Archív za 1988 rok

Strana 51

Samočinný ukladač prokladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246378

Dátum: 01.08.1988

Autor: Dráberová Eduarda

MPK: B66C 17/06

Značky: prokladů, ukládač, samočinný

Text:

...poloze pro uložení prokladu.Doplněním traverzy moetového jeřábu, vybavené samočinnými vyvěěovači vázacích prostředků, o samočinné ukledače prokladů dochází ke snížení pracnoeti o 40 úplným vyloučením fyzické práce vazačů při manipulační operací a tím ke snížení nebezpečí úrazů těchto pracovníků.. Na přiloženém výkreeu je na obr. 1 znázorněn samočinný ukladač Qmokladů na jeřábové traverze v plnicí poloze, na obr. 2 je znázorněn bokorye...

Způsob úpravy kapalných vzorků pro analýzu metodou rentgenové spektroskopie s iontovým buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 246377

Dátum: 01.08.1988

Autori: Repáš Milan Elen Korešpondent Sav A Esav, Slavík František, Krutílek Alois

MPK: G01N 23/00

Značky: způsob, analýzu, spektroskopie, úpravy, buzením, iontovým, kapalných, metodou, vzorků, rentgenově

Text:

...vzorků, včetně archivace, při maximálním přiblížení citlivosti metody rentgenové spektroskopie s iontovým buzením. Analýzu lze provádět24 s 377 v atmosféře, případně - po vysušení - i ve úákuu Dosud praktiku vaná mineralizace vzorků zcela odpadá.Polymerní sorbenty použitelné pro účel vynálezu mohou být různé. Vhodné jsou například polymery a kopolymery 2-hydroxyethylmethakrylátu (HEMA), zesítěné méně než 1 procentem sířovadla, například...

Zařízení pro vytváření návinu na prstencových textilních , zejména skacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 246376

Dátum: 01.08.1988

Autori: Rotrekl Miroslav, Sedláeek Rudolf, Sandtnerová Rozália

MPK: D01H 1/36

Značky: vytváření, návinů, prstencových, skacích, strojích, textilních, zejména, zařízení

Text:

...12, jejíž konec je spojen s pomocným táhlem lg. S koncem pomocného táhla lg je spojene Výkyvné páka 11, uložené na vloženém hřídeli lg, na němž je zároveň uložena pohybové páka 12 s obľou drážkou. V oblě drážce páky 12 jsou zasunuta kuličkovć ložiska matice gg pohybového šroubu gl. Ve spodním třmenu pohybové páky 12 je upevněna převodovka s druhým krokovacím motorem gg, sloužícím k ovládání druhého pohybového šroubu gl. S maticí gg druhého...

Elektrolyt pro katodické vylučování ternárních slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246375

Dátum: 01.08.1988

Autori: Aschermann Jindoich, Jarý Jioa, Nedbal Jindoich

MPK: C25D 3/56

Značky: katodické, vylučování, ternárních, elektrolyt, slitin

Text:

...30 až 1 a poměru aniontů NHŽSO 3(C 7 H 406 S)2- 10 až l (molárni poměr). dále obsahující sloučeniny fosforu, t.j. fosfornany, například nikelnatý a/nebo kyselinu fosforitou, nebo její soli a/nebo kyselinu fostorečnou, nebo její soli v koncentraci od 0,001 do 0,2 M. Podle dalšího význaku vyná1 ezu~obsahuje elektrolyt hąlogeníd. například bronid nikolnatý v konoentraci od 0,01 do 0,2 M. Elektrolyt může s výhodou obsahovat ionogenní e/nebo...

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246374

Dátum: 01.08.1988

Autori: Kostkan Jan, Markvart Václav, Diaeik Ivan, Maternová Miluše, Rzyman Tadeáš, Iureová O1ga, Hurt Vratislav, Lauko Ferdinand, Grone Frederik, Pirnik Dušan

MPK: D01H 1/12, D01H 1/135

Značky: koncem, otevřeným, zařízení, frikční, předení

Text:

...v jehož vělcové dutině je otočně uložen vnitřní válec. Pouzdro obklopuje vnitřní válec, 246 374až na podélný pruh jeho frikčního povrchu, situovaný v oblasti největšího přiaazení vnitřního válce k vnějšímu válcioPro dosažení žádoucí účinnosti odsávání a úspornosti vzduchového režimu je nutné zajistit konstrukčně nárcčnými těsnicími prostředky optimální oddělení prostoru pouzdra, do něhožvústí dopravní kanál a podélný pruh frikčního povrchu...

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246373

Dátum: 01.08.1988

Autori: Gröne Rudolf, Martásek Enoch, Straka Jaroslav, Rybárová Nadižda, Trachta Karel, Schätz Miroslav, Maloušek Antonan, Michal Jan, Málek Karel

MPK: D01H 1/12, D01H 1/135

Značky: koncem, zařízení, předení, otevřeným, frikční

Text:

...do prvé roviny, obr. 4 detail průmětu podélné osy dopravní části dopravního kanálu do druhé roviny, obr. 5 příčný průřez dopravní části dopravního kanálu vzhledem k prvé rovíně a obr. 6 variantu mezní polohy podélné osy symetrie příčného průřezu dopravní částí dopravního kanálu vzhledem k prvé rovině.Spřádací jednotka znázorněná na obr. 1 zahrnuje ojednocovací ústrojí l, skrucovací ústrojí g a odtahové ústrojí 3. Ojednocovací ústrojí l,...

Zařízení pro snadnou výměnu výkonové elektronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246372

Dátum: 01.08.1988

Autor: Kindl Jaroslav

MPK: H01R 13/53

Značky: zařízení, výkonové, snadnou, výměnu, elektronky

Text:

...Hlavice g je pevně spojene na svých bocích se dvěma plochými držáky 3, které jsou v dolní části opatřeny svislými drážkami 11. Svislé drážky 11 jsou suvně nesezeny na prvních čepech 3, které jsou upevněny.na obou stranách skříně 1. Na těchto stranách skříně 1 jsou poněkudníže a od prvních čepů 5 v určité vzdálenosti umístčny třetí čepy Ž opět pevně spojené se skříní 1. Na třetích čepech 5 jsou otočnč uloženy zdvihací páky Q, které...

Odvaděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246371

Dátum: 01.08.1988

Autori: Pospašil Petr, Stránský Zdenik, Ustrnul Jaromar

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátu, odváděč

Text:

...lg, na které navazuje osa lg. Těleso lil výstupní komory li je opatřeno přírubou lg, do níž jsou zasazeny dva krajní čepy gg. Na osu lg je otočně nasazeno pouzdro 1, které je pevuě spojene ramenem lg s plovákem § a pákou ll s protizávažím Q. Pouzdro 1 je zajištěno na ose lg, například matioemi gž s podložkou gg. Uvnitř pouzdra 1 je vytvořena vstupní komora lg spojená s vnitřním prostorem pláště l odběrnou trubkou 5. Na povrchu pouzdra 1...

Způsob jednostupňové výroby vinylických polymerů a reaktor k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246370

Dátum: 01.08.1988

Autori: Triebušnak Milan, Zlatoš Anton, Hradil Jaroslav

MPK: C08F 2/02, C08F 14/06

Značky: způsobu, jednostupňově, polymerů, výroby, způsob, provádění, vinylických, reaktor

Text:

...pràškovitý produkt. Intenzívní turbulencí v celém objemu reakční směsi i při malých otáčkach se dosáhne dokonalého rozmíchání katalyzátorą,a tín vzniku velkého množství íniciačních center. Požadovaná honogeníta chemických a fyzikálních podmínek se udržuje v celém reakčnín prostoru. Současně se potlačuje nalepování částíc polyneru na vnitřní stěnl reaktoru a snižuje se usazovâni na níchadlech a stěracích lopatkách. Stěrací lopatky...

Řezačka stavební keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246369

Dátum: 01.08.1988

Autor: Kamarýt Milan

MPK: B28B 11/14

Značky: stavební, řezačka, keramiky

Text:

...břitem je na rámu upraven tlumič.Řezačka stavební keramiky podle vynálezu je jednoduchá s malou hmotností a snadnou manipulací. Plně vyhovuje pro řezání veškerých keramických stavebnioh materiálů opatřených glazurou,je nenáročná na spotřebu fyzicky namáhavé práce a zajištuje do~ konalou čistotu, přesnost a kvalitu řezů.Příklad provedení řezačky podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese.Navrhovaná řezačka stavební keramiky...

Stroj na vrapování implantabilních textilií, zejména pletených cévních protéz

Načítavanie...

Číslo patentu: 246368

Dátum: 01.08.1988

Autori: Rehuš Ján, Eunek Richard, Biel Jioí, Kooaoak Jaroslav

MPK: D06J 1/04

Značky: cévních, zejména, protéz, pletených, textilií, vrapování, stroj, implantabilních

Text:

...je Vytvořeno ze dvou vodorovné vedle sebe uložených vodicích tyčí tvaru T. a to rovnoběžně s tvarovecí tyčí. Při tvarování polotovaru, to jest při navíjení nitě na polotovan je tvarovací tyč pevně upnuta mezi hrotem a pouzdrem a neotáčí ee. V ovíjecíl hlavě je otočné zabudován dutý hřídel. k jehož-obvodu je uchycenpřívodní systém nití s nejméně dvěma cívkami pro niřový materiál a vodícimi, jakož i napinaci prvky, například vodícími očky a...

Integrátor pro lineární a kruhový interpolátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 246367

Dátum: 01.08.1988

Autor: Šebela Bedoich

MPK: G05B 19/403

Značky: integrátor, interpolátor, lineární, kruhový

Text:

...při zachování kon stantní tečné rychlostí a obvodové jednoduchosti.Na příloženém výkrese je znázorněno blokové schema zapojení íntegrátoru dle vynálezu.Blok 1 okamžité rychlosti je obousněrný čítač s paralelnín vstupem a výstupem a s indikací nulového obsahu. Blok Š aktualízace okamžité rychlosti je tvořen sítí logických prvků, vytvářejících kombinační a sekvenční funkce. Blok á paralelní sčítačky obsahuje paralelní sčítačku se...

Filtrační prvek pro přípravu sterilního vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246366

Dátum: 01.08.1988

Autori: Dobeš Vladislav, Cejnek Milan, Skupin Lumír

MPK: B01D 39/06

Značky: filtrační, sterilního, prvek, vzduchu, přípravu

Text:

...průměr 0,1 až 2,0 mm a mohou být vzájemné vzdálena0,3 až 3,0 mm. Netkaná textílie může být složená z vláken seschopností elektrizovat se opačně než vlákna tvořící hloubkovou filtrační vrstvu, jako například vláken polyesterových nebo polypropylenových.5 . W 246 366 Filtrační prvek podle Vynálezu má dobré mechanické vlastnosti potřebné z hlediska manipulace a namáhání při filtraci. Velikost a rozmístění pojících bodů mezi jednotlivými...

Zapojení kmitočtového demodulátoru se sníženou prahovou úrovní

Načítavanie...

Číslo patentu: 246365

Dátum: 01.08.1988

Autori: Návrat Emil, Popiolek Stanislav, Rupeldt Ivan

MPK: H03D 3/00

Značky: úrovní, sníženou, prahovou, demodulátoru, zapojení, kmitočtového

Text:

...oscilací ve sledujícím osciletoru je měkke, nedochází k prudkému narůstání úrovně výstupního šumu při híubokém poklesu vstupní úrovně signálu.Funkční schéma zapojení kmitočtového demodulátoru se sníženou prahovou úrovní je na obrázku. Celé zapojení se skládá ze dvou základních známých funkcnich bloků- sledujícího osciíatoru druhe varianty (s vysokofrekvenční zpětnou vazbou)1 ,- soustavy automatické fázové synchronizace g .Soustavs...

Odstředivka pro filtrační prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246364

Dátum: 01.08.1988

Autori: Maia Zdenik, Kuderavý Vladimar

MPK: B01D 41/04, B04B 5/12

Značky: filtrační, odstředivka, prvky

Text:

...nebo více dílů, jsou díly shodné - přezky se navzájom vyvažují. Odstředivka může být provedena ve vodorovné poloze, odtok prací nebo proplachovací kapaliny bude pak vytvořen na vnějším plášti odetředivky.Hlavní výhody uspořádání odatředivky epočívají v možnosti dokonale zbavit dlouhé filtrační prvky tvaru dutého válce nejen zbytků pracích a proplachovacích prostředků, ale i zbytků od vloučených nečiatot. Tímto dochází k výraznému zvýšení...

Způsob strojního dojení zvířat a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246363

Dátum: 01.08.1988

Autor: Trojan Miroslav Ing

MPK: A01J 7/00

Značky: zvířat, strojního, tohoto, provádění, zařízení, dojení, způsobu, způsob

Text:

...na obr, 1.Na dojnici l je upevněn snímač srdeční činnosti 3, spoje 3, jehož výstupný výstupem gł se vstupom gg zesilovače signálu gi je napojen na vstup gg vyhodnocovací jednotky 5, opatřené vstupem gâ a výstupom iz. Vstup já je napojen na výstup gg zdroje elektrického napětí §. Výstup gz je propojan sa vstupem Z 3 elektromagnetického pulzátoru 7, který má vstup Z 3 a výstupZ§. Vstup Zg má napojeni na výstup gz zdroje podtlaku g, který je...

Teplosměnná konstrukční jednotka pro elektronické zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246361

Dátum: 01.08.1988

Autori: Jandl Ivan, Jareš František, Langmajer Miroslav, Šilhavý Lexa, Rytao Zdenik

MPK: H05K 7/20

Značky: konstrukční, zařízení, elektronické, teplosměnná, jednotka

Text:

...nosné konstrukce s vysokou teplosměnnou účinnosti, umožňující optimální funkční i konstrukční rozmístění elektronických součástek ve vymezeném prostoru s vysokým výkonovým ukazatelen bez dalších nároku na doplňující chlazení vnitřního prostoru konstrukční jednotky. Nosné části jednotky podle vynálezu představují teplosněnné prvky, na které jsou přes tepelně vodivé příchytky napojeny elektrické a elektronické prvky s tepelnou ztrátou, která je...

Zapojení číslicových obvodů obousměrného opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 246360

Dátum: 01.08.1988

Autori: Bucek Josef, Havlaeek Rudolf

MPK: H03K 5/00

Značky: zapojení, obousměrného, opakovače, číslicových, obvodů

Text:

...vstupy třetího hradls 51. Výstup § třetího hradla 3 je pŕipojen na spojené vstupy čtvrtého hradla gg, jehož výstup g je připojen na vstup prvního obvodu ggłpro indiksci taktu prvního jednosměrného opakovače. Výstup lg tohotoíobvodu ga je přípojen na spojené nastsvovací vstupy § prvního e druhého klopného obvodu gł, gg. Spojené hodinové vstupy g obou klopných obvodu gł, gg jsou přípojeny na výstup 2 čtvrtého hradla gga pracovní vstupy Q...

Fasáda pro řízené využití slunečního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 246359

Dátum: 01.08.1988

Autori: Boeek Otakar, Pokorný Rudolf

MPK: F24J 2/42, F24J 2/14

Značky: tepla, fasáda, řízené, slunečního, využití

Text:

...efekt. Absorbční vrstva je nanesena na izolační des 248 359ce, která se vzduchovým meziprostorem a vnitřní stěnou tvoří vlastně plášť budovy. Vnitřní prostor budovy je s absorbčním prostorem spojen nahoře a dole průduchy pro proudění teplého vzduchu. Nevýhodou řešení je opět netradiční tvarování fasády,což vede ke zvýšení nákladů. Nevýhodou je zde opět znečiščování vnitřku kolektorů a chybějící akumulace tepla. Navíc oba předchozí...

Zapojení obvodu pro víceúrovňové snímání a ochranu informace z klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 246358

Dátum: 01.08.1988

Autori: Šafáo Karel, Janík Jaroslav

MPK: G06F 3/023

Značky: víceúrovňové, snímání, ochranu, informace, obvodů, zapojení, klávesnice

Text:

...členů §, Q jsou spojený jednak s výetupem 52 vstupní brá3 246 358 ny Ž s přerušovscím požadavkem, jednak se vstupem E 1 počítsče E, dále výstup 5 součinového členu § strobovacího signálu je spojen se vstupem žł vstupní brány 2 s přerušovacím požadavkem a výstup 91 součinového členu Q chybověho hlášení je spojen s nastavovacím vstupem gł klopného obvodu § chybového hlášení,jehož druhý nulovací vstup gg je spojen s výstupem Qł výstupní...

Stojatá válcová nádoba s odlehčenou výstelkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246357

Dátum: 01.08.1988

Autor: Tesao Stanislav

MPK: B65D 85/84, B65D 88/74

Značky: odlehčenou, nádoba, válcová, výstelkou, stojatá

Text:

...hy i 3 246 357 drostatického tlaku média je prostřednictvím inertní kapaliny přenášeno přímo do nosného pláště a výstelková část zůstává bud zcela nezatížena, nebo zachycuje pouze silové účinky od rozdílu hydrostatických tlaků v případě nestejných specifických hmotnos tí skladované a inertní kapaliny.Příkladná provedení nádoby podle vynálezu je znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je naznačeno řeěenízy s plovoucí...

Přídavná teplosměnná plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 246356

Dátum: 01.08.1988

Autor: Bažata Václav

MPK: F28F 1/30

Značky: teplosměnná, plocha, přídavná

Text:

...rací ploškou.Tímto řešením se dosáhne snížení pracnosti při výrobě přídavných teplosměnných ploch, poněvadž oproti stávajícím řešením se značné sníží jejich počet při stejném tepelném výkonu výměníku tepla. Dále takto řešená přídavná teplosměnná plocha umožňuje jednoduchou montáž, kterou je možno mechanizovat, čímž dojde ke znečnému snížení pracnosti montáže a k odstranění namáhavé práce při montáži. Kromě úspor pracnosti dochází i ke zvýšení...

Zapojení programovatelného generátoru nelineární časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246355

Dátum: 01.08.1988

Autor: Krejsa Otakar

MPK: H03B 19/00

Značky: nelineární, časově, zapojení, programovatelného, základný, generátoru

Text:

...logiky.âl vpřed - zpět čítače převodníku Ě, na druhý vstup logiky 31 vpřed - zpět čítače převodniku Ě je připojen druhý výstup paměti frekvençí lg typu ROM. Třetí výstup paměti frek 246 355vencí 1 ä typu ROM je přípojen na nastavovací vstupy bínárního čítače E 3 čítače převodníku 3. Sběrnícový výstup bínárního čítače 33 je přípojen na vstup dígítálně analogového převodníku Š,jehož analogovým výstupem je nelíneární časová základna.Podle obr. 2,...

Visutá panelová střešní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 246354

Dátum: 01.08.1988

Autori: Sobkoveak František, Freiburg Jan

MPK: E04D 7/14

Značky: panelová, střešní, konstrukce, visutá

Text:

...zavěěených střech.vynález je dále blíže popsán na několika příkladech provedení podle připojexxýah výkresů, na, nichž obr. l značí půdo 3216 854 rysný pohled na část lomené střešní konstrukce, obr. 2 svislý řez částí střešní konstrukce, vedený rovinou A-K z obr. 1,obr. 3 svislý řez částí visuté střešní konstrukce, tvořené shodnými panely s výstupky, obr. 4 půdorysný pohled na část střešní konstrukce s výstupky, obr. 5 detail styku psnelů s...

Ochranná vrstva uhlíkových materiálů, zejména grafitových elektrod a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246353

Dátum: 01.08.1988

Autori: Severa Jan, Knajfl Josef, Kepl Jioí, Hell Jioí

MPK: H05B 3/03

Značky: ochranná, její, uhlíkových, výroby, grafitových, materiálů, vrstva, zejména, způsob, elektrod

Text:

...pri 20 °c až o,3.10 °V výhodné 0,3 až 1,5 mm. Měrná hmotnost ochranné vrstvy činí1900 až 2300 kg/m 3. Měrný odpor ochranné vrstvy po 1. vyhřàtí na 400 °c a ochlazeni na zo °c klesá o 16 až 15 z. Při aaLš 1 m ohřàtí na 400 °C a ochlazení se již neměni.Ochranná vrstva podle vynàlezu se vyrábitak, že se do plemene plazmového hořàku,s výhodou hořáku s vodní stabilizacą přivàdi hliník 0 granulpmetrii 0,09 až 0,180 mm a křemík o granulometrii...

Zapojení tvarovacího obvodu fototranzistoru vodicí stopy děrně pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246352

Dátum: 01.08.1988

Autor: Haumer Jaroslav

MPK: G06K 7/14

Značky: tvarovacího, stopy, vodiči, děrné, pásky, fototranzistoru, zapojení, obvodů

Text:

...23 typu NPN je spojene s kolektorem fototranzistoru E 1 a přes první odpor El s první kladnou napájecí svorkou gł. Emitor fototranzistoru El je spojen s druhou nulovou napájecí svorkou §g. Kolektor prvního tranzistoru El typu NPN je spojen s první kladnou napájecí svorkou §ł, zatímco je ho emitor je spojen s druhým odporom gg. třetím odporom gg a čtvrtýmodporom B 5 zapojených do série. čtvrtý odpor 31 je spojen s druhou nuloveu...

Zariadenie pre vyváženie zotrvačných hmot u klukového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258250

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vargovčík Ladislav

MPK: B30B 1/26, B30B 15/28

Značky: kľukového, zariadenie, zotrvačných, vyváženie

Text:

...navrhovaného riešenia vyváženie zotrvačných hmôt u klukových lisov pomocou protišmýkadla poháňaného cez ojnicu od vyvažovacej kľuky na kľukovom hriadeli lisu pootočenej voči hlavným kľukám o 180 ° je, že cez ojnicu sú pohúňané nielen posuvné ale aj otočne kmitajüce protizávažia. Tento mechanizmus umožňuje znížiť zotrvačné krútince momenty v pohone lisu. Ďalšou výhodou tohto riešenia je, že hmota protizávažia se nepripočitava k brzdeným...

Sposob likvidácie koncentrovaných vodných roztokov obsahujúcich chloridy železa a medi

Načítavanie...

Číslo patentu: 258249

Dátum: 15.07.1988

Autor: Trebichovský Ctibor

MPK: C02F 1/62

Značky: železa, roztokov, chloridy, koncentrovaných, likvidácie, spôsob, obsahujúcich, vodných

Text:

...roztokov obsahujúcich chloridy železa a medi podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že sa koncentrovaný vodný roztok obsahujúci chloridy železa a medi prevedie na kašovitú až tuhú látku pôsobením 2 až 15 hmotnostných kovového hliníka a jeho zliatín.Spôsob likvidácie koncentrovaných vodných roztokov podľa vynálezu sa docieli toho,že sa dá vykonávať bez nároku na kvalifikáciu a potreby zvláštneho zariadenia. Látka získaná likvidáciou...

Zariadenie na zatváranie vkladacieho otvoru nádrže automatických práčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 258248

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ďurčo Igor, Roško Jozef, Koščo Emil, Bolha František, Kostura Michal

MPK: D06F 37/10

Značky: zariadenie, otvorů, zatváranie, vkladacieho, automatických, práčok, nádrže

Text:

...pri otvorení zariadenia na zatváranie vkladacíeho otvoru nádrže. Ďalšou výhodou je, že pri otvorení zariadenia na zatváranie vkladacieho otvoru nádrže zvislý výstupok nosného plastového rámu je opretý o osadenie závesua zabraňuje jeho mechanickému namáhaniu najmä v mieste čapu.Na pripojených výkresoch je znázornený priklad prevedenia zariadenia na zatváranie vkladacieho otvoru nádrže automatickej práčky.obr. 1 znázorňuje celkový pohlad na...

Zariadenie na kontrolu svorníkov ultrazvukem a vírivými prúdmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 258247

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hromek Jaroslav, Kašpar Peter

MPK: G01B 17/04, G01N 29/04

Značky: vírivými, prúdmi, svorníkov, kontrolu, ultrazvukem, zariadenie

Text:

...§ a 2 na obe strany výstrednikom ll o výšku jeho zdvihu. V nosnej doske 3 je otočne uchytený hnací lievik l, širšou častou proti prichytnému kužeľu 3, ktorý je otočne uchytený V nosnej doske 3, špicom proti hnaciemu lieviku l. Hnací lievik l i prichytný kužel g sú umiestnené na jednej osi. Ďalej je zariadenie tvorené dvoma sondami virivých prúdov lg, ktoré sú umiestnené v závitových segmenťoch lg, pevne uchytených o,vyklápacie ramená lg,...

Manipulačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258246

Dátum: 15.07.1988

Autori: Štefánik František, Hrotko Ladislav, Koštan Milan, Chudý Dušan, Koštan Viliam

MPK: A01D 84/00

Značky: zariadenie, manipulačné

Text:

...drapáka sypkých hmôt je pomocou konzol pripevnený aspoň jeden ventilátor, ktorého výstupné potrubie ústí do vnútorného priestoru drapáka sypkých hmôt a jeho nasávacia hubica je ukončená v mieste spodnej hrany drapáka sypkých hmôt. Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že manipulačné zariadenie nepoškodzuje rovinné podlahové alebo roštové plochy, odstraňuje ručnú manipuláciu pri čisteni rovinných podlahových alebo roštových plôch, zvyšuje...

Zariadenie na filtráciu a zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258245

Dátum: 15.07.1988

Autori: Javorek Miroslav, Hudáč Ján, Babjak Ján, Kohút Štefan

MPK: D01D 13/02

Značky: tavenín, zariadenie, filtráciu, polymérov, zvlákňovanie

Text:

...vo forme statického zmešovača daný tlakom spracovavanej substancia a jeho poklesom o 2-až S MPa po prechode atatickým zmenšovačom.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornený prierez zariadením na filtráciu a zvlákňovanie tąvenín polymérov a na obr. 2 je bokorys toho istého zariadenia, ale bez zasunutého hubicového kompletu.Podľa obr. 1 do dutiny łłg telesa rozvodnej vetvy jgg je vložené tesniace teleso voforme statického zmešovača 399. V...

Merací prístroj na kontrolu súmerností osí otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258244

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kubištík Vladimír

MPK: G01B 5/14

Značky: súmerností, otvorov, merací, kontrolu, prístroj

Text:

...lg etalonovej dosky 2, ktorá je zaistené voči pootočeniu v druhom stojans g fixačným čapom gł. otočné uloženie nosného čapu lg v otvore prvého stojanu 1 je realizované prostredníctvom guličiek li držaných v klietke lg. Na spodnú časť nosného čapu lg dosadá ekcenter lg, ktorý je naklínovaný na ovládacom čape lg. ovládací čap lg je zvonka opatrený pákoułZ.Etalonová doska 2 je zo spodu opatrena západkou lg, ktorá volne zapadá do polohovacej...

Rotačný prevádzač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258243

Dátum: 15.07.1988

Autor: Brindziar František

MPK: F16K 11/12

Značky: prevádzač, rotačný

Text:

...teleso sa rotačne pohybuje medzi vnútorným púzdrom a medzikruhovým telesom. Vnútorné teleso je mechanicky zabezpečené prirubou, ktorá je pripevnená ku vnútornému púzdru najmenej jednou skrutkou. V telesách sú vytvorené priestory pre vedenie pracovného média a jeho pretransformovanie z pohyblivej časti na nepohyblivú.Výhodou rotačného prevádzača podľa vynálezu je konštrukčné kompaktnost, priestorovo,tj. na priemer a dlžku zaberá optimálne...

Sposob čistenia súčiastok za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 258242

Dátum: 15.07.1988

Autori: Baxa Jozef, Paulovič Milan, Dudešek Jozef

MPK: B08B 3/12

Značky: spôsob, čistenia, súčiastok, studena

Text:

...nízkeho medzipovrchového napätia odstráni prilipnuté vrstvy z povrchu súčiastok a ich očistenie je ľepšie ako pri čisteni starým spôsobom. Pri novom spôsobe čistenia je zaistená trvalá koncentrácia tenzidov potrebná na následné čistenie vodou. Pri novom spôsobe čistenia je zaistená trvalá koncentrácia tenzidov potrebná na následné čistenie vodou.Uvolnený konzervačný prostriedok plávajúci na hladine čistiacej vody sa odvádza do zbernej...

Zapojenie rýchlostne závislého ovládača zberačov elektrického rušňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 258241

Dátum: 15.07.1988

Autori: Papík Ján, Gáborík Anton, Sloviak Ján

MPK: B60L 1/08

Značky: zapojenie, rýchlostne, elektrického, ovládača, rušňa, zberačov, závislého

Text:

...elektrických rušňovpodľa tohoto vynálezu spočívajú V tom, že zabezpečuje spoľahlivú automatickú ochranu pred nehodovou udalosťou, tj. pred poškodením trakčného vedenia a poškodením zberačov elektrického rušňa z titulu vylúčenie subjektu rušňovodiča z regulačnej slučky, ktorú tvorí rýchlcmeter,riadiaci spínač zberačov a elektromagnetický ventil zberačov, hlavne pri pohýñaní elektrického rušňa.Na pripcjenom výkrese je znázornený príklad...

Upínacie zariadenie plochého pera prenášajúceho silové impulzy riadiace rozdelovač hydraulického zdviháku náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 258240

Dátum: 15.07.1988

Autori: Peszko Romuald, Okrasa Marian

MPK: A01B 65/00

Značky: prenášajúceho, upínacie, hydraulického, impulzy, rozdělovač, silové, zdviháku, riadiace, plochého, náradia, zariadenie

Text:

...uložený v dolneja hornej vložke, ktoré sú osadené v skrini guľového klbu. Skriňa gulového klbu je prípevnená do roviny skrine zadného mostu pod uhlom 30 ° pomocou skrutiek. Hornú vložku tvori skrutka, ktorá má v hornej časti drážku tvoriacu manžetu, ktorá po regulácii upevnenia plochého pera sa odklopi do priehlbiny v skrini guľového klbu.Zariadenie podľa vynálezu zabezpečuje technologičnosť, nízku pracnosť pri výrobe a dobrú...

Zasúvacia nožička z plastov do podložky palety prostej

Načítavanie...

Číslo patentu: 258239

Dátum: 15.07.1988

Autor: Beličák Emil

MPK: B65D 19/38

Značky: prostej, zasúvacia, nožička, podložky, plastov, palety

Text:

...a podložky, pri poškodení nožičky jednoduchá výmena, na zasúvacie nožičky nie je potrebne zložité strojné zariadenie,palety prostě je možné zhotoviť na miastaoh expedície výrobkov, na nožičky nepôsobí agresívne prostredie, nadstavba pri preprave tvorí zároveň fixačný prvok posunutiu uložených výrobkov na palete, využíva sa odpadov pri spracovaní plastov.Na pripojenom výkrese obr. l je zostava nožičky v náryse, na obr. 2 nožička v...

Strojček na zalisovanie kruhového prstenca kuželovej nožičky z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258238

Dátum: 15.07.1988

Autor: Beličák Emil

MPK: B65D 19/38

Značky: plastov, nožičky, kuželovej, prstenca, zalisovanie, kruhového, strojček

Text:

...je po ich obvode umiestnený ohrev, pričom V hornej časti je vičko spojené prevodom s ohrevom sú spojené ramenami s pohyblivou častou vsunutou do Víčka.Hlavné výhody, ktorých sa docieli pri výrobe paliet je zalisovanie kruhového prstenca na podložku o rôznej hrúbke zslisovanie kužeľových nožičiek v počte 5, 7, 9 naraz, minimálna výška stohovaných paliet prostých.Na pripojenom výkrese je nakreslený strojček v reze.Strojček na zalisovanie...

Zapojenie pre automatické testovanie akumulátorov v záložných zdrojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 258237

Dátum: 15.07.1988

Autori: Gastner Eduard, Lulek Milan, Potoček Ivan, Páleník Lubomír

MPK: H01M 10/48

Značky: akumulátorov, zapojenie, zdrojoch, testovanie, záložných, automatické

Text:

...častí a na obr. 2 podrobné zapojenie prvkov riadiacovýkonovej časti s komparátorom s ich pripojením na zadávacovyhodnocovacíu časť a napájanú časť.Na výstup zadávacovyhodnocovacej časti 1 je pripojená riadiacovýkonová časť i a napájená čase 3. na ktorú sú tiež pripojené akumulátory Q, a cez komparátor 3 je riadiacovýkonová časť zpätne pripojená na zadavacovyhodnovaciu čast 1. Výstup ii zadávacovyhodnocovacej časti 1 je pripojený cez...