Archív za 1988 rok

Strana 62

Pasta z polymeru nebo kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245427

Dátum: 01.07.1988

Autori: Buchtijev Boris Markovie, Dirgunova Ta?ana Vladimírovna, Krajnyak Geza, Grudinin Vladimír Pavlovie, Teichmann Werner

MPK: C08L 27/06

Značky: pasta, polymerů, kopolymerů, vinylchloridu

Text:

...na bázi polyetylenoxidu, např. alkoxipolyetylenoxid nebo etoxilované adukty alkylfenolů nebo soli, nepř. CaC 12 nabo Nacl, v kombinaci s lehče ním a specielní úpravou textilního podkladu.K dosažení propustnosti pro vodní páru v rozmezí 1000 až 1400 g/m 2 24 h je nutno pracovat s vysokým podílem vodou ektrahovatelné látky nebo kombinovat postup ještě s lehčením za použití nadouvadla. V obou případech má výsledný materiál nízká hodnoty...

Zařízení pro rozvod vody v čiřičích s vločkovým mrakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245426

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kahl Siegfried, Bendgs Karl-heinz

MPK: C02F 1/52

Značky: zařízení, mrakem, vločkovým, čiřičích, rozvod

Text:

...tlaku po délce rozvodného potrubízpůsobené zpomalováním rychlosti b) axíální pohyb vody v potrubí je tangenciálně přenášen otvory do prostoru čiřiče c) v důsledku rozdílných rvchlostí proudění vody v rozvodném potrubí probíhá vtok do nádrže za nestejných.podmínek a průtočná ploche otvoru se uplatňuje rozdílně. Uvedené jevy se sčítají a důsledkem je vznik horizontální složky proudění v čiřiči, což má za následek nerovnoměrnost hmotnosti...

Horizontálně-vertikální speciální obráběcí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245425

Dátum: 01.07.1988

Autori: Reichel Bernhard, Zähr Hans Joachim, Menzel Karl-heinz, Reissig Peter

MPK: B23Q 39/00

Značky: stroj, horizontálně-vertikální, speciální, obráběcí

Text:

...celkové uspořádání v PVŤ 3 ČÍVPÍÉ Pracovní P°L°Z° obr. 3 celkové uspořádání vedruhé a třetí pracovní poLoze, na obr. 4 je výměnné upínací zařízení trojúhelníkovítých součástí se dvěma upínacímí místy a na obr. S výměnné upínací zařízení kruhových součástí se dvěma rovnocennýmí dílčímí upínačí.Na středovém podstavcí 1 je umístěna pevná část 2vícepoLohového programovateLného otočného stolu 3, na jehožpohybtívé částí í je umístěna...

Držák nitěnek vícepročlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245424

Dátum: 01.07.1988

Autori: Teichmann Manfred, Wilk Jan-joachim

MPK: D03C 9/00, D03D 47/26

Značky: stroje, držák, vícepročlupního, tkacího, nitěnek

Text:

...§. Podélná drážka 7 jeV záběru s podélně osovým výstupkem Ž přesuvného závěrovéhoelementu 10, jenž je zajíštěnv krajních polohách pružnýmčlenem ll, zapadajícím v dolní krajní poloze závěrového ele mentu 10 do ozubu 12 vytvořenćho v horní části závěrového ele 245 424mentu lg. V horní krajní poloze je závěrový element lg zajik/čtěn pružným členem 11 írajícím se o sešikmení 12 vytvořenér v dolni části závěrového eleäĺu 10. Závěrový element...

Zařízení pro vytvoření zápichu v slepé díře

Načítavanie...

Číslo patentu: 245423

Dátum: 01.07.1988

Autor: Fischer Gerd

MPK: B23B 29/034

Značky: zápichu, vytvoření, zařízení, díře, slepé

Text:

...uloženého držáku g s obráběcím nožem li.Těleso l má upínací kužel lg, který je uzpůsoben pro upnutí do vřetena obraběcího stroje. Upínací kužel gg přechází do rozšířené válcové části ll, na jejíž spodní části je vytvořena drážka §, do které je zasunut držák g obráběcího nože li, vybaveného řezným hrotem gg. 245423Držák g je otočně uložen na čepu 5, který je zalisován svými konci do válcové části ll. Držák g má boční výstupky gg, gł. Levý...

Mikrometricky seřizovatelná ovládací narážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245422

Dátum: 01.07.1988

Autori: Gustke Helmut, Bergmann Konrad

MPK: B23Q 1/28

Značky: náražka, mikrometrický, seřizovatelná, ovládací

Text:

...ve vodiči Q vačky l opatřeném odpovídajícim vedením 4 na jedné straně otevřeným. Na dru íhé straně je vodič Q vačky ł upevnčn v upínací drážce Q na qrážkové lišty Z. Upevnění vodiče 3 vačky l ve vodicí drážce 2je tvořeno proříznutým výstupkem g s otvorem pro závit g a kuželovým dnem g, ve kterém je rozpínací kulička lg, dotlačována upínscím šroubem ll, která rozevírá prořítnutý výstupek Q proti bočním stěnám upínscí drážky Q. Do zářezu lg ve...

Způsob čištění trubek reaktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245420

Dátum: 01.07.1988

Autori: Terešeenko Lev Alexaddovie, Pjakkonen Boris Jurjevie

MPK: F28G 1/16

Značky: čištění, způsob, trubek, reaktoru

Text:

...do značné míry čištění katalyzátorových trubek tlakovou vodou způsobem podle vynálezu. Jeho podstatou je, že se na stěny trubek rozstřikuje demineralizovaná voda pod úhlem 40 až 60 °k ose trubky, s výhodou pod úhlem45 ° k ose trubky. Pracovní tlak se volí 25 až 40 MPa, s výhodou 35 MPa .Volbou pracovních podmínek při uplatnění způsobu čištění trubek reaktorů podle vynálezu, tj. uvedeného sklonu paprsků tlakové demineralizované vody k...

Způsob snižování vzniku nezpracovatelných částic a inkrustací při polymeraci a kopolymeraci vinylových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245419

Dátum: 01.07.1988

Autori: Lipatov Nikolaj Konstantinovie, Rippa Fedor, Tatevosjan Ruben Armenovie, Gulán Ján, Trebatický Rudolf, Jakovlev Arlan Michajlóvie, Patrušev Gennadij Vasiljevie

MPK: C08F 14/06

Značky: inkrustací, nezpracovatelných, způsob, monomerů, snižování, kopolymeraci, vzniku, vinylových, polymeraci, částic

Text:

...sorpci na povrchu stěn pomocí dípol-dípol vazeb. Obecně silnejší inkrustaci na kovových plochách než na emailových plochách reaktorů lze vysvetlit silnejší adsorpcí vínylchlorídu a uonomery nabotnalých polynerních čàstíc na kovových plochách vlíven prítomných dispergačních činídel. Experímentàlne byla adsorpce díspergačních činídel prokázànau hydroxypropyluethylcelulosy /Hethocel/ zjíštením, že ve vrstvíčce nánosu Pvc se Methocel...

Zapojení pro zjištění kapacity mezi dvěma svorkami elektrického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245418

Dátum: 01.07.1988

Autori: Vaneo Dušan, Pechan Zdenik

MPK: G01R 27/02

Značky: zjištění, kapacity, elektrického, obvodů, svorkami, dvěma, zapojení

Text:

...že využitím jeho prinoipu je možno zkonstruovat diagnostické přístroje,které umožní odhalit případné závady na kapaoitě v konkrőtním zapojení, at již jde o skutečně kondenzátory nebo jiné pasívnízapojení umožňuje konetruovat jednoduché a operativní diagnostické zařízení.zapojení podle výnálezu bude dále blíže popsáno podle příložených výkresñ, kde na obr. 1 je schéma zapojení a na obr. 2 jsou uvedeny některé důležité průběhý v různých...

Zařízení hlídače plamene plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245417

Dátum: 01.07.1988

Autori: Dohányos Michal, Hässler Jozef, Hanus Miroslav, Grau Petr

MPK: F23N 5/00

Značky: plynových, zařízení, hlídače, plamene, hořáku

Text:

...doby zpoždění245 417 rozepnutí výstupního spínaoího obvodu a že prvý výstup výstupního spínacího obvodu je připojen na výstupní relé, jehož druhá strana je připojena na zdroj napájecího napětí, přičemž druhý výstup výstupního spínacího obvodu je připojen přes třetí diodu na střed napájení.Zařízení podle vynálezu odstraňuje dosavadní výše uvedené nevýhody a nedostatky a má několik předností proti dřívějším zařízením. Jeho hlavní výhoda...

Způsob nanášení omítkové nebo tmelící vrstvy na podhledy stropů a svislé stěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245416

Dátum: 01.07.1988

Autor: Šimonffy Ján

MPK: E04F 13/02

Značky: stěny, nanášení, tmelící, stropů, svisle, způsob, vrstvy, omítkové, podhledy

Text:

...a lze dosáhnout jen hrubé členitého povrchu. Znečiätění okolí takto vymezených plech je nevyhnutelné, a to i při použití äoblon. Naneeení cmítek e konečnou úpravou hleikoeti rovných či tvarovoných povrchů na svislé etěnw či podhledy v jednom zábčru není dosud technicky vyřeäené. Je to nedostatok zejména u povrchových uprav konstrukcí a konstrukčních ssténů, eložených z prefahrikovaných dílců, kde plochy jednotlivých díloů jsou čneto velmi...

Uzamykatelný autonosič windsurferu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245415

Dátum: 01.07.1988

Autor: Oravec Ivan

MPK: B60R 9/04

Značky: windsurferu, autonosič, uzamykatelný

Text:

...plováku, ve středu má vybraní pro uložení stěžně Q (stěžňů) a po krajích je snížení pro uložení ráhna 3. Sedlo 1 může být volně položeno na truboe Q autonosiče a sesmyknutí sedla z trubky zabraňují patky situované zespodu sedla, jež jsou tvarované dle ó trubek autonosiče. Sedlo g může být zhotoveno ohnutím z tenkého plechudo výše popsaného tvaru. V tomto provedení nutno dosedacíplochy obložit molitanemlnapř. tl. 10 mm,pryží nebo plstí....

Televizní snímací elektronka typu vidikon nebo chalnikon s pevnou záměrnou značkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245414

Dátum: 01.07.1988

Autori: Haviar Igor, Košak Eduard

MPK: H01J 5/02

Značky: elektronka, pevnou, vidikon, záměrnou, televizní, chalnikon, snímací, značkou

Text:

...uvedený nedostatek je odstraněn použitím vidikonu nebo chalnikonu s pevnou záměrnou značkou, která je umístěna - vyleptána nebo vyryta a zapuštěna barvou - na vnitřní straně čelního skla vidikonu nebo chalnikonu.Použitím vidikonu nebo chalnikonu s pevnou záměrnou značkou je odstraněn vliv nestability všech elektronických obvodů, které jsou příčinou posunu elektronicky generované značky vůči obrazu. Vidikon nebo chalnikon s pevnou...

Kosmetický prostředek s léčebným účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245413

Dátum: 01.07.1988

Autori: Tokár Silvester, Kotleba Jozef, Gendiar Jozef, Slanina Alexander, I1anovský Ivan

MPK: A61K 7/43

Značky: účinkem, kosmetický, prostředek, léčebným

Text:

...antibakteriálních látek. Časté používání povoleného omezeného počtu antibakteriálníoh látek je spojene s vytvářením bakteriálních kmenů odolných působení těchto látek. Zvyšování množství povolených antibakteriálních látekpro nové kosmetické účely vede v některých případech k negativnímdermatologickým Jevům, které Jsou výraznější než původní kosmetické určení. V jiných případech se projevují embryotoxické vlastnosti při použití například...

Zařízení pro neurostimulační elektroanalgézii

Načítavanie...

Číslo patentu: 245412

Dátum: 01.07.1988

Autori: Vallová Mária, Eádecký Rudolf

MPK: A61N 1/34

Značky: neurostimulační, zařízení, elektroanalgézii

Text:

...zapojení a spolehlivé držení nastavených hodnot je výhodné, když třetí tranzistor tvarovacího obvodu je bází připojen přes pátý odpor na kladný pól zdroje napájecího proudu a přes čtvrtý kondenzátor na kolektor pfvního nebo druhého tranzistoru symetrického astabilního multivibrátoru.Velkou výhodou zařízení pro neurostimulační elektroanalgézii je, že vytváří střídavé impulsy elektrického proudu o frekvencích4 6 Hz a s pravoúhlým prüběhem proudu...

Zařízení pro měření sklonu interalveolární linie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245411

Dátum: 01.07.1988

Autor: Majereak 1ubor

MPK: A61C 19/04

Značky: linie, sklonu, zařízení, měření, interalveolární

Text:

...interalveolární linie podle vynálezu, jehož podstatou je že jeho základní deska, opatřená úhlovou stupnicí, se vkládá do in teralveolárního prostoru mezi fixované modely a natáčí se podlehledaného sklonu interalveolární linie, přičemž hodnotu tohoto sklonu ukazuje na stupnici volně pohyblivá ručička, orientovaná podle principu gravitace vždy svisle, k zemi. Rnčička tedy vykonává funkci kyvadla u kyvadlové libely.Měřící zařízení podle...

Zařízení k čištění obilních sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 245410

Dátum: 01.07.1988

Autori: Pastoreková Drahomíra, Eerniansky Ladislav

MPK: A01F 25/16

Značky: zařízení, obilních, čištění

Text:

...vycházející z vpředu uvedených výchozích znaků a aeatávajíuí z výsuvného ultrazvukového vyaílačą uloženého na vozíku nad vstupním ot vorem obilní buňky a vsunutého do vstupního otvoru obilníZařízení k čištění obilních sil podle vynálezu zajišťuje mechanické i biologické čištění buněk obilních sil bez vstupu člověka do buňky tím, že obsluhující personál dálkově ovládá výsuvný vysíleč ultrazvukových kmitů uvnitř buňky, který jePředmět...

Difuzorový anemostat

Načítavanie...

Číslo patentu: 245409

Dátum: 01.07.1988

Autor: Mišura František

MPK: F24F 13/06

Značky: difuzorový, anemostat

Text:

...kvelitetivně vyšäího účinku při větší univerzálnosti difuzorového anemoetatu. Výhodná pro provedení je vložení podložky mezi oeazení centrálního äroubu e přieezenou difuzorovou veetevbu ze účelom docílení její větší stability. Rovněž vzájemné pevné spojení jed-A notlivých difuzorů veetevby pomocí epojovecího dílu znamená značne enížení výrobní náročnoeti. tímto propojením ee docílí velké tuhosti celé veetevby, tekže k jejímu uchycení...

Způsob zhotovování svaru vysokopevných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245408

Dátum: 01.07.1988

Autori: Pastýr Ján, Ebringerová Anna Csc

MPK: B23K 9/23

Značky: svárů, způsob, vysokopevných, oceli, zhotovování

Text:

...manganu. Zvýšený obsah msnganu V tuhém roztoku zajišťuje vznik sulfidů MnS vhodné morfologie. Přizrrivýcłrvüčinků Jtvdossženo245 40 a přítomnosti hliníku v tuhám roztoku. Náchylnost ke vzniku trhlin je rovněž potlsčens sníženim obsahu povrchově aktivníoh prvků ve svarovém kovu, tj. cínu s sntimonu,smížením obsahu fosforu. Uvedený postup sižoní náchylnosti záklsdniho materiálu k trhlinám za horka lze úspäšně využít i při nsvsřování záklsdního...

Zařízení pro určení místa kondenzace páry v topné spirále

Načítavanie...

Číslo patentu: 245407

Dátum: 01.07.1988

Autor: Tureány Jozef

MPK: F28B 9/00

Značky: kondenzace, topné, zařízení, spirále, páry, místa, určení

Text:

...kondenzátu u protíproudých ohřívačů se svíslými topnými spirálamí.Na přípojeněm výkresu je znázorněno schéma zařízení podle vynálezu.Zařízení se skládá ze dvou okruhů.První okruh zajišťuje ochlazování topnć spirály a tvoří hoazásobní nádrž 2,šoupě lg nádrže,průtokoměr 1 §,napouštěcí šoupě 11 čerpadlo gg,tep 1 oměr li přívodní vody,plášt Q topnć sp 1 rá 1 y,tep 1 oměr 15 ohřátě vody,šoupě 2 přepadu a přepad 1 ohřátě vody.Druhý okruh zajišťuje...

Předpjatá prefabrikovaná hlavice pro bezprůvlakové stropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245406

Dátum: 01.07.1988

Autori: Gajdoš František, Jehlár Peter

MPK: E04B 5/43

Značky: prefabrikovaná, stropy, předpjatá, bezprůvlakové, hlavice

Text:

...příkladech obr.2 znázorňuje úpravu hlavice obvodovym nátěrem, na obr.J je evislý řez hlavicí e obvodovým plechovým prstencem, na obr.4 je svislý řez hlavicí, jejíž předpínací výztuž je chráněne konzervací, na obr.5 je podobné řešení, kde je předpínací výztuž chráněna obetonováním, a na obr.b je znázorněn svislý řez hlavicí, opatřenou přídavnou spodní radiální výztuží.základní úpravou prefabrikovené předpjaté hlavice pro monolitické...

Kombinovaná zdravotnická textilie, vhodná pro léčbu popálenin a jiných kožních defektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245250

Dátum: 01.07.1988

Autori: Herrmann Manfred, Hartenstein Johannes, Fritschi Edgar, Satzinger Gerhard

MPK: A61L 15/01, D04B 21/14

Značky: kombinovaná, jiných, zdravotnická, defektu, popálenin, léčbu, vhodná, kožních, textilie

Text:

...Za hlavnínevýhodu tohoto výrobku je možno označit skutečnost, že absorpčni polštářek nezajišřuje dostatečně přijímání tělních tekutín, nebořreliefní vzor kontaktní složky není přizpůsoben pro jejich spoleh-llivý transport. Takto koncipované obvazy nelze dle potřeby tvarovat, například stříháním.Dalším reprezentantem ze skupiny kožníoh krytů a obvazového materiálu jsou tak zvané polymerní útvary ve formě ohebných syntetických obvazů na...

Kladivo pro mlýny a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245249

Dátum: 01.07.1988

Autori: Portykus Ingo, Orr Alexander Ferguson

MPK: B02C 13/28

Značky: způsob, mlýny, výroby, kladivo

Text:

...g je zakulaoeno a na dvou protilehlýchfunkčních plochách jsou vytvoreny tvarované spojovací elementy 3 ve formě přerušovaných prohlubní a rýb.Nosná část l kladiva je odlita z pevného a houževnatého materiálu, t.j. z 13 manganové austenitické oceli. Tvarovaná otěruvzdorná vložka g se zakulaceným čelem Q je odlita ze speciální otěruvzdorné litiny. Spojení nosné části l s otěruvzdornou vložkou g je docíleno při odlévání především mechanicky a...

Zapojení modulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245248

Dátum: 01.07.1988

Autor: Paszkowski Jerzy

MPK: H03C 1/36

Značky: modulátoru, zapojení

Text:

...modulátorů lze realizovat modulační proces odpovídající násobení obecného signálu sinusovým průběhem při obou polaritách vstupního napětí v širokém rozsahu zpracovávaných amplitud signálu. Nový a vyšší účinek lze také spatřo vat v jednoduché realizaci.Na připojeném výkrese je schematicky znázorněn príklad zapojení modulátoru podle vynálezu. Vstupní svorka 1 je připojena na první vstup základního modulátoru g a zároveň naj první vstupy...

Uspořádání zařízení pro uzavírání dveří karosérie vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245247

Dátum: 01.07.1988

Autori: Nitz Rolf-eberhard, Shillito Raymond Douglas

MPK: B60J 5/04

Značky: uspořádání, karosérie, dveří, vozidla, zařízení, uzavírání

Text:

...Z hlediska technologie výroby se zlepší lisovatelnost dveřních plechů a jejich vzájemné spojení v prostoru okna dveří, což se příznivě projevuje ve zvětšené tuhosti dveří. Uspořádáním zámku a jeho mechanizmu do bočního dílu karosérie umožňuje zmeněittlpuštku dveří,a tím zvět- šit vnitřní prostor karosérie.vPříklad uspořádání zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr. 1 znázorňuje celkové uspořádání v čelním...

Spřádací rotor bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245246

Dátum: 01.07.1988

Autori: Schindler Ursula, Martorana Piero, Beyerle Rudi

MPK: D01H 7/885, D01H 1/12

Značky: bezvřetenového, spřádací, dopřádacího, rotor, stroje

Text:

...výstupkem pronikajícímdo tohoto náboje, s vyznačením kruhového zpevňujícího zástřikuA Spřádací rotor bezvřetenověho dopřádacího stroje podle vynálezu je složený alespoň ze dvou materiálů, u něhož.zv 1 áště, O plašt 1 se skluzovou plochou g pro přiváděná vlákna je vytvořený u otěruvzdorného materiálu,např. 2 nerezové oceli a jezv požado vaném tvaru vyroben např.1 isováním nebo kovotlačitelským způsobem.V provedení podle obr.1-3 je plášť 1...

Zapojení pro korekci údaje čítače kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245245

Dátum: 01.07.1988

Autori: Székely Róza, Schönafinger Karl

MPK: H03M 13/00

Značky: zapojení, korekcí, čítače, kmitočtu, údaje

Text:

...vylučuje chybny odečet a přispívá k podstatnému snížení únavy pozorovatele.Zejména je vhodné pro všechny kmitočtové čítače, u nichž se nepředpokládá odhad dalších míst ze změn posledního místa.Zapojení podle vynálezu bude dále výsvětleno se zřetelem k připojenému schéma.Zapojení podle vynálezu je tvořeno klopným obvodem 1, jehož výstup je připojen k paměti g a současně k druhému vstupu přídavné paměti 5. K druhému vstupu paměti g je...

Zapojení časové základny osciloskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245244

Dátum: 01.07.1988

Autor: Székely Eva

MPK: H03K 4/08

Značky: základný, osciloskopu, zapojení, časově

Text:

...je zdrojem pilovitého napětí.Vyšší-účinek zapojení podle vynálezu proti dosavadním známým zapojením je spatřován v možnosti sloučení obou typů základen,Zapojení podle vynálezu bude dále popsáno se zřetelem k připojenému schematu.K prvnímu vstupu hradla 1 je připojen zdroj synchronízačních impulsů 5 a k jeho výstupu je připojen generátor g pilovitého napětí, který je jedním výstupem připojen k bistabilnímu klopnémuj obvodu Q a druhý...

Katodový terč pro reaktivní magnetronové naprašování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245243

Dátum: 01.07.1988

Autori: Moser Hans, Rischák Katalin, Maier Ludwig, Markovits Imre, Schnitta Antal

MPK: C23C 14/00, Budapest /hu/

Značky: magnetronové, reaktivní, naprašování, katodový, terč

Text:

...plynu v magnetronu ku atomovému čislu příslušného prvku terče. Jednotlivé plochy prvků jsou upraveny podle požadavku pro optimálni složení naprášené upravodivé fáze, která nemusi být ste chiometrickou.Obvykle se používá u magnetronového naprašováni argonu. Při reaktivnim naprašováni může jim být například dusik, čpavek,metan. Doutnavý výboj v magnetronu působenim Lorenzovy sily velmi rychle rotuje, při čemž promíchává jednotlivé prvky...

Terčová elektroda pro nanášení supravodivé vrstvy v magnetronovém poli a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245242

Dátum: 01.07.1988

Autori: Györvári János, Alpár Tibor, Tér László, Szombathely, Stenström Yngve

MPK: C23C 14/00

Značky: způsob, její, terčová, vrstvy, elektroda, nanášení, výroby, magnetronovém, supravodivé

Text:

...nemagnetického kovu obdélníkového nebokruhového tvaru s vyfrézovanou drážkou, do které je zalisována supravodivá sloučenina. Elektroda se vyrábí tak, že do drážky těê lesa elektrody se nasype supravodivá sloučenina, která se společně s tělesem elektrody slisuje na konečnou výšku elektrody.Výhoda uvedené elektrody podle vynálezu spočívá především v tom, že elektroda umožní nanášet supravodivé vrstvy metodou magnetronového naprašování...

Uspořádání kontaktů výkonového tranzistoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245241

Dátum: 01.07.1988

Autori: Skatteböl Lars, Lerajovska Lambrina Nikolova

MPK: H01L 29/00

Značky: kontaktů, výkonového, tranzistorů, uspořádání

Text:

...k přívodnímu kontaktu funkční emitorové oblasti největší a postupně se zmenšuje s rostoucí vzdálenosti ostatních míst proužkového uspořádání struktury od místa přívodního kontaktu k funkční emitorové ob~ lasti.Proužkové otvory v krycí oxidové vrstvě pod souvislým metalizovaným kontaktem k bázové oblasti jsou vytvořeny soustavou vzájemné oddělených jednoduchých geometrických obrazců, například obdélníků, jejichž plocha je nejmenší a...

Podávač pro prokluzové podávání příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 245240

Dátum: 01.07.1988

Autori: Lejarovski Evgeni Iliev, Roider Willibald, Ueberegger Heinrich, Saumweber Eckart

MPK: D04B 15/48

Značky: podávání, příze, prokluzové, podávač

Text:

...proces navíjení na zásobní bubínek.podšvače automaticky zastaví,a tak je celé zařízení chráněno proti poškození nadměrným zaplněnímPříkledné provedení podavače podle vynálezu je popsáno a znázorněno na přiložených výkresech, kde na obr. l je v osovém řezu podávač, jehož zásobní bubínek je ve styku se silovým členem vytvořeným jako pružina v poloze na počátku nevíjení, na obro 2 je obdobný řez, kde silový člen je vytvořen-hmotnostním nákružkem...

Zesilovač jasu zářivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245239

Dátum: 01.07.1988

Autori: Wünning Joachim, Beckmann Heinrich, Ottersbach Jens

MPK: H01J 61/72

Značky: zářivek, zesilovač

Text:

...obvodu s velkou vzduchovou mezerou jsou magnety zhotoveny přednostně z magneticky tvrdých materiálů s vysokou koercitivní silou přes 80 ka/m, např. feritů.Óbdélníkový průřez pőlů a mezery mezi nimi podle popisovaného řešení zajištují, že v prostoru trubice se vytváří silná složka magnetického pole kolmá k ose trubice, která prodlužuje dráhu výboje. Je výhodné, když je ta část magnetického systému,která přiléhá k zářivkové...

Zapojení pevného korektoru v opakovačích digitálního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245238

Dátum: 01.07.1988

Autori: Wells 111 James Enoch, Ioannou Tom Kyriacou, Downing James Herbert

MPK: H03K 4/00

Značky: opakovačích, signálu, pevného, digitálního, korektoru, zapojení

Text:

...je přes šestý odpor připojen na výstup diferenciálního zesilovače,jenž je výstupní evorkou zapojení.Zapojení pevného korektoru podle vynálezu neobsahuje žádné indukčnosti a proto je vhodné pro technologii integrovaných obvodů. zapojení nevyžaduje žádné další prvky pro zajištění jeho stability. Odpadá nutnost použít koncový širokopásmový zesilovač.1 Příklad zapojení je dále popsán pomocí vákresu. Na vstupní L svorku l je připojen automaticky...

Zrcadlo se sníženou odrazivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245237

Dátum: 01.07.1988

Autori: Tamási Attila, Kardos Mihály, Faragó László

MPK: B60R 1/02

Značky: zrcadlo, sníženou, odrazivostí

Text:

...Al - sio je vyrobitelné na běžných aparaturách, používaných pro výrobu zrcadel na bázi Cr,Ni nebo Cu. Přitom nanášenýtmateriál je běžně dostupný z tuzemských zdrojů. Dosažitelné odrazivosti u zrcadla podle vynálezu jsou v rozmezí 40 až 70 , reprodukovatelnost zvolené odrazivostije lepší než /- 5 .Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise tří konkrétních příkladů provedení zrcadla se sníženou odrazivostí podle vynálezu.Z čelní...

Způsob výroby primární podkladové tkaniny pro všívané koberce se zvýšenou odolností proti poškození způsobenému vpichovacími a všívacími jehlami

Načítavanie...

Číslo patentu: 245236

Dátum: 01.07.1988

Autori: Horoák Juraj, Soukup Milan, Preisler Vlastimil

MPK: D05C 17/00, D04H 5/02

Značky: odolností, všívacími, výroby, jehlami, podkladové, poškození, zvýšenou, způsob, tkaniny, primární, proti, způsobenému, všívané, koberce, vpichovacími

Text:

...způsobem vyrobyprimární podkladové tkaniny podle vynálezu, jehož podstatou je, že se nenese na pásky nebo na tkaninu 0,6 až 3 přípravků, které ovlivňují povrchové vlastnosti pásků při jejich vzájemném pohybu a skluzu,a tak sižují dynamické namáhání tkaniny v procesu všívání.Účinek úpravy se projevuje nízkým poklesom průměrné pevnosti podkladové tkaniny a poměrně vyrovnanými pevnostmi v tehu ve směru útku po vpichování e všívání....

Zapojení pro lokalizaci a určení velikosti nehomogenit ve vedeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 245235

Dátum: 01.07.1988

Autor: Baláš Vratislav

MPK: G01R 31/00, G01R 31/02, G01R 31/08...

Značky: určení, lokalizaci, velikostí, vedeních, zapojení, nehomogenít

Text:

...§ řídíoích obvodů je zároveň připojen ke korekčnímu článku g.V zapojení podle vynálezu, znázorněném na obr. 2, je měře~ né vedení l připojeno ke sdružovacímu obvodu g, který je připojen jednak k výstupu generátoru § a jednak přes směšovač g k selektivnímu obvodu 5. Selektivní obvod 5 jepřes převodník lg a korekční článek g připojen k druhému indikátoru lg indikačního zařízení §, jehož první indikátor lg je připojen přes první řídící obvod lg...

Podpěrná a distanční konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245234

Dátum: 01.07.1988

Autori: Sedliský Otakar, Preisler Vlastimil, Valenta Svatopluk

MPK: F28F 9/00

Značky: konstrukce, tepla, distanční, trubek, podpěrná, svazků, výměníku, horizontálně, uspořádaných

Text:

...konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla v příklsdném provedení podle vynálezu sestává z dvojic svislých distančních pásků Q, 2 zasunutých mezi sousední sloupce teplosměnných trubek g a opatřených na svých vnějších odvrácenýoh stranách miskovitými výstupky a na přivrácených stranách ve svém středu svislou průběžnou drážkou skrze kterou je prostrčena zajištovací tyč A upevněna svými konci v horním a dolním nosníku...

Způsob výroby gravitačních koncentrátů z rudnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245233

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kadlec Zdenik, Lepaoík Karel, Filip Aleš

MPK: B03B 7/00

Značky: způsob, výroby, koncentrátů, rudnin, gravitačních

Text:

...s hrubým předkoncentrátem tak,že jemný předkoncentrát se směšuje s meziproduktem mokrého gravitačního rozdružování hrubého předkoncentrátu.Obsahuje-li hlušina po následném pneumstickém rozdružení těžké frakce zájmové množství užitkové složky, je výhodné ji směšovat s lehkou frakcí e třídit sítováním.Výhodou způsobu výroby gravitačních koncentrátů z rudnin podle vynáležu ve srovnání se známými způsoby pneumatického rozdružování je zvýšení...

Způsob a zařízení k měření adheze vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 245232

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kvapil Jioí, Kvapil Josef, Heddich Zdenik

MPK: G01N 19/04

Značky: adheze, vrstev, způsob, zařízení, měření

Text:

...se plynule mění v rozmezí 1 O 3 N až 1 O 2 N. Interval V tomto rozmezí se245 232 volí podle druhu materiálu měřené vrstvy a podložky tak, aby porušení vrstvy vlivem síly nastalo asi v polovině dráhy rytí. Např. je-li podložka ze skla a měřená vrstva hliníková, mění se sila zhruba v rozmezí 0,195 N až 0,785 N podle podmínek, při kterých měření probíhá. V případě, že vrstva je tvorená fotorezisty na křemíkové podložce, mění se síla zhruba v...