Archív za 1988 rok

Strana 53

Piezoelektrická impulsová sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 258196

Dátum: 15.07.1988

Autori: Obraz Jaroslav, Vatras Miroslav

MPK: G01N 29/04

Značky: piezoelektrická, sonda, impulsová

Text:

...vrstvy o tlouštce menší než je polovina vlnové délky ultrazvuková vlny v príslušné planparalelní vrstvě.Akustický odpor střední planparalelní vrstvy je vždy větší než akustický odpor zatěžovacího i tlumicího prostředí. Akustické odpory obou krajních planparalelních vrstev jsou menší než akustické odpory střední planparalelní vrstvy.Uspořádâním piezoelektrické impulzové sondy podle vynâlezu se zvýší šířka frekvenčního pásma i...

Zařízení pro zajištění přesné a pevné polohy výměnné části přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258195

Dátum: 15.07.1988

Autor: Pauswang Alois

MPK: F16M 11/00

Značky: výměnné, přesné, pevně, polohy, prístroje, zařízení, částí, zajištění

Text:

...podle obr. 4 v půdorysném pohleduJak z tohoto výkrese vyplývá, je v tělese přístroje Vytvořeno vybraní l, které má podle obr. 5 obdélníkový tvar. Z dalších obrázků je zřejmě, že obě protilehlé boční stěny łł, 33jsou zešikmeny pod úhlem jí, který se rovná 45 ° a na obou stranách mají stejný smysl. Zbývající dvě protilehlé boční stěny lg, lg jsou vůči dosedací ploše lg vybraní l kolmé, cožvšak 2 těchto obrázků není patrně. Do vytvořeného...

Způsob odstraňování organických látek z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 258194

Dátum: 15.07.1988

Autori: Virt Jaromír, Tuček Jiří, Tuba Ivan

MPK: C02F 1/28, C02F 1/04, C02F 9/00...

Značky: způsob, odstraňování, látek, organických, odpadních

Text:

...až 200 OC a absolutním tlaku 0,5 až 1,0 MPa a množství stripovací páry je 0,02 až 0,5 t/m 3 odpadní vody, načež je uvedena do styku s vrstvou aktivního uhlí při povrchověm zatížení 1,6 až 300 ma/h vody na 1 m 3 vrstvy aktivního uhlí o objemověm zatížení 0,5 až 240 m 3/h vody na 1 m 3 vrstvy aktiv ního uhlí.Výhodou způsobu odstraňovaní organických látek z odpadních vod podle vynálezu je to,že po průchodu vody čisticí kolonou dojde k...

Způsob úpravy vodného roztoku rafinovaného pitného lihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258193

Dátum: 15.07.1988

Autori: Skalický Eugen, Uher Jiří

MPK: C12H 1/14

Značky: způsob, roztoku, vodného, pitného, rafinovaného, úpravy

Text:

...neutralizuje přídavkem hydrogenuhličitanu sodného.Výhodou vynálezu je přeměna obtížné separovatelného acetaldehydu na látku, která působí pozitivně v chutové složce finálního výrobku a je právě z těchto důvodů i přidávána.kzároveň dojde k úpravě alkality finálního výrobku na hodnotu 3 až 6 ml spotřebované M 0,1Hcl na 100 ml vodky, případně se přídá 2 až 5 g cukru na 1 litr vodky a takto vyrobená lihovina se zfiltruje do zásobníoh nádob,...

Způsob koagulace vlákna a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258192

Dátum: 15.07.1988

Autori: Urban Antonín, Přidal Jaroslav

MPK: D01F 1/00

Značky: způsob, provádění, zařízení, způsobu, vlákna, koagulace, tohoto

Text:

...v tom, že vlákno není odtahováno navijákem, ale jeho pohyb je způsoben unášením kapalinou v proudovodu. Tak je současně zajištěna nízká relativní rychlost vlákna vůči kapalině a vedení vlákna požadovaným směrem. současně je také minimalizován odpar rozpustidla.Zařízení k provádění koagulace vlákna podle nového řešení je znâzorněno na přiložených obrázcích, kde obr. 1 představuje celkový pohled na zařízení, včetně okruhu koagulační kapaliny a...

Rekonstrukční styk uvolněné plechové střešní krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258191

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pazourek Petr, Mikulášek Petr

MPK: E04D 3/36

Značky: střešní, plechové, rekonstrukční, krytiny, uvolněné

Text:

...rozpěrací vložka s kuželem na dolním konci zapadající do odpovídajícího otvoru v pružném pouzdru z plastické hmoty, které bylo navléknuto na vnější povrch pevné rozpěracĺ vložky. Dále bylo na spodní konec šroubu nasunuto pevné vymezovací pouzdro. Zatahováním šroubu se stlačiloąpružné pouzdro kolem otvoru v krytině, čímž byl šroub vodotěsné upevněn do pevná podložky střechy.Rovněž tento způsob upevnění krytiny nebyl výhodný jednak z důvodu...

Ovládání uzávěru kulových kohoutů, vyrobených z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258190

Dátum: 15.07.1988

Autori: Jiroušek Ladislav, Tomeš Oldřich, Ševčík Stanislav

MPK: F16K 5/06

Značky: vyrobených, kulových, ovládání, uzávěru, kohoutů, plastických

Text:

...uzávěru g. Ovládací vřeteno 5 uzávěru 3 je vedeno ve válcové části łgl nátrubku łg telesa L, vůči kterému je utěsněno O-kroužkem §, uloženým v zápichu gł ovládacího vřetene 3. Ve vnitřní stěně ggg nátrubku lg je zhotovena, minimálně V jedné horizontální rovině, obvodová drážka 133, proti níž jsou v ovládacím vřetenu 3 zhotoveny prúchozí radiální otvory gg. Ovládací vřeteno 3 je tovněž opatřeno podélným středovým otvorom 33. pronikajícím...

Železobetonový monolitický vnitřní plášť víceplášťové výztuže jámovýchnárazišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 258189

Dátum: 15.07.1988

Autori: Sehnal Miroslav, Lecian Jaroslav

MPK: E21D 7/00

Značky: plášť, jámovýchnárazišť, výztuže, víceplášťové, vnitřní, monolitický, železobetonový

Text:

...prostorových výztužních koster.Podstatou součástí železobetonového monolického vnitřního pláště Q vícepláštové výztuže jámového náraziště navazujícího na ocelobetonový předchozí plášt g a na prstencové průvląky 11 jámového stvolu lg, jsou prostorové výztužní kostry ł. Prostorovâ výztužní kostra ł je svařena z ocelových prutů a její konstrukce je stavebnicová. základní těleso prostorové výztužní kostry Ä má tvar hranolu, jehož stěny...

Odměřovací ústrojí pro bezčlunkové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258188

Dátum: 15.07.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 47/36

Značky: odměřovací, stavy, tkalcovské, bezčlunkové, ústrojí

Text:

...33 tkU desku a sice v detailu jedné části této desky. Tato nakreslená část se na desce V neměnné podobě několikrát opakuje. Následující obrázky se týkají jiných alternativních provedení. Obr. 3 ukazuje obdobný detail desky jako na obr. 2, ale tentokrát v provedení s řízenými brzdičkami. Tato alternativa nabízí možnost ekonomičtějšího provozu se zmenšenouspotřebou tlakové tekutiny. Také uspořádání přívodu tekutiny k tryskám podle obr. 4 s...

Snímač úhlu natočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258187

Dátum: 15.07.1988

Autori: Náprstek Vladimír, Martínek Václav, Prause Petr

MPK: G01P 3/36

Značky: úhlu, snímač, natočení

Text:

...sohematicky znázorněn příklad provedení snímače úhlu natočení podle vynálezu. Na obr. 1 je snímač zobrazen v nárysném řezu, na obr. 2 je uveden řez A-A a na obr. 3 je znázorněn bokorys-odměřovacího kotouče.Snímač úhlu natočení je tvořen základním válcovým tělesem 53, opatřeným předním čelem ll a zadním čelem lg, ve kterém jsou umístěna Víčka łg. z nichž jedno překrývá okénko lg. V základním válcovém tělesu 59 je souose uložen vstupní hřídel...

Zapojení pro buzení elektromagnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258186

Dátum: 15.07.1988

Autor: Ženíšek Karel

MPK: H02P 13/12

Značky: buzení, zapojení, elektromagnetů

Text:

...první svorku přepětové ochrany Q. vstup výkonového spínače g, výstup monostabilního klopněho obvodu łg a diodu łł.Druhý vyvod diody łł je připojen jednak přes první odpor łg na zem a jednak přes kondenzátor łg a druhý odpor łg na bázi tranzistoru łg. Báze je přes čtvrtý odpor 11 uzemněna. Bmitor tranzíatoru łg je spojen přímo se zemí a jeho kolektor je připojen současně na vstup proudového snímače 1, který je svým výstupem spojen se...

Přístroj ke zkoušení abraze tvrdých zubních tkání při čistění zubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258185

Dátum: 15.07.1988

Autori: Luxa František, Suchánek Jan, Houšková Děvana

MPK: A61C 19/04, A46B 17/00, A61C 15/00...

Značky: zubních, tkání, zkoušení, prístroj, tvrdých, zubů, čištění, abraze

Text:

...abrase má Manly, který vyvinul brousící přístroj, jehož zdokonalená modifikace se používá dodnes. Tento abrasivní přístroj zn. V-B cross brushíng machine má 8 zubních kartáčků pohyblivých v přímočarém směru, 8 pevně umístěných nosičú na zubní tkáň a B skleněných či plastikových pouzder, do kterých se vkladá testovaný abrazivní materiál. Abrazivita zubních past se zjiščuje z vahových změn zubu.Na podobném principu pracuje i přístroj na...

Složení vsázky pro selenové rosalinové sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 258184

Dátum: 15.07.1988

Autor: Ginzel Wolfgang

MPK: C03C 3/112

Značky: složení, selenové, vsázky, rosalinové

Text:

...ostatních složek vsázky.Je výhodné, aby vsázka obsahovala oxid neodymitý Nd 203 v hmotnostní koncantraci 0,03 až 0,15 . Dále je výhodné, aby vsázka obsahovala oxid hlinitý Al 2 O 3 v hmotnostní koncentrací 0,2 až 2,0 8. Je rovněž výhodné, aby alkalické surovina obsahovala nejvýše 0,05 Q hmotnostisložení vsázky podle vynálezu má následující výhody. Barevná reakce mezi želszem Fe aselenem se je natolik brzděna, zejména v důsledku zvýšení...

Rybářský splávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258183

Dátum: 15.07.1988

Autor: Janda Jaroslav

MPK: A01K 93/00

Značky: splávek, rybářský

Text:

...dobrou signalisací při záběru ryby. splávky jsou při lovu snadno výměnné bez demontáže háčku s nástrahou.Provedení splávku je vyznačeno na přiloženém vyobrazení. Na obr. 1 je pohled na splávek,na obr. 2 řez splávkem V místě upevnění průchodky vlasce a na obr. 3 a 4 je alternativní provedení tělíska splávku ze 2 části.Tělísko l splávku má tvar dvou velmi štíhlých komolých kuželíků, 2 nichž dolní, větší,je nosný a horní signalisační.V místě...

Způsob kationtové polymerizace a kopolymerizace vinylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258182

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pokorný Svatopluk, Toman Luděk

MPK: C08F 12/06

Značky: kationtově, uhlovodíku, způsob, polymerizace, vinylaromatických, kopolymerizace

Text:

...boritý (DDH/BC 13) (I a II) podle vynálezu je uveden na několika příkladech. Ve všech níže uvedených příkladech byly polymerizace provedeny ve sklenených ampulích opatřených propichovacím uzávěrem nebo ve skleněném reaktoru opatřeném míchalâem. Roztoky DDH s BC 13 V dichlormetanu (CH 2 C 12) byly připraveny v sklenených ampulích opatřených trojcestným teflonovým uzávěrem. Polymerizace byly prováděny za suchých podmínek pod inertem. Byl...

Způsob přípravy nosičů s imobilizovanými protilátkami pro imunochemické stanovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258181

Dátum: 15.07.1988

Autori: Rauch Pavel, Káš Jan, Exnar Petr, Marek Miroslav, Galoci Ján

MPK: G01N 27/26

Značky: stanovení, imobilizovanými, nosičů, protilátkami, imunochemické, přípravy, způsob

Text:

...imobilizaci specifických protilátek a 5 ohledem na nizké sedimentační rychlosti daných velikosti částic jsou nosiče podle vynálezu zvláště vhodné pro aplikace při imunochemických analýzách. Tyto nosiče jsou chemicky velmi odolné vůči neutrálnímu a kyselému prostředí a dokonale stálé vůči působení všech organických látek.Imobilizací specifické protilátky na aktivované poréznĺ sklo je dle vynálezu připraven nosič s navázanou protilátkou pro...

Jednopalubová plovoucí střecha s plováky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258180

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pospíšil Rostislav, Novotný Stanislav

MPK: B65D 88/34

Značky: plovoucí, střecha, jednopalubová, plováky

Text:

...části střechy a proniknutí skladovaného media na střechu, plní funkci udržení plovoucí střechy na hladině. Přitom ale nastáva únik media cdvodňovacím potrubím.Popsané nevýhody jsou řešeny jednopalubovou plovoucí střechou s plováky podle vynálezu,sestávající z obvodového prstence, paluby a plováků, jehož podstata spočívá v tom, že plováky,vytvořené z úhelníků a obvodových příček, naplněné pěnovou hmotou, jsou pomocí pevně připojených patek...

Zařízení pro kontinuální čištění stříškových řemenů v glazovací lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 258179

Dátum: 15.07.1988

Autori: Krob Jiří, Bačák Petr, Vintr Miroslav

MPK: B28B 11/22

Značky: kontinuální, stříškových, zařízení, lince, glazovací, řemenů, čištění

Text:

...3 jsou opatřeny deskovým krytem 3, uloženým podélně u horní hrany gg stříškového řenenu 3, která je o 0,5 až 3 násobek tlouščky deskového krytu 3, výše než horní hrana 35 deskového krytu 3. Rovina tohoto krytu 3 svírá přilehlým povrchem 35 stříškového řemenu 3 úhel 0 až 70 °. K podstatě vynálezu náleží, že horní hrana deskového krytu svírá s horní hranou stříškového řemenu, v rovíně povrchu stříškového řemenu. úhel 0 až 35 °.Pžíkladné...

Způsob rozpouštění ferochromu v kyselině sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258178

Dátum: 15.07.1988

Autor: Španěl Miroslav

MPK: C01G 37/10

Značky: rozpouštění, ferochrómu, způsob, kyselině, sírové

Text:

...tokem kyseliny sírové nebo/a cirkulující kyselinou sírovou, popřípadě kyselinou sírovou s obsahem iontů chromu a železa při teplotě 80 až 140 °C a počáteční koncentrscl kyseliny sírová 30 až80 hmotnostních. Je výhodné, jestliže hladina reakčního roztoku je alespoň v úrovni výšky reagujícího ferochromu.Postupem podle vynálezu je dosaženo maximální možné nadstechiometrie ferochromu, maximální výměny hmoty a tepla v reakčním prostoru, jež...

Způsob výroby kónických forem pro betonové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258177

Dátum: 15.07.1988

Autori: Krása Jiří, Jurásek Rudolf, Vajtr Miloslav

MPK: B28B 21/76, B28B 7/00

Značky: betonové, způsob, kónických, výroby, výrobky, forem

Text:

...pak nadbytečná hmotnost forem.Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstrani způsobem výroby kónických forem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že z plechového výstřižku tvaru rozvinutého pláště formy se zkrouži a svaři plášť kónické formy, který se po nasunuti na kónický trn dotvaruje povrchovým válečkováním. Delší kónické formy se vyrobí vzájemným rozebiratelným spojením zkroužených, svařených a přesně dotvarovanýoh...

Způsob zpracování suchého popela v hydraulickém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258176

Dátum: 15.07.1988

Autori: Lancingr Josef, Kraus Jindřich, Žďárský Bohuslav, Čihák Milan

MPK: F23J 1/00

Značky: hydraulickém, zpracování, suchého, prostředí, způsob, popela

Text:

...odpadá potřeba speciálních rotačních strojů,postačuje jednoduché stacionárně pracující zařízení.Příkladem použití je zpracování suchého popela při tlakovém zplyňování uhlí kyslíkoparní směsi v sssuvném loži. Vzníkající suchý popel se zpracovává v hydraulickém prostředí,kam je odváděn z prostředí tlakového zplyňování V hydraulickém prostředí se za tlaku vyrovnaného s tlakom v prostředí zplyňování vytvoří hydrosměs. Nasleduje odtlakování...

Zařízení pro uložení viskózního tlumiče torzních kmitů, zejména pro klikové hřídele spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258175

Dátum: 15.07.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: F02B 75/06

Značky: zejména, klikové, tlumiče, spalovacích, zařízení, torzních, uložení, kmitů, hřídele, viskózního, motorů

Text:

...přívodního kanálu tlakové kapaliny V ose torzní tyče, přičemž částečně vyústění vstupniho kanálu do zbytkového prostoru zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku v kapalině před vstupem do funkčního prostoru tlakové kapaliny bez škodlivého seškrcení.Rovnoměrnému rozvodu tlakové kapaliny po celém obvodu funkčního prostoru tlakové kapaliny se konečně podle vynálezu účinně napomáha tím, že vstupní kanál tlakové kapaliny vyúsčuje do obvodové...

Stírací zařízení pokládacího válce se stavitelným stolem pro koželužské postruhovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258174

Dátum: 15.07.1988

Autori: Raida Antonín, Halaška Zdeněk, Čech Jan

MPK: C14B 1/02

Značky: stroje, zařízení, stírací, pokládacího, postruhovací, staviteľným, válce, koželužské, stolem

Text:

...dosud známých zařízení je nutnost ustavení hrany stolu s dostatečnou provozní vůlí k poklůdacímu válci, což má při použití zpětného chodupoklAdacího válce za následek vtažení okrajová častí usně nebo kůže do této mezery s následným znehodnocením vtažené časti kůže nebo usně, přičemž často dochází k poškození hrany stolu.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že k povrchu pokládacíhc válce je...

Způsob výroby 5-halogen-2-methylbenzoxazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258173

Dátum: 15.07.1988

Autor: Pazdera Pavel

MPK: C07D 263/56

Značky: způsob, výroby, 5-halogen-2-methylbenzoxazolu

Text:

...Murojnma Yuno, Jap. patent. spis Č. 7 273, 625/1972/) a cyklizaci 4-halogen-2-hydroxyethylidenanilinu účinkom dihydrogenfosforečnanu clovičitého V 60 výtěžku (Meling E. a spolupr., J. Prakt. chem., 316/1/, 154 /1974/).Nyní bylo nalezeno, že látku obecného vzorce I lze také připravit reakci 2-amlno-4-haloqenfenolu s acetanhydridem. Reakce se provádí varem obou komponent, produkt je z reakční směsi aeparován za tlaku 1 až 2 křa.směs l 000 g...

Zařízení pro zapřádání příze u spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258172

Dátum: 15.07.1988

Autori: Zemskov Genadij, Ivanov Genadij, Šilar Zdeněk, Buryšek František, Hortlík František

MPK: D01H 15/02

Značky: příze, spřádacího, zařízení, zapřádání, stroje

Text:

...způsobu.Na obr. 2 je v řezu detailně znázorněno přemisfovací ústrojí 33 sondy otâček 33 pro měření otáček spřádacího rotoru 3. Na zapřádací hlavě 3 zapřádacího ústrojí 33 je vedle zapřádacího kanálu 33 upraveno přemistovací ústrojí 33, které sestává z pístu 33, s nimž je spojena sonda otáčok 33 a ze vzduchového válce 33, který je prostřednictvím ovládacího ventílu 33, napojeného na řídící zařízení 33 zapřádacího procesu, spojen se...

Zařízení pro zapřádání příze u rotorových spřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258171

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ivanov Genadij, Buryšek František, Šilar Zdeněk, Hortlík František

MPK: D01H 15/02

Značky: spřadacích, strojů, rotorových, příze, zařízení, zapřádání

Text:

...a mimopracovní polohy, je provedeno známým způsobem napr. na objížděcím zařízení, která pojíždí podél rotorového stroje. zapřádací těleso g má upraven známým způsobem zapŕádací kanál lg pro zapřádání příze ll. V blízkosti vstupní části gg zapřádacíhc tělesa 2 ústí bočně k jeho stěně tlakový kanál łg pro přívod tlakového vzduchu. V tlakovém kanálu lg je upravena tryska 35 pro regulaci množství vzduchu. Tlakový kanál lg navazuje na neznázorněný...

Extrudovaný výrobek s použitím sladového mláta

Načítavanie...

Číslo patentu: 258170

Dátum: 15.07.1988

Autori: Chládek Ladislav, Holík Miloš, Bušta Karel, Šuráň Jan

MPK: A23L 1/164

Značky: použitím, sladového, mláta, výrobek, extrudovaný

Text:

...které jsou zároveň částečně modiťikovány Ř prohloubeny vlivem fyzikálne technologických podmínek V extrudéru- extrudovaný výrobek obsahuje zdravotně významný podíl hrubé vlákniny, potřebné pro racionâlní humánní výživu. Tato složka je v současně stravě naší populace obsažena ve zcela nedostatečném množství. Jako nezbytná součàst potravin příznivé ovlivňuje některé metabolické funkce u snižuje riziko vzniku určitých civilizačních chotob...

Zařízení pro zavádění chybně prohozené útkové nitě do měřicího prostoru čidla doletové zarážky u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258169

Dátum: 15.07.1988

Autori: Konfršt Jan, Mlynář Jiří, Chramosta Jan, Harant Valentin

MPK: D03D 51/00

Značky: zařízení, doletové, strojů, hydraulických, chybné, zarážky, prostoru, čidla, zavádění, prohozené, měřicího, útkové, tkacích, nitě

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že vylučuje možnost nežádouoího zastavení tkacího stroje, způeobeného prohozením útkové nitě mimo měřicí prostor, tzn. na elektrody nebo mezi elektrody detektoru a paprsek tkacího stroje. Vyloučením možnosti nežádoucího zastavení tkacího stroje je zvýšena kvalita tkaného zboží a produktivita tkacího stroje.Další význaky a výhody zařízení podle vynálezu vyplývají z popisu příkladného provedení...

Zařízení pro kontrolu doletu útkové nitě u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258168

Dátum: 15.07.1988

Autori: Konfršt Jan, Harant Valentin, Mlynář Jiří, Chramosta Jan

MPK: D03D 51/00

Značky: útkové, strojů, tkacích, doletu, nitě, kontrolu, hydraulických, zařízení

Text:

...na měřicí elektrodu po celé délce izolované části elektrod, způsobeného zachyceným zbytkem mokré útkové nitě. zařízením podle vynálezu se zvyšuje spolehlivost činnosti elektrického detektoru, čímž je současně zvýšena produktivita tkacího stroje a kvalita tkaného zboží.Další výhody a význaky zařízení podle vynálezu jsou patrny z popisu příkladného provedení schematicky znázorněného na přilcženém výkrese, který znázorňuje ve třech...

Blokové kopolymery sestávající ze středně hydrofilních bloků dimethylaminoethylmethakrylátových strukturních jednotek a silně hydrofilních bloků methakryloylxyethyldimethylalkylamoniových solí a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258167

Dátum: 15.07.1988

Autori: Přádný Martin, Ševčík Stanislav

MPK: C08F 220/34

Značky: strukturních, silně, kopolymery, hydrofilních, solí, sestávající, přípravy, způsob, methakryloylxyethyldimethylalkylamoniových, stredne, dimethylaminoethylmethakrylátových, blokové, jednotek, jejich, bloků

Text:

...komonomeru V konečném kopolymeru odpovídá množství alkylačního činidla přidaného do reakčni směsi. uvedeným způsobem lze tedy syntetizovat blokové kopolymery 5 jakýmkoliv poměrem dimetylaminoetylmetakrylátu a metykryloyloxyetyldimetylalkylamonium jodidu.Popisovanou reakci lze provádět v širokém rozmezi teplot od -20 °C do 60 °c beztlakově,při vyšších teplotách je nutné použit zvýšených tlaků. Podle teploty se pohybují i reakčni časy, s...

Zařízení k výměně vzduchu s rekuperací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258166

Dátum: 15.07.1988

Autor: Hejný Vladimír

MPK: F24F 12/00

Značky: tepla, vzduchu, výměně, rekuperací, zařízení

Text:

...vzduchu je ve všech sacích otvorech opatřena vložkovými filtry.Výhodou takto uspořádaného zařízení k výměně vzduchu s rekuperací tepla je podstatné zmenšení vnitřního zastavěného prostoru nebo venkovní nástavby zasunutím deskcvého protiproudého rekuperátoru jeho delším rozměrem skrz obvodovou zeä větraného objektu tak, že ven z objektu vysunutá část zaústěná do hlavice osazené vložkovýmí filtry zajištuje sání čerstvého ą výdech odváděného...

Přípravek pro jednotné nastavování pohyblivě uložených stahovačůna pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258165

Dátum: 15.07.1988

Autori: Viterna Zdeněk, Neveselý Vlastislav, Minařík Josef

MPK: D04B 37/02, D04B 15/32

Značky: uložených, pohyblivé, pletacích, jednotné, přípravek, strojích, nastavování, stahovačůna

Text:

...patkou pro uložení a svislou plochou pro podélné vedení běžně doatupného posuvného měřidla, kterým se měří vzdálenost mezi zatahovací hranou atahovače a příslušnou dosedací plochou na přiložené desce. Přesná poloha této příložné desky je při měření zajiätěna nejméně dvěma kolíky na její zadní straně, které zapadají do otvoru na válcovém zámkovém bloku a přípravek během měření fixují.Podstata vynálezu je blíže vysvětlena na přiložených...

Koagulační vana pro výrobu membránových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 258164

Dátum: 15.07.1988

Autori: Přidal Jaroslav, Urban Antonín, Pechočová Marie, Kollár Ivan

MPK: D01F 1/00

Značky: vláken, výrobu, membránových, koagulační

Text:

...a zkracování délky vlákna v lázní, přičemž odpadne nutnost těsnit uložení ve dně vany.Provedení koagulační vany podle vynálezu je znázorněno na příložených obrázcích, kde obr. l znázorňuje pohled na koagulační vanu a obr. 2 představuje půdorys obr. 1. Jak je znázorněno na obrázcích, koaqulační vana je tvožena nádobou l, která má plochý mělký tvar a jsou v ní volně v protilehlých rozíoh položeny ohýbací kladky 3. Před ohýbacími kladkami 3 jsou...

Plošný radioaktivní zářič a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258163

Dátum: 15.07.1988

Autori: Šuráň Jiří, Bleha Miroslav, Dutková Vladimíra, Štamberg Jiří, Satorie Zdeněk

MPK: G21G 4/04

Značky: přípravy, plošný, zářič, rádioaktivní, způsob

Text:

...(0,1 až 0,3 mm) udili zářiči dobré mechanické vlastnosti. Svařením nebo slepením fólií nebo pouzdra získáme uzavřený radioaktivní zářič.Všechny použité materiály jsou zvoleny tak, aby jejich odolnost proti radioaktivnímu záření zaručovala dostatečnou životnost vytvořeného uzavřeného zúřiče.Výše uvedené zážiče lze płipravovat s různými radionuklidy v iirokém rozsahu plošnýoh aktivít až do úrovně 1 MBq.cm-2. způsob přípravy je podstatné...

Katalyzátor etherifikační reakce alkalických fenolátů s arylhalogenidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258162

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pánková Magdalena, Stibor Ivan, Tichý Miloš, Mostecký Jiří Akademik, Závada Jiří, Král Vladimír, Votava Vladimír

MPK: C07C 43/20

Značky: arylhalogenidy, reakce, alkalických, katalyzátor, etherifikační, fenolátů

Text:

...etherífikace v přítomnosti soli Cu 3. Katalytická účinnost trojmocné mědi v porovnání 5 mědi v nižším mocenství je vyšší. soli mědi v oxidačním stavu 1 a 2 vyvalávají při etherifikaci katalytický účinek, nezávislý na povaze aniontu /H. Weingarten, J. Org. Chem. 29, 3 624,1964/, proti tomu účinnost trojmocné mědi je závislá na použitém aniontu.Výhodou katalyzátoru podle vynálezu je možnost provedení etherifikace při nižších teplotách, V...

Spojení vzduchotechnického potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258161

Dátum: 15.07.1988

Autori: Janiczek Pavel, Pyško Karel

MPK: E21F 1/06, F16L 37/20

Značky: vzduchotechnického, spojení, potrubí

Text:

...úhlové zlcmy.Uvedené nedostatky odstraňuje spojení vzduchotechnického potrubí podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že spona je připevněná k bočním dílům hlavního můstku spojujícího oba pásy, které jsou spojený ještě nejmíň jedním pomocným müstkem a spoj je tvořen čepem příčně upevněným v každém z volných koncu ocelových pásu.Použitím tohoto spoje dvou luten dosáhneme těsné spojení větrních lutnových tahů,možnost úhlového zlomu a...

Způsob identifikace a semikvantitativního stanovení monoethylenglykolu v motorovém oleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 258160

Dátum: 15.07.1988

Autori: Nováček Vladimír, Vejrostová Marie

MPK: G01N 33/30, G01N 30/90

Značky: způsob, identifikace, monoethylenglykolu, stanovení, motorovém, v, oleji, semikvantitativního

Text:

...rozpuštěným v benzenu, poté se tato směs nenese na destíčku s tenkou vrstvou sorbentu a vedle standardní roztok, tvorený monoetylenglykolem, rozpuštěným v etanolu a smíchaným s čínidlem v benzsnu. Poté se destička s tenkou vrstvou sorbantu podrobí působení mobilní fáze tvorené směsi hexan-etylacetát v poměru 32, a po časovém úseku se provede porovnání skvrn u měli a standardního roztoku.základní výhoda spůsobu podle vynálezu spočívá v...

Dávkovač koncentrátů do napájecí vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 258159

Dátum: 15.07.1988

Autori: Brabec Michal, Olšan Ladislav

MPK: G01F 11/00

Značky: dávkovač, napájecí, koncentrátů

Text:

...čepu §, je připojeno k sací hubici 6 násosky ovládacím táhlem lg s drážkou, zatímco úchytka lg na jeho závaží2 je připojena napínacím lankem łi k rameni A plováku 3.Napájecí voda je přiváděna do směšovací nádrže ł potrubím g, přičemž přítok vody je regulován plovákovým ventilem, jehož plovák se nachází ve vyrovnávací nádrži umístěné pod směšovací nádrží l. Na počátku přítoku vody do směšovací nádrže l nachází se plovák 3 s kyvadlem łł v...

Magnetická indukční brzda příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 258158

Dátum: 15.07.1988

Autori: Báča Luboš, Dančová Olga

MPK: D03J 5/24

Značky: indukční, magnetická, brzda, příze

Text:

...na svém obvodě vytvořenu tvarovou drážku lg n přes brzdicí kotouč Ž, rovněž s tvarovou drážkou gg, který je pevné spojen hřídelem ll s pohyblivou vadivou smyčkou É pohyblivé umístěnou v homogenním magnetickém nebo elektromaqnetickém poli vytvoŕeném mezi severním a jižním pôlem permanentního magnetu neho prvního elektromegnetu 1. První kotouč g a brzdicí kotouč 5 jsou otočné uloženy na stejné výkyvně uloženém v závěsu 1. Na druhý konec...

Způsob přípravy čirého vlasového šamponu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258157

Dátum: 15.07.1988

Autori: Koranis Jorgos, Kršňák František

MPK: C11D 1/94

Značky: způsob, vlasového, přípravy, šamponu, čirého

Text:

...oxetylovaného xo moly etylenoxidu na 1 mel alifatického alkoholu, vyhřátáho na 50 °C, ke kterému se přidá 6,7 dĺlu norkového oleje a vznikla směs se ponechá zhomoqenizovat. Takto odděleně připxavená směs se přidá k výše uvedené směsi anionativního tenzidu, vzniklá směs se ponechá při tcplotě 60 až 65 QC jednu hod. zhomoqenizovat, poté se ochladí na teplotu 40 °c, kdy se přidà 10 dílů parfenu HAFI 4 707, s vůní po citronech, jako konzervačnt...