Archív za 1988 rok

Strana 52

Predný trojbodový záves náradia, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 258236

Dátum: 15.07.1988

Autori: Foral Rudolf, Chruslinski Tadeusz

MPK: A01B 59/043

Značky: traktory, poľnohospodárske, náradia, trojbodový, hlavne, predný, závěs

Text:

...spojenépod osou otáčania a horné konce sú spojené s piestnicami hydraulických motorov Ž umiestnených vodorovne nad bočnými náračovými rámami Q. Horné tiahlo 1 je pripevnené klbovým spojenímk nosniku §, priskrutkovanom k čelu rámu závažia 2.Nosnik 5 slúži zároveň na pripevnenie predného háku gg a držiaku ll, udržujúceho horné tiahlo 1 v transportnej polohe. V hydraulickom systéme, ovládajúcom predný trojbodový záves,je použitý poistný ventil...

Sposob výroby jednozložkových polyolefínových filtračnodrenážnych rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 258235

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vaněk Václav, Kohout Jaroslav, Rajniak Igor, Ivan Miroslav

MPK: D04H 3/16

Značky: filtračnodrenážnych, výroby, polyolefínových, jednozložkových, spôsob

Text:

...teplotného režimu a dávkovanie taveniny polymeru, vyrobit jednozložkové filtračnodrenažne runo jednou technologickou operáciou, čím oproti známym systémom je tento spôsob výroby jednoduchší.Principiálne tento spôsob výroby využíva zariadenie na výrobu spajaného plošného vlákenného útvaru priamo pod zvlákňovacou dýzou podľa čsl. patentu č. 133 524 s tým, že novosť je vo využití jednej zvlákňovacej sústavy pre tvorbu vlákien rozdielnych...

Sposob kontinuálneho sušenia pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258234

Dátum: 15.07.1988

Autori: Čorný Jozef, Paľo Ondrej, Komora Ladislav, Chocholáček Ľudovít, Kováč Jozef, Vajda Jozef, Vanko Milan

MPK: F26B 17/10

Značky: kontinuálneho, spôsob, pentaerytritolu, sušenia

Text:

...Pri vyššom prietoku vzduchu je úlet nevysušený, takže zalepuje trasy do cyklônov i samotné oyklônové odlučovače a armatúry pri odbere prachového podielu z odlučovačov. Okrem toho nevysušený úlet nemôže sa spájať s vysušeným hlavným podielom produktu, odchadzajúcim zo sušiarne, lebo by zvýšil vlhkost produktu nad dovolenú hranicu.Dôležitým prvkom nového spôsobu sušenie pentaerytritolu je frekvencia a amplitúda vibrácií roštu. Medzi...

Ventil pre hydraulické servopohony

Načítavanie...

Číslo patentu: 258233

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kuzan Ján, Hudák Milan

MPK: F16K 31/38

Značky: ventil, servopohony, hydraulické

Text:

...má tiež výhodu V malých rozmeroch a malej hmotnosti. Konštrukčná usporiadanie umožňuje jednoduchú montáž a modulové spojenie s ostatnými prvkami obvodu, tým že sa umiestňuje priamo pod servoventil. Servoventily sa pri preplachovani nemusia demontovat,stač 1 pootočić preplachovacím čapdm a po skončení preplachovaoia tento dat do pôvodnej polohy.Na obr. 1, 2 a 3 je znázornený priklad vyhotovenia ventilu vo forme medzidosky pod...

Hubicový komplet pre zvlákňovanie dutých vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 258232

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 13/02

Značky: zvlákňovanie, hubicový, dutých, vláken, komplet

Text:

...Výhodou je tiež ľahká demontáž prietokových trnov, ako aj všetkých súčiastok hubicového kompletu z dôvodu cyklickej výmeny a čistenia.Na drieku prietokového trna je vyhotovená najmenej jedna drážka pre prívod zvlákňovanej viskćznej kvapaliny do štrbinového medzikružia zvlákňovacej hubice podľa bodu 2 tohoto vynálezu. Výhodne sú volené tri otvorené drážky, ktoré sú najprv vřtané do plného materiálu a potom obrúsené do polovice prierezu....

Sposob prípravy polymérov alebo kopolymérov zo stabilizovaných vinylových monomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258231

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bartoň Jaroslav, Juraničová Viera

MPK: C08K 5/34

Značky: vinylových, spôsob, monomérov, přípravy, kopolymérov, stabilizovaných, polymérov

Text:

...významnejšie blokovaná.Hlavný podiel rastových reakcii sa uskutočňuje V postupne sa vytvarajúcej novej olejovej fáze, pozostávajůcej z polymérovo~monomérových častíc, a neobsahujúcej pôvodne V monoméry rozpustený stabilizátor (inhibitor). Transferom monoméru z kvapiek a z miciel emulgátora dochádza k postupnému zvyšovaniu koncentrácie inhibítora v kvapkách a micelách. V oblasti konverzií monoméru nad 70 začína aj difúzia stabilizátora do...

Rýchlobežná galeta pre ohrev vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 258230

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šebest Stanislav

MPK: D01D 5/16, D01D 13/02

Značky: rychloběžná, vlákna, galeta, ohrev

Text:

...rozoberateľného spoja s výhodou kužeľovitého opatreného diferenčnou a poistnou maticou pre montáž a istenie spoja, pričom nosný hriadel je duty. V tejto jeho priebežnej dutine je prostredníctvom v nej uloženom ložisku a držiaka, s výhodou riešeného ako súčasť ložiskového telesa, bezdotykovo prevlečená nosná os, umožňujúca nerotačné upevnenie ohrevného telesa v dutine galety ako aj jeho príslušné energetické napojenie, pričom aj nosné os je...

Sposob likvidácie odpadných minerálnych kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258229

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ružička Karol, Hauskrecht Peter

MPK: C02F 1/66

Značky: minerálnych, odpadných, spôsob, likvidácie, kyselin

Text:

...solí sa neutralizáciou vyzrážajú hydroxidy a/alebo sulfidy železitý, horečnatý, hlinitý, ktoré sa z reakčnej zmesi oddelia vo forme kalu.Vzhladom na nižšiu rozpustnost sulfidov železitého, hlinitého, horečnatého sa tieto z reakčnej zmesi prednostne vyzrážajú oproti hydroxidom železitým, hlinitým, horečnatým,hlavne pri hodnote pH nad 7.Výhodou podla vynálezu je, že sa na doneutralizáciu používajú odpadne vodné roztoky sulfidu a hydrogénsulfidu...

Zapojení na ochranu kyslikárne pred výbuchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258228

Dátum: 15.07.1988

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: B01J 19/00

Značky: kyslikárne, výbuchom, zapojení, ochranu

Text:

...znížená najmä kysličníkom uhličitým, vlhkosťou, alebo opotrebovanou a zaprášenou náplňou.Nevýhodou adsorbérov kvapalného kyslíka v prídavnom kondenzátore je najmä ich velká závislosť na výške hladín kvapalného kyslíka, kvalite silikagélu a rozdiele tlaku pred a za adsorbérom. V prípade opotrebovania silikagélu alebo jeho zanesenia je tento bezpečnostný okruh neúčinný a zariadenie je v dôsledku skoncentrovania výhušných zložiek zdrojom...

Elektroakustický žiarič najmä pre rozprašovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258227

Dátum: 15.07.1988

Autor: Švehla Štefan

MPK: H04R 1/42, B05B 17/06

Značky: rozprašovanie, najmä, žiarič, kvapalín, elektroakustický

Text:

...v pružných členoch uložený čelnými plochami po obvode.Elektroakustickým žiaričom najmä pre rozprašovanie kvapalín podľa vynálezu sa docieli vysokej energetickej účinnosti, spoľahlivosti a životnosti. Výhodou vynálezu je aj odolnost žiariče voči navlnaniu pri ultrazvukovom rozprašovaní kvapalín pre inhalačné účely.Na pripojenom výkrese sú znázornená dve príkladné riešenia vynálezu, kde na obr. 1 je nakreslený elektroakustický žiarič V reze s...

Čelustnoortopedické meradlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 258226

Dátum: 15.07.1988

Autor: Hovorka Miloš

MPK: A61C 11/00, A61C 19/04

Značky: meradlo, čelustnoortopedické

Text:

...ako trojramenné s tromi hrotmi, dva hroty sú uložené na ramenách, ktoré sú vzájomne posuvné V jednej rovine a treti hrot je na strednom ramene, ktoré je u 1 oženéotočne a umožňuje osové vysúvanie nosnej časti hrota.Hlavná výhoda spočíva v tom, že sa dá merať ľubovoľná poloha troch bodov priamona mernýoh stupniciach meradle.Na priloženom výkrese je na obr. 1 a obr. 2 vyobrazené čelustnoortopedické meradle vo dvoch...

Kovografitový materiál pre krúžky elektrických motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258225

Dátum: 15.07.1988

Autori: Šimon Ferdinand, Ondro Peter, Krcho Stanislav, Ondrová Eva

MPK: B22F 1/00

Značky: elektrických, krúžky, kovografitový, materiál, motorov

Text:

...krúžkov elektrických motorov.Uvedené nedostatky odstraňuje kovografitový materiál pre kefy na bronzové krúžky elektrických motorov a spôsob jeho prípravy. Podstata grafitového materiálu pre dosiahnutie lepších filmotvorných vlastností a zníženie vztahu k rýhovaniu spočíva v použití vhodného druhu grafitu v optimálnom zložení komponentov a výbere vhodnej technológie. Toto možno docieliť zmiešaním 55 až 65 I práškovej medi, 28 až 41 grafitu...

Zapojenie obvodu na vysušovanie, najmä teplotných komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258224

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vaško Jozef

MPK: H05B 1/02

Značky: najmä, obvodů, vysušovanie, teplotných, zapojenie, komor

Text:

...Kontakt 1 časového relé § je pripojený cez prepínač 2 na zdroj ll jednofázováho napätia, pričom kontakt 1 je pripojený na cievky l pomocného relé l. Na zdroj ll jednofázového napätia je cez tlačítko lg a prepínač g pripojená aj cievky časového relé Q. Motor ll časového relé Q je pripojený cez prepínací kontakt l pomocného relé g a prepínač Q na zdroj ll jednofázového napätia.Funkcia zapojenia obvodu na vysušovanie teplotných komôr je...

Kompozitné vlákno na báze izotaktického polypropylénu a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258223

Dátum: 15.07.1988

Autori: Jambrich Martin, Michlík Peter, Knotek Ľubomír, Karniš Jozef

MPK: D01F 6/06, D01F 1/10

Značky: výroby, báze, izotaktického, spôsob, vlákno, polypropylénu, kompozitné

Text:

...pörov a trhlín v povrchu vlákna, je regulovateľná spôsobom výroby podľa tohto vynálezu, najmä podmienkami procesu dlženia. Zvyšujúci sa dlžiaci pomer vyvoláva zvýšenie pretiahnutia dutín v axiálnom smere vlákna, zvýšenú početnost pôrov a trhlín v povrchu vlákna. Početnost dutín vo vlákne a poróv a trhlín na jeho porvchu je možné ovplyvňovať koncentráciou pridaného vápenca do hmoty vlákna.Znižujúca sa teplota dĺženia napomáha tvorbe dutín...

Uzamykatelná zátka hrdla nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 258222

Dátum: 15.07.1988

Autor: Džupina Mikuláš

MPK: B65D 55/02, B65D 45/02

Značky: uzamykatelná, nádob, hrdla, zátka

Text:

...zušlachtujú.Výhodou práškovej ocele podľa vynálezu je, že umožňuje pohotové i nižšie legovanie drahými legúrami, ako sú nikeľ, molybdén a med, ale umožňuje aj legovanie prvkami vysokej afinity ku kyslíku v uvedených koncetracích, ako sú mangán, chróm a kremík osobitne, alebo v spojení s prvkami z predchádzajúcej skupiny, ktoré sú lacnejšie a pritom spôsobujú vyššie spevnenie.Sú možné rôzne kombinácie legujúcich prvkov v rámci uvedenej...

Prášková nízkolegovaná ocel a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258221

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 9/00

Značky: prášková, její, způsob, výroby, nízkolegovaná

Text:

...22 až 61 prídavkom tuku.zmes sa homogenizuje pri tlaku 8 až 22 MPa a naplní sa do obalov kde sa nechá koagulovať a zrieť, pri čom obaly môžu zároveň plniť aj expedičnú funkciu.Výhodou spôsobu výroby podľa vynalezu je možnost zvýšenia efektívnosti výroby syrov,ktoré môžu slúžiť na priamy konzum, alebo na výrobu iných výrobkov, najmä topených syrov,dosiahnutie vysokej výťažnosti bielkovín zo spracovaného mlieka, prakticky sa jedná o bez...

Sposob výroby syrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258220

Dátum: 15.07.1988

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 19/00

Značky: spôsob, výroby, syrov

Text:

...S prídavkom tuku.zmes sa homoqenizuje pri tlaku 8 až 22 MPa a naplní sa do obalov kde sa nechá koagulovat a zriet, pri čom obaly môžu zároveň plniť aj expedičnú funkciu.Výhodou spôsobu výroby podľa vynálezu je možnost zvýšenia efektívnosti výroby syrov,ktoré môžu slúžiť na priamy konzum, alebo na výrobu iných výrobkov, najmä topených syrov,dosiahnutie vysokej výtažnosti bielkovín zo spracovanéhc mlieka, prakticky sa jedná o bezodpadovú...

Zariadenie na filtráciu a zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258219

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kohút Štefan, Hudáč Ján

MPK: D01D 13/02

Značky: tavenín, zvlákňovanie, zariadenie, filtráciu, polymérov

Text:

...komplet obvykle pozostáva z plochého roštu, filtračnej vložky a dalšieho filtračného telesa. Posuv šachty v smere osi zariadena môže byt riešený napr. mechanicky, pneumatický alebo hydraulický. avšak musí byt schopný vyzdvihnut nasadený filtračnc-rozvodný komplet do dutiny rozvodnej vetvy a umožnit jeho fixáciu zasunutim zvlákňovaoej hubice do priechodného kanála, ktorú tlak taveniny polyméru dotlačl a utesní.Kým hubicový komplet sa...

Držiak klieštin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258218

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10

Značky: držiak, klieštin

Text:

...klieštinami ggg. Teleso lll bubnového zásobníka lłg má na sebe usporiadané držiaky łgg klieštin 339, na ktoré sa klieština ggg nasúva svojim upínacim otvorom lg z čela. Poistný prvok lgł je usporiadaný na držiaku łgg tak, aby sa po nasunutí klieštiny łâg dostal do záberu s drážkou łâg vytvorenou v upínacom otvore lg klieštiny łgg, čím vytvorí vysávacie zariadenie lgâ, ktoré umožňuje vysunutie uvoľnenej klieštiny łgg z klieštinového upínača...

Zariadenie na elektrostatické nanášanie kvapalín na povrch častíc sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258217

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kovačič Emil, Košík Martin, Reiser Vladimír, Čermák Mirko

MPK: B01F 13/10

Značky: zariadenie, kvapalín, materiálů, povrch, nanášanie, částic, elektrostatické, sypkého

Text:

...a opačne nabitý aerosol kvapaliny sa zmiešajú.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje rýchlo dosiahnut homogénne pokrytie povrchu častíc sypkého materiálu kvapalinou, pri jeho použití nedochádza k tvorbe aglomerátov a koláča ani v prípade miešania visköznych kvapalín a kohéznych práškov, nedochádza k zahrievaniu zmesi a ani k mechanickému rozrušeniu sypkého materiálu V priebehu miešania, pričom miešanienie je energeticky naročne.Pripojený výkres...

Skrinka obzvlášť pre zapalovacie jednotky zváracích zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258216

Dátum: 15.07.1988

Autori: Csányi Anton, Běčák Ján

MPK: H05K 5/00

Značky: zapalovacie, zdrojov, zváracích, skříňka, jednotky, obzvlášť

Text:

...a uľahčujú montážne práce pre ľahkú prístupnosť. Nosné stĺpy sú pomerne tuhé, čo umožňuje vyhotovenie veka, dna ako aj vnútorných častí bočných stien z tenšieho plechu, ako u v súčasnosti známej konštrukcie, čím sa docieľuje zníženia materiálovej spotreby a váhy.Na priložených obrázkoch je znázornený príklad vyhotovenia skrinky podľa vynálezu. Na obr. 1 je znázornený v čiastočnom reze nárys skrinky zo strany prednej čelnej steny. Na obr. 2 je...

Tavné na tlak citlivé lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 258215

Dátum: 15.07.1988

Autori: Petrán Václav, Giczei Ladislav, Ďurinda Ján, Šimáček Miroslav, Černý Karel

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidla, tavné, citlivé

Text:

...lepkavosti ku termoplastickému kaučuku číni 05 až 3,0, sa zabepeči jednak možnost dosiahnutia rôznych kombinácií funkčných vlastnosti tavných na tlak citlivých lepidiel podľa vynalezu, jednak ich nenáročnosť na suroviny.Tým, že pre vzájomný vztah hmotnostného pomeru Y zmäkčovadla ku termoplastickému kaučuku a hmotnostného pomeru X živice na zvýšenie lepkavosti ku termoplastickému kaučuku plati v pripade tavných na tlak citlivých lepidiel...

Poistné zariadenie nástavby na vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 258214

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bernát Leopold, Šedivý Lubomír, Griewahn Arnošt

MPK: B62D 33/04

Značky: poistné, zariadenie, vozidle, nástavby

Text:

...ll uchytenú na pryžovej membráne lg a na piestnici lg je navlečená tlačná pružina lg. Vzduchový valec li je upevnený na ráme 3 vozidlal a je napojený na vzduchový rozvod vozidla l cez ventil gl umiestnený v kabine riadiča. Na ľavom rameni Q je prevedený otvor ll, cez ktorý je vedená skrutka lg naskrutkovaná na ráme 3 vozidla l, kým pravé rameno 1 je orientované oproti spínaču lg uloženého v rámeOzuby 5 majú na hornej časti vytvorené...

Kontaktor teplotnej komory s ochranou proti tvoreniu námrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258213

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pecka Juraj, Baluch Pavol, Číž Jaroslav

MPK: G01R 1/02

Značky: námrazy, teplotnej, komory, tvoreniu, kontaktor, proti, ochranou

Text:

...kontaktora.Uvedené nevýhody odstraňuje a technický problém rieši kontaktor teplotnej komory s ochranou proti tvoreniu námrazy, ktorého podstatou je, že v strednom telese sú vytvorené otvory, nadväzujúce na dutiny vytvorené v spodnom telese.Výhodou kontaktora teplotnej komory s ochranou proti námraze podľa vynálezu je, že odstraňuje potrebu sekundárneho zdroja tepla pre zohriatie kritických častí a v druhom spôsobe ochrany odstraňuje...

Sposob urýchlenia sedimentácie kaustifikačného kalu v bielom lúhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258212

Dátum: 15.07.1988

Autori: Benko Miroslav, Stupka František, Kmeť Ľudovít

MPK: D21C 1/04

Značky: spôsob, lúhu, kaustifikačného, sedimentácie, urýchlenia, bielom

Text:

...sedimentovaných kalov pri ich dalšom spracovaní, ale hlavne nedochádza k upchávaniu sít vápenným kalom na pracích filtroch nebielenej buničiny, čo priamo zvyšuje účinnosť vyprania sodných zložiekz buničiny a zvýšený výkon pracích filtrov.znížením obsahu uhličitanu vápenatého v bielom lúhu sa podstatne zabraňuje inkrustácii vnútorných stien trubiek V odparovacích členoch na čierny lúh, ako aj inkrustácii trubiek cirkulačného luhového...

Sposob prípravy 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258211

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mravec Ján, Poór Robert, Vavrinec Ferdinand, Leška Štefan, Markusek Július, Hauskrecht Peter, Svitek Imrich

MPK: C07D 251/50

Značky: přípravy, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, spôsob

Text:

...sa aplikujú vo forme vodných roztokov pripravených z ich koncetrovaných roztokov zriadením s vodou, pričom dochádza k vyzrážaniu solí zapričíñujúcich trvdosť vody vo forme jemnej, tažkofiltrovateľnej zraženiny. Vyzrážené soli sa najčastejšie oddelujú sedimentáciou a odkalením zásobníkov, pričom dochadza k stratám časti reakčných komponentov. Po ukončení reakcie sa atrazím odfiltruje od matečného roztoku obsahujúceho ohlorid sodný. Matečný...

Zariadenie na zvlákňovanie a chladenie chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 258210

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 5/092, D01D 13/02

Značky: zvlákňovanie, zariadenie, chladenie, vláken, chemických

Text:

...ústie je vyhotovené so žlábovitým dnom, V ktorom sa zhromažâujú kondenzovateľné zložky exhalátov. Zlábovité dno môže byť opatrené výustkou s kohútom pre vypúšťanie,alebo odvod kondenzu.Odaávacie ústie je opatrené vysúvacou prepážkou, ktorej poloha je ovládateľná nastavovacou skrutkou. Vysúvanim prepážky možno približovať alebo oddiaľovąt odsávací účinok vzhľadom na vlákno, čim možno operatívne nastavit potrebné odsávanie v súčinnosti...

Modifikátory nadúvadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258209

Dátum: 15.07.1988

Autori: Truchlik Štefan, Tomis Bořivoj, Kabátová Viera, Belko Dušan, Dimun Milan, Milichovský Miloslav, Zemanová Eva, Šubert Jiří, Mikel Miroslav, Zeman Svatopluk

MPK: C08K 5/34

Značky: modifikátory, nadúvadiel

Text:

...substáncie v jej povrchovo močovinoformaldehydovými kondenzátmi aktivovanom analôgu je možné napr. pripraviť dezodoračné,resp. aktivačné činidlo, majúce v tomto smere rovnakú účinnost, ako samotný močovinoformaldehydový kondenzát, čo je äalšou prednosťou tohto vynálezu, nakolko je tak možné realizovať úsporu formaldehydu a močoviny v syntéze modifikátoru.Použitie močovinoformadehydovými kondenzátmi povrchovo aktivovaných práškových...

Modifikátory alifatických nitrózamínov a/alebo azozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258208

Dátum: 15.07.1988

Autori: Zemanová Eva, Dimun Milan, Belko Dušan, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Mikeštík Antonín, Truchlik Štefan

MPK: C08K 5/34

Značky: nitrózamínov, azozlúčenín, alifatických, modifikátory

Text:

...399,18 mg hydroxidu draselného na 1 g- farebnosť podľa Hanzenovej stupnice . . . . . . . menší ako 1Chromatograficky je stanovené ( hmot) 27,4 dimetyladipátu, 6,3 dimetylglutarátu,5,4 dimetylsukcinátu, 0,5 metylvalerátu, 0,9 metylkapronátu, 0,01 metylpropionátu,0,46 metanolu a 10,0 1,2-cyklohexándiolu takto stanovené estery predstavujú 67,25 hmot.,všetkých esterov vo frakcií a podobne stanovené alkoholy predstavujú 79,91 hmot....

Delič momentu sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 258207

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vrabec Ján, Urbánek Henrich

MPK: B60T 11/12

Značky: momentu, dělič

Text:

...2 bŕzd umožňuje ovládať druhú nepoškodenú.Na obr. 1 je znázornený priklad možného konštrukčného vyhotovenia deliča momentu ,sily podľa vynálezu. Mechanizmus je nakreslený v uvolnenom stave. Na obr. 2 je znázornená iná možnosť konštrukčného vyhotovenia deliča momentu podľa vynálezu.Vstupná objimka ł 5 pákou 3 je po oboch stranách opatrená ozubenim, ktorého činné boky 3 sú vytvorené skrutkovými plochamí na jednotlivých stranách objimky s...

Zariadenie k radeniu a blokovaniu prevodových stupňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258206

Dátum: 15.07.1988

Autor: Václavík Vladimír

MPK: F16H 5/04

Značky: prevodových, radeniu, zariadenie, blokovaniu, stupňov

Text:

...tromi radiaclmi vidlicami, pričom obr. 1 je pozdlžnym rezom zariadenia podľa vynálezuv neutrálnej polohe, obr. 2 znázorňuje zariadenie pri zaradení určitého prevodového stupňa s blokovanlm ostatných prevodových stupňov V priečnom reze, obr. 3 predstavuje rez A-A obr. 2, obr. 4 predstavuje rez B-B a obr. 5 predstavuje rez C-C obr. 2.vodiaca trubka 3 s otvormi lg vymedzujúcimi axiálny a radiálny pohyb vodiacich kolikov lg a tým súčasne i...

Sposob a zariadenie na využitie odpadov z výroby termoplastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258205

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vargová Ida, Drobný Michal, Gallovič Ján, Šimo Rudolf, Krajčírová Eva, Čuba Štefan, Ondrejmiška Koloman, Štegena Ján

MPK: D01F 13/04

Značky: termoplastov, výroby, využitie, zariadenie, odpadov, spôsob

Text:

...pridávanie v malých množstvách len málokedy ovplyvni výsledný farebný odtieň. Ku ovplyvneniu odtieňadochádza obvykle len vtedy, ak niektorý z pigmentov potrebných pre vytônovanie farebného odtieňa bol použitý v nízkej koncentrácii a jeho termostabilita je pri spracovateľekých teplotách nízka. V takom pripade sa tento pigment pridáva navyše ku spracovávanému odpadu alebo ku farbiacim prostriedkom vo vhodnej forme, napr. koncentrátu s nízkym...

Zapojenie na prúdovú stabilizáciu vo vysokonapäťovom zdroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 258204

Dátum: 15.07.1988

Autor: Pleceník Andrej

MPK: H02M 1/08, H01S 3/09

Značky: zapojenie, prúdovú, zdroji, stabilizáciu, vysokonapäťovom

Text:

...a budiaci člen sú pripojené na výstup napájacieho člena riadiacich a budiacich obvodov.Prednost zapojenia na stabilizáciu malých prúdov optoelektrickým spojovacim členom spočíva v tom, že nevznikajú výkonové straty na snimacom člene. Tým, že svetelná dióda optoelektrického spojovacieho člena je zapojená pred zatažovaci odpor, resp. pred laser,je zmenšená citlivosť na vonkajšie rušivé vplyvy. Pri malých zatažovacich prúdoch istených popísaným...

Sposob izolácie zvieracieho albumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258203

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mikula Ivan, Rosocha Ján, Bulík Jozef

MPK: A61K 37/02

Značky: izolácie, zvieracieho, spôsob, albuminu

Text:

...resp. séra jednostupňovým technologickým úkonom, pri ktorom dochádza k denaturácii všetkých plazmatíckých bielkovín mimo albumínu. Prednosť uvedeného postupu oproti doteraz použivaným je v tom, že mimo skrátenia výrobného cyklu a nižšej denaturačnej teploty sa dosahuje výťažnost cca o 30 S vyššia.Podstata izolácie zvieracieho albumínu spočíva v tom, že ku krvnej plazma, resp. séru sa pridá 0,04 M NÁ-kaprylátu a 0,04 M...

Prípravok redukujúci únik formaldehydu z aglomerovaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258202

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kellner Michal, Lipka Radislav

MPK: C08K 3/38

Značky: formaldehydu, aglomerovaných, únik, prípravok, redukujúci, materiálov

Text:

...formaldehydu pod 10 mg fd/100 g abs. suchej drevotrieskovej dosky.Postupy výroby podľa A 0 197 514, A 0 189 229, usp 3 816 376, USP 3 830 782, zssn Pat.,496 191 a BP 1 376 365 chránia výrobu pojidlá so zníženým únikom formaldehydu, resp. jeho úpravu, ale spoľahlivo dosiahnutie triedy E-1 nezabezpečujú, resp. dochádza k zhoršeniu fyzikálne-mechanických vlastnosti DTD.Podobne postupy výroby lepidla, alebo prípravy lepiacej zmesi na báze UF...

Fázový detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258201

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vikár Ivan

MPK: H03D 3/14

Značky: fázový, detektor

Text:

...účinok riešenia podľa vynálezu spočíva v jeho jednoduchosti pri zachovaní presnosti a linearity. Pre správnu činnost je potrebné spárovat tranzistory a zaručiť,aby aktívne napätia bolo vždy menšie ako porovnávacie, ktorého hodnota je väčšia ako 1 V,ale súčasne menšia ako maximálne prístupné napätie báza - emitor použitých tranzistorov. Zisk fázového detektora je priamo úmerný hodnote emitorového odporu.Príklad fázového detektora podľa...

Přídavné zařízení k lešticím strojům s horním kyvným ramenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258200

Dátum: 15.07.1988

Autori: Michal Stanislav, Vychodil Miloslav, Kleiner Vladimír

MPK: B24B 13/00

Značky: kyvným, horním, ramenem, zařízení, přídavné, strojům, lešticím

Text:

...leštioí stroje klasické konstrukce s horním kyvným ramenem. Kompletní zařízení nevyžaduje žádných zvláštních dalších pohonných jednotek, pouze kyvné rameno je upraveno pro uložení případněho vodicího kolíku orovnávacího kotouče. ostatní podstatné prvky, jako orovnávací kotouč a vodioí prstenec jsou obdobné konstrukce jako u speciálních lešticích strojů pro systém Precision 1 ap. Obráběné optické prvky na takto upraveném lešticím stroji...

Zapojení pro kmitočtovou úpravu signálu ve smyčce fázového závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258199

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bálek Rudolf, Petržílka Vladimír

MPK: H03L 7/16

Značky: úpravu, kmitočtovou, zapojení, smyčce, závěsu, fázového, signálu

Text:

...na předkládaném zapojení podle připojených výkresu, kde obr. 1 značí základní schéma a obr. 2 konkrétní uspořádání spínaného amplitudového modulátoru.zapojení pro kmitočtovou úpravu signálu ve smyčoe fázového závěsu, znázorněné na připoje ném obr. 1 sestává ze spínaného amplitudového modulátoru lg, do něhož je zaveden výstupz transpozičního krystalového osoilátoru gg a dále výstup 2 napěřově řízeného oscilátoru l. výstup ze spínanêho...

Zapojení přijímače lokalizačních povelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258198

Dátum: 15.07.1988

Autori: Jiránek Miloš, Vojta Lubomír, Petrášek Josef

MPK: H04B 14/04

Značky: zapojení, prijímače, lokalizačních, povelů

Text:

...odporu52 je přes čtvrtý předpětový odpor 325 uzemněn a připojen na druhý Vstup třetího komparátoru ggg jehož výstup je přes čtvrtý kondenzátor 95 uzemněn a připojen na vstup druhého zpoždovacího členu 23. výstup druhého zpoždovacího členu gg je připojen na první vstup pátého kompa~ rátoru § 25, jehož výstup je připojen na třetí výstupní svorku Q.Přenášený CM signál přichází do místa rozhodnutí na vstupní svorky ł, 3. První a druhou...

Zapojení pro zpracování lokalizačních povelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258197

Dátum: 15.07.1988

Autor: Petrášek Josef

MPK: H04B 14/04

Značky: povelů, lokalizačních, zpracování, zapojení

Text:

...jako taktovací signál pro připojenéobvody. Příjem prvního povelu se projeví na druhém výstupu g změnou původní logické úrovně H na úroveň L. Příjem druhého povelu se projeví rovněž na druhém výstupu g změnou původní logické úrovně H na úroveň L a současně na třetím výstupu 5 změnou původní logické úrovně H na úroveň L.Při přijetí prvního povelu se úroveň L objeví na nulovacích vstupech prvního a druhého čítače gł, gg a umožní jejich...