Archív za 1988 rok

Strana 65

Spojka pro pohon vstřikovacích čerpadel vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257949

Dátum: 15.06.1988

Autori: Toman Zdeněk, Procházka Jan

MPK: F02M 39/02

Značky: pohon, spojka, motorů, vstřikovacích, čerpadel, vznětových

Text:

...motoru se změna úhlového nastaveni spojky a tim i změna předvstřiku provádí na hnáoi části spojky,kde-je na motoru špatná přís otupnost z hlediška obslúhujicihotpracovnikaäTyto nevýhody odstraňuje řešení podle~vyná 1 ézu,jehož pod-ÁVstatà soočívá v tom,že mezi hnaný náboj a čtvepcové 1 ame 1 y jsou~WŤ v 1 oženyyymezovaci podložky takové tloušřkyraby při sestàvenicelé hnané části spojky vznikla vů 1 e.mezi hnaným nábojem a...

Redukční ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 257948

Dátum: 15.06.1988

Autori: Vinopal Stanislav, Kubín Miroslav

MPK: F16K 17/30

Značky: redukční, ventil

Text:

...L, k jehož horní části je připevněno víko g, přičemž v tělese 1 a ve víku g jsou souose vytvořeny vstupní otvor 2 a výstupní otvor 1.2 Uvnitř tělesa A je na nákružku lg připevněn koš 5 s plnýmdnem žł, jehož vnitřní povrch je opatřen dvěma sedly ąg, mezi nimiž jsou v koši 5 vytvořeny dva boční otvory 5 g.Proti sedlům gg je uvnitř koše Ž uetavena dvousedlová kuželka Q, v níž jev podélném směru vytvořena průchozí dutina 1 a v jejíž střední části...

Bezpečnostní patní upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257947

Dátum: 15.06.1988

Autori: Starosta Zdeněk, Mamula Miroslav, Schauman Stanislav

MPK: A63C 9/08

Značky: bezpečnostní, upínač, patní

Text:

...tím, že jednoduchým vehadlem s klahdkou pozměňuje plýnule převod mezi silou na pod» patku a, silou pružiny. V průběhu nadzvedáivání podpatku se pře» vod plynule mění v závislosti na sklonu vahadla s poloze klad ky na dráze vypinacího segmentu. Tímto uspořádánim je dosaženodostatečně dlouhé dráhy elasticity, při vysoképřítlečné sile na podpatek v základní poloze - přiťlačeni k lyží. Praktickým düdsledkemdýřešení je dossšeni optimálnýho...

Elektrická odporová pec pro výrobu skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 257946

Dátum: 15.06.1988

Autori: Pekař Jaroslav, Šmíd František, Šmejc Milan, Nešpor Jaroslav

MPK: C03B 5/02

Značky: sklenených, elektrická, výrobu, odporová, vláken

Text:

...ná 1 kg utąvené sklovinyo . Veazením topného člénu do horní části vaničky se snižuje teplotní namáhání-bočních etěn pece Perforace oohrannä vložky à tavícího členuj její velikost a opolohà chrání V vplášř pece v místě tavení ekloviny. Uvedená opatření vedou ke zvýšení životnoeti peóe a snížení propalu platino~ WÉ vého nebo platinrhodiového materiálu, ľeoe podle vyná 1 ezudoVvje možno využít pro jednoetupňové tažení vlákna a při použití...

Zařízení pro vytápění a větrání vnitřního prostoru elektricky poháněných vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257945

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kraus Vladimír, Hladký Vratislav, Šavrda Miloš

MPK: B61D 27/00

Značky: vytápění, vozidel, větrání, vnitřního, elektricky, poháněných, zařízení, prostoru

Text:

...elektrické energie. Funkčně je zařízení výhodné v tom,3 pže vytápění 1 větrání se děje jednín společným zařízením a zmenšuje se tak počet dílů, což snižuje váhu, pracnost technologic kou nâročnost. V celém zařízení je prakticky jeden.točivý stroj. jVytápěcí a větrací vzduch je přivâděn do dýchací zöny cestujíě cích. Spojsním funkce rozvâděcích výdechových kanálů u stropuvozidla se zjednodušilo připevnění osvštlovacích těles,...

Obracení zařízení tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257944

Dátum: 15.06.1988

Autor: Sirsch Miroslav

MPK: B65G 57/08

Značky: obracení, zařízení, tyčového, materiálů

Text:

...práce, snížit spotřebu el. energie aÉlepšit pracovní prostředL-Příklad provedení obracecího zařízení tyčového materiálu. je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je nakreslen řez obracecím zařízením V základní poloze, na obr. 2 je obracecí zařízení znázorněno při obracení tyčového materiálu v okamžiku,kdy se obě ramena začínají otáčet synchronně a na obr. 3 v okamžiku, kdy se obě ramena přestávejí otáčet synchronně.V Na...

Skříňová ozvučnice pro reproduktorové soustavy, způsob její výroby a zařízení k provádění způsobu výroby skříňových ozvučnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 257943

Dátum: 15.06.1988

Autor: Janda Jiří

MPK: H04R 1/28

Značky: zařízení, její, způsobu, provádění, soustavy, výroby, ozvučnice, způsob, ozvučnic, skříňových, reproduktorové, skříňová

Text:

...zanikla, avšak v rozměrově nejmenší a nejlevnější cenové třídě stále převažuje. Proti velkoobjemovým-3 výliakům z plaetů mluví především značná investice do výrcbního zařízení a poměrně dlouhý výrobní cyklue. Značná spotřeba-energie na ohřev e chlazení lieovaoích forem neúměrně vzrůetá pri ailnějěích etěnéch výlieku, které jeou nezbytné pro potlečení nežédoucích vibrací. Ani silně nedouvane etrukturní p 1 asty,např. dvoueložkově...

Skříň přívodů elektromotoru velkého výkonu v nadpodlažním nevýbušném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257942

Dátum: 15.06.1988

Autori: Benda Břetislav, Rakušan Milan, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav

MPK: H02K 5/22

Značky: přívodů, velkého, skříň, elektromotorů, provedení, nevýbušném, nadpodlažním, výkonu

Text:

...příkladnê provedení dvou ~skříní přívodů podle vynâlezu, jimíž je opatřen vysokonapětovýelektromotor velkého výkonu e dvojím statorovým vinutím, který je na obr 1 znázorněn v čelním pohledu a na obr. 3 v bokorysu,Na obr. 2 je zakreslen jeden odpružený konecjeho propojovacíhokskříí 4 zakreslenêho elektromotoru v.nadpod 1 ažnímnevýbuš něm provedení je v obou spodních rozíćh jedné evê boční stranyopatřenačtyřhranným otvorem, k němuž je...

Zapojení vstupní desky mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257941

Dátum: 15.06.1988

Autor: Bydžovský Jan

MPK: B06F 3/04

Značky: zapojení, mikropočítače, vstupní, desky

Text:

...prvků vlastního lineárního obrazového snímače. Pro zpracování signalu o vybočení je použito nové zapojení elektronických obvodů ktoréjsestává ze známých obvodů. Jejich kombinací se však dosahujea) informaci z měříče do interfaeeové desky je možno přenášetAseriově pouze jedním vodičom. V ćitačí se tato informace převádído binérního paralelního kőduxj b) Snímač je ve vlastním měříči elektronicky rozdělen na oblastikrajním oblastem odpovídají...

Zapojení bezkontaktního měřiče příčného rozměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257940

Dátum: 15.06.1988

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01B 5/10

Značky: zapojení, měřiče, příčného, rozměrů, bezkontaktního

Text:

...łgsnímkový obvod QÄ, jehož vstup je připojen na výstup řídioího osoilátoru 59. Nepětová výstupy g snímkového obvodu Qg jsou připojeny na vstupy rozdělovacího obvodu 2 Q,.jehož oba výstupy jsou připojeny jednak na vstupy blokovacího obvodu go, jednak na vstupy budícího stupně §§. První výstup lineárního obrazového snímače gs je přes první zesilovač A obrazového signálu přić pojen-na první vstup prvního komparátoru gł obrazového...

Zařízení pro měření tloušťky stlačitelných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257939

Dátum: 15.06.1988

Autor: Čekan Jiří

MPK: G01B 3/38

Značky: materiálů, zařízení, tloušťky, měření, stlačitelných

Text:

...Do komory zasahuje plunžr opatřený horní čolistí směřující proti dolní čelisti spo jené s pohybovým šroubem. Tento je uložen v matici v dolním ramenu třmenu.Odstraněním gravitačního zdroje sí 1 ynamísto kterého je zdrojem pohybový šroub,jehož síla je změřitelná stlačením média v komore je zaručeno spolehlivá vzájemné porovnatelné a jednotné získání hodnot o stlačitelnosti materiálu známou silou v jakékoliv poloze.Příkladné provedení...

Regulační zařízení teplokapalinového topení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257938

Dátum: 15.06.1988

Autori: Truhlář Václav, Kořínek Jiří, Leimer Jaroslav, Brožek Jaromír

MPK: B60H 1/04, F16K 3/08

Značky: teplokapalinového, zařízení, topení, regulační

Text:

...tčlesem jeden celok.Do podstaty vynálezu spadá též to, že v první komoře a v druhé komoře jsou vytvořeny radiální výatupky,.na které v otevřeném stavu regulačních uzavíracíoh segmentů dolćhá radiální přepážko. Přitcm radiální výška těchto výetupků odpovídá výšce výřezů provedených v uzavírecích segmentech a jejichž okraje tvoří dorazy pro omezení otočnćho pohybu regulačního ělenu.Podle vynálezu je též výhodné, provést radiální výstupek...

Kovokeramický třecí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 257937

Dátum: 15.06.1988

Autor: Spáčilová Josefína

MPK: F16D 69/02

Značky: třecí, materiál, kovokeramický

Text:

...praškové metalurgie podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 45 až 55 hmot. mědi (ou), 2 až 5 nmot.oinuo(sn), 0,1 až 10 hmot. železa (Fe). 7 až 13 hmot.grafitu (C) a 15 až 35 hmot.Základní výhodou tohoto materiálu je zvýšená otěruvzdornost při dostatečně vysokém součiniteli tření a dostatočné stabilita v různých teplotníoh podmínkách. Vhodnou kombinací základní kovové kostry se složkou kluzní (C) a třecí...

Přední hnací náprava motorových vozidel, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257936

Dátum: 15.06.1988

Autor: Fišer Jaroslav

MPK: B60B 35/12

Značky: hnací, motorových, zejména, přední, náprava, vozidel, traktoru

Text:

...a řeší odpružení, včetně utlumení rázů a víbrací, přední hnaeí.náprava motorových vozidel, zejména trektorů podle vynálezu tím, že přední hnecí náprava spojená s vlečnou tyčí je umístěna za motorom, pod náhonovým hřídelem vedeném ke skříní pevodového uzlu. Vlečná tyč je kloubově uložena lv kulovém ložisku spojeném a rámem traktoru. Příčná síly na nápravuzachycuje kyvná páka spojení à přední hnací nápravou a s rámem. Odpruženi je provedeno...

Elektromagnetický zkušební stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 257935

Dátum: 15.06.1988

Autor: Vobořil Jiří

MPK: B06B 1/04, G01N 3/08

Značky: elektromagnetický, zkušební, stroj

Text:

...napínacím elementem.Ve vodorovné.ose listová pružiny oválného tvaru, která je kol-í má na svislou osu elektromagnetických budičů, je listová pruži~ na ovélného tvaru opatřena úchyty pro umístění na základ.Ełektromagnetleký büéäč as tvoàen posndu deskou stavitelného rámu,na níž je umístěn elektromagnet. Proti elektromagnetu je umístěna kotva připevněná na buzené desce, která je nejméně dvěma stavitelnými pružnými členy uchycenaNového a...

Zařízení pro zkoušení funkce hlídače nosných lan výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257934

Dátum: 15.06.1988

Autor: Jiřík Jaroslav

MPK: B66B 3/00

Značky: výtahu, hlídače, funkce, zařízení, nosných, zkoušení

Text:

...segmenty dostatečně podloąžena. Uvolněné lano pak musí působit na hlídač lan tak, že dojde k přerušení řídícího obvodu výtahu. Vhodné je volit výšku podkládacích segmentu takovou, aby zkoušené lano bylo natolik uvol.něno, že může být vyjmuto z drážky hnecího lanového kotouče. Ta- Řková situace dostatečně simuluje stav jeho nadměrného prodloužení,uvo 1 nění nebo přetržení. Tuto situaci lze také navodit použitím dvou zařízení pro zkoušení...

Poloautomatický závěs pro manipulaci s dílci s průchozím vodorovným manipulačním otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257933

Dátum: 15.06.1988

Autori: Bílek Josef, Šiffner Pavel, Koudelka Josef

MPK: B66C 1/62

Značky: vodorovným, průchozím, otvorem, závěs, poloautomatický, dílci, manipulačním, manipulaci

Text:

...polohy nad manipulační otvor.Po dosednutí závěau na dílec se závěs samočinně nevře,t.J.nasunou se nosné čepy do manipulačního otvoru a vazač pouze pomocí lehkého svorníku a matice jejich vzájemnou polohu zàjistí.KVuvo 1 něni závěsu po osazení dílce při montáži vazač pouze uvolni metici a vysune svorník a závěs se při zdvihu jeřábu samočinně rozevře a tím se uvolni od dí 1 ce.K této činnosti.prováděné z montážních plošín ve výškách,postačí...

Úložná konstrukce zejména pro přepravu dlouhých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257932

Dátum: 15.06.1988

Autori: Gottfried Zdeněk, Koudelka Josef

MPK: B60P 7/12, B60P 3/40

Značky: prepravu, dílců, zejména, dlouhých, konstrukce, úložná

Text:

...v nárysu a obr. 4 uvádí zadní nosnou konstrukcí v boPřední nosné konstrukce, podle konkrétního provedení předmětu vynálezu, sestává ze dvou podélných nosníkü l, na kterých je přivařen příčný nosník g.iK příčnému nosníku g jsou pomocí předních přestavitelných čepů 5 připevněny přední přestevitelné opěry Q. Cela konstrukce je k přednímu nosnému rámu návěsu.připevněne svorníky ina konzolami Q, které jsou montážně přivařeny k přednímu...

Radiální jednokřivkový hydromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 257931

Dátum: 15.06.1988

Autor: Albrecht Zbyněk

MPK: F04B 1/04

Značky: jednokřivkový, radiální, hydromotor

Text:

...1 uložena klikg g a písty 1, jenž jsou euvně e otečně svoji válcovou plochou g uleženy ve válcových pouzdrech ž, uspořâdaných v radiálních otvorech 32. Tato válcová pouzdra 2 jsou na svém povrchu opatřena osazením gg a přírubou Q se souetavou přepouštěcích otvoru gł, procházejících přírubou Q, přičemž vnější průměr gg válcověho pouzdra Ž je větší než průměr gł rozšíření gg pístu A. V rámu L jsou současněuspořájdány přívodní kanály...

Elektrická zarážka žakárského brda tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257930

Dátum: 15.06.1988

Autori: Navrátil Zdeněk, Urbánek Miloš, Šulc Michael

MPK: D03D 51/26

Značky: elektrická, zarážka, tkacího, žakárského, stroje

Text:

...tím, že je vytvořena detekčním členem, nehybně uloženýmpod závažíčky v jejich nejnižší poloze při otevřeném prošlupu, kte-ílČrýžto detekční člen je při styku se závažíčkem při přetrhu neboj° uvolnění řadící šnúry zdrojem ovládacího signálu pro změnu stavu d elektrického obvoduvypínacího ústrojí sťrojeoV Podle jedné varianty jsou do elektrického obvodu vypínacího ústrojí zapojena Jednak závažíčke přes elektricky vodivou smyčku,umístěnou na...

Způsob stanovení rozměrů výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257929

Dátum: 15.06.1988

Autor: Petr Jan

MPK: G01B 21/00

Značky: způsob, výlisků, stanovení, rozměrů

Text:

...vytváří prováděnim logických funkcí VÝ 1 stupni signály tak, že v posloupnästi stavů 1 isuje vytvořeh také stav charakteristickýpoklesom tvâřecího tlaku na hodnotu ste-4 novenou podle požadované přesností měřenívrozmezi nula až 20mximálni hodnoty použitého tvářaciho tlaku, přičemž tvářecí ná stroj se nepřestal výlisku dotýkàt. Tento stąv 1 zu vytvořit jak samotnou kombinaci 1 ogických.stavů prvků hydraulické soustavy li-stém vytváří stav...

Zařízení pro pohon vývodového hřídele traktorů a samojízdných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257928

Dátum: 15.06.1988

Autori: Rásochová Hana, Grečenko Alexandr, Dajbych Jiří

MPK: F16H 3/26

Značky: pohon, zařízení, vývodového, hřídele, traktoru, samojízdných, strojů

Text:

...hří jdelem g a pojezdovým hnacím hřídelem Q. Motorový hna ci hŕidel g může být přes vypínaci spojku 5 vyveden von jako motorový vývodový hřídel §. Motorový hnaoí hřídel g je opatřen prvním hnacím ozubeným kolem Q,které je prostřednictvím vloženého ozubeného kola 1 v záběru s prvním hnaným ozubeným kolem §, uloženýmu otočné na nosném hřídeli g a spojeném s prvním hnacím převodovým koĺem lg. V řaditelném záběru je s ním volitelně převodové...

Samosvorná nástrčná hlavice klíče

Načítavanie...

Číslo patentu: 257927

Dátum: 15.06.1988

Autor: Švejnoha Josef

MPK: B25B 13/06

Značky: klíče, samosvorná, nástrčná, hlavice

Text:

...bezpečnoeti. Samosvorná nástrčná hlavice může být svým čtyřhrenem řeěene tak, že nevezuje na normalizo vane rozměry eedy náetrêných hlavic kličů nebo soupravy poei k 1 oveče,krouticiho momentu a plně využívá výhod, vyplývajicichv z obou sad kličů e stává ee Jejich součástí, čimž se zvyšujeNa připojených výkreeeoh je v přikledném provedeni sche~ Amatickyvçnézorněno použití vynálezu samoevorné nástrčné hlavice kliče. kde na obr. 1 je v náryee...

Sklápěcí zařízení kola podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257926

Dátum: 15.06.1988

Autori: Vejmelka Petr, Brnušák František

MPK: B62D 63/04

Značky: zařízení, sklápěcí, podvozku

Text:

...Alaoe s timto zařízením je jednoduchá a umožňuje, aby jeden pracovníkpobsluhy bez rizika úrazu provedl připojení nebo odpojení vozlkuvo velmi krátké době. U zařízení neni použito hydraulické neool elektricke ovládání jistioiho mechanismu. takže je výrobné nenáročné laoiné a může pracovat 1-ve stiženýoh podmínkách bezvlivu na okolnt teplotu. Na funkci zařízení rovněž nepůsobi o třesý, případně i silné nárazy, ke kterým může dojít-při...

Rozbrušovací pila na profilové plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257925

Dátum: 15.06.1988

Autor: Tejral Miroslav

MPK: B23D 47/02, B24B 27/06

Značky: plechy, rozbrušovací, profilové

Text:

...k dělení profilových plechů všech dodávaných rozměrů, tlouštěk ii použitých materiálů včetně nekcvových a o jakékoli velikosti a výš- e ce vlny. Velikost, hmotnost a mobilnoet rozbrušovací pily unožňujejejí snadnou přepravuv na místo pracovního nasazení. uplatní se zejména ve stavebnictví k dělení profilových plechů pro střešní a ob vodové plášte, podhledy, bednění, dělicí příčky a podobně, přímo na etąveništi. Provedený řez je tak hladký...

Zásobník pro zakládání a vyjímání plochých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257924

Dátum: 15.06.1988

Autori: Konečný Jan, Voldán Karel, Zvěřina Pavel, Jakl Jiří

MPK: B65G 60/00

Značky: dílců, zásobník, vyjímání, zakládání, plochých

Text:

...horní části nosné konstrukce 5. V podpčráoh 2 jsou zalleován válcové narážky 2 e pružiny Z tlačí podpěry do zěkladnípolohy, která je stavitelné pomocí dorazovýoh äroubů §. V dolní öáetl nosné konstrukce § jsou upevnäny dvě zvedaoí lišty ll a držáky lg a čepy lg nesoucí otočnä uložené výkyvná Iegmenty lg s plochým 1 vačkaml-lg kosodelníkového průřezu. romooí pružin lg jsou výkyvně segmenty l 4 tlačeny do základní polohy, která je zejištována...

Zařízení pro regulaci otáček hydrostatického převodu, zvláště pro pohon bubnu domíchávače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257923

Dátum: 15.06.1988

Autori: Leiter Augustin, Nevrlý Josef, Vlach Igor

MPK: F16H 39/04

Značky: zvláště, pohon, bubnu, regulaci, otáček, zařízení, převodů, hydrostatického, domíchávače

Text:

...lg hydraulic ké kapalíny. Regulační hydrogenerátor łje prvním a druhým por trubím g, itepojen e hydromotorem g. pohánějícím nezakreslený buben domíchávačeZařízení pro regucí otáček nydroatatíckého převodu pre-d cuje náe 1 edovněHydraulíckým ovládačom gg se zvolí regulačníýtlak v prvním řídícím potrubí gg, Píst § se přestaví doprava.přičemž jeho zdvíh,e tím 1 zdvih regulační páčky §, nastavujícíí geometrický objem regulačního...

Prostředek pro legování oceli dusíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257922

Dátum: 15.06.1988

Autori: Malinský Václav, Líška Miroslav

MPK: C21C 7/00

Značky: oceli, legování, prostředek, dusíkem

Text:

...1 ad.dusikatý feąJpchrom, dusí katý fegpmangan a duaikatý feą 9 vanad, ale nevýhodou tohoto dosavadního legovánídusíkatými fegJoslitinami.jaou však výsoképořizovací náklady těchto legovacich přisad.2 Nyní bylo zjištěno, že jàko legovacihoprostředku pro legováni roztavené oceli dusikem lze použít diamidu kyseliny uhličlté o chemickém vzorci NH 2 C 0 NH 2, což je i podstatou vy. nálezu.Diamid kyseliny uhličité se dosud používá v řadě...

Zapojení rozvodu vody s aktivací chemického upravovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257921

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šíp Lubor, Jelínek Miroslav

MPK: C02F 3/12, C02F 5/00

Značky: chemického, zapojení, upravovače, rozvodu, aktivací

Text:

...studené vody. Na výstupu termostatické baterie 1 je první delektromagnetickjíventil g, na jehož. výstup je připojen chemický upravovač l průtokového typu. Paralelně k termostatická baterii 1 a prvnímu elektromagnetihckému ventilu g je napojené druhý elektromagneticky ventil 1 gs průtokovou clonou 2(). V Vývod 19 chemického upravovače l je napojen na hlavní průtokovou část trojcestného elektromagnetického. ventilu ji, na jehož první...

Soustava pro centrální pérování motocyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257920

Dátum: 15.06.1988

Autor: Kulhánek Jaromír

MPK: B60G 7/00

Značky: centrální, motocyklů, soustava, pérování

Text:

...ve velkém rozsahu a přizpůsobit tak provoznim podminkám. Oproti jiným řešením jsou prvky pákového mechanismu posunuty bliže k těžišti stroje, jsou změněny neodpružené hmoty, což společně s výrazně progresivní charakteristikou pérování slibuje lepšívelký zdvih pružiny, čímž jsou potlačeny problémy s nákladnou výrobou přesné pružiny, která musi pohlcovat velké síly při malém zdvihu. Velký zdvih pružiny dovoluje použit pružici jednotku z...

Systém se stabilní soustavou kanálů a teplosměnným trubkovým roštem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257919

Dátum: 15.06.1988

Autori: Michalička Jiří, Pačes Jiří, Michalička Ladislav

MPK: F25C 3/02

Značky: systém, teplosměnným, roštem, soustavou, stabilní, kanálu, trubkovým

Text:

...téměř zdarma, pouze je třeba zajistit pohon cirkulačního čerpadla.Po doplnění několika automatizačních. 4prvků je u systému možný i automatický provoz. Také pořizo vecí náklady jsou velmi malé, vzhledem k tomu, že většíčást systému je již instalovánao.vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na pŕíkladuprovedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. je schematicky znázorněn systém podle vynálezu.Pod činnou plochou nezastřešeného zimního...

Edometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257918

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šťastný Jaromír, Brůha Petr

MPK: G01N 15/08, G01N 33/24

Značky: edometr

Text:

...257918že vedený pist nedosedá v počátku zkoušky na vzorek zeminy celou plochou a následný posun pistu neni relevántni změně výšky vzorku., stejně jako u předchozich známých typů edometrů, je i u Bishopova edometru vzorek zeminy stlačován jen shore proti pevné základné, což vyvolává ve vzorku značné nehomogenni napjatost, negativně ovlivňujici celkovou hodnotu stlačitelnosti vzorku.Uvedené nevýhody odstraňuje edometr podle vynálezú, jehož...

Zařízení pro zvedání kalového čerpadla ze sedimentační nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 257917

Dátum: 15.06.1988

Autor: Mertl Zdeněk

MPK: E03F 1/00

Značky: zařízení, nádrže, čerpadla, zvedání, sedimentační, kalového

Text:

...výtlačenám potŕubi by se však zvyšovala výtlačná výška čerpádla a teleskopické či navinovatelné výtlačnépotrubí přináší jíné technické problémy (těenění, tvorbu ůead, ekokové změny průtočného průřezuapod.).většinu uvedených nevýhod odstraňuje zařízení pro zvedění kalového čerpadla podle vynálezu. Zařízeníeestává z pákového mecbanísmu opatřeného protizávažím, který je kyvně uložen V nosné konstrukcí a spojen e přímočarými ovládaćími notory....

Zařízení pro ohřev a tvarování termoplastických fólií nebo desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257916

Dátum: 15.06.1988

Autor: Zatloukal Jan

MPK: B29C 51/18

Značky: zařízení, fólií, ohrev, tvarování, desek, termoplastických

Text:

...vhodně zasunutých do materiálu za ~ betpcčujícího vysokou tepelnou akumuleci, tepelné izolace, přio čemž tento je opatřen uzevíratelnýmí dny posuvnými vo vedeních,kde vysouvání e zasouvání dna.je zajištováno mechanísmem s využitím spŕáhel e úchytů. pNové kombinace konstrukčních prvků, která tvoří topnýeyst 6 m u vakuových strojů, kdy topný systém vyjíždí vzhůru, zsjiětuhe mínimální energetickou spotřebu, nebot bočnímu úniku enřgieA. brání...

Epoxidová zapouzdřovací hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 257915

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kolman Bohumil, Zamastil Jaroslav, Jirůtka Vladimír, Makovička Jan, Plíva Jiří

MPK: C08L 63/00, C08K 3/20

Značky: hmota, zapouzdřovací, epoxidová

Text:

...použitelné.Jedním ze základních požadąvků na vlastnostiízapouzdřovací hmoty je nízký obsah polaxizovetelnýcha hydxolyzovatelných iontů a nsreagovaných polázních skupin. Nejäkodlivější je obsah iontů alkalických kovůa amoniově ionty velmi kritický je též obsah halogenidových iontů.Kontaminace zapouzdřovaoí hmoty těmito ionty působí spolu s vlivem teploty a předpětí nebo vlhkosti nežádouoí ovlivnění přeçhodu polovodiče a parametrů...

Číslicový ampérmetr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257914

Dátum: 15.06.1988

Autor: Filip Aleš

MPK: G01R 33/24, H03K 13/20, G01R 19/00...

Značky: číslicový, ampérmetr

Text:

...kmitočtoměr . gg je přes nizłofrekvenční generátor 2 připojen k měřicí civce 2. - . ÁWFunkce čielicového ampérmetru podle vynálezu je následují W oi. Nejdříve voda protéká silným stacionárnimhomogennIm magne-3 tickým pclem polarizétcru 55 kde v ní vzniká nerovnovážná jaderná polarizace. Spojovací trubíci 2 protéká.po 1 arizovaná vode přes primární převodník ł do enalyžétoru jaderné magnetické rezonance. V dutině g primárniho převodnĺku...

Stejnosměrný ampérmetr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257913

Dátum: 15.06.1988

Autor: Filip Aleš

MPK: G21K 1/12, G01R 19/00

Značky: stejnosměrný, ampérmetr

Text:

...dva vysokofrekvenční generátory łg, dva detektory łä, dva nízkofrekvenční zesilovače ł 1.aÁ dvoupeprskový oociloskop ł§.vModuląéní cívky łg umistěné mezipőly Q magnetických obvodů g~ag jsou připojeny přes reostaty łlik nízkofrekvenčnímu geñerátoru łł a rovněž k horizontálnimvvstupům dvoupeprekového osci 1 oskopuł§. Vertikéiní vstupy dvou~.paprskového oscíloskopu łž jsou spojeny s výstupy nízkofrekveně 257913ních zesílovačů łg. Regietreční...

Ampérmetr pro měření velkých stejnosměrných proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257912

Dátum: 15.06.1988

Autor: Filip Aleš

MPK: G01N 19/00, G01K 1/12

Značky: měření, proudu, stejnosměrných, ampérmetr, veľkých

Text:

...obr. 1 Je uvedene funkční uspořádání přístroje a na obr. 2 a 3 Jsou nakreeleny příčné řezy primárními převodníky.Ampérmetr obsahuje sériové spojený první a druhý primárníy převodník ł a g válcového tvaru s excentrickými«válcovými dutinami 1. Oba primární převodníky ł a g Jsou vyrobeny z nemagnetického materiálu. Jsou umistěny v prostoru paralelné svými podélnými osami,a to tak,že magnetické indukce homogenního...

Léčebný přípravek na bázi antibiotika a-nebo chemoterapeutik

Načítavanie...

Číslo patentu: 257911

Dátum: 15.06.1988

Autori: Pírko Jaromír, Mašita Artur, Smékal František, Bárta Miroslav, Kruf Miloslav

MPK: A61K 35/36

Značky: antibiotika, chemoterapeutik, léčebný, bázi, a-nebo, přípravek

Text:

...ktoré so postupně uvolňjí z ochranného filmu rozpustného kolagenu.Tento kolagon ífi 1 m rovněž umožňuje dlouhodobé postupnéuvolňování léčivých komponent,a tímdochází k vyššímu léčeönému efektu. Kolagen současně představuje nutrič~ ní zásobu aminokyselín pro regeneraci poškozené tkáně a urychluje hojeni. . Léčebný přípravek podle vynálezu byl s úspěchem klinicky vyzkoušen ve formě zásypu pžš veterinérním použití. Výsledky potvrdiiy,že...

Ovládací impulsní zařízení listových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257910

Dátum: 15.06.1988

Autori: Zatloukal Radomír, Illa Jan, Zadrabaj Štefan

MPK: D03C 3/20

Značky: strojů, impulsní, zařízení, ovládací, listových

Text:

...1 a opačným koncom na dvouràmenné páce Q. Zařízení je dále opàtřoné dorszy Á a aretačním pravítkom àg, ktoré Jsou spojené s kostrou strojo. První rameno dvouramenně páky E Je opatřeąo k 1 adioouAł, dosedaJící vo své spodní poloze ná nezñázorněný hák silové. čäszi listovćho stroje. K rámu ovládacího impúlzního zaříze 257910ní Jsou připevněny-elektromagnety łg, jejichž jader se Jedqnotlivě ootýkadí nezavěšeně konce nárazných Jehel g. Druhá...