Archív za 1988 rok

Strana 56

Zařízení pro zvýšení bezpečnosti práce u koželužských mostových válecích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 258076

Dátum: 15.07.1988

Autori: Zdražil Jan, Moravec Jaroslav

MPK: C14B 1/36, C14B 17/12

Značky: válecích, zařízení, práce, usní, zvýšení, mostových, strojů, koželužských, bezpečností

Text:

...če, přičemž výetup tělesa snímače je zepojen do obvodu elektrouZařízení pro zvýšení bezpečnosti práce podle vynálezú je možno použít zvláště tem, kde se obsluha stroje pohybuje podél jeho pracovního prostoru a je někdy nutné tento stroj rychle zaetevit. u .Příkledné provedení zařízení pro zvýšení bezpečnosti práceu koželužekýoh moatovýoh válecích strojů je zobrazeno na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je v půdoryau znázorněno zařízení...

Zapojení pro synchronní chod dvou krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258075

Dátum: 15.07.1988

Autori: Reljič Jakša, Sobek Pavel

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, zapojení, krokových, synchronní

Text:

...čítačůjšĺje připojen přes druhý dekodér gg na třetí vstup prvního.dekoděrukgl, jehož jednotlivé výstupy tvoří vstupy fází krokovćhomotoru. Buzení fází obou krokových motorů je určováno dekodéhúj krem 2 na základě informací o režimu.provozu krokového motoruj ta o aktuálním stavu krokověho motoru, zaznamenaný pamětí stevug§.Logika dalšího stavu Lgg určuje následující očakávanýstav krokového motoru po provedení jednoho kroku na základě...

Posuvný stolek pro optoelektronickou výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258074

Dátum: 15.07.1988

Autor: Tesař Antonín

MPK: F16M 11/04

Značky: optoelektronickou, stolek, posuvný, výrobu

Text:

...ve střední polozeg šípkami jsouneznačeny směry pohybu Paralelogram je vytvořen dvěma nosníky§, napříč vzájemné epojeným 1.dvěma páry dvoudílných pružných ramen łł e łg. Romana mohou být provedena z tuhých páeůs ehebnými konci dle zobrazení v dolní části obr.1, nebo z planžet dle zobrazení v jeho horní částí. Jedno rameno ii2 každého páru je ve svém středu spojene s pevnou základníčástí ł etolku. druhé pak etejným způsobem s posuvnou...

Zařízení pro připojení uzavřené křemíkové trubice ke zdroji médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 258073

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vojtík Zdeněk

MPK: H01L 21/00

Značky: zařízení, zdroji, uzavřené, médií, připojení, křemíkové, trubice

Text:

...skla. Připojovaoí trubička může být doplněna o souosoutruhičku průměru od h do 8 mn s odděleným zaváděním pracovních mě dií do určeného místa aněšování uvnitř proceaní trubice. ~ 258073 «e.z vynález .je blíže objaaněn pomocí přípojeného výkresu, kde obr. 1 znázorňuje proceaní trubicív řezu, obr. 2 vpřipojovací trutbičku v řezu a obr. 3 znázorňuje. připojovací otçubíčku doplněą nou o souosou trubičku s oddělenýmĺzaváděním...

Způsob promývání ionexu pro eluci kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258072

Dátum: 15.07.1988

Autori: Krejča Luboš, Parobek Pavel, Vaněk Jiří

MPK: C01G 43/00

Značky: eluci, promývání, kovů, způsob, ionexů

Text:

...k inkruataci y promývacím zařízení a tím ke snížení jeho účinnosti a narušeni režimu promývění.1 onexu.WUvedeně-nedostatky do značné mýry odstraňuje způsob promývání ionxn po-eluci kovů, například ranu,-prováděnéĺ elučním roztoke, podle vyná 1 ezu,jéhož podstata spočIváWv-tom,~že na ionex po eluoł se působí neutrá 1 ním~ožtoem obsahujícím zejména síranoá,ch 1 oridové a dusičnanovéoionty,. s výhodou roztokem po sráäeni kovů. Neutrální...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258071

Dátum: 15.07.1988

Autori: Balcar Miroslav, Kohout Josef, Fencl Miloslav, Lohr Jiří, Vogel Tomáš, Klejch Jiří, Kaška Jiří, Matějíček Alois

MPK: C08L 63/00

Značky: přípravy, způsob, epoxidových, lisovacích

Text:

...předmětel je způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic, tvŕdidel, plniv s dalších aditiv, zejména pigmentů, barviv, změkčovsdel, stabi~ lisétorů, separátorů, retardérů hoření arkatelyzátorů. Podstata způsobu přípravy těchto lisovacích hmot spočívá v tom, že se nejprve práäkové složky udržované ve vířivém pohybu impregnují složkami pojivověho systému o teplotě měknutí 30 až 270 °C ze skupiny zahrnující...

Směs pro přípravu odlevu pórobetonové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 258070

Dátum: 15.07.1988

Autori: Zajíček Milan, Bureš Jaroslav, Fajkus Peter, Kulísek Karel

MPK: C04B 14/30

Značky: hmoty, přípravu, odlevu, pórobetonové, směs

Text:

...povrch, tim jo větší schopnost popílku reagovat E voqou a gáponným hydrátemza tvorby hydrosilikátové fáze. Z tohoto hladiska je průběh pőrůbetonu rozhodujioim způsobem ovlivněn v 1 astnostmiÉpopi 1 ku. Použitím reàktivního popílku se v důsledku přimé závislosçi rychlosti tvorby hydroailikátů na teplotě prostředí zvýrazní rozdílyv procesu tuhnutí pőrobetonu v mistoohs vyšší teplotou upřo~ střed formy oproti míatům a nižší teplotou v rožich...

Zařízení k zadávání technologických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258069

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ježek Jan, Hercik Petr, Mulač Petr

MPK: G05D 27/00, B21B 37/00

Značky: technologických, veličin, zařízení, zadávání

Text:

...dekodéremvo impedačním přizpůaobením pro indikační blok g. Dá 1 e.zařízení pod le výnálozu sestává ze dvou.programovacIch bloků §,g, sestavenýoh z operačních analogových zesilovačů a pasivníoh prvků, logickéhobloku Q, což je kombinace logických obvodů, komparačního bloku Q,2580693 tvořeného diskrétními prvky nebo mikropočítačem, výběrového bloku lg, což Jsou opět/diskrétní pamětové prvky, případně univerzální operační paměti...

Zachycovací zařízení depaletovacího nebo paletovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258068

Dátum: 15.07.1988

Autori: Húževka Juraj, Svoboda Josef, Lapka Miroslav

MPK: B65G 61/00

Značky: zařízení, stroje, depaletovacího, zachycovací, paletovacího

Text:

...zvláště výhodná oestavování a držaní vrstev přepravek.Oàpružené závěay naatavování výšky závěàných desek tvoří bezpečnoatní prvek při nahodílé manípulací a rozmôrově výrązně odohyl. nýmí přepravkamíoy nDále Jo ooatava výkyvných západek na záväsných doskách řečeno tak. že umožňuje zaohycování přepravek se značnýmí odchylkami od nastaveného typu. Vlastní západky jsou pro paletování tva 4 rovány tak. že zabraňují porušení stohu...

Zapojení časového relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 258067

Dátum: 15.07.1988

Autor: Juránek Petr

MPK: H01H 47/18

Značky: zapojení, časového, relé

Text:

...ga tyrietor Lg. V jejich společné- uzlu je zapojen třeyi odpqr Q který spblu s druhým odporom Z tyoe.n odporový dana. Tyñistor łg je ovlúdán řídlcin obvodem, jehožj,prvn 1 tranžietor A NPN je svou bázi připojen na kolektor druhéhotranzieťoru 3 PNP který je svou bázinřipojen jednak na kolektor-Zv prvñfh 0 AtľanZi 8 §°ľ l PN É icdnàk ně jeidce prvního promčnnćho V odporu §,.který jevsvýp prvni vývpden připojen°ną pŕvñi vývodyÁ prvníhbg...

Způsob spojování dopravního pásu pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258066

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hudeček Jiří, Haša Stanislav, Kordek František, Šimíček Adolf

MPK: B65G 15/30, F16G 3/07

Značky: dopravníku, pásových, pásu, spojování, dopravního, způsob

Text:

...příloží k sobě.a do šikmo protilehlýoh dvojíc válcových otvorů se vloží ze spodu pásuspojky, orientované šipovitě k podélné ose dopravniho pásu, na jejichž konce, vyčnivajíci z pasu spojek,se nasunou dutá tčlesa a pak se tyto zaŕazi do dopravního pásu a konce spojek se ohnou na dopravní pás směrem k sobě a nebo po směru dopravy materiálu, přičemž se vytvoŕi spoj dopravního pásu IZpůsob spojování oásů pásových dopraýníků podle ýynálezu sef...

Navíjecí zařízení k tvorbě křížové cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258065

Dátum: 15.07.1988

Autori: Rejnart Vlastimil, Holý Zdeněk

MPK: B65H 54/42

Značky: navíjecí, zařízení, tvorbě, křížové, cívky

Text:

...opečné.APří pevnévpoloze rozváděče může vykonávat vratný pohyb nevíjená cívke. Tímto uspořádáním so docílí. že pàsmo.úzkého křížového návinu se í postupně ve formě šroubovíce navíjí~na plnou šířka cívky. Jedw notlívé vrstvy návinu cívky Jsou tedy tvořeny páemem úzkéhoW výhodou zařízení podle vynálezu Je. že je dosaženop 1 ynu- ílejšího odvíjení nítě z cívky během jejího zpracování v dalším technoiogíckém procesu. Dálší výhódyspočíve 3 í v...

Adaptér pro připojení dvoudrátové proudové smyčky k normalizovanému rozhraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 258064

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kuba Pavel, Adámek Milan

MPK: G06F 3/06

Značky: připojení, proudové, rozhraní, smyčky, normalizovanému, adaptér, dvoudrátové

Text:

...smyčkyy který je napojen na třetí převodnik ŽE pro zápis. 4Přijimaci odděloveč ł je tvořen prvním ochranným odporem łg, qvazebni diodou jgg a prvním vstupním tranzistorem § 91, které jsounapojeny na vstupní vodič g proudovéHsmyčky,ykde první ochranný odpor łgł je svým druhým koncom spojen se zemi, výstup prvni vazebni diody ggg je spojen a emitorem prvního vstupního transistoru ł 1 Báze prvního vstupnihojtranzistoruĺggl je propojenas...

Zařízení pro měření tepelných vlastností v oděvní mezivrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 258063

Dátum: 15.07.1988

Autori: Markes Rudolf, Holec Jaroslav

MPK: G01K 7/16

Značky: vlastností, zařízení, měření, mezivrstvě, oděvní, tepelných

Text:

...procesor spojene 3 jedním nebo více índikačními obvody.Zeříeení podle vynálenu je dále vysvětleno na příkladech při popisu obrázků, kde obr. 1 značí echemetické provedení jedné varianty zařízení a obr 2 obměnu zařízení z obr. 1.. Odporově čidlo l teploty (obr. 1) je umíetěno v kleci,její čtyři stěny jsou otevřená, e je prostřednictvím elekt ricky vodívych části g spojene e převodníkem 2 elektrickéhoodporu na napětí, ne který.áeou pripojeny...

Plnicí přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258062

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kubálek Jiří

MPK: B67C 11/00

Značky: plnicí, přípravek

Text:

...umožňuàiopřitdiatančni kroužak v hrdla aklonicąrůznwdhvo 1 ikoati 4 jAÁ, VNa přiložoném výkrosu je àchamaticky znázoŕněn plnia příprasPlnící přípravek 3 tvóřon ňálevkou , ktoré se vyznačujé volňi. Aätrokým výtokovým hrdlam g. Takto uzpůsobanä náleýka je těaně zae . ĺaazýna do diataněního kroužknT§,opatŕenáho koliky 1, umožňujieiminic§§.VD 1 atančn 1 krpužok ľ§je navržen tàk, aby jąho spodní okraj ĺ přcaąhçval přes apodni okraj výtokového...

Způsob provádění průchozích protipožárních předělů nebo přepážek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258061

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vašátko Eduard, Kleil Václav, Kelin Alexej, Karbusová Milada, Šenk Vladimír, Požár Jiří, Kolbert Drahoslav

MPK: A62C 3/16

Značky: přepážek, provádění, průchozích, protipožárních, předělů, způsob

Text:

...tvorba hořlavých.monomerů a je~ 1 ikabe 1 za přepážkou opatřen v určité částí-ještě nehořlavýmochrannýn prostředkem, šíření plemene se nejprve zpomalí a postupně zastaví. Z toho důvodu je také vhodné instalovat v nejexponovanějěích místech, například ve vysokých komínech či Avěžích, několik těchto přepážek za sebou. Výsledky dosud provede ných zkoušek výše uvedené předpoklady plně potvrdily.Výhodou vytváření protipožárních předělů podle...

Zařízení na regulaci výšky hrubého paliva v dávkovacím zařízení fluidních zplyňovacích generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258060

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pech Jaroslav, Vaněček Václav, Jeřábek Vladimír, Semrád Petr

MPK: G05D 9/04, G05D 9/02

Značky: fluidních, zplyňovacích, regulaci, paliva, výšky, zařízení, hrubého, generátoru, dávkovacím

Text:

...plynntěsnou ucpávkou.A zařižoni podlovynàlozu zaruču 3 érovnoměrnou požadovanou výšku dávkované vrstvy. V případě vytvoření klenby dopràvovaného pàllva působí vzniklé sila vychžlçnilhraditka spojeného~povně s tàhlom a závažia, łłmž dojoe k dočaanému zvětšení Žprůchodného průřezu.arozru§en 1 klonby Po uvolněnl se hna dítko vlivom závaží vráti zpět do původní polohy. Tim je hradłtko chràněno~prot 1 přetiženi nemůže nastal jeho deformaqe,...

Senzitometrická závěrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258059

Dátum: 15.07.1988

Autori: Martínek Jiří, Mucha Jiří

MPK: G03B 9/14

Značky: závěrka, senzitometrická

Text:

...závěrky dle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněno uspořádání jednotlivých prvků senzitometrické závörky a na obr. 2 je znázorněnav funkce senzitometrické závěrky v jednotlivých fázích.Obr. 1 (perspektivní schematický pohled) znázorňuje uspořádání neprůsvitné otevírací 1 amelyl s otvorem a neprů evitné uzavírací 1 amelyg s otvoremł na rovnoběžných svislých vodicích tyčích§ a§,...

Zapojení pro měření teploty termistorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258058

Dátum: 15.07.1988

Autor: Balík Miroslav

MPK: G01K 7/02

Značky: měření, teploty, termistorem, zapojení

Text:

...je napojen nalj.odporového můstku je para 1 e 1 něpřípojen termístoŕstepe 1 nouĺ vazbou S prvnímà druhýmvývodemtermoč 1 ánku. V ~ » fv jVzhledem k tomu, žeív zapojení dle vynálezu je teplotnízávis 1 ost 1 kompenzačního napětí doàahováno tormístorem s de-1 ~finovapým průběhem závislosti odooru na teplotě e požadované strmosti kompenzačniho napětí v.závis 1 osti na ççplotě je dov zapojení dosáhnout kompenzáce libovolného tąrmoč 1 ánku.př 1...

První stěna termonukleárního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258057

Dátum: 15.07.1988

Autor: Cetkovský Stanislav

MPK: G21B 1/00

Značky: první, termonukleárního, stěna, reaktoru

Text:

...tepelně vodivá, porézni struktura.První átěna podle vynálozu vyhovuje jak vysoké odo 1 nostiproti erozi ze etrany plažmatu tím, že dochází postupně k erozi materiálu jednotl 1 výchkompaktních vrstev 1 poréznŕch atruktur,Jiohž může být větěipočet. současně první stěna jako celek odo- 1 áoá mnohem lépe tepľotnim pnutí než dosavadní konstrukoe tím, vže Jednotlivá kompaktni vrstvy jsou ooetatečně tenké. Přitom mecha nická väzba mezi různými...

Kolona pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 258056

Dátum: 15.07.1988

Autori: Sluka Martin, Svoboda Vratislav, Pešl Jaroslav, Kleinmann Imrich

MPK: G01N 30/60, B01D 15/08

Značky: chromatografii, kolona, kapalinovou

Text:

...pro preparativní kapalinovou chromatografii.Kolona se skládá z těla kolony, které je tvořeno silnostěnnou nerezovou trubkou i opatřenou na obou koncích závity,jdo které je nalisována a vlepena titanová trubka g, jejíž vnitřÁní válcový povrch je vyleštěn. Na obouçkoncích těla kolony.jeízahloubení pro těsnění. Kolona je na obou koncích uzavžena kuželovými distributory g, které zabežpečují rozvod kapaliny na povrch sorbentu a svod kapaliny ze...

Jednotrubkový horkovodní energetický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 258055

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vlach Josef, Obr Jan, Černý František

MPK: F24D 3/02, F24D 11/00, F24D 17/00...

Značky: jednotrubkový, systém, horkovodní, energeticky

Text:

...Y zájmu WWW A7 životního prostředí. Z tohoto hlediskavje také přínosem menší ro-z- .. svah stavby, proj evující se například užším výkopemvpři buduvání 3 uzosídlených eídlištních ůtvarech nebo menšímiprostorovými nárokyv kolektoru» Pominutelnou. nevýhodou je, že za každým odběratel teplaýseú snižuje. teplota horké 7 vodyv jeąnotrubkovém okruhu, pro..ć-ezząáre nutno odběratelské-atanice dąlšichĺodběrątelů .dmenzovat na 511155...

Způsob biologického sledování dráždivosti a toxicity vláken nebo plošných tvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258054

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hoffman Pavel, Půža Vladimír

MPK: A61L 17/00

Značky: plošných, biologického, dráždivosti, způsob, sledování, tvaru, vláken, toxicity

Text:

...je zkoušený materiál toxičtější. Dokonalé upevněnízkoušených vláken nebo proužků umožňuje mikrofotografické snímky téhož místa a vzájemné srovnání snímků z různých časovýchúdobí. Jako kontrolní jsou záběry buněk ničím neov 1 ivněnékultury, bez zkoušených vláken nebo proužků, přechovávané po stejnou.dobu v týchž podmínkách. Způsob dle vynálezu je citlivějši, než zkoušky in vivo a umožňuje sěŕiové ověřování vzorků vláken.Pro velkou potřebu...

Způsob stanovení biologické tolerance a toxicity látek popřípadě jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258053

Dátum: 15.07.1988

Autori: Půža Vladimír, Hoffman Pavel

MPK: A61L 17/00

Značky: toxicity, stanovení, biologické, tolerance, jejich, směsi, způsob, popřípadě, látek

Text:

...máčenim, natí ráním nebo filtracI.Suspsnse se nanáší obdobné jako kapalinyLátky rozpustné se nanáší jako kapaliny a voda nebo rozpouštědlo se vysuší. Nerozpustné látky jemné struktury se za sucha vtírají do nosičů a neulpělé ss.s povrchu opráši.vNerozpustné látky hrubší struktury se nanosou na vodou zv 1 hčenýpovrch, 258053případně 1 jejíph filtrací přes nosič a po oschnutí se opráši čáatečky, ktoré se nepřilepily. Některé látky se na...

Zapojení pro řízení měřiče hmotnosti spotřeby těžkého paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 258052

Dátum: 15.07.1988

Autor: Rödig Jiří

MPK: G01F 1/76

Značky: zapojení, řízení, těžkého, měřiče, hmotnosti, spotřeby, paliva

Text:

...vývodem 172 válce 11.-Redukovaný výstup 32 redukčního venti lu 5 je apojen se vstupom gl třípolohovêho šoupâtka É. Atmosfée irický výstup gg třípolohovêho ěoupàtka Q Jespo 3 en a ątmosfêrou. Reguiační vývod Q třípolohovêho šoupátka Q je spojenie regulač-5 nim vývodemv 12 tlakové nádoby 1 Palivový vstup 31 tlakovéd nâdo- Aby 1 je spojen s výstupom gg elektrického venti 1 u~ 2. Výstup lgtlakové nàdoby 1 Je apojén S motorem. V t 1...

Způsob frakcionovaného loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 258051

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hinterholzinger Otto, Vandas Jiří, Polanský Milan, Baloun Stanislav, Forman Miroslav, Martínek Konstantin

MPK: C22B 3/00

Značky: způsob, frakcionovaného, loužení

Text:

...frakoionovoného. Ioužení tak, že rozpojená ruda ve stavu vyaúäeném,v 1 hkém či ve vodné suspenzi se zavede po inteuztvní homogenizací a loúr žícímméd 1 em do loužení. Zde se vy 1 ouäí.o oevná fáze dofáze . kepalné jeden nebo několik prvků. Po doaazoní maxim jejich rozpouštění se proces 1 ouženíprudcevzagtgý 1,Axgp,1 ng fáze 3 e oddälí a její objem tvoří první fŕakcł,obsahoáíoípouzeVjeden Aprvek či několik prvků. Pevná fáze tmutu pak,...

Složené táhlo pro řezné nástroje s výměnnou hlavicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258050

Dátum: 15.07.1988

Autori: Rothamel Ralf, Kretzschmann Uve, Braband Günter, Simon Rudi

MPK: B23B 29/12

Značky: nástroje, složené, řezné, hlavici, táhlo, výmennou

Text:

...uacŕu THFH H onupammeecñ na npyxuuy cxarun.Koucwpyxuun H pacnonoxeuue sanueň qacru varu cornacno nsoöperennm oůecneuuaaer no cpanneuwm c nsaecwnoň THFOŘ Taxoro pena TO npenuymecrno, To nnn nmnonueuun ocenoro naumeuux aaxpenneunn nepeueü uacTn varu rpeóyercx numb.spamarenbnoe nneune, a He ocenoe anmenne sagneñ uacru Turn. Ocoöeauo öna TOHDHHTHO BTC CKESHBBGTCH H 8 BHTOMBTHHECKOŘ CMEHB HHCTpYMeHT 8, T.K. YCTDÉHHETCH HEOÓXOnHMOCTb-B...

Způsob zhotovení bimetalických krystalizátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258049

Dátum: 15.07.1988

Autori: Volochonskij Lev, Cikerman Alexandr, Kisselman Michail, Orlov Sergej, Gutkin Viktor, Andrejeva Galina, Bobin Valerian, Kurlikin Vladimir, Andrejev Alexandr

MPK: C22B 9/18

Značky: krystalizátoru, zhotovení, způsob, bimetalických

Text:

...önmeranna. nnn nonyqeunn SEPOTOBOK cnomuoň KOHÓHFYPSHHH c uenbm exonoumu nemuunrnoä Menu, B OTCEKH MOĽYT 6 uTb sanomeuu HeoxnamaeMue ®opMHpYDmHe 3 neMeHTu 4 He-. oöxonuoň Konónrypaunu, nunonnennue na Marepuanoa, ornomeaue TenneparypuAHHBBHBHHH KOTODHX K TEMHEPGTYDG HHRBHGHHX METEDHBHOB DBCXOĽYGMMX. SHGKTPOnon 5 nemhw-5 npeenax 1,5-3,0. nuz ynyumenua xaqecwsa coenneuuuín Heoxnamaeux neperoponxax~ 3 npennapnrenbno nunonnxmw rnyxue ornepcrua 6,...

Rozebíratelná závěsná podlaha kabiny letadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258048

Dátum: 15.07.1988

Autori: Suchoverchov Grigorij, Sumačev Sergej, Papkovskij Radij

MPK: B64C 1/18

Značky: podlaha, kabiny, letadla, závěsná, rozebíratelná

Text:

...noauomnocwam ycwauonxn xpenema H 3 HyTpH nasou. B nasax 22 paauemem H coenaueu nerxocseuHoü mnunbxoñ 24 nucwynammne Hacru 25 naneneň Muoronecwnx cunennů 8. Ha Konueaoň qacTH Gąnku 2 Ha nepxueů nonxe ee ycmauoaneu ynop-orpannuurenb 26,ssauuoneňcrnymmü c öyprnxom 27, paauemeuuu Ha Topue nanenu MHGTOMGCTHOPO cHeHHa 8, a Ha pyroň Konuesoň uacru 6 anKH 2 Ha nepxueň ee nonxe saxpenneu nepexognux 28 nnn cocwuxonxu ropusouranbamx rar-pacqanox...

Nákladní kabina letadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258047

Dátum: 15.07.1988

Autori: Suchoverchov Grigorij, Tereščenko Viktorija, Pavljukov Jurij

MPK: B64C 1/18

Značky: kabina, letadla, nákladní

Text:

...ycrauonnéua na nmôue ysnu 3 xa 6 Hue, qeu oöecneuunaercn auůopounan Hx ycrauonxa Kax no xonHuecrsy nap, Tax H HM paauemeuum s Kaöune, npHueM naą napu (npaaaa H neaaa) oůpasymw suecre c nauenbm 20 H ceKuHnMH-cHeHHaMH 19 uenoe pneuo, xowopoe MOXBT Guru ycwauonneho B Ka 6 HHe Hesanncnmo or npyrHx saenben. ICdopxy nwoporo awaxa rpysonoň K 5 HHH.neTaTBnhHOľO annapara npousnonr a sanucuuocrn or nepenosnuoro Konnqecwna naccamnpon H rpysa, B...

Způsob výroby benzylpenicilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258046

Dátum: 15.07.1988

Autori: Wolleschensky Erhard, Christner Arnulf, Ruhland Günter, Bormann Ernst-joachim, Heller Ingeborg

MPK: C12P 37/00

Značky: výroby, benzylpenicilínu, způsob

Text:

...upnMepon.a) Oömue ycnonnn . Hcxonnuw MBTGDHBHOM snnaewcn nxownnusnponanmm Koncepanponanxuñ METCPHBH nucoxonpoyxrunnoro mTaMM 8 Penicillium chrysogenum. K Koncepsnponaxnoúy MRTEPHGHY npuöannnmw 2 Mn nncrnnnnpoaannoň Bonn u nocne noswannoro pasöaanenun no cwenenn l 0 ° muawenem HaHOCHT na nurarenbnym cpey aux cnop .nauewp no l 0 MM 0 opMa nonepxuocru cxnanuawan, c xparepooöpaanu nucrynou, ysxaa öenan Hecnopynupoaasman sena pocra v01 STH...

Zařízení na ovládání funkce spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258045

Dátum: 15.07.1988

Autori: Georgieva Adriana, Alexandrov Alexandr, Raičev Rumen, Savov Grigov, Pejev Rumen, Christova Irena, Morozov Julij, Filov Kamen, Mazgalova Zornica, Nejčev Slavejko, Semerdžiev Anastas, Todorov Dimitr

MPK: F02P 5/08

Značky: spalovacího, zařízení, motorů, funkce, ovládání

Text:

...paöoroü aurarenn nnywpeunero crqpanuñ cneymmee.crynamman ow npeoôpasoaarenn nonoxeuna I u om npeoőpasonarenn cxopocwu spa 258045mennn Konenqaroro nana 6, cornacyeTca snexrpuuecun u cnnxponnsupyewca c TaxTonoü qacworoň ycrpoücrna s nepaoM n sropou ônoxax cornaconauun 2 H 5 u nocrynaew nn oópañorxu B nepnuü H nropoü őnoxu nocroaepxocru 3 H 6. HocnegHHMM peanuaymrcn noruqecxnň H npeneunon KOHTp 0 nh nonyuneuoň numopuauuu, upuuen 3 xaqecrne...

Způsob snížení potřebného množství tepla a chladicí vody při termodynamických sorpčních uzavřených procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258044

Dátum: 15.07.1988

Autori: Förster Hans, Pocher Bernhard, Strauss Ingrid, Fricka Eva, Petrick Karl-heinz, Lange Manfred

MPK: F25B 15/00

Značky: při, množství, tepla, způsob, sorpčních, uzavřených, chladicí, potřebného, procesech, snížení, termodynamických

Text:

.... npyroe npennoqrnwennuoe pemenue nx onHonpeMeHHoro HCHOHBSOBBHHH rennocoepxanua HGCKOHBKH npoyxronoroxon oxaauaaemca nocpencraou pnnuoro coeneHun pacnonoxeunum ownensuo ODOCHTBHLHHX nerasawopon ownocnwensuo npomexanua nonemamero erasaunn pacrnopa, npuqeu ona npn Hánnunn uećxonbkux necopöe« pon waxxe nonnu ÓMTB npHaHecop 6 epy c cauoň Husxoň reMnepaTypoä Hauąna ecopóuun. Opocuwenbnbm erasawopm pacnonbmem npn swan npyr nan pyroM....

Způsob pěstování myceliárních hub na pevném substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258043

Dátum: 15.07.1988

Autori: Golovleva Ljudmila, Redikulcev Jurij, Ckrjabin Georgij, Čermenskij Dmitrij, Golovlev Jevgenij, Litviněnko Leonid, Okuněv Oleg

MPK: C12N 1/14, C12N 1/22

Značky: substrátů, pěstování, způsob, myceliárních, pevném

Text:

...unpkynsunmĺraspmmnnocmson cuecn Dçy mecm 3 nnTL n HanpaBneHnncBepxyBHn 3.Ť 1- I.J Cnocndiunnmcmpupyercs Téxuonobnuecxoü cxáMbñ,.nao öpameaąon Ha conpoB 0 mEammemuapieme 3 CDĎTBeTcTBMMC Knwnpom mepméamep I, npnMeHaeMuü ána 7 ocymecTññeHnH onmcunaemoro cnocodanpancraynaamgcoóoücocyu,BnonocTL A. KDTOpDPO qepea KpumKyycmaHoBnaH nawpyöux 2 uns nouauu .J nnmàmenLHorb pacw 3 opawaoxynsrąĺnĺcxamoro Boànyxa. E ®epmeHmepynoucoeunaeąa 7...

Termoelektrické zařízení k regulaci teploty v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 258042

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pöschl Herbert, Fischer Dieter, Scholl Roland

MPK: C21D 11/00

Značky: zařízení, teploty, regulaci, termoelektrické

Text:

...sanaua yconepmeucmnonnnna npnnnnn qnpageneunn n peanusauun perynnpyenux aennqnu na Gase narpesangqn nuz repuuuecKOŘ oöpaöowxn, perynupyeuoro nyTeM Tepnosnexrpuqecxoro Hsuepeunn Tennepwnr pu n sousx noorpena H repunqecxcň oópadorxn. - VCornacuo nsoöperennm era sanaqa pemaerca raxnu oőpąson, qwo n cepenné sou döpaöowxn, na aKTumnoñrpy 6 e pacnonaraewcn wepnonapa Ann nepnoro perynMpymmero 6 noKa c sanarunxou u cnnonuu őnoxon, a no Goxam...

Zařízení pro upevnění pracovního nástroje ve stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 258041

Dátum: 15.07.1988

Autori: Sapožnikov Sergej, Prochorov Ivan, Balandin Vladimir, Kolgan Jurij

MPK: B25D 9/00

Značky: zařízení, upevnění, pracovního, nástroje, stroji

Text:

...nonnpymuneaHas BTyHKa,BHHOHHeHR 8 H c ĽByMñHpO®MHBHHMM naàam npacnonomeuma omaocumenLnoKopnycan ñrynxnraanopuux po~ nmkon n mx ncxonnom-cocroaumn (qpma.nonepeunoro ceneaus npomouun xnocmqnmxa.mucwpyMeHTanpenuaaHaueHa Ann vnpamammeroca paóoqero mHcmpyueHa)nr,4 - pacnonomeune 0 THOCMTeHLHO~K 0 pHyca m nwynxu 88 H 0 pHHX p 0 nMROB B nxv mcxonHoMAcocTonamm (mopma nonepeqúcro ggqeuma npomouxu mncrpymenwa-npennaaaaqena uns ynaphoro...

Způsob kalcinace hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 258040

Dátum: 15.07.1988

Autori: Arljuk Tamara, Pinjugin Jurij, Ustinov Vladimir, Šamujlov Boris, Teljatnikov Garrij

MPK: C01F 7/44

Značky: kalcinace, hydroxidů, hlinitého, způsob

Text:

...9 ToM coCTaBaHeTvIO 50-I 2 D 0 °Ó. Bcnenornne X 0 pomero TSHHOBOPO Koumanra Memny yrneponom ú uacmnueü rnnuosema npaxwmqecxn Bce TBHAO yxonnr He B ompymammnñ qacwnn ras, aHa Harpes qácwnun, Kowopaa Harpeaaemca no Buconoü ŕemneparypu, anaqnrenbno npesumaxmeñ Temmepawypy oKpyxaKmero raaa, HTQ oóecneHnBaeT saaepmexne nponpoca nponannu. nocne omonqaaa BHTOpaHMH yrnepona ®poHTnAaMeHn Boxpyr qacwnua racuew m ona oxmamaewcn. Swo upenomspamaew...

Stroj na lití pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258039

Dátum: 15.07.1988

Autori: Borisov Georgij, Iovv Viktor, Zagorodnov Anatolij, Semenov Nikolaj, Jačuk Vitalij, Bolšakov Anatolij, Kokoško Anatolij, Belenkij David, Kovalev Oleg

MPK: B22D 18/04

Značky: lití, pístů, stroj

Text:

...,CÓJlepłłšt/JT crazmąy I. B na-Aľ aax Koropoü vc BOSMOXCHOCTBH) I 0 pM 30 HT 87 I 7 BH 0 I 0 yHGPQMBIHGHIJH. ycmaHuBneHÁnomoH 2, nowcpopmu 3 IAAÄKOKKJIH. Ha Topnaxvnomona 2 snom. ero Aocn nunozmeaą Buccrynuñ n 6. Ha .craäHHHG I .ycwaaoanerłyuop 7 c Bóamozxaocrnm peryimponxxey i ero nonomenus BJLOJII ocn Mamas Ho nJIocRocVTu passema noJMpopM 3 n 4 BHIIOJIHGH nas 8. B HCXOJIHOM nonomeagn ą nomouĺ 2331131414311 na HOJZVKŽJOpM kombajn. (noxaaaa...

Podvěsný posunovací dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 258038

Dátum: 15.07.1988

Autori: Dub Vladimir, Rachmanov Nikolaj

MPK: B65G 17/30

Značky: posunovací, dopravník, podvěsný

Text:

...9 Tenexxn 6, cnadmenuoň-xnoce roaúxou 25. , . . . .,A Yuncrox 26 nepeaun yrnoaoň coepxur nepenammym Beran 27 nywn 2 rąronorooprana 3 c àannxeanoü qacmàm 28, pnnnmammym Beran 29 n cTpenouuñ.Hepe 4KoHaeñep paóoraew cnenymmuu oőpaspu. . . 1Hpu nxqne B snuennenue c ynopon 11 rpysoaóñ renąxxn 6 wonxarenb 4 nepen-~ 4 nn yepxunammn amcrynom 7 Haesmaer na ynop 11, ymannaaew êro H népememah eTca anbme. Ynop 1 l,.ocao 6 ounmücb or neücwnua nucmyna...

Přenosné vrtací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258037

Dátum: 15.07.1988

Autori: Lukjaněnko Petr, Levčenko Viktor, Serdjuk Nikolaj

MPK: B23B 45/00, B23B 47/04

Značky: vrtací, prenosné, zařízení

Text:

...29 nonopaqunamr no coanaenna mruówos 35 c ornepcrunuu B üHKçaT 0 pe 33. Hocnenun no eücrsueu npyxnnm 34 npunuaerca anepx no ynopa 3 oöoüuy 28. B sanucnuocru or.o 6 pa 6 aTmnaeMoro Marepnana H HàMewpa nncwpyueura ycwaaasnmsamr Tpe 6 yeMym uacrowy àpameuua mnnunenn pyxo nwxon 25, xoropan aosencrsyer Ha nnauerapumñ pąyxTop 8 uepes óapaóau Z 4 H TRPH 26 u 27.penyxwop B nepenaercn Ha npnaonnoň Ban 7 uepes syóqarue xoneca 6, 52 2 ~na mnnnenb...