Archív za 1988 rok

Strana 74

Syntetická žíně

Načítavanie...

Číslo patentu: 244191

Dátum: 01.06.1988

Autori: Gála Jioí, Zábranský Jioí, Vašátko Eduard, Gála Jozef

MPK: D01F 6/60

Značky: syntetická, žíně

Text:

...jednotlivých monofilů ve svazkučímž se dosáhne2 bezproblémového zpracování při výrobě zubních kartáčků. 2441912 Vynález se týká syntetické žíně pro výrobu kartáčů, zejména zubních kartáčkąvyznačená tím, že sestává zo směsi 80 až 95 hmotnostních polyamidu 612 a z 5 až 20 hmotnostních polyamidu 6.Syntetická žíně podle vynálezu má vzhledem k žíni z polyamidu 612 vyšší užitné vlastnosti, zejména pokud Jde o její~pružnost. Pružnost žíně podle...

Odpružení nápravy, zvláště pevné nápravy vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244190

Dátum: 01.06.1988

Autor: Lucek Jioí

MPK: B60G 19/00

Značky: vozidel, zvláště, odpružení, pevně, nápravy

Text:

...při propružení, což nepříznivě ovlivňuje funkci .Cílem vynálezu je odpruženínápravy pomocí vzduchových pružin, u kterého by se dosáhlo zvýšení funkční epoiehlivoati a životnosti vzduchových pružin, přičemž by bylo možné zachování charakteristiky-pružení i pri přeetavení světle výšky vozidla. uPodstata odpruženi nápravy.pod 1 e vyná 1 ezu.apočivá v ton,.ža vzduchové pružiną.je svým borňim koncom spojená s vodicím ramene uloženým před nápravou...

Zapojení snímače polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244189

Dátum: 01.06.1988

Autori: Landa Václav, Jeníeek Stanislav, Vojta Miroslav, Bozdich Josef

MPK: H03K 17/78

Značky: zapojení, snímače, polohy

Text:

...kotoučem s kulatými otvory pro synchronizaci číslicového detektoru gj a obdélníkovými otvory pro snímání předmětu, slouží pro vytvoření střídavého signálu ve fotoelektrickém snímači Q. Motor 5 rotační clony slouží k rotaci clony 2 synchron A 3 - i 244 159 ními otáčkami. Vláknová optika 5 slouží k transformaci obdélníkového zorného pole na tvar citlivé plochy fotoelektrického snímače Q. Fotoelektrioký snímač 5 je tvořen fotocitlivým prvkem...

Způsob výroby syntetických latexů polymerů a kopolymerů butadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244188

Dátum: 01.06.1988

Autori: Ziárský Josef, First Antonín, Brabenec Miroslav, Netolický Ladislav, Kužniar Josef, Novotná Ladislava, Žák Jan

MPK: C08F 36/06, C08F 2/26

Značky: butadienu, polymerů, latexu, syntetických, kopolymerů, způsob, výroby

Text:

...systém. Použití speciálních emulgátorů je obvykle spojeno s vyššimi výrobnimi náklady a jejich obtižnou dostupnosti. Při postupu podle čs. patentu 133 440 se obtižně reguluje šířka výsledné distribuce velikosti částic. Postupy založené na použití násadového latexu jsou spojeny se zmenšenim využitelného objemu reaktoru o násadový objem polymeru. Postup. podle čs. A 0 166 957 vyžaduje použití sšěiálnich emulgátorů, 244 188jejichž...

Zařízení pro vytváření dosedacích ploch jader elektromagnetických obvodů relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 244187

Dátum: 01.06.1988

Autori: Landa Václav, Holub Poemysl

MPK: H01H 49/00

Značky: dosedacích, elektromagnetických, obvodů, vytváření, ploch, zařízení, relé, jader

Text:

...desoe a je připevněnn kotevní deska ,i ärouby, ktoré nejem na výkrese znâzornšny. Kotevní danka. i je ocelová s zeleným povrchem a je v nívytvořena drážka pro klin 2, Klin 2 se zaeouvá do kotevní deàkyji šroubem, který neni na výkrese znázorněn. V kotevní desce 5 je upevněn.kalibrovaoí razník 1 svorniku jádra l, Kalibrovaoí raznik 1 svorniku je euvně uložen v hlavním otvoru pohyblivé čelisti § kalibrovadle. Hlavní otvor se nachází nad...

Kloubová spojka ložisková bubnová

Načítavanie...

Číslo patentu: 244186

Dátum: 01.06.1988

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: F16D 3/16

Značky: ložisková, bubnova, kloubová, spojka

Text:

...řezem vedeným rovinou A-A z obr. 2, na obr. 2 je bokorys v částečném řezu vedeném rovinou B-B z obr. 1, obr. 3 zobrazuje řez C-C kolíkem 2 obr. 2 a obr. 4 řez D-D z obr. 2 závitovým otvorom.Kloubová spojka ložisková bubnové v příkladném provedení podle vynáĺezu sestává z náboje 1, opatřeného svými dvěmi protilehlými čepy Q, 1, kolmo upravenými k podélné ose náboje 1, na kterých jsou nasazeny ložiska g, g. Ty jsou svým vnějším obvodem pevně...

Kloubová spojka ložisková

Načítavanie...

Číslo patentu: 244184

Dátum: 01.06.1988

Autor: Šolc Zdenik

MPK: F16D 3/16

Značky: kloubová, spojka, ložisková

Text:

...řez 0-0 kolílcem z obr. 2.Kloubová spojka ložisková v příkladnćm provedení podle vynálezu seetává z prvního náboje l, opatřeného svými. dvěmi protilehlými čepy 1, 1, kolmo upravenými k podólné ose prvního náboje 1, na kterýohljsou nasazeny ložiska .2, 2.Ty Jsou svým vnějším obvodom pev-nä uložený do otočnýoh kladek i, f, které Jsou točně uložený v souměmých protilehlých drážkáoh 5, z nálitků g, 6, vytvořenýoh na vnitřní části. objímky...

Plastická keramická hmota pro výrobu pomůcek pro odlévání hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244183

Dátum: 01.06.1988

Autori: Šolc Jioí, Vrzáo Josef

MPK: C04B 33/13

Značky: odlévání, keramická, hmota, slitin, pomůcek, hliníku, plastická, výrobu

Text:

...O až 30 hmotnostních dílů oxidu vápenatého Ca 0 a z pojiva tvořeného 2 až 10 hmotnostními díly sulfitového louhu nebo 10 až 80 hmotnostnímidíly koloidního solu oxidu křemičitého Si 02.Výhodou plaštické keramické hmoty podle vynálezu je její vysoká odolnost vůči náhlým změnám teploty do 1000 °C,nesmáčivost hlinikem a jeho slitinami a malá tepelná vodivost. Další výhodou plastické keramické hmoty podle vynálezu je, že výrobky z ní vyrobené...

Čistič vzduchu a tlumič sání

Načítavanie...

Číslo patentu: 244182

Dátum: 01.06.1988

Autori: Loukota Jioí, Kubieka Rudolf

MPK: F02M 35/14, B60K 13/02

Značky: sání, čistič, vzduchu, tlumič

Text:

...se zachycují ve filtračnim materiálu. Další ochranou jemného mikročističe je obalení celé vstupní plochy další filtrační vrstvou. Filtrační obaly jsou obvykle vytvořeny.slepenim nebo sešitim filtračního materiálu z původní rovné desky a mohou být nasazeny na vnější plášť V mikročističe válcového i jiného tvaru. K zachyceni filtračního materiálu do vstupu slouží řídká sita z kovu nebo plastu. Vstupní otvory mohou být uspořádány přímo v...

Plynule stavitelné hydraulické spouštěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244181

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubíeek Josef, Pošíval Jaromír

MPK: B66C 1/34

Značky: spouštěcí, zařízení, stavitelné, hydraulické, plynule

Text:

...zásahem třetí osoby.244 181 Příkladné provedení plynule stavitelného hydraulického spouštěcího zařízení je schematicky znáñorněno na připojenén výkrese.Plynule stavitelné hydraulické spouštěcí zařízení tvoří hydraulický válec, který sestává z tě 1 esal, jehož jedno víko tvoří nosné oko 3 pro zavěšení na hák§jeřábu. Druhé víko li je opatřeno axiálním otvorem, jímž prochází pístnice 1 pracovního pístu lg, zakončená na vnějäím, volném konci...

Zařízení ke kontinuálnímu měření hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 244180

Dátum: 01.06.1988

Autor: Landa Václav

MPK: G01G 11/02

Značky: měření, kontinuálnímu, hmotnosti, zařízení

Text:

...závěsem, je umístěn nad touto měřicí doskou na směrnicí výslednice třecích sil z obou částí měřicí desky a měřicí deska je k závěsú pevně připojena v místě dopeduVyhodou tohoto uspořádání je, že tvarovým řešením měřicí desky umožňuje zachytit pro měření ráz materiálu a odraz mateteriálu převede ne klouzavý pohyb, přičemž vzniklé cdstředivá síla spolupůsobí jąko měřená veličine. Vzhledem k umístění otočného bodu způsobuje ráz, obnáěející v...

Přesouvací zařízení vozů na pojezdně

Načítavanie...

Číslo patentu: 244179

Dátum: 01.06.1988

Autor: Zábranský Jioí

MPK: F27B 9/26, F27B 9/14

Značky: přesouvací, zařízení, vozů, pojezdně

Text:

...obr. 2 je znázorněn půdorys pojezdny při manipulaci se znázcrněným voze. Čerchovaně je na obou obrázcích vyznačena částečně vysunutá polohe výsuvných cěvových tyčí. tPřesouvací zařízení sestává z rámu 1 pojezdny, ve kterém jsou uspořádány výsuvné cévové tyče g,g, vysouvatelně protiběžně na obě strany prostřednictvím cévových kol j.3, místěných na hnscím hřídeli A a na hnaném hřídeli 5. Na hnacím hří ~deli 4 a na hnaná hřídeli 5 je uspořádáns...

Způsob vytváření a zachování kořene třísky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244178

Dátum: 01.06.1988

Autori: Oehák Radovan, Tišitel Vladimír

MPK: B24B 41/06, G01N 19/06

Značky: tohoto, způsobu, vytváření, způsob, třísky, zařízení, provádění, zachování, kořene

Text:

...držák Ž vyražeče 5, který společně 5 drážkou gg vytváří dutinu, ve které je zasunut vyražeč 1. Mezi ním a dnem drážky gg je vložena pružina §. Na boku držáku Ž vyražeče 1 je na druhémp 244 17 a čepu lg otočné přichycen palec 2. Ve Spodní části ná na prvním čepn I nasunútou západku Q. Vzorek obráběného materiálu 2 je připevněn šroubem lg na dno vedení l. Na vedení l jsou šrouby.připevněny lišty lg pro vedení urychleného vzorku. Na boku vedení...

Zapojení pyrotechnických zařízení pro odhození překrytu kabiny letounu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244177

Dátum: 01.06.1988

Autor: Gloser Ivo

MPK: B64C 1/32

Značky: kabiny, odhození, pyrotechnických, letounu, zařízení, zapojení, překrytu

Text:

...zámků a jednak ke dvěma válcům odhozu překrytu, přičemž pístnice válce otevření zámků dosedá v pracovní poloze na palec příčného hřídele mechanismu ovládání zámků a je spojena s unašečem spínače elektrického obvodu zážehu raket.A Výhodou navrhovaného řešení je, že rozdělením a zapojením pyrotechnických zařízení dochází i k rozdělení výsledného impulsu, potřebného pro odhození překrytu. Tím lze u raket použít kratší doby hoření, což...

Pružné uložení panelu přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244176

Dátum: 01.06.1988

Autor: Žák Jan

MPK: B60K 37/00

Značky: uložení, panelu, pružné, přístrojů

Text:

...dochází k oddělení kovové připevňovací části od pryžové tlumící hmotyě Uložení na kovových pružínkách je rovněž nevýhodné, nebot celý panel se může rezonančně rozkmitávat av mnbha případechje funkce ještě horší, než u panelu s tuhým uložením. Uložení pomocí speciálně tvarovaných tlumících vložek je sice funkěně výhodné, avšakspojení 5 panelem přístrojů pomocí misek i vybrání v panelu přístro jů je složité, nákladné a navíc panel musí být...

Destilační analyzátor sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244175

Dátum: 01.06.1988

Autori: First Antonín, Svoboda Karel, Netolický Ladislav, Holub Poemysl

MPK: G21D 1/02

Značky: sodíku, destilační, analyzátor

Text:

...- v načo případě s čistý argonem, jednak na vývčvu,1, Uvnitř komory 1 je kolěbka ll, opatření na svých koncích čepy 13, sasasenýni do ložiska 11 a 1 oiieka.11. Přitom první loiisko 13 na straně chladiče Q je spojeno s komorou napevno druhé loiiskoL 1 na straně usávčru § je zasaseno do vyjínatelnévložky 12. Kolébke ll je otáčivá kolem čepů lg a je opatřena jamkou gg, do níž zapadá pojistka 2 ovledatelná táhlem gl z míst mimo komoru 1 a...

Způsob přípravy laserových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244174

Dátum: 01.06.1988

Autori: Dvooák Jioí, Voddák Jioí

MPK: C30B 29/28, H01S 3/00

Značky: přípravy, tyčí, způsob, laserových

Text:

...opracuje brusivem, tvořeným diamantem, karbidem křemíku, karbidem boru nebo nitridem boru o zrnitosti 1 až 20 /um a poté brusivem složeným z uvedených materiálů o průměrné zrnitosti, odpovídající 125 až 300 zrnitosti brusiva, použitého v předchozí operaci.Tehdy zesilení a tím účinnost laseru stejně jako stabilita jeho parametrů mají vyhovující úroveň, respektive klesaji se vzrůstajícim čerpánim, což je pro stabilitu parametrů laseru...

Svislý ohřívák vody vytápěný parou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244173

Dátum: 01.06.1988

Autori: Frydryšek Jan, Tydlitátová Bohuna, Javurek Jioí, Šinág Josef, Vybulka Miroslav

MPK: F28D 7/06, F28B 9/08

Značky: svislý, ohřívák, párou, vytápěný

Text:

...(nepodepřený trubkový ohyb činí kolem 3 m) zvýšenou možnost vibraci trubek a dále značné rozdíly mezi celkovou délkou jednotlivých trubek ( 2 až-3 m) jsou z teplotechnického i výrobního hlediska nevýhodné.244173 Další nevýhodou je nesymetricke pevnostni neáhánítrubkovnicevlivem teplitního.rozdílu mezi vodou ve vstupní s výstupní prosh toru vodní komory, a proto je omezeno ohřátí vody.Uvedené nevýhody odstraňuje a výhody ponechává svislý...

Zařízení pro zajištění správné funkce řídících regulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244172

Dátum: 01.06.1988

Autor: Jelínek Jioí

MPK: F16K 49/00

Značky: řídících, regulátoru, zařízení, správné, zajištění, funkce

Text:

...v podstatě odstraňuje vynález, kterým je zařízení pro zajištění správné funkce řídících regulátorů, zejména regulátorů tlaku plynu regulačních plynových stanic, sestávajíoí z impulsní trubičky a topného tělesa a jeho podstata spočívá v tom, že impulsní trubička je opatřena vytvarovanou částí a topné těleso je uloženo ve vytvarovaném prostoru, který je vytvarovanou částí ohraničen, přičemž je vytvarovaná část impulsní trubičky umístěna v...

Krouživá termostatovaná třepačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244171

Dátum: 01.06.1988

Autor: Zapletalová Zdenka

MPK: B01L 11/00

Značky: trepačka, termostatovaná, krouživá

Text:

...takže není ovlivňován jejímí244 171 účinky, což zvyšuje jeho spolehlivost a životnost a dále, s ohledem na naprostou suchost prostředí pod nàdobou na termostatující kapalinu, je možno pod ní situovat i blok elektronického řízení otáčok a teploty, což podstatné snižuje nároky na půdorysnou plochu celého zařízení.Príklad provedení krouživé termostatované trepačky podle vynálezu je znàzorněn na Připojeném výkresą kde obr. 1 představuje...

Otočný spoj, zejména dvou na sobě nezávislých částí strojních celků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244170

Dátum: 01.06.1988

Autori: Boicháeek Jan, Gola Miroslav, Stojeev Alexadd, Frgala Jioí, Pešek Josef

MPK: B60D 1/06

Značky: sobě, celku, částí, spoj, nezávislých, otočný, strojních, zejména

Text:

...vertikální vidlice 13,která je pevně připojena k první části lg strojního celku a na níž jsou umístěny držáky 15, do nichž se vkládají spojovací čepy 15, spojující obě na sobě nezávislá části lg, gg strojního celku prostřednictvím horizontální vidlice g 1. V držácích lg může být zejičtčno mazání spojovecích čepů 15. Horizontální vidlice 31 je pevné spojene se základovou deskou gl, s níž jsou rovněž pevná spojene žebra gg, která tvoří skříňový...

Chemicky odolný smaltový povlak na ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244169

Dátum: 01.06.1988

Autori: Václavík Leoš, Koláo Karel, Kůr Jan

MPK: C23D 5/00

Značky: odolný, smaltový, chemicky, povlak

Text:

...1 hmot. oxidu antimonitého, od Oido 1,5 hmot. oxidu manganatého, od 10 do 18 hmot. oxidu sodného a/nebo draselného, od 051 do 3,5 oxidu íitného, od 0,1 do 5 hmot. oxidů prvků II. skupiny periodického systému, hapňíklad oxidu vápenatého a/nebo barnatého, od 0,5 do 4 hmot. přídržných oxidů kohaltnatého a/nebo nikelnatého a od 0,1 do 7 hmot. rluoru. Je výhodné, obsahuje-li povlak dále od 0,1 do 2,5 hmot. oxidu zirkoničitého.Tento...

Odsavač plynů, zejména splodin vznikajících při svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 244168

Dátum: 01.06.1988

Autori: Machaená Marie, Štefl Jioí, Kirchner Stanislav

MPK: F16P 1/06

Značky: svařování, vznikajících, odsavač, splodín, plynů, zejména

Text:

...otvoru g ai v nesáva-cím ot.voru 6- otočně uložená. Pevná nesávací trubice § muže být a výho~ dou složena z teleskopicky do sebe zasouveteląých částí. Nasávaćí trubice 8 muže byt popřípadě tvořeno pružnou hadicí. Lepač 1 plynu muže mít též tvar kužele.Výložník l je umístěn v úrovni nad místem nesćvúní plynu a jeho ramene i ,jsou otočná ve vodorovnénrovině. Výložník l muže být z výhodou navíc zavěšen na závěsu g, rovněž kloubově .uloženám...

Celoplastový samonosný stavebnicový rotační biokontaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244167

Dátum: 01.06.1988

Autori: Machaený Vítizslav, Pavlica Ivo, Vysloužil Zdenik, Padalík Rudolf

MPK: C02F 3/08

Značky: celoplastový, stavebnicový, samonosný, rotační, biokontaktor

Text:

...biokontaktoru podle vynálezu je v tom, že se snadno vytváŕejí optimální konstrukce biokontaktorů zejména pro domovní cistírny odpgadních vod s dokonalou funkcí v jednotlivých biozőĺ nách při použití unifikovaných biodisků. Přitom se využívá unifikace rozměrů jednotlivých typů biodisků nejen pro domovní čistírny odpadních vod ale i pro malé čistírny, intenzifikaci čistírem nebo septiků apodobně. Pro dokonalejší odplavování biomasy z...

Zařízení pro zahušťování soli, kyselin nebo hydroxidů ze vzorku přehřáté páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 244166

Dátum: 01.06.1988

Autor: Lonský Jioí

MPK: B01D 5/00, G01N 1/10

Značky: zařízení, solí, vzorků, přehřáté, kyselin, zahušťování, páry, hydroxidů

Text:

...11 chlazeným vodou a dále armaturou g pro regulacivstřiku kondenzátu. Ejektor 15 je spojen potrubím s vývodem ze sborníku Q vzorku před vypouštěcí armaturou 5.Vzorek lg přehřáté páry, ve kterém se má stanovit koncentrace soli, kyselín nebo hydroxidůlje veden clonou Ž pro měření průtoku a armaturou 1 pro regulaci průtoku do ejektoru lg, kde sessvlaží zahušřovaným vzorkem ze sborníku g vzorku na mokrou páru. V trubce 15 pro výměnu solí...

Způsob úpravy vzorku oleje ke spektrálnímu měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 244165

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kuna Václav, Dlabaja Zdenek

MPK: G01N 1/28, G01N 21/31

Značky: spektrálnímu, vzorků, oleje, úpravy, měření, způsob

Text:

...tak, aby co nejvíce odpovídaly měřenému vzorku.Přes významné zlepšení, které postup přináší, neumožňuje využití levnějších a snáze připravitelnějších vodných roztoků standardů otěrových kovů. Zjistilo se, že tento nedostatek je způsoben nízkou schopností použitého tensidu udržet odpovídajícímnožství vodné fáze v emulzi.Tyto nedostatky odstraňuje postup dle vynálezu, jehož podstata spočívá v přípravě emulze typu voda v oleji, kdy po rozpuštění...

Zařízení k rozdělení nátoku vody ve velkoplošném čiřiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 244164

Dátum: 01.06.1988

Autori: Karásek Richard, Jeništa Václav, Hrzán Emil

MPK: C02F 1/52

Značky: nátoku, velkoplošném, rozdělení, zařízení, čiřiči

Text:

...přetokovým potrubím 5 se vtokovým otvorem 5 umístěným nade dnem vločkovacího prostoru g a výtokovým otvorem ll nade dnem odlehlého difuzorového čiřícího prostoru 1.Vločkovocí prostor g je opatřen vtokem l surové vody a pádly 3 pro míchání surová vody se srážedly.Přetokové potrubí 5 sestává z vzestupně větve lg, která je v přilehlém difuzorovém čiřícím prostoru L 2, a ze sestupněvětve Q, která je v odlehlém difuzorovém čiřícím prostoru...

Práškové pojivo na bázi hydraulicky aktivních látek prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244163

Dátum: 01.06.1988

Autori: Pluhao Josef, Jeništa Václav, Karásek Richard, Vrhel Bohumil, Svobodová Ivana, Smejkal Miroslav, Trojan Miroslav

MPK: C04B 14/02, C04B 26/12

Značky: pojivo, sádrovce, prosté, látek, bázi, hydraulický, práškové, aktivních

Text:

...nevýhodu v relativně pomalém nárůstu pevností do 24 hodin.Přadmětem vynálezu je pojivo na bázi hydoau 1 ickyaktivních 1 átek,prosté sádrovce,obsahujici do 40 .hmoł. uqletého Acementářského slínku s měrným povrchem 250 až 700 mzýkg, 100 až 40 w hmot. umleté latentně hydraulické látky jako je őapř. struska. popílek. pucolány s měrným povrchem 300 at 606 mg/kg do 20 hmd-vysoce jemného S 102 9 měrným povrchem věším než 1000 na/kg a obsahující...

Zařízení pro plynulou regulaci délky nasoukané útkové příze do zanašečů u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244162

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vajda Addej, Pechoušek František

MPK: D03D 47/34

Značky: strojů, nasoukané, plynulou, zanašečů, tkacích, zařízení, regulaci, útkové, délky, víceprošlupních, příze

Text:

...ukončenou čelistií k držoní útkovć příeo.244 132 Víceprošlupní tkací stroje pracují s větší »počtom za eebou poetupujících zaneěečů g a dávkovacích jednotek l. Zaneěeče g ee pohybují po uzavřené dráme g pŕocházející tkacín úoeken ohraničenýn na otraněĺvytvářející tkaniny rotační paprekon gg e několika dráškení 33, po jeho obvodě vytvořenć do iroubovioe. Zeneüeče 3 ee po průchodu tkacín úseken po oválnćn drdse opät vrecejí k oválné dávkoveoí...

Zařízení pro elektrohydraulické ovládání hydraulického servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244161

Dátum: 01.06.1988

Autor: Hokynáoová Alena

MPK: F15B 9/03

Značky: zařízení, hydraulického, ovládání, elektrohydraulické, servomotoru

Text:

...Otočné a posuvné ěoupátkajsou soustředné, přičemž zpĺíná vazba od pohybu pístu hydraulického eervomotoru působí na posuvné šoupátko a při ztrátě elektrického signálu na vstupu do krokového motoru je zajiětěno nucené zavírání hydraulického sarvomotoru pružinou ve tvaru spirály, která působísilou na otočné šoupátko.Příklad provedení provedení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr. l představuje eohőha zařízení podle...

Ocel na odlitky s velkou pevností a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244160

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vachoutová Eduarda, Hokynáo Otakar, Macku Blanka

MPK: C22C 38/44

Značky: velkou, houževnatostí, odlitky, zvýšenou, pevnosti

Text:

...vhodnou kombinaci leshjíoích prvků a při nižším obsahu ostatníoh doprovodných prvků. U oceli je snížen sklon k popouštěoí křehkosti a materiál je méně citlivý k lomům při nižších te- t plotách.Při použití oceli podle vynálezu byly zjištěny příznivé strnktnrní vlastnosti u odlitků proměnnó tlouůtky až do 00 mm lsgura niklu v rozmezí od 0,05 do 1,0 hmotnosti . wolíramn v roznozi od 0,05 do 0.5 5 hmotnosti popřípadě vanedu v rozmezí od 0,05 do...

Zamykací a zajišťovací zařízení páčkových elektrických vypínačů neb jističů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244159

Dátum: 01.06.1988

Autor: Dráber Pavel

MPK: H01H 9/20

Značky: zajišťovací, elektrických, zamykací, vypínačů, zařízení, páčkových, jističů

Text:

...epuätční stroje při práci na něm, unemknup tí po .ukončení práce ne etroaiae rychle a celé bzajiššoveeí zařízení není .možné po jeho zejiätiiaí zámkom odobrat a tíñi obejít zaJ-iitiní. Vzhledem k rvchloeti e jednoduchosti .gumu .při ~ príoi ne-etroji ei obsluha ihned zvykne eoučeenő eçvypnutím dře voobribčeího stroje .zajistit m proti epuětění.le přiloäených výlcceeeeh je znínorněn příklad provedení zamykeoího. e aejiitovaoího zařízení...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu, dotovaných ionty molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244158

Dátum: 01.06.1988

Autori: Viklický Vladimír, Buus Ladislav, Rozsypal Miroslav

MPK: C30B 29/28, C30B 15/04

Značky: ionty, pěstování, yttritohlinitého, monokrystalů, dotovaných, granátu, způsob, molybdenu

Text:

...na výchozí enrovinn přičelž ochranná atmosféra je tvořena eněsí 2 až 50 ob 3. vodíku a.98 až 50 obJ. argonu.Při touto způeobu ee dooílí rozpouštění nolybdenu v podobě iontů Iolybdenitých m 3 e to až do koncentrace odpovídající deaetinán 5 hnotnoetních bez vzniku jetýchko 1 izákalů. Ibnokryetal zároveň obsahuje ionty foetoru, zabudovaná zřejmě jako trojnocné íonty v koncentraci přibližně deeetkrét nižší než je koncentrace ionta nolybdenu, což...

Těsnění protilehlých konců štěrbiny mezi stěrkami tlakové trysky pro přívod tiskací barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244157

Dátum: 01.06.1988

Autori: Doušek Karel, Lindovský Milan

MPK: B41F 15/44

Značky: stěrkami, tiskací, tlakově, barvy, těsnění, trysky, protilehlých, štěrbiny, přívod, konců

Text:

...n. 3 pohled ve onen .1 ne tůsnöní podle vysileeu,tm si tvar hrshevőhe obleun, m. 4 pohled ve smeru J ne ťĺblĺliĺ podle vrsilesu, ktere si tver loaeuő am.lb obr. l je axêĺetrioký pohled a öástečný řee příkladlike prevedení tlakevl trysky pro přívod tiokeoí barvy citieuönini lg pretilehlýeh tonoo temu podle vynálesu. iskąoí berve je přiváaöne jedním 5 nistavoñ g,g přichází do teleso trysky g oku etvor 11 eo itörbinrnesi etürk .1 §, lg , kto-í...

Způsob výroby vícenásobných antireflexních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 244156

Dátum: 01.06.1988

Autori: Rec Oldoich, Krema Vladimír

MPK: C03C 17/34

Značky: antireflexních, výroby, vrstev, způsob, vícenásobných

Text:

...tluoridu hořečnatěho ugrz se kyslík nepřipouätí e nspeřovecí rychlost se pohybuje v intervalu 0,5 až 5,0 nn.s 1.Výroba vícenísobných antireflexních vrstev spočívá tedyv použití netrsdiční kombinace materiálů s nískýl a vysoký indezn lolu pro vakuové nspařevání. Při jejich aplikaci na výrobu antirsflexních vrstev z nateriílů o dvou indexoch louu dochází vliven menších tlouštěk a rozleděnosti použitých konstrukčních sestąv ke kcnpenzaci...

Zařízení pro regulaci cos.fí. odběru z přípojnic napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244155

Dátum: 01.06.1988

Autori: Šlosr Jaroslav, Zbooil Alois

MPK: H02J 3/26

Značky: odběru, regulaci, napětí, přípojnic, cos.fí, zařízení

Text:

...na statorové vinutí §qg synchronního kompenzátoru 8. Výstup 2. porovnávacího a regulačníhop v 244 15 s členu j regulátoru jalového výkonu je připojen na prvý vstup § 41 porovnávacího a regulačního obvodunapětí, jehož druhý vstup § 43 je připojen na výstup 134 zpětnovazebního členu 11 regtüačního obvodu napětí, jehož prvý vstup 11.1 je připo jen přes převodník 2 napětí na statorové vinutí § 93 synchron ního kompenzátoru Q. Druhý vstup...

Suchá půda hutnických ohřívacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244154

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kalivoda František, Hájek Petr

MPK: C21D 9/70, F27D 1/16

Značky: hutnických, pecí, sucha, půda, ohřívacích

Text:

...její vyzdívky. Koks svým určenímje vysoce ušlechtilé a hodnotné palivo, které v atmosféře hlubin ných pecí trvale a v celé vrstvě neúčelně vyhořívá, čímž se sni žuje jeho vrstva, která pro sázení ingotů musí být doplňována. Mimo to uhlík z koksu v pecní atmosféře reaguje s vyhřívaným ko vem ingotů neho odlitků 5 způsobuje nauhličování ocele, zejménajejich patních Ěástí, což má nežádoucí dopad na kvalitu a výtěžek,zejména u...

Zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 244153

Dátum: 01.06.1988

Autor: Poneva Miryana Vesselinova

MPK: F16K 15/02

Značky: zpětný, ventil

Text:

...sedla. Celkovým řešením dle vynélezu se dosáhne úspory kvalitního materiá 1 u,ze kterého se vy rábí pouze sedlo, na které jsou kladeny vyšší nároky jak z hle 3 - 242153 diska odolnosti proti korozi, tak tvrdosti než na těleso ventilu. Výhodou je rovněž snadné údržba, jelikož při poškození sedla sevymění pouze toto sedlo.Příklady provedení podle vynálezu jsou znázorněny na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je podélný řez zpětným ventilem...

Středící zařízení patních lanek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244152

Dátum: 01.06.1988

Autori: Minkov Evgeni Hristov, Iliev Svetlin Tatchev

MPK: B29D 30/18

Značky: lanek, patních, středicí, zařízení

Text:

...kde na obr. 1 je celkový pohled na středici zařízení v částečném řezu.Středici zařízení se skladá z vřetene 1 a dvojice upinacieh jednotek g. Vřeteno je tvořeno dutým hřidelem Q na jedné straně opatřeným upinaci přirubou 3. Uvnitř hřidele 3 je otočně uložen ve valivých ložiskách Ž stavěci šroub Q, který má část s pravym e levým závitem. Po šroubu se posouvd vzájemné symetricky dvojice metic 1. Každá matice je spojene pomoci per Q s...

Jiskrově bezpečná bariera pro seismologické signály

Načítavanie...

Číslo patentu: 244151

Dátum: 01.06.1988

Autori: Georgiev Georgi Marinov, Zonev Dragomir Todorov

MPK: G01V 1/22

Značky: bariera, jiskrově, signály, bezpečná, seismologické

Text:

...zdroje světla a optického převodníku. Snímač chvění umíetěný v prostředí e nebezpečím výbuchu, který je zdrojem eeiemologického signálu je přípojen ke gclvanoměru, na jehož zrcátko dopadá světlo ze světelného zdroje a to se odráží na snímací části Jíekrovä bezpečného zařízení, které snímá pohyb světelného papreku. Snímací část je Již součástí zařízení v normálním provedení. Tímto zařízením,při zachování přenosu seismologického signá 1...