Archív za 1988 rok

Strana 77

Způsob výroby hydroxidu měďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247160

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šafaoík Ivo, Holuša Petr

MPK: C01G 3/02

Značky: hydroxidů, způsob, měďnatého, výroby

Text:

...fosforečnanových iontů k dosa ženi hodnoty pH suspense 7,5 až 9.Při způsobu podle vynálezu se výhodně používá koncentrace oxychloridu měčnatěho ve výchozi suspensi nejvýše 25 hmotnosti, obzvláště 10 až 15 hmotnosti. Kyselina fosforečná nebo fosforečnanové ionty se přidávaji výhodně k dosaženi koncentrace fosforečnanovýchReakce oxychloridu mědnatého s hydroxidem alkalického kovu a/nebo kovu alkalické zeminy se provádí výhodné při teplotě...

Způsob výroby komplexotvorných kruhových etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247158

Dátum: 16.05.1988

Autori: Snášel Zdenik, Holas Mikuláš, Janderová Blanka, Voddejs Vladimír, Bendová Olga

MPK: C07D 323/00, C08K 5/15

Značky: výroby, kruhových, komplexotvorných, etherů, způsob

Text:

...nitroskupiny,vázané na aromatickém kruhu bis~kruhovó ethcrové strnkturní jednotky, a řetězce spojujĺcí obě kruhové etherové jednotky je vázán na aromatický kruh přes urethanovon resp. moćovinovouUvedené nitroskupiny tvoří intramolekulárně vodíkový mústek s NH-jednotkou urethanovć resp. močovinové skupiny. obě tyto kruhové etherové jednotky zaujímaji optimální sterickou polohu potřebnou k vytváření komplexu pouze s íontom draslíku, Čĺmž vzniká...

Tryska pro zanášení útku na tryskovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247157

Dátum: 16.05.1988

Autor: Harlass František

MPK: D03D 47/30

Značky: tryskovém, zanášení, tryska, stavu, útku, tkalcovském

Text:

...gg k úseku ggg s menším průměrem válcového vnějšího tělesa 23 kvymezení komolokuželového prostoru âi spojeného sbíhavě s vál covým prostorem gg.se šroubovým spojením mezi válcovým vnitřním tělesem gg a válcovým vnějším tělesem ggvyvolává otáčení vnítřního váloověho tělesa gg kolem své osy osový přesun ve vztahu k válcevému vnějšímu tělesu 31. Kolem úseku ggg 5 větším průměrem válcového vnitřního tělesa gg je namontován O-kroužek Q k...

Hokejka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247156

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kroupa Milan, Stark Josef

MPK: A63B 59/12, A63B 59/14

Značky: výroby, hokejka, její, způsob

Text:

...vytváříkolem celistvého jádra 3 povrchovou vrstvu łł, což je zrejmé z obrázků 2 a 3.Polyesterová umělá hmota tedy vyplňuje otvory 1 V čepelové části 3, čímž se z polyesterové umělé hmoty vytvářejí malé osnovy, které veskrze příčně rozšiřujĺ čepelovou část 1Vzhledem k tlouštce zesilujícího pruhu §, která je menší než šířka drážky §, prenikápolyesterová umělá hmota do drážky Ž a uzavírá pruh § na jeho obou stranách.Polyesterová umělá hmota...

Způsob výroby jemně práškového oxidu křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247155

Dátum: 16.05.1988

Autor: Thelen Vladimír

MPK: C01B 33/143

Značky: výroby, způsob, práškového, křemičitého, jemné, oxidů

Text:

...tlakový vzduch, tlakoměr s přesnou stupnicí, filtrační papír Mn 615 0 průměru 15 cm firmy Macharei a Nagel, Düren nebo papír stejné jakosti, dvoulitrová měrná kádinka,dvoulitrový odměrný válec a stopky.Postup je popsán s přihlédnutím k přiloženému obrázku. Pro měření je filtrační zařízení umístěno ve svislé poloze a je výhodně upevněno na stojanu. Spodní část l filtračního zařízení je možno uvolnit povolením šesti sklopných šroubů 3, pak se...

Zařízení pro výrobu čisticí pěny z kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247154

Dátum: 16.05.1988

Autori: Paoízek Bedoich, Holas Mikuláš

MPK: B01F 13/00

Značky: čisticí, pěny, kapalin, zařízení, výrobu

Text:

...do něhož je zapojen regulační dávkovač, s potrubím, spojujícím první heztlakovou nádrž s odstředivým čerpadlem. Regulační dávkovač je tvořen dávkovacím čerpadlem.Výhoda vynálezu spočívá v tom, že odstraňuje převážnou část ručních úkonu spojených s výrobou pěny, zajíščuje bez použití tlaku nepřetržitou výrobu hustá pěny, jejíž povrchová agresivnost a stabilita je requlovatelná množstvím přiváděného rozpouštědla.Příklad jednoho provedení...

Zařízení pro měření popřípadě pro nastavení délky nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247153

Dátum: 16.05.1988

Autor: Markvart Zdenik

MPK: D03D 47/36

Značky: délky, nitě, popřípadě, měření, nastavení, zařízení

Text:

...takže lze dosáhnout optimálního tkacího provozu a co nejmenšího odpadu niti na chytové straně tkalcovského stroje.Vybráním 2 upraveným na vnitřním obvodu, obvodové části 7 lze docilit toho, že obvodo vá část 1 obsahuje úsek Zł o menším průřezu lg. Tím se obvodové část 1 při pohybu prstenců 2. 6 doleva spolehlivě pohybuje směrem ven.24715 4 U pozměněného příkladu provedení, znázorněného na obr. 1 čárkovaně, se závity 27 a niti, odtažené z...

Způsob snímání abnormality útkového detekčního zařízení ve tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247152

Dátum: 16.05.1988

Autor: Paoízek Bedoich

MPK: D03D 51/34

Značky: zařízení, útkového, způsob, abnormality, detekčního, snímání, tkalcovském, stavu

Text:

...odpadu příze k detekční části, následkem vnějšího hluku, nedostatečného uzemnění obvodu, částečného rozpojení drátu nebo jeho přetržení, objevují se rovněž jak V úhlovém rozsahu Adetekce útku tak i V úhlovém rozsahu êz detekce abnormality stejným způsobem, jako když se přĺlepujĺ odletky k detekční části.vynález využívá té skutečnosti, že se vnější nesprávne signály §o objevují také v úhlo 247152 4vém rozsahu 52 detekce abnormality a...

Způsob úpravy slévárenských forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257700

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šebor Pavel, Veselý Milan

MPK: B22C 1/00, B22C 9/12

Značky: úpravy, způsob, slévárenských, forem

Text:

...v tom, že horní plochy rorém se po odlití zasypou nejméně Jednouvrstvou slévárenského ostřivaobsahujio 1 ho 2 až 10 vodní roztokreagenčnich látek, jako . manganistanudrase 1 ného a nebo kyseliny fosforečnéc 1 ÁZpůsob podle vynálezn je vhodný.zejm 6 na pro místa3 největším vývinem plynu, jako jsou výfuky, okoli nálitků a vtokq. vrstva zásypů se ćo 11.pod 1 e objemu formy V případě jzreagováni účinných látek během vývinu škodlivin lze zásyp...

Hlava šnekového vytlačovacího stroje na mletí pryžových nebo pryžotextilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257699

Dátum: 16.05.1988

Autori: Janík Jaroslav, Boušková Libuše

MPK: B29C 47/08

Značky: mletí, vytlačovacího, stroje, hlava, pryžových, šnekového, materiálů, pryžotextilních

Text:

...prostřednictvím opěrné příruby~ resp. rotační příruby k prodlouženému konci šneku a druhý pak bud přímo nebo prostřednictvím statické příruby ke koncové části pracovního válce vytlačovacího stroje. 4Řešení podle vynálezu odstraňuje prakticky všechny dříve uváděné nedostatky mletí ve štěrbině, jejíž stěny svírejí s osou šneku úhel o až 15 °. Vůle šneku nemá v tomto případě již podstatný vliv na změny šířky štěrbin a je tedy prakticky...

Zařízení pro zpracování úletu při granulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 257698

Dátum: 16.05.1988

Autori: Doruška Jan, Míča Karel

MPK: B01J 2/00

Značky: zpracování, úletů, zařízení, granulací

Text:

...ke granulování, nevytváří nebezpečí změn vlastností granúlátu, výlisků a výrobků.-současně dochází ke snížení ztrát při mletí, granulování a vý plachu na minimum.Zařízení podle vynálezu tvoří s původním zařízením sušárny Zuzavřený okruh. Schématicky-je znázorněno na přiloženém výkrese v obrázku 1. .Jeho součástí je stávající sedimentační nádrž g rozdělená na sedimentační část A a odkalovací část Q, doplněná výpustný ímí kohouty g a...

Ovládací zařízení magnetického spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257697

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novák Oldřich, Svoboda Oldřich

MPK: B67D 5/10

Značky: magnetického, spínače, ovládací, zařízení

Text:

...z jednoramenné ovládací páky l opatřené na jednom koncipermanentním magnetem g a na druhém konci pouzdrem . Jednoramenná ovládací páka l opatřená pouzdrem 3 je výkyvně uložená na pevném čepu A uchyceném ve vodící kostce lg.V jednoramenné ovládací páce l je vytvořen otvor Ž, ve kterém je volně uložen unášecí čep § upevněný v přeaouvadle 1.Na nosné deace g je upevněn magnetický spínač Q, v jehož přední části je vytvořena apínací místo lg....

Zařízení k vnitřnímu naškrabávání strojně foukaných, k opuknutí určených dutých, zejména tlustostěnných nebo rozměrných skleněných výrobků s hlavicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257696

Dátum: 16.05.1988

Autor: Schula Miroslav

MPK: C03B 33/06

Značky: zejména, tlustostěnných, zařízení, sklenených, vnitřnímu, hlavici, naškrabávání, určených, foukaných, strojně, výrobků, dutých, rozměrných, opuknutí

Text:

...půdorysný pohled s-částečnými řezy na naškrabávací zeřízení v klidové poloze, hobr. 5 detailní půdoryený pohled s částečnými řezy na naškre bávací zařízení v pracovní poloze, u obr. 6 půdorysný pohled na zakládecí stolek v duplexním uspo řádání-3 obr. 7 pohled zdala z roviny A-A(obr. 2) na pohon hřídelů otočnýoh nosičů.Jako príklad provedení je znázorněno duplexní zařízení,ktoré umožňuje neäkrabávat najednou dva výrobky a je metalová no...

Zařízení k selekčnímu výběru přenášených dat z pracovního souboru technologického regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257695

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hercik Petr, Kopřiva Václav

MPK: B21B 37/00

Značky: souboru, výběru, selekčnímu, technologického, pracovního, přenášených, regulátoru, zařízení

Text:

...galvaníckého oddělení Dále zařízení podlehvynálezu seatává z přepínacího bloku §. realizovanéhc např. tvarovacim a přepínacím členem, řídícího bloku g což je např, programovací technologický regulátor a zadévacího bloku gg, seetaveného z ovládacích a zadávacích zařízení v ovládacím pultu.Jednotlivá čidla gâłp šàł. gůł, ââł a bloky Q až łg jsou pakzapojeny náeledovně. Výstup čidla gàł polohy rozvíjedla 3 jespojen e ínformačním...

Penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257694

Dátum: 16.05.1988

Autori: Nešvara Jaromír, Burian Erik, Michalec Zdeněk, Gürth Daniel

MPK: G01N 3/40

Značky: penetrometr

Text:

...stávajících statických penetrometrů se odstraní penetrometrem podle vynálezu, tvořeným tělesem s vybräním pro uložení ručičkového úchytkoměru, jehož dotykový hrot je uložeñv osovém otvoru telesa, jehož podstata spočívá V tom, že tělesopenetrometru je válcové na horním konci opatřeno souosým vodícím. použdrem pístu na jednom konci se stavitelnou dotykovou tyčinkou dotýkověho tvaru ručičkového úchytkoměru, kde píst je na druhém konci...

Náhradní zapojení cirkulačního čerpadla sytiče pro výrobu síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257693

Dátum: 16.05.1988

Autor: Hollein Arnold

MPK: C01C 1/242

Značky: náhradní, cirkulačního, sytiče, výrobu, zapojení, amonného, síranu, čerpadla

Text:

...chodu sytiče v havarijních případech porušení přítoku čerstvé yseliny sírové do sytíče. Náhradní potrubní okruhy podle vynálezu je možno instalovat stabilné, nebo je v mísiních podmínkách někdy výhodnější- mít příprevenu sadu flexibilního potrubíí - pro okam~žitou montáž V případě poruchy. Včeané uvedení náhredního.zapojení oirkulačního čerpadla v případě poruchy přítoku kyseliny sírová e náhradní provoz až do doby přepojení plynu na rezervní...

Deskový výměník pro nepřímou výměnu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257692

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bošina Bohuš, Burda Ladislav, Suchan Josef, Křepelka Jan, Fína Rudolf, Lasica Štefan

MPK: F28F 3/08

Značky: výměník, tepla, výměnu, nepřímou, deskový

Text:

...vstupy a výstupy teplonosného média, kdežto obrysovými šipksmi je znázorněn tok ohříveného édia.Deskový výměník tepla podle vynálezu je tvořen dvěma protilehlými základovými desksmi g, v nichž jsou upraveny zářezy pro zssunutí spojovacích svorníků Q, pomocí nichž jsou základově desky 3 spojeny přes těsnění s komorou 1 výměníku. Komora 1 výměníku má tvar krychle a je dělens mezistěnsmi g s přepouätěoími otvory. Mezistěny g dělí v příkladu...

Zapojení obvodu pro korekci teplotní závislosti a změnu izotermického bodu pH elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257691

Dátum: 16.05.1988

Autori: Jursík Zdeněk, Semler Miloslav

MPK: G01D 3/04

Značky: elektrody, změnu, zapojení, izotermického, korekcí, závislosti, obvodů, teplotní

Text:

...vstup Aañ převodníku je přivedeno pŕoměnné napětí,z běžce prvního potenciometru a druhý potenoiometr je napájen z běžně prvního potenoiometru. přičemž proměnnó napětí se přivádí z bäžoe druhého potenoiometru na vstup A-Dpřevodníku.v dalším, s přihlédnutím k. připojeněmu výkresu,je zapojení podle vynálezu Jako jedno z konkrétních provedení, blíže popsáno.Na obrázku je znázorněnErvní potenoiouetr 1, druhýpotenciometr g, A-D převodník 1,...

Nízkolegovaná ocel na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257690

Dátum: 16.05.1988

Autori: Žák Jan, Müller Rostislav, Chmelař Miloslav

MPK: C22C 38/44

Značky: nízkolegovaná, odlitky

Text:

...40,30 mědi, 0,002 až 0,005 st boru, 0,001 až 0,100 niobu a zbytek do 100 95 železa. Řešenñmpodle vynálezu se dosahuje vyššího účinku tím, že dochází ke snížení hmotnosti odlitků při zachování jejich užitných vlastností. Dále docházítaké k úsporám surovín, energiePříklady chemického složení taveb a dosažení jejich mechanických hodnot po tepelném zpracování normalizace 92 D° G/vzduch kalení 880 ° G/voda popouštění 670 ° O/vzduchPři tavbě...

Manipulační úchopka na substrátové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257689

Dátum: 16.05.1988

Autor: Steiner Stanislav

MPK: H05K 13/02, B65G 47/86

Značky: desky, substrátové, manipulační, úchopka

Text:

...strukturálních změn substrátovć desky. Manipulační ůchopku lze přitom vyrobit 2Vynález bude dále podrobnčji popsán podle přiložených výkrésů, kde na obr) 1 je znázorněn pohled shora na při kladné provedení mahipu 1 ąčnííchopky na substrátbvé deàkypodle vynálezu a na obr. 2 je znázorněn pohled z boku namánipulaěnł ůchppku na substrátovč desky z obr. 1.Na obr. 1 je znázorněna rukojeř ł ve tvaru rovnoramenného trojůhelnfka s odlehčenou...

Zhušťovač pramene vláken pro ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257688

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

MPK: D01H 5/72

Značky: bezvřetenové, zhušťovač, ojednocovací, jednotky, spřádací, vláken, ústrojí, pramene

Text:

...chromu, je nutné odlitek přesně opracovat, zejména třmen,do něhož je pak vsouváno plastové těleso zhušřoveče a leštit ob~zvlášť pečlivě skluzovou plochu, na kterou je ve funkci přítláčen poděvacím válečkem pramen vláken prošlý plastovým tělesem zhuäřoProvedeni tvrdého chromování kovového nosného tělesa se aklu zovou plochou, otvorem,.třmenen a nožkani je ztíženo působením třmenu, nebotten tvoří Feradayovu klec, tzn. stíní elektrickému poli...

Zhušťovač pramene vláken pro ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257687

Dátum: 16.05.1988

Autori: Chott Jaroslav, Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří, Klapka Jaroslav

MPK: D01H 5/72

Značky: ústrojí, jednotky, vláken, pramene, spřádací, bezvřetenové, zhušťovač, ojednocovací

Text:

...leštění skluzové plochy a nožek, kdy zejmé na uožky při příčném leštění trhají leštící kotouče.Z uvedeného popisu známého provedení zhušřovače vyplývá, žej problematickou částí konstrukčního uspořádání je zejména třmenona kovovém nosném tělesu, který zapřičišuje výše popsené kompli kace při výrobě a zvyšování nákladůUvedené nevýhody jsou odstraněny uspořádáním zhuäřovače podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že kovové nosné...

Způsob výroby umělých nástrah z plastů pro lov ryb na udici

Načítavanie...

Číslo patentu: 257686

Dátum: 16.05.1988

Autor: Veruovič Budimír

MPK: B29C 45/00, C08L 27/06, B29K 27/06...

Značky: nástrah, způsob, umělých, výroby, udicí, plastů

Text:

...se vpravuje do předehřáté formy pod tlakom za použití například zubového čerpadla nebo injekční střikačky.Po ochlazení hmoty ve formě na teplotu 60 až 100 °C je možno hotový produkt, tedy návňadu, vyjmout z formy. V pří padě výroby něko 1 ikabarevné.návnady postupuje se tak, že se ná vnada vyrobí V jedné barvě e druhá, respektive třetí barva se nąnáši na příslušnou část návnady štětečkem nebo vstřikovánimu Háček se zavádí do návnedy po...

Zapojení pro vyhodnocení signálů z dvoustavových snímačů neelektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257685

Dátum: 16.05.1988

Autor: Jehnička Jiří

MPK: G01D 21/02, H03K 17/30

Značky: vyhodnocení, snímačů, veličin, zapojení, neelektrických, signálu, dvoustavových

Text:

...vstup pomocného kompàrátoru 5. Neinvertující vstup tohoto konparátoru 5 je.přes šestý odpor 11 uzenněn. Výstup ponocneho komparátoru 5 je pak přípojen přes první odpor 5, který spolu s druhým odporem g tvoří odporový dělič, k třetínu odporu Z,e.tím i k invertujícínu vstupu konparetoru 1 detekovaneho napětí.- 3 Ze předpokledu, že pozepnutí přístroje bude na vstupní evorce 2 kladne napětí potom i na výstupu komparátoru 1 detekovaněho napětí...

Zařízení k dávkování vzorků do kapilární kolony plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257684

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kameníková Irena, Rezl Vlastimil

MPK: G01N 30/16

Značky: plynového, dávkování, zařízení, chromatografu, kolony, vzorků, kapilární

Text:

...se zdrojem inertního p 1 ynu,přičemž vstup kapiláry je připojen k vícecestnému ventilu s dávkovecí smyčkou, jehož jeden vstup je spojen se zdrojem vodíku s regulátorem tlaku, zatímcovýstup kapiláry je napojen na vstup kapilární kolony plynového ohromatografu.Výhodou popisovaného zařízení je že dovoluje analyzovat velké dbjemy vzorků (1 - 100 ml) kapilární plynovou chromatografiíy což má význam především pro stopovou analýzu a tak zvanou...

Lamelová vestavba pro kruhové sedimentační nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 257683

Dátum: 16.05.1988

Autor: Rybička Jiří

MPK: C02F 1/40, C02F 1/52

Značky: lamelová, kruhové, sedimentační, vestavba, nádrže

Text:

...vestavby a tím i celého zařízeníą Zařízepní s tímto druhem vestsveb zůstávají rozměrově větší a tím ažo 50 hmotnější oproti vestavbám podle vynálezuUvedené nedostatky jsou odstrsněny řešením podle vynálezu,jehož podstatou je svazek soustředně uložených lamelových vložek tvaru komolého kužele, vyztužených na vnitřním povrchulištami a mezi sebou vhodným způsobem vzájemné spojených. Volbou počtu průtokových kanálů,tJ větším nebo menším počtem...

Ventilační jednotka brzdového odporníku trakčních kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257682

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pohl Jiří, Kahoun Miroslav

MPK: H01C 1/08, F01P 5/06

Značky: kolejových, ventilační, trakčních, brzdového, odporníku, vozidel, jednotka

Text:

...pásů, se snižuje, protože odporník je ochlazo ván nerovnoměrně. Tento jev bývá řešen neustálýmzvětšovánímmnožství vzduchu zvyšováním výkonu motorventilátoru, což je energeticky i konstrukčně nákladné a ekonomicky nevítanêVýše uvedené-nedostatkvjodetranuje ventilačnf jednotka brzdových odpornfků trakčnfch kolejových vozidel sestávajfcf z elektromotoru, axiálnfho ventilátoru a mezikusu podle vynâlezu,jehož podstata epočívâ v tom, že ve vnitřní...

Zapojení řízeného polovodičového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 257681

Dátum: 16.05.1988

Autor: Štekl Miloslav

MPK: B60L 15/20, H02M 7/12

Značky: zapojení, řízeného, měniče, polovodičového

Text:

...způeoby řízení. .Příkladné zapojení řízeného poloyodičového měniče podle vynálezu je schemeticky znázorněno na přiloženém výkresu.A Anoda páté diody lg e prvního tyristoru ł je připojenak jednomu vývodu zátěže łg a anoda pátého tyristoru Q a první diody g je připojena k jednomu vývodu zátěže gg. Katode pátého tyrietoru§ a páté diody 32, jakož i anode-šesté diody łi a šeatého tyrietoru Š jsou připojeny k jednomu vývodu vinutí...

Torzní dynamometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257680

Dátum: 16.05.1988

Autori: Slezák Pavel, Ellinger Karel

MPK: G01L 5/24, G01M 19/00, G01N 19/04...

Značky: dynamometr, torzní

Text:

...měření. Valivé uložení všech pohýblivých součástí přitmm umqžňgje vysokou přesnost měření u to Jak statických tak í dynamických.Výhodná je rovněž snadné manipulomatelnost ťorzním dynamometŕcm poúie vynálczu §ři.provoznĺm měření na stavbách, v nbtížnýçh pmloháçh a podobně.Vynález budb dále podrobnějí popsán podle přiložqných výkrésů,na němž je znúzorněnm příkladné provedení torzního dynamometrú podle řynálezuťV přík 1 adnêUproveąemí,...

Způsob odstraňování odstředěného kovu z odtředivek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 257679

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bureš Stanislav

MPK: B04B 11/04

Značky: způsob, odstraňování, provádění, zařízení, odstředěného, odtředivek

Text:

...čistotou granulátu,takže ten může opět sloužit k dalšímu použití pro vlastv ní proces žárového pokovování. Samočinný proces odstraňování odstředěného kovu z odstředivek a zařízení k jeho provádění podle vynálezu rovněž snižuje nároky na obsluhu aumožňuje uskutečnit prakticky bezobslužné pracoviště propodle vynálezu okamžité ochlazení pokovených součástí ihned po jejich odstředění, což proti známým způsobům odstŕedování nad hladinou pokovevecí...

Zařízení pro tlumení kmitání cívkového rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257678

Dátum: 16.05.1988

Autori: Horatschke Rudolf, Houšť Václav

MPK: B65H 54/52

Značky: kmitání, cívkového, rámu, zařízení, tlumení

Text:

...výkrese. kde značí obr. 1 - bokorys uspořádání tlumícího zařízení e navíjecím ústrojím a obr. 2 - detail tlumícího zařízení v příčném řezu.Na obr. 1 je znázorněna příze 3 vypřádaná ze spřàdací komory ł a která je navíjena na cívku 5 uloženou v cívkovém rámu 5, kyvně uloäném na čepu 55. Pevnou eoučástí cívkového rámu 5 je objímka §, do které zapadá kulový čep Z, ktorý je pevně přípevněn k třecí čelístí Q. Třecí čelíst g a łg obepínejí táhlo § a...

Magnetický obvod statoru stejnosměrného stroje točivého s pomocnými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 257677

Dátum: 16.05.1988

Autori: Rákos Jaroslav, Mezírka Milan, Žák Zdeněk

MPK: H02K 1/06

Značky: statoru, stroje, točivého, obvod, magnetický, pomocnými, stejnosměrného, póly

Text:

...potřebu zvětšování objemu vodičů budicího vinutí hlavních pőlů magnetického obvodu atatoru. Je přitom nasnadě, že pro dooílení požadované mechanické tuhosti výhodného řešení magnetického obvodu statoru stejnosměrného stroje točivého s pomocnými pőly podle vynálezu jsou technologické spáry v jednotlivých vrstvách plechñ svazku plechů pravidelně prostřídány tak, aby příslušné technologické spéra v jedné vrstvě plechů bvla překryta v tomto...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní zvyšující toleranci k obsahu zanášených tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257676

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novotný Miloš, Kühnl Zbyněk, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: prísada, zvyšujíci, toleranci, zanášených, zinkovacích, obsahu, slabě, tenzidů, kyselých, lázni

Text:

...kvalitu vylučovaných povlaků.Popsané nedostatky odstraňuje přísada podle vynálezu, je hož podstata spočívá v tom, že přísada je tvořena jednou, nebosměsi sloučenin obecného vzorce, n f 5 až 50 Bylo zjištěno, že tato přisade má schopnost podstatnč zvy~ šovatvtolerenci zinkovacích lázni k obsahu tenzidů zanáěených z odmaštovecích ada 1 ších lázní. Při Ďtjím použití se prodlužuje interval mezi potřebnými regeneracemi způsobenými výskytem...

Zařízení na čištění srovnávacích dvířek dveří koksovacích komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 257675

Dátum: 16.05.1988

Autor: Fojtík Jan

MPK: C10B 25/00

Značky: zařízení, srovnávacích, dveří, komor, čištění, koksovacích, dvířek

Text:

...stroj, ale apadnou na obeluhovací plošinu, kde je jejich odstranění jednoduché.Na přiloženýoh výkreeech je znázornčno příkladné provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr.1 je nárya zařízení uapořádaného na ploäině srovnávaoí tyče,na obr.2 je jeho bokorys a na obr.3 pohled vedený směrem -P- z obr.1.Zařízení na čištění arovnávacích dvířek v příkladněm pro~ vedení podle vynálezu je tvořeno stojanom l, opatřenýmne.jednomi druhém horním...

Způsob přípravy zesítěného poly(2-hydroxyethylmethakrylátu) s botnavostí vyšší než 40 procent vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257674

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: C08J 3/24, C08F 20/28

Značky: přípravy, procent, způsob, zesítěného, botnavostí, vyšší, poly(2-hydroxyethylmethakrylátu

Text:

...postupně difunduje pomalým sušením na povrch. Při přípravě fólií je sušení rychléí Tlustší vrstvy lze také vytvářet postupně, naléváním dal šího roztoku na vrstvu předem vysušenéhopolymeru. Tím se sušení dá urychlit, zvláště provádí~li se při teplotě blížící se bodu va~ru rozpouštědla za daného tlaku.Meziproduktem po odstranění rozpouštědla za teplot pod 40 OC je ještě nezesítěný tuhý, vzduchosuchý p 0 lymer)p 0 přÍpadě kopolymerkterý...

Způsob regenerace vyčerpaných lázní na leptání mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257673

Dátum: 16.05.1988

Autori: Špalek Otomar, Thumová Milada, Paseka Ivo

MPK: C25C 1/12, C01G 3/00

Značky: vyčerpaných, regenerace, způsob, leptání, lázni, mědi

Text:

...vznikají jednak.při vlastnim leptání a zejména pak při elektrolýze anodickouoxidaci organických látek přítomných V lázních jako oxidovadla nebo komplexujíci látky.Zvýšení leptacích rychlosti na hodnoty typické pro čerstvé leptací lázně lze dosáhnout postupem podle předloženého vynálezu, jehož předmětem je způsob regenerace vyčerpaných lázni na leptáni mědi, v nichž je měč obsažena v komplexní formě. Podstata vynálezu spočíva v pracovnim...

Zařízení pro zapřádání příze na bezvřetenovém spřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 257672

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kaloušková Eva, Buryšek František, Bače Jiří, Hortlík František

MPK: D01H 15/02

Značky: stroji, příze, bezvřetenovém, zapřádání, zařízení, spřádacím

Text:

...a zapřádací kanál je alespoň ve své spodní částí tvořen dvěma souoae upravenými trubicemi e podélnýmí ätěrbinamí, přičemž alespoň jedna trubice je upravene otočně e opatře dna hnacím ramenem epojeným e ovládacím zařízením.Rovněž je výhodné provedení zapřádacího kanalu, který je tvo~ ířen dvěma těleay s drážkou tvaru zapřádacího kanálu, ktoré k sobě příléhají a z nichž aleapon jedno je upraveno na čepu výkyvně v noenémdtěleae a opatřeno...

Přípravek pro montáž a údržbu uzlů a dílů na špici kolesového výložníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257671

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šimůnek Jiří, Pecha Emil, Dočkal Lubomír

MPK: E02F 9/00

Značky: kolesového, údržbu, dílů, přípravek, špici, montáž, uzlů, výložníku

Text:

...koleso zůstává umístěno a uchyceno ve svislé poloze na přípravku. Další výhodou je, že přípravek lze použít místo montáž~ ní podpěryůy případech, kdy při údržbě nebo prováděných opravách je nutné podepření kolesového výložníku.Na výkresu je v příkledném provedení schématicky znázorněn předmět vynälezu, kde na obr. 1.je přípravek v bočním pohledu s kolesem a znázorňuje výškovou stavitelnost kloubově uložených.opěrných bodů nosného...

Zapojení k měření tloušťky stěny výrobků z dielektrického materiálu, zejména skleněných výrobků, pomocí kapacitního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257670

Dátum: 16.05.1988

Autor: Novák Aleš

MPK: G01B 7/08, C03B 5/16

Značky: dielektrického, materiálů, tloušťky, snímače, stěny, sklenených, zapojení, kapacitního, výrobků, pomocí, měření, zejména

Text:

...procesů.j Příkledné provedení vynálezu je popeápno dále a sohemeticky znázoměno na. pripojených výkresech, z nichž předsta» je .obr. 1. blokově schema. zapojení, obr. 2. čaeovýprůběh korekčního měření e. obr. 3. časový průběh inspekčního měření .Kepecitní snímač 1 (obr- 1) sestávąjící ze dvou elektrod, jejichž čelnzí plochy .přilěhejžĺ k měřenému místu stěny výrobku,na př. skleněne lahve, .je napojen ne. vstup měříoího...

Způsob přivádění páry do předloh koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257669

Dátum: 16.05.1988

Autori: Caudr Zdeněk, Sikora Petr

MPK: C10B 27/04

Značky: koksárenské, přivádění, způsob, předloh, baterie, páry

Text:

...nedostatky odatraňuje způsob přiváděni páry do dvoupředlohové koksárenské baterie podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že před obsazováním koksovací komory nebo koksovacích komor se v příelušném oarním bloku otevře průchod páry do jedné z rozváděcích větví a odvod vodního konden~ zátu u protilehlé větve, poté ee otevře přívod páŕy 1 u této větve a odvod vodního kondenzátu se uzavře.Postup časového sledu propouštění páry k...