Archív za 1988 rok

Strana 68

Zariadenie na vysadzovanie ovocinárskych a iných sadeníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 257829

Dátum: 15.06.1988

Autor: Kabát Marek

MPK: A01C 11/04

Značky: vysadzovanie, iných, ovocinárskych, zariadenie, sadeníc

Text:

...ovocinárskych a iných sadenic, obr. 2 znázorňuje klipsový podávač naplnený sadenicou najväčšieho priemeru, obr. 3 znázorňuje klipsový podávač naplnený sadenicou najmenšieho priemeru, obr. 4. znázorňuje klipsový podávač v natiahnutom stave pred naplnením a obr. 5 znázorňuje klipsový podávač V náryse, ktorý je naplnený sadenicou.zariadenie na vysadzovanie ovocinárskych a iných sadenĺc pozostáva z rámu l, na ktorom sú umiestnené...

Zariadenie pre automatické polohovanie objektov v jednej súradnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 257828

Dátum: 15.06.1988

Autori: Király Ernest, Kasza Štefan

MPK: G05D 3/20, B23Q 15/22

Značky: zariadenie, polohovanie, automatické, súradnici, objektov, jednej

Text:

...mikropočítača pre vykonávanie funkcie predmetného zariadenia.Zariadenie na automatické polohovanie objektov pozostáva z riadeného objektu l, ktorýv našom príklade predstavuje polohované pravítko presúvané pomocou skrutky 3, poháňanejakčným členom Q, ktorý predstavuje asynchrónny elektromotor cez viacstupňovu prevodovku5. Na skrutku 3 je pripojený inkrementálny rotačný snímač § spojený s mikropočítačom 1. Zariadenie dalej obsahuje snímač Q...

Sposob výroby laktónu kyseliny alfa-D-glukoheptónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 257827

Dátum: 15.06.1988

Autori: Gömöry Juraj, Major Milan, Antalová Silvia, Kacina Roman

MPK: C07C 59/105

Značky: alfa-d-glukoheptónovej, laktónu, spôsob, kyseliny, výroby

Text:

...laktônu kyseliny alfa-D-glukoheptönovej kyanhydrínovou syntézou z glukózy a kyanidu alkalického kovu vo vodnom prostredí pri teplote do 30 OC, pričom vzniknutá beta-forma s nezreagovanou gluközou a kyanidom sa použije do dalšej násady, čím možno dosiahnut zvýšené výťažky a skrátenia výrobného cyklu. Hydrolýza vzniknutého nitrilu prebieha v dôsledku alkalického reakčného prostredia samovoľne. Alkalická soľ kyseliny alfa-D-glukoheptönovej sa...

Kazetový upínač valcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 257826

Dátum: 15.06.1988

Autor: Kurinec Ferdinand

MPK: B23B 15/00

Značky: súčiastok, upínač, kazetový, válcových

Text:

...plochu telesa l a druhý koniecpritlačnťuo ramena g je prostredníctvom otočného čapu lg spojený s telesom l a je v ňom výkyvne uložené.Prítlačné rameno Q pozostáva zo základného dielu Él a prídavného dielu gg, medzi ktorými je druhá pružina Z, v danom pripade tanierová. Základný diel 5 ako aj prídavný diel gg pritlačného ramena É sú V mieste druhej pružiny 1 navzájom prepojené spojovacim čapom §,opatreným v jeho časti, vsunutej do základného...

Zapojenie pre linearizáciu výstupného údaja pri meraní kapacity rezonančnou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257825

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kostecký Pavel, Ondrejka Jozef

MPK: G01R 27/26

Značky: zapojenie, meraní, linearizáciu, rezonančnou, údaja, výstupného, metodou, kapacity

Text:

...vstupgg je pripojený výstup âi indikujúci vyprázdnenie predvoliteľného čítača 5, zatiaľ čo nulovaci vstup gg predvoliteľného čitača § je pripojený na inverzný výstup gg klopného obvodu § riadenia korekcie, ktorého priamý výstup gg kontaktuje druhý vstup gg hradla § korekcie, jeho výstup§§ je napojený na vstup gg povelu paralelneho prepisu predvoliteľného čitača §, ktorého paralelný vstup §§ predvoľby je priamo spojený s paralelným výstupom...

Sposob čistenia 2-amino-N-(1-metyletyl)benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257824

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel, Krutošíková Alžbeta

MPK: C07C 103/76

Značky: čistenia, 2-amino-n-(1-metyletyl)benzamidu, spôsob

Text:

...zahustíExtrakciou bázickými činidlami sa odstránia nečistoty kyslého a zásaditého charakteru a následným pôsobením aktívnym uhlím sa odstránia aj látky neutrálnej povahy.spôsobom podľa vynálezu sa získa produkt o čistote 98 až 99,8 účinnej látky.100 9 2-amino-N-(1-mety 1 ety 1)benzamidu (90 účinnej látky) sa rozpustí v l 000 ml toluénu pri bode varu rozpúštadla a po premytí s J N roztokem uhličitanu sodného sa prevarí s 2 g aktívneho...

Zariadenie na automatickú klimatizáciu hospodárskych budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257823

Dátum: 15.06.1988

Autori: Chudý František, Hučala L´udovít

MPK: F24F 11/053, A01G 9/24

Značky: budov, zariadenie, automatickú, hospodářských, klimatizáciu

Text:

...5 P 0 dáŠSka budova 3 je vybavená najmenej jedným vstupným kanálem É a jedným výstupným kanálem 2. Vstupný kanál É je umiestnený V dolnej časti steny hospodárskej budovy g a výstupný kanál 3 je situovaný v najvyššom bode strechy 1 hospodárskej budovy 3. Vo vstupnom aj výstupnom kanáli Q, § sú uložené klapky 5, §, z ktorých každá je ovládaná samostatným tepelne závislým servoposúvačom l. Klapka É vstupného kanála É je pripojená pomocou...

Vysokopevná zvaritelná ocel pre tvárenie za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 257822

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kováč František, Šimon Arpád, Bačo Július, Parilák Ľudovít, Štefan Blažej, Horňák Vladimír

MPK: C22C 38/04

Značky: vysokopevná, zvaritelná, studena, tvárenie

Text:

...na vzorkách 10 x 5 x S 5 mm so Charpyho V-vrubom hĺbky 2 mm.Popritom má oceľ prednost v tom, že pri skúške lámavosti za studena na nej nevznikajú trhliny ani pri chybe o 1800 na tŕni s priemerom rovnajúcim sa polovici hrúbky plechu.K bližšiemu objasneniu podstaty vynálezu sa uvádzajú príklady dvoch tavieb vyrobených v kyslíkových konvertoroch, pri ktorých je aplikované mimopecné odsírenie v panve s následným kontinuálnym...

Zariadenie na kontinuálne meranie objemového toku materiálu na dopravnom páse

Načítavanie...

Číslo patentu: 257821

Dátum: 15.06.1988

Autor: Cengel Peter

MPK: G01F 1/68, G01G 11/04, G01G 11/16...

Značky: páse, zariadenie, dopravnom, materiálů, kontinuálně, meranie, objemového

Text:

...podľa zaťaženia, alebo zaplnenia pásu,0 čom rozhodne sypná hmotnosť, zistené z meraného objemového toku. Výhoda použitia uvedeného zariadenia na kontinuálne meranie objemového toku teda spočíva V možnosti efektívneho využitiadopravných liniek, najmä pri doprave rôznorodých materiálov.zariadenie na meranie objemového toku je tvorené plechovým krytom, upevneným na konštrukciupásu, zakrývajúcim pás na určitej dlžke, ktorý ale umožňuje voľný...

Náplň rúrkového ocelového drotu pre oblúkové naváranie funkčných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 257820

Dátum: 15.06.1988

Autor: Rácz Gabriel

MPK: B23K 35/34

Značky: naváranie, ocelového, drôtu, náplň, ploch, rúrkového, funkčných, oblúkové

Text:

...naváranie funkčných plôch oceľových súčastí návarmi odolnými proti opotrebeniu, obsahuje 1,8 až 5,5 hmot. feromangánu alebo mangánu, 1,0 až 5,0 8 hmot. ferosilícia alebo kremika, 10,0 až 24,25 hmot. ferochrömu alebo chrömu, 1,75 až 3,5 hmot. ferowolfrámu alebo wolfrámu, 2,25 až 6,95 hmot. feromolybdénu alebo molybdénu, 0,7 až 1,4 hmot. niklu, 0,01 až 0,35 hmot. grafitu a 51,4 až 82,2 E hmot. železného prášku.Náplň rúrkového drôtu...

Náplň rúrkového ocelového drotu pre naváranie zvlášť oteruvzdorných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 257819

Dátum: 15.06.1988

Autor: Rácz Gabriel

MPK: B23K 35/34

Značky: ocelového, rúrkového, vrstiev, zvlášť, náplň, drôtu, oteruvzdorných, naváranie

Text:

...feroniôbu alebo niöbu, 1,85 až 7,5 hmot. ferovolfrámu,alebo volfrámu, 1,0 až 2,75 hmot. ferovanádu alebo vanádu, 5,25 až 16,25 hmot. grafitu, 0,15 až 0,75 8 hmot. fluorokremičitanu sodného, 0,2 až 1,0 i hmot. karbidu kremika a zvyšok železa. iNáplň rúrkového drôtu vynálezu vykazuje dobrú sypatelnosť. Týmto sa dosahuje aj zlepšená rovnomernost plnenia rúrkového drôtu, zlepšenie zváračsko-technologických vlastnosti počas navárania, čím sa...

Nízkokorozívna mäkká pastovitá spájka na báze cín-olovo

Načítavanie...

Číslo patentu: 257818

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tóthová Alžbeta, Rácz Gabriel

MPK: B23K 35/363, B23K 35/36

Značky: nízkokorozívna, spájka, pastovitá, mäkká, cín-olovo, báze

Text:

...nedochádza k narúšaniu vodivých vrstiev na substrátoch a tým sa zabezpečuje dostatočné adhézia spajky k nim. Čistenie zbytkov taviva je jednoduché, postačuje dokonalé opláchnutie tečúcou teplou vodou. Vypalovanie pastovitej spájky podľa vynálezu je možné až do rýchlosti ohrevu S 5 °C.sekl a pritom nedochádza ka nadvihovaniu vsádzacích prvkov,čím dôjde k vytvoreniu kvalitných spájkových spojov. Nízkokorozivna mäkká pastovitá...

Sposob výroby formalínových roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257817

Dátum: 15.06.1988

Autori: Olejník Vincent, Butkovský Ľudovít, Bodajla Michal, Juhás Stanislav, Oleárnik Miroslav

MPK: C07C 47/04

Značky: roztokov, formalínových, spôsob, výroby

Text:

...používanými priemyselnými a studničnými vodami sa do produktu zanáša kal a nežiadúce soli najmä vápnika a horčíkavo forme prechodnej resp. trvalej tvrdosti týchto vôd, čo tiež spôsobuje nežiadúce nánosy na teplovýmenných plochách.Takto pripravené formalínové roztoky majú v äalšich, a to najmä V špeciálnych syntézách a aplikáciach obmedzené použitie. Ak sa použije ochladený parný kcndenzát, ako skrápacie médium, ktorý tieto...

Dýchací filtr s magnetickou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257816

Dátum: 15.06.1988

Autori: Banár František, Skladaný František

MPK: A62B 18/02

Značky: filtr, magnetickou, dýchací, vložkou

Text:

...dolpňkový porézny materiál.Výhodou dýchacieho filtru s magnetickou vložkou je menší odpor pri vdychoýani, dokonalé čistenie, jednoduché ošetrenie a obsluha.Dýchací filter podľa vynálezu je vhodný na ochranu zdravia pracovníkov, pracujúcich dlhodobo v prostredí znečistenom ocelovým prachom suchým (zlievárne, prach z brúsenia odliatkov a pod).Dýchací filter podľa vynálezu je zobrazený na priloženom obrázku.Kovové oceIověsitko l z magnetický...

Zapojenie tyristora v jednosmernom medziobvode prúdového meniča frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257815

Dátum: 15.06.1988

Autori: Buchcár Anton, Harvánek Zdenko

MPK: H02M 1/00, H02M 5/00

Značky: zapojenie, prúdového, medziobvode, frekvencie, jednosmernom, meniča, tyristora

Text:

...hodnotách frekvencie.Na obr. 1 je znázornená zapojenie tyristora podľa vynálezu v kladnej vetve jednosmerného medziobvodu. Na obr. 2 je zapojenie tyristora podľa vynálezu v zápornej vetve jednosmerného medziobvodu.Na obr. 1 je katóda tyristora 3 spojená s katődovou svorkou ll riadeného usmerňovača l, kde je pripojená aj prvá svorka tlmivky g. Anôda tyristora 3 je spojená s druhou svorkou tlmivky g a s anôdovou svorkou sl autonómneho...

Mechanický prstencový silomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 257814

Dátum: 15.06.1988

Autori: Országh Luboš, Slavkovský Ján

MPK: G01L 1/04

Značky: mechanicky, prstencový, silomer

Text:

...vložených členov alebo prevodových mechanizmov v mieste najväčšej deformácie pružného prstenca, v diagonále kolmej na diagonálne usporiadané zatažovacie prvky. Odstránením prevodových mechanizmov sú prakticky vylúčené všetky vole a vplyv výrobných nepresností na výsledok merania, dalej účinok vynálezu zvyšuje možnosť miniaturizácie deformačného prstence pri zachovaní vysokej presnosti merania.vyšším účinkom riešenia silomeru podľa vynálezu...

Sposob arylalkylácie fenolu a/lebo alkylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257813

Dátum: 15.06.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kavala Miroslav, Jureček Ľudovít, Adam Valér, Strečko Július, Mikula Oldřich, Guba Gustáv, Hlinšťák Karol, Schwarz František

MPK: C07C 33/24

Značky: arylalkylácie, alkylfenolu, spôsob, fenolů

Text:

...zvyšku z destilácie fenolu, tzv. fenolových smôl alebo teploty pri oddestilovávaní. Pre minimalizáciu jeho tvorby dehydratáciou dimetylfenylkarbinolu je zapotreby čo najvyššie vákuum pri destilácii fenolových smôl. Minimálna tvorba alfa-metylstyrénu je zapotreby ako z dôvodov úspor energie, tak aj výćažku kumylfenolov,lebo arylalkylácia fenolu alebo alkylfenolu prebieha s dimetylfenylkarbinolom selektívnejšie ako s alfa-metylstyrénom....

Regulačné ústroje kruhovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257812

Dátum: 15.06.1988

Autor: Pažický Július

MPK: F27B 13/06

Značky: ústroje, kruhovej, regulačné

Text:

...pri znížení mernej spotreby paliva.Príklad využitia rsgulačných ústrojí kruhovej pece podľa vynálezu je zobrazený na výkrese.Na kruhovej peci l sú v paliacom pásme horákové súpravy g. v pásme rýchlochladenia mobilné chladiace agregáty Q a v chladiacom prásme mobilné prepojovače Q vzduchu. Pec je vybavená tiež stabilnými termočlánkami §, umiestnenými v pravidelných vzdialenostiach v telese pece. Na meranie teploty dýmových plynov...

Generátor výkonových solitónových impulzov v pikosekundovej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257811

Dátum: 15.06.1988

Autori: Véghová Klára, Oravec Július, Kukuča Roman, Červeň Juraj

MPK: H03K 5/01

Značky: impulzov, pikosekundovej, generátor, výkonových, solitónových, oblastí

Text:

...ps, posúva hranicu maximálnych okamžitých výkonov do oblasti desiatok až stoviek W, výrazne zjednodušuje štruktúru obvodov využitím nelineárnej bariérovej kapacity varikapov, čím sa dosiahne nová vyššia kvalita tvarovacích a prenosových vlastností generátora, rozširuje sa spektrum jeho aplikácií v exponovaných pikosekundových technikáoh. Veľkou výhodou generátora solitónových impulzov je aj to, že v porovaní s generátorom na báze diôd s...

Zapojenie obmedzovača špičkového katódového prúdu farebnej obrazovky s integrovaným obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257810

Dátum: 15.06.1988

Autori: Lonek Alojz, Adamčák František, Virdzek Pavol, Trnka Jozef

MPK: H01J 31/20, H04N 9/16

Značky: špičkového, obmedzovača, zapojenie, farebnej, prúdu, obvodom, katodového, integrovaným, obrazovky

Text:

...obvodu obmedzenie špičkového katödového prúdu farebnej televíznej obrazovky.Zapojenie obmedzovača špičkového katódového prúdu farebnéj televíznej obrazovky s integro vaným obvodom podľa vynalezu, zvýši kvalitu ostrosti obrazu a predĺži životnost farebnejNa výkrese je schéma zapojenia obvodu pre obmedzenie špičkového katôdového prúdu farebnej televíznej obrazovky s integrovaným obvodom. Na vývod 3 integrovaného obvodu 59 je pripojené cez...

Sposob chladenia hliníkových sterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257809

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kafka Richard, Nováková Pavla, Novák Milan, Druga Tibor

MPK: C22B 7/00

Značky: sterov, chladenia, spôsob, hliníkových

Text:

...tepla tuhnutía hliníka, ale významným spôsobom ho môže ovplyvňovať teplo uvolňujúce sa horením hliníka. ATeoretické množstvo tepla, ktoré je treba odviesť napriklad zo 100 kg sterov obsahujúcich 50 8 hmot. hliníka a 50 t hmot. oxidu hlinitého, ich ochladením z 1 300 na 400 K, sa rovná množstvu tepla, ktoré sa uvoľní oxidáciou necelých 4 kg hliníka. Preto V praxi, pri použití menej dokonalých spôsoboch chladenia sterov, sa spalne teplo hliníka...

Zapojenie pre autodiagnostiku porúch informačných jednotiek v systéme so spoločnou adresnou a údajovou zbernicou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257808

Dátum: 15.06.1988

Autor: Bednár Štefan

MPK: G06F 11/00

Značky: jednotiek, zapojenie, informačných, zbernicou, systéme, adresnou, poruch, autodiagnostiku, spoločnou, údajovou

Text:

...informačnej jednotky je zabezpečené pomocou permanentnej pamäte.Zapojenie podľa vynalezu je dalej vysvetlené pri popise výkresu, kde obr. 1 predstavuje schému doterajšich zapojenia riadiacieho počítača s informačnými jednotkami a obraz 2 konkrétne prevedenie zapojenia podľa vynálezu, ktoré obsahuje pamät vstupných údajov, sériovoparalelnýRiadiaci počítač l na obr. 1 je pripojená cez adresnú zbernicu gg na vstup informačných jednotiek g, Q,...

Zapojenie riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 257807

Dátum: 15.06.1988

Autor: Cisko Jozef

MPK: H03L 5/00

Značky: zapojenie, tranzistorového, částí, riadiacej, meniča

Text:

...diôd lga lg, invertujúci vstup operačného zosilňovača lg je pripojený na katódu diódy gl a súčasne cez odpor gg na zápornú svorku napájacieho zdroja. Výstup operačného zosilňovače lg je cez ochranný odpor ll pripojený na anödu Zenerovej diôdy lg. Anódy Zenerovej diddy lg a diôdy gł sú pripojené na nulový potenciál napájacieho zdroja.Na výstupoch komparátorov 1 a A sú po komperácii výstupného napätia regulátora a referenčného signálu impulzy...

Stohovacie zariadenie paliet s manipuláciou stohov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257806

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tyukos Jozef, Bohuš Vojtech

MPK: F27D 3/12

Značky: paliet, zariadenie, stohovacie, manipuláciou, stohov

Text:

...s dvoma, alebo jedným portálovým vozom a príslušenstvom, pričom pohon ostáva vždy len jeden. Z toho vyplývajúce investičné a materiálne úspory pri dostatočnej kapacita zariadenia pre udržovanie kontinuálnej výroby v dôsledku navrhnutej koncepcie zariadenia spočívajúcej v manipulácii len s jednou vrstvou paliet, resp. lát.Predmetné zariadenie je v prikladnom prevedení znázornená na pripojenom výkrese v náryse.zariadenie pozostáva z nosnej...

Zapojenie na automatické meranie ochudobnených kapacitno-napäťových závislostí, štruktúr MIS, impulznou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257805

Dátum: 15.06.1988

Autori: Fekiač Jozef, Kinder Rudolf

MPK: G01N 31/36, G01N 27/26

Značky: metodou, ochudobnených, závislosti, struktur, zapojenie, kapacitno-napäťových, automatické, impulznou, meranie

Text:

...využiť napríklad k výpočtu koncentračného profilu aktívnych prímesí implantovanej vrstvy v štruktúre MIS, nahrajeme ju cez analoqovo čislicový prevodník 1, do pamäte počítača § a pomocou programu vypočitame a zaznamenáme na čislicovom zapisovači g závislosť nf(x) - koncentrácie do hĺbky x od povrchu polovodiča.Jedno zo súčastí zapojenia na obr. 1, ktorej vyriešenie umožnilo automaticky zápis ochudobnených kapacitno-napätových závislosti je...

Chladiaca prilba

Načítavanie...

Číslo patentu: 257804

Dátum: 15.06.1988

Autor: Hospodár Július

MPK: A61F 7/00

Značky: chladiaca, přilba

Text:

...ani možnost vytečenia chladiaceho média.Uvedené nedostatky sú odstránené chladiacou prilbou s rozvodom upraveného vzduchu dovnútornej časti prilby, ktorej podstata spočíva v tom, že prilba je vo svojej hornej častina vonkajšej strane vybavená koncovkou a rozvodnicou s dvoma až šiestimi vývodmi. Na tieto vývody sú pripojené rozvodné trubičky, vyusťujúce do vedľajších rozvodníc, pravidelne rozmiestnených po vonkajšom obvode prilby. Prilba je...

Sposob modifikácie nitrózamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257803

Dátum: 15.06.1988

Autori: Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Polievka Milan, Šubert Jiří, Kriváková Marta, Zeman Peter, Dimun Milan, Mikel Miroslav

MPK: C08J 9/10

Značky: spôsob, modifikácie, nitrózamínov

Text:

...z príkladu 1 je pri tejto zmesi nájdený počiatok exo~roz kladu pri 141,2 DC, čo je zasa výrazné zvýšenie stálosti oproti výchcdiskovému nitrözamínu. P r I k 1 a d 5zmesi podľa príkladov 3 a 4 sú za štandardných podmienok testované ako nadúvadlá v kaučukovej zmesi referenčným nadúvadlom je komerčná zmes Chempor PC 65, obsahujúca 65 hmot. 1,5-metano-3,7-dinitrôzo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, 20,5 S hmot. komplexu močoviny s metyllolmočovinou,...

Šesťimpulzový tyristorový priamy menič frekvencie a napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 257802

Dátum: 15.06.1988

Autori: Magyar František, Ötter Juraj

MPK: H02M 5/27

Značky: napätia, měnič, priamy, tyristorový, šesťimpulzový, frekvencie

Text:

...ł sú pripojené na napájaciu siet. Každý ą z nich má tri trojfázové sekundárne vinutia. konce sekundárnych vinuti jedného, resp. aj druhého trojfázového trasformátora i sú premultiplexované a pripojené na začiatky, resp.na konce vinutia trojfázoveho zátažového motora 3, ktorý je zapojený do otvcreného trojuholníka.začiatky každého zo šiestich trojfázových sekundárnych vinuti trojfázových transformátorov ł sd pripojené na striedavú stranu...

Elektrónové delo s budením výboja

Načítavanie...

Číslo patentu: 257801

Dátum: 15.06.1988

Autori: Harman Rudolf, Matuška Jozef, Lakatoš Peter

MPK: H01J 37/06

Značky: budením, elektronově, výboja

Text:

...tretích izolátorov spojené teleso prívodu plynu. Vstupný otvor katödy, budiaca dutina škrtiacej elektrödy a napúštací otvor telesa prívodu plynu sú vytvorené súosovo 5 výstupným otvorom.Výhodou elektrónového dela podľa vynálezu je skutočnosť, že elektrönový lúč je emitovaný z plazmy vytvorenej v uzavretej dutine, v ktorej by sa prevádzkový nízkonapätový tlejivý výboj bez budiaceho výboja zapálil až pri napätí rádove 10 kv. To znamená, že na...

Způsob zpěňování horké kapalné asfaltové živice a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 257800

Dátum: 15.06.1988

Autori: Aune Einar, Wentzel Jarle

MPK: E01C 19/08

Značky: způsob, zařízení, asfaltové, horké, zpěňování, kapalné, provádění, živice

Text:

...být i vyšší, je-li třeba přiznivých výsledků bylo dosaženo při obsahu vody až 30 .Podle v-ýhoclného .pnovedení vynálezu se amln vpřiclává k vodě před vodním čerpadlem 5 pomocí dávukovacíhuo čerpadla 9.Použitý amln bude Íýjpll, jakého se obvykle používá pro takovéto účely, například diamin, a v ~obvyklém množství, například 0,2 až 1,5 9/0, vztaženo na hmotnostní množství živice.Ze směšovacího ústrojí se směs živice, vody a ami-nu vede do...

Redukční ventil s hydraulickým zásobníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257799

Dátum: 15.06.1988

Autori: Diederichs Ryszard, Wojnar Henryk, Skoczyňski Wojciech, Zygmunt Jaronim, Sznapka Helmut

MPK: F16K 17/06

Značky: zásobníkem, redukční, ventil, hydraulickým

Text:

...končícím kuželkou 28 uloženou v sedle 27. Diferenciální .plochy objímky jsou přitlačovány do sedel 26, 27 pružinoru 32. Nad souprwavou diferenciálních ventilů 20, 25 je umístěn hydraulický, vzduchem ovládaný akumulátor 18, spojený s redukčním ventilem vložkou 16. V tělese 1 redukčuního ventilu je .proti hlavě 11 vytvorřen vstupní »kanál 2, přičemž kanál 6 je spojen s jimkou »a výstupem a výstupní kanál 7 vystupuje na protilehlé straně tělesa 1...

Fotopolymerovatelný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 257798

Dátum: 15.06.1988

Autori: Ohngemach Jörg, Köhler Manfred, Pötsch Eike

MPK: C09D 11/10, C07C 69/54, C08F 2/50...

Značky: fotopolymerovatelný, systém

Text:

...aminem. Tak se může připravit iniciátor podle vynálezu fenyl-Z-akryloyloxy-Z-propylketon z fenyl-Z-hydroxy-Z-propylketonu fenyl-Z-hydroxy-Z-metlíylpropan-1-on Darocur 1 173, Fy. E. Merck es tertiikací směsi chloríd kyseliny akrylové/ ĺtriethylamin.Sloučenlny vzorce I, ve kterých R 4 obsahuje nenasycenou skupinu Z, se mohou získat tak, že se vhodné fenylové deriváty, které obsahují Z nebo skupinu, do které se snadno zavede Z, acylují pro...

Způsob přípravy krystalické formy (4,5,6R,8R)-methyl-9-oxo-11 alfa, 15 alfa-dihydroxy-16fenoxy-17,18,19,20-tetranorprosta-4,5,13(E)-trienoátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257797

Dátum: 15.06.1988

Autori: Cooper Gary, Wren Douglas, Li Tsung-tee, Van Horn Albert, Beard Colin

MPK: C07C 177/00

Značky: způsob, 4,5,6r,8r)-methyl-9-oxo-11, alfa-dihydroxy-16fenoxy-17,18,19,20-tetranorprosta-4,5,13(e)-trienoátu, krystalické, alfa, přípravy, formy

Text:

...znamená absolutní stereochemickou kvonfiguraci tohoto substituetntu podle Cahn-Ingo 1 dPrelogorvých pravidel víz Cahm a kol., Angew. Chem. Inter. Edit., Vol. 5, str. 385 1966, errata str. 511 Cahn a spol. Angew. Chem., Vol. 78, str. 413 1966 Cahn a In 257797R-zílłcnozvý isnomer vzorce l je výjimečně vhodný při. léčení a prevenci žaludečnícłi a duozdenälxnich vředü.R-valleíiové isotmery vzorce I lze podávat v různých lekových formách buď...

Způsob výroby derivátů kyseliny 16-fenoxyprostatrienové

Načítavanie...

Číslo patentu: 257796

Dátum: 15.06.1988

Autori: Beard Colin, Cooper Gary, Li Tsung-tee, Van Horn Albert, Wren Douglas

MPK: C07C 177/00

Značky: výroby, 16-fenoxyprostatrienové, způsob, kyseliny, derivátů

Text:

...vzorci la a lb, nepřírozené vzorci la a lb.Výraz směs, pokud je vztažen ke vzorci I, je definován V tomto popise jako jakálcolív kombinace všech čtyř komponent vzorce la, Ia, lb a Ib, které jsou uvedeny výše, v jakýclíkoliv poměrech a všech permutacích každých dvou, tří nebo čtyř konpvolnent.Použití symbolu R před substituentem zlíamenä absolutní stereochemíckou konfiguraci tohoto substituerltu podle Cahn-lngol-Prelogo-vých pravidel viz...

Způsob výroby nových derivátů 1-alkylergolinyltriomočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257795

Dátum: 15.06.1988

Autori: Wachtel Helmut, Biere Helmut, Sauer Gerhard

MPK: C07D 457/12, A61K 31/48

Značky: nových, derivátů, výroby, způsob, 1-alkylergolinyltriomočovin

Text:

...látky popř. nosičového prostředí tj. 30 minut po aplikaci clonidínu byla pomocí thermosondy změřena rektální teplota. Zatímco u myši, kterým bylo předem aplikovano nosičové prostředí, došlo k hypothermii,byl u zvířat, kterým byly předem aplikovany ergolinthiomočoviny substituované v poloze 1, zrušen v závislosti na dávkach účinek clonidinu projevující se snížením tělesné teploty.Způsob výroby sloučenin obecného vzorce I spočíva podle...

Způsob výroby substituovaných androsta-1,4-dien-3,17-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257794

Dátum: 15.06.1988

Autori: Di Salle Enrico, Barbugian Natale, Lombardi Paolo, Buzzetti Franco

MPK: C07J 1/00

Značky: způsob, výroby, androsta-1,4-dien-3,17-dionů, substituovaných

Text:

...jsou známé, z výchozí sloučeniny obecného vzorce VI, Tak například popsal M. Morí v Chem. Pharm. Bull. Tokiol, 25779410, 386 (1962). Protože sloučenina obecného vzorce VI se může bromovat půlsobením l až 1,2 ekvivalentů bromu v 1 kyselině octové nebvo jiných vhodných rozpouštědel za teploty asi od 0 do 50 °C, s výhodou za teploty místnosti, získa se tak 4-bromderivát, který se potom dehydrobromuje, aniž by se čistil, v dímethylformamidovém...

Způsob výroby derivátů chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257793

Dátum: 15.06.1988

Autori: Berényi Edit, Kovács Ágnes, Petöcz Lujza, Hartai Éva, Varga László, Ladányi László, Pallos László, Tömpe Péter

MPK: C07D 215/46

Značky: způsob, chinolinu, výroby, derivátů

Text:

...75, 541-555 19781, je možno k charakterizaci tohoto modifikačního efektu použít parametry odvozené z křívky závislosti mezi dávkou a přežitím .při radiací dále křivka přežití),například sklon exponenciálni části krivky přežití a vypočtená střední letální dávka Dnj, jakož i celkové extrapolační číslo (N).Multiplikativní radiosensitizace znamená schopnost dané sloučeniny zvyšovat sklon křivky přežití a tedy snižovat střední letální dávku...

Způsob přípravy 17,18-dehydroapovinkaminol-3′,4′,5′-trimethoxybenzoátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257792

Dátum: 15.06.1988

Autori: Keve Tibor, Stefkó Béla, Kassai Anna, Fekete György, Zsadon Béla, Galambos János, Horváth Klára

MPK: A61K 31/475, C07D 519/04

Značky: způsob, přípravy, 17,18-dehydroapovinkaminol-3',4',5'-trimethoxybenzoátu

Text:

...vzniklý hydroxyvinkaminolový derlvát vzorce IIIse acyluje 3,ILS-trimethoxybenzoovou kyse~ linou nebo jejím derivátem schopným acylace, poipří-padě za prítomnosti katalyzátoru a/nebo činidla vázajícího kyselinu, za vzniku hydroxylo-vého derivátu vzorce IV.je-li to žád-oucí, získaný produkt se převede na svoji adiční sůl s kyselinou. Výhodnýlni představiteli anorganickych kyselín jsou napr. chlorovodíková, sírová a fosforečná kyselina. Výhodné...

Způsob výroby trans stereoisomerů racemických a opticky aktivních derivátů eburnameninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257791

Dátum: 15.06.1988

Autori: Szombathelyi Zsolt, Visky György, Stefkó Béla, Farkas Mária, Kreidl Jánoos, Csomor Katalin, Kárpáti Egon, Szporny László, Forgács Lilla, Czibula László, Kiss Béla, Gere Anikó, Kuthi Csaba

MPK: C07D 461/00

Značky: eburnameninu, racemických, derivátů, způsob, trans, aktivních, stereoisomerů, výroby, opticky

Text:

...acylchloridu, například benzoylchloridu, provádí se acylace v rozpouštědle obvykle používaném pro acylační reakce s acylchloridy, například v chlorovaných uhlovodících, jako chloroformu nebo dichlorethanu, neb-o V aromatických uhlovodcích jako beneznu nebo toluenu, popřípadě za přítomnosti prostředku vázajicíh-o kyselinu jako je triethylamln. Tato reakce se provádí za teploty varu použitého rozpouštědla.Použíje-li se jako acylačního...

Způsob výroby nových derivátů 20-benzoylaminopregnenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257790

Dátum: 15.06.1988

Autori: Sólyom Sándor, Szilágyi Katalin, Toldy Lajos

MPK: C07J 5/00

Značky: výroby, nových, 20-benzoylaminopregnenu, derivátů, způsob

Text:

...například v toluen-ovém roztoku, přičemž se redukce provádí V ínertním rozpouštědle, například V tetrahydrofuranu. Po skončení reakce se nadbytek redukčního činivdla rozloží přídavkem nižšího alifatického alkoholu a po zředění reakční směsi vodou se pnodukt izoluje extrakcí.Redukováním směsi stere-oisomerů sloučeniny obecného vzorce V se sloučenina obecného vzorce I získá též V podobě směsi isomerů Z/E, zatímco při redukci samotného...