Archív za 1988 rok

Strana 79

Zařízení pro čelní vypouštění materiálu z potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257628

Dátum: 16.05.1988

Autori: Krejčík Ladislav, Thiemel Dieter

MPK: B65G 53/42, E21F 15/08

Značky: potrubí, čelní, materiálů, zařízení, vypouštění

Text:

...zařízení g podle vynálezu. Každé z těchto zařízení eestává z první částí g potrubí a z druhé části A potrubí, silového prvku §, dvojice konzol §, dvojice táhel 1, a z neznázorněného ovládacího zařízení, připojeného ke zdroji tlakového média.První část Ä potrubí je opatřena první vnější přírubou gg, kterou je pomocí spojky lg připojena k základkovému potrubí l. Dále je opatřena první vnitřní přírubou gł která je skloněna k ose vypouštěcího...

Směs pro výrobu zvláště pevných tuh

Načítavanie...

Číslo patentu: 257627

Dátum: 16.05.1988

Autori: Mitera Jiří, Polanský Josef, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C09D 13/00

Značky: zvláště, směs, výrobu, pevných

Text:

...se opisují při zachování malého otěru, mají zvýšenou pevnost při zachování nízkych výrobních nákladů.vynález a jeho účinky jsou dále blíže popsány na několika příkladech vytvoření směsi pro výrobu zvláště pevných tuh podle vynálezu.Byla vytvořena směs z 14 hmot. dílü grafitu, 10 hmot. dílů kopolymer polyvinylchloridu-VC-VAC(Slonovinyl KV-172), 1 hmot. díl furanové pryskyřice, 11 hmot. dílú metyletylketonu,0,7 hnot.dí 1 ů sazí (Chezasorb),...

Spalovací prostor v pístu vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257626

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vykoukal Rudolf

MPK: F02B 23/06, F02F 3/26

Značky: spalovací, vznětových, prostor, motorů, pístů

Text:

...znázorňuje proudění v novém spalovacím prostoru a obr. 5 představuje proudění a víření v jednotlivých vybráních při pohledu shore.Kruhovitý spalovací prostor l o průměru Q je v horní části Q pístu g oproti středu pístu § 1 přesazen do středu § 2, ktorý je asi na poloviční vzdálenosti vyústění vstřikovací trysky Ä, se středem § 3. Dno spalovacího prostoru 1 přechází poloměrem 51 do svislé kruhovité stěny spalovacího prostoru o průměru Q.Po...

Jádrový antikorozní olovnatý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257625

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kubátová Hana, Holub Luděk, Knápek Bernard, Braun Stanislav, Svoboda Miloslav, Antl Ladislav

MPK: C09C 1/62

Značky: způsob, antikorozní, olovnatý, jadrový, přípravy, pigment

Text:

...filmu chovaji stejně jako kompaktní částice přáškového olova. Dosáhne se tak obejmového plnění nátěrové hmoty při značné menší spotřebě olova,než je tomu v případě použití práškového olověného pigmentu. Z hlediska životnosti a ochranné funkce nátěrů těchto nátěrových hmot je účinnost jadrového antikorozniho olovnatého pigmentu srovnatelná s práškovým olověným piqmentem.Vynález je dále podrobněji vysvětlen na přikladech jeho možného...

Manipulátor pro výměnu razníků lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257624

Dátum: 16.05.1988

Autor: Buček Miloslav

MPK: B30B 15/08

Značky: razníků, manipulátor, výměnu

Text:

...ł, upevněné na skříni lg briketovacího lisu. V plochém vedení lože l jsou šroubem 3 pohybovány saně 3, na nichž je uložen otočný stůl gg. Na otočném stole ggje upevněna základní deska Ä. Ve vedení základové desky Ä je předním pastorkem § spodního suportu pohybován spodní suport §, na kterém je upevněna přední upínka 1 s podložkou §. Na spodním suportu Q je ve vedení zadním pastorkem łá pohybován horní suport łg se zadní upínkou 2.Vlastní...

Pohon textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257623

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hán Pavel, Buček Pavel, Štěpánek Miloslav, Stříbrný Zdeněk, Janeček Jiří

MPK: D05B 69/22

Značky: pohon, stroje, textilního

Text:

...svorkám Ě,§, je připojen filtrační kondenzátor 101.Výstupní svorka g tvoří spoločný pól usměrñovače lg a dalších jednotlivých dílü zdroje ł napětí.Na výstupní svorku g tvořící kladný pól usměrňovače lg je napojen kolektor spínacího tranzistoru 110, který je součástí tranzistorového spínacího regulátoru ll napětí. Báze spínacího tranzistoru 110 je spojene 5 výstupem budícího stupně 33 řídící jednotky 5.Dále je emitor spínacího tranzistoru...

Epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 257622

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dobáš Ivan, Gračko Pavel, Rabas Václav, Milová Daniela, Lidařík Miloslav, Veselý Tomáš, Rajdl Josef

MPK: C08L 63/00, C08G 59/54

Značky: epoxidové, kompozice

Text:

...kyseliny maleinové. Další surovinou pro přípravu aminoamidů jsou polyepoxidové sloučeníny nebo alfa,beta-nenasycené mohokarboxylové kyseliny, jako např. kyselina akrylová. Z polyamínů se používají alkylendiaminy, polyalkylenpolyamíny, zejména etylendíamín, díetylentriamin,tríetylentetramin, trimetylhexametylendiamín, xylylendiamín apod.Použité adukty jsou reakční produkty epoxídových pryskyříc dianového typu, epoxídy na bázi...

Závěsný manipulátor pro ukládání ocelových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257621

Dátum: 16.05.1988

Autor: Brož Teofil

MPK: B66C 1/64, B65G 57/08

Značky: závěsný, profilů, oceľových, ukládání, manipulátor

Text:

...ze závěsné traverzy l zavěšené na lanech 3 jeřábové kočky. K závěsné traverze ł jsou připevněny dva krajní nosiče A a dva vnitřní nosiče É. Všechny nosiče 5, É, jež jsou krabicové konstrukce, jsou vzájemné propojcny klikovým hřídelem 3 spojeným na svých koncích, kteréNosiče A, 5 jsou opatřeny ojnicí lg jedním koncem spojenou s klikou klikového hřídele 3 a druhým koncem s řetězovým kolem lg, které je řetězovým převodem ll spojeno s řetězkou lg...

Separační pás k výrobě dezénových útvarů z plastických hmot a způsob výroby tohoto pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257620

Dátum: 16.05.1988

Autori: Paták Vladimír, Lukovský Leo, Mahovský Jan, Smejkal Vojtěch, Smejkal Pavel, Hladáček Mario

MPK: B29D 7/00, B29K 19/00

Značky: výroby, útvaru, plastických, separační, výrobe, způsob, tohoto, dezénových, pásu

Text:

...více než l 000 g/m 2/ a jejich hodnota prestupu tepla je při tepelné želatinacíÚčelem vynálezu proto je vytvořit separačni pás bez nevýhod dosu známých pású, tedy s vyšší životnosti ale současně s vysokou hodnotou přestupu tepla.Bylo zjištěno, že tyto nároky V podstatě splňuje pás podle tohoto vynálezu, jehož podstatou je, že jeho nosný pás představuje textílie o plošné hmotnosti 50 až 100 g/m 2 a nánosy jsou ze směsi na bázi butylkaučuku...

Způsob rozmrazování zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257619

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vašík Zdeněk

MPK: E01C 23/14

Značky: zeminy, rozmrazování, způsob

Text:

...výpažnic o průměru 480 mm, pak pro tento její rozměr se použije prodlouženého vrtáku o průměru 50 mm nasazeného třeba do vhodné ruční elektrické vrtačky. Do takto vyvrtaného otovru l se až na jeho dno zasune válcová termitová nálož g o objemu alespoň 150 cms upravená v papirovém pouzdře 3 (obr. 5, 6)obou 5 tranně uzavřeném viky 3 zalitými z vnějšku parafinem 5.Toto papírová pouzdro 3 a tedy i termitová nálož 3 má výšku y zhruba rovnou...

Způsob odstraňování amoniaku a sulfidů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257618

Dátum: 16.05.1988

Autori: Koller Jan, Grünwald Alexander

MPK: C02F 1/20, C02F 1/58

Značky: odstraňování, způsob, sulfidů, amoniaku

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spoěivá v tom, že se obě složky odstraňují z vody současně při pH 9,0 až 11,0, s výhodou při pH 9,25. Vystripované složky se absorbuji ve dvojici absorběrů, z nichž prvni je určen k zachyceni amoniaku v roztoku kyseliny napříkladkyseliny sírová nebo dusičné a druhý k zachyceni sirovodíku například v roztoku hydroxidu sodného.Řešení podle tohoto vynálezu umožňuje odstrañovat jak amoniak, tak sulfidy z vody...

Pokovovací suspenze pro vytváření elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257617

Dátum: 16.05.1988

Autor: Hejhálek Jiří

MPK: H04R 17/00, C23C 8/80, C23C 8/40...

Značky: pokovovací, elektrod, vytváření, suspenze

Text:

...600 °C, tedy o více než 200 OC níže než suspenze používající jako taviva Bi 2 O 3. Tato skutečnost je podstaná při aplikaci pokovovací suspenze na piezokeramice typu PZT. Při teplotách nad 700 OC totiž dochází k degradaci piezoelektrického materiálu,který lze potom jen obtížně zpolarizovat, nebot se vyskytují prúrazy.Další výhodou je výborná smáčivost povrchu piezokeramiky při slinovací teplotě 600 C.Smáčivost výrazně zvyšují boritany...

Zařízení pro čištění odpadní vody se zvýšeným odstraňováním živin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257616

Dátum: 16.05.1988

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: zvýšeným, odstraňováním, zařízení, čištění, odpadní, živin

Text:

...jednoduché a nepotřebuje samostatné interní recykly aktivního kalu vzhledem k zlepšeným separačním vlastnostem kalu V dosazcvací nádrži.Příklad konkretního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,který představuje základní schema zařízení pre čištění odpadní vody.Zařízení sestává z anoxické nádrže 3 oddělené přepážkou Ä od aktivační nádrže 1. Na anoxickcu nádrž g je napojen přívod l odpadní vody a přítok Q vratného...

Zařízení k míchání elektricky vodivých tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257615

Dátum: 16.05.1988

Autori: Delong Alfréd, Heger Antonín

MPK: B22D 11/10, B22D 27/02

Značky: zařízení, tekutin, elektricky, vodivých, míchaní

Text:

...se odstraní zařízením podle vynálezu, které k vytvoření postupného magnetického pole má magnet nebosoustavu magnetů, a jehož podstata spočíva v tom, že magnety jsou uloženy na pohyblivém nosiči.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že intenzitu mícháni lze měnit změnou rychlosti pohyblivého nosiče magnetů v poměru až 11 oo.zařízení podle vynálezu je jako příklad znázorněno na přiloženém výresu, kde obr. 1 znázorňuje umístění magnetů na...

Zařízení k spektrálnímu měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 257614

Dátum: 16.05.1988

Autor: Stránský Ivan

MPK: G05D 23/27, G01J 5/10

Značky: měření, zařízení, teploty, spektrálnímu

Text:

...o dvou napětových úrovnioh, z nichžjedna je odvozena od teploty předmětu 3 a druhá od teploty povrchu clony g. Impedančnĺ převodník překlenuje rozdíl v impedancích pyrodetektoru 1 a následujiciho měřicího zapojení. Pásmový filtr É zbavuje signál nežádoucích harmonických a jiných složek. Pulzujíoí signál proudí nepřetržitě přes první korekčnĺ člen 1 na siqnálni vstup prvního vzorkovaciho zesilovače 8 asouběžně přes druhý korekční člen 2 na...

Způsob koagulace latexu syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257613

Dátum: 16.05.1988

Autori: Souček Viktor, Čihák Pavel, Šafránek Jiří, Kuník Karel, Petrů Vladimír, Trněný Jaromír

MPK: C08C 1/15

Značky: syntetického, latexu, způsob, koagulace, kaučuku

Text:

...na jeho obsahu koncových aminových skupin a reakce se provede V alkalickém prostředí V přítomnosti hydroxidů a/nebo soli alkalických kovů.Deriváty uvedeného složení jsou obecně známy, není však znâmo, že se dají použítjako koagulační činidlo. Jejich přítomnost přispívá V průběhu koagulace ke snadnějšimu vypírání kyseJiny sírová z polymeru a tudíž i ke zlepšení termooxidační stability syntetických kaučuků. Zvýšení podílu nižších molekulových...

Symetrický náhon pracovních vřeteníků brusky na klikové hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 257612

Dátum: 16.05.1988

Autor: Novotný Miroslav

MPK: B24B 47/12

Značky: symetrický, pracovních, vřeteníku, náhon, hřídele, brusky, klikové

Text:

...ve většině pŕípadů za osou broušení proti brousicímu kctouči znesnadňuje vhodné umístění a upevnění sledovací opěrky a měřidel.Elektrické pohony pracovních vřeteníků bývají realizovány synchronně pracujícími elektromotory. Dosud známé pohony se stejnosměrnými nebo asynchronními elektromotory nezaručují synchronní chod s dostatečnou přesností, nebo jsou při splnění tohoto požadavku značně komplikovaná a finančně náročné.Uvedené nevýhody...

Parfemované výrobky z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257611

Dátum: 16.05.1988

Autori: Cimburek Zdeněk, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav, Veruovič Budimír

MPK: C08K 9/12

Značky: termoplastů, parfemované, výrobky

Text:

...parfému ve výrobku z plastu do 5 hmot. neovlivňuje jeho fyzikální vlastnosti, barevný odstín, ani proces barvení. Tepelně stabilizovaný parfém je možno prechovávat neomezenou dobu zejména v uzavřené nádobě. Technologii jeho zpracování je možno srovnávat s technologií barvení plastů.Výrobky z termoplastů lze parfémovat lesní vůní, ovocnou vůní, deodoranty apod. Jedná se zejména o výrobky pro domácnost, jako jsou například šálky,...

Zařízení pro mechanické přestavování rozchodu pojezdových kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 257610

Dátum: 16.05.1988

Autor: Mísař Jaromír

MPK: A01B 63/16

Značky: pojezdových, přestavování, rozchodu, zařízení, mechanické

Text:

...hřídele.Výhody zařízení pro mechanické přestavování rozchodu pojezdových kol původního manipulátoru jsou hlavně v tom, že při změně šířky řádku a to při přechodu kultivace z jedné kultury na druhou je možno rychle, bez pomoci nářadí, provést změnu rozchodu pojezdových kol.Další výhoda spočívá v tom, že přestavování pojezdových kol je možné provádět za provozu.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém...

Výměník tepla s hliníkovými žebrovanými trubkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 257609

Dátum: 16.05.1988

Autori: Žaba Zdeněk, Šimáček Ladislav, Sinecký Jaroslav, Míka Josef

MPK: B21D 53/08

Značky: hliníkovými, tepla, výměník, žebrovanými, trubkami

Text:

...trubky s vnějšíožebrovanou hliníkovou trubkou při výrobě bimetalických trubek.Při naválcovánĺ hliníkové trubky dochází v této trubce k určitému předpětí, které se postupně vyčerpá při roztahováni trubky vlivem vyšších teplot, protože nátrubek má obvykle nižší součinitel tepelné roztažnosti než trubka hliníková. Při vyčerpaní předpěti může dojít ke vzniku mezery mezi hliníkovou trubkou a nátrubkem a tím ke vzniku netěsnosti.Eventuálnim...

Plynotěsné hradítko

Načítavanie...

Číslo patentu: 257608

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vencl Lubomír, Černík Jiří, Lebduška Josef

MPK: F16K 3/02

Značky: hradítko, plynotesné

Text:

...regulovaného média je V tělese hradítka provedena po jedné polovině obvodu drážka pro zasunutí hradítkového plechu a ve zbývající části obvodu je proveden výřez pro prüchod hradítkového plechu, přičemž na tento výřez navazuje vnitřní prostor skříně, určené pro zasouvání hradítkového plechu a plynotěsně spojené s tělesem, přičemž v příčné stěně je umístěna plynotěsná ucpávka táhla ovládání.Výhody plynotěsného hradítka podle nového řešení...

Zařízení pro automatickou regulaci pálicího režimu v palivových tunelových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257607

Dátum: 16.05.1988

Autori: Erbek Václav, Borovička Josef

MPK: G05D 23/00

Značky: zařízení, automatickou, tunelových, regulaci, palivových, režimu, pálicího, pecích

Text:

...regulátoru g spalovaného média je připojen na první pohon Q akčního členu § spalovaného média. První vstup regulátoru Ä spalovaného média je připojen na čidlo l teploty. Druhý vstup requlátoru 2 spalovaného médla je přes obvod 3 pro nastavení regulačního rozsahu hořáku 3 přípojen na potrubí lg spalovaného média, vedoucí z akčního členu É do hořáku 1. Výstup regulátoru g spalovaného média je ještě dále připojen na vstup...

Zařízení pro ochranu uzavřeného prostoru proti nedovolenému vnitřnímu přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257606

Dátum: 16.05.1988

Autori: Doležal Jiří, Antoš František, Brožek Jaroslav

MPK: F16K 17/16

Značky: proti, zařízení, uzavřeného, přetlaku, vnitřnímu, ochranu, nedovolenému, prostoru

Text:

...je schematicky znázorněn na připojeném výkrese představujícím, podélný řez zařízením ve výchozím stavu při současném působení jmenovitého tlaku v chráněném prostoru.zařízení podle vynálezu sestává z membrány l uložené svým vnějším obvodem mezi dvěma přírubami 3 a svým stŕedem mezi střižníkem 5 na vnitřní straně É membrány l a opěrnou deskou É na vnější straně 2 membrány l, přičemž střižník § je k opěrné desoe A upevněn šroubem lg.s...

Způsob výroby bezešvých trubek z vysokolegované austenitické oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 257605

Dátum: 16.05.1988

Autori: Tomeš Miloň, Pačák Jan

MPK: B21C 37/06

Značky: bezešvých, austenitické, výroby, trubek, oceli, způsob, vysokolegované

Text:

...až B 5 a redukci stěny Č 25 až 70 , poté se žihá při teplotě 1 030 až 1 080 °c po dobu 10 až 30 minut, načež se bezešvá trubka třískově opracuje na vnitřním povrchu úběrem 0,5 až 1,0 mm z tlouščky stěny a na vnějším povrchu úběrem 0,2 až 1,0 mm 2 tlouštky stěnyVýhodou způsobu výroby bezešvých truhek z vysokolegované chromniklové oceli podle vynálezu je homogenní jemnozrnná struktura materiálu těchto trubek. Podstatně vyšší jsou dosažené...

Nosný díl sedla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257604

Dátum: 16.05.1988

Autori: Janda Pavel, Rajchrt Jan, Ráfl Jan

MPK: B62J 1/08

Značky: sedla, nosný

Text:

...vzdálenost nejméně 1,5 násobku výšky mezery tak, že vytvářejí kanál na jehož okraji se horní stěna a spodní stěna vzájemné dotýkají, přičemž je kanál propojens vnějšími prostory nejméně dvěma otvory. Hlavní výhodou nosného dílu sedla podle vynálezu je, že vzhledem k oddálení horní stěny a spodní stěny od sebe, vznikne díl vytvořený jako ploché duté těleso, které má mimořádně vysokou tuhost V ohybu i krutu.Ta se ještě zvýší vlivem toho, že...

Způsob tvarování trubek, zvláště pro výrobu kolen

Načítavanie...

Číslo patentu: 257603

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kosek Jiří, Strašák Tomáš, Kraus Josef

MPK: B21D 9/15

Značky: způsob, trubek, zvláště, kolen, tvarování, výrobu

Text:

...podstatou je, že vnitřní prostor vytvarové trubky se alespoň jednou přetlakuje,přičemž dojde k jejimu zkalibrování.Prednosti tohoto způsobu výroby se projevují v tom, že je umožněna výroba celých oblouků a dilatačních vsuvek z jednoho kusu jak 2 tlustostěnných , tak i 2 tenkostěnných trubkových polotovarů. Pritom dochází ke značné ůspoře provozních zařízení, neboč pro jeden vnější průměr trubkového polotovaru o různých tlouštkách stěny...

Jisticí systém otočných krokovacích mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257602

Dátum: 16.05.1988

Autor: Roubalík Karel

MPK: B23Q 1/28

Značky: krokovacích, otočných, systém, jistící, mechanismu

Text:

...přímo z hnacího mechanismu vlastního pracovního stroje. V případech,kdy je nutno použít otočné zařízení pro jinou typovou řadu strojů, mající většinou i odlišný hnací mechanismus, je nutno problém řešit konstrukčním zásahem do systému otočněho zařízení,případně i pracovního stroje.Uvedené nevýhody řeší jisticí systém otočných krokovacích mechanismü podle tohoto vynálezu, umožňující adaptaci otočného pracovního zařízení na zvolený typ...

Litina pro odlitky referenčních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257601

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bičovský Karel, Gorný Miroslav

MPK: C22C 37/00, G01N 33/20

Značky: referenčních, litina, materiálů, odlitky

Text:

...koeficient soustředuje grafitizační tendence, druhý tendence k tvorbě oxisulfifických vměstkú, třetí reguluje poměr mezi železem a ostatními kovy Sa, sa, 7 A a B skupiny periodické soustavy prvků. čtvrtý koeficient zabraňuje Větším rozdílům v obsahu železa v referenčních materiálech a prüměrném obsahu železa v nej~ běžnějších typech litin, který se pohybuje okolo 93 hmot. železa.Litina podle vynálezu je dále blíže popsána dle připojené...

Trénovací lehátko, zejména k procvičování páteře

Načítavanie...

Číslo patentu: 257600

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dvořáková Dagmar, Dvořák Jiří

MPK: A61H 11/00, A61H 15/00

Značky: lehátko, páteře, trénovací, zejména, procvičování

Text:

...trénovacího lehátka podle vynálezu,kde na obr. 1 je boční pohled na lehátko a obr. 2 představuje detail otočného válečku s částí nekonečného pásu a pohybovou zarážkou.Trénovací lehátko, zejména k procvičování páteře, seetává 2 plochého rámu l, opatřeného volně otočnými válečky g, jejichž průměr přesahuje výšku plochého rámu l. Na otočných válečcích 1 je upraven nekonečný pás 3, jehož horní strana je opatřena pružnou rohoží 3 s podhlavníkem...

Valníková nástavba p

Načítavanie...

Číslo patentu: 257599

Dátum: 16.05.1988

Autori: Folber Bohuslav, Hyman Slavomír, Šafek Miloslav

MPK: B65D 6/02

Značky: nástavba, valníková

Text:

...podpěr tvořených ze dvou kloubově spojených tyčových prvků, z nichž jeden je u kloubového spojení delší a je opatřen prvky připojující plošnou výplň např. rám s pletivem.výhody valníkové nástavby P podle vynálezu spočívají nejen V jednoduché a rychlé výrobě, ale i V rychlé montáži na valníku, neboč se pouze krátké díly tyčových prvků zasunou pod úložnou plošinu palet a tak fixují stojiny pro zavěšení rámové výplně zabraňující ztrácení...

Valníková nástavba

Načítavanie...

Číslo patentu: 257598

Dátum: 16.05.1988

Autori: Folber Bohuslav, Hyman Slavomír, Šafek Miroslav

MPK: B65D 6/02

Značky: nástavba, valníková

Text:

...spočivá v tom, že sestává z alespoň dvou sklopných podpěr tvořených podkladovým tyčovým prvkem na koncíoh se sklopnou stojínou přečnívajici přes kloubové spojeni a v horní části je opatřena prvky pŕlpojujici plošnou výplň.Výhody valnlkové nástavby podle vynálezu jsou nejen v jednoduché rychlé výrobě, ale i v rychlé montáži na valníku, neboč se pouze stojiny sklopné podpěry postaví a k nim připevní plošné výplň např. rám s...

Programovatelný řadič o konečném počtu stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257597

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kokeš Josef

MPK: G06F 9/00

Značky: konečném, stavu, počtu, programovatelný, řadič

Text:

...i počet, druh a charakter podmínek, kterými lze přechody mezi jednotlivými stavy podmínit. K výhodám zařízení podle vynálezu patří dále také to, že od jednotlivých stavů řa~ diče lze jednoduše odvozovat řídící signály a jeho obvodová realizace je jednoduchá a levná.Na obr. 1 je uvedeno principiální zapojení podle vynálezu, na obr. 2 jeho varianta podle bodu 2 předmětu vynálezu.zapojení na obr. 1 se skládá z alespoň jednoho multiplexeru 3,...

Nosná deska sedla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257596

Dátum: 16.05.1988

Autori: Rajchrt Jan, Janda Pavel, Ráfl Jan

MPK: B62J 1/08

Značky: sedla, deska, nosná

Text:

...tvoří výztužné dutiny, přičemž horní stěna a spodní stěna mohou být v místě styku po celé ploše nebo V některých místech pevně spojený. Horní stěna a spodní stěna jsou případně v části stykové plochy od sebe oddáleny tak, že tvoří kanál, který je propojen s vnějšími prostory nejméně dvěma otvory. Hlavní výhodou nosné desky sedla podle vynálezu je, že má vysokou tuhost v ohybu i krutu a to zejména vlivem obvodové dutiny, která tvoří uzavřený...

Způsob regenerace oxidačně redukčního pracího roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257595

Dátum: 16.05.1988

Autori: Palatý Jiří, Buryan Petr, Jonáš Jaroslav

MPK: C10K 1/08

Značky: redukčního, roztoku, pracího, způsob, regenerace, oxidačne

Text:

...je tedy méně nákladná a stejné množství plynu lze odsířit V menším zařízení. Použitím povrchové aktivní látky je možné výhodně ovlivnit i formu pevné vylučovaně síry. za přítomnosti tenzidu vylučovaná pevná síra je snáze transportovatelná a lépe se promývá. Tím se sníží i ztráty vypíracího roztoku.Jako povrchové aktivní látky je možné použít tenzidy různého typu a/neho jejich směsi,například oxoethylovaný alkylamin nebo alkylarylamin S 5...

Způsob regenerace oxidačně redukčního pracího roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257594

Dátum: 16.05.1988

Autori: Buryan Petr, Češka Tomáš

MPK: C10K 1/08

Značky: způsob, oxidačne, pracího, redukčního, regenerace, roztoku

Text:

...urychlení oxidace, jež probíhá při styku prací kapaliny s plynem obsahujíoím kyslík. Použitím povrchové aktivní látky je možné výhodně ovlivnit i formu vylučované pevné síry, které v přítomnosti této látky v roztoku se vylučuje V hrubozrnější formě a tím je snáze transportovatelná z pracího zařízení. Lépe se promývá a tím se sníží i ztráty chemikáli. Jako povrchové aktivní látky je možné použít tenzidy různého typu a/nebo jejich...

Zařízení k magnetické úpravě vody pro zahradní konve

Načítavanie...

Číslo patentu: 257593

Dátum: 16.05.1988

Autori: Páral Jozef, Hadidom Celestín, Potuček Jiří, Potuček Pavel, Hošek Stanislav, Turan Ľubomír

MPK: A01G 25/14

Značky: magnetické, zahradní, zařízení, konve, úpravě

Text:

...plech má na svém obvodu uchycovací výčnělky, jejichž počet je roven počtu uchycovacich žeber. Uchycovacími výčnělky je pak magneticky vodivý kruhový plech připevněn k uchycovacím žebrüm pomocí šroubů například samořezných.Růžice je opatřena nemaqnetickým sítem, kterým magneticky upravená voda odtéká.Hlavní výhoda zařízení k magnetické úpravě vody pro zahradní konve podle tohoto vynálezu spočíva v tom, že magneticky upravená voda umožňuje...

Způsob bezodpadového dělení trubek na prstence a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257592

Dátum: 16.05.1988

Autori: Malůšek Antonín, Balcar Bedřich

MPK: B21D 26/02

Značky: způsob, dělení, tohoto, provádění, způsobu, nástroj, trubek, prstence, bezodpadového

Text:

...spočíva v tom, že trn je uspořádán na čele valcového držáku,jehož poloměr je větší než poloměr činné valcové plochy trnu o míru větší než je tloušřkastěny trubky, přičemž mezi čelem držáku a k němu přivráceným čelem pouzdra je ve směru osy rotace trnu vůle.Výhodou způsobu bezodpadového dělení trubek podle vynalezu je vysoká tvarová přesnost prstenců bez otřepů, jednoduchostdě 1 icího nástroje a energeticky nenáročný provoz.Realizace způsobu...

Vyvazovací kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 257591

Dátum: 16.05.1988

Autor: Mrkva František

MPK: A01G 17/08

Značky: vyvažovací, kleště

Text:

...tvar a nepodléhá ani v případě nepříznivých vlivů velkému nämáhání a dokonale plní jí určenou funkci. Prováděný úkon vyvazovacími kleštěmi podle vynálezu je výhodný také v tom, že neklade vysoké nároky na kvalifikaci obsluhy a je možno jej provádět i za sníženýoh povětrnostních podmínek a to i v případě, kdy klasický manuální způsob vyvazování je neuskutsčnitelný. Proti klasickému způsobu se rychlost vázání pomocí vyvazovacích kleští podle...

Způsob odstraňování chlorovaných uhlovodíků z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257590

Dátum: 16.05.1988

Autori: Grünwald Alexander, Koller Jan

MPK: C02F 1/58, C02F 1/28

Značky: způsob, uhlovodíku, odstraňování, chlorovaných

Text:

...flexibilitu z hlediska vstupní koncentrace chlorovaných uhlovodíků v čištěné vodě a možnost odstrañovat i nerozpuštěné chlorované uhlovodíky. Menší jsou potřebné objemy scrbentu a nižší jeho ztráty.uvedení autoři návrh na adsorpční jednotku c kapacitě 10 m 3.h 1 odpadních vod.Také Bender (Bender H. Wasserwirstchaft 73, 3, 1983, s. 71) použil k sorpcí chlorovaných uhlovodíků z vody aktivní uhlí a Amherlite. K regeneraci obou sorbentů použil...

Jaderníkový šroubový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257589

Dátum: 16.05.1988

Autori: Prycl Alois, Holemář Josef

MPK: B22C 7/06

Značky: šroubový, jaderníkový, uzáver

Text:

...její drážka je na závadu při roztáčeni nebo povolování křídlově matice.Nevýhodou tohoto typu uzávěru je jeho velká hmotnost a pracnost při montáži. Druhou je,že součástí jsou ze šedé litiny a při používání uzávěru dochází často k jejich praekání.Výše uvedené nevýhody odstraňuje jaderníkový šroubový uzávěr, sestavený z držáku, šroubu,podložky a matice podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že držák je vytvořen z drátu,který je navlečen...