Archív za 1988 rok

Strana 67

Odtahové kanály cihlářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257869

Dátum: 15.06.1988

Autor: Janák Jaroslav

MPK: F27D 1/00

Značky: pecí, odtahové, cihlářských, kanály

Text:

...nz. ątky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstatou je umístění kouřového kanálu a kanálu odtahu teplého vzduchu vedle sebe ve středovém pilíří pece,přičemž dno kanálů je nad úrovní podlahy pálících kanálů pece. Přístup z pálících kanálů pece je řešen kanálky pro odvádění spalín nebo teplého vzduchu (líšky). jejichž vyústění je upraveno utěsňovacími zvony při vstupu do odtahových kanálů, zatímco vyústění do prostoru pálicích...

Způsob ustavení přímých trubek výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257868

Dátum: 15.06.1988

Autor: Král Bohuslav

MPK: F28D 7/00

Značky: tepla, trubek, přímých, výměníku, ustavení, způsob

Text:

...výměny při provozu poškozených trubek, přístupnost a možnost kontroly těsnosti spoju trubka-trubkovnice.Příklad provedení zpusobu ustavení přímých trubek výměníku tepla podle vynâlezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu, kde na obr. 1, 2, 3, 4 jsou znázorněny čtyři varianty řešení.Po zakotvení, resp. zasunutí koncu přímých trubek l do protilehlých trubkovníc g, 2 jsou trubky l deformovány v mezích pevnosti materiálu vnější silou...

Zapojení pro měření časových intervalů programovatelnými čítači a počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257867

Dátum: 15.06.1988

Autori: Linek Jan, Konečný Ivan

MPK: G06F 7/38

Značky: čítači, programovatelnými, časových, měření, zapojení, intervalu, počítačem

Text:

...z počítače prostřednictvím šestého vstupu 55 zapojení, s datovým výstupem gg pro výstup dat do počítače prostřednictvím datového vstupu/výstupu gyg zapojení.Dále je uveden blok čítačů 5 s prvým vstupom gł pro nastavení počátačních hodnot do všech n čítačů, s n čítaoími vstupy ggl, i 1 až n, pro vstup čítaných impulsů do jednotlivých čítačů, s n.k násobným výstupem§gij, i 1 až n, j l až k, z jednotlivých k řádu každého z n čítačů. Dále...

Způsob přípravy diaceton-L-sorbosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257866

Dátum: 15.06.1988

Autori: Veselý Miloslav, Kmoníček Vladimír

MPK: C07H 9/02

Značky: způsob, diaceton-l-sorbosy, přípravy

Text:

...materiálu a problémy bezpečnostní. V těch případech, kdy se neprovádí úprava krystalickě formy L-sorbosy, je reakční doba nereprodukovatelně prodlužována na úkor výkonu zařízení, snížení výtěžku a nárůstu vedlejších látek. Je-li reakce vedena s neúplnou konverzí L-sorbosy, dochází ke snížení výkonu na objemovou jednotku reaktoru a zvýšení nároků na další zařízení pro regeneraci L-sorbosy a na pracovní síly. Postup využívající...

Zapojení pro měření časových intervalů programovatelnými čítači a počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257865

Dátum: 15.06.1988

Autor: Linek Jan

MPK: G06F 7/38

Značky: programovatelnými, měření, zapojení, časových, počítačem, intervalu, čítači

Text:

...dvojice je určena pouze pro í-tý z n shodných dekôdérů a s n prvými Eâł a 5 n druhými 35 výstupy každého z n shodných dekôdérůn-násobné dvcuvatupově hradlo a paměti Q, ve kterém n dvcuhodnotových paměti intervalu řídí průchod hradlovaných impulsů na n výstupu, s prvým gł a druhým QA společným vstupem pro zápis V uvedeném pořadí jedné otvírací a druhé zavírací hodnoty do všech n paměti intervalů, s třetím apolečným vstupem 2 pro vstup...

Filtrační zařízení zmáselňovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257864

Dátum: 15.06.1988

Autori: Nevečeřal Jaromír, Švanda Václav

MPK: A23C 1/12

Značky: zařízení, filtrační, zmáselňovačů

Text:

...obvodu kostry odlučovacího válce V jedné nebo více řadách k vytvoření potřebné filtrační plochy. Filtrační rámeček je vytvořen filtrační drátěnou tkaninou, která je zavulkanizována nebo zalisována do pryže nebo plastické hmoty a na obvodu je opatřena dvěma nebo více polokruhovými vybráními, sloužícími k uložení na kolíky. Filtrační rámečky jsou přichyceny k děrované kostře odlučovacího válce lištami a maticemi, které jsou umístěny na...

Zařízení k uzavírání potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257863

Dátum: 15.06.1988

Autori: Nevečeřal Jaromír, Švanda Václav

MPK: A23C 1/12

Značky: potrubí, zařízení, uzavírání

Text:

...jej strojně sanítovat. Dále jej lze využít k odebírání vzorků protékajícího produktu, přičemž hradicí deska má dva nebo více otvory.vynález je zobrazen jako příklad na přiložených výkresech. Obr. 1 zobrazuje nárys,obr.2 bokorys a obr. 3 půdorys zařízení k uzavírání potrubí. Na obrázcích jezař 1 zení osazeno hradicí deskou 5 dvěma otvory, přičemž v obr. 1 je zařízení V otevřené poloze a na obr. 3 v situaci, kdy je potrubí uzavřeno.Posuvná...

Mobilní zemědělský penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257862

Dátum: 15.06.1988

Autori: Jakubec Milan, Krupička Jiří, Váchal Jan, Lambein Eduard, Novotný František

MPK: G01N 3/40

Značky: mobilní, zemědělský, penetrometr

Text:

...držákem ll, který je ukončen opěrnou dorazovou deskou lg. Ve vodicím držáku ll je tlačná pružina 1. Paralelně s tlačnou pružinou 1 je spojen proměnný odpor 5. Na dorazové opěrné desce lg je přetěžovací spínač 3, který je ovládán dorazem g. V dorazové opěrné desce lg je připevněna sondovací tyč g ukončená kuželo vitým měrným tělískem l. Sondovací tyč l je vedena mezi vodicími kladinami lg, upevněnými nad dosedací opěrou ll. ąPřímočarý...

Sériově paralelní generátor pseudonáhodných vzorků a adres

Načítavanie...

Číslo patentu: 257861

Dátum: 15.06.1988

Autor: Novák Ondřej

MPK: G06F 7/58

Značky: adres, generátor, paralelní, sériové, vzorků, pseudonáhodných

Text:

...V 2 generátoru l tvořín-bitový svazek vodičü lg přivedený na datové vstupy diagnostického obvodu 4 strukturovanéhoGenerátor 3 adresy je zapojen jako lineární zpětnovazební poeuvný m-bitový registr, jehož generující polynom je primitivní. Modifikátor Ä adresy je zapojen jako lineárhí zpětnova zební posuvný m-bitový registr, jehož generující polynom je primitivní. Výstupy A 1, A 2 Am generátoru g adres bit po bitu sečtené v obvodech X 1, X 2 ...

Způsob deemulgace emulzí ropných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257860

Dátum: 15.06.1988

Autori: Reichman Ferdinand, Záveský Zdeněk, Heller Zdeněk

MPK: C02F 1/40

Značky: ropných, látek, způsob, deemulgace, emulzí

Text:

...pomocí kyseliny slrové a manganistanu draselného podle vynálezu tím, že se na emulsi působí postupně kyselinou sírovou, až dosáhne hodnoty kyselosti v rozmezí pH 2,0 až 5,5, dále se směs zahřívá a po dosažení teploty varu působí se na ni přídavkem manganista~ nu draselného v dávkách 0,05 až 0,1 kq.m 3, následuje ukončení ohřevu a v průběhu ochlazovâní emulse stažení vyloučené olejové vrstvy s obsahem emulgátorú.Při použití jednofázovéhc...

Zařízení k mechanickému čištění ovoce a zeleniny mokrou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257859

Dátum: 15.06.1988

Autor: Motyčka Josef

MPK: A23N 12/00, A23N 12/02

Značky: cestou, zařízení, mechanickému, zeleniny, čištění, ovoce, mokrou

Text:

...velkovýroby.Příklad provedení zařízení k mechanickému čištění ovoce a zeleniny mokrou cestou je schematicky znázorněn na připojených výkresoch, kde obr. 1 představuje celkový pohled na zařízení shora a obr. 2 představuje pohled na zařízení z boku.Zařízení podle vynâlezu sestává z mycí vany l, která je dělicí příčkou 3 částečně rozdělena na komoru 5 předčištění a komoru l dočištění. V komoře 3 předčištění je otočně uložena hřídel § šneku...

Stabilizátor synchronizačních impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257858

Dátum: 15.06.1988

Autor: Hajoš Zoltán

MPK: H04N 9/65

Značky: impulsů, synchronizačních, stabilizátor

Text:

...stabilizátoru sýnchronizačních impulsů podle vynálezu spočívá v lineární kompresi,která zachováva tvar impulsů a vyniká vysokou stabilitou.Na přípojeném obr. 1 je znázorněno známé provedení stabilizátoru synchronízačních impulsů S nelineárním členem - oboustranným omezovačem. Nevýhodou tohoto zapojení je změna tvarua malá přesnost stabilizace impulsů.Na připojeném obr. 2 je uvedene zapojení stabilizátoru synchronizačních impulsú...

Zařízení k frikčnímu předení příze z ojednocených vláken na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257857

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kubový Josef, Fajt Ludvík, Dykast Jaroslav, Stejskal Alois, Dídek Stanislav, Pavlíček Luboš

MPK: D01H 1/135

Značky: ojednocených, vláken, příze, koncem, předení, frikčnímu, princípu, zařízení, otevřeným

Text:

...frikěnich ploch oproti obvodové rychlosti primárních frikčních plech se podle vynálezu též dociluje tím, že obvod poháněných rotačních těles opatřených dvojici aekundárních frikčních ploch je větší, než obvod těchto těles s dvojici primárních frikčních ploch.Konstrukčně jednoduché provedení uvolñovací oblasti představuje řešení, kde mezera mezi dvojicemi primárních a sekundárních frikčních ploch je vytvořena vybráním alespoň na jednom z...

Způsob výroby oceli legované niklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257856

Dátum: 15.06.1988

Autori: Dokoupil Jiří, Irmler Bohdan, Bonczek Tadeáš, Běgeř Miloslav, Havránek Zdeněk, Bečvář Jaroslav

MPK: C21C 5/52, C22B 7/00

Značky: legované, výroby, oceli, niklem, způsob

Text:

...na 1 tunu vyráběné oceli.Fřidávánim niklové strusky do tavby oceli se snižuje spotřeba niklu. současně neni nutné používat ředidel a vlivem strusky se sniží obsah síry v ocelích. Chemické složení strusky lze upravit V redukčnim údobí tak, aby charakter odpovídal syntetickým struskám, které jsou používány pro odsiřeni oceli.Výše uvedený způsob byl využít na elektrické obloukové peci při výrobě niklchromové oceli.Na konci taveni bylo do...

Zapojení pro zajištění běžícího programu mikropočítače při výpadcích napájení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257855

Dátum: 15.06.1988

Autori: Řehák Jaroslav, Bezdíček Jan

MPK: G06F 9/22

Značky: mikropočítače, programů, výpadcích, zapojení, zajištění, běžícího, napájení

Text:

...výstup pro čtení mikropočítačem g. Mezi vstup l napâjecího napětí a řídící výstup gg ŘĚŠĚŤ je zapojen odporový trimr lg, komparator s hysterezí ll a dvouvstupový logický člen NAND lg.Vstup lgł logického členu NAND lg je spojen s výstupem lll komparátoru s hysterezí ll. Negovaný výstup ll komparátoru s hysterezí ll je spojen přes filtr jse vstupem dvouvstupového logíckého členu NAND 33, jehož výstup je spojen se vstupem łgg logiokého členu...

Zapojení ke spínání zátěže v nule

Načítavanie...

Číslo patentu: 257854

Dátum: 15.06.1988

Autori: Potuček Jiří, Potuček Pavel, Kováč Ján

MPK: H01H 9/56, H03K 17/13

Značky: zátěže, spínání, zapojení

Text:

...napětí a kolektor spínacího tranzistoru g je připojen na vstup prvního invertoru 31, jehož výstup je připojen na vstupdruhého invertoru lg, jehož výstup je připojen jednak přes zpětnovazební odpor lg na emitor spínacího tranzistoru g, který je přes emitorový odpor ll připojen na nulový potenciál a jednak na první vstup porovnávacího obvodu NAND lg, přitom jeho druhý vstup je připojen na svorku lg pro vstupní signál a výstup...

Elektrické zapojení pro úpravu analogového signálu na diskretní binární kombinaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 257853

Dátum: 15.06.1988

Autori: Novák Jiří, Kravciv Miloš

MPK: G01D 9/12

Značky: binární, signálu, kombinací, diskrétní, zapojení, úpravu, elektrické, analogového

Text:

...ovládací vstup ll přepínnče É rychlosti posuvu je připojen výstup lgł ovládání rychlosti posuvu ovládacího obvodu lg, výstup 133 ovládání směru pcsuvu ovládaoího obvodu lg je připojen na ovládací vstup lgpřepinače Q směru posuvu, výstup přepinače Q rychlosti posuvu je připojen na pulsni vstup gg rychlosti posuvu logického převodníku ll, na jehož pulsnĺ vstup gg směru posuvu je připojen výstup přepínače směru posuvu 5, výstup logického...

Způsob dmýchání inertního plynu do tandemové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257852

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šubrt Pavel, Šotola František, Kuběna Slavoj, Štivar Antonín, Hromek František

MPK: C21C 5/04

Značky: způsob, inertního, plynů, tandemové, dmýchání

Text:

...hoření uvolněného plynu.Uvedený nedostatek se odstraní způsobem dmýchání inertního plynu do tandemové pece podle vynálezu, jehož podstatou je, že inertní plyn se dmýchá do nístěje tandemové pece pod úroveň hladiny lázně, a to v množství od 0,01 do 0,20 Nm 3.min 1.t 1.Výhodou způsobu dmýchání inertního plynu do tandemové pece podle vynálezu je to, že probubláváním je způsoben dodatečný pohyb lázně mezi zónou oxidace kovu a spodní části...

Způsob zápisu a čtení informace paměti filmového snímače při rychlostech vyšších než 50 obr. za sec.

Načítavanie...

Číslo patentu: 257851

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hančl Ivo, Loukota Antonín, Daněk Jaromír

MPK: H04N 3/38

Značky: pamětí, čtení, vyšších, informace, rychlostech, filmového, způsob, zápisu, snímače

Text:

...druhá polovina první části paměti, 2 - druhápolovina druhé části paměti, 3 - první polovina první části paměti, 4 - první polovina druhé části paměti.Zápis do paměti je podřízen schámatu čtení a naznačený sled zápisu odpovídá časově tedy sledu čtení. znamená to, že během časového období jednoho čteného půlsnímku proběhne určitý počet políček závislý na rychlosti filmového pásu a v paměti dochází k jejich průběžnému přepisování. V cyklu čtení...

Variabilný regulačný ventil prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257850

Dátum: 15.06.1988

Autor: Strhák František

MPK: F16K 15/18

Značky: regulačný, prietoku, variabilný, ventil

Text:

...É je opatrený kuželovou časťou gg a z druhej strany vodiacim čapom gg, ktorý je proti tlaku pružiny 1 posuvne uložený vo vodiacom otvore áł vytvorenom V pravom nastaviteľnom doraze §. Vnútorná časť pravého nastaviteľného dorazu § je posuvne uložená v pravom veku g, ktoré je zaskrutkované v telese l.Pravý nastaviteľný doraz § prechádza svojou závitovou častou cez závitový otvor vytvorený v pravom veku g. Z protiľahlej strany telesa l je...

Zapojenie riadiacich a regulačných obvodov pohonu akumulátorového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257849

Dátum: 15.06.1988

Autori: Janech Michal, Buchár Anton, Jurnečka Alexander, Fígel Rudolf

MPK: G05F 1/10

Značky: regulačných, zapojenie, akumulátorového, pohonů, vozíka, riadiacich, obvodov

Text:

...obvodu brzdy ll. V režime jazdy sú oba obvody odblokovanéa napätie v súčtovom obvode lg generátora je dané napätím z oneskorovacieho obvodu jazdy i brzdy. Pri zablokovaní z ovládacieho výstupu zadávacieho člena gg, alebo z akumulátorovej baterie l cez blokovaci obvod gg je napätie v súčtovom obvode lg generátora nulové.Po odblokovaní narastá s príslušnou časovou konštantou na úroveň danú nastavenou žiadanou hodnotou napätia. V režime...

Zariadenie na zrovnávanie čiel kovových rúr a vytváranie úkosov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257848

Dátum: 15.06.1988

Autori: Beňo Otto, Dzian Jozef, Urík Marián, Vážan Jozef

MPK: B24B 9/00

Značky: vytváranie, úkosov, čiel, zrovnávanie, kovových, zariadenie

Text:

...s navrhovaným riešením.Takto vytvorené zariadenie na zrovnávanie čiel kovových rúr a vytváranie úkosov v priemyselne lahko vyrobitelné z dostupných tuzemských materiálov, za pomoci bežných strojných zariadení používaných v opravárenských a údržbárskych dielňach organizácií.Príklad prevedenia zariadenia na zrovnanie čiel kovových rúr a vytvárania úkosov podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje celkový pohlad na...

Kotúčový biodisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 257847

Dátum: 15.06.1988

Autori: Olejko Štefan, Brtko Juraj

MPK: C02F 3/00

Značky: biodisk, kotúčový

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že funkčnú plochu biodisku tvori flexibilné plastová rúra so zvrásneným povrchom, opatrená otvormi, usporiadané do kruhovej plochy biodisku a pripravená na nosnom ráme.Kotúčový biodisk podla vynálezu má nízku hmotnost a je ľahko montovateľný. Jeho účinná plocha používaným biodiskom je niekoľkonásobne väčšia, zvrásnenie povrchu plastovej rúry vytvára vhodnejšie podmienky pre uchytenie biomasy a zabezpečuje potrebné...

Sposob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257846

Dátum: 15.06.1988

Autori: Staroň Jozef, Palčo Štefan

MPK: C01F 5/06

Značky: magnézie, spôsob, slinutej, výroby

Text:

...horečnatým v množstve 0,5 až 10 mol. počítané na suchý oxid. Pod pojmom urýchlenej hydratizácie sa rozumie v zmysle vynálezu,dej, ktorý sa ukončí najviac za jednu hodinu počnúc kontaktom oxidu s vodou, končiac vstupom sypkého produktu hydratizácie do zásobníka kalcinačnej pece. Vzhľadom na možné výkyvy v rewdivite oxidu je potrebné, aby sa jeho zmes s vodou v prítomnosti uvedených reakciu urýchlujücich látok prihriala za stáleho...

Sposob výroby elektroizolačného káblového oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 257845

Dátum: 15.06.1988

Autori: Krempaský Bohdan, Macho Ján, Kotek Jiří, Stuchlík Jiří, Lazar Ľubomír, Podobníková Valéria

MPK: C10G 67/00

Značky: výroby, spôsob, elektroizolačného, káblového, oleja

Text:

...pred kontaktovaním s adsorbentom sa zriedi s Iahkou 2 1 pri 50 OC a rafinuje sa 5 0,1 až 5 B hmotnostnými koncentrovanej kyseliny sírovej pri teplote 30 ažuhľovodíkovou frakciou, napríklad plynovým olejom, na vískozitu 40 až 85 mm 565 °C. Kyselinový rafinát sa oddelí od smôl, neutralízuje sa pri teplote 50 až 85 OC s 3 až 10 S nýmroztokom NaOH v zmesi voda etanol (hmotnostný pomer 11 až 31), premyje sa vodou a zbaví riedidla a...

Komorová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 257844

Dátum: 15.06.1988

Autori: Gliba Gejza, Zeman Jan, Adamovič Anton, Bruncko Milan, Gillányi Ján, Moravčík Alfonz

MPK: F27B 9/30

Značky: komorová

Text:

...a je uzatvorený dnom pece, upevneným na konzolách vertikálneho pohybového mechanizmu, ktorý je integrálnou súčasťou pece, ato i v prípade, že má samostatnú nosnú konštrukciu.Výhodou komorovej pece podľa vynálezu je, že jej prevádzka je energeticky menej náročná v dôsledku výrazne zniženého úniku tepla pri jej otvorení.Príklad vyhotovenia komorovej pece podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktoromKomorová pec pozostáva z nosného rámu...

Sposob prípravy 2,2′-dibenzotiazolyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257843

Dátum: 15.06.1988

Autori: Nigrovičová Valéria, Kukučka Ľubomír, Holčík Ján, Riška Miloslav, Kubečka Tomáš, Liptáková Veronika

MPK: C07D 277/78

Značky: 2,2'-dibenzotiazolyldisulfidu, přípravy, spôsob

Text:

...hmotnostný pomer vody a butanolu 51 až 15, 5 výhodou 23 až 13 a získaný produkt sa dalej podrobi rafinácii butanolom pri teplote 20 až 80 OC a po separácií získaný vlhký 2,2-dibenzotiazoly 1 disulfid sa spracuje v spoločnej výrobe s čistým 2,2-dibenzoriazolyldisulfidom.uvedeným spôsobom podľa vynálezu je možné z odpadových látok využiť prítomný 2-merkaptobenzotiazol,.ktorého konverzia na 2,2-dibenzotiazolyldisulŕid prebieha podľa...

Vysokotlaký teplovýmenný protiprúdový rúrkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 257842

Dátum: 15.06.1988

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F28F 9/00, F16L 51/02

Značky: protiprúdový, vysokotlaký, aparát, rúrkový, teplovýmenný

Text:

...aparátu 5 dilatačným prvkom podľa vynálezu zabezpečuje uchytenie vonkajšieho konca vlncvcového kopenzátora cez väzbovú prirubu ku komore a druhého konca k Výstupnému hrdlu v blizkosti plávajúcej hlavy namáhanie vlnovcového kompenzátora len vonkajším pretlakom od tlaku v medzirúrkovom priestore plášta,čo je výhodné predovšetkým pre použitie u teplovýmenných aparátov, kde sú veľmi vysokéVysokotlaký teplovýmenný protiprúdový rútkový aparát s...

Sposob zušlachťovania lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257841

Dátum: 15.06.1988

Autori: Orech Július, Werner Peter, Katuščák Svetozár, Holakovský Štefan

MPK: B27K 5/02

Značky: spôsob, lignocelulózových, zušĺachťovania, materiálov

Text:

...rovnomernejši prísun zušľachtovaoieho roztoku na všetky plochy bolo vyvinutých niekoľko spôsobov a zariadeni, ktoré sú založené buä na princípe pohybu nosičov s dyhami v zušľachťovacom roztoku, alebo usmerneným prúdenim zušľachtovacieho roztoku, alebo privodom plynov do roztoku.Nevýhodou doterajších spôsobov na zabezpečenie rovnomernejšieho zušľachtenia je bud značná konštrukčná náročnosť zariadeni využívajúcich tieto spôsoby, alebo...

Spevňovacie zariadenie veka klieštinového upínača

Načítavanie...

Číslo patentu: 257840

Dátum: 15.06.1988

Autori: Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: upínača, klieštinového, spevňovacie, zariadenie

Text:

...łgg ovládajúceho prostrednictvom vodiacej drážky lg blokovaci segment łgg, ktorý je v nej vedený svojim vodiacim koncom jgg. V axiálnej vzdialenosti od čela ggg šmýkadla łgg je dostredivý silou vodiacej drážky łgł prerušený odľahčením § 33, ktoré je rovnobežne s vonkajším obvodom łłł základného telesa łlg. Vodiaci koniec 333 blokovacieho segmentu łgg je uspôsobený zrazenim łâg pre presúvanie sa vo vodiacej drážke łgł s odľahčenĺm łgł....

Klieštinový upínač s automatizovaným spevnením veka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257839

Dátum: 15.06.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: spevnením, klieštinový, automatizovaným, upínač

Text:

...do odkrytého klieštinového upinača, na obr. 4 je iný priklad prevedenia základného telesa v čiastočnom reze a na obr. 5 je znázornený iný príklad prevedenia bajonetového čapu a spevňovaciho otvoru V reze.Klieštinový upinač łgg s automatickým spevnenim veka łgg pozostáva zo základného telesa 119, na ktorého čele lll sú .usporiadané bajonetové čapy 113. V základnom telese 113 je posuvne uložené šmýkadlo łgg, na ktorého čelnej ploche łgl je...

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257838

Dátum: 15.06.1988

Autori: Csemez Imrich, Zsigó Zoltán, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: upínač, klieštinový

Text:

...sú vytvorené spojovacie výstupky 133 a spojovacie zahlbenia läg. spojovacie výstupky lg resp. spevňovacie výstupky lgl sú axiálne presúvateľné cez spevňovacie zahlbenia lág resp. spojovacie zahlbenia lgâ.V čelnej prírube lgg je za spojovacou častou vytvorená spojovacie drážka łgg, v ktorejsú spevňovacie výstupky lži spevňovacíeho prstence l§gnatcčiteIné. V spevňovacim prstenciłgg je vytvorená lomená drážka lg pre ovládací kolik 125, ktorej...

Prestavovatelný rozprestierač a nanášač omietky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257837

Dátum: 15.06.1988

Autor: Švančara Marian

MPK: E04F 21/06

Značky: rozprestierač, nanášač, omietky, prestavovatelný

Text:

...sa prejavuje možnost využitia pri generálnych opravách historických budov - klenieb oblých hrán a kútov ako aj stavieb prevádzaných systémom monolitického a montovaného skeletu predovšetkým na panelovej výstavbe.Na pripojenom výkrese je znázornený priklad prevedenia prestavovateľného rozprestierača a nanášača rovnomerných vrstiev s univerzálnym použitím podľa vynálezu, kde na obr. 1 je tento rozprestierač a nanášač nakreslený...

Stupňová planetová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257836

Dátum: 15.06.1988

Autori: Málik Ladislav, Hegedüš Pavol

MPK: F16H 3/64

Značky: stupňová, planetová, převodovka

Text:

...trecej spojky gg je spojená s centrálnym kolesom gg prvého planétového radu a rotačnou častou ll prvej raditelnej trecej brzdy. Korunovékoleso li prvého planétového radu je spojené s centálnym kolesom gg druhého planétového radu. Jednoduché satelity 33 prvého planétového radu sú uložené na nosiči satelitov lg, ktorý zároveň je spojený s vnútornou rotačnou častou 11 raditeľnej treoej spojky lg. Korunové koleso gg druhého planétového radu je...

Zariadenie pre ovládanie lamelovej brzdy planetového súkolesia

Načítavanie...

Číslo patentu: 257835

Dátum: 15.06.1988

Autor: Brngál Ján

MPK: F16H 1/445, E21F 13/00

Značky: lamelovej, brzdy, planetového, zariadenie, súkolesia, ovládanie

Text:

...pevne spojeného s ovládacim prvkom na vonkajšej strane skrine.Výhody zariadenia spočívajú v tom, že umožňuje použit planetové sukolesie s brzdením jedného, alebo viac jeho členov lamelovou brzdou obzvlášť na malých prenosných zariadeniach.závislost pritlačného výkonu je závislá na voľbe stúpania závitu a možno ju Iubovolne ovplyvňovat. Ďalšou výhodou tohto usporiadania je, že nie je potrebné zvlášť nastavovač axiálnou vôľu na lamelách,...

Záves pre merania tiaže membránových stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 257834

Dátum: 15.06.1988

Autori: Szegvári Viliam, Špaňo Adam

MPK: F22B 37/24

Značky: merania, membránových, stien, závěs, tiaže

Text:

...záves pre meranie tiaže membránových stien pozostávajúci zo závesnej komory membránovej steny, podľa vynálezu ktorého podstata spočíva v tom, že závesná komora membránovej steny je pomocou svojich závesných uší a závesných plocháčov,vahadiel, čapov, tiahel zavesená na nosník, ktorý je podopretý silomerom a pružnými zväzkami,pričom âalšom nosníkom a maticami je vytvorené pcdperné oko pre hydraulický zdvihák, slúžiaci pre nastavenie...

Sposob tepelnej úpravy ingotov v komorových najmä hlbinných peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 257833

Dátum: 15.06.1988

Autori: Winkler Oskar, Bodík Rudolf, Šponták Karol

MPK: G05D 23/00

Značky: úpravy, peciach, tepelnej, komorových, hlbinných, ingotov, spôsob, najmä

Text:

...spôsobu podľa vynálezu sú hlavne v tom, že sa zabezpečuje optimálny režim najmäpri fázach vyrovnávania teplotných rozdielov po výške a priereze ingotov pri znížených nákladoch na ohrev vůbec, najmä znížením spotreby energií v dôsledku zníženia mernej spotreby teplaa použitia menej hodnotného a tým lacnejšieho plynu, všetko pri zabezpečení zvýšenej kvality ohrevu íngotov spočívajúcej v znížení rozdielu teplôt hlava-päta pri...

Zariadenie na zavesenie prednej steny dodatkového tahu kotla v oblasti vyšších teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 257832

Dátum: 15.06.1988

Autor: Pisár Ľudovít

MPK: F22B 37/24

Značky: zavesenie, oblastí, vyšších, dodatkového, prednej, stěny, teplot, zariadenie, kotla

Text:

...závesným tiahlom cez oká na vlastný skriňový nosník uložený na vyčnievajúci dielec.Návrh podľa výnálezu podstatne zjednodušuje konštrukčné riešenie zariadenia na zavesenie rúrok prednej steny dodatkového ťahu v oblasti vysokých teplôt spalín až 500 °C a jej prepojenia s aalšou časťou výhrevnej plochy. Zlepšia sa tiež tlakové pomery na strane pary, nakolko prepojenie výhrevných plôch parného kotla je riešené priamo bez vstupných a...

Sposob prípravy imobilizovanej exopolygalakturonázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257831

Dátum: 15.06.1988

Autori: Zliechovcová Dagmar, Heinrichová Kveta

MPK: C12N 11/08

Značky: imobilizovanej, přípravy, spôsob, exopolygalakturonázy

Text:

...imobilizovanej exopolygalakturonázy pripravenej podľa príkladu 1,2 a 3, pri štiepení glykozidických väzieb pektanu sodného vykazovala 43 až 51 z aktivity voľnej exopolygalakturonázy.Spôsob prípravy podľa vynálezu je vysvetlený na nasledujúcich príkladochExopolygalakturonáza prítomná v dostupných, technických preparátoch pektináz, resp. z nich a vyšších rastlín izolovaná ľubovoľným postupom napr. gélovou a ionovýmennou chromatoqrafiou,...

Sposob prípravy imobilizovanej exopolygalakturonázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257830

Dátum: 15.06.1988

Autor: Heinrichová Kveta

MPK: C12N 11/08

Značky: přípravy, exopolygalakturonázy, imobilizovanej, spôsob

Text:

...preparátoch pektináz, vyrábaných pre použitie V potravinárskom priemysle. Použitý nosič polyetyléntereftalát je čsl. výroby a je cencve prístupný.Rovnako vlastná imobilizácia je velmi jednoduchá, ľahko prevediteľná a technicky nenáročná. spočíva v reakcii rozpustného enzýmu s nosičom V prostredí tlmivého roztoku o pH 4,2 až 6,4, obvykle sa používa teploty 5 až 30 DC, nižšia teplota nežiadúcim spôsobom ovplyvňuje rýchlosť reakcie,...