Archív za 1988 rok

Strana 76

Způsob výroby dodatečně laminovaných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244058

Dátum: 01.06.1988

Autor: Buryan Petr

MPK: B32B 27/00

Značky: výroby, způsob, dodatečné, spojů, laminovaných

Text:

...tkanine sanotní se musí z povrchu velmi pečlivě obrousit, protože by naopak sama zhoršovale pevnost budmuäho spoje. Z toho důvodu se také tento způsob, ač jinak velmi výhodný, v širším měřítku neužívá. Další nevýhodou těchto tkanin je okolnost, že poměrně hustá a jemnétkanivo zanechává i po odtržení hladký povrch, bohatý na pryskyřici, což dále snižuje pevnost spoje.Výše uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje způsob výroby dodatečně...

Vypěňující epoxidová lepící pasta pro teploty vytvrzování 170.sup.o.n C

Načítavanie...

Číslo patentu: 244057

Dátum: 01.06.1988

Autori: Palatý Jioí, Jonáš Jaroslav

MPK: C09J 3/16

Značky: vypěňující, epoxidová, teploty, vytvrzování, pasta, 170.sup.o.n, lepicí

Text:

...hmotnostních dílů smáčedla, dále lepící pasta obsahuje 28,5 hmotnostníoh dílů diaminodifenylmetanu v makromolekulární aminoformaldehydové pryskyřici a 10,0 hmotnostních dílů aminoamidu jako tvrdidla.Využitím vynálezu se dosáhne průměrné smykové pevnosti dvojitě přepláto spoje 7,0 - 10,0 MPa a simulované smykové pevnosti 3,1 - 3,3 MPa. Další výhodou past je jejich nestékavost a zvětšení objemu při vytvrzování nejméně o 100 .100 hmotnostních...

Ucpávka s řízeným průsakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244056

Dátum: 01.06.1988

Autor: Valenta Svatopluk

MPK: F16J 15/54, F16J 15/46

Značky: řízeným, průsakem, ucpávka

Text:

...je vytvořeno obvodové válcové vybrání ggg, jehož boční plocha § 22 v nástavné části 2 tělese 2 je zkosená směrem k tlakovému prostoruŽ čerpadla a druhá boční plocha § 25 obvodového válcového vyhrání ggg v tělese 2 čerpadla na straně tlakového prostoru Žje radiální. Průchozím otvorem gg tělesa 2 čerpadla a jeho nástavnou částí 2 prochází rotorová část l ucpávky. Staterová část g ucpávky je tvořena jednak váloovým pryžovým prstenoem gł...

Zapojení odtlakovacího systému ucpávek turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244055

Dátum: 01.06.1988

Autori: Filip Aleš, Bolková Vira, Bolek Silvestr

MPK: F04D 29/66, F04D 29/12

Značky: odtlakovacího, zapojení, systému, turbokompresoru, ucpávek

Text:

...odpadním olejovym potrubím 2. Plynové prostory lg,lgg ve apodních čàstech ucpàvek 5, 39 jsou spojeny větvemi llg,lll emíšeného potrubí ll s vysokotlakýn odlučovačem lg oleje,který je propojen na obrázcích neznàzorněnym potrubím přes uzavírací ventil s odpadem oleje. Plynové potrubí 12 z odlučovače lg oleje je propojeno s oběma větvemi lgg, lil ucpâvkového plynového potrubí li. Prvá větev lłg je vyvedena z horní části plynového prostoru lg prvé...

Zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 244054

Dátum: 01.06.1988

Autori: Danel Gustav, Sklenáo Jaroslav, Smetana Oldoich, Šoch Antonín

MPK: F16K 15/08

Značky: ventil, zpětný

Text:

...vynálezu, že vývrt v opěrné desce je opatřen závitem, do kterého je pojistný šroub žaěroubovaný.Vyěěího účinku řešení zpětného ventilu dle vynálezu je dosaženo jednak odetraněním nutnosti použití značné přídavné sily při montáži pružné opěrné desky respektive dvoudílného kroužku k deformaci bud opěrné desky samotné nebo zejištovací pružiny,čímž značně vzroste spolehlivost e bezporuchovost funkce zpětné~ho ventilu a jednoduchým...

Stavitelná zarážka pro ustavení vrstev tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244053

Dátum: 01.06.1988

Autori: Lapiš Evžen, Ciner Petr

MPK: B65H 9/06, B65G 57/18

Značky: vrstev, tyčového, materiálů, zarážka, stavitelná, ustavení

Text:

...přejíždění vozíků mezi dvěma určenými polohami. Délka cyklu přesouvání stavitelné zarážky z jedné do druhé polohy a zpět minimálně nebo vůbec neovlivnuje dobu pro ukládání hrání.Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné provedení stavitelné zarážky pro ustavení vrstev tyčového materiálu podle vynálezu, kde na obr. 1 je nárys části zařízení e na obr. 2 řez A - A 5 obr. 1 znázorňující bokorys zařízení,včetně příkladného provedení...

Analogově číselníkový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 244052

Dátum: 01.06.1988

Autor: Weidinger Zdenik

MPK: H03M 1/12

Značky: číselníkový, analogově, převodník

Text:

...odporu, jehož druhý vývod je spojen s snalogovým vstupem výsledněho analogově číslicového převodníku,zemní svorky číslicově analogovčho převodníku, analogověho komparátoru a řadiče jsou spojený se signálovým vztažným bodom a výstup analogového komparátoru je spojen s datovým vstupem řadiče, charakterizovaný tím, že k prvnímu vstupu anslogového komparátoru je připojena první spínscí elektroda spínscího prvku, k druhéu vstupu...

Zapojení pro korekci polohových souřadnic v elektronovém litografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244051

Dátum: 01.06.1988

Autori: Votroubek Václav, Kudrle Milan

MPK: H01J 37/06

Značky: zapojení, polohových, elektronovém, korekcí, souřadnic, litografu

Text:

...při provédění rekalibrace dostatečně častém vzhledem k proněnnosti rušivých faktorů 1 absolutní přesnost těchto diskrétních hodnot souřadnic. Korigované souřadnice v místech mimo kalibrační body je ovšem třeba zjištovat výpočtem. Samotnou kalibrační matici musíme ještě pro každé expoziční pole upravit tak, aby zachycovala přizpůsobení ideálních kartézských souřadnic, reprezentovaných kalibračnín etalonem na předchozí naexponovanou...

Rozdělovač plamene atmosférického hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242640

Dátum: 31.05.1988

Autori: Žoudlík Josef, Husák Pavel, Vitík Pavel

MPK: F23D 14/20

Značky: hořáku, atmosférického, plamene, rozdělovač

Text:

...a konstrukčni komplikace s vytvářením stebilizačního výčnělku.Tyto nevýhody odstraňuje rozdělovač plemeno podle vynálezu,jehož podstate spočívá v tom. že jeho profil je vytvořen dvěma svislými rovnoběžnými stěnami, ktoré na horní části přes záhyby přecházejí do sestupných částí, na jejichž spodním okraji je upevněne střechovitá část, opatřená kruhovými otvory se zářezy.Výhoda tohoto profilování spočívá v tom, že střechovitá část, v níž...

Mikrobicidní prostředek k ochraně rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247200

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vacek Jan, Polák Václav, Varvaoovský Václav

MPK: A01N 43/653

Značky: prostředek, rostlin, mikrobicidní, ochraně

Text:

...1 butan, . 1-(IH-1,2,4-triazol-1-yl)-2-n-propoxy-2-4-(4-chlorfenoxy)-2-chlorfenylptopan,. 1-(IH-1.2.4-triazol-1-yl)-2-n-propoxy-2-4-(4-chlorfenoxyl-2-mety 1 Eeny 1 propan. Sloučeniny vzorce Ia jsou při teplotě mietnosti pevnými látkami, oleji nebo převážně pzyekyžicemi, které se vyznačuji velmi cennými mikrobicidnimi vlaecnostmi. Tyto sloučeniny ee dají používat v zemědělství nebo v příbuzných oborech preventivně e kuretivně k boji proti...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247199

Dátum: 16.05.1988

Autori: Havlík Josef, Dvooáeek Lubomír, Toman Václav

MPK: C07F 9/38

Značky: kyseliny, výroby, methylendifosfonové, derivátů, způsob

Text:

...na tenké vrstvě silikagelu (Kieselgel 60 F 54 Merck) při použití elučního činidla tvoŕeného isopropyletheremRf 0,70. b) Tetrasodná sůl kyseliny 1-amino-4-oyklohexylthiobutyliden-1,1-difosfonové ve formě monohydrátuSměs 11 g kyseliny fosforité a 10 g 4-cyklohexylhutyronitrilu se zahřivá na teplotu 160 °C po dobu 3 hodin. Zbytek se vyjme vodou vykrystalizuje pevný žlutý produkt, který se promyje vodou, potom acetonem a konečně etherem. Tato...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247198

Dátum: 16.05.1988

Autori: Rambousek Jaroslav, Petržela Jan, Novotný Vladislav

MPK: C07F 9/38

Značky: způsob, kyseliny, výroby, derivátů, methylendifosfonové

Text:

...z amidových výchozích produktů obecného vzorceve kterém R 1, n, Alk, R 2 a R 3 maji výše uvedený význam. Tyto amidy se získaji známým způsobem z kyselín obecného vzorceve kterém R 1, Alk a n mají výše uvedený význam, například působenim thionylchloridu nebo chloridu ŕosforitého na uvedenou kyselinu a potom reakcí s aminem obecného vzorceTaktopřipravený amid se potom zahřívá s kyselinou fosforitou a chloridem fosforitým v inertním...

Způsob výroby nového meziproduktu pro cefalosporiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247197

Dátum: 16.05.1988

Autori: Smreina Jioí, Novák Milan, Stejskal Jioí, Mikulec Jindoich, Novák Jioí, Sobotka Zdenik, Šedaj Miloš, Grúz Jioí, Beran Vratislav, Tauš Viktor

MPK: C07D 277/40, C07D 501/46

Značky: způsob, meziproduktu, výroby, nového, cefalosporiny

Text:

...přímým nebo rozvětveným řetězcem, například metyl, etyl, n-propyl, isopropyl,n-butyl, isobutyl, sek.butyl, terc.butyl, pentyl, hexyl, heptyl, oktyl, dodecyl nebo podobné. Výraz C 1 Salkyl značí například metyl, etyl, n-propyl, isopropyl, n-butyl, isobutyl,sek.buty 1, tero.butyl nebo podobně. Výraz aryl značí například Íenyl, tolyl, naftyl, indanyl nebo podobné. Výraz ar-C alkyl značí například benzyl, fenetyl, 4-metylbenzyl, naftylmetyl nebo...

Způsob výroby nových substituovaných isochromanů a oxepinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247196

Dátum: 16.05.1988

Autori: Wiesner Jioí, Marek Jioí, Hons Vilém, Ševeík Jan, Koš?ák Miloslav, Harna Silvestr, Žák Miroslav, Tůma Pavel

MPK: A61K 31/335, C07D 311/76, C07D 313/08...

Značky: substituovaných, nových, způsob, výroby, isochromanů, oxepinů

Text:

...Antipődy se získaji rovněž tehdy,vyjde-li se z opticky aktivních výchozich látek.Isochromany a oxepiny obecného vzorce I je možno obvyklým způsobem převádět na adiční solí 5 kyselinami. vhodnými kyselinami k přípravě solí jsou například kyselina chlorovodíková,kyselina bromovodiková, kyselina jodovodíková, kyselina fluorovodíková, kyselina sírová,kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina octová, kyselina propionová, kyselina...

Způsob výroby karbapenemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247195

Dátum: 16.05.1988

Autor: Morava Jaroslav

MPK: C07D 205/08, 07D4 87/04

Značky: karbapenemderivátů, výroby, způsob

Text:

...R 3 je iont tvořící sůl nebo methyl nebo ethyl. Tyto sloučeniny jsou uvedeny v evropské patentní přihlášce 8 885.USA patent č. 4 235 922 (viz také evropské patentní přihláška 2 058) nárokuje derivátzatímco britská patentní přihláška č. 1 598 D 62 nárokuje izolací sloučeninyKarbapenemy, kťeré jsou nesubstituované V poloze 6, byly rovněž synthetizovány. Tak V USA patentu č. 4 210 661 jsou uvedeny sloučenlny vzorcekde R 2 je fenyl nebo...

Vícestupňová reakční soustava pro pohyblivé katalytické lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 247194

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vachuda Jioí, Greeenko Alexadd, Šantrueek Jaroslav

MPK: B01J 8/12

Značky: soustava, vícestupňová, katalytické, pohyblivé, reakční, lože

Text:

...prstencovj zadržovací phstor, kolem něhož je rozváděcíprostor a který má vnitřní volný prostor omezený vnit. m zadtžovacím sítem. Dále nejspodnější reaktorová sekce obsahuje horní přepážku, krcrá zakrývá prster ovou zadržovací sekci pro katalyzátor, a prstencový kanál pro kôtäly 7 JuuE, který je omezen vnitŕnímPodle dalšího provedení vynálezu sestává několikastupňcvá soustava ze svislé protáhlé uzavřené nádoby, v níž jsou nad sebou 5...

Způsob výroby cis,endo-2-azabicyklo[3.3, 0]-oktan-3-karboxylová kyseliny a jejích esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247193

Dátum: 16.05.1988

Autori: Filippov Petr, Eernieenko Vadim Kirilovie, Kotyza Radomír, Poikryl Josef, Vališová Irena

MPK: C07D 209/52

Značky: cis,endo-2-azabicyklo[3.3, způsob, kyseliny, výroby, jejich, esterů, 0]-oktan-3-karboxylová

Text:

...podle vynálezu se výhodné vyráběji sloučeniny obecného vzorce III, v němž W znamená atom vodíku, terc.butylovou skupinu nebo benzylovou skupinu.Sloučeniny vzorce Xľa a Xľb, které se používaji jako výchozi látky pro postup podle tohoto vynálezu je možno získat z enaminů cyklopentanonu obecného vzorce VIX r-ą/ (Vít L//h v němž X 1 znamená dialkyaminoskupinu se 2 až 10 atomy uhlíka nebo zbytok obecného vzorce VII CHÍkde m a o...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247192

Dátum: 16.05.1988

Autori: Lejnar Jioí, Thér Ferdinand, Václav Jan

MPK: C07F 9/38

Značky: výroby, kyseliny, methylendifosfonové, způsob, derivátů

Text:

...vodíku, s roztavenou močovinou.Takto získané kyseliny mohou být potom převedeny o sobě známým způsobem na soli. Tato konverze se provádí v teplém rozpouštědle tak, že sůl vykrystalizuje ochlazením po případnémpřidavku třetiny rozpouštědla, Způsob podle vynálezu je v následující části popisu blíže objasněn formou konkrétníchKyselina 1-amino-2-(4-methylfeny 1 thio)ethyliden~ 1,1 difosfonová ve formě dihydrátu tetrasodné soli (SR 42 710a)...

Způsob přípravy acatylarythromycinstearátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247191

Dátum: 16.05.1988

Autori: Herman Josef, Š?astný Tomáš, Pilous Václav, Mareš Josef, Martinovský Pavel, Veselý Tomáš

MPK: C07H 17/08

Značky: přípravy, acatylarythromycinstearátu, způsob

Text:

...kterým bylo současně podáno jídlo a lék. Koncentrace léků v krevním séru se zřetelně rychleji zvýšila, když byla použita sloučenina podle vynálezu místo srovnávací sloučeniny, kromě toho se hladina zvýšila trojnásobně než při použití srovnávací sloučeniny. Kromě toho může být z obrázků zjištěno, že koncentrace v séru zůstala zřeteln vyšší i po 8 hodinách, než při použití srovnávací sloučeniny. Při podání jídla současně s lékem se sníží...

Způsob výroby prostředku s porézní matricí na bázi polykaprolaktonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247190

Dátum: 16.05.1988

Autori: Saxl Poemysl, Eerný Vítizslav

MPK: A61K 47/00

Značky: prostředků, porézní, bázi, matricí, výroby, způsob, polykaprolaktonu

Text:

...až70 000 ve formě granulí se střední velikosti částic 50 až 500 nm a s krystalinitou alespoň 75 .Polykaprolaktonem používaným při výrobě matrice podle vynálezu je po 1 y(epsi 1 on-kaprolakton) obecného vzorce1 L (cn 2)5-coo 5 L , kde n znamená číslo mezi 17 (V případě molekulové hmotnosti 2 000) a 615 (v případě molekulovê hmotnosti 70 000).S výhodou se pohybuje střední molekulová hmotnost polykapvolaktonu v rozmezí 30 000 až 45 000 a...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247189

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pavlica Ivo, Löffelmann Karel, Eácha Ladislav, Valík Jan

MPK: C07C 19/045

Značky: způsob, 2-dichlorethanu, výroby

Text:

...2 kapalného produktu zbylého na dně kolony a znovuNyní bylo zjištěno, že při postupu podle německé prihlášky vynálezu P 32 47 988 se krystalizát katalyticky účinných složek vznikajici po zahuštění reakčni směsi chlorace ethylenu na dně destilační kolony a po následujícím vrácení surového katalyzátoru sestávajícího zchloriduželezitěho a například čpavku jako dusíkaté báze, při každém stupni vraceníNa druhé straně bylo s překvapenim...

Způsob výroby nového heminového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247187

Dátum: 16.05.1988

Autori: Drápal Svatopluk, Moekoo Jioí, Doležil Eduard, Hlavatý Zdenik

MPK: A61K 31/40, C07D 487/22

Značky: heminového, komplexu, nového, výroby, způsob

Text:

...sodného (hematin). Protože tento roztok jenestálý, nemůže být průmyslové vyráběn ve velkém méřitku.Mimoto způsobuje hematin, jak bylo svrchu uvedene, záněty žil s trombózou V místě injekce u přibližně 50 případů, patrně v důsledku vysokého pH roztoku. Znamená to vážnounevýhodu, která snižuje podstatné použitelnost uvedene látky.Předmětem vynálezu je způsob výroby nového heminového komplexu, ve vodě rozpustného,s...

Dvouzákrutové vřeteno bez omezovače balonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247186

Dátum: 16.05.1988

Autor: Koneený Ivan

MPK: D01H 7/86

Značky: vřeteno, balonu, omezovače, dvouzákrutové

Text:

...odvíjecí cívka 5. Ochranný hrnec A sestává z pläště §, dna 1 a dutého náboje g. ochranný hrnec 1 je opatřen například neznázorněnými přidržovacimi nagnety, osazenými ve dnu 1 ochranného hrnce 3, které spolupůsobí s nepohyblivými magnety, umístěnými mimo ochranného hrnce 5, například v prstenci 2, které mají aretouat ochranný hrnec 5. Ochranný hrnec A je uložen prostřednictvím ložisek lg, lg na vřete novém rotoru lg.Prstenec 3, obklopujĺcí...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247184

Dátum: 16.05.1988

Autori: Karpíšek Jioí, Rozehnalová Zlata

MPK: A01N 31/06

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...kationty, jako jsou alkalické kovy,například lithium, sodík a draalík, kovy alkalických zemin, například baryum, hořčík, vápník a stroncium, nebo organické kationty, jako je substituovaná amoniová, sulfoniová nebo fosfoniová skupina, kde substituentem je alifatická nebo aromatická skupina.Termín alifatická skupina se zde používá V širokém smyslu, pokrývajícím velkou skupinu organických skupin, charakterisovaných tím, že jsou...

Dvouřadý zásobník nábojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247183

Dátum: 16.05.1988

Autor: Netolický Zdenik

MPK: F41C 25/02

Značky: zásobník, dvouřadý, nábojů

Text:

...epodní oblasti zásobníku takovou polohu, ve které je jejich osa kolmá jak na přední stěnu All zásobníku, tak i na zadní etěnu 512 zásobníku. V horním úseku zásobníku vytváří kovová vložka 523 v oblasti střel boční vedení All, která se směrem vzhůru značne zužují a tlačí špičky nábojů do blízkosti střední roviny zásobníku,takže se náboje vyrovnávají a nakonec zaujímají v podstatě rovnoběžnou polohu se dnem ggg zásobníku. Ke dnům 419 nábojnic...

Zařízení na výrobu trub se šroubovicovým švem z kovového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247181

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dolník Vladislav, Veselý Václav

MPK: B21C 37/12

Značky: výrobu, šroubovicovým, pásu, svém, zařízení, kovového

Text:

...tak i v bočuím směru.Pro vedení. a pohon unáěeče ga kladek je upraven jednak paralelogramový vodici systém 2, se dvěma voditky až, zá, uspořádanými v první rovině § 43 vodici kružnice a s jedním vodítkem 21, uspořádaným ve druhé rovině gay vodicí kružnice, jednak dvě přestavná ústrojí 35, 32 vodicí kružnice, z nichž prvni je přířazeno prvni rovině ga vodicz( kružnice a druhé rovině § 53 vodicí kružnice, jednak kloubová tyč n, působící ve...

Způsob výroby derivátů 1 -triazolylethyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247179

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vanik Jioí, Erbek Václav, Ježek Josef

MPK: C07D 249/08, A01N 43/653

Značky: derivátů, způsob, výroby, triazolylethyletheru

Text:

...alkylovou skupinou s 1 až 6 atomy uhliku, nitroskupinou nebo/a kyanoskupinou substituovanou benzylovou skupinu aznamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhliku, alkoxyskupinou s 1 až 3 atomy uhliku substituovanou alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhliku, alkenylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhliku, benzylovou skupinu nebo halogenbenzylovou skupinu.Postupem podle vynálezu se dále Výhodné vyrábějí sloučeniny obecného vzorce I, v němžznamenají...

Prostředek k povlékání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247176

Dátum: 16.05.1988

Autori: Koivák Ludvík, Díšek Karel, Kropáeek Antonín

MPK: C23F 11/10

Značky: kovů, prostředek, povlékání

Text:

...vyleštěn do lesku.Prostředek podle vynálezu se může kombinovat s běžnou protikorozní úpravou, jako je fosfatizace železa a velmi účinné ochrany proti korozi se dosahuje, jestliže se zpúsobu podle vynálezu používá pro úpravu povrchu fosfátovaného železa., Prostředek podle vynálezu se neomezuje na žádnou teorii, zdá se však, že způsob podle vynálezu vede k vytváření chemicky vázaného komplexu mezi benzaldoximem a povrchem kov/oxid kovu, čímž...

Způsob tváření žeber na trubkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 247175

Dátum: 16.05.1988

Autori: Koížek František, Koíeek Roman, Poláeek Miloš, Toman Eduard, Eapek Karel

MPK: B21H 3/12

Značky: tváření, žeber, trubkách, způsob

Text:

...od volného konce trubky, osová napětí v nedeformované části trubky soustavně rostou, až dosáhnout V materiálu vnější trubky určitého stavu rovnováhy napětí.současně jako důsledek zvětšujících se osových napětí ve vnější trubce z hodnoty O na začátku na hodnotu, odpovídající rovnovážnému stavu, průměr žeber roste z určité výchozí hodnoty na požadovanou hodnotu.Úsek trubky s různými průměry žeber obvykle nesplňuje požadavky kladené na rozměrové...

Odvodňovací zařízení pro filtrační nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247173

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novotn Ý Pavel, Horych Emil, Korejs Jaroslav, Adámek Petr, Karásek Zdenik, Štolcpart Václav, Eudejko Libor, Krivánka Ondoej, Jindoich Luboš, Novák Jaromír

MPK: C02F 1/00, B01D 35/00

Značky: odvodňovací, filtrační, zařízení, nádrže

Text:

...jak do stávajících filtračních nádrží, tak také do nádrží nově budovaných a je vhodné pro řešení všech úkolů spojených se stejnosměrnou filtrací, nezávisle na druhu stavebního materiálu filtrační nádrže a na jejím konstrukčnímPříklady provedení odvodňovacího zařízení podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresech,kde obr. 1 znázorňuje příčný řez filtrační nádrží s osazeným odvodňovacím zařízením, na obr. 2 je podélný řez filtrační nádrží...

Fungicidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247172

Dátum: 16.05.1988

Autori: Mikešová Jana, Paleeková Vira, Lukáš Rudolf, Poádová Olga, Holata Jan, Ševeík Stanislav

MPK: A01N 47/20, A01N 47/08

Značky: fungicidní, způsob, přípravy, látky, účinné, prostředek

Text:

...fenylovou skupinu nebo skupinu obecného vzorcekde znamená W atom kyslĺku nebo atom siry aR 10 cykloalkylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhliku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhliku, alkinylovou skupinu s 2 až 6 atomy uhliku, halogenalkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhliku,halogenalkinylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhliku, cyklcalkylalkylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlĺku V cykloalkylu a 1 až 4...

Způsob výroby oxidu uranováho s vysokou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247170

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kotalík Lubomír, Douša Ladislav

MPK: C01G 43/04

Značky: výroby, reaktivitou, způsob, oxidů, vysokou, uranováho

Text:

...a kterou je třeba odstranit.Vzhledem ke svrchu uvedeným nevýhodám známých postupů bylo nutné navrhnout způsob výroby oxidu uranového s vysokou reaktivitou, s vysokým specifickým povrchem a vysokou porositou tepelnou denitrací hydratovaného uranylnítrátu, který by po následné redukci vzhledem k fluoridačnímu činidlu, s nimž by se měl slučovat zvýšenou rychlosti a s maximálním výtěžkem.Předmětem vynálezu je způsobu výroby oxidu uranového s...

Zařízení na oddělování jednotlivých zrn u pneumatického secího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247169

Dátum: 16.05.1988

Autor: Flieger Miroslav

MPK: A01C 7/04

Značky: pneumatického, oddělování, stroje, jednotlivých, secího, zařízení

Text:

...A v podstatě rovnoběžně a tvoří osy kývání pro prsty §.U příkladu provedení podle obr. 1 jsou všechny prsty § navzájem stejné. Přesto však vyčnívají koncové úseky prstú g značně ve směru otáčení lg děrované desky 5, stále vícedo dráhy pohybu zrn osiva, ulpívajících na děrované desoe 4. Toho se dosáhne tím, že otočné čepy 2 pro jednotlivé prsty g jsou odpovídajícím způsobem ustaveny na nosné desce Ä.Každý prst § je na svém koncovém úseku...

Způsob výroby nových karbapenernderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247168

Dátum: 16.05.1988

Autor: Koen Vladimír

MPK: C07D 487/04

Značky: výroby, nových, karbapenernderivátů, způsob

Text:

...6, kde R 6 je alkyl, fenyl nebo substi VZOICČkde R 1 je atom vodíku a R 2 je kyanoskupína nebo COZRB, kde R 3 je atom vodíku, alkyl, aryl nebo arylalkyl.kde R 1 je atom Vodíku nebo acyl a R 8 je atom Vodíku nebo substituovaný neho nesubstituovaný alkyl, alkenyl, alkínyl, cykloalkyl, cykloalkylalkyl, alkylcykloalkyl, aryl, arylalkyl,arylalkenyl, arylalkínyl, heteroarvl heteroarylalkyl, heterocýklyl nebo heterocyklylalkyl jsou uvedeny v US...

Ruční lištový řadič

Načítavanie...

Číslo patentu: 247167

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kozová Jaroslava, Oeháeek Zdenik, Liebener Ulrich, Rudolf Johannes, Pažoutová Sylva, Sajdl Poemysl

MPK: G06F 7/60

Značky: řadič, ruční, listový

Text:

...druhého čítače 1, Tento druhý čítač 1 má výstupy Zł připojené k druhým vstupům Zg prvního multiplexoru ł 9 a k druhým vstupům Zł komparátoru łł, jehož výstup ZA je připojen k druhému nulovacímu vstupu Z 5 prvního D - klopného obvodu 3 a k druhému nulovacímu vstupu lg druhého čítače 1. Výstupy ll, lg prvního a druhého D - klopného obvodu 3, Ž jsou připojeny ke čtvrtému lg a pátému vstupu § 9 spouštěcího logického obvodu 5, jehož šestý vstup âł...

Způsob výroby komponenty katalytického systém u pro polymeraci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247166

Dátum: 16.05.1988

Autor: Wolf Klaus-friedrich

MPK: C08F 10/10, C08F 4/64

Značky: polymeraci, komponenty, systém, výroby, olefinu, katalytického, způsob

Text:

...v molárním poměru asi 115 až asi 11 Ve vztahu ke kokatalyzátoru (například trialkylhliníku).Komponenta nosičového katalyzátoru s obsahem titanu podle vynálezu se přípravuje aktivací, výhodně kopulverizací nosiče se specifikovanými donory elektronů. Tyto donory (Lewisovy báze) se liší od donorů používaných v kokatalyzátoru.Aktivaci je možno provádět rozpuštěním nosiče a jeho donoru elektronü a přesrážením. Také je možno generovat jemně...

Zařízení k dopravě surových plášťů pneumatik kol vozidel do vulkanizačního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247165

Dátum: 16.05.1988

Autor: Hartig Siegfried

MPK: B65H 29/00

Značky: dopravě, zařízení, surových, vozidel, pneumatik, vulkanizačního, plastů

Text:

...popséu ve vztahu k obr. 2 až 4, znázorňujicímiJak znázorněno na obr. 2, zařízení podle vynálezu sestává ze známého samočinného vulkunizačníhn lisu 5, sanuočinného nakládscího zařízení 2 surovych pláätu, připojeného k zmíněnému ssmočinnuâmu vulkanizačnímu lisu g, přidržovecího zařízení L surového pláště,přejímzacího stojanu Q surového pláště, samočinného překládacího ústrojí Li, upevněného na dopravním voze 2, kteréžto samočinné překláducí...

Zařízení k hydraulickélmu řízení sekce posuvné důlní výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247163

Dátum: 16.05.1988

Autori: Thelen Vladimír, Liberec Stark Josef, Paoízek Bedoich

MPK: E21D 23/16

Značky: zařízení, výztuže, řízení, posuvné, sekce, důlní, hydraulickélmu

Text:

...vysouvat.Zařízení podle vynálezu řídí samočinně souběh předsouvacího ústrojí s délkou vysunutí tlačněho válce, a to jak ve směru vysouvání při posuvu dopravníku, tak i ve směru zasouváni sekce výztuže, takže se vyloučí chyby obsluhy.Přesná reakce zařízení zajišřuje, že při posouvání výztuže je předsunutá stropnice přitisknuta na strop přítlakem. Když vysunutá stropnice narazí na překážku, zastaví se a souběhový válec dále se...

Způsob a zařízení pro sklizeň kukuřice nebo jíných zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247162

Dátum: 16.05.1988

Autor: Krajíeková Ostrava

MPK: A01D 45/02

Značky: zařízení, kukurice, sklizeň, způsob, jiných, zrnin

Text:

...která je pevné spojena s předním ložiskem stahovacího válce gg a rámem vtahovacího řetězu.Na obr. 4 je znázorněno sklizňové vozidlo s přední osou gg, které je opatřeno příčným dopravníkovým Šnekem gg. Vtahování sklízené rostliny se provádí vtahovacim válcem gg, který je zde upraven za vtahovacím řetězem 35. Vtahovací řetěz se nalézá pod špičkou děliče gl,která může být vytvořena velmi krátká a která je napojena bezprostředně na krycí plech...

Cigaretový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 247161

Dátum: 16.05.1988

Autor: Holuša Petr

MPK: A24D 3/04

Značky: filtr, cigaretový

Text:

...vzduchPři tomto zpracování se například na stěny podélných žlábkú 20 působí teplem, kterýmse pörovírá struktura obalu ll naruší a póry se slijí. Podobného výsledku je možno dosáhnout naneseníw uxavĺracĺ látky na povrch stěn podélných žlábkü gg, přičemž tato uzavírací látka má ł vune norozpustná, například to může být etylcelulóza, popřípadě může být ve voděV ltennativním provedení může být obal ll vyroben z materiálu pro vzduch...