Archív za 1988 rok

Strana 58

Geotextilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257996

Dátum: 15.07.1988

Autori: Krčma Radko, Šilhavý Otta

MPK: D04H 1/48

Značky: její, způsob, výroby, geotextilie

Text:

...formě rouna samotná nebo ve směsi se základními vlákny.Podstata způsobu výroby geotextilie spočívá v tom. že rouno ze základních vlákense vrství s pojivou vlákennou vrstvou nebo pojivou fólií a po vpichování vystaví vlivu proudicího vzduchu alternativně obohaceného přehřátou vodní parou o teplotě vyšší nežje teplota přechodu do viskozně tekutého stavu polymeru ve funkci pojiva a bezprostředně za vyhřívaoí zónou vede mezi chlazenými válci, z...

Latentní epoxidové systémy s prodlouženou životností

Načítavanie...

Číslo patentu: 257995

Dátum: 15.07.1988

Autori: Lachmann Zdeněk, Patev Nikolaj

MPK: C08L 63/00, C08G 59/40

Značky: prodlouženou, systémy, životnosti, epoxidové, latentní

Text:

...na bázi tvrdidla sestávajicim ze substituované monomočoviny a/nebo bismočoviny a jednak 2 inhibitoru na bázi komplexů fluoridu boritého s aminy, kterýžto systém vykazuje schopnost dlouhodobé skladovatelnosti při 20 °C a dlouhé životnosti do teplot 70 až 80 °C a schopnost rychlého vytvrzení od teploty 90 °C podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že na 100 hmotnostnich dilů organických polyepoxidů obsahujicích funkční 1,2-epoxiskupiny...

Zapojení pro zajištění paralelního provozu vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 257994

Dátum: 15.07.1988

Autor: Hanžlík Jaroslav

MPK: H02J 13/00

Značky: zapojení, hromadného, vysílačů, provozu, ovládání, dálkového, paralelního, zajištění

Text:

...lg šestinásobku pilotní frekvence, který má svůj výstup spojen s prvním vstupem gg měniče lg frekvence. Vstup ji pilotní frekvence je zapojen na vstup vstupního obvodu 3 pilotní frekvence. jehožvýstup je zapojen jednak na první vstup gł klopného obvodu 1 a jednak na druhý vstup gł posuvného registru Š.výstup klopného obvodu 1 je zapojen na první vstup łg druhého obvodu 2 logického součinu, jehož výstup je spojen se vstupem výstupního...

Výměník hmoty s náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 257993

Dátum: 15.07.1988

Autor: Volák Zdeněk

MPK: B01D 3/00

Značky: výměník, náplní, hmoty

Text:

...otvorů a tlouštky vlákna měnit v širokém rozmezí základní geometrické charakteristiky náplně. především měrný povrch a volný objem. Posledně uváděná veličina je však značně závislá i na uspořádání náplně ve výměníku hmoty, především na tvarové úpravě vláknité síčoviny před vytvořením příslušné varianty náplně.Vláknitásítovina je nejčastěji ve tvaru plochých pásů neho má tvar síťové hadice. otvory mohou mít například tvar čtverce,...

Jednocestný bezpečnostní ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 257992

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vaňáč Vladimír, Kopsová Ivana, Veselý Václav, Kuklík Vlastimil, Vančura Ivan, Rytzko Petr, Šedivý Jaromír

MPK: F16K 15/18

Značky: ventil, bezpečnostní, jednocestný

Text:

...které bylo dosaženo nízkymNa přiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad provedení vynálezu. Na obr. 1 je jednoceatný ventil zobrazen v řezu, kdežto na obr. 2 je znázorněn v pohledu.Těleso jednocestného bezpečnostního yentllu je opatřeno dvěma pžívodními hrdly l a g. První přívodní hrdlo ł je spojeno-s přívódním kanálkem 3, který je~propojen s komorou lg. Komora 13 je uzavírána kuželkou 3, která je na jedné straně opatřena...

Bezpečnostní patní upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257991

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mamula Miroslav, Starosta Zdeněk, Schauman Stanislav

MPK: A63C 9/084

Značky: upínač, bezpečnostní, patní

Text:

...požadavkům na ovládání lyží.Předmět vynálezu je schematicky znázorněn na priložených výkresech, z nichž obr. 1 představuje podélný řez v uzavřeném stavu, obr. 2 v částečně pootevřeném stavu v řezu A-A vyznačeném v obr. 3, na obr. 3 je příčný řez B-B vyznačený v obr. 2 a na obr. 4 příčný řez C-C vyznačený v obr. 2.Bezpečnostní patní upínač je tvořen výčnělkem A příchytky l otočně uchycené na čepu g pevně uloženém v držáku g lyže §.v horní...

Pákový mechanismus, zvláště elektrických přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257990

Dátum: 15.07.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 3/02

Značky: přístrojů, pákový, mechanismus, vozidel, zvláště, kolejových, elektrických

Text:

...kontaktní ústrojí Q, pevný základ ll, na kterém jsou pátými a čtvrtými čepy lg, lg upevněna vně pevného základu ll druhá táhla ll. Na čtvrtém čepu ll je umístěn jeden vrchol třmenu § upevněný prvním čepem § na posuvné tyči g. Ve vrcholu nepravidelného šestiúhelníku třmenu É protilehlěmu čtvrtým čepům ll je umístěn druhý čep 1, na němž je upevněno první táhlo 2 s vidlicí gâ, upevněné třetím čepem Q v oku lg opřeném o pružný element ll...

Způsob výměny tepla při izolaci morfolinu z vodně morfolinové frakce reakční směsi hydrogenační aminace diethylenglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257989

Dátum: 15.07.1988

Autor: Pašek Josef

MPK: C07D 295/02

Značky: diethylenglykolu, směsi, morfolinové, hydrogenační, izolaci, aminace, frakce, vodné, způsob, výměny, reakční, morfolínu, tepla

Text:

...voda. Podle vynálezu je výparné teplo vody účelně využite dvěma způsoby, jednak na zahřátí studeného nástřiku vodně morfolinové směsi na teplotu 80 až 95 °C a zejména pro odpaŕování morfolinu ve vařáku třetí kolony. Využití kondenzačního tepla par z první kolony pro ohřev vařáku třetí kolony vyžaduje splnění jistých podmínek. Teplpça kondenzace par znečištěné vody je podle obsahu nečistot 97 až 99,8 °C a vařákový zbytek morfolinové...

Způsob přípravy kopolymerů kyseliny methakrylové s estery kyseliny methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 257988

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bednář Bohumil, Mistr Adolf, Zachoval Jaromír, Králíček Jaroslav

MPK: C08F 220/06, C08F 220/112

Značky: estery, kyseliny, kopolymerů, methakrylové, způsob, přípravy

Text:

...monomerů na kopolymer 5 až 80 1 hmotnostních, načež se kopolymerace ukončí pfídavkem ínhibitoru polymerace. s výhodou p-methoxyfenolu nebo ochlazením.Protože rozšíření distribuce molárních hmotnosti a nehomogenita V konstitučním složení kopolymeru je způsobováno změnou složení kopolymerační násady s časem, kontinuální přidavek monomerní směsi o složení. které odpovídá složení kopolymeru, vznikajícího z násady, umožňujeudržet konstantni...

Zapojení pro evidenci objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257987

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vlk Jiří

MPK: G07C 1/10

Značky: zapojení, evidenci, objektu

Text:

...mikropočítač s krystalem ve funkci časového normalu. Dále je výhodné, že jediným zapojením lze rozlišit čtyři možné orientace ködové karty vůči čidlům a současně určit úplný kód objektu zaznamenaný na kartě. zjištěná informace lze evidovat v paměti mikropočítače společně s časovymi ůdaji z časového normalu, případně je současně signalizovat obsluze nebo v libovolnou dobu vyslat do nadřazeného počítače.zapojení pre evidenci objektů podle...

Zařízení k vytváření vnějších kulových ploch soustružením

Načítavanie...

Číslo patentu: 257986

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kristek Stanislav

MPK: B23B 5/40

Značky: soustružením, ploch, zařízení, vnějších, vytváření, kulových

Text:

...přestavovacího ramene ll, kterou přesahuje. Na přesahujícím konci je dřík lg opatřen závitem lg a zajiščovaci maticí lg. Přestavovací rameno ll je výkyvně uloženo na upevñovacím čepu gg upevněném v konzole gł. Konzola gł je připevněna šrouby gg k suportu gg podélného posuvu soustruhu. Konzola gł může být na suportu gg uložena přestavitelně ve směru kolmém na pcdélnou osu Q vřetena soustruhu. Přestavení je provedeno pomocí známých...

Zařízení pro nadzvednutí kolejnic a vyměnění velkoplošného tramvajového panelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257985

Dátum: 15.07.1988

Autori: Zahradník Zdeněk, Lukeš Jaroslav

MPK: E01B 29/05

Značky: vyměnění, kolejnic, tramvajového, panelu, velkoplošného, nadzvednutí, zařízení

Text:

...K obsluze zařízení postačují zaškolení pracovníci a samo zařízení lze snadno vyrobit z běžně dostupných materiálů v průměrně zařízené zámečnické dílně.Na vyobrazení znázorňuje schematicky obr. 1 částečný pohled na zařízení. Je zde zřetelně patrný i způsob uchopení velkoplošného panelu, prostřednictvím zámku upevňovacího trámce. Obr. 2 znázorňuje příčný řez nosným rámem zařízení.zařízení pro nadzvednutí kolejnic a vyměnění velkoplošného...

Směs pro sádrový beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 257984

Dátum: 15.07.1988

Autor: Čichoň Viktor

MPK: C04B 28/14

Značky: sádrový, směs, betón

Text:

...ovlivñuje složení směsi pro sádrový beton a že zajištuje při daném poměru měření komponent dlouhodobou objemovou etálost a pevnost zatuhlého sádrového hetonu i velkorozměrových výrobků z něho. Přídavek elektrárenskěho popílku ve stanoveném poměru vytváří směs bez podstatného úbytku pevnosti a podporuje objemovou stálost výsledného výrobku. Přídavek vodního roztoku melamín - formaldehydové pryskyřice se v této směsi uplatňuje nejen jako...

Zařízení ke kontinuálnímu vysušování směsi plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257983

Dátum: 15.07.1988

Autori: Běhounek Ladislav, Nožička Zdeněk

MPK: B01D 53/26

Značky: směsi, zařízení, kontinuálnímu, plynů, vysušování

Text:

...množství směsi plynu do uzavřeného regeneračního okruhu. První odbočka łg je napojena na spojovací potrubí E, ve kterém je zapojeno dmychadlo lg a regulátor tlaku gg. spojovací potrubí g je spojene jednak přemostěním 1, obsahujícím pojišřovací ventil gg, s druhou odbočkou ll, obsahující zpětnou uzavírací armaturu gg, a jednak s přípojkou 3 připojenou ke druhé rozvodné armstuře É.První rozvodné armatura 5 je dále spojená jednak s druhým...

Adsorbér

Načítavanie...

Číslo patentu: 257982

Dátum: 15.07.1988

Autori: Nožička Zdeněk, Běhounek Ladislav

MPK: B01D 53/26

Značky: adsorbér

Text:

...jednak alespoň jedna soustava trubek a jednak chladič lg. soustava trubek sestá~ vá z vnitřní trubky §, ve které je tupné těleso Ag a vnější trubky 1. Vnitřní trubka É je zespodu otevřená a její horní konec je zabudován do spodní části 5 víka. Vnější trubka1 je zakryta zespodu dnem 5 a zeshora je otevřená. Mezi oběma trubkami É, 1 je mezitrubkový prostor.gQ.Volný prostor v adsorbéru Ä je vyplněn adsorbentem 3, přičemž ve spodní části...

Dvoukanálový výkonový zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257981

Dátum: 15.07.1988

Autor: Holub Igor

MPK: H02P 7/06

Značky: dvoukanálový, výkonový, zesilovač

Text:

...tranzistoru ł typu NPN je spojen s bází Výkonového tranzistoru 3 typu PNP a kolektor vstupního tranzistoru 3 typu PNP je spojen s bází výkonového tranzistoru A typu NPN a kolektory obou výkonových tranzistorů g, A jsou spolu spojeny a tvoří výstupní svorku lg prvního kanálu zesilovače a obdobně vstupní svorka ll druhého kanálu zesilovače je spojená s bázemi druhých dvou vstupních tranzistorů §, 1 různých typů polarity, přičemž kolektor...

Ventil pro vnášení nebo vynášení tuhé fáze z proudícího média v uzavřené aparatuře

Načítavanie...

Číslo patentu: 257980

Dátum: 15.07.1988

Autori: Nývlt Jaroslav, Karel Miloslav

MPK: B01J 4/00

Značky: vnášení, tuhé, vynášení, uzavřené, fáze, media, aparatuře, ventil, proudícího

Text:

...břity. «Hlavní výhody ventilu podle vynálezu spočívají v tom, že do aparatury s proudíoím médiem lze vnést tuhou látku, aniž by došlo k narušení proudění nebo teplotního režimu,a vzorek tuhé látky lze vynést s minimálním naruěením režimu a bez nutnosti nastavit chod aparatury. Tím se jednak zvyšuje přesnost měření a v důsledku zjednodušení manipulaoe s aparaturou lze zároveň provést za stejnou dobu větší počet měření.Dávkovací ventil...

Hydrofilní kopolymer a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257979

Dátum: 15.07.1988

Autori: Wichterle Otto Akademik, Vacík Jiří, Krčová Zuzana, Vodňanský Jiří, Michálek Jiří

MPK: C08F 220/28, C08F 220/06

Značky: způsob, výroby, kopolymer, hydrofilní

Text:

...směsi.Byly připraveny kopolymery 2-hydroxyethylmethakrylátu, popřípadě s diethylenglykolmonomethakrylátem a methakrylátu sodného, draselného nebo amonného v přítomnosti diethylenglykoldimethakrylátu a ethylenýlykoldimethakrylátu nebo v přítomnosti jen jedné sítující složky,kterou může být libovolný diester kyseliny methakrylové nebo akrylové příslušných alkylglykolů,jsou-li výchozí monomery zbaveny zcela vlastních diesterü...

Ochranný stínicí kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 257978

Dátum: 15.07.1988

Autori: Šedivec Jan, Smrčka Jaroslav, Jadrníček Vladimír, Trčka Jiří

MPK: G21F 3/00

Značky: ochranný, stínicí

Text:

...Výhoda spočíva V podstatě jednodušší výrobě pláště krytu z plechu o tlouštce řádově několika milimetrů, při použití běžných lisařských a zámečnických technologií. Vyplnění krytu aktivní kovovou substancí, kuličkami či broky a zhutnění výplně na maximální hustotu je již jednoduchou záležitostí.Kryty je možné vyrábět nerozebiratelné na jedno použití, nebo dělené tak, aby šly ze stíněného potrubí demontovat. způsob výroby stínicích ochranných...

Zapojení základního modulu pro stimulaci a vyhodnocení logických stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257977

Dátum: 15.07.1988

Autori: Strnad Pavel, Mattausch Pavel, Uhlíř Karel, Kolliner René

MPK: G01R 31/28

Značky: stimulaci, základního, zapojení, stavu, vyhodnocení, modulu, logických

Text:

...bloku lg základního měřicího modulu je taktéž spojen s hradlem § 99 bloku lg základního měřicího modulu. Výstup hradla ggg bloku lg základního měřicího modulu je spojen s blokem l řídicích obvodů.Kaskádní zapojení podle obr. 2 je složeno 2 bloku l řidících obvodů, bloku l taktovacíchsignálů, bloku l reference a z bloku lg, gg až gg základních měřicích modulů. Blok lřídicích obvodů je sběrnicovými výstupy spojen s blokem l taktovacích...

Maketa palivového elementu s vyhořívajícím absorbátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257976

Dátum: 15.07.1988

Autori: Sochor Quido, Drexler Jan, Veselý Jan

MPK: C21C 3/02

Značky: absorbátorem, palivového, elementů, vyhořívajícím, maketa

Text:

...Navíc takto připravenou maketu nelze opakovaně vyrobit s přesností požadovanou účelem použití a materiálové složení uvnitř palivových tablet nelze s požadovanou přesností nedestruktivně zjistít. Modelování vyhoření vyhořívajícího absorbátoru s vysokým mikroskopickým účinným prúřezem pro záchyt neutronů pouze rovnoměrným snížením koncentrace rovnoměrně v celém objemu palivové tablety však neodpovída profilu vyhoření ve skutečných...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257975

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vašina Jan, Oháňka Vlastimil, Křemenák Lubomír, Janáček Leoš, Rosenthal Jakub, Kubíček Karel

MPK: B01J 20/34

Značky: oxidů, aktivace, sorbovaných, organických, způsob, hlinitého, reaktivace, přítomnosti, látek, hydroxidů

Text:

...organické látky zvyšují tedy energetickou účinnost aktivačního a reaktivačního procesu a zvolené podmínky včetně lokálního krátkodobého přehřátí podmiňují rozklad přítomného hohmitu 2 dehydratace a zvýšení adsorpční účinnosti aktivovanéhc a reaktivovaného oxidu hlinitého v oblasti nízkych parciálních tlaku vodníDruhým významným důsledkem krátkodobého přehřátí oxidu hlinitého s adsorbovanýmił organickými látkami při žíháni v oxidační...

Pasivní viřič pro trubky trubkových aparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257974

Dátum: 15.07.1988

Autori: Němčanský Jan, Král Dalibor

MPK: F28F 1/40

Značky: aparátu, viřič, pasivní, trubkových, trubky

Text:

...středový prvek l vytvořen jako zkroucený úzký pásek, s nímž jsou bezprostŕedně spojeny obvodové prvky g ve tvaru částí kruhových výsečí,natočené kolem své podélné osy, resp. podle osy souměrnosti tak, aby vytvořily přerušovanou šroubovicovou plochu. Jak v uspořádání podle obr. 1 a 2, tak i v provedeních podle obr. 4 a 5 jsou vždy použity čtyři obvodové prvky 3 pro jedno stoupání šroubovice. Celkové uspořádání obvodových prvků g na jednom...

Zapojení třístavového výkonového budiče úrovní

Načítavanie...

Číslo patentu: 257973

Dátum: 15.07.1988

Autori: Uhlíř Karel, Strnad Pavel, Mattausch Pavel, Kolliner René

MPK: G01R 31/28

Značky: výkonového, zapojení, budiče, úrovní, třístavového

Text:

...výstup łgł bloku lg zpětnovazebního zesilovače/komparátoru je zapojen do třetího vstupu bloku lg přepínače funkce, jehož druhý výstup lg je připojen k druhému vstupu bloku lg zpětnovazebního zesilovače/komparátoru, jehož prvý vstup je napojen na výstup lll bloku ll přepínače kanálů, jehož prvý sběrnicový vstup je zapojen do sběrnicového výstupu lgł bloku lg úrovně signálu a jeho druhý sběrnicový vstup je zapojen do sběrnioového výstupu lg...

Zařízení pro stabilizaci polohy fluidující náplně na patrech kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 257972

Dátum: 15.07.1988

Autori: Sákra Tomáš, Chocholouš Jaroslav

MPK: B01J 8/24

Značky: patrech, fluidující, náplne, stabilizaci, polohy, zařízení, kolon

Text:

...nevýhodu v tom, že stále dochází k aglomeraci náplně. Rychlost plynu je ve většině přípndů nejvyšší V ose kolony a nejnižší u stěn, náplň je tudíž částečně transportována ke etěnám. Tvar kruhové výseče tento transport umožňuje.Nevýhody současného stavu konstrukce pater kolon s pohyblivou náplní odstraňuje navrhované řešení, které doporučuje jiné uspořádání dělicích přepâžek na patře. Podstata navrhovaného zařízení pro stabilizací polohy...

Způsob výroby polyetylénizoftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257971

Dátum: 15.07.1988

Autori: Havelka Jaroslav, Smažil Pavel, Norek Petr

MPK: C08G 63/18

Značky: polyetylénizoftalátu, výroby, způsob

Text:

...apod. Kromě těchto jednotlivých látek, které tvoří samostatné s vodou konstantně vroucí směs s vysokým účinkem odstraňování vody z reakční směsi je ještě účinnější odstupňované odstraňování reakční vody ze systému pomocí směsi těchto látek zvláště směsi toluenu s xylenem a lakovým benzínem s tím, že je takto postiženo široké rozmezí teploty varu azeotropických směsí a voda je dokonale odstraněna.Tento rozhodující moment má za náeledek zdárný...

Akustické pero pro izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 257970

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kamberský Vladimír

MPK: E04B 1/74

Značky: izolace, akustické

Text:

...pružným materiálem, který zabezpečí přerušení akustického mústku (spojení pouze přes pružný materiál) a tím se podstatné zvýši neprůzvučnost isolace ve srovnání se stavem, kdy je vzpěra pevně spojena s vnějším povrchem isolace (např. oproti řešení NSR Dos 3 313 844, kdy je vzpěra pevně spojena s opěrou nýty nebo šrouby, čímž je přenášsn hluk).Takto navržené pero je výhodné zejména pro akustické isolace s několika vrstvami,které jsou...

Stavitelný klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 257969

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fiedrich Jaroslav, Šorma Rostislav

MPK: A63B 23/04, A61H 1/02, A61G 15/00...

Značky: stavitelný, klín

Text:

...ramena kříže jsou opatřena drážkami s vestavěnou výztuhou a jsou v libovolně nastavené poloze aretována šroubem s tvarovanou matioí , přičemž ramena kříže jsou na svých konoích pevně spojena se dvěma příčkami opatřenými návleky. stavitelný klin upovněný na pokovené ocelové konstrukcí tvoří podložku nesoucí molitanovou výplň, potaženou omyvatelnou koženkou, nebo poqumovaným plátnem.-Konce trubek příčných amen jsou chráněny návleky z novoplastu....

Vypínací prvek s regulací vypínací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 257968

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pretsch Gerhard, Tyleček Antonín

MPK: F16P 3/04

Značky: síly, prvek, vypínací, regulaci

Text:

...překročení jmenovitého momentu u kuličkových spojek a podobné.Na připojených výkresech je zařízení podle vynálezu v poloze - zapnuto znázorněno na obr. 1, polohu - vypnuto znázorňuje obr. 2.V tělese l vypínacího prvku jsou dvě na sebe kolmé válcové díry 3, 3. Ve svislé díře 3 je suvně uložena koule 1 na níž působí síla § působící ve schématizovaném pojetí například tlakem na podložku 5 opírající se o kouli 3. Tuto sílu á může také například...

Lineární obousměrný hydraulický dynamometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257967

Dátum: 15.07.1988

Autor: Masek Cyril

MPK: G01L 1/02

Značky: dynamometr, hydraulický, lineární, obousměrný

Text:

...s prvním čspem, procházejícím drážkami, vytvořenými v krytech, napříč oběma kryty a na opačné straně komory je proti prvnímu čepu umístěn druhý čep, který je spojen s pístem a uložen ve vybráních, vytvořených V kryteoh.Hlavní výhodou lineárního obousměrného hydraulickéhodynamometru podle vynálezu je pouze jeden pracovní prostor a tím i jeden cejchovaný měřič tlaku pro oba směry zatěžovaní,čímž je zmenšena chyba měření i možnost poškození....

Hlubokovrtací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257966

Dátum: 15.07.1988

Autori: Trnka Antonín, Smíšek Josef, Blesík Karel

MPK: B23B 47/08

Značky: hlubokovrtací, jednotka

Text:

...na boku opatřen narážkovou lištou gg narážky gg řádového spínače gg druhého referenčního bodu. Ochranu proti nečistotám zajiščuje přední teleskopický krytgl mezi oběma stoly g a 3 a zadní teleskopioký kryt gg mezi hlavním stolem 3 a náhonovými skříněmi lg a gg.Po vložení obrobku do nezakresleného upínače se přitiskne akříň 3 s vrtacím pouzdrem i, umístěná na pomocném stole 3 na obrobek a pomocný stůl 3 se zpevní pomocí soustavy gg...

Způsob výroby halogenovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257965

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hájek Milan, Šilhavý Přemysl, Čermák Ján, Novák Miroslav

MPK: C07B 39/00, B01J 23/72

Značky: výroby, způsob, halogenovaných, sloučenin, organických

Text:

...o t.v. 20 °C s výtěžř kem produktu 91,1 Q. Výtěžky žadaných produktů jsou pravidla velmi vysoké a dosahuji většinou hodnot 85 až 97 S při vysokých konverzích (až 100 3).Adični reakce podle vynálezu probihají snadno í v případě málo reaktivních halogenovaných sloučenin jako jsou freony, např. 1,1,1-trichlortrifluoretan reaguje snadno za mírných podmínek při 80 až 90 °C s vysokou selektivitou přesahujioí 90 S. Vysoká selektivita reakcí...

Detergent se zvýšenou dekontaminační účinností a usnadněným čištěním vzniklých odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257964

Dátum: 15.07.1988

Autori: Novák Jan, Gála Jan, Tejnecký Miloslav, Haumer Jaroslav, Dřízal Zdeněk, Konečný Ctirad, Fidler Josef, Vaňura Petr, Moravcová Želmíra, Procházka Karel, Vaněk Karel

MPK: C11D 9/00

Značky: vzniklých, čištěním, odpadních, dekontaminační, usnadněným, detergent, účinnosti, zvýšenou

Text:

...až 90 i hmotnostních fosforečnanů a/nebo polyfosforečnanů, přičemž případně zbývající objem do 100 5 hmotnostních je tvořen směaí,obsahující alespoň jednu látku ze skupiny zahrnující látku typu alkalicky a neutrálně reagujících jednoduchých elektrolytů, přírodní nebo syntetický zeolit, látku typu organických komplexonů nebo jejich solí, opticky zjasňovací prostředek, antiredeposiční přísadu a bělicí přísadu.Výhodou nového detergentu je...

Detergent určený zejména k dekontaminaci radioaktivně zamořených předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257963

Dátum: 15.07.1988

Autori: Konečný Ctirad, Dřízal Zdeněk, Tejnecký Miloslav, Procházka Karel, Fidler Josef, Vaňura Petr, Novák Jan, Vaněk Karel, Moravcová Želmíra, Gála Jan, Haumer Jaroslav, Veselý Jiří

MPK: C11D 1/83

Značky: určený, předmětů, detergent, radioaktivně, dekontaminaci, zamořených, zejména

Text:

...prostředek, antiredepoziční přísadu a bělicí příaadu. Hlavní výhody detergentu, určeného zejména k dekontaminaci radioaktivně zamořených textilií, spočívají v tom, že se podstatné zlepší dekontaminace textilií,takže poklesne podíl prádla, vyřazovaného jako pevný radioaktivní odpad a že při čištění vzniklých odpadních vod destilací se prakticky odstraní pěnění a přestřiky, čímž se značné zvýši dekontaminační faktor destilace.Další výhodou...

Způsob dekontaminace tkanin a plastikátů praním s následným čištěním odpadních vod destilací

Načítavanie...

Číslo patentu: 257962

Dátum: 15.07.1988

Autori: Konečný Ctirad, Veselý Jiří, Tejnecký Miloslav, Dřízal Zdeněk, Gála Jan, Fidler Josef, Vaňura Petr, Vaněk Karel, Novák Jan, Moravcová Želmíra, Procházka Karel

MPK: G21F 9/00

Značky: dekontaminace, odpadních, následným, způsob, čištěním, plastikátů, tkanin, praním, destilaci

Text:

...odstraní pěnění a přestřiky, a tím se značně zvýší dekontaminsční fsktorl Další výhodou je, že se omezí pěnění v pračkách a sníží spotřeba energie. V jaderných elektrárnách se používá k praní demineralizované vody a proto je při použití komerčních pracích prostředků pěnění příliš vysoké. Dosavadní prací technologie vyžaduje teplotu praní 90 °C a je tedy energeticky náročná. Naproti tomu při praní způsobem podle vynálezu stačí teplota...

Způsob dekontaminace tkanin a plastikátů praním s chemickým čištěním vzniklých odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257961

Dátum: 15.07.1988

Autori: Procházka Karel, Tejnecký Miloslav, Moravcová Želmíra, Vaněk Karel, Vaňura Petr, Novák Jan, Fidler Josef, Dřízal Zdeněk, Gála Jan, Konečný Ctirad

MPK: G21F 9/00

Značky: vzniklých, dekontaminace, praním, chemickým, tkanin, čištěním, odpadních, způsob, plastikátů

Text:

...vápenatou solí. s výhodou chloridem a/nebo dusičnanem vúpenatým, případně ve spojení s dalšími nosiči a srdlecími činidly, s možnou úpravou acidity pŕečištované prádelenské odpadní vody před srážením resp. spolusráženim.Uvedený postup podle vynálezu dovoluje dekontaminovat prádlo praním s vyšší účinnosti a rovněž přečištění vzniklých odpadních vod srážením a/nebo spolusrážením a/nebo spolusrážením kombinovaným se sorpcí je levnější a...

Zapojení pro generování a snímání stavů dvoudrátového dálnopisného vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257960

Dátum: 15.07.1988

Autori: Veselý Jiří, Chalupský Václav, Dvořáková Galina, Železný Jan, Suchý Radim, Švejstil Jaroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: dálnopisného, zapojení, snímání, vedení, stavu, generování, dvoudrátového

Text:

...glavanicky oddělujícího spínacího obvodu lg je spojen s výstupem druhého součinového hradla lg, přičemž první vstup součinového hradla lg je spojen se vstupní svorkou ll, určenou k přivedení signálu volby a vysílaných dat a první vstup eoučinového hradla lg je spojen se vstupní svorkou lg zapojení, určenouk přepínání linkového proudu a konečně druhé vstupy součinových hradel lg a lg jsou vzájemně spojeny a připojeny ke vstupní svorce lg,...

Zapojení pro generování a snímání stavů čtyřdrátového dálnopisného vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257959

Dátum: 15.07.1988

Autori: Suchý Radim, Švejstil Jaroslav, Chalupský Václav, Dvořáková Galina, Veselý Jiří, Železný Jan

MPK: G08C 19/02

Značky: stavu, zapojení, snímání, čtyřdrátového, generování, dálnopisného, vedení

Text:

...c-drátu dálnopisného vedení a jehož druhý vstup lg je spojen s anodou diody łł a dále výstup izolačního přenosového členu lg je spojen se vstupem tvarovaoího obvodu lg. jakož i výstup izolačního přenosového členu lg je spojen se vstupem tvarovacího obvodu li, přičemž výstup tvarovaoího obvodu lg je spojen se vstupem łäł multiplexoru lg a výstup tvarovacího obvodu lg je spojen se vstupem lži multiplexoru lg, další dva vstupy multiplexoruz...

Zapojení schodišťového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257958

Dátum: 15.07.1988

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: H05B 39/02

Značky: schodišťového, zapojení, automatu

Text:

...je připojena jednak přes druhý filtrační kondenzátor 95 na anodu první polarizační diody gg, jednak přes druhý kolektorový odpor głg na kolektor druhého tranzistoru 25 typu npn. Katoda první usměrňovací diody Q je pžipojena přes první kolektcrový odpor gg na kolektor prvního tranzistoru El typu npn. Katoda první usměrňovací diody pg je dále připojena přes první filtrační kondenzátor 9 na první vstupní svorku ł.Katoda první nabíjecí diody...

Zařízení pro vyrovnávání listů tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257957

Dátum: 15.07.1988

Autor: Illa Jan

MPK: D03C 1/00

Značky: zařízení, tkacího, vyrovnávání, listů, stroje

Text:

...je neotočně nasazen na otočném čepu lg, uloženém ve skřníni 1 istového stroje.Na otočném čepu lg je vně skříně uložen neznázorněný vnější ovladač, který umožňuje nastavit tahovou sílu vratných pružin Q. Pod závěsným hákem 1 je umístěna dorazová tyč 2 a nad ním silový hák lg, který vykonává vratný pohyb. Silový hák lg je součástí neznázorněného silového vahadla mechenismu listů. Pro soustavu listů je použito silových mechanismů,jejichž počet...