Archív za 1988 rok

Strana 69

Způsob čištění kontaminovaných peptidových nebo proteinových produktů získaných technikou rDNA

Načítavanie...

Číslo patentu: 257789

Dátum: 15.06.1988

Autor: Svenson Stefan

MPK: C12N 15/00

Značky: produktů, kontaminovaných, peptidových, způsob, technikou, proteinových, čištění, získaných

Text:

...proti produktu, V této souvislosti je ob kontaminujícíchzvláště zajímavé, že endoto-xin LPS je velmi účinnou řmunol-ogickou látkou. LPS je skutečně jednou z nejúčinnější-ch známých látek stimulujících polyklonální buňky B.Pokusy popsané níže ukazují, že malá množství endotoxinu z klonového hostitele E. coli, které sestávají z lipopolysacharřdů,budou ulpívat na Humulinu, jak je .demonstroväno pomocí radioaktivně značeného lipopolysacharidu z E....

Způsob výroby topického farmaceutického přípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257788

Dátum: 15.06.1988

Autori: Schöpf Erwin, Niedner Roland, Marmé Dieter

MPK: A61K 33/14, A61K 33/06

Značky: způsob, přípravků, výroby, topického, farmaceutického

Text:

...plasmatické membrány pro vápnika sestávající buď zea VZÉETŽEIHD na nosič, 0,2 až 10 0/0 hmotnostnich ionizoŕvatelné směsi farmakolo» gicky ssnášeniivých solí Ca. a K V molárvnímjpoměru Gaz K 1 3 až 4 1,nebob z Cal iontoforu V koncentraci 3 ×~ 1 o~ 8 až 3 x 10 M v kombinaci se solemi váípníku V koncentraci 0,1 až 50 mM, nebose poprípade vedle jiných pomocných ne bo/a účinných látek, Vztaženo na obsaženou vodu až do koncentrace Züaž 100 mM...

Zařízení k posilování nožních svalů a zvyšování jejich odolnosti proti nárazové síle

Načítavanie...

Číslo patentu: 257787

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hegedüs László, Horváth Zoltán

MPK: A63B 23/04

Značky: posilování, nárazové, jejich, síle, odolností, nožních, proti, zvyšování, zařízení, svalu

Text:

...součástí a rovněž jeho dotyk s nohou je velmi jednoduchý. Postavení a užívaní zařízení nevyžadují žádné zvláštní montážní práce. Ve srovnání s dosud užívanou nárazovou stěnou je potřeba místa .pro zařízení .podle vynálezu zvláště malá a jeho životnost je velmi dlouhä.vynález je blíže vysvětlen na příkladu jednoho provedení, Na výkresu je znázorněn bokorys zařízení podle vynálezu, zčástí v řezu.V přední svislé stěně 15 držáku 1 je vsazena...

Výškově přestavitelné ložisko pro přenášení a zdvihání, případně spouštění těžkých břemen staveb, zejména mostních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 257786

Dátum: 15.06.1988

Autori: Bayer Karl, Andrä Hans-peter, Lohmann Manfred, Andrä Wolfhart, Beyer Erwin

MPK: E01D 19/04

Značky: přestavitelné, těžkých, případně, přenášení, břemen, ložisko, výškově, spouštění, zdvíhaní, staveb, mostních, zejména

Text:

...tlakové prostředí, vyüsťujícím ze dna nádržky.Řešení podle vynálezu překomává všechny wpotí-že, které se vyskytovąly u až dosud známých a výše popsaných výškově pñestavitelných ložisek daného. provedení. Není zde již třeba membránový měchýř z ohebné, přípladně pružné. hmoty, a DDOÍO odp-adajístakovou membránou spojené nebo vytváření-í obtíže. Daným řešením se odstraní i podobný, avšak se dnem nádržky pev-ně spo Gjený membranový prvek, ktery...

Proplet pro ohnivzdorné dopravní pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257785

Dátum: 15.06.1988

Autori: Królikowski Andrzej, Piotrowski Jan, Cichomski Stanislaw, Kowalewski Stanislav, Juszczyk Jadwiga, Skalecki Zenon, Stasinski Andrzej, Ostaszewski Leszek, Zyska Bronislaw, Cisak Barbara, Romalski Witold, Zajac Emil, Moczulski Antoni, Redlich Grazyna

MPK: B32B 27/02

Značky: dopravní, pásy, proplet, ohnivzdorné

Text:

...zajišťuje minlmální tažnost a vysokou odolnost vůči opakovanêmu ohybu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje a vylčený cíl řeší proplet, v němž jsou nej~ méně dvě soustavy paralelné uspořádaných,vyrovnaných a navzájem neprovázaných přízí, s výhodou ze syntetického hedvábI o nizké tepelné srážlivosti, obklopená vlâkennou vrstvou, trvale spojeny nitěmi ze syntetického hedvábí, s výhodou o nízke tepelné srážlivosti, anebo skanou přizí, podle...

Způsob výroby derivátů kyseliny 16-fenoxyprostatrienové

Načítavanie...

Číslo patentu: 257784

Dátum: 15.06.1988

Autori: Cooper Gary, Van Horn Albert, Wren Douglas, Beard Colin, Li Tsung-tee

MPK: C07C 177/00

Značky: derivátů, kyseliny, výroby, způsob, 16-fenoxyprostatrienové

Text:

...čtyř sloučenin lze také připravit níže uvedenými postupy. Směsi ia a la nebo lb a lb nebo směsi všech čtýř komponent se vyrobí z výchozích racemických nebo neracemických moditikací laktonu vzorce 1. směsi Ia a lb, nebo la a Ib se pripraví za použití příslušného opticky aktivního laktonu vzorce 1. Všechny níže Livedené směsi a směsi Ia a lb a lb a la lze také připravit smísením příslušných meziproduktů nebo jednotlivých komponent získaných...

Zařízení pro zkoušení průsvitných pásů materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257783

Dátum: 15.06.1988

Autor: Eikmeyer Peter

MPK: G01N 21/86

Značky: průsvitných, zařízení, materiálů, zkoušení, pásu

Text:

...překryt neprůsvitnou lamelou jako zastavovačem. Nasazením nepropustné lamely, kterou lze v nejjednodušším případě upravit jako černě zbaravcitnou lepící pásku na propustném kotouči příjímače, lze opatřit normální projaustný kotouč neprüsvitnou oblastí. je rovněž možné upravit jzlko zastavevač kovovou lamelu, přičemž tato kovová lamela má, stejně tak jako černá lepící páska, určitou šířku.vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu...

Způsob a reagenční činidlo pro stanovení transamináz

Načítavanie...

Číslo patentu: 257782

Dátum: 15.06.1988

Autor: Möller Gerald

MPK: G01N 31/22

Značky: činidlo, transamináz, způsob, reagenční, stanovení

Text:

...-činidlo podle vynálezu obsahovalo D-laktátdehydrogenazu z Lactobacillus leichman-nii DSM 2699.V grafu na připojenem výkresu znázorňujekřivka 1 - komerčné dostupné známé reagenční činidlo, použité při teplotě 25 °C vodní lázeňj, krivka 2 - komerčne dostupné známé reagenční činidlo, použité při teplotě 4 °C Iledová lázeň), křivka 3 - reagenční činidlo podle vynálezu, použité při teplotě 25 °C vodní lazeň), křivka 4 - reagenční činidlo podle...

Prostředek ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy a způsob výroby jeho protijedově účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257781

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tarpai Gyula, Béres Ilona, Bártfai Zsuzsanna, Bajusz Judit, Tóth István, Urzsin Eszter, Tasi László, Pásztor Károly, Balogh Károly, Bombay Zsolt, Grega Erzsébet, Lörik Ernö, Nagy József

MPK: A01N 25/32

Značky: herbicidy, fytotoxických, účinků, způsob, způsobených, kompenzaci, výroby, protijedově, prostředek, účinné, látky

Text:

...je také způsob výroby protijedově účinné látky v prostředku ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy, tedy způsob výroby N-substituovaných, popřípadě Nľsubstituovaných N-díchloracetylglycinamidů obecného vzorce I, kde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam, který spočívá v tom, že se nechává reagovat N-substituovaný, popřípadě Nísubstituovaný glycinamid obecného vzorce IIkde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam,V...

Karuselový dopravník pro přerušovaný posun podtlakem zpevněných forem nebo formovacích rámů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257780

Dátum: 15.06.1988

Autor: Terada Hideto

MPK: B22C 15/22, B22C 11/08, B22D 33/02...

Značky: rámu, karuselový, podtlakem, forem, formovacích, přerušovaný, zpevněných, posun, dopravník

Text:

...pružina 27,takže uzávěr 25 za normálních okolností izavírá otvor V podložce 23. Dále jsou v zadní části ventilu 2 vyvrtány vzduchové otvory 28, propojující jeho vnitřní prostor s vnitřním prostorem formy 3. Na druhé straně je druhý válečkový dopravník 29 uspořádán paralelné s dopravníkem 1, a to podél opačné strany přímé části dopravníku 1. Na tomto dopravníku 29 je uspořádána nosná základna 31 opatřená druhou uzavřenou podélnou skřiní 3 U....

Způsob kontinuální výroby herbicidně účinných esterů thiokarbamové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257779

Dátum: 15.06.1988

Autori: Czimer Lajos, László Sándor, Vecsey István, Pelyva Jenö, Sebök Dezsö, Gaál Antal, Baracskai József

MPK: C07C 155/03, C07C 155/02

Značky: herbicídne, esterů, kontinuální, kyseliny, thiokarbamové, účinných, způsob, výroby

Text:

...2 hodnoty molovych procent amoniové soli thiokarbamové kyseliny a odpovídající hodnoty elektrické vodivosti.Amoniová sůl thio karbamové kyselinymolová procenta 0,60 6,40 13,36 20,90 29,10 38,15 48,00 Vodivost S/Cm 0,06 0,15 1,20 5,50 17,50 35,80 54,00 Amoniová sůl thío karbamové kyselinyV tabulce II je uveden tepelný rozklad thiokarbamové kyseliny a odpovídající di-n-propylamoniove soli. Molární poměr me zi karbonylsulfidem a eminem se měří...

Způsob výroby 1-methylesteru N-L-alfa-aspartyl-L-fenylalaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257778

Dátum: 15.06.1988

Autori: Oppici Ernesto, Dallatomasina Franco, Giardino Pietro

MPK: C07K 5/06

Značky: 1-methylesteru, výroby, n-l-alfa-aspartyl-l-fenylalaninu, způsob

Text:

...podle vynálezu, je ve vodném roztoku o konceutraci 50 Ú/o až 99 0/0, výhodně 85 0/). Množství použité kyseliny fosľorečné se pohybuje od 1,2 do 5 molů na 1 mol N-formylaspartamu, určeného k detormylaci.Alkohol, přidávaný společně s kyselinou iosforečnou k reakční směsi, obsahuje od jednoho do čtyř atomů uhliku a výhodně se použije methylalkohol. Deformylace se provádí při teplotě od teploty místnosti do G 0 °C, po dobu 4 až 12...

Způsob přípravy injekčních oxytetracyklinových roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257777

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tan Hong Sheng, Beukers Robert, Dijkgraaf Bernardus

MPK: A61K 31/65

Značky: oxytetracyklinových, způsob, přípravy, injekčních, roztoku

Text:

...IIlĺChĚtnĺ se vytvoří čirý roztok, ktorý se Lípraví na 500 ml vodou neobsahnjící pyrogou Získaný roztok obsahuje 100 111 g oxytcítracylçliníí na ml a má pH 8,8 a viskozitu 2,1 Pa.s při 22 °C. Po stcrilní tiltraoi zůstansz roztok stabilní při 50 °C asi 8 týdnů a při 37 °C byla stálost delší než 6 měsíců. Po 6 měsících při 37 °C si udržel roztok světlou barvu.Příprava 10 (Jxytetracykliííového roztoku s 20 polyvinylpyrrolidomí K-líodnota...

Protéza odňaté lebeční kosti a způsob jejího vytvoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 257776

Dátum: 15.06.1988

Autori: Gawlik Janusz, Terpial-koszmider Teresa, Raczynski Krzysztof, Bakinowska Krystyna, Michalski Jerzy, Brzezinski Jerzy

MPK: A61F 2/28

Značky: způsob, kosti, protéza, jejího, odňaté, lebeční, vytvoření

Text:

...vynálezu se vyznačuje především tepelnou vodivosti, nízkou hmotnosti, dobrou tvárností a elasticitou. Vyznačuje se dále tuhosti, která je dana silou průhybu v rozmezí 100 - 250 Newtonů. Kromě toho tato protéza nestiní rentgenové záření. Co se týká fyzikálních vlastností, lze protézu náhrady lebeční kosti, která je zhotovena způsobem podle vynálezu, srovnávat s vlastnostmí přírodní lebeční kosti.Tato protéza se vyznačuje specifickou plošnou...

Mazadlo k mazání nástrojů pro beztřískové tváření kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257775

Dátum: 15.06.1988

Autori: Fülöp János, Keresztessy Zsolt, Gyöngyössy Lajos, Kónya Sándor, Zakar András, Romhányi András, Tabi István, Vámos Endre

MPK: C10N 40/24, C10M 169/04

Značky: kovů, mazadlo, beztřískové, tváření, mazání, nástrojů

Text:

...sulfonylové skupině obecného vzorce IV, které mohou znamenat skupinu symbolu R 1, obsahoval 14 až 18 atomů uhliku,zvláště 16 až 18 atomü uhliku a především 17 atomů iuhlíku.Kromě toho je výhodné, aby arylový pndíl v polyethylenglykolmonoesteru nebo v polyethylenglykolmonoesterech obecného vzorce I složka nebo složky a ve významu symbolu R 2 v acylové skupině obecného vzorce II, v uhlovodikové sultonyloxyskupině obecného vzorce lll,...

Způsob výroby organicko-minerálních vápenatých hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 257774

Dátum: 15.06.1988

Autori: Obloj Józef, Struszcyk Henryk, Rybicki Zbigniew, Nowosielski Olgierd, Bielawski Zdzislaw, Beresniewicz Andrzej, Skwarski Tadeusz, Koch Stanislaw, Krajewski Krzysztof

MPK: C05F 11/02

Značky: organicko-minerálních, výroby, způsob, vápenatých, hnojiv

Text:

...ÚČÍHku hnojiva. Způsob podle vjrnxílezlt umožňuje také využít odpadové produkty, jako prach hnedého uhlí, rašelinn, popel línědého uhlí, küru, odpadové dřevo, lignit, ligninové výluhy, odpudová vlákna, starý papír,vápno z cukrovarů, čímž se umožní hospodárně využít podstatné množství až dosud nevyužitoliíých produktů, které znečišťíijí přirozssuo životní jírostředí.U zpüsobn podle vynálezu dochází ke vzniku kontrolního polymeru za Inírných...

Akaricidní, herbicidní a růstově regulační prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257773

Dátum: 15.06.1988

Autori: Bohus Péter, Mészáros Jenö, Timár Judit, Czövek Rudolf, Inczédy Péter, Bihari Ferenc, Magyari István, Eifert Gyula, Klumpp Egon, Schüszler Erzsébet

MPK: A01N 33/18

Značky: růstově, akaricidní, účinné, způsob, výroby, prostředek, herbicidní, složky, regulační

Text:

...Vyloučená usazeniíia se odstředí, promyje se vodou a usuší na vzduchu do konstaiítní hmotnosti. Získá se 28 kg 2 ~trifluormethyl-4,B-dinítroľenolu čistoty 94,3 . Výtěžek 92,4 °/o.Emulzní koncenirát obsahující 60 0/0 hmotnostních EC B 0433 g 2 ~triilLIorn 1 eil 1 y 1-4,řdlnitrtíioilolu 970/0 se rozpustí při 40 °C ve směsi 200 g isoforonu a 25 g xylenu. Roztok se ochladí na teplotu mĺstnosti a jařefiltruje GAF-filtrem o velikosti...

Zařízení k drcení proudem vzduchu, zejména krystalických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257772

Dátum: 15.06.1988

Autori: Harsányi József, Papp János

MPK: B02C 19/06

Značky: zejména, drcení, proudem, krystalických, zařízení, materiálů, vzduchu

Text:

...poloviny dohromady vytvářejí kapsu pro vyměnitelný opotřebitelný rprstenec.vynález se opírá o poznatek, že pokud část nosného věnce trysek, která nepřichází do styku s rozmělňovanými částlcemi, vykazuje ještě vyhovující kvalitu, zatímco zbývající část je už opotřebena, pak v případě,že nosný věnec trysek je sestaven z několika částí, musí se vyrněñovat pouze skutečně opotřebené součástí, zatímoo součástí vyhovující kvality mohou být...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257771

Dátum: 15.06.1988

Autori: Schurter Rolf, Meyer Willy, Reinehr Dieter, Örtle Konrad

MPK: A01N 47/36

Značky: výroby, účinné, herbicidní, prostředek, složky, způsob

Text:

...methoxyskupinou,aceioxyskupinou, methoxykarbonylovou skupinou, methylkarbonylovou skupinou, ethoxykarbonylovou skupinou, hydroxyskupinou,trilluormethylsultonylovou skupinou, trifluorinethylsulfinylovou skupinou, methylsulfonylovou skupinou.Z této výhodné podskupiny nutno zvláště zdůraznit sloučeniny, ve kterých substituovaná alkenylová skupina R 5 obsahuje substiluenty fluor, kyanoskupinu, acetoxyskupinu, brom nebo hydroxylovou...

Vulkanizační lis pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 257770

Dátum: 15.06.1988

Autori: Sakaguchi Katsuyioshi, Hasegawa Akira, Muta Teruaki, Ikeda Toshihisa, Hanyu Takaomi, Itayama Yoshiharu, Nakahara Akira, Irie Nobuhiko

MPK: B29C 35/00

Značky: vulkanizační, pneumatik

Text:

...jpřitlačování až po odstranění vůle mezi (pracovníom válcem a rozpěrným členem .au mezi ním e Vulkanizační formou.V důsledku popsaného uspořádání je zajištěno, že amíra rozevření formy nejpřelkročíhodnotu rozepsnutí konstrukce rámu vulkanizačního .lisu, způsoheného přítlačnou silou, dojde-li .ke snížení hyclraulíckěho tlaku v- .pracovním válci v důsledku poškození, závady .a podobně, což .má v důsledku zabránění uni-kání vulkenizačního...

Způsob výroby orálních farmaceutických přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257769

Dátum: 15.06.1988

Autori: Källstrand Anders Göran Vilhelm, Mattson Kjell Johan, Sjöqvist Rolf Ivar

MPK: A61K 9/22

Značky: způsob, přípravků, farmaceutických, orálních, výroby

Text:

...forma baskarmpicilin-hydrochloridu.iné výhodné sloučeniny jsouUvedená léčíva lze používat V neutrální formě -nebo ve formě solí.Od uvedených léčiv lze užívat následující S 011Dale lze používat i kationtové soli. Vhodné kationtově soli zahrnují alkalícký łkov,například sodík a »dras 1 ík, a aomoniové soli a -soli .aminů známé z oboru, farmaceutický přijatelné, jako je napříkladZapouzdření léčlva lze dooílit formou mikrotobolek, avšak...

Způsob potlačení růstu zárodků ve vyčištěné vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257768

Dátum: 15.06.1988

Autor: Marquardt Kurt

MPK: C02F 1/00, C02F 1/20

Značky: vyčištěné, růstu, vodě, způsob, zárodku, potlačení

Text:

...s čistou vodou. Zkušenosti ukázaly, že pří takovéto Brychlosti toku recirkulované vody je nová tvorba zarodků potlačena.Odplyněním při vakuo-vém způsobu se podstatne sníží obsah přítomných mikroorganismů, jako jsou -houby, bakterie a víry,Jpyrogenních látek, organických látek s vysokou molekulovou hmotnosti přes 200 až 300 a kromě toho koloidů, ve vodě. Vzestup počtu zárodků je účinné potlačen, nebot pro aeroby zde chybí .kyslík, zatímco...

Pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 257767

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kühn Falk, Buck Alfred

MPK: D04B 15/32, D04B 9/02

Značky: pletací, stroj

Text:

...platino-vá hlava 7, jež má uzavirací nos 8, jim vymezené uzavíraoí hrdlo 9 a zatahova-cí hranu 10, jež je vytvořena na vystouplé části 12 vyčnívající přes okraj 11 jehelního válce 1..Každá z uzavi-racích a odhazovacíoh platin 3 je vedena .se svým stvolem 4 v přinezené drážce 2 jelhelníhow válce 1 s IJPČÍÍÉOU v-ůlí, zatimco jazýčkové jehly 5, ležicí vždy mezi dvěma sousedními uzavíracímí a odhazovacími platinavmi 3 na stěnäch 12, -vytmezených...

Způsob přípravy derivátu A-21978C cyklického peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257766

Dátum: 15.06.1988

Autori: Debono Manuel, Abbott Bernard, Fukuda David

MPK: C07K 7/62

Značky: způsob, a-21978c, přípravy, derivátů, cyklického, peptidů

Text:

...získané těmito enzymatickými deacylacemi jsou znázorněné vzorcem IllR a R° jsou na sobě nezávisle ato-m vodíku nebo skupina chránlcí aminoskupinu la jejich soli.odstranění vawcylové části m-olekuly z A-21978 C indlvlduálních fektorů Co, C 1, C 2,C 3, C 4 a C 5 poskytuje sloučeninu vzorce III,kde R a R° jsou atotmy vodíku. Deaeylovaná molekula je bežným cyklickým peptidem prítomným v každém z A-21978 C ťaktorů. Pro jednoduchost tato sloučenina...

Způsob injekčního tvarování kompozice obsahující hydrofilní polymer

Načítavanie...

Číslo patentu: 257765

Dátum: 15.06.1988

Autori: Wittwer Fritz, Tomka Ivan

MPK: C08J 5/00, B01J 13/02, B29C 45/00...

Značky: obsahující, kompozice, hydrofilní, injekčního, způsob, polymér, tvarování

Text:

...želatiny 4 ze zásobníkové jednotky 5 do vstřikovací jednotky 1.vertikální valec 30 je rovněž opatřen vzduchovým potrubím 35, které spojuje horní část 31 s könickou nálevkou 33 a ve kterém cirkuluje vzduch, nucený k cirkulaci dmýchwadlem 36. Teplota tohoto vzduchu je regulovaná tyrístorem 37 a relativní vlhkost toho-to vzduchu je regulována parnim injektorem 38.Funkce vstřikovaci jednotky 1 spočíva v tom, že se želatina 4, příváděná ze...

Způsob kontinuální výroby polymeru exotrermickou polymerační reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257764

Dátum: 15.06.1988

Autori: Jenkins John, Jones Thomas, Beret Samil, Jones Russel

MPK: B01J 8/18

Značky: kontinuální, způsob, reakcí, exotrermickou, výroby, polymerů, polymerační

Text:

...využitím postupu podle uvedeného vynálezu. V alternatívním provedení může být větší průměr reaktoru zachovän a rychlost recyklovaaného proudu může být snížena, což se zase prejaví v nižších pořizovncích o provozníchnákladoch týkající se kompresotu na recyk~Výhody postupu podle uvedeného vynálezu ve srovnání s jinými metodemí .odstraňování tepla z reakce, při kterých se využívá ízkondenzované kapaliny, spořčívají v jednoduchosti...

Elektrická pojistková vložka, zejména nízkonapěťová vložka s trubkovým pouzdrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257763

Dátum: 15.06.1988

Autori: Seger Albert, Geiger Erwin

MPK: H01H 85/14, H01H 85/16

Značky: elektrická, pojistková, trubkovým, nízkonapěťová, pouzdrem, zejména, vložka

Text:

...uzavíracími deskami. Na rozdíl od známého provedení, u kterého je čelní strana trubkového pouzdra zasunuta do drážky v nožověm kontaktu, je u řešení podle vynálezu uložen nožový kontakt čelní deskou na čelní straně trubkového pouzdra. To zjednodušuje výrobu a zajišťuje bezpečnější uložení.Elektrická pojistková vložka podle vynálezu jo zobrazena V příkladech provedení na výkresu, kde znázorňuje o-br. 1 rozložený axonoínetrický...

Zapojení účastnického přístroje v telekomunikační soustavě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257762

Dátum: 15.06.1988

Autor: Lahti Mauritz

MPK: H04L 21/00

Značky: telekomunikační, zapojení, účastnického, prístroje, soustavě

Text:

...2 takový aktivační signál, že jeho. obsah doplněný devátým, modifikačním biteln, se přes spínač 23 převede do vyrovnávaci paměti 24. Úkolesm Inodifikačního bitu je umožnit oddělení informačních slov souvisejících s normálním tokem dat od těch informačních slov, která jsou zapotřebí pro přenos informace týkající se stavu interface na přijímací straně. Tyto informace se ukládají v interfaceovém lnformačnlm registru 25 a jsou přes spínač 23...

Dobývací postup pro dobývání ložisek nerostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257761

Dátum: 15.06.1988

Autori: Solymos András, Forisek István, Dörömbözi László, Kis-tamás László, Lukonits Ottó, Barsi Károly

MPK: E21C 41/04

Značky: nerostu, postup, ložisek, dobývání, dobývací

Text:

...plást s delením plastu 6 plást s etážovým dobýváním na zával7 zpet/něho oblast stropu odpovídají cího lästu Ostatní vztahové značkyPodle příkledu z .obr. 1 probíhá těžba v úseku m předsunutým dobýváuím, v jehož průběhu se současně vytěžuje materiál zdoprovodných vedlejších chodeb 11, 21 společně s porubní frontou. s pokračujícím těžením se části, ležící zo porubní stenou zavalí řídkě šrafováníi a v průběhu tvoření zävalu se podá...

Nehlučný držák kartáčů, zejména pro komutátorový motorek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257760

Dátum: 15.06.1988

Autor: Bormann Jürgen

MPK: H01R 39/40

Značky: držák, komutátorový, motorek, kartáčů, nehlučný, zejména

Text:

...desky 3. Z objímky 4 vyčnívá nadiâlně připojovací kolik 48, který je s ní z jednohokusu a na který se může nasunout neznázorněná připojovací zástrčka spojená s vnějším přívodem proudu. K přípojovacím kolíkům 48 jsou připájeny konce pružných pramencových vodičů 7, jejichž druhé konce jsou spojený každý s uhlíkovým kartáčkem 5.K trvalému, polohově stabilnímu uchycení kartáčku 5 vůči bočním stěnám 46, 47 objímky 4 a k přitlačování kartáčku 5 na...

Filtrační člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 257759

Dátum: 15.06.1988

Autori: Székely Lajos, Dávid Gábor, Veisz György, Köszeghy Péter

MPK: H03H 7/09

Značky: člen, filtrační

Text:

...se jako čistý o-hmický odpor, ale v úzkém okolí určitého rezonančního kmitočtu in se zesílení zmenšuje téměř ihned .na prakticky nulovou hodnotu. Zmenšení velmi rychle zmizí, strm-ost činí 200 až 220 dB na oktávu, tedy je velká. V důsledku toho může být filtrační člen 20 vytvořený podle obr. 1 po-užit například k signalizaci dosažení určité charakteristické hodnoty. Rychlá změna zesilovacích poměrů zajišťuje spolehlivou indik-aci. Hodnota...

Útková brzda pro bezčlunkový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 257758

Dátum: 15.06.1988

Autori: Deborde Albert, Guallo Max

MPK: D03D 47/34

Značky: stroj, tkací, bezčlunkový, brzda, útková

Text:

...z obr. 1 v poloze, kdy blokuje útkovou nit, obr. 3 püdorys odpovídající obr. 2, znázorñujíci však brzdu v. poloze zadržující útkovou -nit bez zablokování, a obr. 4 bokorys útkové brzdy podle obr. 2 a 3.Součástí útkové brzdy podle vynálezu jsou upevněny na pevné desce 1, ktera je nesena rámem 2 tkacího stroje. Pevná deska 1 nese vodic očka 3 a vodiče 4 pro jednotlivé útkové nitě 5, které se nodvíjejí z postranní zásobni cívky G. Každá útková...

Způsob stanovení reakce mezi antigenem a protilátkou a reakční činidlo k provádění tohoto postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257757

Dátum: 15.06.1988

Autori: Sudo Tadamitsu, Tsutsui Satoshi, Ito Michio

MPK: G01N 33/53

Značky: provádění, postupu, činidlo, stanovení, antigenem, protilátkou, způsob, reakční, reakce, tohoto

Text:

...prostředí, vhodne pro použití pro reakci mezi antigenem .a protilátkou je zejména vodné prostředí, jako voda, roztok soli nebo putru, tento roztok může obsahowat jednu nebo větší počet dalších přisad jako jsou stabilizátory, konzervační činidla, chelatační činidla, smáčedlwa a podobne.Pokud jde o pufr, je možno užít například pufr s glyclnem, pufr s kyselinou fosforečnou, s kyselinou citrónovou, barbitalový pufr, trás-pufr s...

Zařízení pro přejímání palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 257756

Dátum: 15.06.1988

Autori: Schumacher Karl, Harter Walter

MPK: B23Q 41/02, B65G 13/11

Značky: zařízení, přejímání, palety

Text:

...mohou být vzájemné spojený nenazsnačenýmzpüsobenwr zejména základní doskou. V příkladnem provedení sestava každý ze stojanů 4, 5 ze dvou masivních slonpů S, 7., na nichž leží příčník 8. Na každém příčníku 8 jsou uložený jeden střední a dva vnější välečky 9, 1 G, které tvoří levou vál-ečlkovou dráhu 11 a pravou väiečkovou dráhu 12. Neni však nutne, aby každá váiečková draha 11, 12 měla nutné tři válečky 9, 10, nebo-t mohou být taiké uspořádaný...

Způsob výroby zmrazených licích forem nebo jader z předchlazeného zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257755

Dátum: 15.06.1988

Autori: Jespersen Emil, Singh Bakshi

MPK: B22C 9/02, B22C 1/00

Značky: zrnitého, zmrazených, jader, materiálů, způsob, forem, předchlazeného, licích, výroby

Text:

...kov může lít do formy bezprostředně po skončení formovaní. Tím se dosáhne tak velké výrobní rychlosti,že je tent-o způsob použitelný u rychle pra 4cujících automatických strojů pro výrobu slévárenských forem s jádry nebo bez nich,například typu, popsaného v. dánském patentovém spise č. 87 462, kde se bere v úvahu vysoká provozní rychlost těchto strojů. Předem zmrazené pojivo je ve formovací směsi přítomno v podobě jemných...

Způsob výroby oxidu fosforečného spalováním elementárního fosforu vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257754

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kuxdorf Bernhard, Queck Robert, Püsche Herbert, Daniel Hellmuth

MPK: C01B 25/12

Značky: výroby, fosforečného, způsob, spaľovaním, elementárního, fosforu, vzduchem, oxidů

Text:

...jako trubkový had a teprve potom se odvádi k jejímu použití. Přitom uvedený předehřívač páry je umístěn ve spojovací trubici spojující sálavou komoru s věží pro absorpci oxidu fosforečného o tom viz N. N. Postníkov Termická kyselina fosforečná .a její soli, Moskva, 1976,str. 139 na 140, zejména obrázek IIl-34. Výše uvedené nedostatky nemá způsob výroby oxidu fosforečneho spalvováním elementá-rního fosforu vzduchom za využití reakčního tepla k...

Bezvibrační nástroj pro vybíjení dopředných rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257753

Dátum: 15.06.1988

Autor: Gindlund Per

MPK: B25D 17/24

Značky: rázů, nástroj, dopředných, vybíjení, bezvibrační

Text:

...průch-od pro vzduch vstupující do údernílçového mechanismu, spojený otvorem 22 s výstupní stranou škrtioího ventllu.Na zadním konci pouzdra lll je vloženia tlumicí jednotka 24, zahrnující zadní koncovoit stěnu 25 a trubicovité ventílové pouzdro 26,tvořeno z jednoho kusu materiálu s koncovou stěnou, 25 a uspořádané souose s válcem 12 a opěrným členem 21. Ventilové pouzdro 26 vymezuje válcovitou ventilovau komoru 27, do jejíhož předního...

Insekticidní prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257752

Dátum: 15.06.1988

Autori: Bachelot Jean-claude, Croze Ernest

MPK: A01N 25/04, A01N 57/16

Značky: výroby, způsob, insekticidní, prostředek

Text:

...ve formě pevných částeček o průměru mezi 1 .a 10 ,im a p~ovrchově aktivní přísada 5 gramů) se nechá stát 30 minut při 20 °C v kalibrovaném válci. o stání se 0/10 devět desetln objemu suspenze z vrchní části suspenze odejme bez mich-iní a měří se pevný podíl zbytek po odpaření vtedy zbylé desetiny. Obsah pevných podílů nesmí prevyšovat 12 9/0 hmot. pevných podílů 100 ml suspenze, se kterou byl test proveden.Vlastnosti, ktere byly detínovány...

Vícesložková membrána pro dělení plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257751

Dátum: 15.06.1988

Autori: Henis Jay Myls Stuart, Tripodi Mary Kathryn

MPK: B01D 13/00

Značky: dělení, vícesložková, membrána, plynů

Text:

...speci ické mo ifikace membrán ur ez tohoto poV oboru děleni plynů byly nejdříve snahy využít znalostí, které byly získány při vývoji membrán pro oddělování kapalin z kapalných směsi. Při vývoji vhodných separačních membráií pro plynné systémy existuje však mnoho rozdílných podmínek ve srovnaní s vývojom vhodných membrán pro systémy kapalné. Například přítomnost malých pórů V membráně nemusí nepříznivě ovlivňovat výkon membrány určené pno...

Dno vakuovací komory s centricky umístěnou násoskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257750

Dátum: 15.06.1988

Autori: Folwarczny Karel, Walach Viktor, Tománek František, Feber Antonín, Cieslar Milan

MPK: B22D 18/00, C21C 7/10, B22D 1/00...

Značky: komory, násoskou, umístěnou, vakuovací, centricky

Text:

...pravoúhlých tvárnic je nízká soudržnost půd vůči vyplavení tvárnic ze dna při vakuu, a tím k protečení oceli přes dno komory.Výše uvedené nedostatky odstraňuje dno DH vakuovací komory s centricky umĺstěnou násoskou podle vynálezu.Podstatou vynálezu je, že dno vakuovaci komory so vyzdívá za pomocí pravoúhlýoh tvárnic na vazbu a vložených klínů, zklíněných pouze V jednom směru, a to v místě změny sklonu rovíny dna.Výhodou dna vakuovacĺ stanice...