Archív za 1988 rok

Strana 66

Dělená velkoobjemová nádoba z plastů opatřená přírubovým spojem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257909

Dátum: 15.06.1988

Autori: Vašátko Eduard, Starý Miroslav, Houžvic Vladimír

MPK: B65D 8/22, B29C 45/00

Značky: způsob, výroby, nádoba, velkoobjemová, opatřená, spojem, přírubovým, plastů, delená, její

Text:

...spoje vyztužuje a zároveň tvoří pevné lože pro uložení.kovové příložky, která svoji tuhosti brání následným deformacímnádoby za provozu. Kovové příložky dále roznášedí tlak Šroubů rovnoměrně na těsnění a brání dlouhodobému krípu, a tím 1 netěsnostem přírubového spoje. Další výhodou řešení je skutečnost. že zcela odpadá nutnost podstatnějšího zesilováni tloušłky pří 257909çs í.ruby proti tlnuštce stěny ostatní nádoby, což značné...

Zařízení pro korekci polohování obráběcího nástroje při automatickém opracování povrchů obecně křivých ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 257908

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hampl Jan, Taraba Oldřich, Valenta Jiří

MPK: B23Q 15/04

Značky: zařízení, opracování, automatickém, povrchu, nástroje, korekcí, ploch, obecně, obraběcího, křivých, polohování

Text:

...obráběcího nástroje při antbmatickém-opracoväní povrohůobecně křívých plech podle Vynálezu o A i. Zařízení podle vynálezu eestává z upevňovecího zařízení §,n na němž je upevněn obrobek 2. Na upevňovacím zařízení § je takéAmpřípevněn etalon 1, na němž je umístěn první snímač Q pro snímáełĺAuvní generovaněho obecně akustického signálu, který je připojen.mačem 5 pro snímání generovaněho obecně akustického signálu,.umístěným na obrobku...

Vzduchová poduška pro lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257907

Dátum: 15.06.1988

Autor: Novák Milan

MPK: B30B 15/00

Značky: poduška, vzduchová

Text:

...poduěke podle vynálezu obsahuje váleo g, který je přepážkou 3 rozdělen na dvě komory 5, 2 s připevněn k upí Anací desce l àtolu lisu. V komorách 5, Ž Jsou umístěny pístyQ, 1 s menžetami §. Písty §, 1 jsou upevněny na pístnici 2. Pístnice Q Je vedena v pouzdře lg e těsnícími manžetemi ll.l V pístnici 2 je zhotoven kanál gg, ktorý Je vyústěn do komor5, Ž. Válec g ve své spodní části Je uzavřen dnem 3, v nêmžv Je vytvořen kanál lg pro...

Otopný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 257906

Dátum: 15.06.1988

Autori: Dvořák Zdeněk, Petrák Jiří

MPK: F24D 13/04, F24H 3/12

Značky: otopný, systém

Text:

...otopné plochy je nepojens na zdroj svyěěí teplotou média, přičemž všechny části jsou navzájom propojenyospojovacími potrubími s uzsvíracími členy. Mezi částoi jeho teplosměnné otopné plochy může být vŕozen regulátor, ktorý může být s výhodou napojsn na uzavírscí člen.Výhodouotopného systému podle vynálezu je celoroční využití celé teplosměnné plochy nainstalované vo vytápěném prostoru,o tím při maximálně možne úspoře materiálu a tedy...

Fotoelektrický přístroj k stanovení trvanlivosti pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257905

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šavel Jan, Trochta Richard

MPK: G01N 33/14

Značky: prístroj, pěny, fotoelektrický, stanovení, trvanlivosti

Text:

...Použití tenkého světlovodu zaručuje minimální ovlivnění rozpadu pěny a prakticky vylučuje rušení při přenosu eignálu z kapalinového rozhraní do fotonky. Měření tímto způsobem neovlivňuje teplota pěny a kapaliny.Na připojenůch vćkreaech je znázorněn příklad řešení vynálezu,kde na obr. 1 je blokové schéma přístroje, na obr. 2 je elektrické schéma přístroje. jW Podle obr» 1 je světlovod l, spojený s fotonkou g a-stavitelnŕ ve spodní poloze §...

Zařízení pro zjišťování vlastností horninových vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257904

Dátum: 15.06.1988

Autori: Bujok Petr, Valas Milan

MPK: G01N 33/24

Značky: zařízení, vlastností, vzorků, zjišťování, horninových

Text:

...à přiveřeríě zarážkové koliky 16, a z čelniho kruho-fvého prstence l 1 který dosedá na těsnicí perforovanou přepážkuž§v~i Opěrny kruhový prsteneć 12, čelni kruhový prstenec łl jsou spoje 4 unyve vodícím šroubem lg pomoci tří symetrickymumistěných vzpěrĺ lg, gg. Vzpěra łgjà opatřenevodicím nábojem g. Vzpěra ggm AVAÁje °patřena maątkm 3.2. která Umožňuje posun čelního kruhovéhoprstence u a tím i podélnou stebílizaci jednotlivých elementůj ve...

Zařízení k ohřívání spalovacího vzduchu hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257903

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hrstka Pavel, Suchánek Josef, Vápeník Jaroslav

MPK: F23L 15/00

Značky: spalovacího, zařízení, ohřívání, hořáku, vzduchu

Text:

...klapkou a pravou pomocnouklapkou, mezi nimiž jsou ke spojovacímu potrubí připojena ponecná hořúková potrubí a obtokové potrubí s obtokovou klapkou, kto Á ré je napojeno na propojovací potrubí, k němuž je připojeno iPři zapojení dle vynálezu dochází oproti známým způsobům zapojení k vyššímu ohřátí spalovacího vząuchu při najíždění kotle, což usnadňuje zapálení najížděcího a stabilizačního hořáku při najíždění kotle. Při stabilizaci...

Způsob výroby pohledové vrstvy prefabrikovaných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257902

Dátum: 15.06.1988

Autori: Paickr Jaromír, Zlesák Ivan, Krob Václav, Řehořek Miloš, Novák Jan, Vácha Jaroslav, Thoma Jan, Hájek Jaroslav, Šmidrkal Jan

MPK: B28B 17/00

Značky: vrstvy, výroby, prefabrikovaných, dílců, pohledové, způsob

Text:

...v celkovám množàtvi 0,06 až 0,5 kgp 1 ooz-n 1 cnak tivních látek na 1 m 2 ošetřené plochy formy. Uvedená eměs- 3 se nanáší na části forem, které tvoří fasádní vrstvu,jako jsou teracové směsi, betonové eměeľ,přípedně jinép směsi vhodné pro tento způsob výroby.Hlavní výhody postupu podle vynálezu spočívají v tom,ze nenáäená směsnemá korozivní účinky na kovové formy,jenetoxícká a její výroba může být reelizověne v tuzemsku za nižší cenu při...

Uspořádání ovládacích elektromagnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257901

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kuryviál Jan, Jurásek Rudolf

MPK: A43D 119/00

Značky: uspořádání, elektromagnetů, ovládacích

Text:

...epočívá v tom, že s dvojicí pvládacích elektromegnetůapřažený hydraulický tlumič umožňuje přímé a plynule ovládání pro. covních ústrojí obuvnických strojů. Toto uspořádání plně nahrazuje dosavadní ovládací prvky při snížené energetické náročnosti e celkové hmotnosti stroje.Na připojenýoh výkresech je na obr. 1 znázorněn nárysný pohled na příkladně provedení zařízení podle vynálezu st 1 umičem a jedním elektromágnetem v řezu e na obr. 2...

Mechanický pohon zaválcovacího strojku se souosými válečky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257900

Dátum: 15.06.1988

Autori: Baxa Drahoslav, Rada Jaroslav

MPK: B21D 39/06

Značky: pohon, mechanicky, souosými, zaválcovacího, strojků, válečky

Text:

...trnu pomocí hydrauliky a elektrického zařízení a malé rozměry zaválcovacího strojku a operativní použití při generálních opravách kondenzátorú a výměníku.Příkladné provedení mechanického pohonu zaválcovacího strojku se souose uloženými válečky podle vynálezu je zobrazeno v řezu na přiloženěm výkresu.Mechanický pohon zaváloovacího strojku podle vynálezu sestává z hnacího hřídele l, na jehož jedné straně je připojen pohon a na druhé...

Způsob čištění vytápěcích skříní motorových vozidel zanešených inkrustacemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257899

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kozelský Miroslav, Matouš Karel, Balogh František

MPK: B60H 1/04

Značky: motorových, vytápěcích, vozidel, skříní, čištění, inkrustacemi, způsob, zanešených

Text:

...stupních, jejichž počet je závislý na stupni a druhu znečištění vytápěcího tělesa. První operace využívá rozpouštěoího účinku anorganíckých kyselin, např. chlorovodíkové HC 1, nebo anorganických a karboxylových kyselín napr. chlorovodíkové a octové, chlorovodíkové a mravenčí HClCH 3 C 00 H, HclHCOOH v poměru 11, s výhodou do 10 I hmotnostníoh celkové koncentrace a s přídavkem inhibitoru koroze na bázi aminů o vzorci R-N 32,nebo...

Zařízení pro intenzifikaci předávání tepla ve směšovacím výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257898

Dátum: 15.06.1988

Autor: Téra Petr

MPK: F28C 3/06

Značky: předávání, výměníku, tepla, směšovacím, zařízení, intenzifikaci

Text:

...dokonalejší rozptyl do určené části a jsou nejméně tři, aby bylo možno rozvádět kapalné médium rovnoměrně a nespojitě tak, že každá následující dávka vytékajícího kapalného média je provedena z následující trubky. U počtu nejmáně 5 trubek se použije 5 výhodou dávkování přes jednu trubkuj je-li například pětitrubkové uspořádání a jsou-li trubky označený pořadovými čísly 1 až 5, je možno dávkovat kapalné médium v pořadí 1-4-2-5-3 nebo...

Způsob ochrany rubání z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257897

Dátum: 15.06.1988

Autori: Nadvorník Pavel, Dittrich Horst, Stejskal Jan, Šmíd Miroslav, Kuba Eduard

MPK: E21F 5/00

Značky: průtrží, ochrany, způsob, hlediska, nebezpečí, plynů, uhlí, rubání

Text:

...je nadložní sloj ve vzdálenosti od 40 do 60 m včetně,deqazuje se mimo uhelnou sloj s nebezpečím průtrží uhlí a plynů také její nadloži do vzdálenosti min. 20 m a/nebo její podlaží do vzdálenosti min. 10 m. Pokud však je volena nadložní sloj ve vzdálenosti od 60 do 80 m, degazuje se mimo uhelnou sloj s nebezpečím průtrží uhlí a plynu, V níž je chránené rubání vedeno, vždy alespoň její nadloží do vzdálenosti min. 20 m. Teprve pote se provádí...

Gramofonová přenoska

Načítavanie...

Číslo patentu: 257896

Dátum: 15.06.1988

Autor: Salava Tomáš

MPK: G11B 3/10

Značky: gramofonová, přenoska

Text:

...přednost v tom, že snižuje výrazně přenos chvění povrchu desky na hrot vložky přenosky V podrezonanční oblasti. Přesněji, kompenzuje přenos chvění povrchu desky do anímací soustavy, avšak pouze v podrezonanční oblasti. Toto řešení současně může tlumit i strukturální rezonance ramene přenosky v oblasti vyšších kmitočtů a má další přednosti, které jsou všeobecně známé.Nevýhodou tohoto řešení v aplikaci na konvenční qramofonové přenosky je...

Bezkartáčový synchronní motor trojfázový

Načítavanie...

Číslo patentu: 257895

Dátum: 15.06.1988

Autori: Stolařík Milan, Krumpolc Eduard

MPK: H02K 21/14, H02K 21/08

Značky: motor, trojfázový, bezkartáčový, synchronní

Text:

...točivým momentem a s elektronickou komutací podle vynálezu je tvořen statorovým svazkem ł z listěného feromagnetického materiálu,po jehož vnitřním obvodě jsou pravidelně rozložena pásma jednotlivých fází statorového vinutí Q, která jsou na obr. 1 od sebe rozlišena různým vyznačením šrafování. Rotor 3 je rovněž vytvořen z feromagnetického materiálu a po jeho vnějším obvodě jsou v pravidelných rozestupech uspořádány čtyři póly A...

Způsob přípravy velmi čistého 4,4-diamino-1,1-diantrachinonylu v pigmentové formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257894

Dátum: 15.06.1988

Autori: Slavík Vlastimil, Švestková Jitka

MPK: C09B 67/14

Značky: 4,4-diamino-1,1-diantrachinonylu, velmi, způsob, čistého, formě, pigmentové, přípravy

Text:

...kyseliny, nebo může být zíekán rozpuštěním pigmentu v kyeelině sírové, v případech, kdy je žádoucí zlepšit jeho čistotu a fyzikální formu. Výhodne se používá k rozpuštěni, případně k desulfonaci, kyselina o konoenttaci, při které je pigment rozpuštěn i za normální teploty (z takto připraveného roztoku je možno filtrací odstranit nerozpustné nečistoty, zhoršující zpracovatelnost, jako např. písek apod.) a na koncentraci...

Zařízení pro ruční ohýbání trubek z kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257893

Dátum: 15.06.1988

Autori: Baloun Václav, Zahrádka Ladislav

MPK: B21D 7/02

Značky: ruční, materiálů, zařízení, trubek, kovových, ohýbání

Text:

...aby postavení obvodové drážky segmentu k opěrce odpovídalo průměru ohýbané trubky.Zařízení umožňuje vytvářet snadno přenosné sestavy pro ruční ohýbání trubek z kovových materiálů, různých průměrů a různých poloměrů chybu.zařízení je znázorněno na přiloženýoh výkresech, kde na obr. 1 je tvarovací segment, na obr. 2 je tělo tvsrovacího segmentu, na obr. 3 je čep pro připevnění tvsrovací vidlice. na obr. 4 je čep pro připevnění tvsrovacího...

Zařízení pro měření šířky pásu elektricky nevodivého materiálu, zejména textilního

Načítavanie...

Číslo patentu: 257892

Dátum: 15.06.1988

Autori: Novomeský Karel, Král Josef, Valenta Jiří

MPK: G01B 5/04

Značky: zejména, elektricky, zařízení, textilního, materiálů, měření, nevodivého, pásu, šířky

Text:

...vzájemně axiálně posunutých pružných kontaktů a je elektricky spojen s vyhodnocovaoím a napájecim zařízením.Výhody zařízení pro měření šířky pásu elektricky nevodivého materiálu, zejména textilního,podle vynálezu, spočívají zejména v jeho jednoduchosti a přesností, nezávisle na pevnosti okraje pásu materiálu a v jeho odolnosti vůči případným nečistotám.vynález bude dále podrobněji popsán podle připojenáho výkresu, kde na obr. 1 je znázorněn...

Diodové blokování tramvajových výhybek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257891

Dátum: 15.06.1988

Autor: Vykoupil Libor

MPK: B61L 11/08

Značky: blokování, tramvajových, diodové, výhybek

Text:

...přes diody vznikne na nich stabilizovaný úbytek napětí, dostačující pro funkci blokovacího relé.Výkonové diody umožňují zároveň napájení trakčních motorů vozidel v chráněné oblasti bez neqativního vlivu na funkci blokovacího relé, jehož činnost je zrušena samočinně až tehdy, když všechna vozidla s pantografovým odběrem proudu opustila výhybkový prostor, Zapnutím blokovacího relé dojde k rozpojení jeho klidového doteku, kterým se přeruší...

Filtrační komora průmyslového kapsového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257890

Dátum: 15.06.1988

Autori: Albrecht Martin, Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/04

Značky: kapsového, filtru, komora, filtrační, průmyslového

Text:

...s vyjímanou výztuží anebo jednotlivou kapsou lze vysunout nahoru i nosnou lištu. Kromě toho lze posunutím nosné lišty podle potřeby rozšířit otvor pro vyjmutí rozpěrné výztuže a filtrační kapsy. Po vysunutí první rozpěrně výztuže a kapsy lze postupně vyjmout další nosné lišty z filtrační komory a tak bez problémů odstranit celou vícekapsovou filtrační vložku. V případě zatvrdnutí prachu uvnitř kapes anebo ztuhnutí textílie následkem chemické...

Způsob čistění odpadních vod ze stavebních prací, zejména z vrtů a injektáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 257889

Dátum: 15.06.1988

Autori: Janda Václav, Šamal Oldřich, Záhumenský Ladislav

MPK: C02F 1/56

Značky: vrtů, čištění, prací, injektáží, odpadních, zejména, způsob, stavebních

Text:

...je možno z vyčištěné vody odseparovat.V první fázi procesu probíhá při prudkém míchání vody ve směšovacím prostoru perikinetioká fáze koagulace. Po přidání vysokomolekulárního flokulantu dochází pak při mírném samovolněm tangenciálním proudění v koagulačním prostoru k ortokínetické fázi koagulace, agregaci částic a jejich sedimentaci. Jemné částice, které nebyly odděleny koagulací a sedimentací. mohou být popžípadě odděleny filtrací.Intenzita...

Vřeteník s dvouvřetenovou revolverovou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257888

Dátum: 15.06.1988

Autori: Knapek Stanislav, Burian Zdeněk, Blažek Ivo

MPK: B23B 19/00, B23Q 1/08

Značky: dvouvřetenovou, vřeteník, revolverovou, hlavou

Text:

...vnitřní část gl zubové spojky je v záběru s pevnou vnější částí gl, spojenou s horizontálním vřetenem g, resp. s pevnou vnější částí gg, spojenou s vertikálním vřetenem 3 přes ozubený kuželový převod 1 a je ovládána přesouvačem 33, uspořádaným na jednom konci oboustranné pístnice 35, spojené s pístem gg hydtaulického válce gg. Druhý konec oboustranné pistnice gg slouží k ovládání koncových spínačů gg, 31.Těleso 1 dvouvřetenové revolverové...

Zařízení pro sledování přítomnosti a stavu materiálu ve fluidačním zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257887

Dátum: 15.06.1988

Autori: Doležel Zdeněk, Valenta Jaroslav, Neužil Lubomír, Koza Václav

MPK: G01D 1/18

Značky: zařízení, stavu, materiálů, přítomnosti, fluidačním, sledování

Text:

...který může obsahovat bud amplitudový nebo časový diskriminátor. Obvod g pro vyhodnocování střední hodnoty signálu je svým druhým výstupem gg spojen s prvním vstupem Al vyhodnocovacího obvodu A a svým prvním výstupem gł s prvním vstupem gł komparátoru Q střední hodnoty signálu.Výstup vyhodnooovacího obvodu 1 je spojen s prvním vstupem ll komparátoru 1, který je bud komparátoŕem variability, nebo komparátorem rychlosti kolísání signálu. Na...

Navaděč aparátů pro broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257886

Dátum: 15.06.1988

Autor: Medek Zbyněk

MPK: B24B 9/08

Značky: leštění, kamenů, aparátu, navaděč, bižuterních, broušení

Text:

...vůle mezi funkčním profilem nosiče a ohrysem aparátu a snižujese odpor při nasouvání aparátu do nosiče. Tím je podstatné sníženo poškozování korespondujících ploch nosiče aparátu a zcela zamezeno zasunutí aparátu mimo nosič nebo nezasunutí aparátu do nosiče v důsledku jeho opření o čelo nosiče, čímž je odstraněna prostojovost a poruchovost zařízení.Čepy naváděcích kladek jednotlivě osově i příčně ustavitelné umožňují přesné seřízení...

List pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257885

Dátum: 15.06.1988

Autori: Pospíšil Vítezslav, Mičík Miroslav

MPK: F16F 1/18

Značky: pružiny

Text:

...může být vytvořen středový výstupek, jehož šířka a poloha odpovídá šířce a poloze středového vybrání na protilehlé základné, přičemž jeho výška je k celkové síle listu 1/12 až 2/12.Provedení listu pružiny podle vynálezu umožňuje dokonalejší využití materiálu pružiny,připouštějíce vyšší namáhání listu pružiny na tlakové straně listu. Rovněž vzhledem k působení povětrnostních vlivů je navržený tvar oproti známým provedením výhodnější,...

Automatický dělicí přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 257884

Dátum: 15.06.1988

Autori: Bartušek Miloslav, Jeřábek Michal

MPK: B23Q 16/02

Značky: prístroj, automatický, dělicí

Text:

...západce gg je upevněna dvoustranná vačka 55, která je ve střídavém styku s prvním koncovým spínačem 31 a s druhým koncovým spínačem gg. Dělicí kotouč 2 je opatřen čelní vačkou gg, ovládající třetí koncový spínač gg. Propouštěcí kotouč łg je ve svém otáčivém pohybu brzděn hlavní čelístí gł a pomocnou čelistí 32, které jsou k němu přitlačovány brzdovou pružinou 35, jejíž síla je seřizována víčkovou maticí 55.Dělicí cyklus probíhá tak, že...

Vícevinuťový olejový vazební transformátor pro sítě 110 kV s izolovanou neutrálou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257883

Dátum: 15.06.1988

Autor: Richtr Josef

MPK: H01F 39/00

Značky: izolovanou, transformátor, neutrálou, olejový, sítě, vícevinuťový, vazební

Text:

...5, která jsou souosá. Kolmo k ose těchto vinutí je umístěno regulační vinutí §, a to uvnitř dolní části pracovního vn vinutí Q. Pracovní 110 kv vinutí 3 je vyvedeno na 110 kv průchodky g a g umístěné na hliníkovém víku Q izolační nádoby 33, pracovní vn vinutí g, stínící vinutí A a regulační vinutí Q jsou vyvedeny vn prüchodkami lg v hliníkovém dnu ll izolační nádoby g. Pracovní vn vinutí 3 a regulační vinutí Ž jsou zapojeny...

Bezkartáčový synchronní motor trojfázový

Načítavanie...

Číslo patentu: 257882

Dátum: 15.06.1988

Autori: Stolařík Milan, Krumpolc Eduard

MPK: H02K 21/14, H02K 21/08

Značky: trojfázový, bezkartáčový, synchronní, motor

Text:

...rozteče 2, vztažené nagvod rotoru 3.Pro zajištění požadované funkce bezkartáčového synchronního motoru podle vynálezu je potom nutné, aby velikost vzduchové mezery gĺ mezi póly 5 rotoru 3 a statorovým svazkem l byla po obvodě rotoru Q konstantní a fáze statorového vinutí 3 byly spojený do trojúhelníka.Bezkartáčový synchronní motor trojfázový podle vynálezu lze vytvořit v řadě variant provedení, jako například podle obr. 2, kde jeho rotor g...

Způsob tvarování vodorovných oblouků z úhelníkových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257881

Dátum: 15.06.1988

Autor: Jemelka Jaromír

MPK: B21D 47/04

Značky: oblouků, profilů, způsob, úhelníkových, vodorovných, tvarování

Text:

...jsou opatřeny po obvodu pží-. slušnou drážkou a znakem vynálezeckého řešení je, že se protahovâním současně ohýbají dve kusy uhelníkú, obrácených vůči sobě zrcadlově a to tak, že jsou postaveny na boční hranu a vrcholem profilu od sebe, přičemž se dutina vzniklé mezi ohěma úhelníky vyplní např. tvarovací vložkou.způsob tvarování vodorovných oblouků z ůhelníkového profilu je prováděn prostřednictvímběžných zářízení, které jsou vyráběny pro...

Redukční směs pro výrobu oceli se sníženým obsahem kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257880

Dátum: 15.06.1988

Autori: Mocek Jiří, Grigorjev Jiří, Kepka Miloslav, Polák Zdeněk, Skála Josef, Šíma Miloš

MPK: C21C 7/00

Značky: oceli, směs, redukční, obsahem, kyslíku, sníženým, výrobu

Text:

...vápenstého csF 2 A z S až 25 1 hmotnosti knrbidu vápníku cacz.Redukční směs podle vynálezu zaručuje, že redukční struske má dostatečně dezoxidační schopnosti, čímž se dosáhne zvýšení provozní jistoty při výrobě oceli. Přítomnost karbidu vápníku Cacz působí na snižování obsahu kyslíku v lázni podle reakce dané rovnicíý., CaF 2 fluorid vápenntý působí jako ztekucující složka.Přítomnost tekuté roztavené strusky z elektrické oblouková pece a...

Zařízení pro diagnostiku prohozu tryskových tkacích strojů zábleskovým zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 257879

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šidlof Pavel, Simon František, Šaroun Jiří, Škop Petr

MPK: D03D 49/50

Značky: zařízení, tkacích, strojů, prohozu, diagnostiku, zařízením, tryskových, zábleskovým

Text:

...obr. 1 je uvedeno blokové schéma zařízení pro diagnostiku prohozu tryskových tkacích strojů sestávající ze snímače l připojeného na zesilovač g. Výstupní signál ze zesilovače je přiveden na komparátor Ä, jehož výstup ovláda spouštěcí obvod A pro spouštění zábleskového zařízení Ž. Komparační úroveň se nastavuje komparátorem Q.Činnost zařízení je objasněna podle následujících obrázků. Na obr. 2 je znázorněn příkladný průběh signálu ze...

Roztok pro rozlišení ocelí s různým obsahem chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257878

Dátum: 15.06.1988

Autori: Konrád Vladimír, Bičovský Karel, Vavřinová Jana

MPK: G01N 33/20, G01N 31/22

Značky: oceli, rozlišení, chromu, roztok, obsahem, různým

Text:

...odstín nezávisí na obsahu chromu pod rozlišovací hranicí.Bylo zjištěno, že hranice rozlišení obsahu chromu není významně ovlivněna současnou přítomností ostatních legovacích prvků, které se v obvyklýoh ocelích s obsahem chromu běžně používají. Experimentalně byl vyloučen vliv uhlíku, manqanu, křemíku, fosforu, síry, niklu,mědi, molybdenu, kobaltu, zirkonia, titanu, nubia. Vliv vanadu a wolframu se projeví jako chrom o obsahu jedné...

Martenziticko-austenitická ocel se zvýšenou odolností proti selektivním druhům koroze a křehkému porušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257877

Dátum: 15.06.1988

Autori: Mazanec Karel Akademik, Hubáčková Jiřina, Kubelka Jiří, Číhal Vladimír

MPK: C22C 38/00

Značky: proti, selektivním, druhům, koroze, odolností, křehkému, zvýšenou, porušení, martenziticko-austenitická

Text:

...od 0,001 do 0,35 křemíku. od 0,01 do 0,30 manganu, od 0.0005 do 0,015 S fosforu, od 0,0005 do 0,015 t síry, od 0,0001 do 0,15 0 kyslíku. od 0,001 do 0,030 dusíku, od 0,4 do 2,0 molybdenu, od 0,001 do 0,035 I mědi, od 0,001 do 0,007 hliníku, od 0,0001 do 0,005 arsenu, od 0,0001 do 0,005 8 antimonu, od 0,0001 do 0,005 0 cínu, od 0,00001 do 0,005 vizmutu, od 0,00001 do 0,01 2 selenu, od 0,00001 do 0,003 t horu, od 0,001 do 0,005 E hořčíku,...

Snímač doletu útku vzduchových tryskacích tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257876

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šidlof Pavel, Škop Petr

MPK: D03D 51/34

Značky: tryskacích, vzduchových, snímač, strojů, tkacích, útku, doletu

Text:

...jedna senzorová překážka § (obr. 2 a 3. Na tuto působí naznačeným směrem zanášecí médium ll. Na senzorové překážce Ě snímače É jsou umístěny tenzometry 2, které jsou propojeny vodiči lg a lg s elektrickými obvody vyhodnocovací a napájecí soustavy. Deformace senzorovépřekážky 5 může být také zajištována např. indukčně, kapacitně nebo opticky.Podle dalšího příkladu provedení jsou V tělese 1 usazeny vedle sebe tři senzorové překážky Q snímače Q...

Způsob odstraňování těkavých nečistot z výševroucích a termolabilních látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257875

Dátum: 15.06.1988

Autori: Čepický Miloš, Tomola Libor

MPK: B01D 3/00

Značky: provádění, odstraňování, nečistot, způsob, výševroucích, těkavých, způsobu, látek, zařízení, tohoto, termolabilních

Text:

...do tlaku na vstupu do strípovací kolony. Tento interval je obvykle menší než 10 °K, takže teplota páry na vstupu do stripovací kolony je spolehlivěji určitelná z měření tlaku nebo kondenzační teploty ve vnějším prostoru výměníku než měřením ne vstupu do stripovací kolony.Množství stripovací páry je nezávislé na tlaku ve stripovací koloně a je dáno pouze průměrem trysky a tlakem ve vnějším prostoru výměníku.Na připojeněm výkresu je znázorněno...

Zařízení pro určení okamžiku dotyku závaží

Načítavanie...

Číslo patentu: 257874

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trunec Václav

MPK: G01L 25/00

Značky: okamžiku, zařízení, závaží, určení, dotyku

Text:

...měřený silový snímač, přičemž podstata měření spočíva v tom, že silový snímač se postupně zatěžuje závažími o předem známé hmotnosti. Hmotnost závaží se na silový snímač přenáší přes reverzor, jehož součástí je dolní příčka lg, k níž je připojeno svislé táhlo 1.Na rámu je uložena dosedací deska Q. Bud táhlo l, nebo dosedací deska É, je spřažena s nezná~Dosedací deska § je elektricky vodivě spojena s táhlem l, což je způsobeno stykem...

Sedadlo dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257873

Dátum: 15.06.1988

Autori: Růžička Jiří, Váchal Milan

MPK: B60N 1/02

Značky: prostředků, dopravního, sedadlo

Text:

...nebo šikmá, skloněná dolů směrem před sedadlo,přičemž může procházet v blízkosti středu neznázorněného volantu a prostorem opěrných ploch nohou pasažéra upravených na podlaze vozidla nebo prostorem ovládacích pedálů vozidla a poloměr gl křivosti zadní vodicí lišty 1 je větší než poloměr 3 křivosti přední vodicí lišty 5.V případě, že výsuvný čep É je zasunut V otvoru 1 rámu 1 sedadla, sedadlo se V zatáčkáchnevyklání. Jakmile je však čep Q...

Zapojení přístroje k měření diferenciální bioadmitance živých tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 257872

Dátum: 15.06.1988

Autori: Pantůček Pavel, Pantůček Antonín

MPK: A61B 5/04

Značky: zapojení, diferenciální, bioadmitance, tkání, prístroje, měření, živých

Text:

...srovnatelných přístrojů.vynález je popsán na připojeném výkrese.Přístroj k měření diferenoiální bioadmitance živých tkání obsahuje zdroj 1 napětí s konstantní amplitudou o dané frekvenci, na jehož výstup je připojen diferenciální obvod 2, na jehož výstupy se vzájemnou fázovou inverzí je přes první oddělovací kondenzátory É, 1 připojena soustava výstupních elektrod, jenž je připojena na měřenou živou tkáñ Q, 3, na níž je dále připojena soustava...

Zapojení bezpečnostního výkonového elektrického výstupního obvodu, zejména ochranného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257871

Dátum: 15.06.1988

Autori: Přikryl Lubomír, Kotouč Jiří

MPK: B26D 7/00, B26D 5/00, F16P 3/14...

Značky: obvodů, elektrického, zapojení, výstupního, výkonového, zejména, bezpečnostního, zařízení, ochranného

Text:

...provedení řídící jednotky ł, kontrolní jednotky A a signalizační jednotky É. Řídicí jednotka Ä je realizována částí jednočipového mikropočítače 12 DM 1, typu Intel 8748. První a druhý Výstup řídící jednotky ł jsou tvořeny vývody jednočipového mikropočítače gg. Kontrolní jednotka 1 je realizována částí téhož jednočipového mikropočítače âg a vyhodnocovacím obvodem Ag kontrolní jednotky 3. Vyhodnocovací 39 kontrolní jednotky 3 je spojen svým...

Řízený drenážně-závlahový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 257870

Dátum: 15.06.1988

Autori: Novotný Vladimír, Fídler Jiří

MPK: E02B 11/00

Značky: drenážně-závlahový, řízený, systém

Text:

...a zavírání dosavadních zdýmacích ventilů nebo hradítkových přepadů. Použití řízeného drenážně závlahového systému podle vynálezu umožní nejen využití vhodných dosavadních nebo nově budovaných, příp. rekonstruovaných drenážních systémů pro závlahové hospodářství. ale i využitelnost těchto systémů pro lepší hospodaření s vodou v půdním profilu. vynález tak přispěje velmi účinné ke zvýšení výnosů pěstovaných plodín.Na připojeném výkrese je ve...