Archív za 1988 rok

Strana 81

Zařízení pro mísení železa v mísiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 257548

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vlček Ladislav, Bula Lumír

MPK: C21C 1/06

Značky: železa, mísení, zařízení, mísicí

Text:

...hrdla, čímž se zprůměruje složení železa, s cílem zejména snížení obsahu křemíku.Na přiložených výkresech je znázorněno přikladné provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je jeho nárys v částečném řezu, na obr. 2 jeho bokorys a na obr. 3 nárys v částečném řezu s vysunutým míchadlem.Zařízení pro mísení železa v mísiči v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno míchadlem Q tvaru tyče, jejíž pracovní dolní konec je zahnut do...

Spalovací prostor pro zážehové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257547

Dátum: 16.05.1988

Autori: Říha Jiří, Kurz Zdeněk, Böttger Gerhard

MPK: F02B 19/18, F02B 23/08

Značky: zážehové, prostor, spalovací, motory

Text:

...svíčkou 5 s jiskřištěm gl, dále výstupkem 1 hlavy 3, jehož horní plocha Zł tvoří dno spalovacího prostoru 3 a dolní plocha lg společně s plochou částí dna gł pístu g tvoří radiální štěrbinu il, která je součástí spalovacího prostoru 1. Na straně ventilů á tvoří dno gł pístu 3 společně 5 tvarovaným vnitřním povrchem gl hlavy Z radíální štěrbinu gg. Ve výstupku 1 je uspořádán kanálek Q 5 kuželovitým rozšířením na straně bližší pístu 3. Dno...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany kobaltnato-vápenaté

Načítavanie...

Číslo patentu: 257546

Dátum: 16.05.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: kobaltnato-vápenaté, podvojné, cyklo-tetrafosforečnany

Text:

...vodní páry tají nekongruentně. .Podsunz vynálezu dále spočíva v tom,že podvojné cyklotetrafosforečnany kobaltnato-vápenaté se připraví tím způsobem, že tavenina o teplotě nad 890 OC, 5 výhodou nad l 060 °C, obsahující kationty kobaltnaté a vápenaté v molárním poměru Co/Ca odpovídajícím vztahu (2-x)/x a dále obsahující fosforečnanové anionty v množství odpovídajícím molárnímu poměru P 205/(CoCa) rov~ným H.W 1 1 u , výhodou rovným 1 až 1,UUh,...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany manganatovápenaté a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257545

Dátum: 16.05.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: podvojné, přípravy, manganatovápenaté, způsob, cyklo-tetrafosforečnany, jejich

Text:

...konqruentně, v atmosféře obsahující alespoň stopy vodní páry tají nekongruentně.Podstata vynálezu spočíva v tom, že uvádí podvojné cyklotetrafosforečnany manganato-vápenaté se připraví tím způsobem, že tavenina o teplotě nad 850 DC, s výhodou nad 950 °C, obsa~ hující kationty manganaté a vápenaté v molárním poměru Mn/Ca odpovídajícim vztahu (2-x)/x adále obsahující fosforečnanové anionty v množství odpovídajícím molárnímu poměru P 205/(MnCa...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany zinečnato-vápenaté a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257544

Dátum: 16.05.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: zinečnato-vápenaté, přípravy, cyklo-tetrafosforečnany, způsob, jejich, podvojné

Text:

...tají kongruentně, v atmosféře obsahující alespoň stopy vodní páry tají nekongruentně.Ěodstata vynálezu dále spočíva v tom, že podvojné cyklotetrafosforečnany zinečnato-vápenaté se připraví tím způsobem, že tavenína o teplotě nad 740 DC 5 výhodou nad 810 °c obsahující kationty zinečnaté a vápenaté v molárním poměru zn/Ca odpovídajícim vztahu (2-x)/x a dále.obsahující fosforečnancvé aníonty v množství odpovídajícím molárnĺmu poměru P 205/(ZnCa)...

Způsob gravimetrického stanovení stupně rozkladu minerálu zirkonu a zirkonových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257543

Dátum: 16.05.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 25/00

Značky: stanovení, pigmentů, rozkladu, stupně, zirkonu, způsob, zirkonových, minerálů, gravimetrického

Text:

...20- až Zoonásobným, s výhodou 80- až lsonásobným hmotnostním množstvím zředěné kyseliny sírové, s výhodou hmotnostní koncentrace větší než 5 a menší než 15 . Tím vznikne suspenze, která se zahřeje k varu a tuhá fáze představující čistý křemičitan zirkoničitý se z ní po zchladnutí oddělí filtrací či sedimentací a po promytí vodou a usušení či přežíhání se stanoví její Hmotnost. Tato hmotnostse poté vztáhne na původní známé množství...

Vřeteno strojní zatáčečky vrtulí s vyhodnocovacím nástavcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257542

Dátum: 16.05.1988

Autori: Marhold Vladimír, Syrový František

MPK: E01B 29/28

Značky: vřeteno, vyhodnocovacím, strojní, vrtulí, nástavcem, zatáčečky

Text:

...vřetena a osazením na vřetenu, je umístěna přítlačná pružina. Přitom vzájemná vzdálenost dotykové části vyhodnocovacího nástavce v poloze odpovídající zatočené vrtuli a předem zvolené roviny na zpracovávaném pražci je konstantní.Novým uspořádáním vřetena strojní zatáčečky vrtulí podle vynálezu je zabezpečeno dotažení vrtule na stejnou hodnotu, bez ohledu na rozdílný utahovací moment plynoucí z nestejných podmínek utahování. Pcsuvné uložení...

Spojovací kloub hnacího agregátu a řadicího ústrojí motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257541

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novotný Bohumil, Zeithaml Emil

MPK: B60K 20/12

Značky: motorových, agregátu, ústrojí, kloub, vozidel, řadicího, spojovací, hnacího

Text:

...změnou polohy aqregátu vůči karosérii, zatímco natočení agregátu okolo ostatních os je podstatné menší. Otáčivý pohyb táhla okolo osy otáčení válcových úsečí je sice omezen konstrukčními rozměry táhla a kloubu, ale přesto s dostatečnou rezervou překračuje hodnoty reálných požadavků.Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení spojovacího kloubu podle vynálezu, kde naobr. 1 je znázorněn řez spojovacím kloubem vedený rovinou, v...

Leskutvorná a vyrovnávací přísada pro galvanickou niklovací lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 257540

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hroudová Miroslava, Cyrus Záviš, Dostál Jaroslav, Kühnl Zbyněk, Beran Leoš, Novotný Miloš, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/16

Značky: leskutvorná, galvanickou, lázeň, niklovací, prísada, vyrovnávací

Text:

...s 3 až 8 atomy uhlíku v alifatickém řetězcí, například propargylalkoholu, od 0,5 do 2 hmot. substituovaného aminoacetylěnu s acetyleníckým řetězcem s 2 až 4 atomy uhlíku, například diethylaminoptopínu, od 40 do 70 hmot. alifatické nenasycené sulfokyseliny 5 2 až 8 atomy uhlíku a/nebo její alkalické soli,například alkylsulfonanu sodného, a od 5 do 40 hmot. rozpouštědla, například ve vodě rozpustného alifatického alkoholu nebo vody.Přísada...

Dělená zátka, zejména pro sportovní a lovecké střelivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 257539

Dátum: 16.05.1988

Autor: Král Ludvík

MPK: F42B 7/00

Značky: zátka, střelivo, delená, sportovní, lovecké, zejména

Text:

...zmetkú. Zátka je univerzální, bez ohledu na výšku plstěných zátek. celkově zlepšuje balistické vlastnosti nábojů.Na výkresu je na obr. 1 řez nábojem s dělenou zátkou a na obr. 2 je pohled na horní a dolní díl zátky před montáži celého náboje.Obě části zátky jsou vytvořeny technologií tváření z termoplastu, termosetu V lisovacích formách. Horní díl Q tvoří válcovitý dřík §, s čelem 3 s dosedací plochou á. Válcovitý dřík § je po obvodě opatřen...

Způsob dezaktivace hmot z polymerů fluorovaných uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257538

Dátum: 16.05.1988

Autor: Dubský Hanniel

MPK: C08L 27/12, C08L 27/18

Značky: polymerů, způsob, dezaktivace, uhlovodíku, fluorovaných

Text:

...Při následujícím vyhřátí hmoty až na teplotu, V rozmezí 100 až 450 °C s výhodou v netečné atmosféře například dusíku,se těkavější složky vypudí. Takto upravená hmota nemá nevratnou sorpci.Pro připojení kapílární kolony byla použÉta kovová spojka s jádrem z polymeru tetrafluorethylenu, ve kterém byl kanálek, který spojoval dvě skleněné kapiláry, zasazené do vstupu a výstupu kanálku. Při průchodu vzorku, v plynné fázi obsahující 20...

Přítlačný vodicí mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 257537

Dátum: 16.05.1988

Autor: Blažek Mojmír

MPK: B27B 25/00

Značky: vodiči, mechanismus, přítlačný

Text:

...rameno je proti vertikálnímu posuvu zajistítelné kolíkem v příslušném otvoru tělesa.Zařízení umožňuje maximální přesnost při výrobě řeziva s ohledem na optimální výtěžnost dřevní hmoty.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladné zařízení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje nárys zařízení V řezu a obr. 2 pohled směrem P.Přítlačný vodicĺ mechanismus sestává ze stojanu L, na němž je naeunuto těleso Ě, V němž je uložen váleo...

Způsob přípravy meta-fenoxybenzaldehydu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257536

Dátum: 16.05.1988

Autori: Král Vladimír, Tichý Miloš, Mostecký Jiří Akademik, Závada Jiří, Pánková Magdalena, Votava Vladimír, Dvořák Dalimil, Stibor Ivan

MPK: C07C 47/575

Značky: meta-fenoxybenzaldehydu, přípravy, způsob, derivátů

Text:

...Směs se míchá2 hodiny za laboratorní teploty a 24 h za varu. Po ochlazení se směs odsaje, sraženina sepromyje studeným methanolem, benzenem a vysuší. Tak bylo získáno 17 g bisulfitů obecného vzorce III a IV v poměru 14 (88 I). kde M sodík. Rozklad bisulfitů obecného vzorce III a IV byl proveden podle jedné z následujících metodík.17 g bisulfitu obecného vzorce III a IV z příkladu 1 bylo třepáno s 1 N kyselinou chlorovodíkovou a benzenem...

Nosná hlavice detektorů pro denzitometrické vyšetřování

Načítavanie...

Číslo patentu: 257535

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šimeček Cyril, Kohout Jan

MPK: A61B 6/00, A61B 6/02

Značky: vyšetřování, detektoru, nosná, denzitometrické, hlavice

Text:

...ve společném rámu. Detektory jsou uloženy na výškově přestavitelných drážkách stranově posuvně. Se sbíhajícími se vedeními na rámu jsou detektory spojeny suvně prostřednictvím ramen. Mezi výškově přestavitelné držáky a rám je včleněno pohybové ústrojí, které může být tvořeno pohybovým šroubem. Stoupání pohybového šroubu se zvětšuje ve směru ke spodnímu okraji rámu pro každou z matic spojenou s příslušným držakem. Rám je opatřen...

Způsob přípravy alfa-kyanobenzylesterů cyklopropanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257534

Dátum: 16.05.1988

Autori: Závada Jiří, Votava Vladimír, Stibor Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Hodačová Jana, Král Vladimír, Dvořák Dalimil

MPK: C07C 69/743

Značky: způsob, alfa-kyanobenzylesterů, kyselin, cyklopropanových, přípravy

Text:

...Jestliže například se cyklobutanon obecného vzorce IV, kde XšYCl rczpustí ve vodném hydroxidu sodném při teplotě ~ 5 DC a reaguje s dalšími složkami podle vynálezu při laboratorní teplotě, získá se výlučně ester obecného vzorce I, kde R znamená 2,2,2-trichlorethylovou skupinu. Jestliže se však rozpuštění cyklobutanonu vzorce IV, kde X a Y maji význam vpředu uvedený, ve vodném hydroxídu sodném provede postupným zahřátim až na teplotu 97 DC...

Svítilna pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257533

Dátum: 16.05.1988

Autori: Cejnek Milan, Frous Petr, Hradilová Eva

MPK: B60Q 1/32, B60Q 1/18, B60Q 1/24...

Značky: vozidla, motorová, svítilna

Text:

...a radiálními katodioptrickými prvky Ž, které zvětšuji světlovyzařující plochu svítilny zejména po stranách refraktoru Ä tím, že soustředuji podle obr. 6 světlo do prostoru kolem referenční osy 5 svítilny. Tím je zajištěn poměrně značný stranový účinek signalizace svítilny, se současným snížením možnosti oslnění pozorova tele kontrastem jsou při pozorovaní svítící plochy této svítilny.Na obr. 7 je detail A tvořícího profilu katodioptrických...

Zařízení k měření rozměrů ok jemné mřížky s použitím Fournierovy transformace

Načítavanie...

Číslo patentu: 257532

Dátum: 16.05.1988

Autori: Teska Jan, Hlavatý Ladislav, Skopal Ján, Keprt Jiří

MPK: G03H 1/16, G02B 27/44

Značky: mřížky, použitím, jemné, transformace, rozměrů, zařízení, měření, fournierovy

Text:

...a to pravá šablona § 00 a levá šablona § 0 §, jejichž profil je symetrický k ose § 00 a shodný s odlehlou částí obvodu držáku 30 g měřeného síta g.Na neznázorněném tělese zařízení jsou v blízkosti šablon § 00, § 0 § upravena čidla § 00,§ 0 §, kupříkladu fotoelektrioká bezkontaktní čidla, která spolupracují s řídicím obvodem § 00. Měrný suport § 00 je uložen na suportu § 00 polohy, jehož osa § 00 je souběžná s vlákny § 0 útku měřeného sita §...

Způsob měření rozměrů čtvercových ok jemné mřížky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257531

Dátum: 16.05.1988

Autori: Keprt Jiří, Skopal Ján

MPK: G02B 27/44, G03H 1/16

Značky: rozměrů, jemné, čtvercových, měření, mřížky, způsob

Text:

...vyšší účinek V tom, že aplikováním Fourierovy transformace, resp. prostorové filtrace v ohnisková rovině a následné zobrazení vláken v měřicí rovině umožní vyloučení zobrazení vláken z nežádoucího směru mřížky, takže délka měřicí štěrbiny může být volena, s ohledem na její minimální šířku, dostatečně veliká. Mimoto se zajistí potřebná kvalita optického zobrazení bez nutnosti realizovat náročnom a tedy i nákladnou optickou soustavu s velkým...

Hlavice pro optická nebo radiační čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257530

Dátum: 16.05.1988

Autor: Sladký Petr

MPK: G02B 27/10, G02B 27/28, G01J 5/46...

Značky: radiační, hlavice, optická, čidla

Text:

...hlavice podle vynálezu spočívají především v její modulární konstrukcí, která rovněž umožňuje sjednocení rozměrů jednotlivých mechanických částí hlavice pro optická čidla různých druhů. Hlavice lze dále vyrábět V různých rozměrových variantách, přičemž lze výhodně použít pro závity matic a pláště rozměrové řady použité pro fotografické přístroje. To umožňuje použití hlavice ve spojení s komerčními příslušenstvími fotografických...

Zapojení řídicí automatiky pro řízení pohonných prvků při rozběhu rotačních částí o velké hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257529

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kop Jiří, Kubica Pavel

MPK: D06F 33/02

Značky: částí, automatiky, rotačních, hmotnosti, prvků, rozběhu, pohonných, velké, řídící, řízení, zapojení

Text:

...3 motoru 5 odstředění, jehož hlavní kontakty lg přivádějí napětí na motor A odstředění. V dané době je zapnut motor A odstředění motor Ä praní a dochází k tzv. souběhu dvou motoru. Jakmile motor g odstředění začne přes hydraulickou spojku pohánět prací buben, začne se zvyšovat proud tekoucí do motoru 5 odstředění a při optimální hodnotě proudu překlápí klopný obvod §, jehož vstup je spojen s měřicím transformátorem 1 proudu. Překlopením...

Scezovací zařízení dvoukomorových aparátů pro úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257528

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kadlec Václav, Kittler Jiří, Hűbner Pavel, Fáměra Jiří

MPK: B01D 25/06

Značky: scezovací, úpravu, aparátu, dvoukomorových, zařízení

Text:

...desku a upravenou vodu vyvést z aparátu válcovým pláštěm a účinně rozvést vodu pro dolní komoru. Tím je dosaženo minimální možné stavební výšky aparátu, relativně nízké výrobní pracnosti a spotřeby konstrukčního materiálu.Příklad provedení scezovacího zařízení podle vynálezu je zobrazen na přiloženém výkresu.Do válcového pláště ł dvoukomorového ionexového filtru je vestavěna rovinná oddělovací deska łg, rozdělující vnitřní prostor...

Cementová směs pro vnitřní ochranu potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257527

Dátum: 16.05.1988

Autor: Ekrt Vladimír

MPK: C23F 15/00, F16L 58/06

Značky: potrubí, vnitřní, směs, ochranu, cementová

Text:

...nanášení těchto směsí s dostatečnou kvalitou výsledných povrchů zvláště při stříkání těchtoTuto nevýhodu odstraňuje cementová směs pro vnitřní ochranu potrubí na bázi cementu,písku a vody podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje v hmotnostním množství 40-45 cementu pevnostní třídy nejméně 350, 40-45 slévárenských písků o zrnitosti dso 0,3-0,5 mm a 15-22 vody.Výhodou Cementové směsi podle vynálezu je, že vzhledem k nižší...

Způsob průběžného sledování zóny zvýšeného napětí v horninovém masívu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257526

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vavrečka Zdeněk, Janoš Petr, Kukulka Petr, Takla Georges, Keclík Ladislav

MPK: G01V 1/16

Značky: průběžného, způsob, napětí, zóny, sledování, horninovém, masivů, zvýšeného

Text:

...použití tohoto postupu a zařízení podle vynálezu při prognőze zvýšených napětí v uhelných slojích je dokumentován na přiloženém vyobrazení.Způsob podle vynálezu řeší možnost jednoduchého průběžného sledování zóny zvýšeného napětí v okolí dulních děl v určité lokalitě na základě zavedení speciálního kuželovitého tělesa l šroubovatelným děleným ocelovým soutyčím 3 do vrtu Q paženého po celé délce pružnou hadicí 5 z plastické hmoty v...

Anorganické materiály modifikované chemicky vázanými komplexonovými seskupeními

Načítavanie...

Číslo patentu: 257525

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kahovec Jaroslav, Porsch Bedřich

MPK: C01B 33/113, C01G 23/04, C01E 7/02...

Značky: modifikované, anorganické, vázanými, seskupeními, komplexonovými, materiály, chemicky

Text:

...vynálezu jsou anorganické materiály s povrchem modifikovaným chemicky vázanými komplexonovými seskupeními vyznačené tím, že sestávají z anorganického porézního nebo neporézního materiálu vybraného ze skupiny sestávající z kysličníku křemičitého, kysličníku hlinitého, kysličníku titaničitého a skla, jejichž povrch je modifikován chemicky vázanými komplexonovými seskupeními obecného vzorce I a II-Si-CH ca CH NHCOCH CH COOH CH CONHCH -CH -CH Sl l...

Zapojení kmitočtového závislého negativního odporu s vysokou hodnotou činitele jakosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257524

Dátum: 16.05.1988

Autori: Mikula Ján, Malý Petr

MPK: H03H 11/48

Značky: negativního, jakosti, kmitočtového, vysokou, hodnotou, zapojení, závislého, odporu, činitele

Text:

...a uzemněné zemnicí svorky prvního operačního zesilovače a druhého operačního zesilovače.Na připojeném výkrese je uvedeno principiálni schéma zapojení kmitočtově závislého negativního odporu s vysokou hodnotou činitele jakosti podle vynálezu.zapojení kmitočtově závislého negativního odporu s vysokou hodnotou činitele jakosti podle vynálezu sestává z operačního zesilovače l, k jehož vstupní neinvertující svorce je připojen kondenzátor gł...

Budič s částečně usměrněnou vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 257523

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, vibrací, částečně, usměrněnou

Text:

...u těchto zařízení nejsou vystavení tak silným vibračním účinkům a důsledkům usměrněných vibraoí na rukojetích a sedadlech strojů lze snadno zabránit.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení budiče vibrace 5 částečně usměrněnou vibrací podle vynálezu, kde naobr. 1 je znázorněn budič vibrace v osovém řezu,obr. 2 je řez nevývažkem, v tomto případě ve tvaru vačky,obr. 3 je řez alternativním provedením budíče...

Způsob přípravy kyseliny vinné

Načítavanie...

Číslo patentu: 257522

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pendl Jiří, Skála Jiří, Hotěk František

MPK: A23L 2/00, C07C 51/02

Značky: způsob, přípravy, vinné, kyseliny

Text:

...krystalizovat mírným ochlazováním v krystalizátoru, vzniklá suspenze se odstředuje a vlhká kyselina vinná seusuší. Matečné roztoky se zpracovávají opět pozahuštění a krystalizaoi na kyselinu vinnou.Způsob přípravy kyseliny vinné podle vynálezu je výhodnější ve srovnání se stávající technologií výroby hlavně z technickoekonomického hlediska, neboř se podstatné zlepšuje využití základní suroviny. Tímto postupem lze dosáhnout snížení...

Pryžový pás pro pásové transportéry

Načítavanie...

Číslo patentu: 257521

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kutal Jiří

MPK: B29D 29/00

Značky: pryžový, pásové, transportéry

Text:

...až o 100 poddimenzované. V těchto případech pak jmenovitě při přechodu dopravního pásu přes hnací buben, nastáva v dopravním pásu, jmenovitě v oblasti jeho textilních ochranných vložek, nedovolené kombinované namáhâní s destrukčním účinkem hlavně v partiích ochranných vložek. Finálním projevem je cel kově snížená životnost dopravních pásů vyzbrojených ochrannými textilními vrstvami.Podstata vynálezu je v použití nestabilizovaných...

Uchycení krytu osvětlovacího tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 257520

Dátum: 16.05.1988

Autor: Dobeš Dušan

MPK: F21M 1/00, F21M 7/00

Značky: uchycení, osvětlovacího, tělesa, krytu

Text:

...uchycení krytu osvětlovacího tělesa podle vynálezu, jehož podstata záleží v tom, že na lemu kolem otvoru v krytu se tedy ze strany nasunou dva závesné elementy púlkruhového tvaru opatřené obvodovým ozubem na vnitřní ploše a po spojení půlkruhových elementů se přes ně přesune spojovací objímka, která zabráni rozpojení půlkruhových závěsných elementů a tím uvolnění krytu osvětlení.Předmětné řešení zajiščuje nové, nerušivé uchycení krytu...

Způsob atestace anemometru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257519

Dátum: 16.05.1988

Autor: Ditrich Arnošt

MPK: G01P 21/00

Značky: zařízení, způsobu, tohoto, anemometru, provádění, způsob, atestace

Text:

...druhým teplotním čidlem sondy, po kterémžto okamžiku se teprve její teplotní úroveň začíná snižovat až do jejího úplného rozpadu a vyrovnání teplot s okolní vzdušinou.Uspořádání zařízení podle vynálezu je výhodné v tom, že je minimální jak čelní odpor nosných prostředků sondy pohybujícíoh se s ní v atestačním prostoru, tak ovlivnění relativního proudění vzdušiny sondou jejím předsazením před dutý držák ve směru pohybu pri atestaci....

Způsob vzduchového chlazení elektrických točivých strojů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 257518

Dátum: 16.05.1988

Autori: Burian Josef, Pozděna Jiří

MPK: H02K 9/10

Značky: chlazení, elektrických, strojů, provádění, způsob, točivých, zařízení, vzduchového

Text:

...podmínkách.vynález je V dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí. Je samozřejmě, že způsob podle vynálezu lze realízovat i jiným než popsaným zařízením.Na obr. je schematícky znázorněno jedno z možných zařízení pro vzduchové chlazení elektrických točivých strojů podle vynálezu.Ve vstupu chladicího otevřeného vzduchového okruhu elektrického točivého stroje l je zařazen vstupní ventilátor É pro...

Komplexní přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 257517

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kodet Josef, Chládek Milan, Koutský Rudolf

MPK: C04B 24/10, C04B 24/38

Značky: prísada, komplexní

Text:

...přítomnosti nedochází k tvorbě voluminőzních a vločkovi 3 257517tých nebo klkovitýoh vápenatých solí škrobovýoh derivátů, ale k postupné tvorbě krystalických produktů.Stejným mechanismem, prodlužujícím dobu zpracovatelnosti sádrového pojiva je i potlačen vznik obdobných voluminözních vápenatých solí plastifikátoru nebo ztekutiva. Důsledkem těchto pochodú je i to, že snížení pevností sádrového pojlva způsobené přítomností obdobných...

Kartáčový držák pro elektrické stroje točivé

Načítavanie...

Číslo patentu: 257516

Dátum: 16.05.1988

Autor: Liška Jaroslav

MPK: H01R 39/42

Značky: kartáčový, elektrické, točivé, držák, stroje

Text:

...vlastnosti při poměrně malých nákladechNa připojeném výkresu jsou znázorněny příklady provedení kartáčového držáku s přítlačným palcem podle vynálezu, kde představuje obr. 1 kartáčový držák s přítlačným palcem podle vynálezu,obr. 2 detail přítlačného palce kartáčového držáku z obr. 1 V řezu A-A znázorněném na obr. 3,obr. 3 přítlačný palec kartáčového držáku v řezu B-B, znazorněném na obr. 2,obr. 4 přítlačný palec kartáčového držáku podle...

Zařízení k zamezení vytékání oleje z prostoru spojky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257515

Dátum: 16.05.1988

Autor: Feber Stanislav

MPK: F01M 11/06

Značky: spojky, vytékání, zamezení, motorového, zařízení, vozidla, prostoru, oleje

Text:

...olejového filtru Ä, jehož výstupní otvor gág je spojen potrubím se vstupním otvorem 341 olejového čerpadla 5, jehož poháněná hřídel je spojena s hnací hřídelí pístového motoru 1, a výstupní otvor 13 olejového čerpadla 5 je spojen 5 olejovým prostorem łàł pístového motoru ł.Zařízení podle vynálezu sestává z olejového filtru 3, jehož součástí je vstupní otvor 3.1 a výstupní otvor 3.2. Olejový filtr 3 dále sestává z otevíratelného odkalovacího...

Způsob výroby syntetické litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257514

Dátum: 16.05.1988

Autori: Krejči Josef, Mandl Miroslav

MPK: C21C 1/08

Značky: syntetické, výroby, litiny, způsob

Text:

...se v elektrické peci roztaví ocelový odpad z vý~ roby šroubů s hmotnostním dbsahem kromě železa 0,03 až 0,25 uhlíku, 0,10 až 0,50 křemíku,0,2 až 0,7 manganu, nečistot jako fdsfor do 0,050 S a síra do 0,050 , přičemž v průběhu tavení se přidává nauhličovadlo v množství 2,5 až 5 hmotnosti, vztaženo na hmotnost tavby.Výhodou způsobu výroby syntetické litiny je, že při gvýšení užitné hodnoty se podstatné snížily materiálové a energetické...

Zařízení k přeměně kruhového pohybu v přímočarý nebo křivočarý pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 257513

Dátum: 16.05.1988

Autor: Čížek Ignác

MPK: F16H 21/42

Značky: zařízení, pohyb, kruhového, pohybu, křivočarý, přeměně, přímočarý

Text:

...v přimočarý nebo křívočarý pohyb, kde na obr. 1 je pohled na unášeč l s hlavicí 2, čepem Q, čepy 3 a §, a na části vodicích hranolú Q a 1 v draháoh 5 a 2 kulisy lg. Na obr. 2 je pohled nauspořádání za kulisou lg, kde je páka ll propojujicí vodicí hranoly Q a 1 otočně uložená vůči setrvačníku ll na čepu ll.Unášeč l nese hlavici l na čepu l a je nasunut na čepech A a 5 vodicich hranolů Q a 1 umistěných suvně V drahách g a g kulisy lg. Z druhé...

Způsob kalibrace analyzátorů pro stanovení kyslíku a dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257512

Dátum: 16.05.1988

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G01N 21/27

Značky: dusíku, stanovení, analyzátorů, způsob, kyslíku, kalibrace

Text:

...s ověřeným nízkym obsahom kyslíku a dusíku, nejlépe menším než 10 ppm.Výzkumem chování systému alkalický dusičnan-kovový nosič-grafit za vysokých teplot v inertní atmosféře, tj. za reakčních podmínek obvyklých V používaných analyzátcrech, bylo metodou kvadrupôlové hmotnostní spektrometrie zjištěno, že redukce dusičnanu probíhá kvantitativně, přičemž jedinými plýnnými reakčnímí produkty obsahujícími kyslík a dusík jsou oxid uhelnatý,resp....

Zapojení k měření diference četností impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257511

Dátum: 16.05.1988

Autor: Feber Stanislav

MPK: G01R 23/02, G01R 23/00, G01R 23/10...

Značky: četnosti, zapojení, diference, měření, impulsů

Text:

...určující dobu měření, který je přiveden na řídicí vstup zapojení lg.Tento vnější řídící obvod zajišťuje cyklický proces generování řídicích impulsních signálů, který může být nezávislm respektive dálkově ovládaný.Ve výchozím stavu je první čítač Q s předvolbou nebo první čítač Q s předvolbou a koincídencí nastaven do výchozího stavu vkladem obsahu předvolby nebo vynulován a druhý čítač Q vynulován pomocí impulsniho signálu přivedeného na...

Zapojení svařovacího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257510

Dátum: 16.05.1988

Autor: Pykal Miloš

MPK: H02M 7/521, H02M 7/08

Značky: zapojení, usměrňovače, svařovacího

Text:

...podle vynálezu dociluje vyhlazení výstupního napětí, které před zapálením svařovacího oblouku dosahuje špičkové hodnoty střĺdavého napájecího napětí. To má příznivý vliv na stabilní a snadné zapalování svařovacího oblouku. Procházející proud přes pomocnou vyhlazovací tlumivku účinné stabilizuje hoření svařovacího oblouku napájeného z diodového usměrňovače bez vyhlazovací tlumivky.Vynálezem se dociluje snížení spotřeby aktivních materiálů a...

Stroj na vrstvení cukrářských a pekařských hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 257509

Dátum: 16.05.1988

Autori: Košťál Stanislav, Hořovský Jaroslav

MPK: A21C 11/00

Značky: stroj, pekařských, cukrářských, vrstvení

Text:

...hladiny. Na spodní části retenčni nádrže jsou upevněny dva rovnače pečicich plechu a šablon příčně uloženými proti půlkruhovému plniči končicim limitační plochou, která tenčí optimálne pruchod hmoty odkrajované nožem s tupým břitem před uzaviracim pásem.Výhody stroje podle tohoto vynálezu spočívaji v tom, že při docilení kontinuâlniho průběhu výroby vrstvením výrobků do šablon a forem, které jsou na pečicích plechách neseny běží cim pásem...