Archív za 1988 rok

Strana 72

Zařízení k otáčení půdozpracujícího nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244777

Dátum: 01.06.1988

Autori: Šimunková Dagmar, Májek Stanislav, Kaššovič Vratko, Šimko Karol

MPK: A01B 3/30

Značky: nářadí, půdozpracujícího, otáčení, zařízení

Text:

...bokoryaným detaile vypíuací drážky.VŇa neznázorněnen malotraktoru je uohyoen, nepř. ponocí zívěao ných äepů 1, úohytný rán 3, který neae lože §pod 61 n 6 ho otočnůho čepu,g, k něnnž je uchyceno otočné nářadí §. V úchytnén ránu g je uložeh příčný hřídel Q, na něnž je uložena dvouraneuná ovládacípáka 1. Její první rameno § je určeno pro manuální ovládání, její druhé rameno g je opatřeno vypínací úložnou drážkou gg příčného ovládacího čepu łł....

Čisticí vířivé vložky do výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244776

Dátum: 01.06.1988

Autori: Rado Rudolf, Sládek Jaroslav, Zeleoák Pavel, Bracinak Bohdan, Kováe Anton, Šajbidor Ján, Koman Václav

MPK: P23J 3/00

Značky: vířivé, tepla, výměníku, čisticí, vložky

Text:

...opatřenými čisticími ploškami ve spojení s ovlâdacím pákovým mechanísmem. lze kotel trvale udržovat v provozu s maximálními hodnotami výkonu. Zkouškami bylo ověřeno, že proti dosud uživaným řešením bez čisticího mechanismu lze v důsledku soustavného a účinného čištění teplosměnných ploch výměníku dosáhnout úspor 5 - 10 paliva. Kromě uvedeného je další podstatnou výhodou řešení čistíoích viřivýoh vložek podle vynár lezu, že tyto lze v...

Způsob výroby kyseliny citronové fermentací houby Aspergillus niger

Načítavanie...

Číslo patentu: 244775

Dátum: 01.06.1988

Autori: Mikolajek Jaroslav, Pomykáeek Josef, Jílek Jioí, Hick Zdenik, Protiva Miroslav

MPK: C12P 7/48

Značky: niger, kyseliny, houby, citrónové, způsob, fermentaci, výroby, aspergillus

Text:

...zejména otáčkami rotoru, jeho rozměry, velikosti vstupních a výstupnioh otvorů, mírou pono ření celého rotoru pod hladinu media apod. 244775Zvýšení intenzity virového pole umožňuje dokonalou difusi kysliku i do medii, které maji již kešovitý charakter,ele ještě tečou v dravitačnim poli.Výhodou způsobu výroby kyseliny citrolové podle vynálezu je dokonalé využiti kysliku 2 vháněného vzduchu pro růst buněk uvedené houby a tvorbu produktu,...

Způsob výroby ve vodě rozpustných aromatických výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244774

Dátum: 01.06.1988

Autori: Bednaoík František, Hooecký Petr, Zenzinger Kurt, Zohorna Jan, Hrdlieka Drahomír

MPK: A23L 2/00

Značky: vodě, rozpustných, výluhu, způsob, aromatických, výroby

Text:

...odpadajiciho po výrobě olejopryskyřic zředěným lihem obsahujicim 30 až 50 obj. ethanolu, při teplotě 20 až 50 °C, po dobu- 2 zoirn do 48 hodin, získají se ve vodě rozpustné aromatické výluhy mající příjemné senzorické vlastností. Tento poznatek tvoří podstatu našeho vynálezu. Podle něj vyrobené výluhy mají přírodní chuť a lze je s úspěchem použít v potravinářském průmyslu,zvläšté pak k výrobě arőmat a nealkoholických nápojů.Obsah sušiny V...

Způsob magnetování elektrického stroje točivého s vyniklými póly a s buzením deskovitými permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 244773

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kocur Pavel, Vanieek Pavel

MPK: H01F 13/00

Značky: póly, točivého, deskovitými, magnetování, stroje, buzením, permanentními, způsob, elektrického, vyniklými, magnety

Text:

...při 244 773stupovat k ručnímu způsobu sbírání třísek za pomoci plastické gum, plasteliny nebo obdobného vhodného prostředku.Při použití způsobu magnetování permanentních magnetů přímo v magnetickém obvodu statoru elektrického stroje točivého pomocí válcovitéhoíjádra, uloženého ve středovém vrtání stroje s cívkami magnetovacího vinutí, které mají axiální aktivní strany, dojde k dokonalému namagnetování pouze prvních permanentníoh magnetů,...

Uložení lubu odstředivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244772

Dátum: 01.06.1988

Autori: Tkáe Ivan, Ševeík Arnošt

MPK: B04B 9/12

Značky: uložení, odstředivky

Text:

...Iezj vnitřnín průneren víka a kuželovyn čepeo. Tín je vytvořena labyríntova ucpúvka zebraňující atekbní kapalíny do uložení.uložení lubu odatředívky podle vynůlezu umožňuje vyrovnavat a zachycovat výkyvy odstředívky způsobené nevyvőženín ntplnł bubnu pri nižší haotnoatj a nenší zastavłne ploše ve arovnànj e doaavadnía řešení.Príklad provedení uložení lubu odotředívky podle vynalezu je znbzornłn na priložené výkreae.Kluzně uložený čep 1 je...

Zapojení výkonového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 244771

Dátum: 01.06.1988

Autor: Novotný Stanislav

MPK: H02M 7/44

Značky: spínače, zapojení, výkonového

Text:

...výkonového spínače,a tím i od elektrického systému stroje, a to bez nutnosti použití rozmčrnáho a nákladneho transformátomuoNa přiloženém výkresu je znázorněno blokově zepojení výkonovéhospínače podle výnálezu.První spínač l je spojen svým druhým vstupem s druhým spínačem g, svým prvním vstupom je propojen se svorkou 3 řidícího vstupu a svým výstupem je spojen s prvním vstupem transformátoru 5 a s druhým vstupemkontrolního obvodu 5....

Katalyzátor pro polymeraci a kopolymeraci etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244770

Dátum: 01.06.1988

Autori: Breuer Jaromír, Dzierža Emil, Mynáo Vladimír, Dingl Jioí, Koudelka Karel

MPK: C08F 4/64

Značky: katalyzátor, etylénu, kopolymeraci, polymeraci

Text:

...prašek, nebo anorganický například silika. odpařením přebytku EDS nebo jiného organického rozpouštědla se získa prekursor katalyzátoru, který se~přídavkem organohlinité sloučeniny - aktivátoru stane polymeračně aktivním.Aktivaci prekursoru kmtalyzétoru možno provét nlkolika způsoby z 1. v polyneračnía remktoru a) přídavkem roztoku trialkylhliníku v alifatickém rozpouitédla, b) ŕídavkem siliku impregnované trialkylhliníken. lhožatví...

Zařízení pro vstřikování páry, zejména do mísidel betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244769

Dátum: 01.06.1988

Autor: Kotek Jaroslav

MPK: B28C 5/46

Značky: mísidel, betonů, zařízení, páry, vstřikování, zejména

Text:

...nízkotlaký ventil § k příváděeímu parní~ mu potrubí 1. Redukční nízkotlaký ventil § je umístěn na přeplšovacím potrubí 2 opatřeném redukční clonou . Mezi paru ní středotlaký ventil Z a ohebné potrubí 5 je vřazeno tlakové čidlo 33. Výsuvná Jehla Q je posuvně uložena ve venkovním vedení łâ a ve vnitřním vedení L 1. Mezi vnitřním vedení lla venkovním vedením lg je těsnění ll s výfukem 31 odpadní páry.Výsuvná jehla Q je opatřena alespoň...

Magnetický obvod lineárního krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244768

Dátum: 01.06.1988

Autor: Petrák Pavel

MPK: H02K 41/03

Značky: obvod, magnetický, lineárního, motorů, krokového

Text:

...lineárního krokoveho motoru a na obr. 2 je příklad provedení magnetokého obvodu tubulárního lineárního krokového motoru. Permanentnímagnet A je sevřen mezi boční ramena gg pőlověho nástavce g, která jsou elektricky izolovaně spojena s bočními vnějšími plochemi ll pőlovgcäbgxgjic l. Horní ramena gl pőlových náetavců g jsou elektrick spojene s horními vnějšími plochami lg polových dvojic l. Cívka 3 obepíná pőlovou dvojici l a horní rameno...

Zapojení omezovače spínací frekvence pulsního měniče k ochraně prvků měničových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 244767

Dátum: 01.06.1988

Autori: Zamarská Eliška, Košík Jaroslav, Viktora Miloslav, Sofka Otto, Janda Karel

MPK: H02M 7/527

Značky: soustav, frekvence, zapojení, pulsního, spínací, omezovače, měničových, měniče, prvků, ochraně

Text:

...v regulaoi trakčních pohonů umožňuje provozuechopnost vozidla i při poruše některêho prvku měničovê soustavy, případně jeho nouzovê dojetí do depa. Zvlâětě výhodné je uplatnění omezovače při rozjezdu a brzdění vozidla, řízenêho měničovou soustavou s proměnnou frekvencí.Na přilošenêm výkresu je schematicky zakreslen příklad zapojení omezovače podle vynâlezu.Vstup zdroje 1 spínacího signálu je spojen s prvním vstupem gl prvního logickêho...

Zařízení pro sekundární spalování prchavých hořlavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244766

Dátum: 01.06.1988

Autori: Malyška Boetislav, Stuchlík Milan, Voznica Ludik

MPK: F23M 9/06

Značky: spalování, zařízení, prchavých, hořlavin, sekundární

Text:

...l ze-žáruvzdorné litiny, pro přivod sekundárniho vzduchu, která je umistěna v teplovodnim kotli 3. V horni části je směrovaci deska 1 opatřena průduchy 1 a nad nimi zakončena výztužnou hranou 5(obr.l). Směrovaci deska l je zavěšena pomoci vybráni ga (obr.2) na neznázorněných držácich, zakotvenjch ve stěně lamely Q tep.lovodniho kotle g, takže mezi ni a přivrácenou stěnou směrovaci desky vznikne seci kanál 2 pro přivod sekundárniho vzduchu....

Zpětný ventil, zejména kotoučový

Načítavanie...

Číslo patentu: 244765

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubín Sáva, Žák Pavel, Bilunek Bohumír, Odstreil Libor

MPK: F16K 15/10

Značky: zejména, zpětný, ventil, kotoučový

Text:

...varianty provedení jazyku v opěrné drçsce zpětného ventilu a na obr. 10 je znázorněna varianta provedení obvodové drážky v jednom z vodících žeber tě 1 esa zpětného ventilu Z ObÍo lo N . VZpětný ventil podle vynálezu, znázornený na obr. l je tvo řen těleseml opatřeným vstupní částí g a výstupní částí 12.Uvnitř tělesa 1 je na vstupní části l vytvořeno .sedlo 9,2, na které v uzavřeném stavu ventilu dosedá kuželka g deskového tvaru. Dále jsou v...

Vyprazdňovací stolice pro kontejnery

Načítavanie...

Číslo patentu: 244764

Dátum: 01.06.1988

Autor: Hrubý Svatoslav

MPK: B65G 65/30

Značky: kontejnery, stolice, vyprazdňovací

Text:

...hmotnostným snímačem 2 z.Hrdlo do nádrže 1 je přichycenédo víka nádrže łł,které uzavírá míchací nádrž ł 9,ve které je micha. 244 734 dlo lg.Automatické ovládaní uzávěru pozůstáva z prívodu tlakového vzduchu opatřeného spětným ventilem g 3,na který navazuje čistič vzduchu gł,redukčni stanice gg e maznice łg.Pro ruční regu 1 àci,ruč ním dvoucestnim ventilem lg spojeným potrubim 3 a uzaviracimi ver tily lg s pneunatíckým válcem §.Pro...

Měřicí stroj s uzavřeným portálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244763

Dátum: 01.06.1988

Autori: Pangl Antonín, Milichovský Bohumil, Addeas Jioí

MPK: G01B 5/00

Značky: stroj, uzavřeným, portálem, měřicí

Text:

...v jehož spodní části pod stolem jsou umístěny v oblasti svisláho těžiště pohon a odměřovací systém se svialým vedením na stole.Jeho podstatou je umístění podélného vedení v oblasti svislěho těžiätě uzavřeněho portálu pod stolem.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že v bočním směru je v nejvyšší možné míře splněn základní princip měření, který požaduje totožnost os vedení, odměřovacího systému a prostoru měření. To zvyšuje...

Izolační podložka topných desek vulkanizačního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244762

Dátum: 01.06.1988

Autori: Seifert Miloš, Rabas Milan, Talach Jaroslav, Fuxa Lubomír

MPK: B29C 35/00

Značky: podložka, desek, vulkanizačního, topných, izolační

Text:

...topných desek. To má za následek úbytok izolační podložky, ícož se při lisování projeví zvýšenou deformaci okraju topnýoh desek a na výrobku potom nestejnoměrnpu tlouštkou v jeho okrajích. Při vysokých lisovacích tlaoích se tato podložka snáze deformuje z důvodu velkého pružného podílu pryžového nánosu,a proto při velké přetvárné práci pak ztrácí schopnost dokonalého a rovnoměrného přenosu lisovacích tlaků. U izolační podložky z azbestu...

Zařízení pro upevnění pracovních orgánů diskového půdozpracujícího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244761

Dátum: 01.06.1988

Autori: Zenzinger Kurt, Hrneío Pavel, Nepala Miloslav, Dvooák Vladimír

MPK: A01B 7/00

Značky: půdozpracujícího, stroje, upevnění, pracovních, zařízení, diskového, orgánů

Text:

...kotouči g a distančními rozpčrkami §umístěny ještě4, 2441 n 1 styčné pŕiložky ga (obr. 2). Na jednom konci hŕidele L je uspořád dán závit ii, na němž je nasazena matice gg, s výhodou korunové s jištěním neznázorněnou závlačkou. Pod matioi łg je případně uspořádána podložka g. Dále je pod, resp. za matici łg uspořádána alespoň jedna styěná opěra §, dolěhajici na alespoň jednu taliřovou pružinu 5. Taliřových pružin 5 může být i více,...

Přípravna postřikové jíchy pro ochranu a výživu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244760

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koudelka Kvitoslav, Koíeek Roman, Brichta Jaromír, Žatecký Jan

MPK: E04H 5/08

Značky: ochranu, výživu, jíchy, rostlin, postřikové, přípravna

Text:

...na popisu příkledu jeho provedení pomocí připojeného výkreeu, na němž je znázorněn schematický nákres přípravny postřikové jíchy.Jak vyplývá z obrázkuveestává uzavřený etacionární celek přípravny l z uzavřené skladovací a technologické jednotky g,ze skladu 1 kapelných hnojiv a detoxikeční jednotky 5. Uzavřená skladovací a technologické jednotka g eestává z hygienické a laboratorní části 5, ekladu Q látek na ochranu rostlin, skladu 1 zvláště...

Mechanismus pro přenos měřícího pohybu na snímací hlavici induktivního měřítka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244759

Dátum: 01.06.1988

Autor: Janeeek Ladislav

MPK: G01B 7/02

Značky: induktivního, snímací, měřítka, měřicího, pohybu, hlavici, prenos, mechanismus

Text:

...vývody se u provedeni dle vynàlezu vyvàdlji nejkratši cestou mimo pouzdro. Zepušteni spnjnvnciho řlenu do hmoty nneniku je možno prnvadłt u všech známých tvpů snimecich hlavic a je důležité, protože zmenšuje rameno. na nłmž se projevuji chyby vedeni pouzdra. Tim se vvhovuje požadavku konstrukce pndle Abbeho knmpnrałniho principu. Použiti dvou kuliček umožňuje všestranne malé ůhlove natnčeni spnjnvrciho řlenu,přitom ae přitlačna sila...

Způsob plazmového nanášení nástřikových materiálů na podložní kovové i nekovové předměty

Načítavanie...

Číslo patentu: 244758

Dátum: 01.06.1988

Autori: Potišil Vladimír, Koížek František, Šmíd Miroslav, Podzimek Oldoich

MPK: C23C 4/00

Značky: nekovové, způsob, podložní, nanášení, kovové, předměty, materiálů, plazmového, nástřikových

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje způsob plazmového nanášaní nástřikových materiálů podle vynálezu, u kterého sa teplota upravované součástí udržuje ve zvolených mežíchl Podle tohoto způsobu plazmového nanášení který je předmětem vynálezu. se alespoň jedenkrát v průběhu celé operace ne povrch upravovaného předmětu rozprašuje ve formě kapiček a/nebo mlhy kapalina s měřným skupenským teplqp při normální teplotě varu maximálně 2 255.5,J/g, například...

Konstrukce se štěrkovým ložem pro uložení koleje při protlačování železničního podjezdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244757

Dátum: 01.06.1988

Autori: Káš Karel, Kubíeek Karel

MPK: E01B 1/00

Značky: protlačování, ložem, koleje, uložení, konstrukce, podjezdu, železničního, štěrkovým

Text:

...Individuální řešení bylo vesněs časové značné náročné a nebylo univerzálne použitelnégUvedené nedostatky odstraňuje konstrukce se štěrkovýn 1 ožem podle vynálezu, jehož podstate epočívá v tom, že konstrukce je tvořeno. ocelovou vanou, eešroubovanou pomocí evorníků s dietenčními trubicemi z I profilů a štětovnic. Vane. je po osazení A vyplněne. štěrkovým ložeą do kterého ,jsou uloženy pražee koleje.Hlavní výhodou řešení podle vynálezu...

Manipulační podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244756

Dátum: 01.06.1988

Autori: Will František, Sůva Milan

MPK: B65D 73/00

Značky: manipulační, podložka

Text:

...podložkách jsou stohovány nad sebou je výhodné, aby podložky uložené vždy mezi dvěma vrstvami předmětů měly výčnělky uepořádány po obou stranách základní desky, což ještě zvýší stabilitu jak předmětů tak i celého stohu.Pro vytváření manipulační podložky větších rozměrů jsou jednotlivé podložky opatřeny po stranách zámky pro vytvoření rozebíratelného spojení.Pro případ, že předměty nebyly před uložením na manipulační podložku zbaveny...

Způsob odvodňování uhelného rmutu ve vodní suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 244755

Dátum: 01.06.1988

Autori: Reissig Ivo, Kejkrt Poemysl, Netuka Horymír, Pochylý František, Matula Richard

MPK: B01D 17/00

Značky: vodní, způsob, suspenzí, rmutu, odvodňování, uhelného

Text:

...piliny v roznezí 3 až 50 objenovéhomnožství uhelného rnutu ve vodní euspenzi a následně se provede odvodnění.244 755 Použití dřevěných pilin pro odvodněni uhelného rmutuve vodní suspenzi podle vynálezu má výhodu v tom. že umožní získat velmi dobře spalitelnou látku. Popelnatost je obvykle nižší než popelnatost původních látek ve rmutu. Navíc se využije dřevěných pilin, které jsou v mnohých lokalitách bezcenným odpadem. Použití dřevěných...

Zařízení pro vratný, přímočarý a rovnoměrný pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 244754

Dátum: 01.06.1988

Autor: Polák Stanislav

MPK: B65H 54/30

Značky: zařízení, vratný, pohyb, rovnoměrný, přímočarý

Text:

...a rovnoměr ného pohybu využívá přenášoni sily z hnad hmšrouhu na uná šeoi těleso přes valivá tělíska - kuličky, ktoré se odvalu-Á jí mezi závitem hnacího šroubu a kroužkom s vnitřní dráhou.Proto je toto zařízení schopna přenášet větší síly a má větší životnost.Na připojeném výkresu je znázorněno na obr. 1 přikladnéprovedení zařízení pro vratný. pŕimočarý a rovnoměrný pohyb podle vynálezu v řezu. Na obr. 2 ~jo část hnaciho šroubu...

Přípojka, zejména pro těsné a pevné připojování hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244753

Dátum: 01.06.1988

Autor: Moc Jioí

MPK: F16L 19/02

Značky: těsné, zejména, připojování, pevně, hadíc, přípojka

Text:

...na prstenci a kroužku, což má značný význam při připojování hadic.už 244 sa Příkladně provedení přípłojky podle vynálezu je znázorněnone přiloženýoh výkresech., kde obr. 1 uvádí podělný řez přípojkou před upnutím hadice a obr. 2 stejny podélný řez přípojkou po upnutí hadice. Spojování dvou částí hadic podle předmětu tohoto vynálezu je znázorněno na obr. 3.Příkladné provedení přípojlqr podle vynálezu seetává z tě- lese L přípojlqr,...

Způsob výroby samonosných konstrukčních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244752

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koláo Jaromír, Horáeek Jioí

MPK: C23C 4/00

Značky: konstrukčních, prvků, samonosných, výroby, způsob

Text:

...prvku a předehřáté na teplotu v rozmezí 450 až 950 K, načež sejádro e nastříkaným materiálem vytvářejícím konstrukčr ní prvek ochladí, mezívratva se odstraní nebo odděliod materiálu konetrukčniho prvku a konstrukční prvek se eejme e jádro. Iezivratva se.může odstranit vhodným rozpuetidlem nebo vytavenim, může být zhotovenn žárovým náetříkem materiálu na bázi hliníku nebo zinku a může být zhotovene plazmovým nástřikem chloridu...

Zapojení obvodu pro vyrovnávání impulsního zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244751

Dátum: 01.06.1988

Autor: Volhejn Emil

MPK: H02H 9/02

Značky: impulsního, zapojení, zatížení, obvodů, vyrovnávání

Text:

...zapojeným mezi bází trenzistoru a spoločným vodičom.Obvod pro vyrovnévání impulsního zatížení umožňuje volit dostatečně malý nabíjecí proud při zapnutí zdroje a současně zajistitvýstupní napětí velmi blízké napětí napájecímu.Obvod podle vynálezu bude popsán pomocí PŤÍPOÓGYKÝOh °brá 3 ků° Obr. 1 znázorňuje princip. obvodu podle vynálezu, na obr. 2 je znázorněn příklad konkrétního provedení.Na obr. 1 je báze tranzistoru ł spojene s napájecím...

Celoplastické sítko a forma k jeho výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 244400

Dátum: 01.06.1988

Autori: Strakoš Karel, Solnao František

MPK: B29C 45/00, B29C 45/26

Značky: forma, celoplastické, sítko, výrobe

Text:

...je vybavena trnem, na jehož povrchu jsou drážky pro vnitřní podélná žebra sítka a dělenou matricígna jejímž vnitřním povrchu jsou drážky pro příčná žebra sítka. Drážký pro vnější výztuhy jsou na vnitřním povrchu matrice a drážky pro vnitřní výztuhý jsou na povrchu trnu.Sítko zhotovenépdle vynálezu je výrobně podstatně levnější, vykazuje tvarovou i vzhledovou stáloet celého sítka i jednotlivých ok. Ve zdravotnické výrobě se nemusí již...

Myší lymfocytární hybridom IMG-CSAZ HLA-01

Načítavanie...

Číslo patentu: 244399

Dátum: 01.06.1988

Autori: Polák Miroslav, Janíeek Jan, Kueík Stanislav, Smutný Eduard, Cacek Vladislav

MPK: C12N 15/00

Značky: lymfocytární, hybridom, myší, hla-01, img-csaz

Text:

...monoklonální protilátky specificky detegující polymorfní determinanty HLA komplexu výhodné pro diagnostické účely. 4vPodstatného pokroku při výběru vhodného dárce při klinických transplantacích orgánů, při posuzování paternitních sporů,při diagnostice některých onemocnění, u kterých bylo prokázáno, í že jejich výskyt je asociován s výskytem některých HLA antigenů, se dosáhne, je-li k dispozici hybridom, produkující monoklonální protilátku...

Myší lymfocytární hybridom IMG – CZAS AL – 01

Načítavanie...

Číslo patentu: 244398

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koenek Daniel, Smetana Karel, Sleeka Lubomír

MPK: C12N 15/00

Značky: myší, hybridom, lymfocytární

Text:

...a transferin.Výhodou nybridomu Je, že produkuje nomogenní protilátku,tzv. protilátku monoklonální, která je schopne speoificky reagovat s lidským albuminem. Hybridom AL - 01 je možné kultivovet in vitro v mědiích vhodných pro živočišné buňky a je adaptován pro růst in vivo v peritoneální dutině myší kmene BALB/ca Z konzerv, uchovávaných v kapalném dusíku, je možné zaháJitpro. dukci protilátky bez dalšího antigenu. Protilátka,...

Způsob získání jiker při umělém výtěru lína obecného /Tinca Tinca L./, okounka pstruhového /Micropterus samonides Lacepede/ a sumce velkého / Silurus glanis L. /

Načítavanie...

Číslo patentu: 244397

Dátum: 01.06.1988

Autori: Glinc Erich, Adameík Albert, Vanc Václav, Thorovský Zdenik, Szuster Otakar

MPK: C07K 7/06, A01K 61/00

Značky: získání, jiker, sumce, velkého, pstruhového, micropterus, glanis, samonides, silurus, tinca, okounka, výtěru, lína, způsob, umělém, obecného

Text:

...bilého Ihypophthalaichthys oolitrixl, tolstolbce peetrého lkrisichthys nobilisl, aoura bilého Ictenopharyngonon idellal a černého 1 H,lopharyngodon piceusl Iknonyas Scientía Sinica Z 0, 469 1197711.Předuéten vynélezu je způsob získaní jiker při unělén výtéru line obecného 1 T 1 nca tinca L.1, okounka pstruhového lüicropterus sauonides Lacépedel a sumce velkého lsilurus glanis L.1, jehož podstatou je, že v době předvýtérové zralosti se...

Myší lymfocytární hybridom IMG + CZAS + MEM – 32

Načítavanie...

Číslo patentu: 244396

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kudrna Erhard, Hooejší Václav, Kraveík Miroslav

MPK: C12N 15/00

Značky: lymfocytární, myší, hybridom

Text:

...v kapalném dusíku, je možné zahájit produkoi protilátky bez dalšího antigenu. Protilátka, produkovaná hybri domem MEM-32, reaguje specificky s populacemi lidských T buněk e není třeba se zbavovat protilátek balastních.Přiklad 24439 za účelem pomnožení hybridomových buněk in vivo bylokaplikovano 4 x 106 buněk do peritoneálni dutiny myši. Abydošlo k lepšimu uchycení aplikovaných buněk, byla myš 14 dni před přenosem buněk...

Nízkotlaký preventr

Načítavanie...

Číslo patentu: 244395

Dátum: 01.06.1988

Autori: Nimec Miloš, Angelisová Pavla

MPK: E21B 33/02

Značky: preventr, nízkotlaký

Text:

...ko loně e opatřený kotoučovou pod 1 ožkou,JeJíž vnější průměr je většínež vnitřní průměr vnitřního dorazového nákružníku příruby.Pro zvýšení ianotěenících účínků je výhodné, když dovrch nní sedlo e eleeťíoký těenič jeou kuželovítého tvaru, přitom elastic ký těenič je do kotoučové podložky zepuštěný.výhodou nizkotlakóho provontru podla vynálazu je dlouhá životnost, funkční opolohlivoot, nizká náklodovoot a rychlá nontáž. Elaatický těanič....

Vypěňující epoxidová lepící pasta na bázi epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244394

Dátum: 01.06.1988

Autori: Fuxa Lubomír, Roleík Zdenik

MPK: C09J 3/16, C09J 5/08, C08L 63/00...

Značky: lepicí, epoxidových, epoxidová, bázi, vypěňující, pryskyřic, pasta

Text:

...diazoaminobenzenu, ze 4,5 - 5,5 hmot. dílů oxidu křemičitého koloidního, dále lepící pąsta obsahuje 2,5 - 3,5 hmot. dílů karborafinu koloidního, 0,5 - 1,5 hmot. dílů karboxymetylcelu vlozy, 0,25 hmot. dílů smáčedla a 5,0 hmot. dílů fluoridu bori tého v glykolech jako tvrdidla.Využitím vynálezu se dosáhne smykové pevnosti dvojitě přeplátovaného spoje 4,7 Mľa a simulované smykové pevnosti 1,8 MP 3. Další výhodou past podle vynálezu je jejich...

Zapojení panelového číslicového ukazovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244393

Dátum: 01.06.1988

Autor: Chlubna Blažej

MPK: G06F 3/153

Značky: prístroje, zapojení, číslicového, panelového, ukazovacího

Text:

...umožňuje plýnulé nastavení číselného údaje odpovídajícího nulová i jmenovité hodnotě vstupního signálu a potlačuje nevýznamné nulyčíselného údaje. Přitom se jedná o zapojení jednoduché,využívajíoí pouze několika běžně dostupných integrovaných obvodů doplněných malým počtem diskrétníoh prvků,čímž je umožnšna jeho realizace v malém prostoru. Bude-li pro napájení každého přístroje využít samostatný napájecí blok s výstupními napětími...

Vlákenný útvar s pletařskou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244392

Dátum: 01.06.1988

Autor: Šmíd Zdenik

MPK: D04B 21/02, D02G 3/34

Značky: útvar, pletařskou, vlákenný, vazbou

Text:

...složky nebo také v nepravídslném sledu přes několik dvojíc spojovací složky. Kombínací uvedených alternatívních konstrukcí lze vytvořit další varianty provedení vlákenného útvaru podle vynálezu. Z hlediska materiálového složení může kterýkoliv podélně uložený svazek vláken v nosném jádru a kterákolív nit spojovací složky obsahovat vlákna s rozdílnou tepelnou stabilitou, s rozdílnou sráživostí nebo afinitou k barvívům, případně vlákna...

Způsob řízení průběhu neutralizace alkalického roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244391

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kosla Adolf, Novák Štipán

MPK: B01J 19/00

Značky: neutralizace, způsob, roztoku, řízení, průběhu, alkalického

Text:

...produkce. Nákladný pH-metr je možno nahradit podstatné jednodušším zařízením a místo citlivých skloněných elektrod použít eloktrody kovové, ktoré nejsou tak citlivé na znečištění. Občasné vyčištění těchto kovových elektrod je pak jednoduché a rychlé, aniž by hrozilo jejich poškození. V provozních podmínkách je pak možnocelý proces neutralizace zautomatizovat.Způsob provádění neutralizace na základě měření elektnbké vodivosti roztoku...

Zapojení pro měření odolnosti přijímačů digitálních informací proti rušícím signálům

Načítavanie...

Číslo patentu: 244390

Dátum: 01.06.1988

Autor: Král Jaroslav

MPK: G01R 17/02

Značky: signálům, informaci, proti, rušícím, měření, digitálních, zapojení, odolností, přijímačů

Text:

...obr. patrno, jo ko vstupu něřenáho přijímače 3 připojon výstup sdružovače g užitečnáho a ruňícího signálu a k prvniuu vstupu gs sdružovačo Q užitočnáho a rušícího signálu je přes zeslabovaě g pro užitećný signál připojen výstup vysilaěe l užitećnáho signálu, k jehož uodulačnímu vstupu je připojen zdroj Q uárnáho modulačního digitálního signálu. K druhánu vstupu lg sdružovaće 3 užitoěnáho a rušicího signálu je připojon výstup řízenáho...

Zařízení pro regulaci osového posunu otáčejícího se válcového tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 244388

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koudelka Vojtich, Fiedler Vlastimil

MPK: B23K 37/04

Značky: osového, válcového, posunu, zařízení, tělesa, otáčejícího, regulaci

Text:

...vynálezu, jehož. podstatou je příčné přestavění rámu s volnými kladkami dle čid la regulace osového posunu, které se bezsilově dotýká čela válcového tělesa, případně bodu v ose tohoto tělesa.Řešením zařízení podle vynálezu se dosáhne regulace osového posunu v rozsahu vyhovujícím prováděné technologické operace, například při svařování obvodového svaru, i při větších tvarových odchylkáçh. Bude odstraněno silové zabránění posunu...

Kosmetický přípravek k ošetřování vlasů a pokožky hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244387

Dátum: 01.06.1988

Autori: Trojek Radomír, Novotný Stanislav, Ševeík Arnošt

MPK: A61K 7/06

Značky: kosmetický, přípravek, hlavy, ošetřování, pokožky, vlasů

Text:

...pomocných látek používaných v kosnntickýoh připravcich. ktoré samozřejmě vycházejí z moteria fernoceutioa. je možne doáehovat oílenćho efektu, přikládenćho předeviim látkám účinným.- 3 244 337 Výše uvedené nedostatky a problémy jsou odatraněny tím,že V přípravku podle vynilezu se praouje s látkami exaktnč používanými ve farmaoii a že vyšlo z jejich dobře definovaných vlastností což umožňuje s jistotou předpokládat i výsledný efekt...