Archív za 1988 rok

Strana 59

Spona pro dopravu pružných součástí, zejména oděvních dílů a výrobků v závěšeném stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257956

Dátum: 15.07.1988

Autor: Navrátil Jan

MPK: B66C 1/44

Značky: dopravu, spona, v, závěšeném, oděvních, pružných, výrobků, součástí, stavu, zejména, dílů

Text:

...g v blízkosti činné plochy je uchycen s pomocí kolíku 4 na strunu 5, tvořenou např. ccelovým lankem, které je upevněno na obvodu kladky 1 šroubem 1. Do základní polohy je segment čelisti g vracen pružinou §.Výhodným opatřením, jehož výsledkem je zvýšení třecí síly mezi segmentem čelisti g a ramensm lgp třmenu lg je zdrsněníčinné plochy segmentu, čehož lze dosáhnout řadou běžných postupů, např. vroubkováním, polepením řapíkovou gumou nebo...

Zařízení pro linkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 257955

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šobr Petr

MPK: B41F 31/02

Značky: zařízení, linkování

Text:

...nákružkem Q. Plášř A uzávěru 3 je na svém hornín konci uzavřen dnem 1, ve kterém je vytvořen jednak vzdušník Q a jednak vývodka 3 5 tvarovkou lg, zakončenou filtrem ll, který je připevněn k tvarovce lg objímkou gg. Prodloužený plášč 1 uzávěru g slouží jako nosný prvek pro upevnění vodicího mechanismu lg, který je spojen s prodlouženým pláštěm A uzávěru 3 přes pryžovou podložku li šrouby lg.Vodioí mechanismus lg je výmenný a jeho tvar odpovídá...

Mokrý tangenciální odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257954

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ševčík Vladimír, Olšan Ladislav

MPK: B04C 7/00

Značky: mokrý, odlučovač, tangenciální

Text:

...odlučovače je cyklônový odlučovač s tanqanoiálním vstuupen l do válce/víte části l odluěovače, na nichž je napojena dole kuželavá část l, která je ve spodní části ukončena kapalínovýln uzávězen g uloženým kapalinou ve shěmé nádrži 10 suspense usazenin. Ve víku odlučovače se nacházejí trysky É skloněné ve směru rotace plynu a axiálně směrem ke sběrné nádrži lg,která je napojena potrubím ll, ll a čerpadlem lg na usazovací nádrž lg, která je...

Regulátor výkonu spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 257953

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šimáček Jaroslav

MPK: G05B 11/16

Značky: regulátor, výkonu, spotřebiče

Text:

...5 stłídavého nebo pulsního napětí. Na výstup digitálního generátoru 1 čísel je napojen prevodník Q čísel napětí, odkud.je signál přiveden na druhý vstup komparátoru 2.Výstup 2 komparátoru 2 je připojen na vstup tvarovacího obvodu lg, k jehož výstupu je připojen oddělovací obvod ll pro galvanické oddělení řídicíoh prvků od výkonových prvků regulátoru. Výstup oddělovacího obvodu je spojen s výkcnovým spínačem li spotřebiče. Seriově s tímto...

Kluzný nátěr na skluzové cesty pro roztavenou sklovinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257952

Dátum: 15.07.1988

Autori: Šimko Peter, Havelka Otakar, Bělík Vladimír, Vácha Jaroslav, Láník Igor, Zlesák Ivan

MPK: C03B 40/02

Značky: roztavenou, nátěr, sklovinu, skluzové, kluzný, cesty

Text:

...ve sklárně.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu, bez jskéhokoliv omezování v daném rozsahu,jsou uvedeny příklady možného provedení kluzného nátěru.Do B 5 hmotnostních dílů nízkomolekulární epoxidové pryskyřice charakterizované çpoxidovým ekvivalentem 0,41 na 100 g pryskyřice a epoxidovým hmotnostním ekvivalentem 225, obsahující zvláčňovadlo typu dioktylftalát v množství 12 hmotnostních dílů vmícháno 21 hmotnostních dílů práškového...

Magneticky měkká vysocepevnostní ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257951

Dátum: 15.07.1988

Autori: Zemčík Tomáš, Šlajs Jaromír, Šigut Zdeněk

MPK: C22C 38/44

Značky: magnetický, měkká, vysocepevnostní

Text:

...a tedy bez zvýšení obsahu magneticky nepžíznivých karbidů a neferomagnetických strukturních složek. Proto lze volbou tepelného zpracování V širokém rozsahu ovlivňovut pevnostni mechanické vlastosti. V celém rozsahu chemického složení oceli podle vynálezu je možno dosáhnout prokalení největších dílůs podstatné sníženým rizikom vzniku trhlin při kalení.Uvedená ocel zajištuje rovněž dosežení dobrých plastických vlastností a požadovanou...

Způsob kontinuální přípravy modifikovaných kopolymerů ethylenu s alespoň jedním.alfa. -olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244949

Dátum: 15.07.1988

Autori: Smutný Lubomír, Plšek Josef, Kobza František

MPK: C08F 210/16

Značky: ethylenu, kopolymerů, jedním.alfa, olefinem, způsob, modifikovaných, alespoň, kontinuální, přípravy

Text:

...chyb roven 1.Zlepšené chování kopolymerů modifikovaných podle vynálezu v .průběhu vytlačováiní foukánim musí být přičteno skutečnosti, že mají uvedený poměr nom/nn v rozmezí mezi 1,5 a 10.Kopolymery modifikované způsobem podle vynálezn mají index toku taveniny v rozmezí 0,1 až 10 dag/min a objemovou hmotnost v rozmezí 0,910 až 0,955 g/cm 3. Při použití těchto kopolymerů pro výrobu tubulárních fólií, tzn. v případě, kdy index toku...

Způsob výroby kalcinovaného jílu s nízkým otěrem a vysokou optickou odrazností

Načítavanie...

Číslo patentu: 244945

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mirsch Miroslav, Felbáb Ladislav

MPK: B28C 1/20, B28C 1/06

Značky: způsob, optickou, vysokou, otěrem, odraznosti, výroby, jílu, kalcinovaného, nízkým

Text:

...-spotčívá V tom, že způsob magnetické .úpravy kaolinovýc-h jílů je přl odstraňovaní barvicích nečistot obsahujících titan a .železo natolik účinný, že umožňuje výrobu jílu polevové jakosti i ze surovín, které se .udříve pro toto použití považovaly v důsledku .vysokého znečištěni za nevhodné.jiná další výhoda spočíva V tom, že způsob se může prová-dět s použitím běžných magnetických separátorů s porézními matri-cemi, aniž by docházelo -k...

Způsob výroby minerální vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244944

Dátum: 15.07.1988

Autori: Nadvorník Pavel, Bojanovský Josef, Stejskal Jan, Šmíd Miroslav

MPK: C03B 37/00

Značky: způsob, minerální, výroby

Text:

...idu-stk 70 až 74 0/0, kyslík 8 až 12 0/0, oxid uhelnatý 10 až 14 °/0,vodní pára a jiné látky 2 .až 4 0/0. Po do-datečném spalování oxidu uhelnatého na oxid uhličitý se stupněm účinnosti alespoň 99 0/0 vyhliži složení nasledovné dusík 70 až 74 , kyslík 1 až 4 °/0, oxid uhličitý 18 až 22 °/0 a zbytek 2 až 4 . Roztavený če»dič ve formě lávy přichází »do zvlá-kñovacího zařízení, odkud se přes usazovací komoru vede do vytvrzovací komory 5. Do...

Zařízení pro tepelný a/nebo látkový přenos mezi kapalinami a plyny nebo parami

Načítavanie...

Číslo patentu: 244943

Dátum: 15.07.1988

Autori: Chvátal Zdenik, Hrabal Richard, Brothánková Michaela, Didek Václav

MPK: F28C 3/06

Značky: tepelný, prenos, látkový, kapalinami, zařízení, plyny, parami

Text:

...-drát pevně spojený s plochou, například přivařený, nebo může být také vytvořen jako jednodílný z materiálu plochy.U řešení podle vynálezu jsou vystupující paprsky velmi turbulentní a rovněž turbulentní přídavné prou-d-ové plochy vznikají na povrchu dílu nesoucího vrstvu kyseliny. jelikož při turbulentním proudění mění části kapaliny, které se n-acházejí uvnitř proudu a na jeho okraji, rychle a často svá místa,mění se také charakter proudění...

Zařízení pro odřezávání ovíjecích pásků ze souvislého pásu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244942

Dátum: 15.07.1988

Autor: Valentini Ivan

MPK: A24C 5/47

Značky: ovíjecích, zařízení, materiálů, odřezávání, souvislého, pásu, pásků

Text:

...podle vynálezu, obr. 2 znázorňuje v axonometrlckém pohledu detail zařízení z obr. 1, na obr. 3 je v axonometríckém pohledu detail jiného příklardného provedení základní .pracovní části zařízení a na obr. 4 je v axonometrickém pohledu třetí příkladné provedení řezací části. Na obr. 5 je v bočním pohledu .a na obr. SA v čelním pohledu znazorněnaprvní fáze činnosti zařízení podle obr. 1 a 2, na obr. 6, 7, 8, 9, 10 jsou V bo-čních pohledech a...

Prostředek pro vzrůst vlasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244941

Dátum: 15.07.1988

Autor: Štolc Stanislav

MPK: A61K 7/06

Značky: vlasů, prostředek, vzrůst

Text:

...4 týdny. V .návaznosti na ni lze provádět podpůrné další ošetřováni 1- až 2 k-rát týdně maximálně po dobu půl roku.vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu a na prakticky prováděných pokusech.Byla vyrobena mast z těchto částivodný 1,14 1 6 estrogenů prostý extrakt z placentyTestovaná osoba muž-ského pohlaví ve věku 17 let, která byla po dobu 1 roku holohlavá, byla »denně ošetřována prostředkem pr-o vzrůst vlasů podle vynálezu....

Způsob přípravy N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244939

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kratochvíl Milan

MPK: A01N 57/12, C07F 9/38

Značky: způsob, přípravy, n-fosfonomethylglycinu

Text:

...roztoku je velmi důležitou veličinou a musí být udržována v rozmezí 9 až 10. Tato hodnota pH může být nastavena libovolným vhodným způsobem, přičemž je výhodné použít bázi, jarkými jsou uhličitan draselný, uhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný, hydroxid so-dný a hydroxid draselný,zejména uhličitan draeelný.Při provádění stupněl musi být formaldehyd při-dan k formamidu, nebo-t bylo zjištěno, že jedine tímto způsobem lze získat...

Unášecí zařízení pro kmitavý žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 244938

Dátum: 15.07.1988

Autori: Zobae Milan, Trmal Vladimír

MPK: F27D 3/12

Značky: unášecí, kmitavý, zařízení, žľab

Text:

...1, na zařízení v poloze, kterou má zaujmout unášecí zařízení, aby kmitavý žlab byl orienbován svisle, obr. 4, 5 a 6 řezy odpovídající řezům na obr. 1, 2 a 3, a to unášecím zařízením upraveným podle vynálezu.Na obr. 1 je univerzální kloub 10 s proměnným úhlem rozevření, který je ot-očný kolem svislé první osy 0. Univerzální kloub 10 je tvořen ovládací pákou 12 výkyvnou kolem vodorovné druhe o-sy X »a mezilehl-ou pákou 14. Ovládací páka 12 je...

Unášecí zařízení pro kmitavý žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 244937

Dátum: 15.07.1988

Autori: Gála Jozef, Eumpelík Jirí

MPK: F27D 3/12

Značky: kmitavý, zařízení, unášecí, žľab

Text:

...a naopak.Spojovací blok 22 má ~dále stredový otvor 26, jehož osa je kolmá na osu prvního čepu 24 a druhého čepu 26. Ve středovém otvoru 28 je otočně ul-ožena válcovitá hlava 12 a,tvořící horní konec ovláda-ci páky 12, umožňující relativní otáčení mezi touto válcovitou hlavou 12 a a stredovým otvorom 28. Ovládací páka 12 je ve spojovacĺm bloku 22 zajištěna závitem na konci válcovité hlavy 12 a se zajištovaoím členem 30, například maticí s...

Zařízení pro volbu jehel na talíři okrouhlých pletacích strojů pro výrobu žebrových úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244936

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vondoich Julius

MPK: D04B 16/18

Značky: zařízení, pletacích, jehel, talíři, úpletu, volbu, žebrových, okrouhlých, strojů, výrobu

Text:

...podle vynálezu objímku Sl drážkově usazenou na svislém hřídeli 17 a s ním spoluotáčivou. Podél tvořicích čar objímky 3 U se vyskytují drážky 31 přizpůsobené radiálním drážkárn v talíři 16, přičemž každá drážka 31 přejímá pomocnou plati.nu 32 odpovídají-cí vodorovné jehle 15 na talíři 16. Pomocné platiny 32 jsou udržovány uvnitř svý-ch »drážek 31 alespoň jednou pružinou nebo zádržným kroužkem 33 zamontovaným d-o kruhové drážky 34 v blizkosti...

Prostředek k potírání chorob rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244935

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vojta Milan, Mikš Antonín, Kosina František, Vobooil Jioí

MPK: A01N 55/02, A01N 43/653

Značky: potírání, prostředek, rostlin, chorôb

Text:

...zejména proti druhu Venturia. Kromě toho se zvyšuje sýstemický účinek nových prostředků. Pro-středky podle vynálezu se mohou dále .používat jako mořidla k ošetřování osiva (plodů, hlíz, zrní) a semenáč-ků rostlin. k ochraně před houbovými infekcemi, jakož i proti fytopatogenním houbám, které se vy-skytují v půdě.vynález se tudíž týká směsi k ochraně rostlin, jakož i jejich, použití k potírání fytopatogenních hub, popřípadě k preventívnímu...

Tyristor s vlastní ochranou proti přepětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244934

Dátum: 15.07.1988

Autor: Ludwig Vilém

MPK: H01L 29/00

Značky: tyristor, vlastní, ochranou, proti, přepětí

Text:

...v článku Temperature Dependence of Avalanche Multíplícatíon on Semíconductors autorů Crowell a Sze, Appl. Phys. Lett. 9, 242, 1966. Lavínová průnazné napětí se tedy snižuje současně s poklesom teploty. Když je tyristor opatřen zesilovací řídící oblastí 34, jak ukazuje obr. 1, touto částí obvykle neteče pr-oud a vzrůst teploty této části je menší než v ostatních vrstvách polovodíče. Protože doba životnosti minorítních nosičů náboje v této...

Způsob izomerizace olefinické vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244933

Dátum: 15.07.1988

Autori: Blažej Dušan, Vilímek Karel, Pitoík Rudolf

MPK: C07C 11/08, C07C 5/25

Značky: väzby, olefinické, způsob, izomerizace

Text:

...oxidem křemičitým, připraveného podle příkladu 5, se napustí vodným roztokom dusičnanu lanthanitého. postupom uvedeným v příkladě 3. získaná látka obsahuje oxid hlinitý a 1,5 oxidu křemičitého a 7,5 °/o oxidu lanthanitého.shore uvedeným způsobem se pripraví katalyzátor tvorený oxidem hlinitým, který je stabílizován 1,5 oxi-du křemičitého a modifikován 10 oxidu lanthanltého.20 g oxidu hlinitého se napustí postupom podle příkladu 5...

Žebrovaný plech a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244932

Dátum: 15.07.1988

Autor: Eernoch

MPK: B21D 53/04

Značky: výroby, způsob, žebrovaný, plech

Text:

...která působí kolmo k povrchu upnutého pásu plechu 3.současně se pohybují upínací zařízení 1,2 směrem k sobě, přičemž jsou pohybllvá obě nebo jen jedno z upínacích zařízení 1,2 a ohýbací nůž.Při pohybu upínacích zařízení 1, 2 směrem k sobě je ohýbaná část plechu 3 vystavena působení ohýbací síly F. Pro vytvoření bezvadně uzavřeného žebra 5 je žádoucí,aby byly rychlost v 1 pohybu uupínavdel a horizontální rychlost posuvu ohýbacího nože...

Způsob přípravy vakcíny proti Markově chorobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 244931

Dátum: 15.07.1988

Autor: Eermák Jan

MPK: A61K 39/255

Značky: způsob, markově, proti, vakcíny, přípravy, chorobe

Text:

...viru podle vynalezu.Přípraví se SPF kuřecí embrynoální primární buněčné kultury na rollerech nebo dextramových mikrooosičích. Po 20 až 24 hodinách, kdy se vytvorí asi 80 jednovrstevné tkáňové kultury, se zaměni živné médium čerstvým médiem obsahujícím inokulum, tj. vakcináhíí virové buñky sdruženého typu.Tkáňové kultury se udržují ve termentačním tanku nebo v rolleru za průběžné kolutroly, bez změny živného média až cytopatogenní efekt...

Zařízení k vytváření perforací v tyčovitých předmětech

Načítavanie...

Číslo patentu: 244930

Dátum: 15.07.1988

Autori: Buzek Otokar Csc, Bednáo Jioí

MPK: A24C 5/00

Značky: zařízení, tyčovitých, vytváření, perforaci, předmětech

Text:

...z obr. 3.Podle obr. 1 se dopravní buben 1 otáčí proti směru pohybu hodinových ručiček ve siněru šípky a dopravuje cígarety 3 -děrovací stanici 5 předem stanovenou konstantní rychlostí. jak ukazuje obr. 3, jde každá cigareta 3 během průchodu děrovací stanicí 5 po děrovacím oblouku, jehož začátek 21 ve smeru pohybu cigaret 3 i konec 22 leží na křivce 23, po které se pohybují středy cigaret 3. Ve znázorněném upříkladě je oblouk mezi...

Poduška k ochraně částí těla a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244929

Dátum: 15.07.1988

Autor: Glanc Antonín

MPK: A63B 71/12

Značky: způsob, ochraně, její, poduška, částí, těla, výroby

Text:

...pro vzduch, například v polyethylenový list, nebo V pružnou nylonovou textílíí nepropustnou pro vzduch. Kryt 33 může mít první vrstvu z plastické hmoty, například polyethylenu, na jedné straně vložky 32, a druhý list z nylonové textílie na druhé straně vložky 32. sousední obvodové kraje prvního i druhého listu jsou tepelně staveny a uzavírají vložku 32. ako obalu 33 pro pružnou vložku 32 lze použít i jiných typů pružných listových...

Způsob biologického čištění odpadní vody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244928

Dátum: 15.07.1988

Autori: Baráni Vladimír, Oškera Vojtich, Ochodnický Vladimír, Haas Karel, Mancovič Milan, Svatooová Hana

MPK: C02F 3/12

Značky: provádění, tohoto, způsobu, zařízení, odpadní, čištění, způsob, biologického

Text:

...prostoru 3 D až 40 minut. Počáteční retenční doba je několik hodin,jichž je třeba k vegetaci bakterií a vzniku aktivovaného kalu. Vyčištěná odpaudní voda zbavená aktivovaného kalu se ~odvá~dí pod atmosférickým tlakem a podle potřeby se deslnfikuje.Zařízení k provádění způsobu podle vynálezu je dále popsáno na jednom příkladu provedení.Zařízení k provedení shora uvedeného zpüsobu sestává z drtiče 1 pevné složky surové odpadní vody, který je...

Sestava polic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244927

Dátum: 15.07.1988

Autor: Liškutínová Marie

MPK: F16B 12/02

Značky: polic, sestava

Text:

...vyvrtaných otvorů válcovitého průřezu.Vynález bude nyní blíže objasněn podle připojenêho výkresu, na němž představuje obr. 1 pohled ze strany na první provedení spojovacího prvku pro sestavu polic podle vynálezu, obr. 2 pohled ze strany na dru-hé provedení zmíněného spojovacího prv-ku,obr. 3 podélný řez policí, spojovacími prvky a svislými podpěrami, s použitím spojovaciho prvku podle obr. 1, a obr. 4 podelný řez policí, spojovacími...

Zařízení pro značkování řádků v zemědělství

Načítavanie...

Číslo patentu: 244924

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pavelka Booivoj, Folta Josef, Gebauer Jaroslav

MPK: A01B 69/02

Značky: zemědělství, zařízení, značkování, řádků

Text:

...trysku 5 spojenou s potrubím 2 pro přívod pěnotvorné látky a směšovací trysku 4 spojenou s potrubím 1 pro přívod základní latkypro vytváření pěny.cinnost pěnotvorné hlavy 10 závisí hlavně na činností vstřikovače 3. Pěnotvorna latka proudí z potrubí 2 pro přívod této latky tryskou 5 pod tlakem do směšovací trysky 4, v níž se vytváří pěna, načež hotová pěna z pěnotvorné hlavy 10 vystupuje.Ovládací ústrojí 11 obsahuje píst 9 a regulátor...

Zařízení pro určování substančního množství mezivlákenných spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244922

Dátum: 15.07.1988

Autor: Zucha Antonín

MPK: G01N 33/36

Značky: zařízení, substančního, množství, mezivlákenných, spojení, určování

Text:

...měření lze spatřovat v tom, že lze přesně vymezit vnější průměr pramene vláken. Vzhledem k tomu, že tento případ použití zařízení podle vynálezu je nejčastější jsou dále popsána uspořádání zařízení pro určování mezivlákenných spojení, která jsou vedena určitým průřezem.Na obr. 3 je znázorněna měřicí soustava u níž je měřicí těleso vsazeno bočné do kanálu G, v němž je uložen materiál z vláken 5, který má vlastně funkci pružiny 7.Na obr. 4...

Zařízení na vydrolování kukuřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244920

Dátum: 15.07.1988

Autori: Šalomoun Jan, Nováeek Jindoich, Klumpar Karel, Kabátek Jan, Trnka Jan

MPK: A01F 11/O6

Značky: kukurice, zařízení, vydrolování

Text:

...palic a vysokou produktivitu zařízení, ve značné širokém rozsahu změny fyzikálne mechanických vlastností kukuřlčných palic. Nepatrné drcení Vřeten kukuřičných palic má za následek výrazný pokles spotřebý energie a zvýšený stupeň čištění zrn. Polohou tyčí protibubnu ve směru povrchové přímky se podstatně zjednodušuje jejich výroba.vynález bude nyní blíže popsán podle připojených výkresů, na nichž představuje obr. 1 schematický podélný pohled na...

Zařízení pro přemisťování těžkých tovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244919

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šalomoun Vladimír

MPK: B65G 47/52

Značky: přemísťování, zařízení, tovarů, těžkých

Text:

...nejdále vysunuté části. Tím zcela nebo zčásti vysunutá teleskopicky roztažitelná ramena 13 tvoří v závislosti na poloze obráběcího stroje můstek mezi přemisťovacím zařízením a obráběcím strojem a po tomto můstku je možno přemisťovat v žádaném sledu palety 2 s tovary ze stolu 9 k příslušnému ob raběcímu stroji a zpět na stůl po provedení operace.V rámci vynálezu je možno podpěru 14 rozmanité uspořádat. V jednom z alternativních provedení...

Způsob kontinuální výroby modifikovaných kopolymerů ethylenu a alespoň jednoho.alfa. -olefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244918

Dátum: 15.07.1988

Autori: Piálek Josef, Oliva Jioí, Brázda Zdenik, Soueek Josef, Kollmann Jan

MPK: C08F 210/16

Značky: jednoho.alfa, alespoň, kopolymerů, ethylenu, výroby, modifikovaných, kontinuální, způsob, olefinu

Text:

...íixována na inertní nosič nebo smíšena se sloučeninou kovu skupiny VIII periodického systému prvků.R 1, R 3, R 3 a R 4 znamenají uhlovodíkové zbytky s 1 až 10 uhlíkovýml atomy a R 5 znamena bud uhlovodíkový zbytek s 1 až 10 uhlíkovými atomy nebo skupina typu- sloučenina na bázi alkylaluminiumfluoridu obecného vzorce AIRZF AlRzxlaR znamená alkylovou skupinu s 1 až 12Halogenovanou sloučeninou přechodového kovu skupin IVa až Via periodického...

Způsob nitrocementace kovových kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244917

Dátum: 15.07.1988

Autor: Dyntar Miloš

MPK: C23C 8/30

Značky: způsob, nitrocementace, kovových, kroužků

Text:

...snížením tvrdosti základniho materiálu. Tato tvrdost se udržuje při následovném vystavení kroužků teplotě do 600 °C.Stoh kroužků se pak vyjme z komory a kroužky se ze stohu rozeberou. Toto se dosáhne bez obtíží a kroužky jsou připraveny pro další použití bez jakéhokoliv dalšího zpracování. Takto vyrobené pístní kroužky se mohou používat jako kompresní kroužky nebo stěrací kroužky. Zpracováni je rych lé a čisté a představuje jednoduché...

Filmové zařízení pro výměnu tepla se současným prováděním chemických reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244915

Dátum: 15.07.1988

Autori: Eermák Stanislav, Maléo Josef

MPK: B01D 1/14

Značky: současným, filmové, tepla, chemických, zařízení, reakcí, prováděním, výměnu

Text:

...přičemž jsou současně v tomto zařízení vytvořenv prvky ke zintenzívnění styku kapaliny s plynem a tím i ke značnému zvětšení účinné styčné plochy těchto dvou fází.Zařízení podle uvedeného vynálezu pracuje na principu tenkovrstvé odparky, V němž tenká vrstva vytvořené kapaliny mechanicky stéká dolů po stěně, která je současně teplovýníěiínou plochou, zahřívanou z opačné strany.Vynález bude v dalším textu blíže ilustrován pomocí připojených...

Zařízení k energeticky optimalizovanému plnění nebo vypouštění tepelných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244914

Dátum: 15.07.1988

Autor: Rebeka Zdenik

MPK: F24H 7/00

Značky: vypouštění, optimalizovanému, energeticky, zařízení, akumulátorů, plnění, tepelných

Text:

...průtoku kapaliny zařízením dosáhne prvni měch E 0 teploty protékající vody. Určité teplotě odpovídá určitý tlak V prvním měchu 00. Při vyšším tlaku se první měch 60 prodlouží a stlačí první tlačnou pružinu B 5 až do rovnováž ného stavu. Přítom dojde k určitému posunutí první ozubené tyče 65, které způsobí otočení vnitřní trubky 5 o určitý úhel, v případě provedení znázorněného na výkresu ve směru hodinových ručiček. Protože druhý podélný...

Termostabilní, hydrofilní kondenzační produkty aldehydů a ketonů s obsahem kyselých skupin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244913

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fischer Evžen, Sobkoveík František

MPK: C04B 28/02, C04B 24/30, B01F 17/52...

Značky: obsahem, hydrofilní, kondenzační, kyselých, produkty, aldehydů, ketonů, skupin, termostabilní

Text:

...pzo emulze typu olej ve vodě, vodné susperze kaolinu nebo suspenze oleje, vody a aktivního uhlí. Vzhledem ke své vysoké tepelné stálosti jsou kondenzační produkty podle vynálezu zvláště vhodné jako prísady do anorganických pojiv. Produkty podle vynálezu jsou tak stálé, že je možno je mlít v mlýnech na cement bez ztráty účinnosti. ako dispergační činidla jsou kondenzační produkty vhodné například do tekuté betonové směsi a vzhledem ke své...

Převodovka řaditelná při zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244912

Dátum: 15.07.1988

Autori: Lehr Erich, Traxler Peter, Tuddenham David, Brown Thomas Henry

MPK: F16H 3/08

Značky: zatížení, převodovka, řaditelná

Text:

...hříde 11 5 je uspořádáno těleso 37 spojky, na části 3 hnacího hřídele 1 těleso 38 spojky, na dutém hřídeli 12 těleso 39 spojky a konečně na dutém hřídeli 13 těleso 4 D spojky.Na podstatě vynálezu by se nic nezměnílo, pokud by místo u příkladu provedení neposuvně uloženého dutého hřídele 13 byl neposuvný například dutý hřídel 5 nebo část 3 hnacího hřídele 1 a místo toho byl posuvné uložen duty hřídel 13. Podstatné je v každém případě pouze...

Způsob výroby antigenního přípravku pro omezování nebo prevenci zubního kazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244906

Dátum: 15.07.1988

Autor: Drzyzga Janusz

MPK: A61K 39/40

Značky: přípravků, výroby, antigenního, způsob, prevenci, zubního, omezování

Text:

...imunizovaných buněčnými stěnami S. mutans, s vývojem u pěti opic v kontrolní skupině jak je popsáno Cohenem a spol. 1979 pokus 191, kde střední hodnoty vývoje zubního kazu u imunizovaných opic jsou označený plnými čtvereč 244906ky E a u kontrolních opic plnými kroužky 3.Obr. 3 znázorňuje titraci metodou ELISA sérove IgG protilátky proti antigenu C připravené ze vízorků séra od čtyř pokusných opic jak je popsáno Cohenem a spol. 1979 pokus...

Třecí spojka s jednostranným obložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244905

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ambrózek Marian, Borosz Zygmunt, Krings Josef

MPK: F18D 13/26

Značky: třecí, jednostranným, obložením, spojka

Text:

...straně nosiče tělesa spojky.Třeci spojka podle vynálezu je dále popsána na jednom příkladu provedení znázorněném na výkresech, kde značí obr. 1 řez třeci spojkou podle vynälezu a obr. 2 pľužllý prstenec třecí spojky podle vynálezu v náryse.ľěleso spojky obsahuje nosič 3 spojený šrouby 14 se setrvačníkem 8, s nimž tvoří jednotnou část. K nosiči 3 tělesa spojky je připevííěna nýty 5 desková pružina 2. Po obou stranách deskové pružiny 2 je...

Zařízení pro záznam informací ke zjišťování souvislostí mezi množinami dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244904

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fohler Johann, Gouvenot Daniel, Seragnoli Enzo

MPK: G06K 21/04

Značky: záznam, zařízení, souvislostí, informaci, množinami, zjišťování

Text:

...čtvercové sítě jsou zanesena kódová čísla, která v daném případě jsou přiřazena vždy jedné nemoci. Vý znam kódových čísel může být popřípaděvyčten ze zvláštního seznamu, je však výhodné, je-li tento uveden přímo na dekódovacím štítku 3, a sice pod čtvercovou sítí. je však také možné, že význam kódových čísel je vysvětlen na přídavném rejstříkovém štítku 2, který může být umístěn například bezprostředně pod rejstříkovým štítkem 2...

Řídicí zařízení pro trysky tkalcovského stroje se zanášením paprskem vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244903

Dátum: 15.07.1988

Autori: Katula Matti, Erkkila Jukka

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchu, tkalcovského, zanášením, paprskem, zařízení, stroje, trysky, řídící

Text:

...hřídele tě. Tento vzduch vstupuje vývrtyrzz, upravenými vehřídeli 8, do vnítřního prostoru 1 tlakove nádržky 2 Vzduchem nacházejícím se vevnitřním prostoru 19 je řídicí šoupátlso 14při slabém roztažíení trvale tlačeno proti vnítřnímu obvodu 41 válce 3, takže po němběží utěsněně avklotrzavě Výřezläiřídřcíhošoupátka 14 běží postupně přes výstupní otvory 1 G, uložené šroubov-icovitě ve valci 3, takže vzduchová vedení 17 jsou postupně za...

Analgetické čípky se spasmolytickou složkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261585

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vyhnálek Karel, Sechserová Marcela, Grimová Jaroslava, Vltavský Zdeněk

MPK: A61K 9/02

Značky: spasmolytickou, složkou, analgetické, čípky

Text:

...(Moskva) 21, 16, 1972 Plaxco J. M. a sp., J. Pharm. Sci. 56, 809, 1967 Bočej B. a sp., Farmacíja (Sofia),28, 16, 1978 Kassem A., Pharmazíe 30, 472, 1975).Léčívýmí látkami analgetíckých čípků se spasmolytíckou složkou rektálně aplíkovaných jsou běžně užívané paracetamol, chloríd pítořenonía, bromíd Fenpíverínía a dihydrofosForečnan kodeinía. Analgçtíkum paracetamol potencuje spasmolytícký účinek chloridu pítofenonía, který působí...