Archív za 1988 rok

Strana 75

Přesouvací zařízení důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 244100

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubáo Josef, Horyna Jaroslav, Stanik Jan, Votava Vlaimír

MPK: E21D 23/00

Značky: výztuže, zařízení, mechanizované, přesouvací, důlní

Text:

...k rámu výztuže.Přesouvací zařízení podle vynálezu má proti známému přesouvacímu zařízení s pístnicí orientovanou k porubovému dopravníku několik předností. Především lépe vyhovuje v podmínkách, kdy se vyskytuje nerovná počva v porubu. Je snadno demontovatelné a vzhledem ke zvýšené tuhosti vodicích trubek lze u něho očekávat i menäí deformace působením sil při provozu.Příklad provedení přesouvacího zařízení podle vynálezu je...

Válcovací armatura, zejména pro univerzální stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244099

Dátum: 01.06.1988

Autor: Hampl František

MPK: B21B 31/08

Značky: armatura, zejména, válcovací, univerzální, stolice

Text:

...se podstatně zefektivní provoz celé válcovací tratě.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení válcovací srmatury podle vynálezu, kde obr. 1 je její boční pohled s naznečenou polohou čárkovenými čárami po jejím posunutí e vyklopení a obr. 2 je čelní pohled na upevnění této armatury ke stojanům válcovací stolice a dále na uložení jejího rámu a napojení na posouvecí a vyklápěcí ÚS troj ÍoVálcovecí ermatura, zejména pro...

Válcovací armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 244098

Dátum: 01.06.1988

Autori: Drahooovský Jan, Mostecký Jioí Akademik

MPK: B21B 31/08

Značky: válcovací, armatura

Text:

...po bočních stranách sploštěného.Výhodou válcovací armatury podle vynálezu je, že ze stojanů válcovací stolice lze snadno demontovat kompletní rám i s opotřebenými vodítky a provést tak jednoduchým způsobem výměnu tohoto rámu za rám s novými vodítky, nebo že je možno provést dle potřeby i samostatnou výměnu bud horního,nebo dolního vodítka, což značně zkracuje dobu potřebnou pro tuto výměnu, snižuji se náklady na prováděnío údržby a oprav a...

Prstencový siloměrný snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 244097

Dátum: 01.06.1988

Autori: Svoboda Jioí, Kubelka Vladimír, Paleeek Jaroslav

MPK: B21B 37/08, B21C 51/00

Značky: siloměrný, snímač, prstencový

Text:

...malými konstrukčními úpravami anebo i bez nich záměnou valivých ložisek za snímač s kluzným ložiskem. U nově navrhovaných zařízení lze tento snímač použít i ve spojení s valivým ložiskem s minimálním zvětšením stavebního prostoru, přičemž není nutno provádět patřičné úpravy vlastního válečku pro připevnění odporových tenzometrů na jeho těle a není nutné ani vytvoření otvoru v podélné ose válečku pro napojovací kabely. Snímač je uložen...

Způsob kontroly vyvolávání fotochemických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244095

Dátum: 01.06.1988

Autor: Kolesár Ján

MPK: G03F 7/00

Značky: vyvolávání, kontroly, materiálů, způsob, fotochemických

Text:

...světla na ekvidistantních obrazových prvcích,se podstatným způsobem mění při změnách tlouštky těchto obrazových prvků.Předností postupu podle vynálezu je snížení nároků na přesnost s reprodukovatelnost řady technologických kroků a veličín n skutečnost, že se technologický proces řídí a přeruäuje podlepožadovaného výsledku. Důsledken je znenšení náročnosti procesu a/nebo zvýšení jeho výtěžnosti.Při postupu podle vynálezu se na podložku nenese...

Způsob měření záznamů na fotochemických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 244094

Dátum: 01.06.1988

Autor: Ambrož František

MPK: G03F 7/00

Značky: způsob, záznamu, fotochemických, materiálech, měření

Text:

...s velmi malou tlouětkou (např. několik desetin mikrometru a méně).Uvedené nedostatky nemá postup podle vynálezu, jehož podstatou je postup umožňující využít skutečnosti, že rozložení intenzity záření v difrsktogranech, vznikajících ohybem světla na ekvidistsntních obrazových prvcích, se podstatným způsobem mění při změně tlouštky (popřípadě absorpce) těchto obrazových prvků.Přednosti postupu podle vynálezu spočívají především v tom, že k...

Tekutinový jednočinný válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 244093

Dátum: 01.06.1988

Autori: Lelko Jozef, Berežný Viktor

MPK: F16J 3/06, F16J 1/00

Značky: válec, tekutinový, jednočinný

Text:

...pístem e pružným elementem je vložen plastický materiál.Výhodou tohoto řešení je, že zetížení mechanickou silou se z pístnice a pístu přenáší na pružný element rovnoměrněji rozložené, což se projeví zvýšením životnosti pružného elementu.Příkled provedení vynálezu je schematicky änázorněn na při pojeném výkresu.Tekutinový jednočinný válec je tvořen tělesem Ä válcelv němž je suvně uložen píst g s pístnicí provlečenou otvorem v jednom z obou čel...

Dvojúčelový nosič injektážních trysek v přestupníkovém kolenu koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244092

Dátum: 01.06.1988

Autor: Fereneík Ján

MPK: C10B 31/00

Značky: injektážních, koksovací, nosič, dvojúčelový, trysek, kolenu, přestupníkovém, komory

Text:

...Á a otvorem tangenciálního přívodu injektážního média a podstata vynálezu spočívá v tom, že vnitřní válcová díra nosiče-přechází do průměrově zmenšeného dnověho kruhového otvoru kuželovým přeohodem na který dosedá shodná kuželová dosedací plocha výměnné hydroinjektážní nebo parní injektážní trysky.Nosič podle vynálezu umožňující záměnnou instalaci jak hydroinjektážní tak parní injektážní trysky bez nutnosti demontáže nosiče a dovoluje...

Zařízení pro vyprazdňování koksu z koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244091

Dátum: 01.06.1988

Autori: Stanik Jan, Veselý Ivan, Drahooovský Jan

MPK: C10B 33/08

Značky: koksu, koksovací, zařízení, vyprazdňování, komory

Text:

...komory nad obeluhovecí plošinu a poté se koks z této nádoby vyprázdní. Vzhledem k tomu, že výtlačná tyč je ne otočná, musí se koks odstraňovet z nádoby manuálně, což jest velmi namáhavá a zdlouhavá práce vykonávaná v prostředí sälavého tepla a plynných i prachových exhalátů.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro vyprazdňování kokeu z koksovací komory tvořeně nádobou sestávající ze svislé244 091 zadní stěny připevňované k čelu výtlačně...

Těsnící lišta pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244090

Dátum: 01.06.1988

Autori: Hampl František, Votava Vladimír

MPK: C10B 25/16

Značky: pecních, dveří, koksovací, lišta, těsnicí, komory

Text:

...dveří břit zařízne. I toto sekundární těsnění má však omezenou životnost a trpí hlavně zanášením koksárenskými zplodinami a je nutno je periodicky opravovat a vyměňovat.Uvedené nedostatky odstraňuje těsnící lište pecních dveří koksovací komory opatřená na svém hřbetu břitem, s otvory nebo výřezy pro šrouby připevnující lištu k rámu pecníoh dveří, podle vynálezu jehož podstata spočívá v tom, že těsníoí lišta sestává z ocelových pásů...

Uložení válcového čepu kloubové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244089

Dátum: 01.06.1988

Autor: Mostecký Jioí Akademik

MPK: B21B 35/14

Značky: válcového, spojky, uložení, čepu, kloubové

Text:

...část, která je opatřena na své výstupní straně osazením zssou~ vaným mezi segmenty 5 a se středovým vybráním pro kostku g. Ve znázorněném podrobnějším obr. 3 odpovídá vnější kulové ploše § prstence 1 vnitřní kulová ploche 2 děleného pouzdra 4, přičemž-3244 089 lové plochy 2 pouzdra A je totožný s teoretickou osou lg čepu l. Snímatelnost kulových prstenců 1 s konců čepu l se dosahuje např. tím způsobem, že skutečně průměry vnitřní válcové...

Dotěsňovací ústroj í těsnicí lišty pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244088

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubelka Vladislav, Paleeek Jaroslav

MPK: C10B 25/16

Značky: lišty, koksovací, ústroj, komory, pecních, dveří, těsnicí, dotěsňovací

Text:

...v otvoru nebo výřezu těenící lišty.-2 7 244 nan Dotěsňovací ústrojí podle vynálezu dovoluje seřizovat předpětí pružín a tím 1 volbu přítlačná síly pružin. Dotlačování těsnící lišty k zárubni probíhá kontinuálně a systém lištových segmentu vybavených tímto ústrojím pružně a okamžitě reaguje na nově vzniklé úehytky od rovinnosti. WVynález je v příkladu provedení znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje řez dotěsnovaoím...

Mechanismus nálevky sklářského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244087

Dátum: 01.06.1988

Autori: Zeman Svatopluk, Svoboda Jioí

MPK: C03B 9/40

Značky: mechanismus, nálevky, stroje, sklárského

Text:

...zpětný ventil 2. Dolní kanál łä definuje tlumicí prostor łg, propojený se škrticím ventilem łł a škrticím ventilem 25.Mechanísmus nálevky podle vynálezu pracuje tak, že v mimopracovní poloze (obr. 1) Je pístnice łg s ramenem nálevky 31 a pístem E, tvořeným horním víkem 3, dolním víkem 2 a vačkou ł,v horní koncové poloze 6, kdy se horní víko 2 dotýká vedení łá.Tomuto stavu odpovídá poloha kladky sl v dolní části šroubovézavedením...

Spojení plunžru nebo pístu s křižákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244086

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kabátová Viera, Belko Dušan, Zemanová Eva

MPK: F16J 1/10

Značky: pístů, spojení, křižákem, plunžru

Text:

...zorněn na připojeném výkrese, představujícím detail spojení plunžru s křižákem v osovém řezu.Při spojení plunžru s křižákem podle vynálezu je plunžr ł opatřen na svém spodním konci čepem g, ąterý představuje jednu část nárokovaného spojení. Druhá část spojení je tvořena speciálním silentblokem 1 situovaným v závitové dutině A křižáku 1, a sestává z děleného opěrného kroužku Q, který je uložen v drážce 1 vytvořené na volném konci čepu g...

Zapojení obvodu pro měření a vyhodnocování derivace veličiny proměnné v čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 244085

Dátum: 01.06.1988

Autori: Halmo František, Truchlik Štefan, Dimun Milan

MPK: G01R 19/12, G01R 19/10, G01R 19/25...

Značky: zapojení, derivace, čase, obvodů, vyhodnocování, měření, proměnné, veličiny

Text:

...je spojene s druhým vstupem gg hradla 2. První výstup gg druhého hradlovacího obvodu 3 je spojen s prvním vstupem 1 čítače 1 frekvence s druhý výstup 22 druhého hradlovacího obvodu Q je spev jen s druhým vstupem lg čítače 1 frekvence. Výstup 32 hredla 1je spojen s první vstupní svorkou 5 čítače 5, jehož výstup Agje spojen s prvním vstupem 5 řídícího obvodu 5. Jeho druhý výsn tup ąg je spojen současně s prvním vstupem Q prvního hradlovacího...

Způsob pasivace povrchu zahloubení vertikálně členěné struktury polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244084

Dátum: 01.06.1988

Autori: Maturová Eva, Matichová Ludmila, Marhan Jioí, Coufalová Marie

MPK: H01L 21/56

Značky: struktury, součástky, pasivace, povrchu, členěné, zahloubení, způsob, polovodičové, vertikálně

Text:

...je složitá a drahá příprava pasivační vrstvy. často Jsou pro přípravu nanášené nebo narostlé pasivační vrstvy potřehná drahá technologické zařízení. Dále je nezbytné následně zpracování standartním ŕotolitografickým postupom.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob pasivace povrchu zahlouu bení vertikálně členěné struktury polovodičové součástky, kde zahloubené části plochy struktury zasahují do přilehlé polovodiu čové vrstvy k povrchové...

Způsob zpracování odpadního rmutu po sorpci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244083

Dátum: 01.06.1988

Autori: Brůnová Bohumila, Široký Jaroslav, Mišák Jozef, Kuchao Miroslav, Grimová Jaroslava

MPK: G21F 9/04

Značky: odpadního, způsob, zpracování, sorpci, rmutu

Text:

...snížení spotřeby neutralizačního činidla. Tím, že se sníží objem odpadního rmutu, sníží se i spotřeba elektrické energie na jeho čerpaní do kalojemu.Na přiloženém výkresu je znázorněno schěma.zapojení navrhovaného způsobu zpracování odpadního rmutu po sorpci do klasického zpüsobu zpracování uranových rud.Při provádění způsobu zpracování odpadního rmutu po sorpci,které předchází proces mĺetí vstupní rudy 3 v mlýnech 1, proces eměäování fází...

Vyrovnávač smyček filmového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244082

Dátum: 01.06.1988

Autor: Miklovie Peter

MPK: G03B 1/54

Značky: smyček, vyrovnávač, pásu, filmového

Text:

...ním však vytváří snyčku lg a přes zádržný váleček g postupuje směrem k nenaznačené navíjecí cívce. V prostoru ll smyčky lg je na dalším rameni ll dvouremenné páky 1 těsně nad filmovým pásem lłotočně na čepu Ql uložena kladka§. Dvouramenná páka 1 je výkyvně uchycena na čepu 12 a její kratší rameno lg je svým kolíkem li tlakem pružiny gg ve stálem styku s krátkým ramenem§ł táhla Q. Toto má na svém dlouhém rameni gg uprsven podélný výřez éj,...

Víceúčelové jeřábové uchopovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244081

Dátum: 01.06.1988

Autori: Mazag 1uboš, Kováe Jaroslav

MPK: B66C 1/28

Značky: jeřábové, víceučelové, uchopovadlo

Text:

...posuvnou úchytnou hlavicí li. Spuštěním jeřábového uchopovadla l a jeho dosednutim na paletu zo zkrátí se vzdálenost mezi horním rámem 2 a dolním rámem 3, čímž se otočením rozpojí zámek lg v posuvné úchytné hlavicí li a závesné háky lg budou rozevřeny. Při zvedání posuvná úchytná hlavice lg züstane ve Spodní poloze a závesné háky 2 uchopí paletu go (obr. 2). Při spuštění břemene s paletou go a dosednutím dolního rámu 3 na paletu zo poklesne...

Polovodičová jednotka se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244080

Dátum: 01.06.1988

Autori: Jurášek Adolf, Kuldová Jelena, Rupeš Václav

MPK: H01L 23/34

Značky: polovodičová, vzduchovým, jednotka, chlazením

Text:

...stahovací konstrukcí 3. Na obouetrenném chladiči l v prostoru vymezeném oboustranným chledičem. e dělenou deskou 4 je zašroubováno teplotní čidlo g . Na oboustranný chladič l je přišroubována dělená deska 4 s labyrintovým poeuvným spoJem 2. Dělená deska A je spojene čtyřmi distančními eloupky 5 s přední deskou 1. Pryžové podložky § jsou vloženy mezi dělenou desku A e distanční sloupky Q a mezi distanční sloupky Q a přední desku 1. V...

Zařízení pro zadávání požadované hodnoty proudu pohonu trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244079

Dátum: 01.06.1988

Autori: Hrdý Ivan, Koeeek Jan

MPK: B60L 15/06

Značky: hodnoty, požadované, vozidla, trakčního, pohonů, proudu, zadávání, zařízení

Text:

...žádné přídavné aktivní prvky, což zajištuje vysokou spolehlivost v provozu.Zařízení pro zadávaní požadované hodnoty proudu pohonu trakčního vozidla,realizované podle vynálezu,je zřejmě podle přiloženěhovýkn 5 u na kterém je jeho blokové uspořádání.Zařízení pro zadávaní požadované hodnoty proudu pohonu trakčního vozidla sestává z vozové baterie l, která je připojena k šířkově modulovanému střídači g,realizovaného např. pomocí...

Plochý nůž pro důlní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244078

Dátum: 01.06.1988

Autori: Romaouk Miroslav, Wimmer Zdenik, Banak Jozef, Streinz Ludvík

MPK: E21C 25/12

Značky: nůž, důlní, plochy, stroje

Text:

...konstrukce není vhodná pro použití u uhelného pluhu.Uvedené nedostatky známých nožů pro důlní stroje, zejménapro uhelné pluhy, odstraňuje plochý nůž s alespoň jednou čelní plochou opetřenou zahloubenín, v něnž je ulozene břitová vložka podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že břitová vložka má tvar konolě ľ 2 1 244 078ho kužele, jehož menší základe, přivrácená k zahloubení je provedena s průněrem rovnajícínu ae 0,8 až 1,2 tlouštky tělesa nože...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244077

Dátum: 01.06.1988

Autori: Tureeek František, Š?astný Stanislav, Mach Karel

MPK: H01L 21/46

Značky: součástka, polovodičová, výkonová

Text:

...stávajících uspořádání jsou poměry na povrchu struktury, kde může decházet ke vzniku ostrého maxims elektrického pole v místě styku vrstvy základního vysokcodporoveho materiálu s vrstvou polovodiče táhož typu vodivosti a řádově nižším měrným odporom. V takovém případě se oblast povrchu stává kritickou a na povrchu dochází k průrazu při napětí značně nižším, než odpovídá podmínkám pro vznik průrazu v objemu součástky. Snížení...

Způsob prosvětlení zobrazovaného předmětu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 244076

Dátum: 01.06.1988

Autori: Antropiusová Helena, Absolon Otto, Hanuš Vladimír

MPK: B41B 21/16

Značky: zařízení, předmětů, prosvětlení, zobrazovaného, způsob, provádění

Text:

...výrobně upravený do tvaru symetrických dvouvypuklýoh čoček,ohraničených kulovými plochami. Výhodou řešení podle vynálezu je, že struktura vlákna světelného zdroje neovlivní negativně kvalitu zobrazení prosvětlovaného předmětu a podstatně sníží výrobní náklady použitých kondenzorů.Provedení způsobu i zařízení podle vynálezu blíže objasňuje přiložený výkres, kde je provedení znázorněno schematický v osověm řezu. tZdroj světla l znásobený...

Torzní plastometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 244075

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kroupa Jioa, Wiesner Ivo

MPK: G01N 19/00

Značky: torzní, plastometr

Text:

...odváděcí komoru připevněn redukční kroužek.Výhodou torzního plastometru podle vynálezu je úplné odstranění možnosti explozí křemenných trubic a zajištění dokonalé těsnosti všech částí vůči unikání kalicí kapaliny. Dále je usnadněna manipulace a zvýšená bezpečnost práce kalicí části torzního plastometru, čímž se zvyšuje jeho zkušební kapacita .Na přiloženém výkresu je znázorněno.příkladné provede~ ní torzního plastometru podle vynálezu v...

Způsob přípravy pryžové drti z pryžových odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244074

Dátum: 01.06.1988

Autori: Hlaváeik Anton, Klátil Karel, Moc Miloš, Š?astný Stanislav

MPK: B02C 19/12

Značky: pryžových, pryžové, způsob, odpadů, přípravy

Text:

...stanovena úletová charakteristika pryžové drti, jež vyjadřuje závislost rychlosti třídicí tekutiny w na největším průměru unášených částio d. Tuto závislost popisuje křivka 2 na obr. l. Třídicí tekutinou byl Vzduch při atmosférickém tlaku a teplotě 20 °C. Počéteční zádrž v koloně byla 200 gpryžové drtě. Obn 1 umožňuje určit pro tříděnou drt potřeb 5 244 D 74nou třioici rychlost vzduchu pro maximální průměr částic v jemném podílu /ületu/ i...

Stájový podlahový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 244073

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kalhousová Marta, Etyroký Jioa, Schröfel Josef

MPK: A01K 1/015

Značky: podlahový, stájový, rošt

Text:

...dostatečně dimenzované umožňují využití i ve stájích s těžšími zvířaty. Profilové roštnice z plastických hmot vytvářejí příznivé podmínky pro pohyb zvířat nad roštovými kanály.Příkladné provedení roštu je na obrázcích 1 až 3,kde na obr. 1 je půdorysný pohled na seutavený rošt, na obr. 2 příčný řez profílovým nosníkem a na obr. 3 pohled na profilový nosníkRošt je sestaven z profilových nosníkd Q, profilovych roštníc3 a spojovacích tyčí Q. Mezi...

Zařízení pro jednodeskové plazmochemické leptání tenkých vrstev mikroelektronických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244071

Dátum: 01.06.1988

Autori: Lueanský Dušan, Kubala Vojtech, Balák Jioí, Polievka Milan

MPK: H01L 21/46

Značky: tenkých, plazmochemické, leptání, zařízení, jednodeskové, materiálů, mikroelektronických, vrstev

Text:

...eklopené reaktorem do horní polohy. iZařízení pro jednodeskové plazmochenické leptání tenkých vrstev mikroelektronických materiálů sestava z reaktoru 1 planárního typu, který je na svém vstupu opatřen propustí lg pro vstup a výatup polovodíčových desek 19 a je umíetěn na naklápěcím stolku ga, opatřeněm mechanickou nebo ruční zdvihovou jednotkou 21. Dále může zařízení být opatřeno druhou prepustí lg spojenou e první prepustí 12 přestupní...

Křivková stanice pro visuté jednolanové dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244070

Dátum: 01.06.1988

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján

MPK: B61B 12/00

Značky: křivková, jednolanové, visuté, dráhy, stanice

Text:

...bez rázů a. možnosti vybočení úchytů. Zařízení je jednoduché konstrukce,tím i nenákladné a snadno vyrobitelné. Pro svoji jednoduchost není náročné na údržbu a má podstatné vysokou životnost.- 3 244 070 y Na přiloženém výkresu je schomaticky znázorněno příkladné provedení křivkové stanice pro visuté jednolanové dráhy podle vynálezu, kde obr. 1 představuje řez vedený rovinou A-A z obr. 2. Na obr. 2 je nakreslen půdorysný pohled.Křivková...

Zařízení k řízení systémové sběrnice mikropočítače v multiprocesorovém systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 244069

Dátum: 01.06.1988

Autori: Cejnek Milan, Chaluš František

MPK: G05B 19/417

Značky: sběrnice, mikropočítače, multiprocesorovém, řízení, systému, zařízení, systémové

Text:

...a~se čtvrtou svorkou čtvrtý přerušovací vstup jeho přerušovacího bloku. První přerušovací vstup přerušovacího bloku je přes třetí svorku prvního aktivního modulu paralelné připojen přes třetí svorku druhého aktivního modulu k prvnímu přerušovaoímu vstupu jeho přerušovacího bloku a přes druhou svorku pasivního modulu k výstupu jeho hradla. První přerušovací vstup hradla je spojen s třetí svorkou, druhý přerušovaoí vstup se čtvrtou svorkou a...

Zařízení k rekonstrukci ztrát v navíjecích a odvíjecích mechanizmech

Načítavanie...

Číslo patentu: 244068

Dátum: 01.06.1988

Autori: Matijka Josef, Jíša Miloslav, Tokar Oldoich, Kooínek Stanislav

MPK: B21B 37/00

Značky: zařízení, navíjecích, ztrát, rekonstrukci, odvíječích, mechanizmech

Text:

...spojení s děličkou ve vícevstupovém uspořádání, definičního bloku lg, což je soubor logických členů, čídla ll úhlové rychlosti mechanizmu lg a čídla gg rychlosti pásu lä, což jsou V daném případě taohodynama, přičemž čidlo lg rychlosti pásu lg je mechanicky spojeno s převáděcím válečkem li a čidlo ll úhlo vé rychlosti s mechanizmem lg. Jednotlivé bloky gaž gg jsou pak zapojeny tak, že výstup čídla ll úhlové rychlosti mechanizmu lg244 usa je...

Způsob přípravy vápenného mléka pro regeneraci čpavku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244067

Dátum: 01.06.1988

Autori: Mohelnický Josef, Erban Petr

MPK: C01D 7/18

Značky: způsob, přípravy, mléka, vápenného, čpavku, regeneraci

Text:

...drcaného vápno. Kusy vápna běžné velikosti při obvyklém způsobu haáení se ve velkém přebytku roztoku CaCl 2, jak prichazí z reganeracní kolony, rychle obalí nerozpustnými zpľodinami vedlejších reakcí, zvláàte oxichloridem hořečnatým které na povrchu hasicího se vápna pevné lpí a haěení zpomalují až prakticky zastaví.A způsob prípravy vápenného mléka Pála vynálezu tím, že sev prvním stupni hasí vápno tzv. způsobem na sucho. Kusy vápna zkrápíme...

Jednotka důlní mechanizované výztuže pro úklonné až strmé sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244066

Dátum: 01.06.1988

Autori: Dudak Miroslav, Kamberský Vladimír, Vrabec Dominik, Jioak Jaromar, Matulík Ferdinand

MPK: E21D 23/00

Značky: jednotka, mechanizované, výztuže, důlní, sloje, strmé, úklonné

Text:

...rámu ł přípojen prvním kloubem 53 a druhým kloubem 32 je spojen s horním štítem 32, který je se stropnicí 2 spojen třetím kloubem §à.K 1 oubová vazba 1 je provedena jako dvojice táhe 1,výkyvně připojenýoh k rámu l a ke štítu Q.V blízkosti zadní z hydraulických stojek 3 jsou po obou stranách jednotky výztuže posuvné uloženy dolnízboční kryt Š a horní boční kryt Z.Dolní boční kryt Q je uložen na prvním vodítku §g, jehož oea je hodná s osou...

Monokrystalická deska pro detekci elektronového zařízení, nebo pro záznam elektronového obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244065

Dátum: 01.06.1988

Autor: Vitáeek Jioí

MPK: H01J 37/26, H01J 37/28

Značky: záznam, zařízení, deska, obrazů, detekci, monokrystalická, elektronového

Text:

...tepelné odolnosti a dostatečně vodivosti i při použití malých tlouštěk, dovolujících průchod elektronů o energiích nad244 065 Vynález odstraňuje nutnost občasného znovuobnovení do~ savadní hliníkové vrstvy na monokrystalických scintilátorech či stínítkách. Prodlužuje tak jejichživotnost i stabilitu původních parametrů. Umožňuje použití monokrystalických seintilátorů a stínítek 1 v takových zařízeních a podmínkách, kde dříve být použity...

Elektroluniscenční průhledový ortogonální grafický displej

Načítavanie...

Číslo patentu: 244064

Dátum: 01.06.1988

Autor: Juza Josef

MPK: H01J 37/28, H01J 37/26

Značky: displej, elektroluniscenční, ortogonální, grafický, průhledový

Text:

...schopnosti 0,01 - 0,3 mm s vodivosti 10.- 200 Q na čtverec. Světelná absorpce vodivých proužků g je téměř zanedbatelná. Na tuto osnovu se vakuově nanese vrstva kysličniku ytritého 3, tlustá 200 - 600 nm, nejlépevšak 350 nm. Na tuto vrstvu se vakuově nenese elektroluminiscenční vrstva sirníku zinečnatého 1, aktivovaná manganem a chlorem s koncentrací manganu 1 - 5 hmotnostních, o tlouětce 500 - 1 500 nm, nejlépe 900 nm. Technologie vrstvy...

Ploché rotační šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 244063

Dátum: 01.06.1988

Autor: Doušek Karel

MPK: F01L 5/20

Značky: ploché, rotační, šoupátko

Text:

...odstředivou silou a vedeným v radiál ním otvoru. Závaží je pevně spojeno s unášečem, eventuelně můžebýt řešeno s unášečem jako jediný celek, přičemž unášeč obvykle válcového tvaru prochází radiální drážkouo Radiální otvor je uzavřen běžně známou zátkou se zajištěním nebo jiným způsobem.ľloché šoupátko muže být vytvořeno z velmi tenkého kovového nebo nekovového materiálu a svou pružností a rozdílem tlaků těsní vstup sącího kanálu do...

Vytahovač polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244062

Dátum: 01.06.1988

Autori: Stránský Jioí, Ochec Jaroslav

MPK: F27D 3/00, C27D 1/42

Značky: polotovarů, vytahovač

Text:

...je uaístěn pohyblivý žlàbek, v půdorysu souoaý s induktorea o podstata vynálezu spočívà v ton, že pohyblivý žlàbek je kyvně spojen s klikou a kyvnýa zavčsea, příčenž klíka a kyvný záves jsou kyvně spojený s raaen stroje, osy kyvných epojení pohyblíveho žlabku s klikou a kyvnýn zavěaea a osy kyvných apojení kyvneho zàvěsu a kliky e raaea stroje jsou navzbjea rovnoběžné a kolne k podélně ose pohyblíveho žlàbku ü kyvněspojení kliky s ràaea...

Zařízení pro zamezení prokluzu pracovního válce hladící stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244061

Dátum: 01.06.1988

Autori: Urban Pavel, Koepelka Jan, Kropáeek Jaroslav

MPK: B21B 37/00

Značky: pracovního, válce, zařízení, zamezení, stolice, prokluzu, hladicí

Text:

...rychlosti, bloku zrychlení a bloku derivace zrychlení a povelový vstup Q k ovladači v nezakresleném ovládacím pultu. Výstup regulátoru lg tlouštky pásu 5 je pak připojen na korekční vstup k druhého nastavovacího bloku 6 ~4-, s jehož derivačním vstupem j je spojen druhý informační výstup g3 244. 031 řídícího bloku ll, jehož první informační výstup É je zapojen na rychlostní vstup 5 prvního nastavovacího bloku Ž. Druhý řídící výstup i...

Zařízení ke korekci rychlosti řídícího pohonu válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 244060

Dátum: 01.06.1988

Autori: Formánek Jan, Bošina Bohuš, Gorgoo Oldoich

MPK: B21B 37/00, H02P 5/46

Značky: pohonů, rychlostí, řídicího, tratě, zařízení, korekcí, válcovací

Text:

...zadávacího bloku 3, přičemž informační výstupy g, g jsou spojený s odpovídajícími řídícími vstupy 3, j ovládacího bloku §. Výstup ovládacího bloku §je zapojen na řídící vstup k korekčního bloku Q, jehož výstup je3 244 usa paralelně připojen na zpětnovazební vstup g řídícího bloku 1 a na řídící vstup l výkonového bloku gg.Funkce zařízení podle vynálezu je následující. V druhém zadávacím bloku Q se provede volba řízení korekce rychlosti,...

Elektricky vyhřívané síto vibračního třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 244059

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kosek František, Cimpl Zdenik

MPK: B007 0/6

Značky: vibračního, elektricky, vyhřívané, síto, třídiče

Text:

...plochy Zvýšit. V důsledku toho je.zkvalitněno třídění materiálu, přičemž je rovněž možno zvolit vhodnou velikost štěrbiny podle požadavků techno~ logie. Jinou výhodou je to, že napínací zařízení pro vyrovnání tepelné dilataoe potahu není potřebné e zjednodušuje se jak výroba, tak údržba při zvýšení spolehlivosti zařízení. Výhodou. je také, že dráty sita klínovitého, dolů se zúžujícího.profilu znemožňují nadměrné zaklínění tříděného materiálu,...