Archív za 1988 rok

Strana 80

Mezioperační otáčedlo postupového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257588

Dátum: 16.05.1988

Autori: Žídek Vladimír, Koudela Alois

MPK: B30B 15/30

Značky: postupového, otáčedlo, mezioperační

Text:

...zástavbový prostor. výhodou mezioperačního otáčedla je i optimální řešení s ohledem na dynamické namáhání.Příklad provedení mezíoperačního otáčedla podle vynálezu je znázorněn na výkrese.Na obr.1 je zobrazena vačka s vozíkem v nâryse podle řezu A-A z obrázku 2. Obr. 2 představuje půdorys mezi dvěma pozicemí postupového lisu.Mezioperační otáčedlo je tvořeno držákem 3 pžipevněným k transferovým lištám l lisu. V držáku 3 je na ložiskách...

Reflexní kyvetor pro fluorimetrická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 257587

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kubáň Vlastimil, Havel Josef

MPK: G01J 4/00, G01N 21/64

Značky: reflexní, kyvetor, měření, fluorimetrická

Text:

...sfárické zrcadle, jehož střed křivosti leží ve středu nosiče vzorku, eventuálně poněkud před vzorkem. Pomocná reflexní plocha vrací zpět na ni dopadající emitované fluorescenční záření na vzorek, nebo těsně před něj, a tak je po odrazu od parabolickêho zrcadla i toto fluorescenčni záření sousřečováno na detektor, případně na vstup optické soustavy detektoru, například čočku, vstupní štěrbinu nebo světlovod.Teoretická účinnost...

Vodicí sběrač napájení z trolejového vedení v podlahové drážce

Načítavanie...

Číslo patentu: 257586

Dátum: 16.05.1988

Autor: Lenner Raimund

MPK: B60L 5/40

Značky: sběrač, napájení, vedení, podlahové, vodiči, drážce, trolejového

Text:

...uložen vodicí kolík g. Tělesem l sběrače prochází čep 2, kolem kterého kýve vidlice lg, sestávající ze dvou pák ll a třecího smykadla ll, dosedajícího na trolejové vedení ll, uloženého po stranách tělesa vodicí podlahové drážky gg souhlasně a její podélnou osou. Ke třecímu smykadlu lg je připevněn vodič ll,který prochází ochrannou trubkou lâ, připevněnou v tělese l sběrače. V pákách ll vidlice lg je na čepech lg kyvně uložen třmen ll, do...

Zapojení pro akumulaci odpadního tepla, zejména z pecních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257585

Dátum: 16.05.1988

Autor: Špunda Petr

MPK: F24B 9/04

Značky: zejména, odpadního, akumulaci, zapojení, tepla, agregátu, pecních

Text:

...ventil a druhý uzavírací orgán pŕipojen druhý trojcestný ventil a druhý uzavírací orgán pžipojen druhý trojcestný ventil, který je dále pžipojen mezi akumulační nádrž a výměník nádrže. Z hlediska funkce je také výhodné, je-li za první trojcestný ventil připojeno čerpadlo.Výhodou zapojení podle vynálezu jsou, při možnosti akumulace tepla pro dobu mimo cyklus topení při využití odpadního tepla u cyklicky pracujících agregátů, poměrně...

Zařízení k odnášení sklářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257584

Dátum: 16.05.1988

Autor: Zbořil Arnošt

MPK: C03B 35/06

Značky: odnášení, sklářských, zařízení, výrobků

Text:

...k odnášení výrobků podle vynálezu, sestávající z vozíků, lanového pohonu, motoru a alespoň z jedné kolejové dráhy.Podstata vynálezu spočívá v tom, že kolejová draha je vytvořena alespoň jednou vodicí kolejí, na níž je vozík zavěšen pomocí dvou horních pojezdových koleček s drážkou a ze spodní strany zajištěn zajiščovacím členem proti vypadnutí a bočnímu výkyvu, přičemž na vozíku je zavěšen unášeč, který je ve spodní části výkyvně ve směru...

Tahový zámek víka přepravního kontejneru radioaktivního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257583

Dátum: 16.05.1988

Autor: Jeřábek Evžen

MPK: B65B 7/28

Značky: zámek, kontejneru, tahový, materiálů, víka, radioaktivního, přepravního

Text:

...pružiny łl v tělese příruby łš zámku. Toto těleso vede současně čep nosného členu Q proti smykovému pretenu łg, který zajišťuje souosost otvoru v přírubě § blokovacího mechanismu pro západku 1 tlačenau pružinou Q, pokud tato není fixována vystavovací pákou 1 a dálkovým ovládáním łg. Konstrukce je volena tak, aby vnější přístupnosti ke šroubům 3 a g byla umožněna montáž i demontáž zařízení odděleně od stínících vložek gg kontejneru.Víko ł se...

Způsob výroby slinutého karbidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257582

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bielik Anton

MPK: B22F 3/12

Značky: slinutého, karbidu, způsob, výroby

Text:

...nástrojů k obrábění dřeva, konglomerovaných dřevovláknitých, dřevopilinových a jiných těžkoobrobitelných materiálů, užívaných V dřevařském, nábytkářském a v jiných průmyslových odvětvích, zpracovávajícich převážně nekovové materiály, majíciho výslednou hodnotu koercitivní intenzity magnetického pole 12 až 14,90 kAm-l podstata spočívá v tom, že jako výchozi materiál pro výrobu karbidu wolframu se použije wolfra a hodnotu měrné nasycené...

Zařízení pro ukládání a přepravu přízových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257581

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novák Vladimír, Mencl Josef, Pacáková Zdenka, Novák Pavel

MPK: B65H 67/06

Značky: přízových, ukládání, prepravu, zařízení, cívek

Text:

...materiálu, v nejjednodušším provedení z plochého ocelového pásu. Vnější šroubovice É je po celé délce osazena volně otočnými odvalovacími kladkami §, které mohou mít tvar válcový nebo kónický. Pokud jsou kladky kónické, pak je výhodné, aby jejich čela s rozšířenou základnou byla orientována do prostoru mezi dvojici soustředných šroubovic 5, 1. Vnitřní šroubovice 1 je osazena rovněž celá otočnými odvalovacími kladkami Q, které mají menší...

Výměník tepla, zejména pro nerovnoměrný příkon teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 257580

Dátum: 16.05.1988

Autor: Špunda Petr

MPK: F28F 13/08

Značky: media, příkon, tepla, nerovnoměrný, výměník, teplonosného, zejména

Text:

...je pak výhodné,je-li jedna dělicí přepážka, ve tvaru písmeno L opatřena uzavíratelným otvorem souosým s podélnou osou výměníku vytvořena před teplosměnnými plochami a druhá dělicí přepážka je vytvořena za teplosměnnými plochami. Z hlediska řízení činnosti tohoto výměníku je pak dále výhodné, je-li ovládač uzavíratelného otvoru připojen přes vyhodnocovač na termočlánek, uložený ve směsi proudění spalín před teplosměnnými plochami.Výhodou...

Způsob redukce kyslíkatých sloučenin a síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 257579

Dátum: 16.05.1988

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Weiser Otto, Drtina Jaroslav

MPK: C01C 1/24, C01C 1/22

Značky: kyslíkatých, redukce, síry, sloučenin, způsob

Text:

...technicky nerealizovatelné a ekonomicky nepřijatelné.Redukci kyslikatých sloučenin síry, zejména odpadnich siranů a aiřičitanů amonných a alkalických kovů řeší způsob podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že se vodné roztoky síranů a siřičitanů katalyticky redukují vodíkem za vzniku najnižších oxidačních stupňů síry,elementární síry a sirovodíku. Katalytická redukce se provádí za teplot 250 až 450 °C, s výhodou při teplotě 300 až 400...

Průtokový odváděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257578

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/20

Značky: odváděč, kondenzátu, průtokový

Text:

...část je zúžena horní radiální drážkou a spodní část je opatřena dolní radiální drážkou, přičemž válcový nástavec je opatřen osovým vývrtem, na který jsou kolmo vrtány radi ální otvory v místě horní radiální drážky, jakož í radiální otvory V místě dolní radiální drážky. Rozváděcí drážka expanční komory je přitom vytvořena ve výšce dolní radiální drážky válcevého nástavce.Oproti známému provedení spočívají výhody tohoto odváděče jednak V...

Způsob neutralizace zbytkové kyseliny sírové při loužení těžce loužitelných rud, zejména uranových alumosilikátového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257577

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hinterholzinger Otto, Martínek Konstantin, Kopecký Jan, Kundrát Václav

MPK: C01G 43/00

Značky: sírové, alumosilikátového, způsob, neutralizace, zbytkové, uranových, zejména, těžce, loužení, kyseliny, loužitelných

Text:

...uranových rud karbonátového typu bylo zpozorová no, že vysoká počáteční koncentrace HZSO 4 např. 200 kg/ma a zbytková koncentrace HZSO 4 pod100 kg/m 3 u této rudy zpúsobuje, že část vylouženého uranu se ke konci loužení znovu ukládá ve formě novotvořených gelových hydratovaných oxidu komplikovaného složení U-Zr-Ti, ktoré zčásti tvoří obaly zrn rudy a tak brání působení loužicího činidla. Pro účinné vyloužení uranu je u takové rudy...

Způsob přípravy hrubozrnného hydratovaného oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257576

Dátum: 16.05.1988

Autori: Perner Bohumil, Hendrich Zdeněk, Kvapil Jiří, Bouček Ivan, Kvapil Josef

MPK: C01F 7/02

Značky: oxidů, přípravy, hydratovaného, hrubozrnného, hlinitého, způsob

Text:

...množství dodekahydrátu síranu hlinitoamonného bylo V povrchové vrstvě dehydratováno na bezvodý síran hlinitoamonný.Skleněný reaktor o průměru 400 mm a výšce 500 mm opatřený u dna filtrační přepážkou, na kterou byla nasypána vrstva dodekahydrátu síranu hlinitoamonného o velikosti krystalů 0,1 až 1 mm o hmotnosti 13 kg byl evakuován vodní vývěvou. Do prostoru reaktoru bylo během 10 s napuštěno 10 1 vodného roztoku 26 hydroxidu amonného (tj. cca...

Vzduchem chlazený kondenzátor vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 257575

Dátum: 16.05.1988

Autori: Macháček Jiří, Šimáček Ladislav, Soldán Jiří

MPK: F28B 1/06

Značky: kondenzátor, vodní, chlazený, páry, vzduchem

Text:

...rovnou 0,025-0,200 průměru hladké trubky, rozteč rovnou 0,05-0,40 průměru hladké trubky a šířku řezu rovnou 0,02-0,15 průměru hladké trubky.Hlavním přínosem teplosměnných a dochlazovacích trubek opatřených příčnými žebry s podelnými prořezy je podstatné zvýšení turbulence chladicího vzduchu při jeho průchodu mezi žebry a tím i zvýšení přestupu tepla mezi vzduchem a ochlazovaným médiem, byť i za cenu určitého zvýšení tlakové ztráty na...

Zapojení pro výrobu stejnosměrného stabilizovaného napětí ze střídavého napětí pomocí měniče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257574

Dátum: 16.05.1988

Autor: Voborník Ladislav

MPK: H02M 7/04

Značky: stejnosměrného, stabilizovaného, střídavého, napětí, pomocí, měniče, zapojení, výrobu

Text:

...gg, jehož první primární vinutí gł je připojeno přes dráhu kolektor-emítor prvního tranzistoru 3 k výstupu řídicího obvodu 5. Báze prvního tranzistoru gg je připojena k prvnímu budicímu zdroji 31. Sekundární vinutí gg transformátoru gg je zapojeno do série s napájecím obvodem ł a usměrñovačem g. První budicí zdroj QA vytváří budicí pulsy, které ovládají první tranzistor gg. Je-li tento tranzistor sepnut, je na první primární vinutí âł...

Způsob kvantitativního stanovení vedlejších produktů v tetrabromdianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257573

Dátum: 16.05.1988

Autori: Nováková Miluše, Parýzková Jana

MPK: G01N 30/02

Značky: kvantitativního, způsob, tetrabromdianu, stanovení, vedlejších, produktů

Text:

...varu rozpouštědla na začátek skleněné nebo křemenné kapilární kolony smočené stacionárni ŕázi typu silikonu, polyglykolu nebo polyesteru.Roztok tetrabromdianu se bez předchozí derivatizace vnáší injekční střikačkou na začátek kapilární kolony a chromatografuje se při proqramované teplotě kolony, detekuje plamenoionizačnĺm detektorem a z poměru odezev detektoru zpracovaných vyhodnocovacím zařízením plynového chromatografu se stanoví obsah...

Přepážky pro svazky trubek trubkových aparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257572

Dátum: 16.05.1988

Autori: Král Dalibor, Šlapal Ivan, Němčanský Jan, Prchal Jozef

MPK: F28F 9/00

Značky: přepážky, trubek, svazky, trubkových, aparátu

Text:

...trubek, je možno provést přepážky tak, aby po sestavení vytvořily šroubové plochy dvou- či vícechodé.Funkci šroubovýoh přepážek v provedení podle autorského osvědčení č. 209 126 je možno dále zdokonalit s využitím poznatku, že konvektivní součinitel přestupu tepla vně trubky, obtékanéltekutinou, která se pohybuje po šroubovicové trajektorii, jejíž osa je souběžná s osou trubky, vzrüstá při zvětšování úhlu stoupání šroubovice v rozmezí...

Způsob výroby vodného roztoku hydroxilamindisulfonanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257571

Dátum: 16.05.1988

Autori: Fuchs Jiří, Pekárek Oldřich, Havlíček Antonín, Čermák Jan Ing, Špírek Jan, Severa Miroslav, Němeček Milan

MPK: C01B 21/14

Značky: způsob, hydroxilamindisulfonanu, výroby, roztoku, vodného, amonného

Text:

...měření je zajištěno pH metrem. Dlouhodobé provozcvání ukázalo, že řízení vzájemného poměru vstupních komponent, tj. DA, BI a S 02 příznivě ovlivñuje výtěžek procesu. Klasická analogová regulace nezaručuje dostatečnou přenost a citlivost regulačních zásahú při jakýchkoliv výchylkách ve výrobě, což se projevuje V tom, že trvá poměrně dlouhou dobu, než dojde k odstranění regulační odchýlky.Navrhovaný postup vychází ze zjištění, že naaazenim...

Způsob výroby filtračního kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257570

Dátum: 16.05.1988

Autori: Toningerová Magdalena, Šeda Luděk, Kraus Miloslav

MPK: C13D 3/00

Značky: filtračního, výroby, způsob

Text:

...vlastnosti těchto kalů na hranici technické využitelnosti, zejména při zpracování alterované řepy.Tyto nedostatky jsou odstraněny způsobem výroby filtračního kalu z druhé saturace podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že do štávy je na druhou saturaci přidáváno 10 až 90 procent hmotnosti odseparovaného kalu ze suspenze druhé saturované šřávy. znamená to, že do místa od čiré saturované šřávy až po vstup do saturáku druhé saturace je...

Bezolovnatý letecký benzin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257569

Dátum: 16.05.1988

Autori: Staněk Vladimír, Dušek Luděk

MPK: C10L 1/04

Značky: letecký, bezolovnatý, benzin

Text:

...Cyklany C 6 nemají přitom dobrý Vliv, neboř jsou isomerizovány do rovnováhy příznivé pro cyklohexan s OČMM okolo 76 jednotek. Podmínky obou procesú zaručují dostatečnou a stálou konverzi na produkty, jejichž oktanové číslo MM je nad 78 jednotek. Bezolovnaté letecké benzíny podle vynálezu jsou ekonomicky velmi výhodné a rozhodující pro jejich skladbu je isomerizátová frakce zbavená pentanü, nahra 3 257559zujíci drahý alkylát. V...

Zařízení pro setřásání plodů ze stromů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257568

Dátum: 16.05.1988

Autor: Zemek Štěpán

MPK: A01D 46/26

Značky: plodů, stromů, setřásání, zařízení

Text:

...mimostředným čepem. Na čepu je otočné upevněna objímka spojená s řetězem vedeným přes kladku otočně uloženou nad otočnou deskou. Řetěz je dále prodloužen lanem, na kterém je uchycen záchyt větví. Traktor vybavený takto řešeným zařízením přijede do blízkosti sklízeného stromu. Obsluha zaklesne záchyt za větev. Traktor poodjede od stromu, čímž dojde k přiměřenému napnutí lana. Zapnutím zdroje krouticího momentu uvede se zařízení v činnost a...

Zapojení pro indikaci stupně zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257567

Dátum: 16.05.1988

Autor: Hönig Waldemar

MPK: G01R 25/00

Značky: stupně, zapojení, zatížení, indikaci

Text:

...přes napájecí odpor 3 N do vstupu § můstkový usměrñovač integrovaného obvodu g a přes hradlovací odpor 3 H dále napájí invertor, tvořený tranzistorem 21 a současně i vstup g hradlovacího obvodu v integrovaném obvodu g. Vstup invertoru je připojen přes oddělovací odpor BT na snímač proudu. Spouštěcí kondenzátor gs připojený na vstup Ä můstkového usměrňovače uchovává náboj, který je spouštovým obvodem z výstupu 3 spouščového obvodu...

Způsob stanovení sacharózy v medu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257566

Dátum: 16.05.1988

Autori: Marek Miroslav, Jarý Jiří, Bacílek Jaromír

MPK: G01N 21/25, G01N 33/02

Značky: sacharózy, způsob, stanovení

Text:

...vážení množství 1 g medu s přesností na 2 V podmínkách mimo laboratoř.V praktickém provedení značně urychlí postup také použití poloautomatických skleněných dávkovačů s teflonovým pístem, které současně zvýšily bezpečnost práce při vlastním stanovenív praktických podmínkách. V současné době je tato metoda rozšířena při výkupu medu prakticky po celé SSR.Výhodou způsobu stanovení sacharôzy v medu podle vynálezu je časová úspora při...

Způsob dezinfekce a čištění dojicího zařízení a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257565

Dátum: 16.05.1988

Autori: Machálek Antonín, Vegricht Jiří

MPK: A01J 7/00

Značky: dojicího, dezinfekce, způsobu, tohoto, čištění, způsob, provádění, zapojení, zařízení

Text:

...s čerpadlem 1, jehož výtlačné potrubí ŠL je přivedeno při čištění a dezinfekci do vaničky Q. Podtlaková nádoba s čerpadlem 1 může být zaměněna dvěma přerušovači podtlaku, na výkrese neznázorněnými. Dezinfekční potrubí §ł e dvojuzávěry il může být napojeno pomocí trojcestného ventilu Q přímo na potrubí łg, nebo přes potrubí 343 na vaničku 3 s dezinfekčním a čisticím roztokem.Dezinfekce a čištění dojicího zařízení podle vynálezu se provádí...

Žárupevná austenitická ocel se zaručenou primární tvářitelností ingotů válcováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 257564

Dátum: 16.05.1988

Autori: Konšel Zdeněk, Kordula Miroslav, Kuncl František, Hodina Jaroslav

MPK: C22C 38/54

Značky: primární, žárupevná, tvařitelností, ingotu, zaručenou, valcovaním, austenitická

Text:

...že obsahuje v hmotnostnich podílech 0,05 až 0,15 uhlíku, stopy až 2,0 3 manganu, stopy až 2 křemíku,stopy až 0,045 fosforu, stopy až 0,2 titanu, stopy až 0,20 E wolframu, stopy až 0,3 molybdenu, stopy až 0,30 mědi, 23 až 27 chromu a 17 až 22 niklu, vyznačující se tím, že dále obsahuje 0,0005 až 0,006 horu, 0,0005 až 0.0025 vápníku, 0,010 až 0,030 dusíku,0,010 až 0,100 hliníku, přičemž součet hmotnostních podílů bőru a vápníku ku...

Způsob přípravy reakčních produktů vyšších karboxylových kyselin s polytopickými aminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257563

Dátum: 16.05.1988

Autor: Urbánek Josef

MPK: C07C 103/87

Značky: polytopickými, způsob, produktů, karboxylových, vyšších, aminy, přípravy, kyselin, reakčních

Text:

...vyznačují výrazně lepšími vlastnostmi, jelikož ve srovnání se stávajícími heterocyklickými produkty si zachovávají svou aktivitu a penetrační schopnost i při dlouhodobém zahřívání na teploty kolem 150 OC.Dále vyšší účinek produktů připravených postupem podle vynálezu spočívá ve zlepšení adhezivních schopností živic ke kamenivu, zvláště kyselému a mokrému až o 20 8 ve srovnání s pro~ dukty heterocyklického typu - hodnoceno metodikou ČSN 65...

Řezací ústrojí k řezačkám na cukrovou řepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257562

Dátum: 16.05.1988

Autori: Budkovský František, Kodet Svatopluk, Janich Jan

MPK: C13C 1/08

Značky: cukrovou, ústrojí, řezačkám, řepu, řezací

Text:

...vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořeno levou polovinou nože a pravou polovinou nože, jejichž ostří svírají navzájem úhel menší než 1800, výhodné 170 až l 79 °, přičemž ostří nožü je upraveno rovnoběžně s řezací deskou.Základní výhoda řezacího ústrojí podle vynálezu spočívá v tom, že umožňuje výrobu řepných řízků o požadované tlouščce, které jsou mechanicky odolné a mají při zpracování v kontinuálním extraktoru vhodné...

Způsob násypu částic katalyzátoru a násypné zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257561

Dátum: 16.05.1988

Autori: Čermák Ján, Šmíd Jiří, Novosad Jan, Matros Jurij, Lachmostov Viktor, Klenov Oleg, -

MPK: B01J 4/02

Značky: zařízení, způsob, katalyzátoru, násypné, násypů, způsobu, provádění, částic

Text:

...stejný a rovnoměrný, což zajišťuje při zdvihu násypného zařízení vytvoření homogenní struktury, tj. rovnoměrnou mezerovitost celého objemu vrstvy katalyzátoru. zvolená tlouščka stěn komor násypného zařízení,0,B až 1,5 mm,nijak neovlivñuje mezerovitost vrstvy v místě styku dvou komor pro vyjmutí násypného zařízení.Na obr. 1 je schéma reaktoru l s násypným zařízením 3, instalovaným na opěrnou mříž g.Na obr. 2 jsou uvedeny výsledky provozu...

Tenzometrický siloměrný člen pro dvojité aerodynamické váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257560

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vích Karel

MPK: G01M 9/00

Značky: tenzometrický, dvojité, člen, siloměrný, aerodynamické, váhy

Text:

...boční stěny tunelu proti sobě a upevnit mezi ně model je vyloučeno pro te pelné dilatace modelu a tunelu a pro deformace stěn tunelu při měření.Uvedené nevýhody odstraňuje tenzometrický siloměrný člen pro dvojité aerodynamické váhy podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestava ze dvou základen, spojených dvěma měřicími rameny ve tvaru oblouku opatřenými tenzometry, přičemž jedna za základen je na své podélné ose z vnitřní strany...

Zapojení dvoufázového bezkontaktního kolejového přijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257559

Dátum: 16.05.1988

Autori: Srb Stanislav, Srb Tomáš, Faran Antonín

MPK: B61L 23/00

Značky: kolejového, bezkontaktního, prijímače, dvoufázového, zapojení

Text:

...3 je připojen na výstup vyhodnocovaného kolejového obvodu. Na obrázku za je uvedena závislost diskretizovaného místního napětí 100 na čase 5. Na obrázku Zb je zřejmý fázový úhel Ý mezi průběhem místního napětí001 a kolejovým napětím 1000. Na obrázku Zc je znázorněna závislost diskriminovaného proudu 1001 na čase 5.Z obrázku 1 je zřejmý princip činnosti dvoufázového kolejového příjímače. Místní napětí ggł je jednocestně diskretizováno prvním...

Způsob oxidace arsenidu nebo fosfidu gallia nebo india

Načítavanie...

Číslo patentu: 257558

Dátum: 16.05.1988

Autor: Láznička Mojmír

MPK: C01G 15/00

Značky: fosfidu, india, způsob, arsenidu, oxidace, gallia

Text:

...vlastností heteropřechodu, je třeba, aby energie iontů byla vhodně určená,popŕípudě aby v průběhu oxidačního pochodu byla měněna, a dále, aby teplota podložky byla vyhovující, protože žíhání základního materiálu za ultravysokého vakua vede ke snížování počtu poruch na povrchu a na rozhraní polovodič-oxid.význam vynálezu spočíva v tom, že při manipulaci s materiálem uvnitř soustavy ultravysokého vakua se zamezí kontaminaci, dále že...

Způsob stanovení zbytkových nepolárních lipidů v surových souhrnech alkaloidů z námele

Načítavanie...

Číslo patentu: 257557

Dátum: 16.05.1988

Autor: Trtík Bohumil

MPK: G01N 21/41

Značky: surových, způsob, souhrnech, námele, zbytkových, lipidů, nepolárních, stanovení, alkaloidů

Text:

...závislost indexu lomu na obsahu lipidů v hexanu byla zjištěna v oblasti od 0 do 10 q lipidů na 100 ml roztoku. výhodou stanovení podle vynálezu je rychlost stanovení (zkrácení doby analýzy z 12 hodin na 20 minut), dostatečná citlivost, ve srovnání s dosud používanou metodou extrakce do petroléteru. i přesnost. způsob stanovení podle vynálezu se používá při kontrole kvality meziproduktů výroby čistých forem námelových...

Zařízení k lokalizaci zkratů v plošných spojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257556

Dátum: 16.05.1988

Autor: Gazárek František

MPK: G01R 31/02

Značky: lokalizaci, spojích, plošných, zkratu, zařízení

Text:

...B 5 a kondenzátorem gł. Rezistor 55 je tvořen odporem testovaných vodičů a je součástí elektrického obvodu astabilního multivibrátoru, do něhož je začleněn prostřednictvím prvního zkušebního hrotu 3 a druhého zkušebního hrotu Ě. Na obr. 2 jsou navíc uvedeny rezistory EQ, 33 a blokovací kondenzátor Q k vytvoření referenčního potencionálu v případě použití jednoduchého napájecího zdroje g, dále oddělovací kondenzátor gg a elektroakustický měnič...

Způsob laboratorní přípravy vzorku pro spektrální stanovení koncentrací bóru v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 257555

Dátum: 16.05.1988

Autori: Řezáčová Alena, Čechura Jaroslav

MPK: G01N 21/00

Značky: způsob, koncentrací, vzorků, bóru, kovových, stanovení, materiálech, spektrální, přípravy, laboratorní

Text:

...zchladnout.Takto pripravený vzorek umožňuje použití spektrální analytické metody, jejíž aplikacílze podstatné zkrátit dobu analýzy, snížit pracnost a zvýšit spolehlivost stanovení bóru v uve deném koncentračním intervalu.vynález byl ověřen pro použití v analytických laboratořích pro stanovení vyšších koncentrací bóru v kovových materiálech na bázi železa nebo niklu. Jako příklad provedení je popsán způsob přípravy vzorku pro stanovení 1 až...

Vakuová popouštěcí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 257554

Dátum: 16.05.1988

Autori: Exner Milan, Frey Augustín, Lode Jiří, Rybář Oldřich, Jakeš Jan, Kult Jaroslav

MPK: F27D 7/06, F27B 5/04, C21D 1/773...

Značky: vakuová, popouštěcí

Text:

...a zkrácení technologických časů při ochlazování a snížení nároku na zastavěnou plochu. Z hlediska technologického je výhodné to, že při ohřevu, ale hlavně při ochlazování, lze tuto fázi podle potřeby řídit.Na připojených výkresoch je na obr. 1 znázorněna vakuová pec podle vynálezu V schematickém řezu pecí, a na obr. 2 je příčný řez vakuovou popouštěcí pecí.Vakuová popouštěcí pec je zobrazena na obr. 1 a její konstrukcí tvoří zejména...

Kartáčový držák s příslušenstvím pro elektrické stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257553

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kunc Vladislav, Souček Bohuslav

MPK: H01R 39/40

Značky: držák, stroje, kartáčový, příslušenstvím, elektrické

Text:

...otevřený výřez, ve kterém je zasunuta armatura zajištěná proti vysunutí izolační krytkou, která obklopuje část krabičky. Izolační krytky je k elektrickému stroji připevněna nejméně jednou pružnou západkou.vynález přináší řadu výhod. Jednak zvyšuje životnost stroje, protože je možno použít delšího uhlíkového kartáče přesahujícího stator stroje. Dále umožňuje kontrolu a výměnu uhlíkú bez rozebrání stroje a bez nutnosti použití jakéhokoliv...

Rozpínací trn

Načítavanie...

Číslo patentu: 257552

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kamas Josef

MPK: B23B 31/40

Značky: rozpínací

Text:

...spočíva v možnosti kontrolního měření za použití stejných trnú v celém rozsahu tolerančního pole příslušného rozměru s vysokou přesností opakovaného měření a zároveň s možností kontroly správné funkce trnu.Příkladné provedení rozpínacího trnu podle vynálezu je znázorněno na obr. 1 v pcdélném řezu.Rozpínací trn je tvořen váloovým tělesem l s nalisovanými pracovními pouzdry 3. skládá se z hydraulické pracovní části ll a mechanické ovládací...

Keramické pojivo pro výrobu brousicích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257551

Dátum: 16.05.1988

Autor: Juříček Vítězslav

MPK: C04B 14/32, B24D 3/14

Značky: pojivo, nástrojů, výrobu, keramické, brousicích

Text:

...na lepší využití zrna v nástroji. Použití vicesložkových skelně krystalických pojiv je známé u nástrojů z korundu např A 0 ČSSR č. 217 082.Podstatou vynálezu je, že funkční vrstva hrousicího nástroje obsahuje 15 až 30 hmot. keramického pojiva o složení 70 až 98 8 hmot. skelná frita ze systému oxid zinečnatý-oxid boritý-oxid křemičitý a 2 až 30 S hmot. skelně krystalická hmota ze systému oxid křemičitý-oxid hlinitý-oxid hoŕečnatý-oxid lithný....

Grafitová tryska s výstelkou a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257550

Dátum: 16.05.1988

Autori: -, Dvořák Bohumil, Brožek Vlastimil, Romaniak Petr

MPK: B22D 11/07, B22D 7/06, B22D 11/00...

Značky: výstelkou, způsob, tryska, výroby, její, grafitová

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je jednolitá a výstelka je tvořena nitridem boritým. Způsob výroby této grafitové trysky podle vynálezu spočívá v tom, že se turbostratický nitrid boritý, charakterizovaný indexem hexagonality IH 30, šířkou vibračního pásu v IČ oblasti 1 375 cml a antipásu mezi 810 až 830 cm 1, žárově zalisuje v grafitovém lisovacím nástroji, který se zároveň stává součástí těla trysky, při teplotě 1 800 až 1 900...

Pneumatická ruční pěchovačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257549

Dátum: 16.05.1988

Autor: Liederbauch Vlastimil

MPK: B22C 15/04

Značky: pneumatická, ruční, pěchovačka

Text:

...Podělné drážky v držadlech spolu s výstupkem vystupujícím z trubkového tělesa a ovládacím ramenem vzduchového uzávěru umožňují jejich relativní pohyb vyvozený vzájemným poatočením držadel, kterým se při pracovní činnosti řídí přivod tlakového vzduchu do zdroje kmitů.Příkladné provedení pneumatické ruční pěchovačky podle vynálezu v celkovém pohledu je zobrazeno na obr. 1 a detail vzduchového uzávěru ustaveného v trubkovém tělese je znázorněn...