Archív za 1988 rok

Strana 55

Zařízení pro měnění průměru pomocného ústrojí pro převíjení nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 258116

Dátum: 15.07.1988

Autor: Lossa Ulrich

MPK: D01H 7/86, B65H 49/14

Značky: pomocného, nitě, převíjení, průměru, ústrojí, měnění, zařízení

Text:

...části 19 probíhá wvodicí trubice 20 tvořící dutou osu vřetena, která V podstatě v .oblasti horního okraje nábojove části 15 přechází do válcového pouzdra 21, nesoucího nosnou přírubu 22. Ve válcovém pouzdře 21 se nacházejí poprípade další pracovní agregáty, jako kupříkladu brzda nite a apod. Válcové pouzdro 21 a nosná příruba 22 s slouží pro opření druhé odvíjené cívky 11.předlohových »cívek 11 a 11, jsou příváděny k hornímu konci...

Vyčesávací váleček stroje pro předení s otevřeným koncem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258115

Dátum: 15.07.1988

Autori: Stewart Rennie, Dickinson John, Stewart David

MPK: D01H 7/895

Značky: výroby, koncem, váleček, otevřeným, vyčesávací, způsob, stroje, předení

Text:

...do jednoho nebo několika válcových výstujplzrů. i 33 Clbíí i které mohou spolupracovat s ložiskov jednotkami a vytvářet dosedací díl.Inak je patrno z obr. 4. v obvodověm válcovém prstenci 2 je vytvořena soustava oitvorů 13. V některých z těchto otvoril itjsou zobrazeny osazene jehly i 14 s hrotv které vyčnívají z obvodové válcové igloclzjw 7 obvodového válcověho prstence Sl. komu 17 jehel 14 leží na myslené ząilcové Moše,která tak...

Způsob čištění surových anthracyklinových glykosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258114

Dátum: 15.07.1988

Autori: Oppici Ernesto, Giacoma Rosa, Varesio Carlo

MPK: C07H 1/06

Značky: glykosidů, způsob, anthracyklinových, čištění, surových

Text:

...procent, se rozpustí ve 4 500 ml vody. Hodnota pH roztoku se Llpraví na 5,0 přidáním octanu sodného a adsorbuje se na 400 ml pryskyřice S 112 Ktastell nebo Amberlit ER 180 Rohm and I-IaaSJ, na kcaloně o průměru 2,5 cln o při průtokove rychlosti 600 ml na hodi-umi L 5 obj..Roztok se promyje 1000 1 nl 1 roztoku chloridu Sůtdľłéht) a eluuje se směsi voda-ethanol l 1 obj./0 bj..Prvé trakce 400 1111, obsahující aglyko» ny v roztoku, se odstraní a...

Zařízení pro vedení poddajných zásobovacích vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258113

Dátum: 15.07.1988

Autor: Hackenberg Willi

MPK: H02G 11/04

Značky: vedení, zařízení, zásobovacích, poddajných

Text:

...21 vodicího řetězu 2 na sebe doléhiarjí. Prověšující se vodicí řetěz Zvšak zaujímá poloměr zekřivení předem daný řetězovým kolem 3, takže nevzniká žádné nebezpečí, že by se ohyb zásobovacích vedení z-menšll pod hodnotu minimálního přípustného poloměru zakřivení.Při pohybu zásobovacího místa 7 se vodicí řetěz 2 ukládá do vodítka B, které je podle obr. 2 upraveno jako krabicovítá kolej-nice 4. Podle délky vodicího řetězu 2 se tato úprave týká...

Způsob stanovení množství ionoforní látky pozitivní na vanilin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258112

Dátum: 15.07.1988

Autor: Marten Gunter

MPK: A23K 1/16

Značky: látky, množství, vanilin, ionoforní, způsob, pozitivní, stanovení

Text:

...být snadno připraveny ve formě tablety. V případě kapalných aldehydů může být látka adsorbovánana na vhodné nosičové látce ve formě talblety. Praktické ,provádění postupu stalnovení podle uvedeného vynálezu zahrnuje následující stupně»- smíchávaní krmiva, které obsahuje ionoforní látku pozitivní na vanilsin, s alkovholickým lrozpouštědlem, ~ dek-antování podílu kapaliny nad usazeninou.l - přidální jedne nebo více tablet, které obsahují...

Spoj pro trubky, zejména z oceli nebo slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258111

Dátum: 15.07.1988

Autor: Plaquin Bernard

MPK: F16L 15/00, F16L 15/04

Značky: zejména, slitin, trubky, oceli

Text:

...plocha 3 vnitřního lzásuvnéh-o prvku 1 o komolokuželová těsnicí ,plocha 4 vnějšího» olbjímkového prvku z.Podle vynálezu -musí k prvnímu dotyku mezi těsnící ~oblřasti na konci vznítljn-íhot zásuvného prvku a těsnicí plochou na konci vnějšíhouobjímkového prvku dojít na komolokužeiové těsnicí jplorše 4 vnějšího -objímkověho prvku 2, jak je to znázornenie v ürovini 5 no obr. 1.~ se naopak první dotyk mezi koncom vnitř lního zásuvneho prvku a...

Způsob výroby adsorbentu pro odělování hlavních složek vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258110

Dátum: 15.07.1988

Autori: Wilde György, Papp János, Valyon József, Kallo Dénes

MPK: B01J 20/18

Značky: adsorbentu, hlavních, způsob, složek, výroby, vzduchu, odělování

Text:

...Al 203 p 14,75 FezOs 1,20 Na 20 1,50 K 2 O 1,65 MgO 0,52 CaO 2,02 MHD 0,32 TiO 2 0,08 ztráta žíháním 8,80Hodnoty dífrakce rentgenového záření při průchodu horninou jsou uvedeny v tabulce ll. Z refraktognamu rentgenového záření je možno .zjistit, že hornina» obsahuje mordenit, který je podmínkou pro výrobu adsorbentu způsobem podle vynálezu a který má být vi horníně obsažen nejmêně v hmotnostním množství 25 °/o.Základní difra-kčiíí ~čáry...

Způsob výroby purinových a pyrimidinových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258109

Dátum: 15.07.1988

Autor: Ogilvie Kelvin

MPK: C07H 19/16

Značky: pyrimidinových, sloučenin, způsob, purínových, výroby

Text:

...v riozimezi 0,1 až 100 mg na kilo-gram, s výhodou 0,5 až 20 mg/kg azvláště přibližně 5 Ing/kg, přičemž zvolená léková forma se podává 2- až 4 X denně.Plerorálzně podávané jpřípravky mají s výhodou formu prášku nebo granul a obsahují obvykle také nosič a/nebo díspergační činidlo a/nebo smáčedlo a vodu nebo sirup,může také jít o tablety nebo kapsle. e rovněž možno užít roztoků těchto látek v destilované vodě nebo fyziologickém roztoku a jiných...

Způsob přípravy RS-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid)-(4′-oxo-2′-thion-5′– thiazolidinyl)methanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258108

Dátum: 15.07.1988

Autori: Gundel János, Benkó Pál, Magyar Károly, Bózsing Dániel

MPK: C07D 241/52

Značky: rs-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid)-(4'-oxo-2'-thion-5'-, thiazolidinyl)methanolu, způsob, přípravy

Text:

...inertnimi pevnými nebo ka-palnými .nosičovými látkami nebo ředidly.Tyto směsi mohou být ve formách, které jsou běžně používané ve veterinární praxi,například ve formě tablet, drnažé a podobné. Tyto směsi mohou obsahovat obvyklé inertní nosiče, ředídla a aditíva a mohou být připraveny jpostupy, které jsou samy o sobě známé z farmaceutického průmyslu.Výše uvedené prostředky podle vynálezu mohou být zejména přísady do krmiva, krmivové koncentráty...

Turbosoustrojí s vodní vrtulovou turbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258107

Dátum: 15.07.1988

Autor: Spirk Franz

MPK: F03B 15/00

Značky: vodní, turbínou, turbosoustrojí, vrtulovou

Text:

...součástí použito stejných VZlÍHhDVÝCII zimŕrček.V turbosoustrojí podle obr. 1 je v proutáhlempřívodním kanálu 1 vodní elektárny mezi opěrnými .lopatkami 2 umístěna vrtulová turbina 3, před jejímž oběžným kolem 4 jsou ivmístěny nastavitelné rozvaděcí lopatk-y 5. jednodílné oběžné kolo 4 má na náboji 6 a na vnějším věnci 7 přilité.oběžné lopaltky il. vnější věnec 7 je utěsněn vůči turbinové skříni 9 a nese mimoto rotor 1 D generätoru...

Zubolékařský násadec

Načítavanie...

Číslo patentu: 258106

Dátum: 15.07.1988

Autori: Eibofner Eugen, Balsys Heinz

MPK: A61C 1/12, A61C 1/10

Značky: zubolekárský, násadec

Text:

...-do hrdla t pořádaného ĺna konci druhého dílu násadce. Hrdlo -přitom vytváří druhý nátrubkový nosič závitu,přičemž může být uspořádáno otočné nebo pev-ně na druhém dí-hí násadce.U tohoto provedení se při natočení z vnitřku přístupného nátrubkového nosiče závitů opatřeného prstencovým uchopoua 258106cím kroužkem alespoň s jedním vybráním proti dílu nástavce, na kterém je uspořádán zminěný nosič závitu, přivádí nejprve do záběru závit...

Nosič čepelek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258105

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pomfret Edward, Nissen Warren, Dorin Francis, Perry Roger

MPK: B26B 21/14

Značky: čepelek, nosič

Text:

...nimiž je distalnčlní vložka 36, takže břity holicích »ěepelek 32, 34 jsou udržová, ny v poloze vzájemné od sebe vzdálené, rovnobežne a přesazené. Krvtlí-a 38, rovněž vylisovaríá z vysoce rázuvzdorného polystyreln-u, lľllá kolíky 40 o-br. 4, které Iphoníkají otvory v wčepelkách, v distenční vložce 36 a v zálklaadně 36 a mají hlavy pěchovalné za studena k zajištění čepele 32,34 a distalnění vložky 36 na základné 3 D. základna 3 D rtavoří...

Reaktor pro katalyzované reakce s průtokem plynných reakčních složek v radiálních směrech postupně jednotlivými komorami naplněnými katalyzátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258104

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ohsaki Kozo, Watanabe Hiroshi, Zanma Jun

MPK: B01J 12/00

Značky: směrech, postupné, komorami, složek, radiálních, reaktor, katalyzované, v, plynných, naplněnými, reakčních, katalyzátorem, průtokem, jednotlivými, reakce

Text:

...směsi plynného v-odííku s ,plynným dusíkem V poměru3 molů k 1 molu, jałkožto výchozího plynu je možno rychlost reakce k syntéze amoniaku V každém -místě lože .katvalyzátoru Vyjádřít vztahemV znamena rychlost syntézy amoniaku vyjádřenou v kg . mo.lech . h . .m 4 katalyzátoru, Ce znamená molární zlotmek rovnoväžné koncentrace amonialku, za reakční teploty a tlaku, v daném místě v loži ikataflyzátoru, C, znamená molärní zlomelk koncentrace...

Zařízení k nanášení tekuté, popřípadě husté nanášecí hmoty na zpracovávanou plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258103

Dátum: 15.07.1988

Autor: Zimmer Johannes

MPK: B41F 9/08

Značky: plochu, husté, hmoty, zpracovávanou, popřípadě, tekuté, nanášení, zařízení, na, nanášecí

Text:

...čáry A-A v obr. 2 v jpůdorysu, obr. 7 častečný podélný řez těsnicí lištou dalšího provedení vedený podle čáry A-A v. obr. 2 v püdorysu a obr. 8 pohled na přestavovací ústrojí trubice nesoucí tvarovou lištu.Zařízení podle vynálezu zahrnuje podle obr. 2 tvarovou lištu 2, která sestava ze základního -tělesa 14 a z těsnicí lišty 7 uspořádané na jeho zadní straně. Otáčí-li se -nyní šablona 4 .na potiskovaném pásu 5 zboží pohybujícím se spolu s...

Způsob výroby obuvi s dílcem z termoplastického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258102

Dátum: 15.07.1988

Autor: Lewis Beverly

MPK: A43B 10/00

Značky: termoplastického, výroby, kaučuku, způsob, obuvi, dílcem

Text:

...velikost lze obecně Označit velikost menší,protože v. takověrm případě je pro absorpci plastifikatorů nebo dalších .kaípalných materiálů při následující úpravě k dispozici největší povrchová plocha. Na druhé straně se výhoda, získaná zvětšeuott povrchovou plochou, snižuje dobou a eko-nomickými náklady, vynaloženými ,na upřípravu mimořádně jemných čáeteček.Vyvstávají pak také problémy v souvislosti s manipulací s materiálem, jako je prášení,...

Valivé ložisko pro podélně pohyblivé uložení součástí s rovinnou oběžnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258101

Dátum: 15.07.1988

Autori: Koschmieder Hartmut, Führmann Joerg, Schaeffler Georg

MPK: F16C 29/06

Značky: pohyblivé, ložisko, oběžnou, valivé, součástí, plochou, uložení, podélné, rovinnou

Text:

...že valivá tělesa v úseku zpětného chodu, tedy zpětněm úseku a popřípadě ve vratných úsecich vedena tak, že jejich osy jsou Kpřesně rovnoběžné. Tím se zamezí nejenom vzpříčení valivých těles a odírání mezi nlml a kluznou dravhou ve všech jejích úsecích, ale zlepší se i .poměry v nosném úseku oběžné dráhy.Tím, že jsou valivá tělesa »alespoň v částech uvedených ú-seků vedena v pravém úhlru k přírslušnému úseku oběžne dráhy s malou vůlí,...

Kompaktní modul vnější paměti s pružnými disky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258100

Dátum: 15.07.1988

Autori: Nakládal Leoš, Undus Stanislav, Vokál Jan

MPK: H05K 5/00

Značky: kompaktní, vnější, modul, disky, pamětí, pružnými

Text:

...bočnicěmi g spojenými s předními a zadními vodorovnými-profily 3,5 a svislýmisoučasně k uchycení vodítek gł pro vedení funkčních- 3 K zadnímu vodorovnému profilu A je připevněna propojovací deska Ž s výztužným a seřizovscím členem Q, kterýí umožňuje přesné nastavení polohy desky 5 ve vztahu k.funkčním jednotkám. Na propojovací desce 5, tvořeněÁ dvouvrstvovým spojem pro rozvod napájecích napětí k funkčním jednotkám a jejich vzájemné propojení...

Ventil spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258099

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kolník Peter, Kotoč Štefan

MPK: F01L 3/20

Značky: spalovacího, motorů, ventil

Text:

...sedla ventl 1 t 1.Podstata ventilu epalovacího motoru podle vynálezu spo čiváýv tom, in uoměrňověcí plocha sedla ventil má tvar plyi nule se zužujíoiho rötačního telesa, na jehož, povrchu je alespoň Jedna inflexní kružąiceyRočná rovina usměnňovací plochy, vedená v místě průni-Š u ku plochy ueměrňovaoi aĺdosedacąĺ, svírá s rovinoua kolmou na.ooupventilu úhel alespoň o 10 ° větší než. úhel al., který) avi-à 1 v 6 doaedaoi plocha sedlá vami...

Ventil spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258098

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kolník Peter, Kotoč Štefan

MPK: F01L 3/20

Značky: motorů, spalovacího, ventil

Text:

...problémy.Přiklad provedení ventilu apalovacího motoru o ,jeho sedle podle vynálezu Je názor-gén ha přiložených ohrozcich le 16. Na všech obrázcích Je znázorněn pracovní povrcheedla l, ktorý .je tvořen vodicí. plochou g, na ni. nąvązuji of dosodací plochou j, která pokračuje uoměrňovaci plochou5. Všechny tyto plochy 7 i Jsou úaoče prötinajicich àe kužolů aouoaýoh s vontllem. lNa obrázku 1 Je znázorněnv talíř j vontilu, tvořeąf kuželovou...

Listová plastová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 258097

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pscheidt Jiří, Zámyslický Luděk, Sucharda Zbyněk, Hejtmánek Karel, Hanke Miroslav, Zeman Lubomír

MPK: F16F 1/18

Značky: pružina, plastová, listová

Text:

...plocha na povrchu pružiny l je tvořeno vnějším ramenem 5 třnenu 1 jehož vnitřní rameno Q Je upevněno mezi horní vrstvou 3 a spodný vrstvou J. Spojovací rameno 1 třmenu A prochází kolem koncového čela § pružiny l. Vnitřní rameno § probíhé až k vložce Q připojovacího oka pružiny l a je e ní spoje-u noo S vložkou 2 je spojene i druhé vnitřní rameno lg, kte~tré prochází mezi vnitřním ramenem §a spodní vrstvou 1. Me ži vnitřním ramcnem §.a druhým...

Mokrý lapač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258096

Dátum: 15.07.1988

Autor: Klein Jiří

MPK: C21B 7/22

Značky: lapač, mokrý

Text:

...kužclnvým násřavccm s přiňazeným přivodem chladící vody a na spodním okraji oputřcným odvádčcím žlábkem. í(Výhodou mokrćho lupuče na kupolovć peci podle vynálezu je, že dochází k rovnomňrnêmujjntenzivnímu chlazení kuže 1 ovéě» ho ñástavcej rokženedochází k jeho deformacij jeho životnost se dvojnásobnč zvýšilo. Náhradou dvojitého kuželovćho pláště jedno» jdílným kužclovým nâstavçcm došlo k podstatněmu zjednodušení kon~ etrukce mokrćho lapačo a...

Dělený náboj pro bezvůlové spojení s hřídelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258095

Dátum: 15.07.1988

Autor: Fiala Jiří

MPK: F16D 1/08

Značky: bezvůlové, spojení, delený, náboj, hřídeli

Text:

...odstraňuje dělený náboj pro bezvůlovétom, že náboj je opatřen trubkovým prodloužením, které jeaxiálně prořezáno e je na něm nasazene objímka se šroubem.Trubkové prodloužení může být na své vnitřní ploše opatřeno evolventním nebo jemným drážkováním.~Výhodou nevrženého řešení je zvýšení pružnosti náboje a snadné montáž 1 demontáž při zachování bezvůlového spojení.. Příkladprovedení je schematicky znázorněn na připojeném výkrese, kde...

Pojistný ventil přímočinný

Načítavanie...

Číslo patentu: 258094

Dátum: 15.07.1988

Autori: Maxa Václav, Parma Jaroslav, Roček Jaroslav, Opočenský Ivan

MPK: F16K 17/02

Značky: přímočinný, pojistný, ventil

Text:

...neproměnného otvoru jemenší než světlost výstupního hrdla tělesa.Vyääího účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že při ooužití jedné pružiny lze v provozních podmínkách dosáhnout vyšší kvality funkce pojistného ventilu, zařezením výněnných regulačních členů do výstupního hrdla tělesa při zachování bezpečnostních předpisů. 1Příklad konkrětního provedení vynálezu je schematioky znázorněn na připojeném výkrese, který představuje oeový řez...

Třístavový schodišťový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: 258093

Dátum: 15.07.1988

Autori: Caha Zdeněk, Žáček Jaroslav, Frackiewicz Zbygniew

MPK: H05B 39/04

Značky: třístavový, automat, schodišťový

Text:

...eměru spoločný bod pátého kondenzátora a sedmého rezístoru. Druhý konec.oemého rezíàtoru je spojen a anodou dru Vhé Zenerovy diody.. Hlavní výhodou tohoto tříatavového schodíěřového automatu podle vynálezu je, že toto zapojení signalizuje bližící se.vy pnuti světla blíkánim, což umožňuje snadné znovuzapnutí osvět- .Vlení. Další předností je, že zapojení je plně elektronické bez áakýchkoli mechanických eoučástek, čímž ee zvyšuje jeho...

Spoj tyčových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258092

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vodička Josef

MPK: F16B 7/00

Značky: tyčových, profilů

Text:

...na nefunkčnich plochách se vytvořišpoj, který nenýnutné žádným dalším způsobem opracovávet H dále 7také zostříknutý plaatický materiál vyplní případné nepřesnostiv nepojeni jednotlivých konců profilů, čímž odpaàá jejích úpra ve, která je při jiném způsobu nutná. Tvar a uoietěni nálitků je dántvarem a velikosti dutiny formy a ovlivčuje pevnost spojeNa přiloženém výkresu na obr. 1 je znázorněn půdorye spoje provedený podle vynálezu. Na obr. 2 je...

Zahušťovací pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: 258091

Dátum: 15.07.1988

Autori: Marková Jana, Žůrek Milan, Novotný Vlastislav, Řehák Petr

MPK: C14C 11/00

Značky: zahušťovací, pasta

Text:

...použit vodnéhoamonieku. Vodné disperze kopolymerů kyseliny metekrylové e butylakrylátu se připravují emulzní kopolymeraci 120 až 145 hmotnostních. dílů směsi uvedených monomerů, z čehož tvoří kyselina metakrylová 45 až 60 hmotnostních dílů, butylekrylát 75 až 85 hmotnostnich dílůze přitomnosti 18,4 hmotnostnich dilů tenzidů, 2,5 až 2,75 hmotnost-~ nich dílů íniciátórů a zejména 25 hmotnostních dílů ety 1 eng 1 yko 1 u Á nebo 20 hmotnostních...

Měnicí ventil s aretací v koncových polohách

Načítavanie...

Číslo patentu: 258090

Dátum: 15.07.1988

Autor: Beran Josef

MPK: F16K 17/02

Značky: ventil, aretaci, měniči, polohách, koncových

Text:

...ploškou §, axlálním průtokovým otvorom ll a bočním průtokovým otvorom lg. V každém z obou pouzdor l, g je suvně uložen píet 1, A hrnoovitého tvaru, v jehož otěně jsou vytvořeny alespoň dva průohozí otvory gg. Mezi oběma piaty 2, 1 je uspořádána zamykací tyčka 1 0 průměru menším než vnitřní průměr pístů 2 3 uložená svými rozšířénými konci v pístech 2, 1, na jejichž otevřených koncich je nasazena pružina Q. V otvoreoh lgpíatů 2, 3 jsou uloženy...

Axiální pístový hydrostatický převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 258089

Dátum: 15.07.1988

Autor: Slavíček František

MPK: F04B 1/20

Značky: axiální, pístový, převodník, hydrostatický

Text:

...do válce 1 (obr.3). Mezaoí kanálek 2 může úetit do epojovaoího otvoru Q válce 1 (obr.2).pri. činnosti převodníku se blok válců ł otáčí a. každý ve leo je atřídavě přlpojován k tlakovému prostoru a ke vatupnímu prostoru u hydrogenerátoru, resp. k odpadnímu prostoru u hydromotoru. Tím je spolu 9 váloem 1, do kterého ústí mazací kanálekv k těmto prostorům atřídavě připojován 1 vstup do mazacího kanálku 1. Při spojení s tlakovým prostorem...

Vertikálně posuvný stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258088

Dátum: 15.07.1988

Autor: Tesař Antonín

MPK: F16M 11/04

Značky: vertikálně, stolek, posuvný

Text:

...výkrese, kde obr.l. představuje echemagický náčrtek nárysu zařízení, obr.2. jeho půdorys a obr.5. představuje nárys téhož zařízení s použitím hydraulické posuvné e ustavovací jednotky.A Z obr.1. à 2. je patrno, že vertikální posuvný stolek eestává z pevné základní desky l a vertikálně posuvné pracovní desky g. Posuvná pracovní deska g je zakreslena ve spodní poloze,ý šipkou je označen směr pohybu. Obě, k sobě kolmo situované nosné...

Zařízení k přestavování výkyvného válce dvouválců a kalandrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258087

Dátum: 15.07.1988

Autori: Slepička Jan, Hrabák Jiří

MPK: B30B 15/00

Značky: válce, zařízení, výkyvného, kalandrů, dvouválců, přestavování

Text:

...tomu, ee zlepšila ovlndatelnost stroje a odstranle se fyzická námahe.Příklad provedení vynálezu je schematicky znázorněn na obr. 1 a 2 VNa základové desce 1 je upenněna dvojice stojanů gotevřeĚ ného profilu, vytvářejících ve své horní části dělení těleao ložiska s valivým naklápěcím ložiakem 2 pracovního válce 4, V předniĺčásti stojanu jsou uložený dvě dvouramenně páky 2, ý které Jsou upevněny ke stojanům g čepy Q, Kratší, rozšířené rameno...

Stromečkový regál zejména pro dlouhé a rozměrné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 258086

Dátum: 15.07.1988

Autori: Sehoř Karel, Strakoš Milan, Broda Otakar, Kuruc Jozef

MPK: B65G 1/02

Značky: zejména, stromečkový, dlouhé, materiály, rozměrné, regál

Text:

...při snížených nárocíoh na mohotnost a hmotnost jeho konstrukce. Jinou výhodou jo větší výška a větší vyložení ramen při větší nosnosti regálu. Další výhodou Je usnądněná orien~tace obsluhy a zlepšení přehlednosti ve skladě. Výhodou je také .to, že pořadí zątěžování ramen regálu je libovolné, omezené jen povolenou nosnosti roman. Rovněž je výhodou to, že regál je možno řešit 1 jako dvojstranný a rovnoměrným i nerovnőměrným vyložením ramen....

Lamela pro sestavování vzduchových výměníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258085

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hanausek Václav, Růžička Stanislav, Nesnídal František

MPK: F28F 3/08

Značky: výměníku, sestavování, lamela, vzduchových

Text:

...obr. 2 je stejná lamela v axonometrickém pohledu.e 3 na obr. 3 jsou dvě lamely vexonometrickém pohledu před eaeunutím do sebe pro vytvoření trubky, na. obr 4 I sou v axonometrickém pohledu dvě lamelyo po zasunutíwło sebe, takže vytváření trubka, na, obr. 5 jsou v exonometrićkém pohledu dvě trubky před zejsdnutím do sebe,ne Íobr. 6 je v axonometrickém pohledu několik trubek zesunutýoh do sebe, takže vytvářeáí kanály výměníku,...

Zařízení na upevnění kamenů k tělesům u zásuvkových souborů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258084

Dátum: 15.07.1988

Autori: Matulová Jindřiška, Tmé Miroslav

MPK: H01R 13/432

Značky: zařízení, zásuvkových, upevnění, souboru, tělesům, kamenů

Text:

...Tě 1 esoł je zhotoveno z izolační plastické hmoty. Z dosedací plochy g~vybihąji směrem k ústi těląsa ł žsbra 1 pevné spojená se stěnouvtělesa g. Žehra 1 jsou zakončensrozteč žeber 3 a upevňovacích jazýčků 1 činí 60 °. Na boku ústí těleso 1 je vytvořena klíčová árážka 5 ve dně těleea ł otvor Q pro přívod neznázorněného kabelu. Vybrání 1, ą v těleee L eloúií k uchycení neznázorněného víka pomocí neznázorněné eňůry provlečená otvorom 2 /obr. 4,...

Zařízení k laboratornímu vysoušení vzorku materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258083

Dátum: 15.07.1988

Autor: Mužík Vladislav

MPK: F26B 3/08

Značky: zařízení, vzorků, laboratornímu, vysoušení, materiálů

Text:

...e ztrátám jiných látek než vody. Teplota sušení je 80 G oproti 1 o 5 °c to je o 25 °C nižší. vzorek může býti někomçaná . eobně větší, což zajiatí vyšší přeenoat zvláštěpnehomogenního materiálu. Vzorek materiálu je 50 g oproti 5 g u jiná euäárny, to znamená , že je 10 x větší. zaízení je jednoduché, nenáročné na obsluhu, lehké a snadno přenosné.Na příloženém výkresu je nakrealen pohled na-leboratorš ní eušárnu. Zařízení podle tohoto vynálezu...

Ventilový rozvod refrigerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258082

Dátum: 15.07.1988

Autor: Jan Jiři

MPK: F16K 15/18

Značky: refrigerátoru, ventilový, rozvod

Text:

...média na teplotu okolí a s uvolňováním vymrazených nečistotna regenerátorech. Velmi výhodné je použití vynálezu ve spojenís kompresorovou jednotkou opatřenou vyrovnávacím ventilem, který ihned po zastavení kompresoru vyrovná tlaky ve výtlačném a sacím potrubí kompresorové jednotky, takže v celém okruhu včetně válceje vždy jen plnicí tlak.Přiložený výkres znázorňuje schematícky v řezu konkrétní provedení dvoustupňového refrigeráton 5...

Způsob přípravy vysokopórezní perlové celulosy obsahující aminofenylethylsulfonové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258081

Dátum: 15.07.1988

Autor: Tokar Oldřich

MPK: C08B 11/00

Značky: způsob, perlové, celulosy, vysokoporézní, přípravy, obsahující, aminofenylethylsulfonové, skupiny

Text:

...perlové celulosy i z prostředí orgeniokého roz Vpouštědla dochází k většímu či menšímu nevratnému snížení poro zityTato částečně nevratná ztráta porozity ve srovnání a porozi-«tou výohozí perlové oelulosy je velkou nevýhodou postupu přípravy perlové celulosy e vázeným aminoarylvinylsulfonem podle A 0 216 393, nebot chelatační deriváty připravené z těchto polotovàrů vykazují pomelou kinetiku sorpoe (ostsorb salicyl, t.á.p perlová...

Sdružený regulátor veličin elektrického proudu a tlaku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258080

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bláha Václav, Zíka Josef

MPK: B60T 13/66

Značky: veličin, regulátor, vzduchu, elektrického, tlaku, proudu, sdružený

Text:

...1. Zařízení podlovvynilozu le.zovést na stávající hnscł~ lzssoso «-3 vozídla vybavení dynaaickou brzdou a tlskovou brzdou sauočínnou a elektricky řísenyu brzdičea a ovladačea. Toto zařízení je aołno využít u hnacích vozidel posunovaci í traľova alužhy.Na pčílołenčuvýkrenu je znčzornčno vnitřní schčua repolttoru.Regulátor je tvořen tllesea 1, ktoré .se skladů z levc- aim 11 V a pravl častí Jhs stčedaa levč čistí 1 je vedena leva dutl pistvníce...

Způsob výroby elektrických průchodek s izolační deskou z licí pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258079

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šafář Antonín

MPK: B29C 39/02

Značky: licí, izolační, elektrických, způsob, průchodek, pryskyřice, deskou, výroby

Text:

...pouzdra podmínky elektrického namáhání izolaö~íní desky. Tmel k uchycení vodičív prouzdrech v poměrně melém u množství neovlivňuje prakticky konečnou vzájemnou polohu vodičů a izolační desky vzhledem k zanedbatelnému smrštění.Příklad způsobu výroby trojfázové elektrické průchodky doplňují přiložené výkresy kde je neobr. 1 perapektivní pohled.na hotový izolátor se třemi přípojnicemi kruhováho prüřezu a naobr.-2 je částečný řez pouzdrem,...

Zapojení synchronizační jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258078

Dátum: 15.07.1988

Autori: Čížek Pavel, Vafek Vladimír, Lorenc Jaroslav

MPK: D04B 15/78

Značky: jednotky, zapojení, synchronizační

Text:

...fototrànzistory 11 a g uepoŕáąerzé naproti luminiscenčním diodám n a lg. lezi fbtotranzistory g a g o luminiscenční diody głva gg zasahuje neznázorněný otočné uložený kotouč. naproti luminia-cenční diodě 11., .je na obvodě tento lcotouć opatřen jedním otvoru a mproti Iuminiscenční aioaě-23 Je opatren tolika otvory, kolik Je poeatV Jehel etro je. Kolektor fbtotranzíetom u Je prostřednictvím odporu V§ 2 zapojen na avorku zdroje napětí QQC ałna...

Zapojení pro indikaci poruchy elektronického čidla proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258077

Dátum: 15.07.1988

Autori: Jelínek Josef, Tresner Jiří, Müller Zdeněk

MPK: G01R 19/15

Značky: indikaci, elektronického, poruchy, proudu, zapojení, čidla

Text:

...čidla proudu je přípojenpolarizovsný výstup na pájecíhozdroje, jehož.jedne~svorka je přes pomocný odpor spoje« na se svorkou měření elektronického Éidla proudu, která je přes sériovou kombinaci snínací diody a zatěšovacího odporu spojenes druhou svorkou opačnê polarity, a to jak elektronického čidla proudu, tak 1 napějecího zdroje. současně je sériová kombinace snínací diody a zatěžovacího odporu paralelné přípojena k oběma vstupům...