Archív za 1988 rok

Strana 54

Zdroj pro iontovou vývěvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258156

Dátum: 15.07.1988

Autor: Husták Jaromír

MPK: H01J 37/08

Značky: zdroj, vývěvu, iontovou

Text:

...se přímo usměrñuje usměrňovacím obvodem ł a vyhlazuje filtrem 3, na jehož výstupu získáme stejnosměrné napětí 5 malým zvlněním o velikosti přibližně Vĺtůef. Toto napětí je pomocí obou spínacích.prvků 3 a 5 připojováno přes tlumicí člen g. který tlumí vlastní kmity transformátoru, a proudové čidlo 1 k primárnímu vinutí tranaformátoru 1. Použitím dvou apínacích prvků g a §~v sérii se sníží napětové namáhání každého z nich na únosnou míru....

Vodovodní výtoková nástěnka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258155

Dátum: 15.07.1988

Autor: Hnidka Viktor

MPK: E03C 1/02

Značky: výtoková, vodovodní, nástěnka

Text:

...zaručuje vysokou pevnoet proti vytržení ze zdi. Průtok vody novou nástěnkou je plynulý bez víŕení. Nově navržená nástěnka se může vyrábět 2 pozinkované temperované litiny a to jejeden typ 5 ohěma závity vnitřními a jeden typ s jedním závitem vnějším a druhým závitem vnitřním.Převedením třech upevňovacíoh elementů v jeden se vytvoří podmínky k řâdnému upevnění vývodů ve zdi pomocí Cementové nebo sádrové malty. Při dodržaní pracovního tempa je...

Způsob časování řádkových sensorů pro televizní snímání pohybujícího se filmového pásu rychlostí vyšší než nominální

Načítavanie...

Číslo patentu: 258154

Dátum: 15.07.1988

Autori: Loukota Antonín, Daněk Jaromír, Hančl Ivo

MPK: H04N 3/38

Značky: filmového, způsob, snímání, řádkových, pohybujícího, rychlostí, časování, televizní, nominální, vyšší, sensorů, pásu

Text:

...pásu tak, aby vyjadřovaly geometrické umístění řádku na ploše filmového políčka. za předpokladu, že snímková paměť převodníku postupného na prokládané řádkování je z předchozího provozu snímače v celém rozsahu naplněna, je při zápisu těchto řádků, sejmutých z jednoho filmového políčka, přepsána jenom část jejího obsahu. Při sejmutí dalšího filmového políčka pak může být v mnoha alternativách, v závislosti na rychlosti pohybu pásu, přepsána...

Nástroj k spojitému ukládání drátových vodičů do adhezní hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 258153

Dátum: 15.07.1988

Autori: Matoušek Tomáš, Syřiště Milan, Strejček Pavel

MPK: H05K 3/10

Značky: hmoty, ukládání, drátových, adhezní, spojitému, nástroj, vodičů

Text:

...části Q je R 0,3 mm. Toto provedení je výhodné pro aplikaci nástroje při kladení silnějších vodičů bez křížení do tenké adhezní hmoty, ktere přichází v úvahu například při konstrukcí periferních zařízení výpočetní techniky.Na obr. 2 je částečný řez druhým úsekem É drážky l v místě, kde přechází do přechodového zaoblení § a je zde vidět polokruhový profil dna, který může být s výhodou zalapován na průměr ukládaného vodiče a jeho...

Bubínkový číslicový kódovací zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258152

Dátum: 15.07.1988

Autori: Novotný Petr, Linhart Josef, Babický Jaroslav

MPK: E05B 71/02

Značky: číslicový, zámek, kódovací, bubínkový

Text:

...ködovacím výřezem pro průchod širšího zubu, na vnějšim okraji opatřená nosem zapadajícím do výřezu kódovacího kroužku. Účelem je mechanické odblokování klíče od závory a tim znemožnění odhalení čiselného kódu.Na připojeném výkresu je znázorněn v řezu přiklad provedení bubínkového čislicového ködovacího zámku podle vynálezu. Bubínkový čislicový kôdovací zámek je složen z bubinku ł,jehož podstatnou části je číslicový mechanismus a jádro g, dále...

Zařízení pro najíždění kotlů pomocí uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258151

Dátum: 15.07.1988

Autori: Matoušek František, Drahoš Ivan, Matoušková Věra

MPK: F23K 1/00

Značky: uhelného, kotlů, zařízení, pomocí, prášků, najíždění

Text:

...najížděného kotle, místo dosud používaných zvláštních zapalovacích hořáků na uhelný prášek. Navrženě řešení umožňuje podstatné zvýšení výkonu zapalovacích hořáků a tím snížení jejich počtu.vynález je dále objasněn na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, na kterém je schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu.znázorněné zařízení sestává z mlýna l, který umožňuje dosažení tlaku směsi potřebného k dopravě...

Způsob výroby arylcyklobutylalkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258150

Dátum: 15.07.1988

Autori: Johnston James, Jeffery James, Housley John, Sargent Bruce

MPK: C07C 87/455, C07C 91/16

Značky: arylcyklobutylalkylaminů, způsob, výroby

Text:

...injekcípodá 5 m-g/kg reserpinu rozpuštěného V deionisované vodě »obsahující 50 vmg/ml .askorbové .kyselinyMnožství injekčnív kapaliny činí 10 m 1//kg tělesné hmotnosti. Po 9 hodinách od zahájení testu se zviřatům odejmeyvpotrava,vodu však mohou přijímat bez omezení. Za 24 hodiny po zahájení testuse. opět.zn 1 ěří tělesná teplota zvířat a podá »se-jim .testovaná sloučenina v objemu 10 ml/kg tělesné hmotnosti. Aplikace testované slo-učeniny se...

Způsob výroby arylcyklobutylalkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258149

Dátum: 15.07.1988

Autori: Housley John, Sargent Bruce, Jeffery James, Johnston James

MPK: C07C 87/455, C07C 97/065

Značky: arylcyklobutylalkylaminů, výroby, způsob

Text:

...obecného vzorce VI, v němž R 1 a R 2 představují atomy vodíku, je možno převést na aminonitrily obecného vzorce Vl, ve kterém jeden nebo oba ze symbolů R 1 a R 3 mají jiný význam než vodík, metodami známymi v daném oboru, zmíněnými výše.Příprava aldehydů obecného vzorce XI je popsána v britském patentovém spisu č. 2 098 602.Terapeutická aktivita sloučenin obecného vzorce I byla zjišťována zkoumáním schopnosti těchto látek zvrátit...

Vyplachovací zařízení pro metalurgickou nádobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258148

Dátum: 15.07.1988

Autor: Graf Konrad

MPK: C21C 5/46

Značky: vyplachovací, nádobu, metalurgickou, zařízení

Text:

...rozváděcích trubek mají plochý průřez.Obzvlášť jednoduché zhotovení cihel opotřebitelné vyzdívky se výhodně vyznačuje tím, že každá. rozváděcí trubka při pohledu shora leží na rohu cihly oděrné vyzdívky.Podle výhodneho provedení. které Limožňuje jednoduchou výrobu vyplachovacím zařízení, ústí rozváděcí trubky bcčně do přiváděcí trouby a od ní se obloukovitě rozkládají směrem ven, přičemž obloukové částí rozváděcích trubek mají kulatý...

Způsob výroby nových derivátů benzazecinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258147

Dátum: 15.07.1988

Autori: Jakob Roland, Aschwanden Werner, Kyburz Emilio, Imhof René

MPK: C07D 225/06

Značky: způsob, nových, benzazecinu, derivátů, výroby

Text:

...120 °C, účelne při teplotě varu reakční směsi pod zpětným chladičem.Reakce sloučeniny obecného vzorce V se sloučeninou obecného vzorce VI se provádí V přítomnosti silné báze, účelne v. přítomnosti anorganické báze, jako hydroxidu draselného neho hydroxidu sodnéh-o,kvartérní amoniové báze, jako benzyltrimethylamoniumhydroxidu apod.Odštěpitelnoou skupinou ve významu symbolu X v ohecném vzorci VI je účelně atom halogenu, zejména atom chloru,...

Sněhový řetěz

Načítavanie...

Číslo patentu: 258146

Dátum: 15.07.1988

Autori: Glinzner Wilhelm, Dietl Ernst

MPK: B60C 27/10

Značky: řetěz, sněhový

Text:

...6 schematicky různé polohy sněhového řetězu během montáže a obr. 7 pružinové ústrojí podle vynálezu.Na obr. 1 je ze sněhověho řetězu 1 vldět v podstatě jen vnější postranní řetěz. Na vnitřní straně kola 4 leží v podstatě souměrně vnitřní postranní řetěz.Konce postranních řetězů jsou upevněny na dvou třmenech 2 ve tvaru písmene I.,které budou V dalším textu označovaný jako vnější třmeny 2. Tvar L vnějšího třmenu 2 je nejlépe patrný z pravé...

Chladicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258145

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bergmann György, Papp István, Bakay Árpád, Bódás János, Szabó Zoltán

MPK: F28D 1/04

Značky: chladicí, zařízení

Text:

...Oba tyto způsoby však zvětšují teplotní stresy v materiálu velkoplošného tepelného výměníku. V případě plnění horkou vodou se musí použít tím teplejší voda, čím chladnější je počasí. V případě horkého vzduchu dmýchaného na po 258145vrch velkoplošného tepelného výměníku proudí horký vzduch V důsledku nižší měrné hmotnosti nahoru, takže velkoplošný tepelný výměník 3 se zahřeje pouze V horní části, zatímco spodní část zůstane studená. estliže...

Způsob výroby substituovaných hexahydro-1,2,4-triazin-3,5-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258144

Dátum: 15.07.1988

Autori: Rösner Manfred, Raether Wolfgang

MPK: C07D 253/06

Značky: hexahydro-1,2,4-triazin-3,5-dionů, způsob, substituovaných, výroby

Text:

...obecného vzorce I, ve kterém R 3 má jiný význam než vodík.V případě syntézy sloučenin obecného vzorce I, ve kterém R 3 a R 3 znamenají současně provádět zavádění obou methylových skupin za použití kombinace shora popsaných reakčních podmínek. Tak například se pracuje v ínertním rozpouštědle, jako N-methylpyrrolidonu za použití nadbytku methylačního činidla v přítomnosti báze jako hydridu sodného při teplotách 100 až 150 stupňů Celsia a při...

Způsob výroby krystalického solvátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258143

Dátum: 15.07.1988

Autor: Crast Leonard

MPK: A61K 31/545, C07D 501/22

Značky: způsob, solvátů, výroby, krystalického

Text:

...40 minut mícha a výsledná suspenze se rychle vylije do energicky michaného roztoku 209 ml (2,33 molu 1,3-butandiolu V 1,4 litru dichlormethanu, ochlazeného na -20 °C tak, aby teplota směsi nepřestoupila -5 °C. Chladící lázeñ se odstraní, po 45 minutách vystoupí teplota na 10 °C a na této výši se udržuje 35 minut.Po přidání 1,0 litru vody se v mícháni pokračuje joště 5 minut, načež se vrstvy nechají oddělit. Organická vrstva se promyje 600 ml...

Způsob výroby 3-(subst.)propenylaminothiazolyl-cefalosporanových kyselina jejich esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258142

Dátum: 15.07.1988

Autori: Okumura Jun, Maito Takayuki, Iimura Seiji, Abe Yoshio, Kamachi Hajimo

MPK: C07D 501/34, A61K 31/545

Značky: způsob, esterů, kyselina, jejich, 3-(subst.)propenylaminothiazolyl-cefalosporanových, výroby

Text:

...se 3 až 6 atomy uhlíku, cyklo~ alkylalkylovou skupinu se 3 až 6 členy kruhu a 4 až 10 atomy uhlíku nebo acylovou skupinu se 2, až 4 atomy uhlíku, R 3 představuje atom vodíku, nižší alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, nižší alkoxyskupinu s 1 až 3 atomy uhliku nebo nižší alkanoyloxyskupinu se 2 až 3 atomy uhlíku aR 4 znamená atom vodíku nebo fyziologicky hydrolyzovatelný esterový zbytek, vybraný ze skupiny zahrujíci acetoxymethylový...

Způsob mikrobiologické výroby 15 alfa-hydroxyprostacyklinových meziproduktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258141

Dátum: 15.07.1988

Autori: Skuballa Werner, Petzoldt Karl, Dahl Helmut

MPK: C12P 31/00, C07D 317/72, C07D 307/935...

Značky: alfa-hydroxyprostacyklinových, meziproduktu, mikrobiologické, způsob, výroby

Text:

...Vzdušnění submerzní kultury. Potom se ke kulturánl pridá substrát rozpuštěný ve vhodném rozpouštědle nebo s Výhodou ve formě emulze a provádí se fermentace, až se dosáhne maximální přeměny substratu.vhodnými rozpouštědly substrátu jsou například methanol, ethanol, glykolmonomethylether, dimethylformamid nebo dimethylsulfoxid. Emulgaci substrátu lze provést například tak, že se V mikronizované formě nebo rozpuštěný V rozpouštědle...

Způsob výroby nových penemových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258140

Dátum: 15.07.1988

Autori: Perrone Ettore, Franceschi Giovanni, Alpegiani Marco, Della Bruna, Zarini Franco, Bedeschi Angelo

MPK: C07D 513/04, C07D 499/00

Značky: nových, způsob, výroby, penemových, derivátů

Text:

...se může provádět při teplotách,které se výhodné pohybují mezi asi -100 °C a asi 40 °C, zvláště pak mezi -70 °C a 15 °C.Sloučenina obecného vzorce III, v němž L znamená sulfonyloxyskupiíiu, se může připravit známymi a obvyklými postupy reakcí prekursom karbínolu obecného vzorce IVPG, A a Z mají shora uvedené významy,s vhodným sulfonylanhydrídem nebo sulfonylhalogenidem, výhodně s anhydridem trifluormethansulfonové kyseliny,...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258139

Dátum: 15.07.1988

Autori: Wells Nicholas, Pettman Roger

MPK: A01N 43/50

Značky: prostředek, fungicidní, způsob, látky, výroby, účinné

Text:

...iontového charakteru. Příklady vhodných povrchové aktívních látek zahrnují sodné nebo vápenné soli polyakrylových kyselín a lignínsnlfonových kyselín, kondenzační produkty mastných kyselín nebo alifatických aníinů nebo amidů, obsahujících alespoň 12 atomů uhlíku v molekule, s ethylenoxidem a/nebo propylenoxidem, estery mastných kyselín s glycerolem, sorbitem. sacharózou nebo pentaerythritolem, kondenzační produkty těchto sloučenin s....

Způsob výroby arylcyklobutylalkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258138

Dátum: 15.07.1988

Autori: Jeffery James, Johnston James, Sargent Bruce, Housley John

MPK: C07C 87/34

Značky: arylcyklobutylalkylaminů, výroby, způsob

Text:

...a Karboxylovou kyselinou obecného vzorce R 12 C 0 OI-l,vedoucí ka sekundarnímu aminu obecného vzorce l, ve kterém R 2 představuje zbytek-CH 2 R 12 a R 1 znamená atom vodíku, nebo terciárního aminu obecného vzorce I, v němž oba symboly R 1 a R 2 znamenají skupinub Reakce primärního aminu obecného vzorce I s formaldehydem a redukčnim činidlem, jako kyselinou mravenčí nebo natriumfosfitem, za vzniku terciárního aminuobecného vzorce...

Způsob tepelného zpracování jemnozrnného materiálu, zejména pálení cementářské surovinové směsi a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258137

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fehringer Friedrich, Krennbauer Franz

MPK: C04B 7/44, F27D 13/00

Značky: směsi, tohoto, cementářské, zejména, způsob, zařízení, jemnozrnného, způsobu, materiálů, provádění, zpracování, pálení, surovinové, tepelného

Text:

...1 je znázorněno zařízení podle vynalezu pro výrobu cementu ve zjednodušeíiém blokovém schématu.Obr. 2 představuje konstrukční variantu tohoto zařízení v oblasti stupně tepelného výměníku vytápěného výlučně spalinamí z pece.Cementářsltá surovina, jejíž schéma toku je vyznačeno čárkovaně, se přivádí plnícím potrubím 1 do vícestupňoveho tepelného výměníku, který je vytápěn spalinami z pece 2 pro vypalovaní předehřáté a kalcínované cementářské...

Způsob výroby nové 6-fluor-7-(pyrrol-1-yl)-1-cyklopropyl-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258136

Dátum: 15.07.1988

Autor: Soler Esteve

MPK: A61K 31/40, C07D 207/327, A61K 31/47...

Značky: výroby, kyseliny, karboxylové, nové, způsob, 6-fluor-7-(pyrrol-1-yl)-1-cyklopropyl-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3

Text:

...30 ml Vroucího hexąnui Hexanové frakce se zkoncentruji na 20171111 a ponechají se po dobu 12 hodin při teplotě 5 ° Celsia, čímž se získá 0,41 g krystnlü o teplotě tání 90 až 92 °C.Přidá. se 0,07 g 0,001 15 molu 60 suspenze hydnidu sodíku V minerálnímmleji do roztoku 0,41 g 0,00114 molu ethyl-S-cyklopropylamino-z-zñvdifluorA-pyrroi-l-ylbenzoylľeikrylátu v 10 ml bezvodého dioxanu. Směs se udržuje na teplote 80 °C po dobu- dvou hodin V...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258135

Dátum: 15.07.1988

Autori: Tarpai Gyula, Nagy József, Lörik Ernö, Bártfai Zsuzsanna, Urszin Eszter, Dombay Zsolt, Bajusz Judit, Balogh Károly, Béres Ilona, Tasi László, Grega Erzsébet, Tóth István, Pásztor Károly

MPK: A01N 37/18, A01N 37/22

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...hmotnostních Alachloru a 0,5 dílu hmotnostních iĺąčinné látky A. Za micháni se ke směsi v znnožství 6 dílů hmotnostních pridá emulgátorová směs sestávající z vápenaté soli alkylarylsulfonové kyseliny a z polyglykolesterů mastných kyselín. získaný emulzni koncenträt obsahuje 50,5 0/0 hmotnostních účinných látek.50 hmotnostních dílů Alachloru a 1 díl txmotnostní účinné látky A se rozpustí ve srrtsi sostávajíci z 121.5 dílu hmotnostních...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258134

Dátum: 15.07.1988

Autori: Tóth István, Pásztor Károly, Béres Ilona, Bajusz Judit, Tasi László, Balogh Károly, Urszin Eszter, Tarpai Gyula, Bártfai Zsuzsanna, Nagy József, Lörik Ernö, Dombay Zsolt, Grega Erzsébet

MPK: A01N 37/18, A01N 47/10

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...koncentrát obsahuje 80 °/o hmotnostních účinné látky. Po dvou hodinách je produkt nezměněn, po 24 hodinách vykazuje minimální reverzibilní změny.Rozpustí se 0,4 0/0 hmotnostních sloučeniny ,obecného vzorce I, kde R 1 a R 5 značí allyl a R je vodík nDŽO 1,525 0 dále označována jako účinná látka A), V 13,6 dílech hmotnostních petroleje. Do roztoku se přidá 80 hmotnostnich herbicidně účinné látky EPTC a 6 dílů hmotnostních směsi...

Způsob výroby 1-heteroaryl-4-( (2,5-pyrrolidindion-1-yl)alkyl)piperazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258133

Dátum: 15.07.1988

Autori: New James Stewart, Yevich Joseph

MPK: C07D 403/14

Značky: způsob, výroby, 1-heteroaryl-4, 2,5-pyrrolidindion-1-yl)alkyl)piperazinových, derivátů

Text:

...těchto strnkturních vzorcich jsou R 1 a R nezávisle na sobě vybrány ze skupiny zahrnující alkylové skupiny s 1 až 6 atomy uhliku, triľluorlnethylovou skupinu a fenylovo 11 skupinu, popřípadě substituovanou halogenem, X až X 4 mají shora uvedený význam a Z znamená atom vodíku nebo halogenil. Výhodnou skupinu tvoří zbytky shora Ilvedené struktury 2, které je možno detailněji popsat níže Livedenými strukturami aj, b a c. V tomto případě se jedná...

Způsob výroby L-fenylalaninu a L-tryptofanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258132

Dátum: 15.07.1988

Autori: Keller Reinhold, Schlingmann Merten

MPK: C07C 101/08, C07D 209/20

Značky: způsob, výroby, l-tryptofanu, l-fenylalaninu

Text:

...dovoluje také kontinuální provádění postupu.V následujících príkladoch se vynález blíže objasihtjc. Údaje procent se vztahují na hmotnost, pokud itení uvedeno jinak.Fixace euzyuítt se může provádět na křemičitanu hlinitém podle l-lalwachse a dalších, Biotechnology and Bioengineeriitg XIX(1977) 1667 až 1677. Zvláště výhodný je však následující Jrncovní postup138 g suchého silikagelu velikost částic 0,1 až 0,3 mm so suspenduje V 1 litru 3,5...

Barevná obrazovka opatřená elektronovou tryskou in line

Načítavanie...

Číslo patentu: 258131

Dátum: 15.07.1988

Autor: Alig Roger

MPK: H01J 29/50

Značky: barevná, tryskou, opatřená, obrazovka, elektronovou

Text:

...hrnečkovýln prvkem 44., 46, 40 a 50. Otevřené konce prvního a druhého hrnečkového prvku 44 a 46 jsou spolu spojeny a otevřené konce třetího a štvrtého hrnečkového prvku 48 a 50 jsou také spolu spojeny. Otvory opatřený uzavřený konec třetího hrnečkového prvku 46 je připojen k otvory opatřenému uzavřenému konci druhého hrnečkového prvku 46. Ačkoliv je urychlovací a zaostřovací elektroda 40 znäzorněna jako čtyřprvková konstrukce, může být...

Krmná přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 258130

Dátum: 15.07.1988

Autori: Magyar Károly, Gundel János, Bózsing Dániel, Benkó Pál

MPK: A23K 1/16

Značky: kŕmna, prísada

Text:

...uvedeného vynálezu jsou jnatrné z následujících příkladů provedení, ktoré však neomezují rozsah vynálezu. Teploty tání Livedetté V příkladech byly zjištěny v zařízení podle Kofflera.Podle tohoto příkladu provedení byla směs 10,0 gramů (0,1 molu Z-formylchinoxalin-lA-dioxidu, 13,3 gramu 0,1 molu 4-oxo-thiazolidin-Z-thioilu. 200 ľllĺlĺlĺtľů isopropanolu a 4 mililitrů 100/o vodného roztoku hydroxidu sodného ipromíchávána při teplotě...

Způsob výroby RS-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid) – (4’-oxo-2’-thion-5’-thiazolidinyl)methanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258129

Dátum: 15.07.1988

Autori: Benkó Pál, Bózsing Dániel, Gundel János, Magyar Károly

MPK: C07D 417/06

Značky: rs-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid, 4’-oxo-2’-thion-5’-thiazolidinyl)methanolu, výroby, způsob

Text:

...jestliže se účinek vyjádří pomocí specifické spotřeby krmiva tzn. kg krmiva/1 kg vyrobeného masa), potom bylo zjištěno, že specifické spotřeba krmiva byla u testované skupiny menší, přičemž tato hodnota odpovídala 72,0 0/0 specifické spotřeby krmiva u kontrolní skupiny.Sloučenina vzorce I může být z výše uvedeného důvodu použita v živočíšne výrobě jako přísada do krmiva za účelem zvyšovaní hmotnostních přírůstků zvířat.ako nosičové latky...

Způsob výroby RS-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid)-(4′-oxo-2′-thion-5′- thiazolidinyl)methanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258128

Dátum: 15.07.1988

Autori: Magyar Károly, Benkó Pál, Bózsing Dániel, Gundel János

MPK: C07D 417/06

Značky: způsob, thiazolidinyl)methanolu, výroby, rs-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid)-(4'-oxo-2'-thion-5

Text:

...mohou rovněž obsahovat běžná vitaminy, jako například vitamin A, B 1, B 2, B 3, B 5, E 12, E, K a stopové prvky, například mangan, železo,zinek, měd a jod.Přísady do krmív a koncentráty se smísí s vhodnými krmivovými složkami nebo se přldávajĺ do vhodného krmiva pro zvířata,čímž se získá konečná forma tohoto krmiva. Krmiva přípravená tímto způsobem mohou být použita pro zvýšení hmotnostních přírůstků a pro lepší využití krmiva u různých...

Způsob výroby RS-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid) – (4’-oxo-2’-thion-5’-thiazolidinyl)methanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258127

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bózsing Dániel, Benkó Pál, Gundel János, Magyar Károly

MPK: C07D 417/06

Značky: výroby, 4’-oxo-2’-thion-5’-thiazolidinyl)methanolu, rs-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid, způsob

Text:

...směsi mohou být ve formách, které jsou běžně používané ve veterinární praxi,například ve formě tablet, dražé a podobné. Tyto směsi mohou obsahovat obvyklé inertní nosiče, redidla a aditíva a. mohou být pripravený postupy, které jsou samy o sobě známé z farmaceutického průmyslu.Výše llVCdCné prostředky podle vynálezu 171011011 být zejména prísady do krmiva, krmivové koncentráty a krmiva, která obsahují jako účinnou složku účinné...

Způsob chlazení absorpční kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258126

Dátum: 15.07.1988

Autori: Galant Andrej, Wnuk Zdzislaw, Jura Ludwik

MPK: C01B 17/76

Značky: způsob, sírové, absorpční, kyseliny, chlazení

Text:

...z absorpční věže kyselinou sírovou ze sušicí věže, což má za následek snížení rozdílu teplot mezi chlazenou kyselinou a chladicím médiem, a to oproti prípadu, kdy by se provádělo oddělené chlazení kyseliny sírové z absorpční věže uvedené snížení rozdílu teplot si vynucuje potřebu zvětšení chladicího povrchu,což je nevýhodné- v případě odděleněho chlazení kyselín ze sušicí a z absorpční věže a následného smíšení takto ochlazených kyselín...

Hydropneumatický vodní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 258125

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kenderi Tibor

MPK: F03B 17/00

Značky: hydropneumatický, stroj, vodní

Text:

...vhodném místě povrchového toku, například řeky, je ~v dostatečně zpevněném podloží 33 zakotlvenou těleso jezu, ve kterém je podle vynáIlezu vytvořena nejméně jedna svislá vnitřní šachta 1. Z půldorysného pohledu na obr. 2 je patrné, že v tělese jezu může být vedl-e sebe uspořadáno více takových svislých vnitřnich ša-chet 1, čímž lze z voclního str-ojje podle Vynálezu sestavlt komplexní zařízem. Vlastní těleso jezu může sestávat z...

Zařízení pro provádění analýz pomocí vysokotlaké tenkovrstvé chromatografie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258124

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vida László, Szepesy László, Tompa Ildikó, Mészáros Sandor, Petri Gizella, Mincsovics Emil, Baranyi Zoltánné, Tyihák Ernö, Nagy Attila, Kemény Gábor, Nyiredy Szabolcs

MPK: G01N 30/90

Značky: vysokotlaké, provádění, chromatografie, zařízení, analýz, pomocí, tenkovrstvé

Text:

...jakož i alespoň dvě nosné desky s vrstvami sorbentu na jednom nebo obou pov-ršich.IPodle dalšího provedení je zařízení opartřeno kovovou nosnou desku, která je spojenia s indukčunim ohřevem.Jednotka regulace teploty obsahuje centrální mikroprocesorovou jednotku, která je spojene svými vstupy a výstupy s topným tělesem rozděleným V topně prvky.Jednotka regulace teploty obsahuje nejméně jedno teplotní čidlo, které je přes díferenciální...

Vyzdívka dna nístějové pece, zejména elektrické stejnosměrné obloukové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258123

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hlawatschek Hartmut, Böhm Kurt, Gelsdorf Günter, Schubert Manfred

MPK: F27B 3/18, F27B 3/14

Značky: vyzdívka, elektrické, nístějové, zejména, stejnosměrné, obloukové, pece

Text:

...blíže objasměn na přikladu provedení, znázorněném schematicky na výkresu.Elektrická stejnosměrna oblouková pec 1 je opatřena kovovým upláštěm 2 a žáruvzdornou vyzdívkou 3. V nístějí 4 je vyzdívka 3 vytvarována jako odstupňovaný obvodový spád 5, který dosahuje až ke středové ocelové desce 7 v kovovém dnu 6, přičemž v ocelové desce 7 jsou po kruhové ploše svisle upevíněny ocelové tyče 9, vyčnívající nad plochu 3 dna, přivrácenou k vniztřku...

Recirkulační válečkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 258122

Dátum: 15.07.1988

Autori: Abuseanu Augusti, Costea Ioan, Margin Mihai, Gherman Mihai

MPK: F16C 29/00

Značky: válečkové, ložisko, recirkulační

Text:

...a, omezeným na okrajích čepy b, b -válečkú 1, přičemž čelní plochy c, e zujíšťují středění válečků 1 při jejich pohybu po stenách d, d,které jsou součástí kanálu e a telesa 2 ložiskta.Za účelem dosatžení plynulěho odvalovacího okruhu jsou na konci tělesa 2 ložiska jpřivpevněny dvě vratne části 3 tvořící oblou»kové úseky g oběžné dráhy napojené na činný úsek f a na nečlnný úsek f. Vratné části 3 jsou připevněny kolíky 4 k Itělesu 2. ložiska,...

Barevná obrazovka s elektronovou tryskou in line

Načítavanie...

Číslo patentu: 258121

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hughes Richard, Chen Hsing-yao

MPK: H01J 29/70

Značky: obrazovka, elektronovou, barevná, tryskou

Text:

...74, 76, 78 al 60 korekce komy. Sipodek stínicí misky 53 zahrnuje tři otvory 82, 84 a 86, kterými procházejí elekrtrono-vé Svazky. Středy nevychýlených drah elektronových svazků jsou označený R, G a B. Dráhy R a B jsou dráhy vnějších elektronových svazků a dráha G je dráha středového elektronového svazku.První magnetický propustný člen 76 je umístěn mezi dráhou G středového elektronového svazku a dráhou R vnějšího elektronového svazku a...

Upínací zařízení, zejména pro monitory

Načítavanie...

Číslo patentu: 258120

Dátum: 15.07.1988

Autor: Gergely Csaba

MPK: H04N 5/655

Značky: zařízení, monitory, zejména, upínací

Text:

...ochrana všech vnitřních elektrických přípojů. Úhel natáčení monitoru je v.e vodorovné rovině i ve sv-islélm smeru značné Veliký.vynález je dále blíže vyložen na jednom příkl-adu provedení podle vynálezu,kde značí obr. 1 řez držákem podle vynálezu, obr. 2 možnost natáčení monitoru ve svislé rovine, opaltřeného držákem podle vynálezu a obr. 3 možnost natáčení monitoru opnrřeuélno držákem podle vynálezu ve vodorovné rovině.Ve dnu skříně 1...

Způsob výroby 1-heteroaryl-4-( (2,5-pyrrolidindion-1-yl)alkyl)piperazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258119

Dátum: 15.07.1988

Autori: New James Stewart, Yevich Joseph

MPK: C07D 403/14

Značky: 2,5-pyrrolidindion-1-yl)alkyl)piperazinových, 1-heteroaryl-4, výroby, derivátů, způsob

Text:

...k toxicitě nebo lľtarnmkologické účinnosti soli, takže z farmakologickéhoobecného vzorce lJPopisovane soli jsou pro použití v medicině obecně výhodné. V některých případech mnaji tyto soli takové vlastnosti, které je činí vhodnějšimi pro,prípravu lékových iorem, j-ako je lepširozpost-nosi, nehygroskopičnost, lisovatelnost pokud jde o prípravu tablet a kompatibilita s jinými složkami, s nimiž je možno sloučeniiny podle vynálezu používat k...

Způsob zpracování vodných odpadních louhů obsahujících halogenidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258118

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ivens Alan, Cleaver Brian

MPK: C02F 1/04, C02F 1/58

Značky: vodných, obsahujících, halogenidy, způsob, louhů, odpadních, zpracování

Text:

...par s jakýmkoliv chladným povrchem. Typicky bude rychlost zahříváłní v tomto teplotním rozmezí člnit 50 až 100 C za sekundu.PředměIt-em vynálezu je tedy způsob zpracování Akapalnývch odpaidních louhů, obsahujících halogenidy, k odstranění halogenidových lontů, při němž se ze zpractovávaného -odpadníh-o louhu, pochäzejícího- .například ze z-plyňovální uhlí postupom se zestruskováním popela, nejprve odstraní deh-tovité látky, načež se...

Laditelný koaxiální filtr, zejména k filtraci televizních a ultrakrátkovlnných signálů velkého výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258117

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fürst Lájos, Szabó Pál, Pákai László

MPK: H04N 5/14, H01P 7/04

Značky: signálu, ultrakrátkovlnných, televizních, zejména, filtr, filtrací, velkého, výkonu, koaxiální, laditelný

Text:

...má větší průměr. Dělením je vnější plášť 4 rozdělen na díly 9 a 10. e-li třeba zvětšit induktivní sl-ožku, zavede se do dělení mezi díly 9 a 10 k~ovový nprstenec 11.zvětšení induktivní složky je úměrné šířce zavedeného k-ovového prstence 11. V praxi j-e vždy postačující provést změnu induktivní složky pomocí diskrétnívch prvků. Z toho důvodu lze použít kovové prstence 11 o různé šířce, které mohou tvořit příslušenství koaxiálního filtru.e...