Archív za 1988 rok

Strana 73

Směs na výrobu součástí celkové komory vysokotlakého zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244386

Dátum: 01.06.1988

Autor: Mynáo Vladimír

MPK: C04B 41/60

Značky: součástí, zdroje, celkové, směs, vysokotlakého, komory, výrobu

Text:

...poměrně velké praonosti. eUvedené nedostatky odstraňuje směs pro výrobu součástí celkové sestavy komory vysokotlakého nástroje, pro syntézu i slincváni supertvrdých materiálů, sestávající z práškového materiálu a plastifikátoru, jehož podstata spočívá v tom, že směs sestávajicí z 1000 g pyrofylitu,mastku jejich směsi nebo kombinací o velikosti frakoí 0.2 až 058 obsahuje 10 až 400 ml vodniho skla,popřipadě 20 až 500 ml roztoku vodního...

Zapojení zdroje referenčního napětí s termostatem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244385

Dátum: 01.06.1988

Autori: Dzierža Emil, Koudelka Karel, Otava Rudolf

MPK: G05D 23/19

Značky: referenčního, termostatem, zdroje, napětí, zapojení

Text:

...je spojen s kolektore prvního, čtvrtáho e pátého tranzistoru § 21, E 34, 125. Emitor druhého trenzistoru § 22 je spojen s jedním konce čtvrtáho rezistoru 54 a s bází pétého tranzíetoru § 25. Zdroj referenčního napětí QREF je spojen prvním pőlem se záporným pőlem -Q nepájecího napětí e druhým pőlem je přípojen přes první rezistor 51 k bázi třetího tranzietoru § 23. Druhý pől referenčního napätí QREF je přípojen dále přes první rezietor 31 v...

Zapojení ovládacích obvodů megnetofonu s elektrickou volbou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244383

Dátum: 01.06.1988

Autor: Hrneío Pavel

MPK: G11B 15/02

Značky: megnetofonu, funkcí, ovládacích, obvodů, zapojení, voľbou, elektrickou

Text:

...gg a s katodoudiody łä a. tlačítko I.JL je spojene se vstupom označeným D 4.střadače 33. Tlačítko l§ je spojene se vstupem D klopnéhoobvodu g s. tlačítko l§ je spojene s druhým vstupem hradletypu NANDa se vstupem invertoru gł. Anody diod ył s Qjsou vzájemné spojený a přes kondenzátor łg připojeny nadruhý vstup hradla typu NAND gg s. anody diod g a łz jsouvstup hradla typu NAND 32. Výstup hradla typu NAND gg jespojen s hodinovým vstupem...

Řeší se zařízení pro výrobu přesných pryžových výrobků pro těsnicí elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244382

Dátum: 01.06.1988

Autor: Vysloužil Jioí

MPK: B29C 45/26

Značky: těsnicí, výrobu, zařízení, řeší, pryžových, elementy, výrobků, přesných

Text:

...obr. 3 přináší další fázi cyklu s uzavřenými vnějšími částmi formy po přesunutí středního dílu formy, na obr. 4 je zařízení po otevření vnějších částí formy s hotovými výrobky. dZařízení pro výrobu přesných pryžových výrobků se skládá z vnějších rozevfratelných částí formy 1 uchycených k pracovním stolům lisu, přičemž v obou částech formy jsou vytvořeny dutiny představující vnější polovinu budoucího výlisku g. Dále ze středního...

Prášková směs pro kovokeramické třecí materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 244381

Dátum: 01.06.1988

Autori: Žatecký Jan, Dvooák Ludvík, Macků Vladimír, Kováo Antonín

MPK: F16D 69/00

Značky: materiály, kovokeramické, směs, prášková, třecí

Text:

...v tom, že směs obsahuje 3,5 až 10 hmot, cínu (Sn), 0,08 až 8 hmot, olova (Pb), 0,1 až 10 hmot, železa (Fe), 5 až 15 hmot, uhlíku (C), 1,3 až 8 hmot, oxidu křemičitého (S 102), 1,5 až 10 hot, oxidu hlinitého (A 1203), 1 až5 hmot, tetraboritanu sodného (Na 2 B 407), 0,1 až 2,5 hmot, kyseliny boríté (H 3 B 04), 0,09 až 2 hot, glycerínu (H 0,CH 2-CH/OH/-CH 2,0 H) pa zbytek v hmotnostních mědi (Cu), § 21 244 331 Výhodou spojování ocelového...

Zařízení na zasouvání a vysouvání desek s plošnými spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 244380

Dátum: 01.06.1988

Autori: Polák Jan, Žwak Zdislav, Mlejnek Jan

MPK: H05K 5/00

Značky: zařízení, vysouvání, desek, zasouvání, spoji, plošnými

Text:

...§ prochá zí vodicím otvorom łg, šroub Q vodicím otvorom łg, šroub 1 vodicím otvorom A 1 a šroub § vodicím otvorem gg. Délkou vodicích otvorů ł§. łg, il, § je dána velikost posuvu mezi nosným tělesem ła neseným tělesem łł, přičemž šrouby §, Q, 1, § tvoří současně pevné dorazy. Střední spojovací část łg neseného tělesa łł je vůči střední spojovací části 3 nosného tělesa ł přesazenaĺ Obě střední spojovací části 5 a łg jsou uspořádány jako...

Těsnění křídel rotační a statorové části křídlového kývavého hydromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244379

Dátum: 01.06.1988

Autori: Mainer Petr, Fiala Josef, Vadinský Jan, Popek Jioí

MPK: F16J 15/06

Značky: křídel, hydromotoru, křídlového, částí, těsnění, statorové, rotační, kývavého

Text:

...e těsnícím prvkem otevřeného křivkového průřezu, doláhajícího předepjatou hranou na těsněný povrch atpevněného pomocí příložek po obvodech čelních ploch křídel podlevynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že těsnění máv příčném řezu tvar funkce y sin x v rozsahu 0 ° - 360 °,jejíž osa svírá s rovinou proloženou těsněnou čelní plochou lcñdla ostrý úhel, přičemž boční průmět těsnění je maximálně roven hloubce obvodového úložného osazení...

Rotační žací stroj s úpravou řádku pokosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244378

Dátum: 01.06.1988

Autori: Zavadil František, Kleeka Jioí

MPK: A01D 34/66

Značky: žací, stroj, rotační, úpravou, řádků, pokosů

Text:

...polozo, obr. 2 představuje půdorys stroje v pracovní poloze a nn obr. 3 je nérye stroje v transportní poloze.Rotační žací stroj s úpravou řádku pokosu je připojen svým nosnýn rise 3 k tříhodovemu závěeu l neznázorněneho tažného prostředku,nepř. traktoru. S noenym rámom 3 je přes svislý čep Q otočnő spojen rám 3, na něnž je upraveno žaoí ústrojí § a hnací pohon § s výstupnín hřídelen 1. K nosnenu rámu g je dále připojen pevný rán §. k...

Zařízení k vysokofrekvenčnímu svařování, zejména velkých ploch termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244377

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kurbatova Valentina Lukjanovna, Žuravleva Vera Michajlovna, Lavrišeev Lev Petrovie, Badalov Boris Nikodimovie, Poljakova Galina Ivanovna

MPK: B29C 65/04

Značky: materiálů, veľkých, zejména, zařízení, termoplastických, vysokofrekvenčnímu, svařování, ploch

Text:

...segmentů, elektricky vodivě spojených s přídavnou elektrodou.Hlavní výhoda zařízení podle vynálezu k vysokofrekvenčnímu svařování spočívá v tom, že příduvná elektroda dosedne jednotlivými odpruženými segmenty na svařovaný materiál vždy tak, že vytvoření kapacita se spodní svařovací elektrodou je dostatečně velká, aby zajistila spolehlivý přívod vysokofrekvenční energie ke spodní svařovací elektrodě během svařování. Toto uspořádání umožňuje...

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní a vodně alkoholické systémy, zejména s díly z hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244376

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kulešova Irina Danilovna, Alešeenkov Vladimir Anatoljevie, Filípek Jaroslav, Raskin Jakov Lvovie, Macholán Lumír, Kalisz Tadeáš

MPK: C23F 11/10

Značky: systémy, slitin, zejména, kovů, koroze, inhibitor, díly, vodné, alkoholické, hliníku, směsný, uzavřené, vodní

Text:

...inhibitor koroze podle vynálezu se vyznačuje oproti známým inhibitorům zejména zvýšenou účinnosti při rychlotech proudění vodného media nad 0,5 m.s 1 v systémoch s hliníkovými díly.vynález a jeho účinky jsou v dalším podrobněji popsány na příkladech jeho možného konkrétního provedení.Do zásobní nádrže se napustí 1000 litrů demineralizované vody a do ní se pŕidá 6510 g směsnêho inhihitoru, obsahujícího 1000 g benzoanu sodného, tj. 25,7 hmot. ,...

Způsob měření koeficienu tepelné vodivosti živných tkání a tekutin v klidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244375

Dátum: 01.06.1988

Autor: Parma Václav

MPK: G01N 25/18

Značky: tepelně, klidu, živných, tekutin, vodivosti, tkání, způsob, měření, koeficienu

Text:

...při měření v tekutině zůatane měřené prostředí v klidu a výsledek není ovlivněn přestupem tepla konvekcí. Vyhodnocením přechodové odezvy prvku se určí jednak oteplení prvku jako veličina závislá na koeficientu tepelné vodivosti měřeného prostředí, jednak vlastní teplota měřeného prostředí. Tato teplota nemusí být předem známa ani stabilizována. Měření může být prováděno periodicky,takže je možné sledování časových závislostí í vzájemných...

Zařízení pro průhyb pohybujícího se pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244374

Dátum: 01.06.1988

Autori: Maroszczyk Vislav, Krampla Josef

MPK: B21B 37/04

Značky: průhyb, pohybujícího, zařízení, pásu

Text:

...válečku k tomuto pásu. Současně se značně zlepšuje přístupnost k pracovním válcům váloovací stolice a zkracuje se délka válcovací armatury. íZařízení pro průhyh pohybujícího se pásu podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno na obr.l a 2 připojených výkresů. Obr.l je kinematické schema v hokorysném pohledu a ohr.2 kinema. tioké schema v nárysném pohledu na zařízení podle vynálezu.Zařízení podle vynálezu sestává z nosného ramena 2,...

Svinovací hlava s přestavitelným vývodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244373

Dátum: 01.06.1988

Autor: Schröfel Josef

MPK: B65H 54/80

Značky: hlava, svinovací, přestavitelným, vývodem

Text:

...navádlć upevniný na v pouudru uloženén vysouvacínramani opatřenea aúaeky, do kterých zaeahuje západka, k aa» jiětiní polohy vysouvacího ramena, pi nastavení vzdálenostistředu avinovací hlavy ka středu naváděče, přičemž pouzdro a západka je uložena na ložiskovén držáku unístěnén uvnitřJe rovnšž výhodné to,-že pláät avinovací hlavy na z vnitř ní strany pripevnčny držáky, ktoré nesou středicí kladky,opírající se o vnější průměr opěrného...

Zařízení pro indikaci tvrdých příměsí v proudu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244371

Dátum: 01.06.1988

Autori: Cieslar Rudolf, Riedel Eduard, Lupinski Bronislav, Eajka Boetislav

MPK: G01N 29/00, A01D 75/18

Značky: tvrdých, materiálů, proudu, indikaci, zařízení, příměsí

Text:

...změny směru pohybu materiálu. To je výhodné pro spolehlivé vyvolání nárazu,a tím i pro blk zvukového, resp. ultrazvukového impulsu. Detekční pracovní plocha l, v danêm případě lopatka. je zezadu s výhodou kryta krytom 3,opatřeným případně montážním otvorem § pro montáž pítzoelektríckěho ultrazvukového snímače Q zezadu na detekční pracovní plochu l. Montážní otvor § je opatřen víkem Q. netekční pracovní plocha l je buä přímo (neznázorněno),...

Samonavíjející flexibilní hrazení pro zabezpečení pracovního prostoru proti účinkům dynamického, případně gravitačního vyvržení či vysunutí hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244370

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kožela Bohumil, Exner Karel, Pichoueek Miroslav, Šmoldas Stanislav, Jirgl Ota, Švancara Rudolf, Tkáe Ivan, Míka Josef

MPK: E21D 19/00

Značky: zabezpečení, prostoru, proti, vysunutí, flexibilní, pracovního, vyvržení, účinkům, dynamického, gravitačního, samonavíjející, případně, hrazení, hornín

Text:

...při požadavku manipulace s materiálem z pracovního prostoru výztuže na pilíř.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno samonavíjející flexibilní hrazení. Na obrąm je znázorněn princip blokovacího zařízení ve stadiu-klidu, na obr.1 b je znázorněn princip blokovacího zařízení ve stadiu zablokování flexibilního hrazeni, na obr.2 a je čelní pohled na rozvinuté flexi 244 370bilní hrazení, na obr.2 b je znázorněn boční pohled na spojení...

Způsob výroby kompletovaných dílců z polyuretanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244368

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kasáeek Karel, Mencl Vojtich, Vyroubal Antonín

MPK: C08J 9/16

Značky: výroby, způsob, polyuretánu, dílců, kompletovaných

Text:

...ke zvlnění pásů ve styn cích mezi dí 1 ci.Při teplotních změnách dále k pohybům střešních A dílců a následnámu porušování krytiny.Podle patentové dokumentace je známý další způsob výroby tepelně izolačního dílce z granulí pěnového polyuretanu a kmple toveného krycími vrstvami kaučukovým lepidlem.- 2 244308 Rovněž tento způsob výroby kompletovaného dílce vyžaduje pracovníoperací navíc a kvalita nalepení vrstev není rovnoměrná.Výroba...

Zařízení pro ovládání mikrospínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 244367

Dátum: 01.06.1988

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: H01H 3/16

Značky: ovládání, mikrospínače, zařízení

Text:

...lůžka ve tvaru otvorů pro tři nebo více kuliček a na shodnám průměru a rozteči Jsou v přírubě ž. dvouramezyzně páky 1 vytvořena lůžka kuželovým zahloubením pro kuličky. Příruba dvouramenné páky ra klec g kuliček Je přitlačována proti přírubě otočnáho čepu 5 pomocí válcové pružiny g, nasazeně na válcové osezení dvouramenně páky 1 a závitovou část otočného ćepu g,,jejíž předpětí je seřiditelné pomocí matic .g a g naěroubovaných na závitově...

Tekuté tvrdidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244366

Dátum: 01.06.1988

Autori: Eapka Martin, Vilím Jindoich

MPK: B22C 1/10, B22C 1/16

Značky: tekuté, tvrdidlo

Text:

...množství 0,1 až 1,0 hmot. díl podle vynálezu, určené pro slévárenské formovaci a jádrové směsi sestávajíci ze 100 hmot. dílů ostřiva a 1,5 až 6,0 hmot. dílů vodného roztoku křemičitanu sod ného. Podstata vynálezu spočivá v tom, že tvrdidlo sestává ze směsi 20 až 80 hmot. esteru kyseliny ootové s vícemocným alkoholem a 20 až 80 hmot. esteru kyseliny fosforečné s alkoholem obecného vzorce R-OH, kde R je alkylový a/nebo arylový...

Zařízení pro odtahování a navíjení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 244364

Dátum: 01.06.1988

Autori: Hašpica Jaroslav, Rosík Peter, Valent Mikuláš

MPK: D01H 1/12, B65H 59/00

Značky: navíjení, odtahování, zařízení, příze

Text:

...sinterkorundu se dosahuje dostatočné životnosti. Vhodnou volbou opásání a vůle brzdícího kroužku lze tak dosáhnout vysoké odtahové napětí v přízi, že pro některá použití nejsou již nutné další brzdičky spod.Pro lepší pochopení podstaty vynálezu jsou přiloženy obrázky příkladného provedení, které jsou blíže popsány v následujícím popise. Na obr. 1 je schematický nákres uspořádání mechanického rotačního zásobníku podle vynálezu, na obr. 2 je...

Zařízení pro natáčení bočních opěrných kladek dvacetiválcových stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244363

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koutný Kvitoslav, Najmr Stanislav, Jerman Zdenik

MPK: B21B 31/16, B21B 31/00

Značky: bočních, zařízení, kladek, stolic, opěrných, dvacetiválcových, natáčení

Text:

...prostřednictvím vložených ozubených kol s ozubenými koly bočních opěrných kladek.Přínosem zařízení podle vynálezu je snadné a rychlé seřizování pyramidy váloů obsluhou z přední strany váloovací stolice. zlepší se tím též pracovní podmínky obsluhy, jelikož pracovníci se nemusí pohybcvat ve stísněných prostorech na straně pohonu dvacetíváloové válcovací stolice.Zařízení pro natáčení bočních opěrných kladek dvacetivélcových stolic je příkladně...

Zařízení pro aretaci kloubových vřeten válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244362

Dátum: 01.06.1988

Autori: Pokorný Pavel, Koivánek Milan

MPK: B21B 35/14

Značky: kloubových, stolic, válcovacích, aretaci, zařízení, vřeten

Text:

...nezávislé ovládané zvedací elementy. Zvedací elementy jsou pak v trvalám dotyku s příčníky, vedenýmí vodícími prvky na nosných aloupech. Dále zařízení podle vynálezu eeatává z nosníků, výkyvně uložených v ložiskách příčníků, kde každý nosník je opatřen nejméně třemí podpěrnými kladkami, které Jsou při aretaci v trvalém dotyku s objímkami kloubových vřeten na straně pracovních válců.Přínosem zařízení podle vynálezu je, že umožňuje bez...

Zařízení k zakládání a orientování příruby pláště předního náboje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244361

Dátum: 01.06.1988

Autori: Paoízek Miroslav, Jasanský Zdenik

MPK: B60B 31/06

Značky: zařízení, předního, náboje, zakládání, orientování, príruby, pláště

Text:

...eihzařízením je zaručene požadovaná bezpečnost práce a plně se tim odstraní zmetkovitost a hlavně take nadmčrná hlučnost.Na priloženom výkreeu je schenaticky znázorněno příkladné provedení zakládacího zařízení. Obr. l zIIaŽOrIN-F je pohled na zařízení v náryeném pohledu,o~br.2 znázorňuje pohled na zařízení v puaorysnán pohledu,br 3 znázorňuje podelný řez hlavicí.předního náboje jízdního kola aeatává ze skluzu ž, kterýmae přivádčjí...

Tlakový dělicí separátor směsí tekutin i suspenzí, zejména i chemických

Načítavanie...

Číslo patentu: 244360

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubieka Rudolf, Macek Vladimír

MPK: B01D 17/00

Značky: dělicí, tekutin, tlakový, suspenzí, směsi, zejména, separátor, chemických

Text:

...přes lamelový dělič g proudu, který usměrní a rozdělí směs tekutín do bloku vymezovacích pásů 1. Mezi vymezovscími pásy 1 dochází k dělení tekutín podle jejich hustot. Zatím co nosná tekutina proudí ve směru podêlné osy bloku vymezovscích pásů 1, tekutina s vyšší hustotou než nosná tekutina odpadá ve směru působení gravitačního pole do mezní vrstvy na horní ploše pásů bloku vymezovacích pásů 1, vazkostí tekutiny mezní vrstvy je zbrzděna ve...

Způsob odstraňování iontů mědi a železa z elektrolytické niklovací nebo kobaltovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 244358

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubieka Rudolf, Kopecký Ivan

MPK: C25D 21/22

Značky: elektrolytické, niklovací, iontů, mědi, způsob, odstraňování, železa, lázně, kobaltovací

Text:

...do kolony a prolěvat lázeñ touto kolonou. Toto jsou jen příkladná zabezpečení styku elektrolytickê niklovací lázně s kaseinem.Doba dostaěujícího styku lázně s kaseinem se snadno experimentálně stanoví z analýzy elektrolytickê niklovací lázně na obsah iontů mědi a železa.Hodnotaph lázně není kritickým znakem pro způsob tohoto vynálezu. Výhodné rozmezí pH je 2 až 5. Zbytky kaseinu se od lázně mohou oddělit výhodně Piltrací, a to zejména přes...

Rozebiratelný spoj součásti s různou tepelnou roztažností

Načítavanie...

Číslo patentu: 244357

Dátum: 01.06.1988

Autori: Prymusová Jana, Paoenica Jaroslav

MPK: F16S 5/00

Značky: roztažností, součástí, tepelnou, rozebíratelný, různou

Text:

...vrstva je vytvořena z tuhého práškového maziva, kterým je opatřena i dosedací plocha součástí s menší tepelnou roztažností.Výhody rozebiratelného spoje součástí s různou tepelnou roztažností spočívají v tom, že se docílí plošné vyrovnání dosedacích ploch a maximální únosnosti vrstvy, dané její minimálnív výškou a dlouhodobé impregnace dosedacích ploch s možností demon 5 táže spoje bez narušení původního stavu těsnící vrstvy. Schopnost Á spoje...

Zapojení obvodu pro generování časově stabilního synchronizačního impulzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244356

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kropáeek Jaroslav, Šindel Jaroslav

MPK: H03K 3/00

Značky: synchronizačního, časově, impulzů, zapojení, generování, stabilního, obvodů

Text:

...obvykle byla závislá na amplitudě vlny R, která kolísá vlivêm dýchání.Uvedené nedostatky jsou odstraněny zapojením obvodu pro generování časově stabilního synchronizačního impulzu z komplexu QRS elektrokardiogramu podle vynálezuĺjehož podstatou je, že komplex QRS elektrokardiogramu je přiveden na vstupní svorku připojenou přes horní própust tvořenou odporem a kondenzátorem na kladný vstup komparačního obvodu a zároveň na vstup...

Přiváděcí zařízení u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244355

Dátum: 01.06.1988

Autori: Veselý Václav, Mrština Václav, Domas Josef, Drahoš Jioí, Šebor Václav

MPK: D01H 7/895

Značky: spřádací, bezvřetenové, přiváděcí, zařízení, jednotky

Text:

...váleček ee začne otáčet tedy až po přiklopení nosného držáku, což je již pozdě. Toto zařízenítaké neumožňuje procee zepředení autonetizovet jednoduchým způeoben. .Úkolen je u vyše uvedeného přiváděcího zařízení zejietit jeho zlepěenou funkci z hledieka uvedení do chodu, aby nedocházelo k peäkozování vláken a provést jej tekevým způsobem, aby ee Iohla provádět nanipulace při zavádění pramene v jeho zavŕeně poloze, aniž by ee ovlivňovala...

Teplotní snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 244354

Dátum: 01.06.1988

Autori: Eermák Jan, Selucký Konstantin

MPK: G01K 5/46

Značky: snímač, teplotní

Text:

...tvaru,rozměrů a hmotnosti jçdnotlivých části čidla a značnému tepelnému odporu mezi čidlem a měřeným objektem, docházi při aplikacich v jaderných reaktorech ke VŽHŤKU značných a obtižně stanovitelných teplotnich odchylek.Teplotni snimač podle předloženého vynálezu je tvořen základni keramickou deskoą na niž jsou naneseny elektrody a vrstva skelné pájky. Keramické vičko je na jedné straně rovněž pokryto vrstvou skelné pájky. V prostoru...

Způsob sledování zbytkové životnosti výměníku tepla, zejména parního generátoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244353

Dátum: 01.06.1988

Autori: Havel Miroslav, Kusý Zdenik, Petráš Václav

MPK: F22B 33/12

Značky: výměníku, zbytkové, tohoto, provádění, způsob, způsobu, zařízení, sledování, parního, životnosti, tepla, zejména, generátoru

Text:

...dve termočlánky napo 5 ené~ na záznamově a vyhodnocovecí zařízení pro sledování zbytková životnosti lze naprosto Jednoznačně definovat okrajová podmínky pro výpočet zbytkové živőtnosti dalších výměníků téhož typu vyráběných ve sledované sérii a současně přímo na místě sledovat~apd 1 e způdobu podle vynálezu poměrně přesně odhadovat zbytkovou životnost eledovaného výměníku podle druhu a typu provozního zatěžování. Přitom termočlánky zachycují v...

Zařízení k navedení konce příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 244352

Dátum: 01.06.1988

Autori: Eermák Josef, Hudeeek Jioí, Nepustil Svatopluk, Šimíeek Adolf

MPK: D01H 15/02

Značky: konce, příze, zařízení, navedení

Text:

...pomocí núžek lg vytvořeného nového konce ll příze 3 vrácené 9 navíjecí cívky. Tento konec je nutno zavést do spřádacího rotoru spřádecí jednotky L, kde se napojí na přiváděná vlákna a příze může být opět normálně odtahována a navíjena.Za tím účelem je konec ll příze 3 naveden k ústí ll odváděcí trubky Lg, kde je uchopen proudem vzduchu, směřujícím dovnítř spřádecí jednotky l, a zanesen k spřádacímu rotoru. K napojení na přiváděná vlákna je...

Rychlovazné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244351

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubíková Zuzana, Fík Miroslav, Polák Václav

MPK: C04B 7/00, C04B 7/02

Značky: rychlovazné, pojivo

Text:

...fyzikálně-chemický účinek lignosulfonanů,spočívající v možnosti snížít množství záměsové vody, je tedy znehodnocen při-jejich předávkování nejistými účinky chemickými, 3 244 351 které mohou způsobit zejména předčasně ztuhnuti směsi před jejímzpracovánim do formy nebo dokonce v michačce či dopravniku.Pokroku lze dosáhnout využitím tak zvaných superplastifikátorů, které zatim byly uživány jen za účelem zvýšení zpracovatelnosti...

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS MEM-12

Načítavanie...

Číslo patentu: 244200

Dátum: 01.06.1988

Autori: Ivan Lubomír, Kenf Marcel, Bódi Jan

MPK: C12N 15/00

Značky: lymfocytární, myší, hybridom, mem-12

Text:

...kmene BALB/c. Z koneerv, uchovávaných v kapalném dusíku, je možné zahájit produkci protilátky bez dalšího antígenu. Protilátka, produkovaná hýbridomem MEM-12, reaguje epecificky s populacemi lidských buněk exprimujících DR antigeny a není třeba se zbavovat protilátek balastních.Příklad p Za účelem pomnožení hybridomových buněk in vivo bylo apli 3 p. 244 zookováno 4 x 106 buněk do peýitoneálni dutiny myši. Abydošlo k lepšimu uchycení ap 1...

Zařízení k uchycení cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244199

Dátum: 01.06.1988

Autor: Švreula Milan

MPK: H02K 15/04, B65H 54/06

Značky: uchycení, cívek, zařízení

Text:

...kolem łł může být stavitelný stupňový otočný trn l spojen buč trvale, jako jednotlivý celek, výhodnější je věak uspořádání, kdy jsou obě tyto části od sebe oddělitelně, především z toho důvodu, že rovněž rastrovací kolo ll může být výměnné, to znamena zhotoveno v něko lika provedeních s různým rozložením a počtem dražek lll provytváření sekní při křížovém navíjení především rotorů g motorků. Drážky lll na povrchu rastrovacího kola ll mohou...

Odlučovač vody a skelné drtě u optických brousicích strojů s vakuovým uchycením obráběné čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244198

Dátum: 01.06.1988

Autor: Šmidák Štipán

MPK: B24B 55/12

Značky: odlučovač, obráběné, strojů, uchycením, brousicích, vákuovým, skelně, čočky, drtě, optických

Text:

...řezu znázorněno na přiloženém výkrese.Jakz tohoto obrázku vyplýva, je odlučovač tvořen válcovounádobou ł, vzduchotěsně překrytou víkem g. V sešilunené části je- vjího dna lg je z vnější strany uložena vypouětěcí klapka 2, propojená táhlem 2 g s opěrkou 2 J. kuželového tvaru, mezi níž a vypouětěcí klapkou 2 je vložena spirálová pružina 2 . Do boční stěny víka 1 vyúsřuje odlučovací trubka g, jejíž kolmo prodloužený konec l zasahuje...

Zařízení pro odběr difundujících plynů z uhelné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244197

Dátum: 01.06.1988

Autori: Valníeek Josef, Gola Jaroslav

MPK: G01N 1/10

Značky: uhelné, zařízení, difundujících, sloje, plynů, odber

Text:

...sestévé ze zásobníku A nosného plynu, epetřeného redukčnín ventiles 3, ke kterénu je nerezovou kapilérou Q připojen první trojceetný kehout 5. Na první trojcestný koheut 3 novezujeregulétor Q prdtoku nosného plynu, jehož výstup vyúsčuje spojovací nerezovou kapilérou Q a silikonovou hadičkou 1 do vstupní kapiléry Q odborové nerezové sondy g. Výstupní kapiléro ll odbérové nerezové sondy g.navazuje silikonovou hadičkeu 13 a nerezovou...

Vibrátor pro oddělování skořepinových licích forem od odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244196

Dátum: 01.06.1988

Autori: Krejeí Jioí, Ehrenberger Vlastimil

MPK: B22D 29/00, B22C 5/06

Značky: licích, odlitků, oddělování, vibrátor, skořepinových, forem

Text:

...trubka ąg, uložená otočně v ložiscích vytvořených v rámu 3 vibrátoru. Dno 31 separační desky l je tvořeno tlustým ocelovým plechen a vršek ji seperační desky 1 je zakryt hliníkovým plschen,připevněnýn šrouby jj. Uvnitř separační desky 1 jsou upevněny do série spojené dvě dvojice upínssích elektromagnstů já, případně více dvojic upínscích elektromagnetů. Vinutí upínacích elektromegnetů QQ jsou spojene přívodním kabelem.lQ, se zdrojem...

Zařízení k nastavení úhlové polohy pro navíjení cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244195

Dátum: 01.06.1988

Autor: Frolík Pavel

MPK: H02K 15/04

Značky: navíjení, cívek, zařízení, úhlové, polohy, nastavení

Text:

...vynálezu spočívají v dosažení rovnoměrného křížového vinutí navíjených cívek včetně rotorů motorků různých průměrů a délek, což je umožněno tím, že etřed poloměru otáčení úchytné a nastavovací desky při nastaveni jakéhokoliv požadovaného úhlu navíjení je trvale shodny se středem nevíjené cívky nebo rotoru motorku.Zařízení k nastavení úhlové polohy pro navíjení cívek bude následovně blíže popsáno v příkladovém provedení e pomocí připojeného...

Tepelný výměník, zejména pro vytvrzovací komoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244194

Dátum: 01.06.1988

Autor: Baumgartl Jioí

MPK: F28F 9/22

Značky: tepelný, vytvrzovací, komoru, zejména, výměník

Text:

...zejména pro vytvrzovací komoruä který je opatřen vstupním otvorom podle vynálezuo Podstata vynálezu spočívá v tom, že průměr tohoto vstupního otvoru je shodný s průměrem válce, na který jsou tečně nesměrovány lopstky vírníku. Tento vírník je uložen vo smíěovacím prostaru. Další optimalizaci funkce výměníku.přináěí, je-li směšovací prostor opetřen clonou. V této oloně jsou vytvořen otvory e je uložens kolmo k podélné ose.s 2244 194...

Odlučovací zařízení parciálního kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244193

Dátum: 01.06.1988

Autori: Drvota Jioí, Štryncl Vladimír

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučovací, kondenzátorů, parciálního, zařízení

Text:

...trubka ůze být opatřena vnitřní žobrovàní.Řešení podle výnálozu uąozňuje odloučení íkspalnć m. z edía vystupujícího z porcíálního kondenzátora v jedno aparátu, čínž dochází k úspořo výrobních nákladů, ke znenšenízaetavčnáho prostoru a v případě nízkoteplotního zařízení ke snížení tepelných ztrát.- 2 244 193 No výkroso jo znàzorněn příklod konkrćtního provodoní odlučovocího zořízoní porcíúlního kondonzàtoru podle vynàlozu. V Výstup...

Pracovní válec radiálního hydromotoru případně čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244192

Dátum: 01.06.1988

Autori: Šplíchal Jan, Mareš František

MPK: F16J 10/00, F03C 1/18

Značky: pracovní, případně, radiálního, válec, čerpadla, hydromotoru

Text:

...a napojení na rozváděč v provedení s rozváděcím a současně i s protilehlým kanálem obr. 2 částečný řez pracovním válcem, spojovacím a rozváděcímkanálem obr. 3 půdorysný pohled na rozváděcí kanál s vyznačením ústí spojovacího kanálu obr. 4 částečný řezhorní částí pracovního válce podle obr. 1 obr. 5 půdorysný pohled na rozváděcí kanál s vyznačením ústí spojovacího kanálu a na protilehlý kanál, znázorněný na obr. 4.Pro zjednodušení je popis...