Archív za 1988 rok

Strana 71

Katalyzační systém pro výrobu lehčeného polyuretanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257709

Dátum: 15.06.1988

Autor: Tesař Petr

MPK: C08G 18/20, C08G 18/18, C08G 18/14...

Značky: lehčeného, polyuretánu, katalyzační, systém, výrobu

Text:

...v 1. fázi na odpaření chlorfluorovaných uhlovodíků a tím je brzděn vývoj oxidu uhličitého v počátku procesu. Reakce voda~diizokyanát naskočí v dostatečně míře až tehdy, kdy je vyvinuté teplo dostatečně velké, to znamená, že reakce polyol-diizokyanát z větší části již proběhla. V důsledku velkého odvodu tepla při odpařovaní chlorfluorovaných uhlovodíků snižuje se nebezpečí tvorby uzavřených buněk, avšak mohou vznikat další defekty, např....

Způsob zápisu a čtení informace z obrazové paměti filmového snímače při rychlostech nižších než 50 obr. za sec.

Načítavanie...

Číslo patentu: 257708

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hančl Ivo, Loukota Antonín, Daněk Jaromír

MPK: H04N 3/38

Značky: zápisu, nižších, rychlostech, čtení, filmového, informace, obrazové, snímače, způsob, pamětí

Text:

...ukládány inversním způsobem do první části paměti, potom sudé políčka znovu inversním způsobem do druhé části paměti, dále signály třetího políčkaodpovídající lichým řádkům normálním způsobem do první části a konečně ze čtvrtého políčka signály odpovídající sudým řádkům do druhé části paměti. Tento cyklus čtyř následujících políček se potom stále opakuje.Pravidla pro čtení jsou stanovena tak, že vždy se začátkem púlsnímku je čtení zahájeno z...

Způsob časování řádkových senzorů pro televizní snímání pohybujícího se filmového pásu rychlostí nižší než nominální

Načítavanie...

Číslo patentu: 257707

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hančl Ivo, Daněk Jaromír, Loukota Antonín

MPK: H04N 3/38

Značky: senzorů, rychlostí, časování, nižší, snímání, pohybujícího, filmového, řádkových, pásu, nominální, způsob, televizní

Text:

...počtu řádků sejmutých z filmového políčka při nominální rychlosti, daném stejným počtem převodnich impulsů na jedno filmové políčko,integrační doba prodlužuje. Protože velikost naintegrovaného náboje světlocitlivých bodů je závislá na integračni době, úroveň výstupního signálu řádkového sensoru pak v závislosti na rychlosti posuvu filmového pásu kolísá a je vždy odlišná od úrovně při snímání nominálníPodstata vynálezu spočíva V časování...

Nesmyčkující tvarovaná nit

Načítavanie...

Číslo patentu: 257706

Dátum: 15.06.1988

Autori: Dřínek Karel, Marek Karel, Bula Josef, Čermák Jaroslav, Voruda Pavel

MPK: D02G 1/16

Značky: tvarovaná, nesmyčkující

Text:

...zkadeření 15 8 až 35 t, na které se pak působí ve vzduchovém adaptoru proudem vzduchu o tlaku 200 kPa až 450 kPa, čímž dojde k vzájemnému propojení obou nití fibrilárním propletením obou tvarovaných nití. Nesmyčkující tvarovaná nit podle vynálezu se ve srovnání se známými typy tvarovaných nití vyznačuje tím, že při jejím zpracování na záclonářských pletacích strojích se vady způsobené smyčkováním nevyskytují a dochází ke snížení ostatních...

Zapojení kondenzátoru do napájecího systému kotle a do rozvodu horkovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257705

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kiesel Luboš, Kukrecht Oldřich

MPK: F22D 1/50

Značky: systému, kondenzátorů, zapojení, kotle, horkovodu, napájecího, rozvodu

Text:

...spočívají ve vzniklé úspoře paliva a v úspoře přídavné vody, která unikla ve formě páry do atmosféry.Na připojeném obrázku je znázorněno ve schěmatu zapojení kondenzátoru do napájecího systému kotle a do rozvodu horkovodu podle vynálezu, které zavádí brýdové páry do kondenzátoru.Napájecí nádrž l má nad hladinou g umístěn odplynovací prostor 5, do něhož je zaústěno potrubí A pro přívod napájecí vody a potrubí 3 pro prívod páry k odplynění....

Zařízení k měření mezí toku nezkonzolidovaných sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 257704

Dátum: 15.06.1988

Autori: Höhne Detlef, Šmíd Jiří, Schünemann Ulrich

MPK: G01F 1/34, G01N 3/24, G01N 19/02...

Značky: zařízení, sypkých, mezí, měření, nezkonzolidovaných

Text:

...stavbou, která by nevyžadovala přílišvysoké nároky na přesnost jeho jednotlivých částí, přičemž by mělo odpadnout zařízenípro předkonsolidaci a nemělo by být nutno používat jakéhokoliv pohonného agregátu pro vyvození smykových sil.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení k měření mezí toku nezkonsolidovaných sypkých hmot podle vynálezu tvořené naklonitelným žlabem, sestávajícím z kluzné plochy a bočnic,přičemž kluzná plocha a boćnice...

Způsob získávání barevných kovů pálením rotorů turbogenerátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257703

Dátum: 15.06.1988

Autor: Čáka Oldřich

MPK: H02G 1/12

Značky: způsob, získavání, rotoru, barevných, turbogenerátoru, pálením, kovů

Text:

...4 je žez výčnělkem s vyjmutýmivýpalky a ohvodovými tyčemi.Těleso rotoru l bez antimagnetických obručí čel měděného vodiče Q má ve svém obvodu průběžné dutiny lg neosazené vodičem, oddělené mezi sebou výčnělky 3. Průběžné dutiny g osazené vodičem 3 jsou zakryty bronzovými obvodovými tyčemi Q a průběžné dutiny lg neosazené vodičem Q antimagnetickými obvodovými tyčemi ll s průřezem tvaru rovnoramenného lichoběžníka,zaklínovanými mezi výčnělky 3...

Ohebný souborný vodič pro pohyblivé přívody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257702

Dátum: 15.06.1988

Autor: Ulrych Miloš

MPK: H01B 7/18

Značky: souborný, vodič, pohyblivé, přívody, ohebný

Text:

...silového elektrického vedení se projeví místním zčernámím nebo zrcadlovým pokovením vnitřku plaště. Porucha vedení hydraulického okruhu jiného než toho, kterému je určen prostor mezi pláštěm a povrchy v něm uložených vedení, se projeví proniknutím unikajícího kapalného média do tohoto prostoru o nižším tlaku. Při vzájemné odlišném zabarvení obou těchto médií lze snadno vizuálně zjistit místo poruchy i směs proudění unikajícího média.Porucha...

Lamelový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257701

Dátum: 15.06.1988

Autor: Knorr Ivan

MPK: F28F 1/10

Značky: výměník, lamelový, tepla

Text:

...Takto vyrobená výměníková jednotka dosahuje vysoké účinnosti přestupu tepla, které je zde předáváno všemi třemi způsoby prouděním, vedením a sáláním. Vzhledem k přenášenému výkonu je takováto výměníková jednotka lehká a vzhledem k jednoduchosti výroby a montáže je také levná. Také se vyznačuje malou tepelnou setrvačností. Při sestavování výměníkové jednotky nejsou třeba žádné spojovací díly. ąLamely l drží pohromadě samosvorně pružností...

Úchytka navijáku pro ruční navíjení přivodního kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244389

Dátum: 11.06.1988

Autori: Kaláb František, Miškovský Josef

MPK: A47L 9/00, A47L 9/28

Značky: úchytka, ruční, navíjení, kabelů, přivodního, navijáku

Text:

...navíjení přívodního kabelu podle vynálezu pomocí zajiětovacího výstupku vytvořeného na středním ramenu.Hlavní výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že vytvořený zajištovací výstupek umožňuje odvinutí přívodního kabelu na potřebnou délku a zbývající část přívodního kabelu přidržuje v úohytce navijákuaNa výkreseoh na obr. 1 je naznačenav axometrickém pohledu ůchytka navijáku a na obr. 2 je naznačen v axometrickěm pohledu naviják složenýze dvou...

Model ukončení trubky do trubkovnice obráceného parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244384

Dátum: 11.06.1988

Autori: Dvooák Antonín, Nepala Miloslav, Zenzinger Kurt, Brichta Jaromír

MPK: G21D 5/12, G21C 17/02

Značky: ukončení, trubky, generátoru, parního, obráceného, model, trubkovnice

Text:

...teplosměnné trubky zasunuta vložka s víčkem tak, že víčko překrývá svar teplosměnné trubky s trubkovnicí a vložka ohraničuje relativně malý objem sodíku mezi teplosměnnou trubkou s vložkou. V druhém případě je použito stejněho řešení imitujícího poruchu těsnosti svaru teplosměnná trubka - trubkovnice, avšak bez použití vložky.Výhodou zařízení podle vynálezu je zabezpečení stejných podmínek modelu jako u skutečného parního generátoru, nebot je...

Rozmetadlo polotuhých, kašovitých, práškovitých hmot, např. chlévské mrvy, cukrovarnických kalů apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 244372

Dátum: 11.06.1988

Autori: Zavadil Milan, Jung Ludvík, Kosek František, Cimpl Zdenik

MPK: A01C 3/06

Značky: polotuhých, napr, kalů, rozmetadlo, práškovitých, chlévské, apod, cukrovarnických, hmot, mrvy, kašovitých

Text:

...vzpěrami 33 druhé konce noeníků 3 aAvzpěr gg jsou spojeny dorazy gâ. majícími tvar opěrných líšt, o které se opírá uzavírací atěna 35 korby l ve své zvednuté poloze, jak je znázorněno na obr. 1.Korba ł je dále opatřena alespoň jedním vodítkem g§ v danóm případě dvěma - o které se v části své horní polohy a v průběhu pohybu ve spodní poloze opírá uzavírací stěna gg prostřednictvím lyžín gg a je jiní vedena.Výkyvný rámový držák 2 a uzavírací...

Zařízení pro korečkovou dopravu materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244369

Dátum: 11.06.1988

Autori: Nevosád Zdenik, Fiala Vladimír, Štepita Matej

MPK: B65G 17/16

Značky: korečkovou, materiálů, zařízení, dopravu

Text:

...proveden jako otevřená horní stěna korečku g při vertikální dopravě. Tato otevřená horní stěna korečku g je u oběžného dopravníku łł, k němuž jsou korečky łtuchyceny, částečně zakryta pevným krytom Q,uspořádaným mezi nabíracím otvorom §a oběžným dopravníkem Lg. Koreček g je dále opatřen kloubem 5, jehož prostřednictvím je s ním sklouben kyvný příklop § výsypného otvoru g korečku í, který. je proveden bud v boční stěně korečku í, příp. jako...

Zušlechťující přísada do rafinovaných ropných olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244365

Dátum: 11.06.1988

Autori: Kalous Zdenik, Netolický Zdenik, Žák Pavel

MPK: C10M 127/06

Značky: ropných, rafinovaných, olejů, zušlechťující, prísada

Text:

...ai 70 hlctnoatních izopropyldifenylu se dvĺna až deseti propylênovýni skupinami.Zuälechřujfcf přfsada, jejfĺ pcuľitf je zvlâľtĺbýhodnêv množství 1 až 50 hmotnoatnfch k ropnênu ratinâtu,nâ příiý vliv na snfienf anilinovêho bodu. Přidânfh zuälechľujícf přfbady do ratinovaných ropných olejů se zvýšf obsah aronatických uhlovodíků v oleji, potlsčf ae tfh extrakce a naopak docflf se tfi nfrnêho nabobtnânf pryiových e 1 esentů,pkterê je pro správně...

Způsob přípravy modifikovaných polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244359

Dátum: 11.06.1988

Autori: Paoízek Miroslav, Pokorný Pavel, Macek Vladimír, Kopecký Ivan, Jasanský Zdenik

MPK: C080 63/20

Značky: způsob, přípravy, polyesterů, modifikovaných

Text:

...alkoholy v počtu dvou až šesti, s výhodou ve směsivytvořené při jejich průmyslové výrobě. Pŕídavek polyfunkčních~ alkoholů lze provést například na počátku eeterifikece kyseli ny tereftalátové nebo reesterifíkace dimetyltereftalátu etylenglykolem, během této esterifikece či reesterifíkace nebo po jejím ukončení, na počátku polykondensační reakce nebo v jejím průběhu, nejpozději však před ukončením polykondsnsace tak, aby došlo k reakci...

Kloubová spojka ložisková dvojitá

Načítavanie...

Číslo patentu: 244185

Dátum: 11.06.1988

Autor: Nykl Ilja

MPK: F16D 3/16

Značky: kloubová, ložisková, spojka, dvojitá

Text:

...s čtyřhrannými podložkami Q, g spojky první, které mají na jedné straně vypouklou válcovou plochu 11, 1 lspojky244 185 první, na protilehlé straně jsou opatřeny čepy Q, gspojky první, kterými zapadejí do vnitřních částí ložisek g, g spojky první. Objímka 1 spojky první je svým jedním bokem přichycena šrouby g 1 k objímce 15 spojky druhé. Na tuto objímku 15 spojky druhé navazuje zařízení, které je zcela shodné se zařízením jaké obsahuje spojka...

Trubkovnice pro dělené pláště či trubkovnice s přírubou, zejména z feriticko-perlitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244096

Dátum: 11.06.1988

Autori: Host Miroslav, Olejnak Vincent, Molnár Gabriel

MPK: F28F 9/02

Značky: zejména, dělené, trubkovnice, oceli, feriticko-perlitických, prírubou, pláště

Text:

...teplo. Seetává z desky 3 pro uchycení trubek a z kroužku 3. Deaka 3 není omezena ani průměrem,ani t 1 oušřkou,ani jakoetí materiálu. Kroužek 3 je v místě krčku 3 opracován na tloušřku 4deekył pro uchycení trubek. Deekał je 3 kroužkem 3 spojene tupým svarem §. Kroužek 3 je v části É pro přivaření k dělenému plášti zeslabeng tato zeslabaná část 3 pro přívaření k dělenému pľáští má rozměr stejný jako tlouěřka 5 desky 3 pro uchycení trubek nebo...

Zařízení pro měření průtoku a množství tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244800

Dátum: 01.06.1988

Autori: Bueko Michal, Welward Ladislav, Rakyta Ján, Rolko Pavel

MPK: G01F 3/38, G01F 1/00

Značky: množství, zařízení, průtoku, tekutiny, měření

Text:

...tekutiny, opatřené komorou se vstupním a výtokovým otvorem. Jeho podstata spočívá v tom,že u ústí výtokového otvoru komory je otočně uložene deska, upravená kolmo na směr proudění tekutiny, přičemž v oblasti jednoho, případně obou konců desky jsou v komoře upevněny zarážky.Základní výhoda zařízení podle vynálezu spočívá-v tom, že řízenou změnou hybnosti tekutiny při průtoku komorou se dociluje přeměny signálu o průtoku na frekvenci pohyblivého...

Průtokoměr pro měření okamžité velikosti průtoku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244799

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kovalak Marian, Eerey Ladislav

MPK: G01F 1/01, G01F 1/34

Značky: průtokoměr, velikostí, průtoku, měření, tekutiny, okamžité

Text:

...tekutíny druhé fáze. Tento průtokoměr může být použit jako stavební prvek pro změnu směru potrubí, nebot jeho funkce je nezávislá na jeho poloze a tím i nevytváří přídavnou energetickou ztrátu.W Příklad uspořádání podle vynálezu je schematioky naznačen as obr. l a 2. Obr. 1 znázorňuje nárys průtokoměru a obr. 2 jeho půdorys.Průtokoměr je tvořen válcovou komorou l, k jejímuž pláštill je v horní části tečně připojeno přívodní potrubí g. Toto...

Plovákový snímač hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244798

Dátum: 01.06.1988

Autori: Dubina Štefan, Vavrovie Ernest

MPK: G01F 23/36

Značky: plovákový, hladiny, snímač

Text:

...nosníkem je umístěno v měřenémVýhodou uspořádání je, že celý plovákový snímač hladiny je umístěný v měřeném prostředí. Dále převodník úhlu a přívodní vodiče ke snímači nejsou vystaveny působení prostředí, rovněž nemůže dojít ve výbušném prostředí k výbuchu v důsledku přeskokuPříklad provedení plovákového snímače hladiny podle vynálezu je schemeticky uveden na výkrese. Válcové pouzdro l je spojeno s dutým nosníkem g a je umístěné V měřeném...

Upínací zařízení , vhodné pro upínání textilních přístřihů , dílů nebo hotových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244797

Dátum: 01.06.1988

Autori: Straka 1uboš, Dúcky Jozef

MPK: D05B 33/00

Značky: dílů, zařízení, upínací, vhodné, textilních, výrobků, hotových, upínání, přístřihů

Text:

...jednak ze stavěcího držáku uchyceného ke spojovací tyčí desky pohyblivého stolu, jednak z pohyblivého držáku se dvěma odvalovacími kolečky vespod. K tomuto pohyblivému držáku je připevněno otočné rameno, opatřené na svépřední epodní ploše zpravidla jedním hrotem. vybíhajícím ve špici,který slouží k uchopení ą přidržení přístřihu nebo dílu. Otočné uložené rameno má na své horní ploše vytvorené tlačítko například kruhového tvaru pro...

Způsob úpravy suroviny pro pěstování monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244796

Dátum: 01.06.1988

Autori: Bednáo Jioa, Hubík Štefan, Toman Rudolf, Kleinedler Peter

MPK: C30B 29/22

Značky: monokrystalů, úpravy, suroviny, pěstování, způsob

Text:

...lisovatelnosti, aby výlisky byly co nejkompaktnější. V této fázi dojde reakcemi v pevném stavu k částečnému vzniku požadované sloučeniny a zreaguje obvykle 10 až 50 komponent, což lze stanovit rentgenograficky. Potom se provede další sintrace a to v atmosféře odpovídající té, která bude při pěstování monokrystalu, aby se surovina upravila do potřebného redukovaného nebo oxidovaného stavurAtmosféra, v níž se provede druhá sintrace,nemusí...

Zařízení k jemnému opracování sférických nebo rovinných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 244795

Dátum: 01.06.1988

Autori: Klobuenak Jozef, Baea Jozef

MPK: B24B 13/02

Značky: opracování, rovinných, sférických, ploch, zařízení, jemnému

Text:

...plochou lg. Na horní stěně tělesa nástroje l je kolem upínací části lg, pomocí které je nástroj fixován k nenaznečenému rameni lešticího stroje, vytvořena nasávací komůrkeg. Její spodní část je rozšířena tak, že horní vnitřní okraj gł boční stěny gg, ohraničující nasávací komůrkug, překrývá v čelním pohledu ve směru šípky§ celý objem otvoru gg, kterých může být v celém obvodu nasávecí komůrky g více e z nichž všechny ústí na povrch...

Oddělitelný peřejník z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244794

Dátum: 01.06.1988

Autori: Brcko Teodor, Miartuš Jozef

MPK: B65D 88/00

Značky: plastů, oddělitelný, peřejník

Text:

...stejného řádu jako plocha čelní, vytvářejí současně tyto vzpěry tlumiče proti bočnímu kmitání, resp. příčnému kmitaní kapaliny. To má zvláštní význam zejména pro ploché a eliptické nádoby určené do nerovněho terénu, zejména pro zemědělské stroje. Čelní plocha peřejníku podle vynálezu může být rozdělena iĺ p na více jednotlivých, k ose vozidla kolmých, případně mírně skloněných plooh, například střeohovitě zvyšujíoíoh turbulenoi, nebo ntak, že...

Kryt bočního přepadu vany

Načítavanie...

Číslo patentu: 244793

Dátum: 01.06.1988

Autor: Boháeik Miroslav

MPK: E03C 1/24, F16L 43/02

Značky: přepadu, bočního

Text:

...Tím lze dosáhnout vysokých úspor v materiálovyeh i výrobních nákladoch. Na pripojených výkresoch jsou schematicky znázorněna príkladná provedení vynálezu. Obr. l značí evislý rez, v kterém je patrné umístění krytu podle vynálezu v praxi - pro lepší oriontaci označeného vztahovým znakom łgg. Z tohoto obrázku je dobre patrná funkce krytu. Obr. 2 značí půdorys1 krytu s částečným vodorovným rezem bočního prepadu, obr. 3pohled na kryt...

Způsob výroby fluorovaných alkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244792

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koleneiak Rudolf, Kužma Štefan, Kicko Jozef, Kešjar Vladimar

MPK: C07C 31/38

Značky: fluorovaných, alkanolů, způsob, výroby

Text:

...speciální provoz. V literatuře je rovněž uvedena příprava (tetrafluorethy 1)alkanolů obecného vzorce HCF 2 CF 2 Cą(OH)R 1 R 2 fotochemicky iniciovanou adicí nízkych alkanolů na tetrafluorethen. Podle této literatury se reakce provádí v ampulích za působení vnějšího zdroje ultrafialového záření, přitom je bráněno vzniku telomerních alkanolů, dále je reakce omezena na adici nízkych alkoholů do počtu atomů uhlíku 3 a přitom nejsou blíže...

Způsob kontroly charakteristik materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244791

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kysel Bohumil, Podstanický Alexander, Kokles Emil

MPK: G01N 1/02, G01N 1/00

Značky: provádění, zařízení, tohoto, způsobu, materiálů, kontroly, charakteristik, způsob

Text:

...mora. Horní polokomora může hýt na spodním okraji opatřená první porézní vložkou a dolní polokomora může být na horním okraji opatřena druhou porézní vložkou. Další komora může mít s výhodou kolem průchozího otvoru pro kontrolovaný materiál uloženo těsnění a je opatřena v horní části prvním trubkovým odvodem a v dolní části dolním trubkovým odvodem pronikající těkavé látky. K další komoře můžou být ve směru pohybu kontrolovaného materiálu...

Způsob výroby kombinovaného chmelového přípravku pro vaření piva s konstantní hořkostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244790

Dátum: 01.06.1988

Autori: Zelem Addej, Kováe Cyril, Kováe Július, Potoeek Ivan

MPK: C12C 3/04

Značky: konstantní, kombinovaného, výroby, přípravků, způsob, chmelového, hořkostí, vaření

Text:

...umožní dobrou.skledovatelnost výrobku bez nutnosti nákladného balení do více vrstných folíí. Tímto způsobem se však nedosáhne odstranění zbytku vzduchu z vnitřku výlisku. Toto malé množství během delšího skladovánímůže způsobít určité nepříznivé oxidační změny pivovarsky cenných~-2 p 244 790 Tento nedostatek odstraňuje způsob výroby kombinovanáho chmelového prípravku podle vynálezu, který epočivá v tom, že se výlieek připravený z chmele a...

Posuvné měřidlo pro měření kruhových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244789

Dátum: 01.06.1988

Autor: Mocný Ernest

MPK: G01B 3/20

Značky: kruhových, měřidlo, posuvné, měření, výlisků

Text:

...o rozměrech kruhových výlisků také pohotově další údaj o jejich souměrnosti či nesouměrnosti, tj. 0 osové souměrnosti vnějšího a vnitřního průměru kruhového výlisku. Přípravek je snadno použitelný v provozních podmínkách, manipulaces ním je snadné a nenáročná na čas, výlisky není třeba přemistovat do vzdálených zkušeben apod.Příkladné provedení posuvného měřidla podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu v nárysu.Posuvné měřidlo...

Sytič karburátoru spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244788

Dátum: 01.06.1988

Autori: Mudraninec Camuel, Ďurec Pavel

MPK: F02M 1/14

Značky: motorů, sytič, spalovacích, karburátoru

Text:

...ls otevřenou polohou rídícího členu, obr. 3, 4 a 5 znázorňují schematicky čelní pohled na uzavírací člen ve třech různých polohách, obr. 6 znázorňuje svislý řez aytičem v alternativním provedení, obr. 7 a 8, znázorňují schematicky čelní pohled na alternativní provedení uzavírecího členu a obr. 9 znázorňuje částečný příčný řez uzavíracím členempodle obr. 7 a 8.j V tělese 5 karburátoru je usporádána plováková komora l,ze které vychází přes...

Sytič karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244787

Dátum: 01.06.1988

Autori: Lehotský Ján, Gürtler Tibor

MPK: F02M 1/14

Značky: sytič, karburátoru

Text:

...vzduchovým kanálem.Výhoda. sytiče karburátoru podle vynálezu je v jeho jednoduchosti, kompaktnosti a funkční apolehlivoati dané anížením jeho citlivosti na nečistoty, teplotní deformace a atárnutí materiálu. Další jeho výhodou je možnost 3 ehosnadné aplikace na karburátory pro motoryrůzných objemu e typů.Příklad provedení eytiče karburátoru podle vynálezu je znázornän na přiložených výkreaech, kde obr. l znázorňuje v podělném řezu sytič...

Kultivační komůrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244786

Dátum: 01.06.1988

Autor: Kollár Alojz

MPK: C12M 3/00

Značky: kultivační, komůrka

Text:

...s kultívovaným materiálem, druhá část je pomocné a obsahuje vak tvořený poddajnou membránou. Tento vak je připojenk ovladatelnému zdroji přetlakuą Pracovní prostor je spojen se zařízením dávkujícím jednotlivé složky plynné směsi.Kbmúrka svým uspořádáním umožňuje bezpečnou kultiveci česných embryí po dobu několika dnů. Kvalita kultivovaných embryí byla u myší ověřena elektronovou mikroskopií, u lidských embryí zpětným přenosem, který vedl k...

Snímacia sonda smeru toku skratového prúdu trolejového vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 244785

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vávra Blažej, Marchalan Miroslav, Bocán František

MPK: G01R 19/14

Značky: směru, sonda, skratového, trolejového, prúdu, snímacia, vedenia

Text:

...že k prvej a druhej výetupnej svorkegłg, ł)je pripojený zdroj jednosmerného napájacieho napätia prvého komparátora (Q) e k tretej e druhej výstupnej svorke (35. 35) je pripojený zdroj jednosmerného-napájacieho napätia druhého komparâcora (ł). Potom ak dôjde k takému zvýšeniu elektrického prúdu pretekajúceho trolejovým vedením, že napätie medzi prvou vstupnou svorkou (3)-a druhou vstupnou svorkou Lg) dosiahne predpokladanú hodnotu,...

Zařízení pro zastavení prstencového skacího nebo dopřádacího stroje na konci navíjecího procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244784

Dátum: 01.06.1988

Autori: Demovie Stanislav, Cipová Marta, Hauskrecht Peter

MPK: D01H 1/36

Značky: navíjecího, procesu, stroje, zařízení, prstencového, konci, zastavení, skacího, dopřádacího

Text:

...matice Ž a natáčí tříramennou snímací páku 1. Tím se mění úhel mezi tříramennou snímací pákou 1 a ovládací pákou g.Touto změnou úhlu se docílí postupného zdvihu prstencové laviceaž do maximální polohy plného návinu na cívce při vytváření kopsového návinu. ąMatici Q pohybového šroubu Q je přiřazen snímač 11 horní koncové polohy neznázorněné prstenoové lavice a snímač lg dolníkoncové polohy prstencové lavice.Na srdcovité vačce 3 jsou u...

Elektroda kapacitního vlhkoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244783

Dátum: 01.06.1988

Autori: Oršu1ák Jaroslav, Chomo Pavel, Vodák Vladislav, Kravec Karol

MPK: G01N 27/30

Značky: vlhkoměru, elektroda, kapacitního

Text:

...materiálu, kterým může být například molítan nebo mechová guma Na funkční straně je tento pružný nevodivý materiál opatřen minimálně jednou tvárnou vodivou elektrodou a na druhé straně je upevněn na pevném elektricky nevodivém základě, například na polystyrénu. Relativní permítivita pružného nevbdivého materíálu a pevného nevodívého základu je menší nebo rovna relativní permitivitě suchého měřeného prostředí.Takto uspořádaná elektroda...

Jádrové antikorozní pigmenty na bázi oxalanů vápníku, zinku, manganu, dvojmocného železa a olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 244782

Dátum: 01.06.1988

Autori: Uhlár Ladislav, Hrivnák Ivan, Peprnak Martin, Balák Jioa, Diviacka Nová Ves, Boor Ján, Grúo Peter, Polievka Milan

MPK: C09C 1/00, C09C 3/06

Značky: železa, vápníku, pigmenty, dvojmocného, jádrové, antikorozní, olova, oxalanů, bázi, manganu, zinku

Text:

...která neovlivňuje negativně vysrážené produkty. Jako kovové soli se mohou použit všechny ve vodě rozpustné soli. Výhodné Jgou zvláště chloridy a sirany. V případě železa je zvláště vhodný FeSü 4.7 H 20.Pokrok dosažený vynálezem spočivú v tom, že byly vyvinutynová typy jádrových antikoroznich pigmentů z dostupných a levnýchsurovín s velmi dobrými ínhibičnimi vlastnostmi.95 5 oxidu železitého se rozplavi v odsolené vodě na objem 500 ml za...

Způsob přípravy benzoanu cholesterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244781

Dátum: 01.06.1988

Autor: Bukviš Ján

MPK: C07J 9/00

Značky: benzoanu, cholesterolu, přípravy, způsob

Text:

...postupem nebo refluxováním v chloroformu za katalýzy kyseliny p-toluensulfonové byl připraven s využitím azeotropického vydestilování reakční vody pelargonát, benzoát i acetát cholesterolu.V technolcgickém měřítku je benzoylace cholester olu prováděna benzoylchloridem v prostředí pyridinu při teplotě 40 až 45 °G, reakční směs se po ukončení reakce srazi vodou,produkt se odfiltruje, promýje vodou, roztokem hydrogenuhličitanu sodného, vodou a...

Způsob výroby C .sub.4.n. aldehydů hydroformylací propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244780

Dátum: 01.06.1988

Autori: Bajanak Augustan, Ragan Emil, Žitoanský Marcel, Kaloforov Nikola, Vozár Miroslav

MPK: C07C 47/02

Značky: sub.4.n, aldehydů, hydroformylaci, propylenu, způsob, výroby

Text:

...postupu podle vynálezu je zlepšení výtěžku žádoných C 4 aldehydů při hydroformylaci propylénu bez velkých nároku na energie a jednoduchost provedení s maximální využítelnostístandartních zařízení běžně při hydroformylaci používaných. Eko nomická výhodnost postupu podle tohoto vynálezu není limitována kapacitou výroby, takže je možná a výhodná i aplikace u menšíchjednotek hydroformylace, Podstatou vynálezu je zjištění, že z...

Torzně předepnutá spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244779

Dátum: 01.06.1988

Autor: Štipánek Ivan

MPK: F16D 15/00

Značky: spojka, torzně, předepnutá

Text:

...z nichž dvě jsou ve vybráních předepnuty pružinami tak,aby s dostatečnou reservou přenesly maximální kroutící moment přenášený spojkou. Takovéto předepnutí je nutné proto, aby při přenosu maximálního kroutícího momentu nedocházelo k dalšímu stlačování pružin,a tím i k různému úhlovému natočení nábojů spoákw Spojka podle vynálezu umožňuje torzně předepnuté spojení dvou rotačních součástí, které se axíélně posouvají. Elíminuje rovněž...

Zapojení elektronického zámku dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 244778

Dátum: 01.06.1988

Autori: Janak Tibor, Ambrušová Marta

MPK: E05B 49/00

Značky: zapojení, zámku, elektronického, dveří

Text:

...s multivibrátorem a výstupem na reproduktor ~ není znćžamPříklad normálního průchodu dveřmi Po mžikovém zasunutí jednoho z klíčů ll spouštěoího obvodu se rozběhne astabilní klopný obvod gg standertního zapojení, který přes upínací obvod lg s emitorovou vazbou, spouští časovací obvod lg s nastavitelnou dobou impulsu . t tl. Při uzamčených a uzavřenýoh dveřích se řídí ovládací obvod g uzavíracího magnetu g tak, že uzavírací magnet gj je v...