého...

Zariadenie obojstranného klieštinového podávača s možnosťou zdvojnásobenia kroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257487

Dátum: 16.05.1988

Autori: Veiser Jozef, Čepeľ Ján, Szarvasy Ladislav, Pelegrin Eduárd

MPK: B21D 43/18

Značky: zariadenie, podávača, kroku, klieštinového, obojstranného, možnosťou, zdvojnásobenia

Text:

...V tom, že o pohyblivé sane je uchytené teleso pneumatického valca,ktorého piestnica je uchytená o pohyblivé klieštiny.Týmto usporiadanim sa dosiahne to, že vzdialenosť medzi poháñanou pohyblivou klieštinou na jednej strane podávača a medzi pohyblivou klieštinou na strane druhej je zavzdušnenim pneumatického valca menitelná počas chodu podávača. Takto usporiadaný klieštinový podávač je schopný zdvojnásobit krok pravej pohyblivej klieštiny,...

Sposob imobilizácie sírovodíka a sírouhlíka pri regenerácii celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257486

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hasmannová Mária, Daško Ľubomír, Berek Dušan, Pour Ladislav

MPK: C08B 16/00

Značky: imobilizácie, sírovodíka, celulózy, sírouhlíka, regenerácii, spôsob

Text:

...mikropartikulovej celulôzy na sorpčné účely, kde prípadná oxidácia a znižovanie polymerizačného stupňa celulózy v priebehu regenerácia nie sú na závadu.Koagulačný roztok obsahuje 200 ml vody, 20 ml 96 hmot. kyseliny sírovej a 40 ml 32 obj. peroxidu vodíka. Po pridaní 5 g roztoku xantogenátu celulözy, ktorý obsahuje 8 celulözy, 6 hmot. hydroxidu sodného a 2,67 hmot. zmesi sírovodíka a sírouhlikaVo výške 15 mm nad hladinou sa odoberala...

Termoplastický polyamid vystužený silanizovaným skleneným vláknom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257485

Dátum: 16.05.1988

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: termoplastický, silanizovaným, polyamid, vláknom, skleněným, vystužený

Text:

...° Hs ŕ°©° ©°° 2 °° 2 ° f CH 3 CH 3S 0,až l, a/alebo jeho zmesou a aminosilanom obecného vzorca IIkde predstavuje y celé číslo 0 alebo 1, R 2 metyl alebo etyl, v hmotnostnom pomere aromatický disilan aminosila rovnajúcom sa 10,02 až 10.Silanizované sklenené vlákna podľa vynálezu zlepšujú celý rad fyzikálnomechanických vlastnosti vystuženého termoplastického polyamidu, predovšetkým modul pružnosti v ťahu a ohybe. Týmto spôsobom sa bud...

Olejová prísada do kompozícií na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 257484

Dátum: 16.05.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav, -, Martišovič Jozef

MPK: C03C 25/02

Značky: úpravu, sklenených, kompozícií, vlákien, prísada, olejová

Text:

...je možné uskutočniť následovným postupom. Homogenizáciou mastných kyselín, ktoré sa používajú bud jednotlivo, ale najčastejšie v zmesiach ako mastné kyseliny izolované z různých olejov a tukov s polypropylénovým olejom sa pripraví olejová zložka. Príprava emulzií sa môže uskutočňovať pomocou známych metód za použitia mechanickej energie (rýchlobežné miešadlá, koloidné mlyny, mixéry) a ultrazvuku.kodľa zvoleného postupu a zariadenia môžu...

Presúvacia vidlica regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 257483

Dátum: 16.05.1988

Autor: Rapant Bohuslav

MPK: B66F 9/14

Značky: presúvacia, regálového, vidlica, zakladača

Text:

...dieli,vidlice,takže osi nosných kladiek horného pohyblivého dielu a nosných kladiek stredného pohyblivého dielu sú v jednej rovine a samotné kladky sú uchytené na strednom pohyblivom dieli. Tým sú vytvorené predpoklady k dosiahnutiu relativne malého výškového rozmeru vidlice. Tým,že priebeh rýchlosti v závislosti na dráhe vysunutia vidlice má polkruhový charakter, vytvárasa možnost dalšieho zvýšenia priemernej rýchlosti výsuvu vidlice pri...

Prípravok pre ručné odoberanie súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 257482

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hanák Bohuslav, Klučka Michal

MPK: B23Q 7/02, B07C 7/04

Značky: prípravok, odoberanie, ručné, súčiastok

Text:

...výstelkou prvej orientačnej podložky a druhej orientačnej podložky je vytvorená medzera pre orientované súčiastky.Výhodou prípravku pre ručné odoberanie súčiastok je to, že umožňuje jednoduchým potrasením v orientačnej podložke pripadne preklopenim orientačných podložiek,o 1800 vzájomné oddelenie súčiastok od seba a ich orientáciu. Ručným pootáčanim točne dosiahne operátor najvhodnejšiu polohu pre odoberanie súčiastok ručne pinzetou,...

Teleskopický obmedzovač trojbodového systému zavesenia náradia, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257481

Dátum: 16.05.1988

Autori: Peszko Romuald, Chruslinski Tadeusz

MPK: A01B 59/043

Značky: traktory, systému, teleskopický, trojbodového, obmedzovač, poľnohospodárske, zavesenia, náradia, hlavne

Text:

...na spodných tiahlach V hornej polohe zavesenia alebo v celom rozsahu systému zavesenia. Umožňuje tiež bez zmeny svojej dľžky upevñovat náradie II. a TII. kategórie. Po zdemontovaní náradia je možné blokovať bočné výchylky spodných tiahel pomocou poistného kolika vybratého zo spodného čapu trojbodového systému zavesenia.Vynález je znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je ohmedzovač so spodným tiahlom a častou zadného mostu v...

Sposob prípravy prísady do cementových zmesí na báze lignínsulfonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257480

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kundrlík Václav, Šestauber Karel, Šveda Mikuláš, Komora Ladislav

MPK: C04B 24/18, C04B 40/00

Značky: lignínsulfonanu, přísady, přípravy, cementových, zmesí, spôsob, báze

Text:

...príslušný katiön nerozpust~né soli, resp. ktoré nemajú vo vodnom prostredí korozívne vlastnosti.Z uvedených dôvodov sme aplikovali a doporučujeme aplikovat najmä kyselinu mravčiu, ktorá ako sa podľa výsledkov ukazuje ešte zvyšuje pevnosti skúšaných teliesok.Vzorky je možné aplikovat tiež po zrieaení vodou, prídavkov odvzdušňovačov, stabilizá torov a pod., ktoré sa na úpravu zatiaľ používali.Tepelné spracovanie ligninsulfonanov v...

Pružné uloženie sedačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257479

Dátum: 16.05.1988

Autori: Zigo Marian, Račko Dušan, Hergott Ján

MPK: B60N 1/02

Značky: uloženie, pružné, sedačky

Text:

...v požadovanom smere, je spojený s hydraulickým akumulátorom pomocou potrubia, V ktorom sú umiestnené clony.Navrhované pružné uloženie umožňuje zmenšit V prípade pneumatickej pružiny jej rozmer,tým, že potrebnú tuhosť pružiny dosiahneme prídavným objemom, ktorý možno oddeliť od priestoru sedačky.V prípade ak použijeme hydraulický akumulátor ako pružný člen v sedačke, možno rozmer lineárneho hydromotora zmenšiť tým, že hydraulický akumulátor...

Sposob prípravy imobilizovanej stacionárnej fázy silikónového typu, modifikovanej dusíkatými bázami pre plynovú chromatografiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257478

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bystrický Ľubor

MPK: G01N 30/04

Značky: bázami, plynovú, přípravy, fázy, modifikovanej, dusíkatými, chromatografiu, imobilizovanej, spôsob, stacionárnej, silikónového, typů

Text:

...film stacionárnej fázy s chzomatografickými vlastnosťami odlišnými od pôvodného silikönového polyméru.Výhodou spôsobu prípravy imobilizovanej stacionárnej fázy silikönového typu podľa vynálezu spočívajú V tom. že sa zjednodušuje priprava fázy v porovnaní s doterajšou prípravou,je možné využít bežnú dezaktiváclu kapilár a rozširuje sa spektrum silikönových prepolymérov.Uvedené príklady ilustrujú, ale neobmedzujú predmet vynálezu....

Vačkový generátor vln harmonického prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257477

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hudoba Miroslav, Čubanák Milan

MPK: B06B 1/16

Značky: generátor, harmonického, převodů, vačkový

Text:

...dôsledku znamená zníženie dynamickej únosnosti ložiska, a tým aj životnosti celej harmonickej prevodovky. Druhý spôsob axiálneho poistenia ložiska uvedené nevýhody odstraňuje, avšak axiálne príložky alebo poistné krúžky zvyšujú moment zotrvačnosti generátora vln, čo má nepriaznivý dopad na celkovú dynamiku pohonov príslušných zariadeniąUvedené nevýhody odstraňuje konštrukcia vačkového generátora vln harmonického prevodu podľa vynálezu...

Sposob výroby tepelne spracovatelných súčiastok z ocelových práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257476

Dátum: 16.05.1988

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 9/04

Značky: tepelně, oceľových, súčiastok, spracovatelných, spôsob, práškov, výroby

Text:

...Táto akosť je charakterizovaná lisovateľnosťou, a tým aj potrebnou nízkou koncentráciou uhlíka V porovnani s jeho koncentráciou v trieskach a nizkou koncentráciou kyslíka.To umožňuje lisovat a za uvedených podmienok spekat a zhutňovat za tepla strojové súčiastky, ktoré sa potom podľa koncentrácie viazaného uhlíka v súčiastke podľa prídavkugrafitu a podmienok spekania s výhodou môžu bud napr. cementovat, alebo zušľachtovat podľapožiadaviek na...

Zariadenie na výrobu práškov rozstrekovaním roztavených kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257475

Dátum: 16.05.1988

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 9/08

Značky: výrobu, zariadenie, rozstrekovaním, práškov, kovov, roztavených

Text:

...zariadenie pozostáva vždy z dvoch dýz S držiakmi, usporiadanými proti sebe vzhľa dom k prúdu kovu g vytekajúceho z výlevky 9Napred sa nastaví uhol alfa sklonu prúdu vytekajúceho média z dýzy voči prúdu vytekajúceho kovu pootočenim telesa dýzy l s krytom 4 okolo čapu §,a vertikálnym posuvom telesa dýzyl V držiaku Ž Vzdialenosť okraja výlevky od miesta styku prúdu kovu s prúdom rozstrPkujú~ceho média Q. Potom sa nastaví vodorovná Vzdialenosť...

Manipulátor na torkretovanie komor koksových batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 257474

Dátum: 16.05.1988

Autor: Jakubov Ján

MPK: B25J 5/02

Značky: manipulátor, torkretovanie, komor, batérií, koksových

Text:

...určené. Ďalšou výhodou je kvalitnejšie prevedenie opravy výmurovky, čo má vplyv na predlĺ ženie životnosti výmurovky komôr koksovej batérie. Výhodou je tiež, že oprava výmurovky komory sa môže robiť hned po vytlačení koksu z komory a nie je potrebné čakať na vychladnutiekomory, čiže oprava sa skracuje.Na pripojených výkresoch je znázornený manipulátor na torkretovanie komôr koksových batérií podľa vynálezu, kde na obr. 1 je schematicky...

Sposob znázornenia hlienu v parafínových rezoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 257473

Dátum: 16.05.1988

Autor: Tothová Katarína

MPK: G01N 1/28

Značky: hlienu, znázornenia, parafínových, rezoch, spôsob

Text:

...uschnúť na vzduchu a namočí sa do xylénu, kde sa ponechá po dobu 5 až 10 min. za týmsa rez prevrství,médiom, napriklad kanadským balzamom rozpustným v xyléne.Výhoda vynálezu spočíva v značnej časovej úspore voči predchádzajúcim spôsobom farbenia,rýchla a nenáročná priprava farbiacich roztokov, dlhodobá trvanlívost ofarbených preparátov,dobrá farebná rozlíšiteľnost tkanivových štruktúr a táto metóda prispieva tiež k čalšiemu objasňovaniu...

Sposob prípravy chladiacej vody na chladenie reakčnej časti výroby pentaerytritolu a paroprúda chladiaca stanica na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257472

Dátum: 16.05.1988

Autor: Stavrovský Ivan

MPK: F25B 1/08

Značky: částí, tohto, paroprúda, reakčnej, stanica, uskutočňovanie, spôsobu, výroby, chladiaca, přípravy, pentaerytritolu, spôsob, chladenie, chladiacej

Text:

...chladiacej vody podľa vynálezu je zníženie citlivosti činnosti paroprúdej chladiacej stanice na výkyvy tlaku pary v parovodoch. Výsledkom je stabilnejšia prevádzka, čo umožní zvýšiť fond pracovnej doby výrobne pentaerytritolu.Ďalšou výhodou je zamedzenie strát formaldehydu a acetaldehydu a dalších surovín v dôsledku zníženia poruchovosti chladiacej stanice, a tým aj chladiaceho systému kaskádyreaktorov. V konečnom dôsledku to znamená...

Sposob prípravy aminotiazolových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257471

Dátum: 16.05.1988

Autori: Považanec František, Pek Rudolf, Motáček Tomáš, Stuchlík Jozef, Veverka Miroslav

MPK: C07D 277/40

Značky: spôsob, přípravy, amínotiazolových, derivátov

Text:

...soli. Sú známe napr. pod obchodnými značkami Slovamin S-7 alebo S-20 (CHZWP-Nováky n. ó.) Príklady anionických tenzidov, ktoré možno použiť podľa vynálezu, sú známe pod obchodnými značkami Triton, napr. Triton X-152 (Rohm, Haas C 0) Hostàpon (Hoechst) alebo Neokal (Spolek).Všeobecne je preferované použitie neionových tenzidov, s Výhodou V synergickej kombinácii s ionovými. Príklad neionových tenzidov, ktoré môžu byt použité podľa...

Stavebnicový laboratórny lyofilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 257470

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bystrický Pavel, Smutný Ján

MPK: F26B 5/06

Značky: lyofilizátor, laboratórny, stavebnicový

Text:

...v nádobes chladiacou kvapalinou 5 umiestnenou v mrazničke 5. Ako chladiaca kyapalina môže byt použitý napríklad technický etanol.Na vrchnü časť nástavca s vývodom ll je pripojená vzduchotesne napriklad pomocou vákuovej hadice olejová výveva 3. Pripojenie hlavy É k nástavcu l pomocou zábrusu v hornej časti nástavca ł namiesto pevného spojenia je vhodné kvôli lepšej možností uskladnenia demontovanej aparatúry. V každom ramene 1 je pevne...

Riadiaci systém so stavovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257469

Dátum: 16.05.1988

Autor: Zboray Ladislav

MPK: G01F 1/08

Značky: riadiaci, systém, stavovou, strukturou

Text:

...člena gg, je pripojený cez prvý bezkontaktový spínač ll na vstup prvého integrátora lg, resp, cez tretí bezkontaktový spínač gł na vstup druhého integrátora 33, ktorého druhý prioritný vstup gl je pripojený na druhý výstup 31, zatiaľ čo prvý prioritný vstup ll prvého integrátora lg je pripojený na prvý výstup 35 logického člena A.Jeho prvý spinací výstup gä je spojený s prvým spinacim vstupom łá a s druhým spinacim vstupom lg, kým...