Archív za 1988 rok

Strana 78

Vysokotlaká pumpa pro stříkání nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 257668

Dátum: 16.05.1988

Autori: Klečka Jiří, Zavadil František

MPK: B05B 9/04

Značky: nátěrových, vysokotlaká, pumpa, stříkání

Text:

...ł§ spodního tělesa § s ventilem g a těsnicím kroužkcm łg, rozpěrné vložky 1 sacího koše Ag a filtrační vložky łg. Potřebný přitlàk na horní manžety Q je vyvozen pomocí stąvitelného šroubení łg, ve kterém je uložena pružina łg, ktorá doléhá společně se šroubonim łg na tvarový kroužek gg. Seřjzením šroubení gg a silou vyvozeno Lŕedepnutou pružinou Ag je zabezpečono rovnoměrné předepnuti manžet Q i v případě určitého opotŕebení manžet Q nebo...

Posuvový mechanismus, zejména pro přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257667

Dátum: 16.05.1988

Autor: Tekverk Jiří

MPK: G02B 21/26

Značky: zejména, posuvový, prístroje, mechanismus

Text:

...doraz 24a druhý doraz łg. V táže osově vzdálenosti jsou uloženy v pevněm dorazu 2 první aretačni kolik 2, ve druhém dorazu łg druhý aretační kov 1 íkv§ a v kotevní matici 1 prvni kolik g a druhý kolik 1.Druhý doraz gg zde tvoří ovládací hlavici diferenciálniho šroubu ł je na diferenw ciálnim äroubu ł naäroubován a zajištěnvupevňovącím šroubem gg s párovoupodložkou . Druhý doraz łg obsahuje také seřizovací šroubłł, který slouží ko zmeněaní...

Mechanizovaná výztuž pro dobývání strmých slojí se základkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257666

Dátum: 16.05.1988

Autori: Korczyňski Petr, Pěkný Miroslav, Kublín Karel, Ivan Lubomír

MPK: E21D 23/04

Značky: dobývání, sloji, výztuž, základkou, strmých, mechanizovaná

Text:

...3 uchy cen dvojčinný hydromotor Q, který prostřednictvím pístníce Z.- 3 tlačené tyče Q a rozpěrného tlačného štítu g působí na základku łg. Podpěrný prvek znázornená sekce výěkového rozsahu cca 0,7 - 1,7 m, délky stropnice ł cca 1,5 m, celkové hmotnosti cca 800 kg, stanoví pouze jedna teleskopické atojka łł, avšak lze akceptovat případné použití i dvojstojkového rámu. TáhlaEvantsového mechanismu 3 jsou od základková strany kryté zá kladkovými...

Způsob čištění surového siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257665

Dátum: 16.05.1988

Autori: Najmr Stanislav, Jerman Zdeněk

MPK: C01F 5/42

Značky: způsob, horečnatého, surového, siřičitanu, čištění

Text:

...výhodou se použijejako teplonosného proudu vodní páry, kteráAmá vysokou entalpii. Také lze k tomu použít roztoku po krystalizae ci čistéhohexahydrátu nebo trihydrátu siřičitanu hořečnatého. Roztok po krystalizaci hexahydřátu je studený a musi se proto prounotdem ohřát. Roztok po krystalizaci trihydrátu je teplý à jeho ohřev již vyžaduje málo tepla, takže v tomto případě se uspoří energie.7 Obsahuje-li kal nečistot vysoký obsah...

Zapojení obvodu vybíracího časového úseku v zařízení pro ultrazvukovou kontrolu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257664

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vokáč Vladimír

MPK: G01N 29/04

Značky: zapojení, vybíracího, zařízení, kontrolu, materiálů, úseků, časového, obvodů, ultrazvukovou

Text:

...obvodu) Druhý vatup wuhćhohruddovćho obvodu je propojen s výstupom generátor-u pevná clony. Výn tup prvního hradílového obvodu ju.- přívadon na první vstup logickćho obvodu a výstup druhého hradlového obvodu je původu-m druhý vstup lasica-koho obvodu, jehož výstup je spoáon a druhým vstupu obvodu aa V nualátoru dvojkové informace. oGianny, jehož druhý výstup je přivadon na praoovníknnál do íťoäztooknpu. Dofektookop io připojen...

Způsob omezení tvorby nánosů při tlakovém loužení rud, zejména uranových, kyselinou sírovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257663

Dátum: 16.05.1988

Autor: Martínek Konstantin

MPK: C01G 43/00

Značky: omezení, nánosu, loužení, tvorby, způsob, sírovou, uranových, zejména, kyselinou, tlakovém

Text:

...vždy více síranu vápenatěho než je jeho rozpustnost při teplotě procesu 150 ° C. Aktuální koncentrace síranu vápenatého V roztoku při teplotä 150 ° C jev pak vyšší než rovnovážná koncentrace síranu vápenatěho v roztoku. Tento rozdí 1,nazývaný také přesycení roztoku, je hlavní príčinou vzniku nánosu sírenu vápenatého e jeho růstu na plochách, kteró.jsou v kontaktu s reakční směsí. Zpočátku roston nánosy na exponovaných plochách jen velmi poma...

Zapojení časové základny rastrového displeje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257662

Dátum: 16.05.1988

Autori: Smutný Eduard, Mercl Jan

MPK: H04N 5/06

Značky: zapojení, displeje, časově, základný, rastrového

Text:

...na přiloženém výkresu v blokovém schématu.tačem 31, druhým čitačem 1 g a třetím čitačem 12, z druhého obvodu g typu e 253 s prvním čitačem g 1, druhým čitačem g 2 a třetím čitačem gg, z hromadné první vstupní svorky 2 pro přĺVod řídících signálů označovaných AQ, A 1,RDwR a CS, z druhévstupní svorky 1 pro přívod úrovně 1, z třetí vstupní svorky 2 pro přívod hodinového signálu, ž hromadné obousměrné první svýstupní svorky Q a hromadné...

Tlakové čidlo s přesným seřizováním odlehlosti jader cívek od středové membrány mechanickým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257661

Dátum: 16.05.1988

Autori: Štark Jaroslav, Smetana Jiří

MPK: G01L 7/08

Značky: způsobem, středové, odlehlosti, mechanickým, čidlo, jader, přesným, membrány, cívek, seřizováním, tlakově

Text:

...po obvodu závitem s jemným stoupáním a navzájom oddelených feromagnetickou membránou. Podstatou je rovněž to. že míkrometríckými šrouby prochází k índukčním oívkám kabeiy.Výhodou blokového čidla a přesným seřizovánim odlehlosti Jader civak od středové membrány mechanickým způsobem podle vynálezu je možnost přesného nastaveni vzdálenosti jader civek od středové feromagnetické membrány. možnost rychlé de-°montáže a náhrady vnitřnich funkčních...

Odlučovač kapalného chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 257660

Dátum: 16.05.1988

Autor: Šplíchal Jan

MPK: F25B 43/00

Značky: odlučovač, kapalného, chladiva

Text:

...zařízení a to velmi jednoduchým, a co dopracnosti a náklaďovosti výhodným způsobem. Jednoduchost prove dení se pak odrazí v další výhodě kterou je funkční spolehli vost celého odlučovače.Na připojeněmvýkreguv je znäzorněn schematicky odlučovačkapalnêho cbladiva z části ve svislêm řezu výměníkem tepla, Je«2. V jeho-části je zabudovâna sací trubka Ž odlučovače 5. kapal nêho chladiva, která je ve vodorovnê.čâsti své délky dvouplâštovâQ Konec...

Lamelový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257659

Dátum: 16.05.1988

Autor: Knorr Ivan

MPK: F28F 1/10

Značky: lamelový, výměník, tepla

Text:

...výkonu váhově téměř polovíčníga tím má malou tepelnou setrvačnost a je levné. Při seaťavování výměníkovéjednotky nejsou třeba žádné spojovací díly, neboř všechny lamely drží pohromadě samoavorně pružnoetí použitého materiálu. Předností takové výměníkové jednotky je malý pro. stupový odpor teplonosných látek,a tím je možné použití-v pro- vozech a pŕírozeným tahem. Rovněž sériové nebo paralelní ŕezení výměníkových jednotek je snadné,a tím...

Způsob odstraňování těžkých kovů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257658

Dátum: 16.05.1988

Autori: Franče Pavel, Fuka Tomáš

MPK: C02F 1/62

Značky: kovů, odpadních, těžkých, způsob, odstraňování

Text:

...míchiní, avšak nourčujo aojí dobu. Tuto zahrnuje tzv. Canpovo číslo ggkdo t jo doba mtchání (viočkování).vo všech součaoných diatiotch staniotoh jo však celý proooo vodou pouzo jako procoo neutralizaoo bo ohledu na nutnost rání ousponzo. Tím dochází ko snačnému vynáäeni těžkých kovů do odtoku.Uvedené ne 1 os 1 c.t 1 c,r odstraňuje 211251505 podle Vjfľliĺlůñll, gisaš-.ořš podstata apočtvá x Lom, že proooo koaguluco so provádí za...

Způsob chromatografické analýzy a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257657

Dátum: 16.05.1988

Autori: Krejčí Miloš, Kahle Vladislav

MPK: G01N 30/16

Značky: způsobu, tohoto, provádění, analýzy, způsob, chromatografické, zařízení

Text:

...mobilní fáze velká a použití vzácnějších kapalín je spojeno se značnými ekonomíckýmí nároky. A v Tyto nevýhody odstraňuje způsob a zařízení podle vynálezutPodstata způsobu spočíva v tom, že mobilní fáze se nasaje do dávkovacího válce přes kapilární vstup, pak se vstupem nasaje vzorek a celý obsah dávkovacího válce a kapilárního vstupu se protlačí chromatografiokou mikrokolonou. Podstata zařízení pro chromatografíckou analýzu podle vynálezu...

Zapojení pro násobení elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257656

Dátum: 16.05.1988

Autor: Šmíd Jaroslav

MPK: H02M 7/06

Značky: zapojení, elektrického, násobení, proudu

Text:

...katoda je pŕipojena mezi kondenzátor 4 a anodu vybíjecídiody É následujícího stupně paralelní kombinace,ppez 1 kondenzátor ł a anodu vybíjecí diody § prvního stupně paralelní kombinacepřipojen výstupem modulátor Ž, jehož vstup je zároveň vstupní svorkou,ł zapojení. Mezi katodu diody 1 a kondenzátor 5 posledního stupně paralelní kombinace je anodou připojena nabíjecí dioda Ž, jejíž katoda tvoří výstupní svorku gQzapoje 2, a jednak...

Zapojení řízení jedno a vícefázového mostu střídače tyristorového statického měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257655

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bradáč Vladimír, Caha Jaromír

MPK: H02M 1/08, H02M 1/084

Značky: zapojení, kmitočtu, střídače, jedno, statického, mostů, vícefázového, tyristorového, řízení, měniče

Text:

...jedno ,s vícsfázového mostu střídače tyristorověho ststického měníče kmitočtu s řízením zapojeným podle vyndlezu je v jeho zapojení s individuální komutací, vyznečeněn ne obr. 1, každá fáze mostu střídsče tvořeno nejnáněp jedním tyristoreu 4 horní větve, který je přípojen ne klednou svorku ł stejnosměrného zdroje .mostu střídačev svou anodou, k s nejmáně jednímvtyrístorem 2 dolní větve, který je přípoą-Ajen na zápornou svorku g...

Zapojení modulačně demodulačního obvodu pro uchování číslicových dat na magnetopáskové jednotce plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257654

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šimík Pavel, Pelikán Petr

MPK: G11B 31/00

Značky: jednotce, uchování, plynového, obvodů, chromatografu, zapojení, demodulačního, modulačně, číslicových, magnetopáskové

Text:

...obvodu g. Výstup řízeného hladinového obvodu g je propojen spojem 11 se vstupním jednobiťovým portem mikropočítsče §, s nulovacím vstupem pevného děliče 1 kmitočtu, s nulovacím vstupem děliče A s proměnným dělícím pomčrem a s nulovacím vstupem čítače 2. Výstup hodinového signálu mikropočítače § je propojen spojem ll s hodinovým vstupom pevného děliče 1 kmitočtu. Výstup pevného děliče 1 kmitočtu je propojen spojem lg s hodinovým vstupem...

Buben medometu s jednostranným točným uložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 257653

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šťastný Josef, Šrámek Jaroslav, Neubauer Edmund

MPK: A01K 59/04

Značky: medometu, jednostranným, točným, buben, uložením

Text:

...obtižnějäi nozebiratelností.nevýhody dosud vyráběných medometů odstraňuje navrhované řešení bubna, jehož podstata epočívá v ton, že jeve své horní částí-otevřen s ve své dolnf částí pevnä spojene bil-idol otočně uloäenou v náboji, upevněnén objinkou podetevee-Fstojanu. Bubsn má ramene pouze v dolni části. j uk Uvedené řešení snižuje váhu volně uloženého pĺliätě nedometu, ~ snižuje ztráty pri. otáčaní, prostor pro vkládánt plastů je...

Zapojení pro nastavení symetrie výstupního napětí lineárního obrazového snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257652

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01B 11/10

Značky: snímače, nastavení, obrazového, napětí, zapojení, lineárního, výstupního, symetrie

Text:

...budíoíobvod připojen třetí výstup obvodu-řídící logiky. mezi emitorem prvního spínače a nulovým vývodem je poralelně zapojen první kondenzátora první omezujíoí dioda a mezi emitorem drlhého spínače a nulovým vývodem je paralelné zapojen druhý kondenzátor a druhá omezovecí dioda. První zpětnovezební odpor je zapojený mezi invertující vstup prvního-operačního zesilovače a jeho výstup který je přes třetí vstupní odpor připojen jednak na první...

Způsob homopolymerace 1,3-dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257651

Dátum: 16.05.1988

Autori: Fröhlich Hans-otto, Weber Lothar, Antonová Elisabeth, Bräuningová Ingrid, Griehl Volker, Schreerová Heike

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: homopolymerace, způsob, 1,3-dienů

Text:

...difunkčních lithiových iniciátorů následujícího typuv homogenní fá 2 i,v alifatických a/nebo aromaťíckých uhlovodících, popřípadě za přídavku polárních rozpouětědel, zav podstatě stechiometrické reakce, v rozsahu teplot od 263 K do 373 K. Polymery s převažující strukturou 1,2 se připravují v přítomnosti polárních rozpouštědel. K docílení polymerůs převažující strukturou 1,4 se provádí polymerace bez přídavku polárních médií v...

Polysiloxany obsahující 3-kyanopropylskupinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257650

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vozka Stanislav, Čapka Martin

MPK: C08L 83/04

Značky: obsahující, 3-kyanopropylskupinu, polysiloxany

Text:

...komplexy rhodía, například tris(trifeny 1 fosfan)rhodný komplex. Reakci lze uskutečnit v aprotických rozpouštědlech, s výhodou i bez rozpouštědla. Vzájemný poměr reaktantú se řídí především požadavky na stupeň konverze Si-H vazeb, nebot pro některé aplikace je výhodná přítomnost části Si-H vazeb i po prevedené adici, vzhledem k tomu, že umožňují zakotveni silikonových olejů k povrchům upravovaných materiálů. Pro jiné aplikace nepřitomnost...

Způsob přípravy ingotů z obtížně tvařitelných austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257649

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kubeš Zdeněk, Pospíšil Vladimír, Bystřický Josef, Jandoš František

MPK: C21D 1/26

Značky: přípravy, způsob, oceli, ingotu, obtížně, tvařitelných, austenitických

Text:

...podle vynálezu je významné zlepšení tvařitelnosti austenitických obtížně tvařitelných oceli typu MnCrN, u nichž je v primární licí struktuře vedle austenitu i ferit delta. Očinek antiferitisačního žíhání se projeví potlačením feritu delta a vznikem monofázové austenitické struktury. Na tahových zkouškách tvařitlenosti bylo expe~ rimentálně prokázáno, že antiferitisační žíhání významně zvyšuje kontrakci, která je považována za míru...

Způsob výroby aktivovaného nátěrového pigmentu pro barvu vyvíjející vrstvu přímoprůpisových papírů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257648

Dátum: 16.05.1988

Autori: Štěpánek Zdeněk, Neuvirt Jiří, Malechová Věra, Dalík Josef, Fousek Josef, Hanus Václav

MPK: B41M 5/00, C01B 33/26

Značky: pigmentů, způsob, papíru, aktivovaného, barvu, vyvíjející, vrstvu, výroby, přímoprůpisových, nátěrového

Text:

...přímoprůpisových papírů některé nedostatky, jako nízkou bělost a vyšší viskozitu z něho připravených supenzí.Uvedené nedostatky odstraňuje nátěrový pigment připraveny podle vynálezu, kdy je k suspenzi kysele aktivované jílové suroviny přidán alkalický trifosfát jako činidlo, způsobující zvýšení bělosti finálního produktu a snížení jeho viskozity.Podstatou vynálezu blĺže osvětlí následující příkladyNatěžená bentonitová surovina je V...

Sdružený ventil s pojistnou a obtokovou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257647

Dátum: 16.05.1988

Autori: Poláček Luboš, Peňáz Stanislav, Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/08

Značky: pojistnou, funkcí, sdružený, ventil, obtokovou

Text:

...K omezení zdvihu šoupátka 3 slouží narážka lg.Sdružený ventil má signální hrdlo É spojene signální větvi gg s výtlačnou větví l v místě signalizace 23 mezi základním hydrogenerátorem 3 a jednosměrným ventilem gg,odpadní hrdlo § má spojeno odpadní větví 3 s nádrží gg a přivodní hrdlo lg má spojeno odbočkou gl s výtlačnou větví 31 v místě mezi nouzovým hydrogenerátorem gg a jednosměrným ventilem gg. Přitom obě výtlačné větve gł, gl se za...

Způsob modelace kořenové nástavby a formovací kovový nosič k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 257646

Dátum: 16.05.1988

Autori: Klička Jan, Kvasnička Josef, Klička Petr

MPK: A61C 5/10

Značky: formovací, nástavby, způsob, modelace, kovový, kořenové, nosič, provádění

Text:

...a snadné zavedení výztuhového drátu do kořenového kanálku. Povrch voskového modelu zůstává hladký. Použití formovacíhokovového nosičesnižuje spotřebu stŕíbra a dobu potřebnou k preparaci.Na Výkrosech je příkladné provedení kde na obr. 1 nárys voskového předtvaru a na obr. 2 jo nárys formovacĺho kovového nosiče a profilovaného výkovku z nikelinového drátu. Na obr. 3 je přiklad provedení voskového předtvaru a formovacího kovového nosiče v...

Způsob přípravy pyridinu a pyridinových bází

Načítavanie...

Číslo patentu: 257645

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dvořák Mojmír, Faustman Jiří, Sedláčková Zdena, Čermák Jiří, Perný Vítězslav

MPK: C07D 213/09, C07D 213/10

Značky: pyridinových, pyridinu, přípravy, způsob, bázi

Text:

...cyklu účinnosti katalyzátoru bývá udávána obvykle 21 až 23 reakčni hodiny, výjimečně však i méně, a to 7 až 9 hodin. Po této době je třeba jej reqenerovat a aktivovat odstraněním usazených uhlíkatých látek spálením pomocí směsi dusíku 5 cca 3 až 5 z kysliku při teplotě nad 400 °c.Nyní bylo nově nalezeno, že uvedená syntéza pyridinu a jeho derivátů probihá dobře i na samotné čisté alumině a to v její alfa- i gama-formě, a přechodných...

Spalovací prostor

Načítavanie...

Číslo patentu: 257644

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F02F 3/26, F02B 23/06

Značky: spalovací, prostor

Text:

...v místě jejího spodního vyústění z kanálu. Osa kanáhľmůže být v rovině čela pístu rovnoběžná s osou pístu.Príklad provedení spalovacího prostoru podle vynálezu je znázorněn na přiložených obrázcích, kde obr. l znázorňuje jeho svislý řez, obr. 2 znázorňuje V púdorysu píst se spalovacím prostorem podle obr. 1, obr. 3 znázorňuje svíslý řez alternativnim provedenim spalovaciho prostoru, obr. 4 znázorňuje spalovací prostor podle obr. 3 V...

Sonda pro elektrochemické hodnocení korozní odolnosti kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257643

Dátum: 16.05.1988

Autori: Neuvirtová Jana, Jiroušová Dana, Pražák Milan, Tlamsa Jan

MPK: G01N 17/00, G01N 27/28

Značky: odolností, kovů, sonda, elektrochemické, hodnocení, korozní

Text:

...tekutého elektrolytu a vymezení přesné plochy pomocí izolujícího těsnění, jež bývá zdrojem chyb a úniku elektrolytu u dosud známých sond.vynález je blíže vysvětlen na popisu jeho konkrétního provedení pomocí připojeného výkresu, kde je znázorněn příčný řez sondou.Sonda sestává 2 pouzdra l válcovitého tvaru vloženého do výatupního otvoru g, Zhotoveného z elektricky izolační hmoty, V němž je vyjímatelně vložen porézní snímač g ~ tampon prosycený...

Způsob přípravy glykosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257642

Dátum: 16.05.1988

Autori: Marek Miroslav, Jarý Jiří, Novotná Zuzana

MPK: C12N 9/24

Značky: přípravy, způsob, glykosidů

Text:

...volného alkoholu a použitých rozpouštědel ze spojených filtrátů, případně filtrací přes vrstvu silikagelu po vymyti volného alkoholu zvýšením polarity elučního činidla. Odfiltrovaný heterogenní biokatalyzátor je možno opakované použít v dalších synthesach.vynález je dokumentován příklady použití, aniž by se jimi omezoval50 hmot. dílu polyglycidylmethakłylátu G-70 modifikovaného 1,6-diaminohexanem a aktivovaného glutaraldehydem bylo...

Chladicí zařízení blokového uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 257641

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vrbenský Václav, Čížek Karel

MPK: F25D 23/06

Značky: zařízení, chladicí, blokového, uspořádání

Text:

...chlazeného prostoru. lzolovaný výměník je pracný a zaujímáTyto nedostatky jsou odstraněny řešením podle vyná 1 ezu,jehož podstata spoćívá v tom,že výměník tepla pára - kapalina je umístěn do izolační mezistěný, oddělující část výparní hmmm od kondenzační.Výhody řešení podle vynálezu spočívají V tom, že je dosaženo jednodušší konstrukce chladicího zařízení při použití výměníku pára - kapalina, při stoupnutí chładicího výkonu.Umístěním...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257640

Dátum: 16.05.1988

Autori: Masák Vladimír, Novotný Josef

MPK: F28D 7/02, F28F 21/06

Značky: tepla, výměník

Text:

...buben s jedním čelem a zaisolovány bez obestavění - pravá polovina s návinem dvou paralelních výměníkových trubek s návinem ve dvou vrstvách se zpevněním vrstev jen páskováním a zaisolovánim bez obestavění.Na obr. 1 je vyobrazena nejjednodušší verze výměníkové trubky ł v řezu kolmém na podélnou osu, označen největším vnějším rozměrem g výměnikové trubky l, podélný prostor lg a sousední poáélné prostory łł a označený známymi značkami směru toku...

Několikavstupový analogově číslicový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 257639

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vašků Stanislav, Chytil Josef

MPK: H03M 1/12

Značky: převodník, číslicový, analogově, několikavstupový

Text:

...analogově číslicový převodník 5 je připojen obvod 2 loqického součinu, spojený zpětně 5 přepínačem l vstupull a se sběrnicí vyhodnocovacího zařízení lg. Dekodér 3 je rovněž přípojen na sběrnici vyhodnooovacího zařízení lg.Několíkavstupový analogově číslicový převodník podle vynálezu splňuje výhody koncepoí,tedy konstrukční jednoduchost převodníku s minimální dobou měření. Výhodnost spočívá zejména v tom, že používá většího počtu...

Letmé kyvadlové nůžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257638

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dofek František, Štyl Pavel

MPK: B23D 15/08

Značky: nůžky, letmé, kyvadlové

Text:

...médium A 3 a lamela łł spojky gg je tak svírána při sepnutí třecí spojky gg mezi setrvačnik gg a pist 15 spojky. Na druhý konec střižného hřidele 3 je připojena třecí brzda gł, jejíž lamela 33 je pevně spojena se střižným hřidelem 3. Tato lamela brzdy QA je svírána působenim pružin 53 brzdy na pist gg brzdy. Odbrzdění třecí brzdy gl se provádí zavedením tlakového média 3 na pist gg brzdy gl.Mechanismus kyvu nůžek je tvořen klikovým...

Regulátor průtoku plynu nízkotlakých hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257637

Dátum: 16.05.1988

Autori: Böhm Miroslav, Součková Marie

MPK: F16K 17/19

Značky: regulátor, hořáku, nízkotlakých, průtoku, plynů

Text:

...orgánu a průtočného množství.Uvedené nevýhody odstraňuje regulátor průtoku plynu nízkotlakých hořáků S regulační klapkou podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že regulační klapka je vytvořena jako polokoule ve tvaru kruhové úseče klínovitě oežiznuté pod úhlem 10 °, otočné podle osy kulového zaoblení kolmo k ose válcovitého otvoru tělesa klapky. U vynálezu jde tedy o škrticĺ klapku klínovitého profilu. Klínovitý tvar způsobí...

Zařízení pro řízení momentu motorů trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257636

Dátum: 16.05.1988

Autor: Skala Václav

MPK: B60L 15/20

Značky: řízení, motorů, trakčních, zařízení, vozidel, momentu

Text:

...Druhý vstup 302 prvního hradlovacího obvodu Q je připojen na první výstup 503 rozho dovacího bloku 5. Výstup 303 prvního hradlovacího obvodu Q je přípojen na první vstup 601 bloku 6 omezení derívace, jehož výstup 603 je připojen na první výstupní svorku Q zařízenía současně na pátý vstup 505 rozhodovacího bloku §.Druhý vstup 602 bloku 6 omezení derivace je připojen na výstup 403 druhého hradlovacíhoobvodu Q, jehož prvni vstup 333 je připojen...

Odrušovací filtrační zařízení s pulsním měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257635

Dátum: 16.05.1988

Autori: Raba František, Kýr Ladislav

MPK: B60L 9/12

Značky: měničem, filtrační, odrušovací, zařízení, pulsním

Text:

...kondenzátoru É. Tyto svorky jsou dále třetím a čtvrtým kabelem 1, § pripojeny na napájecí svorku gł a spoločnou svorku gg tyristorového pulsního měniče 2. Výstupní svorka 22 tyristorového pulsního měniče 2 je přípojena na zàtěž lg. Druhý kondenzátor gg je pátým a šestým kabelem ll, łg připojen k napájecí svorce Ql a společné svorce gg tyristorového pulsniho mčniče 2. Na zátěž lg je připojena rovněž společné svorka 2 tyristorového pulsního...

Způsob kontinuální separace drobných nečistot a nerozvlákněných zbytků z rozvlákněného sběrového papíru a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257634

Dátum: 16.05.1988

Autori: Gottfried Vladimír, Kmeco Rudolf

MPK: D21D 5/00

Značky: separace, nerozvlákněných, sběrového, rozvlákněného, provedení, kontinuální, způsob, tohoto, zbytků, drobných, zařízení, nečistot, způsobu, papíru

Text:

...skříní 3 s dělicí stěnou gg. Výstup přepadově skříně 3 je přes potrubí gg spojen se sáním čerpadla 5, jehož výtlak je potrubím 55 zaveden do sběrné skříně 5. Další částí zařízeníje konečně sítový třídič 1 se sítem Zł, vývodem lg, který je zaústěn do prostoru pod sítem ll a odveden lg. S prostorem nad sítem Zł sítového třídiče 1 potrubím gl je propojen vývod gg výplivu vířivého dovlákňovače 3, jehož vývod gl je společně s vývodemlg sítcvého...

Zařízení pro úpravu trhlin krytu vozovky k uložení těsnicí zálivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257633

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dražný Josef, Tejral Miroslav, Doležal Josef

MPK: E01C 23/09

Značky: krytu, vozovky, trhlin, těsnicí, zálivky, uložení, úpravu, zařízení

Text:

...ve tvaru velkého tiskacího písmene U vepsaného do kruhu a čelo dláta je vybroušeno do břitu, jehož břitová rovina svírá s podélnou osou dláta úhel 45 až 90 °. Břit dláta může být zhotoven ze slinutého karbidu.Hlavní výhodou zařízení je, že umožňuje sledovat nepravidelnou aktivní trhlinu ve všech rozvětveních a nepravidelnostech i při jejím náhlém směrovém odbočení až o 90 ° i více. Oproti úpravě trhliny kotoučovou pílou nedochází ke zbytečnému...

Způsob čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257632

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šafář Karel, Tesař Stanislav

MPK: C02F 1/52

Značky: čištění, způsob, odpadních

Text:

...také postup čistění síranových odpadních vod s nízkým obsahem pevné fáze krystalického síranu vápenatého ve směsi s jinými odpadními vodami o vysoké koncentraci suspenze,separacĺ pevné fáze, například na kalolisech. Při tomto způsobu čistění odpadních vod dochází k ředění koncentrované suspenze, čímž klesá efektivnost strojní separace a zvyšují se provozní náklady.Proto byly hledány cesty, jak omezit zasolování odpadních vod při jejich...

Elektromagnetický ovladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257631

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šťastný Josef, Floriánek František

MPK: H01F 7/16, H01F 7/08

Značky: elektromagnetický, ovladač

Text:

...uspořádaná kotva 1. První čelo kotvy 1 je spojeno s prvním dříkem łgł, zatímco druhé čelo kotvy 1 je spojenú s druhým dřikem łgg.Oba dříky łgł, ggg kotvy 1 maji menší průměr než jádro kotvy 1. Na prvni dřik łgł kotvy dosedá jedním koncem první vratná pružina Ag, zatimco druhý konec je opřen o tlačný čep Q zpětné vazby. Na druhém dříku 123 kotvy 1 je uspořádaná druhá vratná pružina gg,která je jedním koncem opřena o druhé čelo kotvy 1 a druhým...

Zařízení pro stabilizaci kontaktních ploch tlumicí klece u dvoupólových synchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257630

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Benda Břetislav

MPK: H02K 3/487, H02K 3/20, H02K 3/16...

Značky: synchronních, motorů, zařízení, tlumící, kontaktních, dvoupólových, stabilizaci, ploch, klece

Text:

...materiálu.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, znázorněného na připojeném výkresu.Na obr. 1 je schematický znázorněn řez kontaktní plochou vytvořenou klíny vinutírotoru s nemagnetickou bandáží čel vinutí rotoru rovinnou jdoucí hlavní osou stroje. Na obr. 2 je znázorněn půdorys kontaktní plochy podle obr. 1. Na obr. 3 je schematicky znazorněn pohled na tělo rotoru.Vodivé klíny l vinutí rotoru jsou opatřeny na...

Způsob úpravy odvinovacího Cu pásku časového zapalovače redukovaného náboje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257629

Dátum: 16.05.1988

Autori: Adámek Josef, Chmela Robert, Urban Ladislav, Polášek Milan

MPK: F42B 13/00

Značky: náboje, odvinovacího, způsob, zapalovače, pásků, úpravy, časového, redukovaného

Text:

...neodvinutí pásku a zablokováním zapalovače při dopadu střely na cíl.Předčasné odvinutí se podle stávajícího postupu doporučuje odstranit opakovaným žíháním stočených pásku, avšak tato operace má opačný účinek. Pásek změkne a při rotaci se odvine ještě rychleji než před opakovaným žíháním. Navíc je nebezpečí, že již stočené pásky se při žíhání slepí v důsledku těsného nabalení spirály. Během letu střely se pak pásky vůbec neodvinou a tím...