Archív za 1988 rok

Strana 63

Způsob orientovaného dělení křemíkových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245231

Dátum: 01.07.1988

Autori: Perner Bohumil, Skoíeil Jaroslav

MPK: H01L 21/02

Značky: orientovaného, dělení, způsob, křemíkových, desek

Text:

...na ocelové destičky. Po vykroužení nelze bezprostředně provádět kontrolu kvality. Při vykružování dochází k zatékání brusné suspenze do mezery mezi ustavovacími kolíky a odpovídajícímiJ,j 245 231 otvory v podložce. Opotřebením dochází ke snižování přesností orientace. . 1 Uvedené nevýhody odstraňuje způsob dělení křemíkovýchdesek ultrazvukovýmvrtáním podle vynálezu, jehož podstate spočívá V tom, že sklo s natmelenou kŕemíkovou deskou je...

Vícevrstvá textilie s elastickými a s neroztažnými nitěmi, pro nafukovací prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245230

Dátum: 01.07.1988

Autori: Fünter Jaroslav, Eechura Jaromír, Michal Stanislav, Didek Václav, Liška František, Vašátko Eduard, Houžvic Vladimír

MPK: D03D 1/02

Značky: prvky, nitěmi, neroztažnými, textilie, vícevrstvá, elastickými, nafukovací

Text:

...főlií. Po zaválečkování se celý útvar vulkanizuje a lisuje.Obdobným postupem zajištění nepropustnosti dutinné textílie je přilepení oboustranně pogumovaného úpletu na oboustranně nánosovanou textilii, přelepení útvaru horní kaučukovou főlií a jeho vulkanizace.- 3 245 230 Zřejmou nevýhodou obou způsobů výroby je vysoká pracnost a náročnost na manuální práci, jakož 1 nutnost použití lepidel,výskyt vadných výrobků a dlouhé manipulační...

Zařízení pro ovládání nářadí malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245229

Dátum: 01.07.1988

Autori: Paleta Oldoich, Balek Vladimír, Králíeek Jaroslav

MPK: A01B 63/00

Značky: zařízení, ovládání, malotraktoru, nářadí

Text:

...polohy nářadí neseného, nebo taženého za malotraktoremo Pro ovládání nářadí, umístěného mezi nápravami, nebo před malo~ traktorem je na pomocné rameno lg napojeno táhlo gą.Funkce zařízení pre ovládání nářadí malotraktoru podle vy ná 1 ezujo následujícíPři vratném pohybu páky § ručního hydraulického zvedacího zařízení Ž dochází k postupnému zasouvání pístnice §o Prostřednictvím čepu 2 pístnice § se tento pohyb přenáší na řetěz lg aj...

Spojka pojezdového ústrojí malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245228

Dátum: 01.07.1988

Autori: Vaneura Miroslav, Loos Jioí, Beckman Igor Nikolajevie, Kubíeek Jan

MPK: F16D 13/26

Značky: spojka, ústrojí, pojezdového, malotraktoru

Text:

...g. Přesuvná objímka gg je opatřenazoeazením gz pro spojení s pákou gg spojky gg, která je otočná kolem osy gg, pevně spojené s převodovou skříní ło Táhlo 39 napojené na páku gg spojky gg je vedeno k nenaznečenému ovládacímu pedálu spojky.Řemenice lje s výhodou na svém vnějším obvodu opatřena klínövou drážkou 3 pro pohon řemene gg k pohonu dalších agre~ gátů, například nenaznačeného nářadío Vstupní hřídel 3 je v části, kterou zasahuje do...

Elektrický izolační spoj mezi vysílačem a přijímačem, rozpojitelný na obou koncích elektricky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245227

Dátum: 01.07.1988

Autori: Hora Alois, Brzuska Edvard

MPK: H01L 33/00

Značky: koncích, izolační, elektricky, vysílačem, rozpojitelný, přijímačem

Text:

...spojení je provedeno pomocí světlovodu tak, že na vysílači je upevněna jedna část prvního konektoru, jehož druhá část obsahující elektroluminiscenčnívysílací diodu je upevněnn Ke světlovodu, na jehož opačném konci je upevněna jedna část druhého konektoru, obsahující přijímací fototranzistor nebo fetodiodu a na přijímnči je upevněnn druhá část druhého konektoru.Základní výhoda elektricky izolačního spoje podle vynálezu spočívá v tom, že se při...

Vícenásobný optočlen

Načítavanie...

Číslo patentu: 245226

Dátum: 01.07.1988

Autor: Perník Vít

MPK: G02B 6/24, G02B 6/42

Značky: vícenásobný, optočlen

Text:

...konektorem nebo svorkovnicí a jednakvysílacími a/nebo přijímacími prvky, přičemž mezi oběma částmi je uspořádána optická clonová vložka pro usměrnění světelných paprsků.Provedení optočlenu podle vynálezu umožňuje sestavení řady vysílačů a přijímačů do jednoho celku ve funkčně potřebné kombinaci. Libovolné rozložení vysílacích i přijímacich částí uvnitř tělesa optočlenu dovoluje sestavení optoelektrcnických vazeb do složitých logických...

Zapojení pro bezkontaktní přenos elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245225

Dátum: 01.07.1988

Autori: Nadrchal Miloslav, Perník Vít

MPK: H04B 5/02

Značky: bezkontaktní, elektrické, prenos, energie, zapojení

Text:

...prostoru, přičemž zvláště u zařízení pro přenos měronosného signálu se kromě indukční vazby využívají i jiné typy vazeb, často vazba kapacitní.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro bezkontaktní přenos elektrické energie podle vynálezu. Přijímač je umístěn V těsné blízkosti budiče,a to tak, aby byl obemknut jeho magnetickým tokem. Měnič protíná siločáry magnetického toku budiče a je s ním takto spojen. Vysílací plocha je spojena s...

Rozbrušovací kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 245224

Dátum: 01.07.1988

Autori: Vida Jaroslav, Nadrchal Miloslav, Hajdueek Marián, Trávník Pavel

MPK: B24D 5/12

Značky: rozbrušovací, kotouč

Text:

...otvor potrebného průměru. Práce je pomalejší než při rozbrušování, je však možno pracovat i v polohách na zabudovaném materiálu. Prostřihování ručním pá-jj 245 224 kovým prostňhovačem umožňuje střihat plech pouze kolmo na vlnu,buč v celé šířce, nebo jen spodni část kterékoli vlny. Prostřihovač je těžký a při práci musí být usteven. okraje etřihů sice jsou rovné a čisté, ale práce pomalé, obdobné jako při použití ručních elektrických nebo...

Způsob stanovení volných aromatických aminů ve vodorozpustných organických barvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 245222

Dátum: 01.07.1988

Autori: Roleík Zdenik, Fuxa Lubomír

MPK: G01N 27/44

Značky: organických, barvivech, aromatických, způsob, stanovení, aminu, vodorozpustných, volných

Text:

...voli nitrozačni titraci amperometricky indikovanou na stacionárním grafitu, bud v přítomnosti barvivalnebo tam, kde činidlo nevyvolá žádanou proudovou odezvu na elektrodě,extraktu, které obsahují izolované aminy.U barviv, které jsou tak jako aminy rozpustné a tudíž nelzeV zbytkové aminy extrahovat a grafitová stacionárni elektroda se pří tomností barviva dezaktivuje, nelze výše uvedenou metodu použít- 2 Y y 245 222 Nyní byl nalezen...

Směs pro výrobu tuh

Načítavanie...

Číslo patentu: 245221

Dátum: 01.07.1988

Autor: Rabas Milan

MPK: C09D 13/00, Rostock / Dd /

Značky: výrobu, směs

Text:

...aliťatického aminu, s výhodou oktadecylaminu, a 50 až 95 hmotnosti aduktu trietanolaminu se stearinem.Použitím směsi pro výrobu tuh podle vynálezu lze vyrobit tuhu o dostatečně pevnosti při torzi a v ohybu a proto S jejím vy~245 221 užitím lze vyrábět i tuhy malých průměrů, které píšou dostatečně íntenzívní čáru s mají dostatečnou přilnavost k papíru. Při výro~ bě směsí podle vynálezu se nepoužívají hořlavá rozpouštědla ani nejsou...

Zařízení na výrobu papírů na bázi kyseliny celuronové, solí kyseliny celuronové a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245219

Dátum: 01.07.1988

Autori: Braun Stanislav, Kubátová Hana, Knápek Bernard, Sabadášová Milada

MPK: D21F 9/00

Značky: celuronové, jejich, kyseliny, výrobu, papíru, bázi, zařízení, solí, směsi

Text:

...příkladu jeho provedení pomocí výkresu, který představuje achematicky zařízení pro výrobu papíru podle vynálezu v boču nín pohledu.základním prvken zařízení podle vynálezu je nekonečné poly esterové nikrosíto Ž, které je uloženo na válcovén sítu l, umístěnén v kádníku g se sněsí pro výrobu papíru) Kádník g je opatřen přívoden 1 auspenze. Nekonečné polyesterové mikroaíto 2 je dále uloženo mezi poháněným válečken ll a přítlačným válečkem...

Způsob vedení a sdružování svazků vláken na kabelových linkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 245218

Dátum: 01.07.1988

Autori: Svoboda Miroslav, Nedorost Miroslav, Halámová Kvitoslava, Paš?alka Karel

MPK: D01D 7/00

Značky: svazků, vedení, vláken, kabelových, sdružování, způsob, linkách

Text:

...umožňuje postup podle vynálezu použít jednoduché zařízení, které reguluje ěíři, vzdálenost mezi pruhy i polohu všech pruhü proti vstupní štěrbíně obloučkovacího zařízení pouze na vstupu do dloužící linky. To zjednodušuje obsluhu a klade menší nároky na kvalifikaci a praxi obsluhujícího personálu. Seřizováním šířky a polohy pásu pouze na vstupu linky je dosaženo dokonalého rozprostření, stejné šířky a tlouštky prvků na dloužící lince....

Způsob výroby pryžových dopravních pásů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245217

Dátum: 01.07.1988

Autori: Jasanský Zdenik, Kolena Jioí, Paoízek Miroslav, Macek Vladimír, Kopecký Ivan

MPK: B29D 29/00

Značky: pásu, způsob, dopravních, zařízení, tohoto, způsobu, výroby, provádění, pryžových

Text:

...brzdou(11). Jednotlivé pogumované textilní vložky(7) jsou vzájemně slepová.ny na slepovacím dvouválci(3), kde horní válec(12) je přitlačován pružinou(13) nebo jiným pružným zařízením a spodní válec(1 A) je volně otočný. Prosnadnění zavádění pogumovanýoh textilních245 217 V 10 Žek(7) je spodní válec (14) opatřen pohonom, který se při pracovním cyklu odpojí a zapojení se provede pouze při zavádění nových textilních vložek do tažného...

Zařízení k provádění kontinuální termolýzy roztoků nebo suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245216

Dátum: 01.07.1988

Autori: Štyl Pavel, Chyla Zdenik, Javooík Dušan

MPK: B01D 1/22

Značky: suspenzí, zařízení, kontinuální, termolýzy, provádění, roztoku

Text:

...produktu a snížit hmotnost zpracovávané látky ve výrobní lince. Výhodou zařízení je i nízká hmotnost konstrukčníno materiálu a jednoduchost provedení.Na přiloženém výkresu je znázorněn na obr. l a 2 příklad zařízení podle vynálezu ve dvou alternativáchoPodle příkladu provedení znázorněného na obr. l je zařízení opatřeno ohřívačem zpracovávané látky, vytvořeným jako směšoąvcí komora 1, do které vyúsřuje jednak přes vstupní ústí 1 neznázorněný...

Plošný prvek protihlukové ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 245215

Dátum: 01.07.1988

Autori: Procházka Václav, Plzáková Marie, Borovieka Miroslav, Novák Miroslav

MPK: E04B 1/86

Značky: protihlukové, prvek, ochrany, plošný

Text:

...alespoň 10 kp/m 2. Výhodné je použití osinkocementové desky. Pro dosažení dobrých protihlukových vlastností plošného prvku je výhodné, je-li ve likost zmíněné vzdálenosti L dána vztahemkde V rychlost šíření zvuku v m/s a f frekvence převľádající nežádoucí hlukové složky v Hz.Pro zlepšení mechanických vlastností plošného prvku je před vnější stranou lg zvukově pohltivé porézní vrstvy ł uspořádáne mříž à, která k vnější straně lg...

Způsob sestavení tlumiče torzních kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245214

Dátum: 01.07.1988

Autori: Rajhrad U Brna, Charvát Alois, Raiser Jaroslav, Hrubý Jioí

MPK: F16F 1/38

Značky: torzních, způsob, kmitů, sestavení, tlumiče

Text:

...1 s výřezem pro průchod náboje l položena řemenice Ž s vnitřní rotační plochou konkávního tvaru. Rotační křivkové plochy náboje l a řemenioe Ž spolu s povrchem částečně navlečené pryžové vložky g jsou V místech označených přerušovanou čarou namazány mazaoím prostředkem v souvislé vrstvě. Do náběžné části řemenice Ž s hranou § zavedeme náboj l. Tomu napomáhá ohnutí převisláho okraje Že.vzdálenost 5 pryžové vložky g od okraje náboje lurčuje...

Způsob výroby mikrobiálního syřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245213

Dátum: 01.07.1988

Autori: Brtník Rudolf, Pacherník Pavel

MPK: C12N 9/58

Značky: syridla, způsob, mikrobiálního, výroby

Text:

...plísně Rhizomucor sp. MX byl izolován z bramborových hlíz, napadených hnilobou, a uložen ve Sbírce kultur plísní a hub (Mezinár. federace sbírek č.182), katedra botaniky nižších rostlin Karlovy university Praha 2, Benátská 2, pod č. CCF 1863..Použitý kmen Rhizomucor sp. MK CCF 1863 lze charakteri zovat takto při kultivaci na sledinovém agaru při teplotě 37 °c vznikají kolonie H 3 nñvysoké, zprvu šedomodré, později hnědošedé až....

Montážní závěs schodišťového ramene

Načítavanie...

Číslo patentu: 245212

Dátum: 01.07.1988

Autori: Fajdošík Jioí, Salvet Miroslav, Koovák Poemysl, Musílková Marie

MPK: B66C 1/22

Značky: montážní, závěs, schodišťového, ramene

Text:

...přestavit závěené oko s jeho čenem z jednoho otvoru V bočnichjstěnách podélniku závěsu do druhého otvoru a ooěrku přeetavit v jejím uložení z levé oolohy do pravá popřinadě naopak. Tim se značně usnadňuje a fyzicky ulehčuje celá manipulace s montážnim závěnem.Montážní závěs schodišĺového ramene podle vynálezu je zná zorněn na nřipojených yýkràsech) přičemž na obr.Ťje závěs znázorněn ve vodorovné poloze při odebiráni echodíšřového ramene ze...

Proudový flotátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245211

Dátum: 01.07.1988

Autori: Seichert Leopold, Stod, Ujcová Emma, Lupínek Václav, Sodomka Miloslav

MPK: B03D 1/14

Značky: flotátor, proudový

Text:

...sestává ze stojaté nádoby nejlépe vákcové, která může býti z části provedena ze skla- pro vizuadni kontrolu funkce. Ve spodní částí nádoby je Vstŕedem dna L přivšýena trubk u 1 zkoagulovaná šřáva. Vyúšiění této trubkydo nádoby proudovĺäo flotátoru jçj z.) . v o v 4 il ve vysi cca poloviny az ämžřu nadoby od dnaí/Ve dnu je. « dále instalovánd výtok § 19 ventilem, ktenym/se odpouští rezžnuální kapalina. K povrchu přívodní trubky 1 a kraji...

Směs pro přípravu ochranných a izolačních povlaků na kovech

Načítavanie...

Číslo patentu: 245210

Dátum: 01.07.1988

Autori: Vonášek František, Dohnal Jioí, Trepková Emilie

MPK: C03C 1/00

Značky: povlaků, přípravu, kovech, směs, ochranných, izolačních

Text:

...množství až 30 hmot. kysličníku hořečnatého, stopového množství až 40 hmot. fluoridu hlinitého, případně stopcvého množství až 6 hmot. kysličníku kobaltnatého a/nebo stopového množství až 12 hmot. kysličníku zinečnatého, a/nebo stopového množství až 10 hmot. kysličníku manganičitého.Povlak je možno rovněž nanášet z uvedené suché směsi kysličníku hlinitého a jemně rozemleté skleněné frity po provedeníhydrofobizace metodou naprašování v silném...

Zařízení pro hodnocení pigmentů a přísad pro barvení polyolefinů ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245209

Dátum: 01.07.1988

Autori: Studená Eva, Holeeek Jaroslav, Pokorný Miroslav, Handlío Karel, Hlavonik Jaroslav, Žák Zdenik

MPK: D01F 1/04, G01N 15/00

Značky: přísad, hodnocení, zařízení, polyolefinů, barvení, pigmentů, hmotě

Text:

...g,výtlaěný blok 1, filtrační blok lg a přepouštěcí potrubí lá. Dále je v tělese l umístěna rozdělovací hlava ll, Mixér g je tvořen nádobkou Q, v níž je mixovací hlava 3 poháněná motorem 5 mixéru g. Nádobka g mixéru g je zakryta víčkem Q a je propojenas výtlačným blokem 1 pomocí rozdělovací hlavy ll. Výtlačný blok 14 ~je tvořen horizontálně položeným válcem § na jedné straně uza vřeným pohyblivým pístem g s pístnicí lg a na druhé straně...

Zařízení k tváření zejména šroubových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 245208

Dátum: 01.07.1988

Autori: Fheorghiu Mihnea, Boeek Vladimír, Fiala Zdenik

MPK: B21C 37/20

Značky: těles, zařízení, šroubových, zejména, tváření

Text:

...5 jsou opatřeny šroubovitou funkční dutinou lg probíhající v ose lä kužele ll. Proti pootočení při rozevření tvářecích čelistí Ž je jejich poloha na válcových plochách lg zajištěne perem gg uloženým v drážkách lg ą to buä přímo ve válcové ploše lg dutiny 5 nebo neznázorněně na čeľe lg tvářecích čelistí Ž. Tvářecí čelisti §spplu s dutinou łĺkostky Ž jsou s výhodou oriA entovány se sklonem k vstupní straně skříně l. Skřín L je navstupní straně...

Způsob splétání vlákenných útvarů, zvláště přízí na textilních strojích a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245207

Dátum: 01.07.1988

Autor: Haneeek Karel

MPK: B65H 69/06

Značky: textilních, zvláště, strojích, splétání, způsob, útvaru, vlákenných, provádění, přízí, zařízení

Text:

...kanálu.Výhody vyplývající z tohoto uspořádání jsou potom určující pro další řadu různých modifikací tlakových komor,kterése ovšem stále vyznačují jednoduchostí a přitom velkou univerzálností pro různé druhy splétaných vlákenných ůtvarú. Například břity přestavitelných překážek mohou být tvořeny pružnými membránami, břity mohou být laděny na zvolený rezonanční kmitočet a nevyžadují další obslužné ústrojí a hlavně neprodlužují délku...

Způsob opracování rovinných ploch skleněných mnohostěnů a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245206

Dátum: 01.07.1988

Autor: Podzimek Oldoich

MPK: B24B 9/08

Značky: opracování, provádění, nástroj, ploch, způsob, sklenených, mnohostěnů, tohoto, způsobu, rovinných

Text:

...výrobné jednoduchý.Předmět je podrobněji popsán s použitím vyobrazení, kde na obro 1 e schéma celkové dis ozice zařízení na obro 2 e nákres J jednoho z možných provedení nástroje.Způsob opracování rovinných ploch li sklenených mnohostěnů läbrousenim nebo leštěn 1 m.čelni činnou plochou 3 rotačního nástroje spočivá v tom, že množina sklenených mnohostěnü (alespoň tři, tvo vicí rovinu obráběni) je upevněna ne stroji 3 pod činnou plochou...

Spôsob výroby 4, 9-di/substituovaných-fenoxy/-3, 5,8, 10- tetraoxa-4, 9-difosfa spiro [5, 5] -undekánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245205

Dátum: 01.07.1988

Autori: Žák Jan, Holub Poemysl, Šindeláo Zdenik, Netolický Ladislav, First Antonín

MPK: C07F 9/08, C08K 5/52

Značky: spôsob, spiro, tetraoxa-4, výroby, 9-difosfa, undekánov

Text:

...sa rozkladajú už pri nízkych teplotách.Stabilizácia polymérov zlúčeninami obecného vzorce I, ktoré majú výhody oproti doteraz používaným antioxidantom vo zvýše nej vlastnej termickej stabilite i zvýšenej odolnosti voči hydrolýze je predmetom autorského osv. č. 2 /76Zistili sme, že tieto zlúčeniny obecného vzorca I/I/ kde R 1, R 2 a R 3 sú normálne alebo rozvetvené alkyly s 1 až 18N so 6 až 7 atóâi uhlíka, kde m, n a r sú celé čísla od O až...

Pružná spojka pro přenášení krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245204

Dátum: 01.07.1988

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: F16D 13/75

Značky: spojka, momentu, pružná, krouticího, přenášení

Text:

...pružného elementu pro přenášení kroutícnĺho momentu s tím, že pružné elementy jsou nasunovány po obvodu spojky a proti samovolnému vysunutí jsouza ištěny snímatelným krytem.Hlavní výhoda pružné spojky podle vynálezula tím i ekonomický přínos spočíva v tom, že při výměně pružného elementu není nutné provádět demontáž celých uzlů zařízení,následně ustavovat spojkme. tím zkrátit prostoje na minimum. Zanedbatelná neníani odstraněná fyzická...

Deskový anemostat

Načítavanie...

Číslo patentu: 245203

Dátum: 01.07.1988

Autor: Špieka Pavel

MPK: F24F 13/06

Značky: deskový, anemostat

Text:

...ve všech směrech od -15 ° do 15 ° vůči rovině výstupního otvoru pláště anemostatu. Upevňovací elementy v pláštijanemostatu, které obsahují pružné kroužky, umožňují naklápění táhel za účelem regulace desky vestavby a současně s výhodou slouží jako tlumící prvek vibrací. Také odnímání desky vestavby za účelsm čištění vnitřní části anemostatu a zpětná montáž jsou popsaným řešením snadné a rychlé. Rozěířením akční schopnosti regulace deskově...

Zařízení pro automatickou výměnu nástrojů u horizontálních víceoperačních postupových lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245202

Dátum: 01.07.1988

Autor: Nebeský Karel

MPK: B30B 15/08

Značky: postupových, víceoperačních, zařízení, horizontálních, automatickou, nástrojů, výměnu, lisů

Text:

...IV-IV z obr. 2, přičemž obr. 3 odpovídá začátku vytahování razníků, zatímco na obr. 4 je znázorněn zásobník razníků po vytažení razníků z lisu na obr. 5prostoru lisu a na obr. 6 - příčný svislý řez přenášečem zápustek V pracovním prostoru lisu.Z obr. 1 je zřejmě že ve znázorněném víoeoperačním postupovém lisu jsou V dutinách stojanu 1 uloženy vedle sebe zápustky g a proti nim jsou v dutinách pohyblivého beranu 2 uloženy razníky 5. Jak...

Elektrický elektrodový třífázový topný systém se stupňovou regulací výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245201

Dátum: 01.07.1988

Autor: Vanik Milan

MPK: H05B 3/48

Značky: regulaci, výkonu, systém, elektródový, elektricky, topný, stupňovou, třifázový

Text:

...výhodu v tom, že stupňofvá regulace-výkonu je docílena elektrodovým systémem bez pohyblivých částí, bez nutnosti měnit objem kapaliny mezi elektrodamik docílení regulace výkonu i bez nutnosti měnit velikost napětí mezi elektrodami, přičemž napájecí elektrická třífázová soustavaje při každém regulačním stupni zatěžována třífázově i symetricky. Proto je zařízení, které je předmětem vynálezu konstrukčně jednoduché, snadno technicky...

Způsob výroby hluboce prokvašeného tmavého piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 244000

Dátum: 01.07.1988

Autori: Vanotti Ermes, Angelucci Francesco, Penco Sergio

MPK: C12C 7/00

Značky: výroby, prokvašeného, tmavého, způsob, hluboce

Text:

...pnoérqihmäĺo vynález je objesněn na příkladu výroby łehkeho-tmavého piva šrotování sladu se provádí na běžných šrotovnících. Spo 1 ečně~se šrotuje sled český bevorský e keramelový. Slad barevný se šrotuje oddělenů. skladbu sypání tvoří zo 40 sled český 25 sled bevoreký 15 sled karamolovýí 5 íelad barevný a 15 cukr rafínovený. Celková spotřeba etanderdního sladu je 14,15 kg/hl.Rmutuje eek 1 eeíckýn dvojrmutovým způsobem s prodloužením...

Způsob vytváření barevné úpravy na povrchu pryžových, zejména lehčených pryžových podešví s rámkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243999

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kötter Clamens, Krähmer Hansjörg

MPK: A43D 95/06

Značky: úpravy, rámkem, barevné, podešví, způsob, zejména, pryžových, vytváření, povrchu, lehčených

Text:

...s ränkem, dvojím, po sobě následujídm nänosem barevných kompozic, z nichž první nános se působaním tepla vysušuje a druhý nános se po krátkém zaschnuhí stírú tahovým působením měkkého textilního materiálu. Podstatou způsobu podle vynálezu, je to,že jako první nános se nastříkává barevné lakové kompozice na bázi aminoplastu, obsahující 2 až 4 hnotnostní procenta aminoplastu ve směsi ředidel typu organických uhlovodíků a 10 hmotnostních procent...

Zapojení krystalového oscilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243998

Dátum: 01.07.1988

Autor: Arndt Friedrich

MPK: H03B 5/00

Značky: oscilátoru, zapojení, krystalového

Text:

...a krystalu pouze čtyři odpory a jeden kondenzátor s běžnými výrobními tolerancemi.Vynález je podrobněji vysvětlen na pripojených výkveggdml kde na obr. 1 je příklad zapojení oscilétoru podle vynálezu a na obr. 2 je príklad zapojení oscilátoru s omezovacím odporemzapojení podle obr. l sestává ze dvou tranzistorů, čtyř odporů, jednoho krystalu a jednoho kondenzátoru První tranzistor l je připojen emitorem přímo k druhému polu napájecího...

Kombinovaný filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 243997

Dátum: 01.07.1988

Autori: Westermann Jürgen, Boroschewski Gerhard, Eder Ulrich

MPK: B01D 25/00

Značky: filtr, kombinovaný

Text:

...trem podle vynálezu pro současné oddělováni nemagnetických í »magnetických částic nečistot. ve kterém je vestavba vytvořenakombinací prvků pro filtraci mechanických nečistot a prvků pro zachycováni kovových magnetických nečistot. Prvkem pro filtracimechanických nečistot je sito překrývajíci otvory vestavby.Prvkem pro zachycování kovových magnetických nečistot jsou magnety s vložkami umístěné uvnitř vestavby.Kombinovaný fi 1 t 1 ~dle vynálezu...

Způsob intenzivní degradace polypropylenu a/nebo kopolymerů propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243996

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kamoshita Katsuzo, Oguri Yukio, Brunner Hans-georg, Kato Toshiro, Yamamoto Shigeo, Noguchi Hiroshi, Takahashi Junya

MPK: C08F 8/50, C08F 10/06

Značky: degradace, způsob, propylenu, kopolymerů, polypropylénu, intenzívní

Text:

...přímo promítají dále - např. v nepřiměřených energetických nárocích, složitýchopatřeních k zajištění bezpečnosti práce apod. Rovněž řízenídegradace z hlediska regulování dosaženého stupně degradaoe je značné obtížné, mnohdy dokonce až nemožné.Určité zlepšení v tomto směru přináší způsob degradace polypropylénu ve ěnekovém vytlačovacím stroji, používaný v průmyslovém méřítku při přípravě taveniny pro zvlákñování. Jedná se v podstatě o...

Viskohydraulický generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243995

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kienzle Frank, Kaiser Ado

MPK: F03C 2/00

Značky: viskohydraulický, generátor

Text:

...kapaliny při konstantní frekvenci otáčení rotoru a při konstantním geometrickém objemu viskohydraulického generátoru. Proměnným parametrem určujícím velikost proudu kapali ny je její viskozita, která je závislá na teplotě kapaliny. Další výhodou řešení je tichý chod.Příklad možného uspořádání je na obr. 1 a 2, kde 1 je stator a g je rotor generátoru. V sacím kanále 3 je Vestavěný elektrické topné těleso 5. Potenciometr 5 umožňuje řídit...

Způsob přípravy polypropylenových monofilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243994

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kukolja Stjepan, Turner Jan Ross, Blaszczak Larry Chris

MPK: D01D 5/10

Značky: přípravy, způsob, polypropylénových, monofilu

Text:

...pramen 1 ana,čímž se ušetří prvotní edružování monofilů do základního pramene lana. Hovnoměrnost průměru moncfilu je vyhovující.Výchozí surovinou pro přípravu monofilů podle vynálezu je isctaktický polypropylen nebo jeho kopolymer e malým množstvím(do 10 ) vyšších olefinů, který neobsahuje gelcvité částice, tedy főliový nebo vláknařský typ. S výhodou se používá polypropylen se stabilizací vůči ultrafialovému záření a e přídavkem sazí. Zvýší se...

Nosič nitěnek víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243993

Dátum: 01.07.1988

Autor: Ohshima Satoshi

MPK: D03C 9/00, D03D 47/26

Značky: stroje, nosič, víceprošlupního, tkacího, nitěnek

Text:

...strojů i s velmi jemným dělenim prošlupni vlny a vpmuvnáni se známýni nosičipředstavuje poměrně značné zjednoduäeni.Příklądné provedení nosiče nitěnek podle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde značí obr. 1 pohled na nosič v nárysu v částečném řezu a ohr. 2 deteilni pohled na držák nitěnek v řezu podle öáry // - // v obr. 1.Nosič nitěnek je tvořen svisle orientovanou svärnou tyčí1 ząkončenou v horní části kleštinemi 5, 1 mezi niuižje...

Přípravek na přemísťování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243992

Dátum: 01.07.1988

Autori: Yamaguchi Totaro, Yamada Yoshihisa, Sugano Hiroshi

MPK: D03D 47/26

Značky: přípravek, nití, víceprošlupního, osnovních, tkacího, stroje, přemísťování

Text:

...jsou právě v dolní větvi prošlupu.Příkladné provedení přípravku podle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde zrwmff obr. 1 pohled na přípravek v bokorysu a obr. 2 částečný pohled na přípravekPřípravek pro přemísřování osnovních nití je podle vynálezu tvořen plochou nosnou lištou l, k níž je z jedné strany připevněn závěsný proríl g bud prnběžný v celé délce nosné lišty lJnebo členěný do soustavy závěsů pro zavěšení celého přípravku na...

Způsob stanovení bakteriálního druhu Corynebacterium equi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243991

Dátum: 01.07.1988

Autori: Santini Georges, Oine Toyonari

MPK: G01N 33/569

Značky: bakteriálního, způsob, corynebacterium, stanovení, druhu

Text:

...serotypes of Rhodococcus equi. Austral. ver.a se, 1982. s. 67-69, NAKAZAWA, M.- KUBO, M.- suoxmoT 0. C.- ISAYAMA, Y. Serogrouping of Rhodococcus equi. Mioro~ bioleľmmunol 27, 1983, s. 8375846. Dosud však nebyl určen společný antigen. který by umožnil zpřesnit a s konečnou platnosti uzavřit určení izolovaného kmene jako CorynabacteriumVýše uvedené nedostatky odstraňuje způsob stanovení bakteriálniho druhu Corynebacterium equi.pod 1 e vynálezu,...

Lineární kompresor – expandér dynamiky elektroakustických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243990

Dátum: 01.07.1988

Autor: Giraudon Raymond

MPK: H03G 3/30

Značky: kompresor, expandér, lineární, signálu, dynamiky, elektroakustických

Text:

...l V/. Lze zpracovávat elektroakustické signály na vysokých napětových úrovních /řádově l V/, takže se signály po kompresi nebo expanzi nemusí napětově zesilovat a nedochází ke zhoršení kvality signálu vlastním šumem napětového zesilovače. Lze tak dosáhnout jednoduchým způsobem odstupu rušivých napětí od zpracovávaného signálu až 100 dB. Další výhodou je, že se dosahuje lineární komprese i expanze V celém rozsahu dynamiky signálu pouze s...