Archív za 1988 rok

Strana 8

Kotevní prostředek pro bezpečnostní pásy vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259868

Dátum: 15.11.1988

Autor: Else Robert

MPK: B60R 22/24

Značky: prostředek, pásy, kotevní, vozidel, bezpečnostní

Text:

...bylo možno nasunout na doplňkové útvary základní desky 40.Na straně mezikruhového výstupku 60,odvráconé od váloové kapsy 02., je plastové těleso FW opatřeno dvojici vystupujících přídržných konzolek 68, 70 s přidržovacími raníénky, obrácenými směrem k mezikruhovému. výstupku 00. Za přidržovací raménka přídržnych konzolek 68, 70 je zaklesnut jeden konec západkového členu 72, přičemž mezíkrulíový výstupek 60 prochází dírou 74 západkového členu...

Vnější odsuvné dveře vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259867

Dátum: 15.11.1988

Autori: Fórián Gábor, Petró Zoltán, Mádi Jenö, Mares Gyula

MPK: F16B 15/26

Značky: vozidel, odsuvné, vnější, dveře

Text:

...svého vrchního okraje vzhledem k otočnému motoricky poháněnému sloupku B svislým čepem 9. Přímočaré vodicí zařízení 7 s proměnlivou délkou je řešeno jako souprava píst-válec, jejíž píst 18 je zatížen ve válcl 2 U umístěnou tlačnou pružinou 19,působící na píst 18 v protisměru délkového prodlužování vodicí soupravy 7. Předpětím tlaěné pružiny 19 je možno nastavit mezní hodnotu tažné síly, po jejímž dosažení se začne vodicí souprava 7...

Dvouválcové čerpadlo na viskózní látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259866

Dátum: 15.11.1988

Autor: Schwing Friedrich

MPK: F04B 15/02

Značky: dvouválcové, čerpadlo, viskozní, látky

Text:

...účinek prstencové pružiny.Příklady provedení dvouválcového čerpadla po-dle vynálezu jsou zobrazeny na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje podélný řez částí dvouválcového čerpadla na husté látky, zejména bet-onov-ou směs, na obr. 2 je podélný řez stejnou částí čerpadla v jiné funkční fázi, na obr. 3 je podobný podélnýřez stejnou částí čerpadla ve třetí pracovní fázi, obr. 4 znázorňuje příčný řez prstencevou- jíružinou, která je použita v...

Kotoučová brzda vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259865

Dátum: 15.11.1988

Autori: Price Anthony, Campbell Roy

MPK: F16D 55/02

Značky: brzda, kotoučová, vozidel

Text:

...její druhý konec je spojen převodem neznázorněnoj, například tyčí nebo lanem s ovládací pákou ruční brzdy..Kotoučovä brzda je tak opatřena mechanickým ovládačem, jednoduchým, levným a kompaktním.íMá-li být kotoučová brzda ovládána hydraul-icky při běžném provozním brzdění, zavede se do prstencoveho prostoru 27 tlakové prostředí, čímž se dutý stupňový píst 25 uvede do pohybu směrem ven vůči hydraulickému valci 19. Dutý stupňový píst 25 -pů...

Zařízení ke střídavému napájení tlakovým vzduchem záměnného ústrojí pro bezčlunkový tkací stroj s pneumatickým zanášením útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259864

Dátum: 15.11.1988

Autori: Remond Pierre, Deborde Albert

MPK: D03D 47/30

Značky: ústrojí, zařízení, pneumatickým, zanášením, záměnného, napájení, tkací, útku, stroj, bezčlunkový, vzduchem, střídavému, tlakovým

Text:

...radiálním nâtruhkem 50, k němuž je připojen druhý tlakovzdušný přĺvod 29.Pohyblivý kotouč 33, znázornený nva obr. 5 v řezu, má dva radiální štěrbinové otvory 51, 5.2, ležící díametrálné proti sobě. Na průměru kolmém k průměru proloženémtíštěrbinovýíni otvory 51, 52 má pohyblivý kotouč 33 kruhový otvor 53 a díru 54, jejichž funkce bude ještě vysvětlena.Jak ukazuje obr. 6, má, pevný kotouč 34 první dvojici vybraní 55, 55, která ústí k...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259863

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ten Haken, Webb Shirley

MPK: A01N 43/40

Značky: výroby, účinné, fungicidní, způsob, prostředek, látky

Text:

...týká způsobu potlačování hub v místě, které spočíva V použití sloučenlny nebo prostředku podle vynálezu v místě aplikace, Vhodné dávky jsou například v rozmezí od 0,05 do 4 kg účinné latky na hektar. Metoda podle vynálezu je zvláštěvhodná pro ošetřování nebo prevenci napadení houbou u. semen, půdy nebo rostlin. Ošetřovat se mohou například užitkové rostliny citlivé na padli, jako je obilí nebo jablvoně.Nosíčem v prostředků podle vynálezu je...

Způsob výroby makrolidních derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259862

Dátum: 15.11.1988

Autori: Debono Manuel, Kirst Herbert

MPK: C07D 313/00

Značky: makrolidních, derivátů, výroby, způsob

Text:

...vzorce II, v němž R 5 má odlišný význam od hydroxylové skupiny je možno získat znamými acylačními postupy. Typickým acylačními činidly jsou například aktivovanéderiváty karboxylovýcb kyselín jako anhydridy, halogenidy, které se Ližívají obvykle současně se zásadou. nebo jinou látkou, která váže kyselinu, a aktivní estery. Vhodnými organickými rozpouštědly pro tento typ reakce jsou pyridin a triethylamin. Acylaci je rovněž možno...

Vytlačitelná nádoba, zejména pro zmrzlinu a podobně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259861

Dátum: 15.11.1988

Autor: D Amato Antonio

MPK: B65D 85/78

Značky: zejména, zmrzlinu, vytlačitelná, nádoba, podobně

Text:

...a rukou spotřebitele a možnost spotřebovávání postupně vytvářených dávek i na místech. nevhodných ohrožených znečištěním při odpadnutí části náplně známých běžně používaných nádob.vynález bude dále popsán na příkladu provedení ve vztahu k připojenéínu výkresu, na němž značí Obr. 1 svislý řez výchozím trubkovým tělesem pro stlačitelííou nádobu podle vynálezu. Obr. 2 svislý řez stlačitelnou nádobou včetně rukojetí vytvořenou z trubkového...

Kompozice pro injekční tvarování

Načítavanie...

Číslo patentu: 259860

Dátum: 15.11.1988

Autori: Wittwer Fritz, Tomka Ivan

MPK: C08L 89/04, C09H 7/00, C08L 89/06...

Značky: kompozice, injekční, tvarování

Text:

...kyselín, jaký mi jsou například kyselina chlormukonová,chloridy organických kyselín a anhydridy tetrakarboxylových kyselín- sloučeninami s výce než dvěma snadno odštěpitelnými heterocyklickými 3-člennými kruhy, jakými jsou například ethylenoxid a ethylenimin- estery polyfunkčních methansulfonových kyselín- bezdusíkovýirli polyfunkčními sloučeninami včetně ethylenglykoldimethakrylátu,diepoxybutanu, epíchlorhydriííu, dichlorpropanolu,...

Způsob detektování povrchových vad na kovových obrobcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 259859

Dátum: 15.11.1988

Autori: Halsor Svein, Storset Magnar

MPK: G01N 27/20

Značky: obrobcích, způsob, povrchových, kovových, detektování

Text:

...emlsního koeficientu pro navlhčené obrobký je tak malé, že nemá prakticky žádný význam pro výsledek shora popsaného detekčního způsobu. Navlhčením obrobků se také dosáhlo menšího počtu poruch V teplotním obrazci, jelikož rozdílý emlsního koeficientu pro různé oblasti povrchu se výrovnají, čímž se dosáhne důležitého a značnêho zlepšení poměrů signál//porucha u signálů z IR pýrometru. U brokovaných obrobků, které nebyly smočený,je poměr signálu...

Spalovací pístový motor s rezonančním systémem napájení čerstvým plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259858

Dátum: 15.11.1988

Autor: Cser Gyula

MPK: F02B 27/00

Značky: napájení, rezonančním, spalovací, plynem, pístový, systémem, čerstvým, motor

Text:

...na nádrž 31 rezonatoru a nasávací otvory 16 až 1 válců 4 až B řady potrubimi 22 až 24 pro přivod čerstvého plynu na nádrž 32 rezonátoru. Délka potrubí 19 až 24 pro přivod čerstvého plynu měřená od sacích otvorů 13až 18 až po jejich průřezy 25 až 30 napojené na nádrž 31 rezonátoru, popřípadě nádrž 32 rezonátoru je 0,2 m a je proto menší než hodnota vyplývající z podmínky n/l 500 rovná se 1,46 m, přičemž n 2 200 jmenovitých otáček motoru za...

Kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 259857

Dátum: 15.11.1988

Autor: Goutille Maurice

MPK: B65D 88/02, B65D 90/02

Značky: kontejner

Text:

...dilů 2 a 3 jsou umístěny zabezpečovací mechanismy, tvořené V daném příkladě provedeníotočnou západkou 24, která se nasouvá na jednu z rovlnných plošek spřahovacího prostřsdku 21, otočeněho do spřahovací polohy. 0 d tohoto okamžiku pak již není možné ovladat spřahovací prostředek 21 zevně p 0 mocí klíče, který se zasune do otvoru 22. To je důležité z hlediska zabezpečení kontejneru proti vloupaní, jakož i proto, aby se zabránilo...

Rozprašovač pro stroje na ochranu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259856

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kiss Akos, Tündik Ferenc, Ladányi László, Boncsér Bertalan

MPK: B05B 15/00

Značky: ochranu, stroje, rozprašovač, rostlin

Text:

...jako postřikovací rám stroje na provádění postřikové ochrany rostlin, obr. 2 boční pohled na výřez nosníku, na obr. 3 je příčný řez prvním provedením nosníku z obr. 2 a na obr. 4 je příčný řez dalším příkladným provedením nosníku rozprašovače podle vynálezu.Nosnik rozprašovače podle vynáłezu může tvořit například díl postřikovacího rámu a může být upevněn na zadní částí zařízení 9 pro ochranu rostlin.Příklad provedení nosníku 1 U,...

Způsob výroby ozvučné skříňky smyčcových nástrojů, zejména houslí a zařízení k tvarování věnce lubů těchto nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259855

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mráz Krzystof, Skalmierski Bogdan

MPK: G10D 1/02

Značky: tvarování, zejména, skrinky, nástrojů, zařízení, smyčcových, ozvučné, věnce, výroby, těchto, lubů, způsob, houslí

Text:

...na vzajemně kolmých rosách uspořádaných otvorů se závitovými pouzdry a přítlaíčnými šrouby, mezi nimiž jsou s výhodou uspořádaný korekční šrouby.Výhoda způsobu výroby podle vynálezu spočíva v provedení ozvučné skříňky s předpětími pro dosažení sil vyrovnávajících horní desku a jež posouvají místa silných rezonancí, to je forrnantů směrem k vyššímľrekvencím. Tím je ozvučná skříňka upravena jako hornokmitočtová propusť, čímž se zlepší...

Způsob zpracování těžké nebo kompaktní půdy a kultivační zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259854

Dátum: 15.11.1988

Autor: Koronka Paul

MPK: A01B 13/08

Značky: způsob, těžké, zpracování, zařízení, tohoto, půdy, kultivační, způsobu, kompaktní, provádění

Text:

...14 je pohled zezadu na soubor čepeli s drticími válci druhu znázorněného na obr. 13, umístěnými mezi sousedními čepelemi.Obr. 15 je pohled shora na dvojici otáčivých řezacích válců s čepelemi, jichž lze užít místo drtících válců.Obr. 16 znázorňuje další provedení vynálezu a schematicky v pohledu shora znázorňuje zařízení, které má na rámu čepele druhu znázorněného na obr. 1 a 2, avšak s přizpůsobeným, útlejším a zahrocenějším hrotem...

Upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259853

Dátum: 15.11.1988

Autori: Stewart John, Dekkers Leo

MPK: B65B 27/10, B65D 63/00

Značky: zařízení, upínací

Text:

...předmětů, upnutých páskem z obr. 1, znázorněným v příčném řezu,obr. 4 příčný řez páskem s žebrovanými podelnými výstupky a obr. 5 svazek tyčových předmětů upnutých v pásku z obr. 4.Upínací zařízení podle vynálezu sestává podle obr. 1 z průchozí hlavice 9, ke které je připevněn pasek 12. Volný konec pásku 12 je zasouvatelný do vodicího kanálku lll hlavice 9, kde zabírá s aretovacím nálitkem 11, který může být stacionární nebo výkyvný. K...

Ojnice odlitá pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259852

Dátum: 15.11.1988

Autori: Heger Werner, Kramer Manfred

MPK: F16C 9/04

Značky: ojnice, odlitá, tlakem

Text:

...fixace obou částí ojnice ve všech rovinách může být dosaženo kuželovým a pružným vytvořením středicích výběžků a zahloubení a odlišným druhém vystředěníobou středících míst, takže není možné natočení horní části vůči spodní, což znamená, že není možné přesazení obou polovin ojnice a současně dovoluje vypuštění použití ložiskových pouzder.Vynález je blíže vysvětlen v následujícím popisu na příkladu provedení s odvolaním na připojené...

Pojízdný stroj pro odebírání nepravidelností, zejména rýhování na povrchu hlav kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 259851

Dátum: 15.11.1988

Autori: Riessberger Klaus, Theurer Josef

MPK: B61D 15/00

Značky: odebírání, zejména, povrchu, kolejnic, stroj, rýhování, pojízdný, nepravidelnosti

Text:

...unášeče nástrojů vrátí přesné do požadované pracovní polohy a do správné výškové polohy vzhledem k horní hrané kolejnice.Podle dalšího výhodného vytvoření vynálezu je pro dosednutí podpěrných a vodicích kladek .na kolejnicích, zejména na povrchu hlav a na obou vnitřních plochách kolejnic,upraveno rozpěrné a blokovací ústrojí, tvořené hydraullckými pracovními válci, které jsou zejména upravený napříč k podélnému směru stroje a ke kterým jsou...

Zařízení pro snímání cukrářských výrobků, pečených na papíře

Načítavanie...

Číslo patentu: 259850

Dátum: 15.11.1988

Autori: Poříčí Nad Sázavou, Potůček Milan

MPK: A21B 5/00

Značky: výrobků, pečených, papíře, zařízení, snímání, cukrářských

Text:

...snímaní cukrářských výrobků, pečených na papíře, spočívá v tom, že papír s u-pečenýmí Korpusy se provlhčí parou, a to rychle a naprosto stejnoměrně. Tím je řešen problém časové náročnosti, kvality práce, jakož i hygieny,bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a snížení materíalových nákladů na pečíciZařízení, podle vynálezu, sestava z vany 4, opatřené děrovaným plechem 1, umístěným šikmo přes hranu 7 vany 4, která na« vaizuje na skluzný...

Přípravek pro ukládání magnetických hlav při broušení jejich čel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259849

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kocour Jaroslav, Hrdý Čeněk

MPK: B24B 19/26

Značky: magnetických, ukládání, přípravek, jejich, broušení

Text:

...osa A je od roviny pnacovní plochy B 1 brousilcího kotouče v konstantní vzdálenosti. Čep 11 je otočné uložen v ložisku 21 tělesa 2 a pevně propojen připevňovacím prvkem 4 přes otvor 51 s výkyvným ramenem 5, jak je vidět z obr. 1 a 2. Osa A ložiska 21 tělesa 2 i čepu 11 lišty 1 je Vždy vzdálena od osy B Válcové plochy 2 magnetické hlavy H o rozteč C. je to patrno z obr. 3, 5 nebo 6. Těleso 2 je přípevněno k desce 3 například přes připevňovací...

Přehřívák páry plamencožárotrubného kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 259848

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kubíček Václav, Košvanec Josef, Šámal Václav

MPK: F22G 7/10

Značky: plamencožárotrubného, kotle, páry, přehřívák

Text:

...tím, že výstupní komora přehřátá páry, ktera je umístěno dole, je přes uzavírací ventil prepojenia s vodním prostorem bubnu, je umožněno zavodnění přehřívaku páry při zatápěni ko-tle, naníž by bylo třeba použít jakěhokolí dalšího ventilu a tím zařadit přehřívak do oběhu kotle jako odpařovací plochu. Propojením výstupní komory přehřáté páry přes uzavírací ventil s odvodňovacím potrubím se před najetím kotle na výkon odvodní...

Způsob výroby modifikovaných aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259847

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dvořák Vladimír, Jelínek Václav, Hajíček Odon, Marek Oldřich, Maťátko Jan, Marek Petr

MPK: B32B 27/38, B32B 27/42, C08L 61/20...

Značky: modifikovaných, aminoplastů, výroby, způsob

Text:

...na následujících příklladoch.Do intenzívně míchaného reaktoru o teplot ě 100 °C se vnesoo l-eakční složky v následujícím pořadíroztok 80 kg Urietvanolamin 4 kg kyselina o-rtlořosfworečná 1 kg celulóza buková 10 kg uhličltau väpenatý 120 kgKondenzace proběhne během 12 minut do studia, kdy omiuopłast obsahuje 4,5 0/0 hru-ot.metylolových skupin, vysuší se za vakua 7 kPa během 25 minut tak, .aby obsah těktavých podílů byl 2 až 3 hmot. Zároveň se...

Zařízení pro zajištění pohybu výstupního členu s alespoň jednou určenou polohou v oblasti mezi jeho krajními polohami

Načítavanie...

Číslo patentu: 259846

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ježek Jan, Holubec Jaroslav, Viták Josef, Houšť Václav

MPK: D01H 1/28

Značky: alespoň, výstupního, pohybu, zařízení, polohami, určenou, polohou, zajištění, oblastí, členu, krajními, jednou

Text:

...tlakového media v přívodech 13, 14.je-ii z důvodu fu-nkce zařízení nutno dosáhnout určenou polohu výstupního členu 7 C v oblasti mezi jeho krajními polohaml 7 A, 7 D, pak po přemístění pomocného pístu 9 z polohy SA do polohy SB pomocí tlakové 259846ho média .a přl tlaku média působícího na píst 4 pracocviííh-o válce 2, dojde k zaujetí polohy 3 G, 4 G pístů a tím i k zaujetí polohy 7 G výstupního členu. Nutnou podmínkou pro správnou...

Lázeň pro aktivaci hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259845

Dátum: 15.11.1988

Autor: Pruner Petr

MPK: C25D 5/44, C23C 4/02, C23C 2/02...

Značky: hliníku, lázeň, aktivací, slitin

Text:

...způsobilé, ale z hlediska hygieny práce a ekologie velmi nebezpečné. Pro vysoký obsah kyselín jsou značné agresívní jak vůči zařízení, tak i o-bsluze a zaroveň i toxické pro obsah kyseliny fluorovodíkové a reakční ply-nné zplwo-diny, tj. nitróziní plyny.Tyto mepříznlvé vlastnosti aktivačních láz ní odstraňuje lazefupodle.- vynálezur. jehož.podstata spočíva v tom, že aktivační lázeñ obsahuje v jednom litru 30 až 250 gramü persíranu...

Zapojení ochrany napájecího vícevinuťového tranformátoru před proudovým přetížením

Načítavanie...

Číslo patentu: 259844

Dátum: 15.11.1988

Autori: Adámek Václav, Pavlú Ctirad, Kubie Ivan

MPK: H02H 7/055

Značky: před, zapojení, proudovým, ochrany, napájecího, vícevinuťového, přetížením, tranformátoru

Text:

...transformátoru před proudovým přetížením podle vynálezu,jehož podstata svpočívá v tom, že spínací kontakt hlíjdače teploty je zapojen mezi k-tý a k 1 vývod prřmárního vlnutí transformatoru a v jednom z 1 až n vývodů p-rlmámích vinutí traneformätoru je zapojenia pojistka.Hlavní výhoda zapojení ochrany vícevinutového transformátorvu před proudovým přetížením podle vynálezu spočíva v tom, žezpůsob ochrany není limitován velikosti...

Zapojení displeje se svítivými elementy typu LED a klávesnice k mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259843

Dátum: 15.11.1988

Autori: Souček Jiří, Hýža Jaroslav, Stratílek Vladimír, Pluhař Lubor, Klíma Jiří

MPK: G06F 3/14

Značky: svítivými, zapojení, displeje, mikroprocesoru, klávesnice, elementy

Text:

...5, katody ocLděl-ovacích diod 9 jsou vodiči H 1 pripojeny nia řádkové vodiče Inatice 10 spín-acích elementů, sloupcově vodiče matice 1(I spínacích elementů jsou spojený vodiči se vstupy 101 níikroprocesoru 1, pracovní odpolry 11 klávesnice jsou pripojeny mezi vodiče vstupů 101 a vodič s nulovým potenciálem.mikroprocesor 1 ve své paměti RAM uchovává informaci o tom, které svítivé elementy miají svítit ia který spínaci element klávesnice byl...

Systém pro snímání zvuku pod vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259842

Dátum: 15.11.1988

Autor: Horáček František

MPK: H04R 1/44

Značky: vodou, zvuku, snímání, systém

Text:

...optických kabelů pro spojení bóje s tělesem snímače zvuku. jedná se však o konstrukčně siožitější záležitost, protože je třeba buďto zařadit další členy do řetězce přenosu signálu, jak je uvedeno např. v patentu USA č. 3903 497,nebo modulovat přímo světelný signál mechanicky, jak je uvedene v patentu USA číslo 3 903 496, což je vysoce náročné na přesnost a odolnost mechanického provedení. V obou případech je optický spojovací kabel sice...

Zapojení distribučních obvodů přijímače přenosového zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259841

Dátum: 15.11.1988

Autori: Novotný Vladislav, Palikán Zdeněk

MPK: H04B 14/04

Značky: zapojení, zařízení, distribučních, přenosového, prijímače, obvodů

Text:

...distrihučních obvodů podle vynalezu je jednodušší než dosud známá zapo 4jení. Má nižší příkon. Odpadají oddčlovací transformátory, zmenšuje se náchylnost k vzájemnému rušení, spínač nezavádí stejnosměrnou slložku. zesilovače jsou kmitočtově nezávislé, počet pasivních součástek je minimaliznován.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Výstup dekodéru 1 je připojen na vstup distribučnílío zesilovače 2. Výstup distrtbučního...

Zařízení pro kontinuální pohyb materiálu zejména válcového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259840

Dátum: 15.11.1988

Autori: Peřina Petr, Váňa Pavel

MPK: B23Q 7/06, B65G 25/04

Značky: kontinuální, materiálů, válcového, zejména, pohyb, tvaru, zařízení

Text:

...práce.Příklad konstrukčního provedení zařízení podle vynálezu je zobrazen na výkresu ve schematickém nárysu.Po obou stranách středového stabilního nosiče 2 jsou ve vedení 3 suvně uloženy dvojice spřažených pohyblivých llšt 5. Středový stabilní nosič 2 je opatřen po obou stra 4nách zářezy 4, ktoré jsou od sebe vzdáleny s konstantní roztečí. Pohyblivé lišty 5 jsou opatřeny příčnými unášeči B pro uložení válcového materiálu 7. Rozteče...

Způsob zpevňování prstenců, zejména nemagnetických bandáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 259839

Dátum: 15.11.1988

Autor: Strejc Josef

MPK: B21K 1/28

Značky: zejména, zpevňování, způsob, bandáží, prstenců, nemagnetických

Text:

...působícími radiální silou na vnitřní průměr prstence D, vzni 4kají pri zpevňování mezery, vo kterých dochází k vyššímu zpevnění materiálu prstence oproti částem obvodu prstence, která jsou ve stálém dotyku s tvářecimi segmenty při zpevňování, ati mr z. 113 a tlNa obr. 2 část C je naznačen stav před zahájením zpevňování prstence dalším věncem n tvářecích segmentů ustavených vzhledem k prstenci tak, že úseky prstence s vyšším zpevněnim jsou v...

Čtyřkvadrantová analogová násobička-dělička

Načítavanie...

Číslo patentu: 259838

Dátum: 15.11.1988

Autor: Neumann Přemek

MPK: G06G 7/20

Značky: analogová, čtyřkvadrantová, násobička-dělička

Text:

...analogové näsohičky-děličky a je přes zpětnovazební odpor 6 spojen s invertujícím vstupem prvního.operačního zesilovače 3. Mezi invertující vstu.p prvního operačního zesilovače 3 a zem je zapojen hlavní řízený odpor 7, který je líneární. Druhý vstup 11, který je dělicím vstupem, je přes druhý dělič 12 spojen s neinvertujícím, respektive invertujícím vstupem druhého operačního zesilovače 13, který je zde řídicím operačním zesilovačem a přes...

Víceúčelový uzávěr z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259837

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kamiš Roman

MPK: B65D 39/00

Značky: plastické, uzáver, hmoty, víceúčelový

Text:

...láhve, zabraňuje nepříjemnému potékání obsahu po láhvi. Uzávěr se z láhve nemusí snímat šroubovatLPříkladé provedení uzávěru podle vynálezu je znázorněno na připojených výkre 4sech, kde na obr. 1 je naznačen plášť uzávěru V nárysu, na obr. 2 je vičko V řezu a na obr. 3 je pohled P z obr. 2.Uzávěr podle obr. 1 a 2 je vytvořen pláštěm 1, vičkem 2 a nálevkou 3. Plášt 1 je řešen tak, že v horní části jsou vytvořeny po obvodě dvě aretačni jamky...

Způsob testování detektorů neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259836

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pták Václav, Húšťava Štefan

MPK: G21K 1/06

Značky: testování, způsob, detektoru, neutronů

Text:

...na tepelné neutrony. V dalším experimentu bylo zjištěno, že počet tepelných ueutronů, dopodají cích na povrch detektoru D ueutronů. závisí také na tlouštce t vrstvy moderâtoru B okolo detektoru D, nejen na tlouštce vrstvy mo derátoru B mezi neutronovým zdrojem A o detektorem D ueutronů. Tato skutečnost je zobrazena na obr. 2, ze kterého vyplýva závislost počtu N tepelných ueutronü na. rlouštť. ce t vrstvy moderátoru B, která byla...

Způsob válcování pásu o rozdílné tloušťce a konstantní šířce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259835

Dátum: 15.11.1988

Autori: Sklenář Jaroslav, Kolbe Jaroslav, Počta Jan, Zela Ladislav, Pořízka Josef

MPK: B21H 8/00

Značky: tloušťce, válcování, rozdílné, šiřce, způsob, konstantní, pásu

Text:

...pro listové pružiny, který se provádí na hladkých pracovních válcích a kde pás je tva rově symetrický podle roviny válcování, je hož podstata spočívá v tom, že V prvním páru hladkých pracovních válců se u polotovaru o konstantní tlouštce a šířce předtvaruje jeho šířka proměnlivým úběrem na její proměnlivou hodnotu po délce valcovaného pásu tak, že pas po následujícím pro 4měnlivém úběru tloušťky ve druhém páru hladkých pracovních válců má...

Leptací roztok pro výrobu ofsetové tiskové formy na vícekovových podložkách pro leptání za normální teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259834

Dátum: 15.11.1988

Autori: Huječek Milorád, Pazúr Vilém, Václavková Jitka, Svoboda Ladislav

MPK: B41N 3/00

Značky: leptací, formy, tiskové, výrobu, leptání, roztok, ofsetové, teploty, podložkách, normální, vícekovových

Text:

...jehož podstatu tvoří kyselina chlorovodíková ve směsi s chloridem vápenatým a dvojsytnými nebo trojsytnými alkoholy nebo jejich směsmi, a se stimulátorem leptání, kterým je sira, sloučeniny síry z oblasti sulfidů, polysulíidů, thiosíranů a organických slçučenin, nebo rePřitomností dvojsytných nebo trojsytných alkoholů nebo jejich směsi, např. 1,2,3-propantriolu, ve směsi s chloridem vápenatým a kyselinou chlorovodíkovou za přítomnosti...

Aretační mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 259833

Dátum: 15.11.1988

Autori: Novotný Zdeněk, Cepková Michaela

MPK: A61M 1/14

Značky: mechanismus, aretační

Text:

...hlavní výhody aretačního mechanismu podle vynálezu patří snadna konstrukce a výroba a jeho snadná aplikovatelnost na různé podmínky.Příklad provedení aretačního mechanismupodle vynálezu se dvěma otvory v llště a s nasunutou kazetou je v podélném řezu nakreslen na obr. 1 a v pohledu ze zadní strany panelu na obr. 2.K panelu 6 přístroje, který je opatřen dvěma kruhovitými otvory 8 provedenými ve svislé ose panelu 6 je k jeho zadní...

Teplovodní kotel na pevné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 259832

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kluz Jan

MPK: F23B 1/00

Značky: palivo, teplovodní, pevně, kotel

Text:

...na vývod 14 prímárního vzduchu. Násypná šachta li je opatřena na horním víku zatápěcím šoupátkovým uzávěrem 27 zatápěciho komíno 4vého otvoru 9 a ze tří stran uzavřena kovovými stenami 30, které tvoří průduchy rekuperátoru 5. Čelní strana násypné šachty 6 je uzavřena ve vrchní částí násypnými dvířky 19 a pod nimi Límístěnýmí manipulačními dviřky 16 s trubkovým přívodem 20 vody do chladící plochy 17 manipulačnich dvířek 16, napájené...

Způsob měření tepelné kapacity zejména plošných stlačitelných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259831

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hes Luboš, Doležal Ivan

MPK: G01K 17/20, G01K 17/08

Značky: tepelně, způsob, předmětů, zejména, kapacity, plošných, stlačitelných, měření

Text:

...je například dostatečně tlouštka textílie. Při nedodržení tohoto předpokladu však vzniká metodické chyba přesahující použitelnou toleranci přesností měření, vzdalují-li se parametry materlálu učiněným předpokladům ~ konkrétně například je-lí poměr špičkového a ustáleného tepelného toku menší než přibližně 2,5. Uvedený způsob též neumožňuje jednoduše korigovat vliv. tepelné kapacity čidla tepelného toku a shodně s předchozím...

Chemický přípravek pro konzervaci a aktivaci povrchu ofsetových tiskových desek a forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259830

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šimák Vilém, Svoboda Ladislav, Huječek Milorád, Povolný Bohumil, Pazúr Vilém

MPK: B41N 3/00

Značky: chemicky, přípravek, ofsetových, tiskových, konzervaci, aktivací, forem, desek, povrchu

Text:

...množství 0,001 až 1 dílu, kyseliny fosforečné v hmotnostním množství do 10 dílů, etylalkoholu nebo isopropylalkoholu v hmotnostním množství do 5 dílů a vody v hmotnostním množství 30 až 98 dílů.Přídavkem vícesytných alkoholů 1,2,3-propantríolu nebo díetylénglykolu, tríetylénglykolu, polyetylénglykolů ve směsi s polysacharidy se docílí požadované pružnosti a ohebností naneseného filmu přípravku na ofsetové podložce a zabráni se tak...

Nástroj pro volné kování

Načítavanie...

Číslo patentu: 259829

Dátum: 15.11.1988

Autori: Burda Svatopluk, Jílek Ladislav

MPK: B21J 13/00

Značky: kovaní, nástroj, volně

Text:

...k jedné čelní hraně i dolní kovací části, navazuje pod úhlem a V rozmezí od 30 do 60 ° šikmý úsek, na nějž navazuje dolní vodorovný úsek, přilěhající k druhé čelní hraně horní i dolní kovací části, přičemž každý šikmý úsek je rovnoběžný s oběma čelními hranam 1.Výhodou nástroje podle vynálezu je, že při jeho použití vznikají V tväřeném kovu silné smykové deformace, a to v celém jeho průřezu včetně osových oblastí, čímž se urychluje...