Archív za 1988 rok

Strana 64

Způsob stimulace mlékařských mikrobiálních kultur

Načítavanie...

Číslo patentu: 243989

Dátum: 01.07.1988

Autori: Lorke Horst, Böcker Aibert

MPK: C12N 1/20

Značky: způsob, kultúr, mlékařských, stimulace, mikrobiálních

Text:

...stimulačního preparátu podle vynálezu a)vylisovaná a přefiltrovaná štáva z vojtčšky se vakuově zahustí na troj až čtyřnásobný obsah sušiny,upraví se pH na hodnoty 58 až 6,5 3 vysterilizuje .Takto připraveny stimulační preparát lze uchovávat ve sterilních nádobáchb)průmyslově vyráběný sušený bílkovinný koncentrát z vojtěšky se rozetře v třecí misce,přelije trojnásobným objemem vody a nechá 10 minut vyloužit.Po přefi 1 trování je stimulační...

Manžetová ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243988

Dátum: 01.07.1988

Autor: Ritschel Werner

MPK: F16J 15/56

Značky: ucpávka, manžetová

Text:

...si nebrání ve vzájmněm pohybu, Jeden z pružnýoh elementů je levotočivá pružina e druhý z prnžných elementů je prevŤŤ Aivá pružina. Tim se zemezí vzájemnému ovlivňování pružnýehieĺenentů. Šířka prstencovýoh částí těsnícíoh manžet se eěrem k pŕítlečným kronžkům zmenšuje, čímž se dooílí rovnoměrně zetížení menžet.Na připojeněm výkresu jsou znäzorněny dva příklady provedaní menžetové uopávky podle vynálezu, kde na obr.1 je znázornüno uspořádání...

Ucpávka s klínovými těsnicími kroužky pro posuvný pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 243987

Dátum: 01.07.1988

Autori: Melvin Lawrence Sherman, Johnson Michael Ross

MPK: F16J 15/56

Značky: klinovými, těsnicími, kroužky, pohyb, ucpávka, posuvný

Text:

...v horších nazeoíoh podmínkách, při vyšších teplotách a v korozivníoh kapelínúoh. Vzhledem k uopívkán s těsnícími kroniky přitlečovanýni pryšovýlí kroužky má zejména vyšší životnost, zatíšitolnost e teplotní e ohmiokou odolnost a menší oitlivoet na vyoeení plnnžru nebo píetnioe.Na přípojenću výkreeu Jsou znázornšny tři příklady pro~ vedení uopívky podle vynúlezu, kde na obr.1 je znúzornšna uopávka v řezu e centrální prnžinou, na obr.2...

Zařízení k úspornému způsobu výroby maltovin a cihlobetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243986

Dátum: 01.07.1988

Autori: Hartkopf Heinz, Kauer Pavel, Schaub Fritz, Kauer Miroslav, Schleicher Oskar-hans, Hadler Malcoim Ronaid

MPK: B28C 9/04

Značky: zařízení, cihlobetonu, způsobu, úspornému, maltovin, výroby

Text:

...pohonných hmot a pracovních sil. Dále ve zlepšení životního prostředí,nehÍ se sníží prašnost, hlučnoet a exhalace plynů a i náklady na ůdržbu komunikací tím, že hlavní sta~ vebí materiál se získává přímo v místě výstavby.Pro doeažení jakosti maltovin a cihlobetonu podle ČSN se provádí vyhodnocování drtí a podle konkrétních výsledků se k určenému množství drtě přidává určité pojivo s příslušným množstvím vody a popř. dalších...

Náhon pro malou vodní turbinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243985

Dátum: 01.07.1988

Autor: Straub Henner

MPK: E02B 9/02

Značky: vodní, náhon, malou, turbinu

Text:

...umístěním vodní turbiny v nížiněi přičemž je spodnívýtok z hráze propojen s turbinou speciálním kanálem, respektive potrubím, s velkým spádem. Energeticky nevyužité zůstavaňí vodní toky s menším spádem, kde nelze vytvářet velké vodní hráze s dostatečnou výškou hladiny.Výše uvedené nedostatky pro Šíršíenergetické využití vodních toků odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstatou je uzavřený vodní kanál umístěný pod vodní hladinou...

Sposob úpravy spracovateľských vlastností polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243984

Dátum: 01.07.1988

Autori: Roseland Hermann, Takahashi Junya, Diekmann Herbert, Süssenbeck Heinrich, Kamoshita Katsuzo, Kato Toshiro, Breuer Hermann

MPK: C08F 110/06

Značky: vlastností, úpravy, spracovateľských, polypropylénu, spôsob

Text:

...s obsahom hydroperoxidických skupín 2,37.103 mel/kg polypropylénu sa pripravil oxidáciou práškového polypropylénu v kysliku obohatenom ozőnen. Ozidíoia sa uskutočnila pri laboratérnej teplote vo zvislej sklenej trubici fluidnýn spôsobom pri prietoku ozőnu 2 100 mg/hod. počas 30 minút. zmesi oxidovaného polypropylénu s práškovým polypropylénom so sumérnou koncentráciou hydroperoxidov 0,7.103 a 1,4.103 mel/kg polypropylénu sa...

Způsob koagulace mléka směsí syřidel živočišného původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243983

Dátum: 01.07.1988

Autori: Seibenhofer Gottfried, Papp Attila, Neuper Reinhard Judenburg

MPK: A23C 19/032

Značky: živočišného, syřidel, koagulace, směsi, původu, způsob, mléka

Text:

...Až dosud nevržené směsi syřidel s drůbežím pepsinem vyžadují použití chymosínového syřídla, kterého je kriiický nedosta-j tek, kromě toho se nevyužívá ani rozdilných vlastnosti pepsinoě vých syřidel, především jejich rozdílné proteolýzy.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu tak, že mléko upravené k výrobě sýrů, s výjímkou sýrü s vysokodohřívanou243 saa F sýřeninou,se~koagu 1 uje pepáinem z drúbežích předžaludků ve smě- E si s...

Zařízení na čištění závitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243982

Dátum: 01.07.1988

Autor: Farkas István

MPK: B23G 9/00

Značky: čištění, závitů, zařízení

Text:

...jejížsuvné uložení dovoluje pohyb pouze v podélné ose závitořezného přístroje 1, je otočné uloženo pouzdro g kulového čepu s výkyvným unašečem lg a nástrojom ll. Pouzdro g kulového čepu je na vstupní straně ukončeno trnem upnutým do sklíčidla závitořezného přístroje 1, strana na výstupu je osazena pružným členem 12, který je u přikladného provedení tvořen pryžovým kroužkem, zajišťujícím vystředění unašeče lg s nástrojom ll do osy...

Způsob současného měření optických a reologických nebo akustických vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 243981

Dátum: 01.07.1988

Autori: Mc Candles Harry Edwin, Nolan Richard Addison

MPK: G01D 5/58, G01N 23/00

Značky: akustických, současného, reologických, vlastností, optických, způsob, měření

Text:

...a optoelektroniky.Způsob podle vynálezu je dále blíže popeán na příkladu provedení.Do polymeračního reaktoru se zavedlo prostřednictvím světlovodu luminiscenční diodou buzenou střídavě generátorem s frekven cí l kHz měřicí optické záření o vlnově délce 0,65 um, jež ee po2439 B 1 interakci s polymerujícím systémem vinylchloridu snímalo opět prostřednictvím světlovodu křemíkovou fotodiodou typu PIN, ze které se elektrický signál vedl do...

Sonda pro akustická a optická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 243980

Dátum: 01.07.1988

Autori: Dajley Frank, Kielma Ervin

MPK: G01N 23/00, G01D 5/58

Značky: optická, měření, akustická, sonda

Text:

...čidla do sondy podle vynálezu rovněž odpadá i zvláštní teploměrná sonda e oddělená zaváděcí teploměrná jímke do pros-u toru reaktoru. Další závažnou předností sondy podle vynálezu je,že umožňuje současné použití stejné budící e přijímací elektroniky pro ekustická i optickú měření. Jmenovítě to je harmonický generátor a fázově-synchronní mikroveltmetr pro obojí typy měře ní ve frekvenčním prostoru a pulzní generátor spolu se vzorkujícínV 243...

Dávkovač s automatickou regulací předvolené dávky zejména pro krmení ryb

Načítavanie...

Číslo patentu: 243979

Dátum: 01.07.1988

Autor: Victoria Au

MPK: G01F 13/00, G05B 11/01

Značky: předvolené, zejména, automatickou, krmení, dávky, dávkovač, regulaci

Text:

...na obr. 2 je zapojen tak, že sériová kombinace časovacího kondenzátoru lg,nabíjecího tranzistoru ll a emitorového odporu lg je prostřednictvím vodiče lg připojena paralelnéna výstup stabilizátoru napětí 2.Stejně tak je připojen i dělič referenčního napětí 1, § a teplotně závislý odpor lg s negativnim teplotním součínitelem, který je spojený do série s dělícim odporem lg ve společném uzlu, kamje zároveň připojen odpor lg báze nabíjecího...

Tlumicí vinutí synchronních strojů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243978

Dátum: 01.07.1988

Autor: Swalwell John Edward

MPK: H02K 3/04

Značky: hladkým, vinutí, synchronních, tlumící, rotorem, strojů

Text:

...nemohou být zeslabeny, například vývrty pro vlast nf ventilaci vinutf, protože jsou značně mechanicky namâhány.Uvedené nedostatky jsou podle vynálezu odstreněny tlumfcfm vinutfh synchronníbh strojů s hladkým rotorem. Podstata vynâlezu spočívâ V tom, še vnější strana každého rotorovêho zubu je ve smyslu podělnê osy stroje a po celé svê dělce opatřena k nf těsně připevněným pásom z elektricky vodivêho materiálu. Na vých čelnfch stranách jsou...

Průmyslový kmen mikroorganismu volvokální řasy Chlamydomonas geitleri ETTL A-794, kmen N – F11

Načítavanie...

Číslo patentu: 243977

Dátum: 01.07.1988

Autori: Föry Werner, Mckay Garry Michael, Gibson David Vincent

MPK: C12N 1/12

Značky: mikroorganismu, geitleri, řasy, volvokální, chlamydomonas, průmyslový, a-794

Text:

...může pak na delší dobu významné narušit kultívaci, nebot zygoty kličí teprve až po delšim časovém obdobi. Při produkčních velkokulturách je proto nutno brat zřetel i na tyto skutečnosti.K produkčně významným charakteristikám patří i výsledky chemické analýzy biomasy Chlamydomonas geitlerí biomasa obsahuje až 60 Z bilkovin v sušině a má z nutričniho hlediska přiznivé složení aminokyselín /tab 2/.Charakteristiky nového kmene Chlamydomonas...

Způsob přípravy analytických suspenzí organických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243976

Dátum: 01.07.1988

Autori: Brunner Hans-georg, Kabas Guglielmo

MPK: C09B 67/02, C09B 67/46

Značky: pigmentů, organických, přípravy, suspenzí, analytických, způsob

Text:

...vynálezu se provádí na dispergačních přístrojích,umožňujících roztírání past vzniklých smočením vzorku vhodným dispergátorem. Pasta vzniklé roztřením se pomocí běžného míchadla rszmíchá ve vodě. Vlastnosti dispergútoru by se měly po stránce fyzikální /viskozita/ i chemické /polarita/ co nejvíce blížit vlastnostem pojidel použitých při hodnocení užitných vlastností a při praktické aplikaci pigmentu. Z důvodů zajištění dobré...

Zapojení tachografu s registrací posledního úseku projeté dráhy vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243975

Dátum: 01.07.1988

Autori: Poggetti Natale, Burdeska Kurt, Hintsch Otto, Bini Franco

MPK: G01D 9/02

Značky: posledního, vozidla, zapojení, dráhy, registraci, úseků, tachografu, projeté

Text:

...pem nejméně jednoho ryohloetního relé. Výstup regulitoru243 975 servopohonu je spojen se vstupom sorvomotoru. Druhá nechonické pisátko, pro registraci použití provozní a nouzová brzdy, ktoré rovněž doléhá na registrsční kotouč je spojeno s kotvou dvojitého elektromsgnotu jehož cívky jsou spojeny s přiřazenými výstupy klíčovaoího obvodu. Vstupy klíčovaoího obvodu jsou spojeny přes přiřazené kontakty provozní a nouzové brzdy s kladnou svorkou...

Zapojení měřicí soustavy pro snímání a zápis palubních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243974

Dátum: 01.07.1988

Autori: Artama Arvi, Nurmi Uuno

MPK: G01D 7/02

Značky: zápis, snímání, palubních, měřicí, veličin, zapojení, soustavy

Text:

...měnit jednoduchým přeprogramováním modulu programů opakovatelnost měření jedné veličiny v daném časovém intervalu, skladbu měřených veličín a rychlost měření v závislostech na typu letadla. To znamená, že zapojení podle vynálezu je možné využít pro všechny současné a v dohledné době vyráběné typy letadelPříklad zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu.Každá ze snímaných palubních analogových,...

Zařízení pro dokončovací úpravu pitné vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243973

Dátum: 01.07.1988

Autori: Jülich Werner, Dokoupil Jioí, Hintsch Otto, Keim Walter, Springer Paul Henry

MPK: C02F 1/00

Značky: zařízení, dokončovací, úpravu, pitné

Text:

...že filtrační vložka je uložena na perforovanó trubce, která je spojene s odvodem upravené pitně vody, zatínoo přívod vody ústí do prostoru vně filtrační vložky.Pro možnoat použití různých typů sorpčních látek ve filtrační vložce je výhodné, že filtrační vložka je rozdělena na dvě části, oddělené od sebe kruhovou přepážkou procházející i perforovanou trubkou, přičemž jedna strana perforovanć trubky je spojene s odvodem vody a opačná strana e...

Zařízení pro propojení brzdových okruhů tažného a vlečeného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243972

Dátum: 01.07.1988

Autori: Bonniot Claude, Grenier Yves, Devlin Barry Roy John

MPK: B60T 11/24

Značky: propojení, vlečeného, tažného, okruhu, zařízení, brzdových, vozidla

Text:

...1 může být uspořádána i jinde,anebo vůbec vypuštěna a omezovací doraz Q je pak proveden přímo pro styk e pístem propojovacího brzdového válce 3 (neznázor nano).~ 3- . 243 972 Úložné pouzdro g je opatřeno bajonetovým spojem § pro bajonetový úchyt 2 propojovacího pouzdra lg pracovního brzdového válce ll vlečeného vozidla lg. Mezi pracovním brzdovým válcem ll, resp. jeho neznázorněným pístem, a propojovacím brzdovým válcem 5 tažného vozidla l,...

Tryskový tkací stroj s oboustranným prohozem, zejména vzduchovým

Načítavanie...

Číslo patentu: 243971

Dátum: 01.07.1988

Autori: Brisson Roger, Bastenhof Dirk

MPK: D03D 47/30

Značky: tkací, vzduchovým, stroj, prohozem, tryskový, zejména, oboustranným

Text:

...mísení útku ve čtyřech útkových predlohových útkových přodlohovýchPodrobnější znázornění podstaty vynálezu je uvedene na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje schematicky pŕíkladné provedení tkacího stroje, obr. 2 přifukovací trysky.K přenosu otáček z hlavního hřídele.l jsou využity ozubená kola g, Q s převodem 12 na vačkový hřídsl i. Na vačkovám hřídeli A jsou umíatěny ovládací elementy Ž, Q, například vačky, které ovládají časování...

Způsob úpravy svarových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 243970

Dátum: 01.07.1988

Autor: Arbeithuber Walter

MPK: B23K 31/00

Značky: způsob, ploch, úpravy, svárových

Text:

...duton tčlesn, nsösi so upraveno částí slícuJí.Výhodou uvedeného způsob Jo možnost dooíloní dokonnlőho sverevoho spoje s peoveřonín kožene svsrn v nístö určenou pď-íprsvon pro svařování. Deliíní výhodnú. Jo noänost zeonüoní průłozn evsrn,ktore v důsledku snižuje prscnoet, energetickom nůročnost a spotřoo bu pŕídavných materiálů s unoičnjo nochnnízovet svsŕovůní trnbkovýoh nástavců s použití pro vysoktprsccvní pŕotlsky s teploty.Na...

Destrukční postup odstraňování termoreaktivních polyepoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 243969

Dátum: 01.07.1988

Autori: Morlet Jean, Kissich Arnulf, Javor Peter

MPK: H01L 23/00

Značky: polyepoxidových, termoreaktivních, pryskyřic, postup, destrukční, odstraňování

Text:

...1,5 MPa, načež po uplynutí reakční doby se fenol ochladí pod bod tání fenolu na 18 až 41 ° C, tlak se aníží na 0,1 MP 3.Po odstranění termoreaktivních polyepoxidových pryskyřic se fenodly, ulpělé na součástkách, neutralizují v alkoholu nebo alkalickém hydroxidu.Výhodou destrukčního postupu odstraňovaní termoreaktivních polyepoxidových pryskyřic z kovových povrchů, skla a keramiky podle vynálezu, je zdravotní nezávadnost procesu, zkrácená doba...

Trysková hlavice proudového směšovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 243968

Dátum: 01.07.1988

Autori: Frere Bernard, Heck Friedrich

MPK: B01D 47/06, C07C 50/18

Značky: trysková, hlavice, směšovače, proudového

Text:

...a obr. 4 znázorňuje axiálně posuvný segment 5 v boko~ ľySuoProvozně odzkoušene byla trysková hlavice podle vynálezu v proudovém směšovači pro odlučování zbytkových krystalků produktu z proudu plynů, odpadajících z výroby ąntrachinonu fluidní katalytickouoxidácí antracenu. Mezi hlavní části této tryskové hlavice v praktickém provedení patří dutý komolý ku»- 3 243 968 žel l vyrobený z oceli třídy 17, jehož délka je 90 mm, vstupní průměr vnitřní...

Systém pro automatické vyhodnocení koncentrace roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243967

Dátum: 01.07.1988

Autori: Tůma Pavel, Trejbal Oto

MPK: G01N 27/44

Značky: koncentrace, automatické, vyhodnocení, systém, roztoku

Text:

...koncentrace roztoku. Měřená lázeň je přiváděna dávkovacím čerpadlem l měžené lázně současně s reakční lázní dodávanou dávkovacím čerpadlem 3 reakční lázně do smčšovacího prostoru 1, na který je připojen člen Ž pro vyhodnocení kvantity vyvinutěho plynu přičemž uzavírací ventil 2 směšovacího prostoru umožňuje vyprázdnění směěovacího prostoru Q. Činnost celého systému je řízena centrální řídící jednotkou 1, měřená a reakční láz oň prochází před...

Činidlo pro určení stupně alkality elektrolytů provozovaných alkalických akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243966

Dátum: 01.07.1988

Autori: Pichoueek Miroslav, Polášek Pavel, Oihák Josef, Š?astný Vladimír, Mitrych Jioí

MPK: G01N 31/22

Značky: alkalických, provozovaných, určení, alkality, stupně, akumulátorů, činidlo, elektrolytu

Text:

...po smíchání předepsaných objemů vzorku elektrolytua činidla podle vynálezu alkalický, což se projeví jeho červenofialovým zbarvením, odpovídajícím zbarvení použitého indikátoru Á 4 nhydroxyfuchson-2-sulfonové kyseliny, známé pod názvem fenolová červen - V tomto prostředí.Běžně používané acidobazické indikátory nejsou k danému účelu vhodné především pro svou malou rozpustnost nebi i z jiných důvodů zcela nepoužitelný je například...

Způsob rozrušování koagulační struktury jílovinové složky hmot pro výrobu hrubé keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243965

Dátum: 01.07.1988

Autori: Havlíeek Werner, Kolda Zdenik, Solar Michal

MPK: C04B 33/13, B28C 3/00

Značky: struktury, keramiky, rozrušování, složky, koagulační, jílovinové, hrubé, výrobu, způsob

Text:

...a při kolísání teplot. Tím dochází k vytváření prssklin na hraničníchv plochách koagulátů a k jejich rozvoji, zejména za součinnosti vlhkosti a teplot pod bodem mrazu, který vede až k destrukcím výrobků.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob rozruäování koagulsční struktury plastických hmot pro výrobu hrubé keramiky podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, ze-mooiě 5,0 hnotnostní-ch procent účinné organické aktivní příssdy,napříklsd...

Zařízení pro časové sledování sériových laboratorních pokusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243964

Dátum: 01.07.1988

Autori: Martinec Alexadd, Kaláb Jioí

MPK: A61J 3/00, A61L 15/04, A61L 17/00...

Značky: sledování, sériových, pokusů, zařízení, laboratorních, časově

Text:

...12 m 25 2 kyseliny mravenčí doplněno destilovanou vodou na 1000 ml , V thermostatu při 37 O C , zatížen 52 O g se přetrhlo za 34 hodin 45 minut . Dekadickő značení vlákna bylo 3 A .Vlákno chromovaného cutfutu typu Chronic , tj . se zpožiěnouvstřebatelností , o obsahu chromu 0,35 L , přepočteno na kysličník chromitý , V podmínkách uvedených v oŕíkladu 1 se přetrhlo za 70 hodin L Dekadické značení vlákna bylo 3 A .Vlákno 1 X chronovaného...

Zařízení pro čištění plynů od pevných a/nebo plynných nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243963

Dátum: 01.07.1988

Autori: Trojan Václav, Morávek Josef, Tichý Josef

MPK: B01D 47/02, B01D 53/18

Značky: zařízení, nečistot, plynných, plynů, čištění, pevných

Text:

...nutnoit rozšiřování části kolony a komplikovaná výroba 1 montáž takového zařízení.Uvedená nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata ąpočívá v ton, že alespoň z jednoho otvoru pro odvod použité prací kapaliny je vyvedeno potrubí ve svislém směru dovnitř válcové nádoby do výše nejméně 0,1 m nad úroveň otvorů pro přípod zregenerované prací kapaliny a/nebo otvorů pro přívod čištěnóho plynu.Zařízení podle vynálezu přináší výhodu...

Žebrovaný plechový plášť, zejména elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243962

Dátum: 01.07.1988

Autor: Hrubala Henrich

MPK: H02K 5/04

Značky: plášť, žebrovaný, točivého, zejména, stroje, plechový, elektrického

Text:

...tepla z jjjich povrchů 0 těsnější styk pláště se svazkem statoru.Na výkresoch jsou znázorněny příkladv provedení žebroveného plechového pláště podle vynálezu, kde na obr. l je V příčném řezu, ąjto ve čtyřech variantách rovedení, na obr. 2 je příčnýřez rozvinuté části pláště, na obr. 3 je část rozvinutého pláš tě, na obr. 4 je jeho nárys, ne obr. 5 příčný řez a na obr. 6 je část piáště v podélném řezu.Úseky žebrovaného plechového pláště l ve...

Barbotážní vakuový systém lokalizace havarií standartní jaderné elektrárny se dvěma vodovodními reaktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243961

Dátum: 01.07.1988

Autori: Wurm Libor, Zvioina František

MPK: G21C 15/18

Značky: barbotážní, havárií, lokalizace, vakuový, standartní, elektrárny, dvěma, jaderné, systém, vodovodními, reaktory

Text:

...zmenšuje i rychlost čerpání životnosti zejména hornetizující vyetćlky této koncové části lokalizsčníhe systému. za čtvrtá,nová či prídavné zařízení, jiní je propojovací potrubí včetně jeho alternatívní vybavenosti, je zařízením se zcela paeivní funkcí, takže je vysoce spolehlivá a bezpečně. Proto jeho instalací nedochúzí ke snížení funkční pohotovosti a spolehlivosti. celeho systemu. Iinoto technická bezpečnost i životnost propojovaeího...

Řízený usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 243960

Dátum: 01.07.1988

Autor: Majer Ladislav

MPK: H02M 7/12

Značky: řízený, usmerňovač

Text:

...napájecího trans~ formátoru.Řízený usměrňovač na obr. 1 je tvořen dvěma nesymetrickými usměrňovacími můstky l, g, napájenýmí z napájecího transformátoru Ž V diagonále prvního nesymetrického usměrňovacího müstku l,tvořeněho diodami 5, Ž a tyristory 2, lQ,je zapojena jedna sekce Q sekundárního vinutí napájecího transformátoru Ž, jejíž začátek je připojen ke společnému bodu diod 1, Ž a konec ke společnénu bodu tyristorů 3, lg. V díagonále...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243959

Dátum: 01.07.1988

Autori: Paleeek Jaroslav, Král Josef, Vonka Zdenik, Mostecký Jioí Akademik

MPK: F28D 11/02

Značky: tepla, výměník

Text:

...proti proudu vzduchu epatřen aábranali Qi otvory ll vyústěo nými do odtoková konery lg. Ve své horní časti je opatřen ěiknýni přopáikani 1 , atředníní přepdłkali lg i otvory ll směřujícíní do odtokovákonory.lg, Dolní číst přenaäeče ltepla zasahuje do kapaliny ve vani li, kdeína jedni její straně je inotalována komore 2 kapaliny se Iabudovanýli vleükaná L 2 pro uoměrnění proudíoí kapaliny s přítokea, kapaliny. na opačné straně vany łł jo...

Dámská kabelka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243958

Dátum: 01.07.1988

Autori: Šnajberk Jaroslav, Špila Josef, Duben Lubomír, Kolínský Pavel, Novotný Pavel

MPK: A45C 3/06

Značky: dámská, kabelka

Text:

...víkem se zrcátkem. V protilehlém víku V dolní části kabelky je umístěn prostor, zejména pro uložení kapesníku, cožmá výhody V tom, že jej lze rychle vyndat i za deště, přičemž víko uzavírá úložný prostor pro uložení větších věcí např. plavek,které jsou upevněny pryžovými pásky Takto řešená Spodní část kabelky umožnuje při otevření víka její postavení. Ve střední části kabelky v horizontálně umístěných otočně připevněných zásuvkáoh lze...

Srážecí reaktor pro kontinuální výrobu fluorokřemičitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 243957

Dátum: 01.07.1988

Autori: Eddyáš Antonín, Vávra Miloslav, Scheuter Karel, Chittussi Vladimír

MPK: C01B 33/10

Značky: výrobu, reaktor, fluorokřemičitanu, srážecí, sodného, kontinuální

Text:

...ze spodu kotvovým míchadlem. ľrodukční suspenze odchází ze systému přepadem přes horní okraj nádoby druhého stupně. Tento typ reaktoru sice zajistí dokonalé výsledné zhomogenizování srážených roztoků, nicméně v oblasti důležité pro tvorbu krystalů (nádoba prvního stupně) je homogenizace příliš pomalé k tomu, aby nevznikaly oblasti s vysokým přesycením. čištění reaktoru od inkrustací a nahromaděného sedimentu v nádobách prvního a druhého...

Způsob kontinuální výroby rolovaných pasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243956

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kubíeek Karel, Šmíd Miroslav, Potišil Vladimír

MPK: B21C 47/26

Značky: výroby, rolovaných, způsob, pásu, kontinuální

Text:

...200 OC do 250 °C, po odměření délky se pás lamel dálkově dělí,načež se tloušřkově rozřezávé a horní i spodní část původně rovinněho pěsu lamel se odděleně rolují, ovíjejí polyetylenovou fólií kolem vnějšího obvodu, ktera se po ovinuetí odřizne a její volný konec se přivaří k fdlii obalujícísrolovaný pás lamel, načež se rolované pásy přepravují k paletovacímu místu a ukládají do palet.Výhodou způsobu výroby podle vynálezu je skutečnost,že...

Způsob přípravy mléčné krmné směsi pro hospodářská zvířata a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 243955

Dátum: 01.07.1988

Autori: Baloun Jioí, Hanáková Emilie, Štefan Vladimír, Hakr František, Týc Miroslav

MPK: A23K 1/08

Značky: provádění, směsi, zařízení, hospodářská, přípravy, způsob, mléčné, zvířata, krmné

Text:

...směsmi vyrobených postupy, které za průmyslové provozních podmínek je jich výroby nezaručují potrebný stupeň rozptýlení všech složek. A 243 955 tohoto mléčného krmiva. Oproti tomu je uvedeným novým způsobem a zařízením k jeho realizaci dosaženo roptýlení všech složek to~ hoto krmiva takřka ideální měrou, což přispívá i k dokonalejšivmu využití jeho výživných hodnot.Jak vyplývá z uvedené podstaty vynálezu, spočívá nový způsob výroby...

Způsob určování valenčního stavu radioaktivních atomů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243954

Dátum: 01.07.1988

Autori: Chocholouš Jaroslav, Strakoš Ladislav, Vaneura Jan, Rejchrt Petr, Volák Zdenik, Liška Josef

MPK: G01N 21/31

Značky: způsob, valenčního, atomů, radioaktivních, stavu, určování

Text:

...stavu radioaktivníeh atomů prvků vybraných ze skupiny radionuklidů emitujících nízkoenergetické konverzni elektrony. spočívajicí v měření jejich spekter, jehož podstata spočívá v tom, že se změří metodou elektronove spektroskopie změny kinetické energie konverzních elektronů emitovaných radioaktivnimi atomy v množství těchto atomů vytvořeném nukleárni transformaci, přičemž změny kinetických energií odpovídají změnám vazbových energií...

Způsob zkujňování oceli plynným kyslíkem s proměnným obsahem dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243953

Dátum: 01.07.1988

Autori: Plšková Alena, Doskoeil Zdenik

MPK: C21C 5/04

Značky: kyslíkem, obsahem, proměnným, plynným, způsob, dusíku, zkujňování, oceli

Text:

...média o proměnném obsahu dusíka při výrobě oceli, například v tandemových pecích,umožnuje řešit případné disproporce mezi výrobními možnostmi kyslíkáren dodávkami kyslíka o vysoké čistotě s potrebami ocelářskýoh pecí. Navíc výroba kyslíka o nižší čistotě je energeticky výhodná, pokud lze tohoto kyslíka účinně metalurgicky využít. Rovněž lze očekávat při použití kyslíka o nižší čistotě i menší vývin hnědých dýmů příznivě ovlivněný...

Způsob odstraňování dusičnanů a dusitanů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243952

Dátum: 01.07.1988

Autori: Krtek Václav, Láznieka Karel, Krbálek Karel, Pálffy Alexander, Chlubna Blažej, Fuxa Lubomír

MPK: C02F 3/34

Značky: dusitanů, odstraňování, způsob, dusičnanu

Text:

...i v zimních měsících, velice levnou biotechnologií.Způsob podle vynálezu je dále blíže popsán na příkladu provedení a Pbdle připojeného výkresu, na němž je znázorněn.echematický řez půdním profilem. .Příklad 1 Má být denitrifikována povrchová nebo podzemní voda o koncen traci duaičnanů 100 mg 1 l Noš Bylo zjištěno, že teplota vodyv podzemí je 10 °C. Při poloprovozním pokusu s danou vodou, do které byl jako organický substrát dávkován...

Havarijní zabezpečení pokročilého tlakovodního jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243951

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kotvas František, Vážny Emil

MPK: G21C 15/18

Značky: reaktoru, tlakovodního, jaderného, zabezpečení, pokročilého, havarijní

Text:

...místech aktivní zony, vyvolají okamžitou jaderně fyzikální silně zápornou zpětnovazební výkonovou odezvu vlívem místního prudkého poklesu moderaoe neutronů, ke které dochází už v předkrízové a tedy v ještě teplotechnícky bezpečné fázi rozvoje havarijního režimu energetického provozu. Za třetí, předřezením teplofyzikálního způsobu před absorbčním způsobem havarigního snižování reaktivity dochází v neutronové kinetice e teplotechnice...

Zařízení pro odstraňování papírové izolace z vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257950

Dátum: 15.06.1988

Autori: Říhák Petr, Mrňavý Jaromír

MPK: H02G 1/12

Značky: izolace, zařízení, papírové, odstraňování, vodičů

Text:

...vo-~ dičů s papírovou izolací, které dosud byly dávány ke šrotaciTímto řešením také vzniká úspora nákladů za vof.W dič po odpočtu zisku ze šrotu a nákladů na odstraněníVynález jev dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. 1 je schematicky znázorněno.zařízení podle vynälezu při pohledu z boku, obr. 2 představuje.schema~ tický příčný řez rovinou podle čáry B - B z obr. 1 a obr. 3 schematický...