Archív za 1988 rok

Strana 70

Vodicí ústrojí mezipánvového vozu u zařízení pro plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257749

Dátum: 15.06.1988

Autori: Cagaš Jaroslav, Tučník Drahomír

MPK: B22D 41/12

Značky: mezipánvového, kovů, lití, zařízení, vodiči, ústrojí, plynule

Text:

...vůči vozu í otočnému licímu stojanu jen poměrně malé síly, přičemž opotřehení kolejnic a kuželových kol a rovněž i pojezdové odpory jsou tím minimální. Přímkový styk kuželověho uložení pojezdových kol na kolejnicích umožňuje použití minimálních prúměrů těchto kol a tím snížení rozsahu í mohutnosti převodu a dále podstatné zmenšení celého příslušného pohonu, jak po stránce rozměrů, tak i hmotnosti, což je u mezipánvových vozů velmi důležité...

Těsnění zejména dosedací plochy uzávěru sazebny vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257748

Dátum: 15.06.1988

Autor: Klimsza Tadeáš

MPK: C21B 7/18

Značky: uzávěru, dosedací, sazebny, těsnění, zejména, plochy, vysoké

Text:

...vynálezu je, že v krajní části prüřezu těsnicího segmentu přilehlé k dosedací ploše těsnicí klapy je umístěn průběžný eletrický vodič, napojený na signální elektrický obvod.Výhodou těsnění podle vynálezu je to, že zcela odpadá vizuální kontrola, protože v důsledku opotřebení těsnicího segmentu dojde ihned k signalizaci poruchy na pracovišti obsluhy. Tímto se podstatné zvýši životnost klap i sedel, což má příznivý vliv na chod vysoké...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 257747

Dátum: 15.06.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: podvojných, přípravy, způsob, manganato-vápenatých, cyklo-tetrafosforečnanů

Text:

...za uvolňování fosforečné složky, jež by pak kondenzovala samostatné na polyfoíorečné kyseliny a tím znečištovala h 1 avní~produkt a snižovala jeho výtěžek. Při volbě velmi nízká rychlosti ohřevu je zase třeba počítat s neúměrným prodloužením doby přípravy produktu a tím i určité zvýšení materiálových a energetických nároků. Navíc bude v tomtopřípadě i obtížnější udržovat v prostoru kalcinované směsi dostatečnou tenzi vodní páry a...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kobaltnato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 257746

Dátum: 15.06.1988

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, přípravy, kobaltnato-vápenatých, cyklo-tetrafosforečnanů, podvojných

Text:

...nejpomaleji a tím s co nejvyšším výtěžkem. Jinak by dochazelo k nežádoucímu štěpení meziproduktů za uvolňování fosforečné složky, jež by pak kondenzovala samostatně na polyfosforečné kyseliny a tím znečištovala hlavní produkt a snižovala jeho výtěžek.Při volbě velmi nízká rychlosti záhřevu je zase třeba počítat s neúměrným prodloužením doby přípravy produktu a tím i určité zvýšení materiálových a energetických nároku. Navíc bude V tomto...

Způsob termogravimetrického stanovení středního stupně kondenzace vyšších lineárních fosforečnanů dvojmocných kovů Me2n-2H2Pn03+1

Načítavanie...

Číslo patentu: 257745

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38

Značky: lineárních, stanovení, kovů, termogravimetrického, středního, způsob, kondenzace, stupně, me2n-2h2pn03+1, dvojmocných, fosforečnanu, vyšších

Text:

...cyklo-tetrafosforečnany, podle rovnice MeRekrystalizace je exotermnim dějem a prohihá pro vyšší lineárni fosforečnany jednotlivých dvojmocných kovů při teplotách v rozmezí 400 až 700 DC. Výhodné pro stanovení je k rekrystalizaci použít teploty oo nejblĺže vyšší než je vlastní teplota rekrystalizace, nebot při dalším zvyšovaní teploty by mohlo v některých případech dojít k ovlivněni výsledku tim,že by se do plynné fáze uvolňovala i část...

Vysokoteplotní způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dikobaltnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257744

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, dikobaltnatého, vysokoteplotní, cyklo-tetrafosforečnanů, způsob

Text:

...složky. Přítomná vodní pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktů poněkud zpomaluje a umožňuje jejich kvantitativnější prúběh zabraňuje také vzniku neporézní krusty na povrchu ćásteček v kalcinované směsi, která by bránila průběhu dehydratačních reakcí. Konečná teplota kalcinace v této fázi přípravy produktu podle vynálezu musí být vyšší než 1 060 OC, neboř to je teplota, kdy příslušný meziprodukt, jehož součástí je iVzhledem k...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů zinečnato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 257743

Dátum: 15.06.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, podvojných, cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, zinečnato-vápenatých

Text:

...složky,jež by pak kondenzovala samostatné na polyfosforečné kyseliny a tím znečištovala hlavní produkt a snižovala jeho výtěžek. Při volbě velmi nízké rychlosti ohřevu je zase třeba počítat s neúměrným prodloužením doby přípravy produktu a tím i určitým zvýšením materialových a energetických nároku. Navíc bude v tomto případě i obtížnější udržovat v prostoru kalcinované směsi dostatečnou tenzi vodní páry a tím zabrañovat možnému štěpení...

Způsob přípravy derivátů Z-alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257742

Dátum: 15.06.1988

Autori: Vrkoč Jan, Körblová Eva, Pavéska Pavel, Koutek Bohumír, Romaňuk Miroslav

MPK: C07C 33/025

Značky: přípravy, derivátů, způsob, z-alkenů

Text:

...R je běžná chránicí skupina.Wittigovou reakcí aldehydu obecného vžorce II 1 R - CHO (II) kdeR má význam uvedený výše, se sloučeninou obecného vzorce IIIR 2 - 1 ph 3 x (III) kde R 2 má význam uvedený výše,Ph je fenyl a x je atom halogenu.který se vyznačuje tím. že se reakce provádí v přitomnosti methylsulfonylmethanidu sodného v polárnim organickém rozpouštědle, 5 výhodou v dimethylsulfoxidu, tetrahydrofuranu nebo v jejich směsĺch při teplotě...

Vysokoteplotní způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dimanganatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257741

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy, dimanganatého, způsob, vysokoteplotní

Text:

...složky.Přítomná vodní pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktú poněkud zpomaluje,umožňuje jejich kvantitativnější průběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček v kalcinované směsi, která by bránila průběhu dehydratačních reakcí. Konečná teplota kalcinace v této fázi prípravy produktu podle vynálezu musí být vyšší než 950 °C, nebot to je teplota, kdy příslušný meziprodukt, jehož součástí je i...

Vysokoteplotní způsob přípravy cyklo-tetra-fosforečnanu dizinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257740

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/44, C01H 9/00...

Značky: přípravy, způsob, dizinečnatého, cyklo-tetra-fosforečnanu, vysokoteplotní

Text:

...zpomaluje a umožňuje jejich kvantitatívnější průběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček v kalcinované směsi, která by bránila průběhu dehydratačnĺch reakcí. Konečná teplota kalcinace musí v této fázi přípravy produktu vynálezu být vyšší než 800 OC. neboč to je teplota, kdy príslušný meziprodukt, jehož součástí je í cyklotetrafosforeěnan dizinečnatý vzniklý V první fázi ka 1 cinace,taje.Vzhledem k požadavku...

Způsob přípravy kondenzovaného fosforečnanu vápenatého s molárním poměrem P205-CaO rovným jedné

Načítavanie...

Číslo patentu: 257739

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38

Značky: způsob, kondenzovaného, fosforečnanu, vápenatého, přípravy, jedné, p205-cao, poměrem, rovným, molárním

Text:

...V prostoru kalcinované směsi dostatečnou tenzivodní páry, a tím zabraňovat možnému štěpení meziproduktů.Spodní nutná hranice teploty kalcinace (300 OC) je dána teplotou pozvolného vznikuprvních částeček produktu. Horní hranice teplotní oblasti kalcinace (900 OC) souvisís termickou stabilitou kondenzovaného fosfdrečnanu vápenatého, který při této teplotě nekongruentnč taje. Výhodná teplota kalcinace v rozmezí 375 až 600 OC je dána tím,...

Pigmentový přípravek pro tiskové barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257738

Dátum: 15.06.1988

Autor: Nečas Miroslav

MPK: C09D 11/08

Značky: přípravek, tiskové, pigmentový, barvy

Text:

...vysoké hodnoty volné povrchové energie tvorbou agregátů. Agreqáty snižují barevnou vydatnost pigmentu a zhoršují dispergovatelnost produktu v aplikačním prostředí. Tvorba agregátú se podle tohoto vynálezu výrazně potlačí tím, že se častice pigmentu po mikronizaci upraví pomocnou látkou nebo směsí pomocných látek obecného vzorce(II). Tyto látky se mohou aplikovat ve formě roztoku např. V etanolu,kyselině octové nebo jako vodné emulze a...

Způsob výroby kysaného zelí s použitím mléčných baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 257737

Dátum: 15.06.1988

Autori: Špaček Bohumil, Mičan Petr, Fabián Josef

MPK: A23L 1/218

Značky: kysaného, bakterií, zelí, výroby, použitím, mléčných, způsob

Text:

...širšĺho rozšíření V průmyslu.Výše uvedené nedostatky a problémy řeší způsob výroby kysaněho zelí podle vynálezu,jehož podstata spočíva V tom, že se nakrouhané zelĺ zaočkuje virulentni suspensí zdravotně nezávadných mléčných bakterií Lactobacillus plantarum, Lactobacillus oasei, Pediococcus acidi lactici, Stereptococcus faeoium, druhů jež byly autory Vynálezu odzkoušeny jako optimální sestava pro fermentací zelí.Vzájemně vyvąžená metabolicka...

Zařízení k ovládání řízených dvojkolí podvozkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257736

Dátum: 15.06.1988

Autori: Maruna Zdeněk, Koula Jiří

MPK: B61F 5/38

Značky: zařízení, podvozkového, kolejového, vozidla, ovládání, dvojkolí, řízených

Text:

...ložiskových skříní vůči sobě není nutno seřizovat seřízení se dosáhne jednou provždy přesností výroby na kterou však nejsou kladeny enormní nároky a správnou montáži zdvojených podélných táhel vytvořených jako jediný tuhý díl.Kromě těchto výhod přináší zařízení podle vynálezu výhody z nových, dosud nesledovaných hledisek. Vyrobením zdvojeného podélného táhla z lehkých slitin lze na minimum shížit jeho setrvačné hmoty a tím přispět ke...

Modrofialové termicky stabilní pigmenty s antikorozními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257735

Dátum: 15.06.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08

Značky: modrofialové, pigmenty, vlastnostmi, antikorozními, termicky, stabilní

Text:

...levné. Příprava cyklo~tetrafosforečnanů není tak technologicky a konstrukčnć náročná jako příprava většiny jiných výše uvedených fosforečnanú. U některých produktů je však jejich příprava obtížněji zvládnutelná, k docilenĺ dostatečně výtěžnosti. Např. tomu je v případě čistého cyklo-tetrafosforečnanu divápenatáho, zatímoo v případě kobnltnaľćho produktu tyto problémy nejsou.Z podvojných produktů byly dosud navrhovány pro antikorozni...

Povlak snižující odrazivost laserového záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 257734

Dátum: 15.06.1988

Autori: Nováková Ivanka, Novák Miroslav, Stolař Pavel

MPK: C21D 1/09

Značky: povlak, odrazivost, snižující, záření, laserového

Text:

...při tepelném zpracování kovu je známo. směsi sestávající ~z organických sloučenin kovů, např. titanu, hliníku,chromu aj. s organomontmorillonitem nebo montmorillonitem se používají pro vytváření ochranného povlaku proti difúzi dusíku, kyslíku nebo uhlíku. Dále se používá polopropustného povlaku na bázi orqanomontmorillonitu ve směsi s koloidním oxidem křemičitým k částečně ochraně strojních součástí při jejich cementaci, nitrocementaci,...

Jaderník

Načítavanie...

Číslo patentu: 257733

Dátum: 15.06.1988

Autori: Velecký Svatopluk, Pálenský Jan, Veselý Milan

MPK: B22C 7/06

Značky: jaderník

Text:

...distribučnĺch obvodu chladiva monolitických vysokopecních výfučen 5 přednostním chlazením čela. vynález odstraňuje ekonomicky a technicky nežádoucí svařováni či aplikaci komplikovaných zálitků. Podstatou je jaderník sestávající ze samostatného horizontálního prvku a samostatného vertikálního prvku, které jsou pro funkci v průběhu formovaní, dočasné sdruženy s přesným vymezením vzájemné polohy.Příkladné provedení jaderníku podle vynálezu je...

Rychloupínací vřeteno cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257732

Dátum: 15.06.1988

Autor: Fallada Miroslav

MPK: D01H 7/16, B65H 75/02

Značky: vřeteno, cívek, rychloupínací

Text:

...vlasců na finální cívečky z plastů. Konstrukce je jednoduchá, vřeteno je snadno nastavitelné a opravitelné, k výrobě je použito jednoduchých a spolehlivých prvků. Upínaoi sila je volitelná a bodový styk upínaci planžety s civkou jednak vytváří velké měrné zatíženi V místě upnutí,čímž je zajištěna spolehlivost upnuti a další jeho přednosti je, že nevyžaduje naprosto dokonalé vnitřní plochy cívečky a tak umožňuje použit i civečky...

Zapojení s jedním porovnávacím obvodem k automatickému nastavování úrovní složkových obrazových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257731

Dátum: 15.06.1988

Autor: Philipp Přemysl

MPK: H04N 9/68

Značky: zapojení, jedním, složkových, porovnávacím, úrovní, signálu, automatickému, nastavování, obrazových, obvodem

Text:

...svorce ll obvodu 1 pro ovládání clony.2 výstupních svorek § 33, Bggg, ggg zesilovačů gg, 53, gg se přivádějí složkové obrazové signály smíšené 5 referenčními signály k přepínači 3 vstupních signálů, kde se referenční signály, popř. stanovené časové úseky složkových obrazových signálu postupně přepínají k prvé vstupní svorce ll porovnávacího obvodu 3.K jeho druhé vstupní svorce lg se postupně přepínají dané úrovně referenčních napětí....

Zařízení k zavádění stonkového lnu do potěrací turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257730

Dátum: 15.06.1988

Autori: Henyš Václav, Blažek Jan

MPK: D01B 1/10

Značky: zařízení, potěrací, turbiny, zavádění, stonkového

Text:

...unášeč.Vynášecĺ transportér se skládá ze dvou paralelnich vynášecích pásů s unášeči a ze skluzového plechu, přičemž vynášecí pásy jsou vedeny na řemenicich a tažných řemenicích pro posunování stonků nahoru a skluzový plech je uložen V podstatě rovnoběžně pod spodním vynášecím pásem.Rovinný přítlačný dopravník se skládá z protilové lišty a vodicího plechu a je spojen s obloukovitým přítlačným dopravníkem, ve kterém je profilová lišta...

Způsob výroby uhličitanu lithného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257729

Dátum: 15.06.1988

Autori: Vyoral Leopold, Souček Viktor, Chupík Lubomír, Janko Jaromír, Kuchynka Petr

MPK: C01D 15/08

Značky: lithného, uhličitanu, způsob, výroby

Text:

...konkrétního provedení.150 l vodní fáze. která byla získána při výrobě kapalného polybutadienu o obsahu 4 2 hm. hydroxidu lithného a 0.2 S hm. metylterobutyletéru, bylo zahříváné ve vařáku destilačníkolony na teplotu 60 °C. Pc oddestilování metyltercbutyletéru byl vodný roztok hydroxadu lithného 2 važáku destilační kolony přepuštěn do reaktoru, kde za mícháni bylo zaváděno5,6 kg plynného oxidu uhličitého. Reakčním teplem se matečný louh, se...

Způsob pojení netkaných vláknitých vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 257728

Dátum: 15.06.1988

Autori: Ťopek Karel, Vaculík Jaroslav, Navrátil Vladimír, Kokeš Jiří, Vašek Jan

MPK: D04H 1/50

Značky: vrstev, netkaných, vláknitých, pojení, způsob

Text:

...bylo použito propojení latexových měst na shodné bázi, je kombinované příznivý penetrační a koalescenční účinek přídavku dietylenglykolu,diacetonalkoholu, popřípadě izopropylalkoholu, společně se srážením pojiva uvnitř netkané vláknité vrstvy při teplotách 40 až B 0 °C jednoznačně doložen.U způeobu podle vynálezu se jako netkané vláknité vrstvy používají materiály o složení 70 až 80 hmotnostních procent polyeterových vláken a 20 až 30...

Způsob přípravy N-(1ethyl-2-pyrrolidinylmethyl)-5-(aminosulfonyl)-2-methoxybenzamidu a jeho methansulfonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257727

Dátum: 15.06.1988

Autori: Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07D 207/09

Značky: způsob, methansulfonátů, přípravy, n-(1ethyl-2-pyrrolidinylmethyl)-5-(aminosulfonyl)-2-methoxybenzamidu

Text:

...na 95 °C za přítomnosti malého množství imidazolu. Jiný spis (Západoněmecký zveřejňovací spis 2 459 221) popisuje přípravu sulpyridu vzorce I 24 h vařením methylesteru vzorce II s mírným přebytkem 2-(aminomethy 1)-1-ethy 1 pyrrolidinu v 2-methylpropanolu.Nyní bylo zjištěno, že basi sulpyridu lze získat ve vysokém výtěžku prostým zahřívánim směsi methylesteru vzorce II s 2-(aminomethyl)-1 ~ethy 1 pyrrolidinem bez rozpouštědla na...

Zařízení pro odstranění rušivého vlivu akustické zpětné vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257726

Dátum: 15.06.1988

Autor: Šmíd Radislav

MPK: H04R 5/04

Značky: zpětné, zařízení, odstranění, vlivů, akustické, rušivého, väzby

Text:

...zesilovače je připojen na pásmovou propust,která je připojena nareproduktor.Výhodou zařízení podle vynâlezu je to, že se jim zamezí vlivu akustickě zpětně vazby,která způsobuje oscilace celého ozvučovacího systému.Zařízení podle příkladného provedení je znázorněno jako blokové schema na přiloženém výkresu.Podle příkladného provedení sestava 2 kmitcčtového korektoru 3 na jehož výstup je připojena zpoždovací linka 3 a na výstup zpožäovací linky...

Zapojení pro automatické zjišťování úspěšnosti telefonní volby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257725

Dátum: 15.06.1988

Autor: Fica Ladislav

MPK: H04M 3/08

Značky: úspěšnosti, zjišťování, zapojení, telefonní, automatické, voľby

Text:

...spojen se vstupem 35 druhého číslicového komparátoru Ag, jehož negativní výstup §Q je připojen ke hradlovacímu vstupu gg druhého logického komparátorugg a současně pozitivní výstup âł druhého ćíslicového komparátoru gg je napojen na hradlovacívstup äg třetího číslicového komparátoru ág, přičemž datový vstup §§ třetího číslicovéhokomparátoru 53 je propojen s výstupem 53 prvního čítače impulsů vpřed gg a současně negativní výstup ââ třetího...

Zařízení k omezení tepelného spádu při indukčním kalení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257724

Dátum: 15.06.1988

Autor: Voděra Václav

MPK: C21D 9/32

Značky: indukčním, tepelného, kalení, zařízení, spádu, omezení

Text:

...spočíva v tom, že mezi upínací přípravek A kalené ozubení je vložena nemagnetická deska, která odpovídá tvaru kaleného ozubení a je pevně sevřena mezi kalené ozubení a upínaci přípravek.Zařízení k omezení tepelného spádu při indukčním kalení ozubení podle vynálezu je zvláště výhodné pri indukčním kalení větších modulů, kde zamezuje vzniku trhlin v patě zubů při indukčním mezerovém kalení, zvláště ozubených kol a pastorků. Nemagnetická...

Vypružení skříně nápravového ložiska kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257723

Dátum: 15.06.1988

Autori: Eichinger Miroslav, Král Rudolf, Palík František

MPK: B61F 5/38

Značky: ložiska, kolejového, vozidla, vypružení, skříně, nápravového

Text:

...je uspořádáno vypružení tvorené paralelné ŕazenými Šroubovými s pryžovými pružinami. Podstata vynálezu spočívá V tom,že šroubová pružina se opírá spodním koncom o vnější pouzdro pryžové pružiny, která je uložena v nálitku skříně ložiska. Skříň ložiska je podepřena podpěrou a stavěcím šroubem ve víku. Vnitřní pouzdro je spojene a vodioím čepem. Vnější pouzdro pryžové pružiny je sevřeno stahovacími šrouby v podélně rozříznutém nálitku skříně...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257722

Dátum: 15.06.1988

Autori: Pavlík Vladimír, Štork Otakar, Kejnovský Bohumil

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: soustava, stroje, pletacího, okrouhlého, zámková

Text:

...na hustoty pleteniny známým neznázorněným zařízením. Počáteční část 3 levého zatahovacího zámku Z je pevné spojena prostřednictvím šroubú É a 1 (obr. 5) s dříkem il středního patového zámku A. Dřík Al je výkyvně uložen na čepu gł stojánku Q, takže funkční hrany středního patového zámku A jsou vlastně s ohleáem na rozsah výkyvu axiálně pohyblivé vzhledem ke kolénkům l jehel. Ke dříku Al je uchycena svisle posuvná tyč 2 ovládaná neznázorněným...

Způsob izolace 5-((-5-))4,6-dichlor-1,3,5-triamin-2-yl(-amino)-2-sulfofenyl(azo)-1,2- dihydro-2-oxy-6-hydroxy-4-pyridinkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257721

Dátum: 15.06.1988

Autor: Kohoutek Václav

MPK: C09B 29/06, C07D 401/12

Značky: způsob, izolace, 5-((-5-))4,6-dichlor-1,3,5-triamin-2-yl(-amino)-2-sulfofenyl(azo)-1,2, dihydro-2-oxy-6-hydroxy-4-pyridinkarboxylové, kyseliny

Text:

...roztoku s podílem nerozpuštěného barviva lze pak snadno získat barvivo v krystalioké formě pomalým a rovnoměrnym vysolováním pomocí chloridu sodného. Ke kvantitatívnímu vysolení barviva postačí obvykle dávkování Nacl v množství 20 hm na objem reakční směsi a získanou suspenzi barviva je vzhledem k zanedbatelnému podílu obsaženému V matečných louzích možno hezprostředně fiitrovat. Filtrace barviva je V laboratorním měřítku vlivem...

Hlídač přetrhu příze u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257720

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kubík Miroslav, Dvořák Jaroslav

MPK: D01H 13/16, D02H 13/08

Značky: přetrhu, hlídač, příze, textilních, strojů

Text:

...hlídání příze obr. 2 hlídaě přetrhu ve stejném pohledu, avšak V poloze při přetrhu příze obr. 3 řez hlídačem příze ve svislé osové rovině.V základním tělese l, s výhodou válcového tvaru, které je uzavřeno víkem 3, je výkyvně uspořádána páka g, jejíž spodní konec prochází spodním otvorem 5, vytvořeným ve spodní části základního tělesa l. Páka Ä je uchycena na čepu §, jež je jedním koncem otočně uložen v čelní stěně základního tělesa l,...

Skládací jednodílná nástavba na dřevěnou paletu prostou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257719

Dátum: 15.06.1988

Autori: Zondlak Jiří, Nováček František

MPK: B65D 19/28, B65D 19/26, B65D 19/22...

Značky: jednodílná, skládací, prostou, dřevěnou, nástavba, paletu

Text:

...materiálu,které jsou na obou koncích opatřeny stohovací patkou ll. První dvojice stojin Q, § adruhá dvojice 6, 6 vytváří dva samostatné otočné rámy tak, že obě dvojice stojin §, § a §, 6 jsou vzájemně propojeny horní spojnioí i a dolní spojnicí 3 s trubkovými nástavci g volně nesunutými na stojiny 5, 6, L. 6 mezi čepy á. Čepy á jsou vytvořenynapŕ. kroužky, které jsou přivařeny ke stojinám É, §, 6, 6 . Takto vytvorené rámy jsou E Pmezi sebou...

Hořák pro trubkové pyrolýzní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257718

Dátum: 15.06.1988

Autori: Psota Milan, Hrubý Augustin, Dvořák Luděk, Jankovec Jan, Rychtrmoc Karel, Tichý Vladimír, Nájemník Jiří

MPK: F23D 14/66, F23D 13/42

Značky: trubkové, pyrolýzní, horák

Text:

...při spalování k energetickým ztrátám. Uvedené nedostatky řeší hořák podle vynálezu. Hořák pro trubkové pyrolyzní pece, který je upraven ve dnu trubkové pece v samostatných hořákových skříních,vybavených kanály s requlačními žaluziemi pro přívod vzduchu je podle vynálezu konstruován tak, že boční vzduchové kanály 3 pro přívod vzduchu k hlavě hořáku g hořákové skříni A jsou opatřeny teplosměnnými registry 1 pro nepřímý ohřev vstupujícího...

Zařízení k odtahu odprašků z plnicích hubic cisteren přepravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257717

Dátum: 15.06.1988

Autori: Rayman Tomáš, Rayman Václav

MPK: B65G 53/52, B65G 53/04

Značky: cisteren, odprašků, odtahu, hubíc, přepravníku, plnicích, zařízení

Text:

...výpadovým hrdlem 5 kuželové částí vírového odlučovače É. Výpadové hrdlo łł sběrné komory lg je opatřeno šikmo seříznutým a hladce obrobeným ústím lg, uzavíratelným samočinnou náporovou klapkou łá zavěšenou kolmo proti výtokovému ústí lg nátokového hrdla ll plnicí armatury łg, které je předřazena uzavírací klapka lg k ovládání průtoku plněného materiálu z pneumatického dopravního zařízení lg.Výstupní hrdlo gg k odtahu vyčištěné vzdušiny z...

Zařízení k bezdotykovému průběžnému měření příčného rozměru předmětu rozmítáním laserového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257716

Dátum: 15.06.1988

Autori: Miler Miroslav, Mošna Zbyněk

MPK: G02B 27/17, G02B 5/32

Značky: rozměrů, laserového, příčného, bezdotykovému, předmětů, měření, zařízení, paprsků, rozmítáním, průběžnému

Text:

...a soustavou čoček je zařazené zrcadlo.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že přítomnost zrcadle umožňuje oriento~ vat osu rozmítače rovnoběžně s osou optické soustavy. zrcadle také může na sebe převzít částečně i funkci justáže rozmítače vzhledem ke kolimační čočce. Příčným a podélným přesunem se nastavuje poloha rozmítací roviny. Uhlovým nastavením se justuje správný úhel difrakce. samozřejmě i režim práce motorku nezávisí...

Zapojení budicího magnetického obvodu čidla indukčního průtokoměru kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257715

Dátum: 15.06.1988

Autori: Otisk Milan, Šen Jaroslav, Sapara Vladimír, Burger Oldřich, Bár Oldřich

MPK: G01F 1/58

Značky: indukčního, magnetického, kapalin, čidla, průtokoměru, zapojení, obvodů, budicího

Text:

...napětí v nepřímém -poměru fond zesilovacím stupněm a současně i vodivost regulačního stupně zapojeného v kladné napájecí větvi. Tímto způsobem je docíleno konstantní amplitudy oscilací a tím konstantní magnetické indukce V pracovní mezeře čidla průtokoměru při proměnlivých provozních podmínkách, které nastávají u prútokoměrů pro mobilní provoz.ředností vynálezu je V prvé řadě vysoká energetická účinnost dosahující 90 , zajištěná zapojením...

Zapojení provozní diagnostiky stavu rozebiratelného spoje primárního víka a kolektoru parního generátoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 257714

Dátum: 15.06.1988

Autori: Matal Oldřich, Pridöhl Eckhard

MPK: G01M 3/00

Značky: rozebiratelného, primárního, diagnostiky, kolektoru, zapojení, stavu, generátoru, spoje, provozní, víka, parního

Text:

...údaje, a dále na třidič, který je jednou větví napojen na první sumátor a na blok diagnozy stavu, druhou větví přes druhý sumátor na komparátor a třetí větví přes blok hodnot z předchozího provozního stavu opět na komparátor spojený dále s blokem diagnózy stavu.V tomto zapojení jsou přenášeny akustické efekty emitované při změně funkce těsnění,při změně stavu primárních šroubů a taktéž při změně provozního režimu v primárním a sekundárr...

Způsob ochrany textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 257713

Dátum: 15.06.1988

Autori: Pirník Karel, Hes Luboš, Majzner Jan

MPK: D06C 27/00

Značky: ochrany, textilií, způsob

Text:

...Lepidlo se vytvrzuje tepelně 1 o minut při 120 °c.Všechny výše uvedené nedostatky dosud známých způsobů odstraňuje způsob ochrany textilií podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v nanesení bezbarvého tekutého organického monomeru,vytvrzovaného na upravované textiíil beta záření, nebo ultrafialovým zářením. Tento monomer se nanáší bud z lícní, nebo rubní strany, nebo dokonce z obou stran textílie. Monomer se nanáší navalením válečkem,...

Způsob přípravy gama modifikace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257712

Dátum: 15.06.1988

Autori: Smrček Vladimír, Chmelík Josef, Vojtíšek Vratislav, Kadaníková Věra, Gemzová Iva

MPK: C09B 67/16, C09B 67/48

Značky: přípravy, mědi, ftalocyaninů, způsob, modifikace

Text:

...zbavené soli a rozpouštědla, jejíž střední velikost častíc stanovená centrifugační metodou ze suspenze připravené natestováním prášku ftalocyaninového pigmentu sirupovitým kationaktivním disperqátorem na bázi alkylaminopolyetylenglykolu a rozmícháním těsta ve vodě je 0,13 m, se rozmichá při 25 OC ve směsi, obsahující 500 ml minimálně 96 kyseliny sírově a 600 ml vody a ponechá stát při občasném promíchání 24 hodin. Reakční směs se...

Zařízení pro jemné rozdělování kapaliny po vodorovném průřezu kolonového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257711

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kautský Otakar, Werner Dietrich

MPK: B01D 3/00

Značky: vodorovném, zařízení, kolonového, jemné, rozdělování, kapaliny, aparátu, průřezu

Text:

...takže kapalina střídavě teče po jednom prvku zleva doprava a po dalším prvku zprava doleva.Zlepšenĺ zařízení podle vynálezu proti základnímu řešení spočívá dále v tom, že konstrukce zařízení je tužší a výrobné jednodušší, protože počet prvků žebrovité struktury je menší a na každý prvek žebrovíté struktury je připcvněno několik nátokových destiček. Konstrukcezařízení podle vynálozu a jeho detaily jsou znázorněny na priložených výkresech....

Analogová elektronická násobička

Načítavanie...

Číslo patentu: 257710

Dátum: 15.06.1988

Autor: Poláček Antonín

MPK: G01D 4/00, G01R 11/00

Značky: násobička, elektronická, analogová

Text:

...2 je propojen s výstupem 33 záporné hodnoty součinu z analogové elektronické násobičky l, zatímco jeho první vstup gl je připojen k výstupu gg druhého monostabilního klopného obvodu g. Vstup gl tohoto druhého monostabilního klopného obvodu § je připojen k výstupu lg druhého integrátoru 1, jehož vstup ll je připojen k výstupu gg analogového invertoru Q. Vstup gl tohoto analogového invertoru Q je připojen k druhému výstupu gg zesilovače...