Archív za 1988 rok

Strana 50

Montovatelná dveřní zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 247220

Dátum: 01.08.1988

Autori: Hotik František, Pendl Jioí, Skala Jioí

MPK: E06B 1/14

Značky: dveřní, montovatelná, zárubeň

Text:

...hlavou je uložen svýn čtyřhranes v odpovídající čtyřhrannen otvoru vnější čelní stěny zârubňoveho profilu a uzavřent notice je svýn telesen otočné uložene v otvoru vnitř ní čelní stěny zàrubňoveho profilu, přičeež přesahuje svou non túžní hlavou nad tuto stenu.výhoda nontovstelně dveřní zàrubnč podle vynelezu spočívú v jednoduchosti eontůže, kterou umožňuje způsob provedení šroubu e natíceli ve zvýšené bezpečnosti, kdy jeznenožnłno...

Zapojení pro dvoustupňovou regulaci hydrogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247219

Dátum: 01.08.1988

Autor: Mišoo Karel

MPK: F15B 13/042

Značky: dvoustupňovou, zapojení, hydrogenerátoru, regulaci

Text:

...247 219 Regulační hydrogenerátor h je řízen regulátoram s regulací na nulový zdvih lg. Regulátor ,2 ná pracovní polohu lg, vo ktoré regulační hydrogenerátor h dodává plně množství provozní kapaliny při nízkěm, nebo vysokén tlaku s pracovní polohu Li, ve které regulační generátor h je přestaven na nulový zdvih a dodává min. množství provozní kapaliny pro potřebu regulačního obvodu. na výstup regulačního hydrogenerátoru L 1 je napojen vstup...

Zapojení pro časování řídicích signálů mikropočítače v režimu sdílení sběrnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247218

Dátum: 01.08.1988

Autor: Svoboda Josef

MPK: G06F 13/42

Značky: režimu, časování, zapojení, řídících, sdílení, sběrnic, signálu, mikropočítače

Text:

...vynálezu zamezuje vniku hazardních stavů při3 . 247 21 a přepínání sdílených sběrnic mezi mikroprocesorem a řadičem zobrazování. Tím je možný návrh levných mikroprocesorových systémů s minimálním počtem součástek, avšak bez kompromisních řešení v časování při dodržaní všech katalogových údajů jednotlivých součástek, což je významné zejména pro sériovou výrobu, nebot jsou tak vyřešeny otázky povolených rozptylůVynález je blíže vysvětlen za...

Přístrojová skříň, zejména pro statické měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247217

Dátum: 01.08.1988

Autori: Sovadina Josef, Toman Otakar, Bilovský Jan, Štepita Matej

MPK: H05K 5/00

Značky: měniče, skříň, kmitočtu, statické, zejména, přístrojová

Text:

...v horní části přístrojové skříně 1. Je výhodné opatřit nasávací otvor Q mechanickým filtrom s filtrační rohoží a dále jej opatřit dvířkami li. umožňujícími výměnu a kontrolu mechanického filtru.Je rovněž výhodné umístit v zadní stěně 1 skříňky § chladiče výkonových prvků, uspořádaných ve skříňce §. Tím dochází k jejich intenzívnímu ochlazování vzdušinou, kteróu proudí ve zúženém kanála § vyšší rychlostí než v ostatních částech...

Pružné upevnění kolejnice ve žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247216

Dátum: 01.08.1988

Autori: Valcha Petr, Kaláb Jioí

MPK: E01B 9/68, E01B 9/62

Značky: kolejnice, upevnění, pružné, žlabu

Text:

...upravuje rozchod koleje. Výškové poloha kolejnicových pásů se v tomto upevnění upravuje tak,že po uvolnění klínů se kolejnice s pružnou vložkou vyzvedne do požadované výšky vůči dnu žlabu a vak, ležicí pod pružnou vložkou, se naplní rychletuhnoucí hmotou a potom se klíny opět zatlačí do vybraní V pružné V 10 ŽC 6 oHlavními výhodami pružného upevnění kolejnic v žlabu podle tohoto vynálezu jsou jednoduchá montáž koleje,možnost nastavení hodnoty...

Zařízení pro praní a oplachování textilií v šířce

Načítavanie...

Číslo patentu: 247215

Dátum: 01.08.1988

Autor: Martinec Alexandr

MPK: D06F 13/00

Značky: textilií, zařízení, praní, šiřce, oplachování

Text:

...důvodu není toto zařízení vhodné pro některé druhy textilií, například pro pleteniny.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení podle vynélezu, jehož podstatou je, že mezi vodicími válečky jsou v dráze textílie umístěna dvě pohéněná rotující ramena, na koncích opatřená hladkými válečky a že tato ramena jsou vzájemné ve všech polohách pootočena o 90 ° a jejich pohyb je synohronizován.Použitím rotujíoích remen e válečky je textílie uváděna do pohybu...

Řízený registr jednovstupého sekvenčního základního mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247214

Dátum: 01.08.1988

Autor: Tichý Josef

MPK: G06F 9/22

Značky: jednovstupého, řízený, základního, registr, sekvenčního, mikroprocesoru

Text:

...sekvenčního základního mikroprocesoru.Výhodou tohoto řízeného registru podle vynálezu je zjednodušení oproti známým řízeným registrům, neboř nevyžaduje přímýi negovaný výstup každého pamětového prvku vstupního registru.Na přípojeném výkresu je uvedeno schěna řízeného registru podle vynálezu. Datový výstup každého pamětového prvku Ž vstupního registru 2 je spojen s prvním vstupem pořadím si odpovídajícího obvodu řízení gg bloku...

Zapojení elektricky přelaďovaného generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247213

Dátum: 01.08.1988

Autor: Morávek Josef

MPK: H03B 5/42

Značky: elektricky, generátoru, zapojení, přelaďovaného

Text:

...výkresu je znázorněn příklad zapojení elektricky přeladovaného generátoru podle vynálezu.Zapojení sestává z vstupní svorky l, na kterou je přiváděno ovládací napětí a je spojena přes první odpor R 1 jednak s první elektrodou prvního varikapu V 1 a jednak přešprvní oddělovací kondenzátor C na výstupní švbrku 5. Výstupní svorka je zároveň přes první Íšdící kondenzátor Cl připojena na druhou elektrodu prvního varikapu V 1, která...

Zařízení pro uložení televizní snímací elektronky s pevnou záměrnou značkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247212

Dátum: 01.08.1988

Autor: Pavílek Stanislav

MPK: H04N 5/225

Značky: zařízení, televizní, záměrnou, pevnou, značkou, elektronky, snímací, uložení

Text:

...pouzdru přístroje nebo zaměřovače a tubusu objektívu prostřednictvím pevně propojeného šasi, tvořeného tyčemi k nimž je prostřednictvím desky a distanční vložky přichycen plášt a komora, přičemž vaz by mezi snímací elektronkou a komorou spolu s pláštěm je dosa ženo kroužky, podložkami a závitovými kroužky. 247212Zařízení pro uložení televizní snímaoí elektronky podle vynálezu se docílí vysoká stabilita záměrné a vysoká přesnostzamíření, která...

Závěsná přepážka, zejména pro přepažování interierů vyrobních hal, skladů a podobně

Načítavanie...

Číslo patentu: 247211

Dátum: 01.08.1988

Autori: Hádek Zdenik, Drbal Oldoich, Horský Jaroslav, Holý Ladislav, Schmuck Eduard

MPK: E04B 2/74

Značky: závěsná, přepážka, zejména, skladu, interiéru, přepažování, podobně, výrobních

Text:

...a vnitřním napínacím lemem, mezi nimiž je na plošný ohebnýA 247 211 útvar připevněno těsnění. Plošný ohebný útvar je tvořen texti 111 nebo rőux.. Závěa aestává z dolniho háku a hornihohháku,epojených napínačem, přičemž dolni hák je zaklesnut na noaníku závěené přepážky a horní hák slouží k zavěšeni závěané přepážky jako celku na vaznice nosné konstrukce přepažované haly, skladu apod.Těeněni podélného okraje závěsné přepážky je tvořeno...

Mikrovlnný filtr s podkritickými dutinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 247210

Dátum: 01.08.1988

Autor: Votápek Václav

MPK: H01P 5/04

Značky: filtr, podkritickými, mikrovlnný, dutinami

Text:

...Qe jednotlivých rezonančních obvodů.Vynález a jeho účinky.jsou blíže vysvětleny V následujícím popise příkladu jeho provedení pomocí výkresu, kde obr. l před 2247 210 stavuje půdorys mikrovlnného filtru s podkrítickými dutinami podle vynálezu, obr. 2, 3, 4 představují řezy mikrovlnným filtrem s podkritíckými dutinamí podle vynálezu, opetřeným v otvoru stěny podkritických dutín šroubem, obr. 5 představuje řez mikro~ vlnným filtrem s...

Prostředek pro združené odmašťování a organické fosfátování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247209

Dátum: 01.08.1988

Autor: Oezanka Tomáš

MPK: C23C 22/3

Značky: odmašťování, združené, prostředek, organické, fosfátovaní

Text:

...procesu je zkrácení doby ponoru na 30-60 sekund i doby zasychání na557 minut. Dosažena je podstatně vyšší ochranná účinnost,především na venkovní atmosféře s působením deště, než se dosahuje u fosfátů získaných z vodního prostředí.~ Prostředek pro sdružené odmaštování a organické fosfátování na základě příkladu provedení ve složení v objemových procentech potvrdil shore uvedené výhody17 - pojiva tvořeného l dílem roztoku nitrocelulőzy,...

Dělená magnetická jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 247208

Dátum: 01.08.1988

Autori: Podojil Miloslav, Krása Miroslav

MPK: B66C 1/04

Značky: magnetická, delená, jednotka

Text:

...tomuto prohnutí přizpůsobit a část dosedací plochy není ve styku s břemenem, čímž se snižuje maximální možná odtrhová sila. Dosud se tento problém řeší použitím většího počtu menších magnetických jednotek, ale s rostoucím počtom jednotek rostou i ob tíže s .jejich zavěšením na rám, s údržbou a sledováním.Tyto nedostatky odstraňuje dělená magnetické jednotka podle vynálezu s uvolĺiováním břemene pomocí lineárního tekutinového motoru....

Stavebnicové zařízení pro zneškodňování zdrojů prašností

Načítavanie...

Číslo patentu: 247207

Dátum: 01.08.1988

Autor: Huoa Vladislav

MPK: E21F 5/00

Značky: zdrojů, zneškodňování, zařízení, prašnosti, stavebnicové

Text:

...i jednoduché čištění přičemž zlepšuje podmínky pro smáčení prachu a přitom umožňuje proudění vzduchu skrz zařízení do okolního prostoru.Na připojeném výkresu je znázorněno v axonometrickém pohledu s částečnými řezy příkladné provedení stavebnicového zařízení pro zneškodňovaní zdrojů prašností, aplikované na křížovémStavebnicové zařízení pro zneškodňovaní zdrojů prašnosti je provedeno z trubkových stojek l opatřených kolíky Q a úchyty 1,...

Způsob výroby příze z ojednocených staplových a střižových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247206

Dátum: 01.08.1988

Autori: Gerlich Vladimír, Hajie Jan, Stehlík Antonín

MPK: D01H 1/155

Značky: způsob, provádění, staplových, strižových, vláken, zařízení, způsobu, tohoto, výroby, příze, ojednocených

Text:

...do pevné komory mimo osu kanálu pro odvod příze i nosného média.Konstrukčně je výhodné provedení, podle něhož do pevné komory nebo do prívodu ojednocených vláken je zaústěn vstup zapřáà dacího kanálu napojeného při zapřádání na odvod nosného média prostřednñtvím ventilu propojujícího při předení výstup nosného média s odvodem nosného média a současně uzavírající zapřádací kanál, přičemž ventil je ovládán čidlem přeruěení příze a odvod...

Kloubové spojení článkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247205

Dátum: 01.08.1988

Autori: Š?astný Petr, Mutl Silvestr

MPK: B61F 3/12

Značky: kloubové, kolejového, spojení, článkového, vozidla

Text:

...a brzděnf vozidla je nutné použití soustavy táhel.Výše uvedené nedostatky odstraňuje kloubovê spojení článkového vozidla podle Vynálezu, jehož podstata spočívâ V tom, že těleso kloubu přecházf po obou stranách ve dva protilehlê držáky vodorovných čepů, na které jsou vnitřními pouzdry navlečeny pryžovê vâlečky, uložené vnějšími pouzdry ve vidlici. Vidlice je upevněna na čelníku jedné ze dvou sousednfch skřínf vozidla. Horní část svislého...

Indikátor napěťové úrovně zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247203

Dátum: 01.08.1988

Autor: Vališ Jioí

MPK: G012 19/165

Značky: napěťové, úrovně, zdroje, indikátor

Text:

...je tento indikátor velmi vhodný v případech, kdy je vyžadována naprostá spolehlivost, jako je tomu zejména u zařízení obsahujících záložní zdroj pro zprostředkování nouzového zabrzdění dálkově kontrolovaného vozidla v autoškolách, sloužícího pro samostatný výcvik řidičů.3 247 203 Příklady provedení indikátoru napětové úrovně zdroje podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresoch, na niohž zobrazuje obr. l indikátor pro zjišřování přítomnosti...

Žebrovaný plechový plášť, zejména kostra elektrického

Načítavanie...

Číslo patentu: 247202

Dátum: 01.08.1988

Autori: Šulc Zdenik, Fiedler Lubomír, Soukup Václav, Novotný Vojtich

MPK: H02K 5/04

Značky: elektrického, zejména, plechový, žebrovaný, kostra, plášť

Text:

...odpadá nutnost použití složitého upínacího přípravku. Docílí se dobrý tepelně vodivý styk mezi pláštěm kostry a statorovým svazkem.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení žebrovaného plechového pláště podle vynálezu kde na obr. 1 je žebro kostry elektrického stroje točivého v radiálním řezu a na obr. 2 je v rozvinutém tvaru část žebrované kostry elektrického stroje točivého.Žebro g kostry § V radiálním řezu na obr. 1 je...

Zařízení k tepelné přípravě práškové, převážně karbonátové a jílové suroviny ke slínování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247201

Dátum: 01.08.1988

Autori: Pác Jioí, Ryšavý Drahomír, Pešta Pavel, Marek Vladimír, Sedláo Jioí

MPK: F27D 13/00

Značky: jílové, zařízení, karbonátové, slinování, převážně, tepelně, přípravě, suroviny, práškové

Text:

...potrubí suroviny zavedeno do slínovacího zaříýení, přičemž odlučovač je spojen přívodním potrubím horkých plynů s tengenciálním nebo spirálním vstupem eĚÉ 1 x částí předehřívače prvého proudu. Wejméně jednaz šachtic Jeopatřene nejméně jedním přívodem paliva. Šechticeprvého proudu je rozdělena v podélném směru ne dvě samostatnéčástiäio nichž nejméně jedne je opetŕene nejméně jedním při. P 9,V 9vodemý přičemž potrubí suroviny g kalcínátoru je...

Tlumící vinutí dvoupólových synchronních strojů mezních výkonů s hladkým rotorem napájených z polovodičových měničů frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 246400

Dátum: 01.08.1988

Autori: Pác Jioa, Koivánek Josef, Petrůj Jaroslav, Eermák František

MPK: H02K 3/04

Značky: strojů, dvoupólových, výkonu, rotorem, mezních, synchronních, tlumící, hladkým, napájených, měničů, frekvence, polovodičových, vinutí

Text:

...těla rotoru.vTakto provedenjm tlumícím vínutím je dosaženo toho, že přibližně stejné proudy tečou jak klíny, tak zuby rotoru. To proudově podstatne odlehčuje vlastní tlumící vinutí a kontaktní plochy mezi klíny a nemagnetickou bandáží a elek~ tricky vodívé spojky klínů jsou podstatné méně proudově namáhány. Navíc jsou odstraněng velká přídavná mechanická namähání části rotoru od tepelných dilatací. Uvedené skutečnosti ve svém důsledku nejen...

Uchycení výztužných vložek čel vinutí rotoru dvoupólových synchronních strojů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246399

Dátum: 01.08.1988

Autori: Veverka Miroslav, Kratochval František, Veselý Karel, Motáeek Tomáš

MPK: H02K 3/50

Značky: rotorem, vinutí, hladkým, uchycení, rotoru, vložek, synchronních, dvoupólových, strojů, výztužných

Text:

...důležité je podstatné zvýšení mechanické odolnosti rozpěrného systému.Příklad uchycení výztužných vložek čel vinutí rotoru je uveden na přiloženém výkrese, kde obr.l představuje obandážovánípsvazků vodičü jedné drážky vinutí rotoru,na obr 2 je znázorněn echemeticky řez čely vinutí rotoru rovinou procházející hlavní osou stroje. Z obr.3 je pstrný částečný pohled na vnější průměr čel vinutí rotoru v místě vložkování v rovině rovnoběžné s...

Chlazení přechodově části rotoru synchronních strojů mezních výkonů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246398

Dátum: 01.08.1988

Autori: Vnuk Miroslav, Beran Miroslav, Kondelíková Jaroslava, Fiala František

MPK: H02K 9/02

Značky: výkonu, přechodové, rotorem, mezních, chlazení, strojů, hladkým, rotoru, synchronních, částí

Text:

...vybrání. Druhým koncem jsou otevřoné dražky vyústěny do společné drážky, která je vytvořena v izolační vložce pod klínem. Tato společná drážka je vyústena doventi 1 ačního otvoru, který je vytvořen v klínu a je dale vyústěn do vzduchové mezery.Takto provedenym systémem chlazení je dosaženo nejen žádoucí úrovně odvodu ztrátového tepla z prostoru přechodové části, ale zároveň, což je zvláště důležité, je dosaženo intenzívního chlazení koncové...

Zařízení pro ustavení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry statoru elektrických točivých strojů , zejména dynamoelektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246397

Dátum: 01.08.1988

Autori: Florovie Stanislav, Števeek Konrád

MPK: H02K 1/18

Značky: dynamoelektrických, statoru, točivých, ustavení, kostry, zejména, vyjímatelného, dělené, strojů, elektrických, zařízení

Text:

...účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkledu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schemeticky řez jhem statoru a spodní plovinou skříně ststoru svislou rovinou procházející hlavní osou stroje u zařízení pro ustevení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry stetoru elektrických točivých strojů, zejména dynamoelektrickych strojů, podle vynálezu, přičemž vlevo od osy je znázorněno uspořádání s vodorovnymi...

Zařízení pro uchycení chladiče v kostře elektrického točivého stroje , zejména dynamoelektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246396

Dátum: 01.08.1988

Autor: Forró Juraj

MPK: H02K 9/18

Značky: kostře, stroje, točivého, elektrického, uchycení, zejména, zařízení, dynamoelektrického, chladiče

Text:

...měru vytvořeny ploché drážky, přičemž chladiče jsou z boku kostry stroje uchyceny prostřednictvím šroubů s těsněnimi. Nejvhodnějšim tvarem valivých elementů je tvar koule.Zařízení podle vynálezu umožňuje plné využití přičné a podélné délky stroje pro teplosměnné účely a podstatné snižuje náročnost montážnich a demontážnich prací. Navíc je možné použit i enormně velké délky chladiče aniž by mohly rozdílnétepelná dilatace chladiče e kostry...

Válcový elektrostatický analyzátor s referenčním výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246395

Dátum: 01.08.1988

Autori: Drahoš Martin, Florovie Stanislav

MPK: H01J 37/252, H01J 49/08, H01J 37/05...

Značky: elektrostaticky, referenčním, analyzátor, válcový, výstupem

Text:

...ného vzhledem k signálovému spektrálnímu oknu, jehož podstatou je, že na výstupu analyzátoru je centrálne kolmo k optické ose analyzátoru umístěn plošný detektor nabitých částic referenčního kanálu, tvorený například ploěným násobičem se středním otvorem, za nímž je umístěna výstupní clona, opatřená centrálnímdotvorem, za kterou je unístěn násobič signálového kanálu, přičemž výstupní clona je elektricky izolo 3 246 395vána proti vnitřní...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 246393

Dátum: 01.08.1988

Autori: Varkonda Štefan, Beška Emanuel, Koneený Václav, Sutoris Viktor

MPK: C30B 29/28

Značky: yttritohlinitého, granátu, způsob, pěstování, lasery, monokrystalů

Text:

...a především zhášení luminiscenoe ostatních neodymitých iontů v žávislosti na dlouhodobém ozařování a tím přispívat ke kolísání výstupní energie laserového zařízení. Pokud jsou přítomny trojnooná ionty ceru v krystalu, které také zvyšují odolnost krystalu proti záření, může za některých podmínek dojít k jejich částečně změně na čtyřmocné ionty a tím také ke kolísání výstupní energie.Tyto potíže lze podstatně odstranit způsobem pěstoh...

Dvířka průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246392

Dátum: 01.08.1988

Autor: Fueík Vladimar

MPK: F27D 1/18

Značky: dvířka, průmyslových, pecí

Text:

...podle vynálezu umožňují snadnou montáž a případné topàlné deformacs neovlivňují provozní spolehlivost dvířek.Éříkladné provedení dvířek podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu v pohledu zboku, kde na obr. l jsou dvířka V uzevírací poloze, na obr. 2 na počátku otevírací polohy a na obr. 3 v otevírací poloze.Těleso lg dvířek je na obou bočních stěnäch opatŕonoWhorní nosnou kladkou 1 a dolní nosnou kladkou 1,2 nichž každáje pákou ll...

Krystalizátor zařízení pro horizontální lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 246391

Dátum: 01.08.1988

Autori: Poór Robert, Podmolak Jaroslav

MPK: B22D 11/04, B22D 11/07

Značky: kryštalizátor, zařízení, oceli, lití, horizontální

Text:

...naUspořádání krystalizátoru také umožňuje upravit množstvív maziva v závislosti na velikosti zatížení v různých částechŘešení také umožňuje kombinaci známé preparace porézních grafitových dílců uhlíkatou látkou a použití skleněných výlisků. Rovněž tak uožňuje kombinaci mazání práškovitým skloms mazáním sklem ze skleněných výlisků.Příkladné provedení vynálezu je zřejmě z příklndu a dále rez z výkresu, kde obrk 1 představuje...

Způsob korekce chyby číslicově analogového převodníku pro generaci einusového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246390

Dátum: 01.08.1988

Autori: Ma?átko Jan, Oihánek Stanislav, Kadlas Pravdomil, Vrbecký Jan, Marek Oldoich, Hájaeek Odon

MPK: H03M 1/06

Značky: generaci, způsob, chyby, číslicové, einusového, korekce, převodníku, průběhu, analogového

Text:

...(obr. 1) výstupního napětí z číslicově analogového převodníku, který má tvar ideální sinusovky, by se objevil na výstupu číslicově analogového převodníku V případě, že by rychlost spínání odporové sítě byla nekonečná. V praxi však spínače na vstupu odporové- 4 246 390 sítě apínejí ryohleji při apínání do log. O než do log. l,takže se výsledný průběh deformuje (obr. 4). V místech,kde dochází k čaatějšímu přepínání údajů na vstupu převod~ níku,...

Zařízení pro stanovení rozměru rotujícího brusného kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 246389

Dátum: 01.08.1988

Autori: Eliášek Jaroslav, Tóth Imrich, Marek Petr, Matijka Zdenik

MPK: G01B 17/00

Značky: rozměrů, zařízení, stanovení, kotouče, brusného, rotujícího

Text:

...pro stanovení rozměru brusného kotouče. Jedná se o zvýšení citlivosti2 246 389 Vynález a jeho účinky jsou blíže vyevětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který ynázorňuje zařízení pro stanovení rozměru rotujícícho brusného kotouče podle vynálezu.Rotující bruený kotouč g je upevněn ve vřetenu Ž, které je připojeno k elektromotoru g. Brusný kotouč i je umístěn mezi dvojicí etalonů l a Ž, které jsou upevněny na...

Způsob nuceného prolamování boků dobývek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246388

Dátum: 01.08.1988

Autori: Janok Jan, Szegheo Mikuláš, Uliený Štefan, Pribula Pavol

MPK: E21F 15/00, E21C 41/06

Značky: boků, prolamování, dobývek, nuceného, způsob

Text:

...vrchních pater jednotlivých žil se zcela znemožňuje vypuštění spodních peter bez následného založení.Uvedené nedostatky do značné mírý odstraňuje způsob nuceného prolamování boků dobývek, zejména u druhotně dobývaných a nezakládaných prostorů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se v nadloží nebo v nadloží a podloží druhotně dobývaného prostoru vyrazí směrný překop, ze kterého se pak po celé jeho délce vyrazí rozrážky ve...

Bagrovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246387

Dátum: 01.08.1988

Autori: Viskupie Jozef, Bouška Miloslav, Šolyom Alexander, Frie Vincent

MPK: E02F 3/92, E02F 3/88

Značky: čerpadlo, bagrovací

Text:

...čerpadlem.Bagrovací čerpadlo je tvořeno tělesem čerpadla ł, ve kterém Je v ložisku 3 uloženo oběžné kolo g. Těleso čerpadlałsestává z předního tělesa lg, umístěného před oběžným kolem gla ze zadního těleaa ll, umístčného za oběžným kolem g. Přední těleso lg a zadní těleeo ll jsou bud pevně spojene spojovací částí łg,nebo jsou oddělena takže mezi nimi a prstencem 2 oběžného kola jsou mezery łl. Oběžné kolo g je tvořeno lopatkami 3 připojenými...

Bagrovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246386

Dátum: 01.08.1988

Autori: Bieák Ján, Csányi Anton, Adamec Otto, Pechan Zdenik

MPK: E02F 3/88, E02F 3/92

Značky: bagrovací, čerpadlo

Text:

...použít tzv. občžné kolo nebo volné oběžné kolo s pryžovými těsnícímí lištami nebo těleso čerpadla s mezerou v okolí přetlakové hrany oběžného kola, nebo když není možné instalovat větší nezávislý příkon na proplach prstence oběžného kola, lze docílit toho, že mezera mezi prstencem oběžného kola a tělesem čerpadla je chráněna proti pronikání abrazivních pevných částic. Tím je odstraněno nebezpečí zadírání a zmenšeno opotřebení v těchto...

Zařízení na ochranu vinutí supravodivého magnetu složeného z více než dvou sekcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246385

Dátum: 01.08.1988

Autori: Hollý Ladislav, Sokol Jozef

MPK: H03K 19/007

Značky: sekcí, více, vinutí, ochranu, magnetů, zařízení, supravodivého, složeného

Text:

...napětí připojen k druhému vstupu druhého diferenoiálního zesilovače gą. Výstupní svorka łgg je připojena na vstup vypínacíhoj3 4 243 335 ovládacího obvodu vypínače âg Vypínač gg může být mechanický nebo elektronický.Vlastní i vzájemné indukčnosti jednotlivých sekcí vinutí l, g, 2, Q jsou vyváženy stejným počtem vhodně volených odporů odporověho řetězce Ž. Tím je vytvořen dvojnásobný můstek. Je-li vinutí supravodivého magnetu v supravodivém...

Zapojení analyzátoru pohybu řízeného frekvencí impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246384

Dátum: 01.08.1988

Autori: Paulany Pavol, Hässler Jozef, Hruškovic Miloslav

MPK: H03K 3/025

Značky: analyzátorů, řízeného, pohybu, frekvencí, impulsů, zapojení

Text:

...strojů, zejména při aeŕizování tkacích strojů se vzduchovým prohozem.Příkladné zapojení podle vynálezu je znázorněno schematícky na priložených výkreseçh, kde obr. 1 představuje schéma zapojení analyzátoru pohybu řízeného frekvencí ímpulsů, obr. 2 zapojení analyzátoru pohybu řízeného frekvecní impulsů společně se stroboskopěm.V zapojení znázorněném na obr. l.je signál frekvence otáčení hlavního hřídele L neznázorněného textilního stroje, např....

Zapojení generátoru testu řízeného mokropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246383

Dátum: 01.08.1988

Autori: Hollý Ján, Letko Milan

MPK: G06F 11/08

Značky: zapojení, řízeného, testu, generátoru, mokropočítačem

Text:

...připojen k prvnímu vstupu il bloku 5 přepínačů, k prvnímu vstupu 1 bloku 3 paměti, k prvnímu vstupu gl b 1 okug adresového čítače, k prvnímu vstupuQ Ž bloku Ž dekodéru, k druhému vstupu žg bloku§ dekodéru, k třetí mu vstupu 2 blokuâ dekodéru, ke čtvrtému vstupu 2 ł bloku§ dekodéru s k prvnímu vstupu ll bloku 1 taktúutestu, přičemž blok §dekodéru je svým prvním výstupem§§ připojen k blokug adresového čítače, svým druhým výstupem 29 je připojen...

Způsob výroby lisovacích aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246382

Dátum: 01.08.1988

Autori: Raeek Marián, Valentak Daniel, Škripeo Ivan, Valenta Dušan

MPK: C08G 12/32, C08G 12/12

Značky: způsob, lisovacích, výroby, aminoplastů

Text:

...J/g při nulová entalpii oligomerních podílů. Při obsahu 7.4 metanolu ve Iormaldehydu činí však hďänotaívytvrzovací entalpio již jen 49 J/3 a entalpie oligomsrních podílůkvzroste na B 2 J/5.Snížením tlaku během polykondenzace se zajistí vhodná plesticita materiálu během sušení a rovnoměrná distribuce částic ve vznosu. Tím se současně sníží odpor těchto častíc proti míchacímu agrogátu, což umožňuje zrychlení suěicího procesu a zvýšení...

Stabilizátor pro polymery na bázi vinylchloridu pro venkovní aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246381

Dátum: 01.08.1988

Autori: Žitoanský Marcel, Hamáeek Ludik, Potoeek Jaroslav, Dohnal Jioí

MPK: C08K 13/00, C08L 27/06

Značky: vinylchloridu, aplikace, bázi, polyméry, stabilizátor, venkovní

Text:

...i kombinace výše uvedených sloučenin. Je samozřejmě, že směs polymeru stabilisovaná stsbilisátorem podle vynálezu může obsahovat i další přísady, jako jsou například sntioxidanty, změkčovedla, plniva,modifikátory, retardery hoření, pigmenty, nadouvadla, aítovací čínidla a podobné.Učinek stabilisátoru se projevuje významným zlepšením barevné stálosti polyvinylchloridu při aplikaci, snížením obsahu karbonylových skupin v řetězci polymeru,...

Polohovací a upínací zařízení Polohovací a upínací zařízení je určeno především pro upínání odlitků skříňovitého tvaru, u nichž se současně opracovávají obě čela.

Načítavanie...

Číslo patentu: 246380

Dátum: 01.08.1988

Autor: Jirman Josef

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínání, především, upínací, nichž, současné, tvaru, určeno, čela, opracovávají, skříňovitého, odlitků, polohovací, zařízení

Text:

...ozubených tyčí a pracovních vélců.. .2 A 5 380 Příkladné provedení polohovacího a upínacího zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojenén výkresu,kde je na obr.1 celkové uspořádání v nárysném řezu, obr. 2 představuje půdorysný řez rovinou AA, vyznačenou na obr. 1, naobr. 3 je bokorysný řez rovinou BB a na obr. 4 bokorysný řez rovinou CC, které jsou rovněž vyznačeny na obr. 1.V horní části tělesa 1 jsou proti sobě umístěny...

Zařízení pro tepelnou přípravu práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246379

Dátum: 01.08.1988

Autori: Dráber Pavel, Alexander Básti, Viklický Vladimír, Šimko Ladislav, Kroupa Jaroslav Ing

MPK: F27D 13/00

Značky: tepelnou, zařízení, práškových, materiálů, přípravu

Text:

...suroviny spodního cyklonového stu ně 1 je zaě ústěno do navezujíoího zařízení, příkladně rotační peoě, taktéž propojeno se vstupním potrubím 5 plynů spodního cyklonového stupně 2. Výstupní potrubí 1 plynů horního cyklonového stupně g je zaústěno do spodní části protiprouděho výměníku ł a výstupní potrubí § plynů protiproudého výměníku ł je zavedeno do odlučovače 1, jehož výpadové potrubí łg je připojeno k výstupnímu potrubí 1 horního...