Archív za 1988 rok

Strana 49

Vstřikovací čerpadlo kapalného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 247057

Dátum: 15.08.1988

Autori: Troickij Igor Nikolajevie, Tichnova Natalja Alexejevna, Rysev German Stipanovie

MPK: F02M 41/14

Značky: čerpadlo, paliva, kapalného, vstřikovací

Text:

...pístü 15 směrem dovnitř palivo postupně vytlačováno do následujících výstupních kanálků 23.Pro umožnění regulace moxlmálního množství paliva, dodávaného vstřikovacím čerpadlem do spalovacího motoru je ve vícedílném tělese 10 uložena dvojice omezovacích kroužků 29, uspořádaných po obou stranách vačkovêho prstence 1 B. Omezovací kroužky 23 jsou v tělesu 1 U úhlově natáčivé, přičemž jejich vnitřní profil 30 A má tvar znázornený na obr. 3....

Vložka pro ocelový plášť kolena výfukového potrubí pro katalytické čištění výfukových plynů vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247056

Dátum: 15.08.1988

Autori: Šichanov Vladimir Alexaddovie, Cypkun Leonid Grigorjevie, Mirskich Georgij Alexaddovie, Stipanova Irina Pavlovna

MPK: F01N 3/10

Značky: plášť, kolena, vznětových, výfukových, ocelový, katalytické, čištění, vložka, výfukového, motorů, plynů, potrubí

Text:

...uspořádání sítov 1 ny sousedí uzavřený úsek čelních ploch se dvěma otevřenými úseky čelních ploch a obráceně.Zakrytí úseku čelních ploch se může provést take tak, že se vytvoří šablona, dosedající a/nebo upevnčná na čelní plochy, popří 6padě se vytvoří jako děrovaná nebo štěrbínová maska, obepínající zčásti plášť smotku, která slouží pro uzavření odpovídajících konců kanálů.Maska se může uspořádat tak, že u spirálovitě navinuté, výlučně...

Způsob přípravy produktu mikrobiální kultivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 247055

Dátum: 15.08.1988

Autor: Krival Ivan Ivanovie

MPK: C12P 1/06

Značky: produktů, kultivace, přípravy, způsob, mikrobiální

Text:

...400 až 500 mg/ako zdroje anorganického dusíku se používá s výhodou síranu amonného, dusičnanu amonného a chloridu amonného a jako zdroje organického dusíku se používá výhodně kvasničnêho extraktu, kasaminokyseliny a peptonu. Dále se dosáhne dobrých výsledků, když se přidají aminokyseliny, jako je například leucin, isoleucin, valin a fenylalanin.Vhodné jsou glukóza, galaktóza, ethylalkohol a glycerol. Výhodná koncentrace sacharidů je 5 °/o...

Způsob dekofeinování vodného extraktu rostlinného materiálu obsahujícího kofein

Načítavanie...

Číslo patentu: 247052

Dátum: 15.08.1988

Autori: Stipanova Irina Pavlovna, Künzel Horst, Šichanov Vladimir Alexandrovie, Tichonova Natalja Alexejevna

MPK: A23F 5/20

Značky: dekofeinování, kofein, způsob, rostlinného, extraktu, materiálů, obsahujícího, vodného

Text:

...s Větším počtom teoretických pater či stupňů mnohem kratší, než je celková doba zpracovávaní.e rovněž možné pracovat za účinných mechanických prostředků, dovolujících krátké kontaktní doby, i za vyšších teplot, na 247052příklad nad asi 150 C, přičemž kdekolí teplota prevyšuje 100 °C, je třeba pochopitelně pracovat za vyššího tlaku, aby se materiály vůbec udržely v kapalné formě. Obecně však jsou výhodné teploty V rozmezí 75 až 120 °C....

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247051

Dátum: 15.08.1988

Autori: Vogt Fritz, Weber Manfred

MPK: F26B 17/18

Značky: výměník, tepla

Text:

...31, která směřuje radiälně od povrchu dutého válce 20 k vnitřní straně obvodové hrany dutého kotouče 21. Radiálně vnější kanál 23 je ohraničen opačnými stranami první dělicí stěny 31, bočními stranami dutého kotouče 21 a druhou dělicí stěnou 32, která sestává z radiální části 32 a sahající od povrchu dutého válce 20 radiálně asi do jedné třetiny radíálního rozměru dutého kotouče 21 a z válcové části 32 b v oblouku přibližně 270 °, sou...

Mechanismus k vytváření spojovacích klínů při výrobě sklářských pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 231000

Dátum: 15.08.1988

Autori: Šilar Jaroslav, Kubát Jan, Plešinger Petr

MPK: C03B 5/08

Značky: klínu, sklářských, vytváření, mechanismus, panví, spojovacích, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odvětví skla a řeší problém výroby sklářských pánví z polotovarů získaných tažením z vakuového lisu jejich vzájemným spojením pomocí klínů vyříznutých na spojovacích plochách. K radiálnímu otočnému lomenému rameni (9) je připojena nosná tyč (12) nesoucí pouzdro (13) s držáky (14, 16) klínovitých trátových břitů (15, 17), které jsou vedeny pomocí dvojice vodicích kladek (21) s výřezem a pružiny (23) a vytvářejí klínovitý výstupek...

Zařízení kozlíku výtlačného a pěchovacího stroje pro bezebytkové vyprazdňování pěchovací skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 230999

Dátum: 15.08.1988

Autor: Bajgar Miroslav

MPK: C10B 31/10

Značky: stroje, skříně, kozlíku, pěchovací, pěchovacího, bezebytkové, zařízení, výtlačného, vyprazdňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení kozlíku výtlačného a pěchovacího stroje obsluhujícího koksovou baterii pracující pěchovacím způsobem, které umožňuje bezezbytkové vyprazdňování pěchovací skříně od uhelné náplně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke vnější ploše středového vertikálního styčníku příhradové konstrukce pojízdného kozlíku je přivařena lištová příruba k níž je šroubovými spoji připevněna volná přítlačná lišta, přičemž mezi lištovou...

Pojízdná a zajišťovací podpěra, zvláště pro skříňové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 251751

Dátum: 13.08.1988

Autori: Dózsa László, Somodi Gyula, Pelencei Jenö

MPK: A47B 91/02

Značky: konstrukce, zajišťovací, zvláště, podpera, skříňové, pojízdná

Text:

...č. 3 744 083, které má proti popsahým konstrukcím výhodu, že se u něj nevyskytuje závěsný čep, na který při zavěšování působí ohyb a kmitâní, v důsledku čehož za účelem snížení tření kladek nebo koulí, které přijdou do styku s povlakem podlahy, musí být tyto kladky nebo koule-uložený v kuličkovém ložisku. Nevýhoda tohoto řešení spočíva v tom, že skříň musí být natřech nebo čtyřech bodech podle počtu koulí podepřena a velký poloměr valivých...

Výpusť zahuštěné suspenze z hydrocyklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247247

Dátum: 11.08.1988

Autori: Záviška Zdislav, Bartoníeek Ladislav

MPK: F16L 19/02

Značky: suspenze, výpusť, zahuštěné, hydrocyklonu

Text:

...suspenze. Otvor v horní desce má stejný průměr jako kuželová část v místě, kde je horní deska připevněna,a otvory v dalších deskách se směrem k výpustnému otvoru plynule zmenšuji, takže tvoři komolý kužel. Pro možnost optické kontroly jsou desky zhotoveny z průhledného materiálu,například z plexiskla. Desky jsou meži přirubami staženy vodicimi tyčemi a maticemi. Z důvodu jemnějšiho nastavení velikosti výpustného otvoru je výhodné, aby...

Zapojení vyhodnocovací jednotky zařízení pro radiometrické stanovení obsahu popelovin v tuhých palivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 247204

Dátum: 11.08.1988

Autor: Rosický Jioí

MPK: G01N 23/10

Značky: zapojení, vyhodnocovací, obsahu, palivech, zařízení, popelovín, tuhých, radiometrické, jednotky, stanovení

Text:

...1 řidícím vstúpemy vyhodnocovacího bloku. Nastavování referenčních mezí se provádí tedy přímo ve vyhodnocovacím bloku. Toto řešení celé zapojení zjednodušuje a je výhodné zejména při progremovém řízení vyhodnocovacího bloku.Příklad provedení zapojení vyhodnocovací jednotky podle vynálezu je zobrazen na přiloženém výkrese, na němž je nakresleno principiální schéma zapojení celého zařízení pro radiometrické stanovení obsahu popelovin v tuhých...

Akustický piezoelektrický měnič pro velké výkony

Načítavanie...

Číslo patentu: 246362

Dátum: 11.08.1988

Autori: Nutil Miroslav, Kreidl Ivan, Oehoo Josef, Norek Petr

MPK: B06B 1/06

Značky: piezoelektrický, akustický, výkony, měnič, velké

Text:

...tří násobků půlvlnné délkyw, který má na svk první výstupní straně lg pasivní akustický člen §se zmenšeným příčným průřezem lg. z 382Na obr. l je V každé ze dvou půlvlnných dé 1 ek,łĺg akustického piezoelektrického měniče l umístěn mimo zóny uzlů,obklopující uzlové roviny 3, mezi akustiggmi členy Ž v zónách kmiten přiléhajících k rovinám kmiten 5 a akustickými členy 5 v zóně uzlů vždy jeden pár prvních piezoelektrických prvků g a jeden pár...

Střední vývod tlumivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247250

Dátum: 01.08.1988

Autori: Svichota Albert, Sojka Jioí, Domanský Eduard

MPK: H01L 23/34

Značky: střední, vývod, tlumivky

Text:

...pásu vytvořen otvor 0 světlosti odpovídající vnitřnímu průměru trubky tlumivky a který je rozšírený na obou stranách na rozměr vněj~ šího průměru trubky nejméně v délce jejího průměru.Základní výhoda spočívá v dosežení podstatné nižší technon logické náročnosti při výrobě tlumivky a definovaného elektrovodného spojení jednotlivých částí při nízké spotŕebě živé práce. Zároveň se tak zvýši provozní spolehlivost tlumivky ,což je obzvlášť...

Reaktance větve třífázového můstku polovodičového tyristorového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247249

Dátum: 01.08.1988

Autori: Peeený Pavel, Stoklasa František, Hartman Jioí

MPK: H01L 23/34

Značky: větve, tyristorového, polovodičového, můstku, třífázového, reaktance, měniče

Text:

...je uchycen přívod elektric~ kého proudu a celek je zalit syntetickou vytvrzovací hmotou. Podle dalšího význaku vynálezu jsou ve spodní části celku zality úchytné součástí . ÁZákladní výhoda reaktance větve třífázového můstku spočívá v tom, že se dosáhne žádoucích parametrů při malých rozměrech tyristorového měniče, což při jejich použití bývá často nezbytné. Navíc jsou zcela odstnaněny nežádoucí účinky, jako chvění ,hluk, uvolňování...

Zpětně vodivý tyristor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247248

Dátum: 01.08.1988

Autori: Zlesák Ivan, Mikulcová Dagmar, Mareík Miloš, Oehák Alexadd, Procházka Karel

MPK: H01L 29/747

Značky: tyristor, vodivý, zpětné

Text:

...pracují v pulsním režimu s krátkymi proudovými pulsy 9 vysoké amplitudě a vyžadují proto velmi dobré zapínací vlastw hosti, jichž se dosahuje právě pomocí vertikálně členěné strukn tury katodového emitoru tyristoru s členěnou řídící strukturou umístěnou v zahloubených příkcpech.Řešení zpětně vodivého tyristoru podle vynálezu odstraňuje uvedené nevýhody a jeho podstata spočíva v tom, že k povrchu desky ze strany druhé základny přiléhá další...

Zapojení pro zkoušky motorů mezních výkonů s větším počtem třífázových vinutí statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247246

Dátum: 01.08.1988

Autori: Hajšo Štefan, Haken Jioí, Hönich Pavel

MPK: G01R 31/06

Značky: větším, vinutí, motorů, počtem, výkonu, statoru, zkoušky, zapojení, třífázových, mezních

Text:

...motorem M 2 . První transformátor ga je k prvnímu zkoušenému motoru M 1 připojen prostřednictvím prvé větve se sériovou kombinací druhého vypínače 92, prvního sítoveho usměrňovače pí, první indukčnosti pl a prvního motorového invertoru 93, a také prostřednictvím druhé větve se sériovou kombinací třetího vypínače QB, druhého sítového usměrňovače ga, druhé indukčnosti ga a druhého motorového ínvertoru Q 4. První zkoušený motor M 1 je s...

Zapojení pro řízení zesílení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247245

Dátum: 01.08.1988

Autori: Panáeek Karel, Podroužek František

MPK: H03F 1/30

Značky: zapojení, řízení, zesílení

Text:

...35 a jednak na první vstup rozdílového zesilovače §. Začátek druhého sekundárního vinutí g transformátoru 2 je připojen k anodě druhé detekční diody gg, jejíž katoda je připojena jednak na druhý vstup rozdílového zesilovače § a jednak na druhý filtrační kondenzátor ggg, jehož druhý konec je připojen ke konci druhého sekundárního vinutí 2 transformátoru Er a současně přes paralelní kombinaci třetího předpětového odporu Ep a druhého...

Pojená geotextilie s dočasnou životností

Načítavanie...

Číslo patentu: 247244

Dátum: 01.08.1988

Autori: Tesaoík Rudolf, Hezina Jaroslav

MPK: D04H 1/58

Značky: dočasnou, pojená, životnosti, geotextilie

Text:

...1 až 4 uvádějí charakteristiku, způsob výroby i některá použití pojené geotextilie s dočasnou životností podle vynálezut hGeotextilii pro dočasné použití tvoří pojená textílie,u níž vlákenná vrstva složená z výplně základních vláken a podílu pojivých vláken je armována soustavou nití a útvar propojen za tepla například lisováním mezi vyhřátými válci kalandru. Rychlost výroby podle hmotností rouna a parametrů kalandru do 3247 244 sahuje...

Zapojení izolačního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 247243

Dátum: 01.08.1988

Autor: Koldovský Karel

MPK: H03F 3/38

Značky: zesilovače, izolačního, zapojení

Text:

...e druhým uzlem a tvoří první vstupní svorku a šestýodpor je pak připojen druhým koncom s desátým uzlem, tvořícím- 3 . 247 243 Izolační transformátor může mít ještě další samostatné třetí vinutí, k němu je připojen napájecí zdroj s přerušovaným spínáním.Další varianta je, že první nebo druhé vinntí izolačního transformátoru je opatřeno odbočkou, mezi níž a první nebo šestý uzel a druhý nebo pátý uzel je připojen napájecí zdroj s...

Vřetenová matice s pojistnou spojkou armatur s netočivým stoupajícím vřetenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247242

Dátum: 01.08.1988

Autor: Mostecký Jioí Akademik

MPK: F16K 39/02

Značky: stoupajícím, vřetenem, vřetenová, spojkou, netočivým, matice, pojistnou, armatur

Text:

...je alternativní provedení vřetenové matice s použitím pojiatné spojky kolíkového typu, s axiálním střižným kolíkem, na obr. 5 je alternativní provedení vřetenové matice s pojistnouV částečně znázorněném vřetenovodu l armatury obr. 1, je uložena otočně na valivých ložiskách g vřetenová matice 2, kterou prochází vřeteno 1 opatřené závitem il. Vřetenová matice 1 je dělená a sestává z ovládací části 2 ukončené nátrubkem jlł a z vřetenové části gg...

Zapojení převodníku sdružených napětí selsynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247241

Dátum: 01.08.1988

Autor: Didek Václav

MPK: H02M 5/14, H03M 1/64

Značky: převodníku, napětí, zapojení, selsynu, sdružených

Text:

...výstup třetí fáze selsýnového výsílače, zatímco výstup rozdílového zesilovače je připojen na vstup zeslabovače, jehož výstup je připojen na sinusový vstup příjímače sinus-kosinusového rozkladače.Výhodou zapojení podle vynálezu je, že neobsahuje žádné komponenty s otáčejícími se součástkami, čímž se snižuje celková hmotnost a objem převáděče. Další výhodou je zvýšení přesnosti a spolehlivosti převodu v důsledku použití elektronických...

Plastmalty a plastbetony

Načítavanie...

Číslo patentu: 247240

Dátum: 01.08.1988

Autori: Lukáe Juraj, Píš Jaroslav, Londýn Miroslav, Borovieka Miloš, Paleeek Jaroslav

MPK: C08L 63/10

Značky: plastbetony, plastmalty

Text:

...plně ní, mající velmi dobré mechanické parametry, Jestliže necháme65 až 80 dílů dianové epoxidové pryskyřice o střední hclekulové hmotnosti üho až 600 ą střední epoxidová funkčnoscn 2,0, , 20 až 35 dílů 2-etylhexylckrylátu, 8 až 25 dílů polyetylsnpolysminů nebo polypropylenpolyaminů o střední ekvivalentní hmotnosti 20 až H 5, střední aminové funkčnosti 5 až 8 a aminovém čísle 1200 až 1632 mg KOH/3, 500 až 2000 dílů těženého nebo drcenéhc...

Oddělovací ventil pro kryostat

Načítavanie...

Číslo patentu: 247239

Dátum: 01.08.1988

Autor: Mainer Petr

MPK: G02B 21/28

Značky: oddeľovací, ventil, kryostat

Text:

...zapadejí kolíky procházející axíálně podélnými otvory v základním tělese, které jsou upevněny v unášecím kroužku, opírajícím se o ovládací matici a jeho poloha je vynezena převlečnou maticí.Hlavní předností konstrukce vynálezu je zvýšení provozní spolehlivosti možností odplynění sorbentu à celého kryostatu při zvýšené teplotě před montáži detektoru, bezpečná manipulace při uvádění mikroanalyzátoru do chodu a při eventuálních poruchách...

Zapojení jisticího obvodu trojfázových asynchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247238

Dátum: 01.08.1988

Autori: Weigl Evžen, Strueovský Jioí, Surma Zdenik

MPK: H02H 3/253, H02H 3/08

Značky: jisticího, trojfázových, motorů, obvodů, asynchronních, zapojení

Text:

...blíže vysvětleno na příkladu podle připojeného obrázku. Transformátor proudový QA je zapojen primárním obvodem na jednu z fází sítějšsekundární obvod je připojen k měřícímu členu, kterým 3 usměrnovač E s kondenzátorem na výstupu. Usměrněně napětí je přivedeno k děliči napětí 3. Napětí z děliče je přivedeno k zapínacímu obvodu gl, kterývytváří impulsy V okamžiku překročení určité hodnoty napětí na vstupu. Napětí z děliče je také přivedeno...

Radiorpůzračný kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 247237

Dátum: 01.08.1988

Autori: Chumela Josef, Vrzal Vladimír, Hejtmánek Milan

MPK: H01Q 1/00

Značky: radiorpůzračný

Text:

...pro velmi široký kmitočtový rozsah.Vynález bude popsán podle připojeného výkresu, kde jsou znázorněny čtyři rovnoběžné rovinné desky 3 z dielektrického materiálu, které jsou odděleny zvlněnými deskami Q z dielektrického materiálu. V těchto zvlněných deskách g z dielektrického materiálu jsou provedeny průchozí otvory Q. Počet a velikost otvorů Q se volí s ohledem na maximální odlehčení konstrukce, jsou tedy umístěny v podstatě rovnoměrně a v...

Zapojení nabíječe akumulátorů s konstantní dobou nabíjení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247236

Dátum: 01.08.1988

Autor: Rybnikáo Alois

MPK: H02J 7/06

Značky: zapojení, nabíjení, konstantní, akumulátorů, dobou, nabíječe

Text:

...1 je spojen s klad- 2 , 247 235 ným výstupním polem § a výstupem Ag usměrnovače 5.Pokud není mezi kladný výstupní pól Q a záporný výstupní pól Q připojen akumulátor, je na druhém vstupu Žg logíckého členu 5 nulová napětí, nebot přes kombinaci druhého odporu gg a třetího odporu 33 neprotéká proud. Na výstupu 2 logického členu Ž je signál, který trvale nuluje čítač 1.Po připojení akumulátoru se vytvoří procházejícím nabíjecím proudem úbytek...

Zapojení pro obnovu taktovacího signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247235

Dátum: 01.08.1988

Autori: Kotre Jioí, Coufal Stanislav, Sýkora Miroslav

MPK: N03K 3/00

Značky: taktovacího, obnovu, zapojení, signálu

Text:

...klopného pbvodu É je připojen na výstupní svorku El zapojení a přes čtvrtý odpor 33 naprvní vstup l Schmittova klopného obvodu àľ, který je přes para, lelní kombinaci pátého odporu 23 a třetího kondenzátoru gg připojenna zem. Třetí vstupní svorka § zapojení je připojene na čtvrtý vstup 3 Schmittova klopného obvodu àľ.Na první a druhou vstupní svorku El, gg přicházejí logické záporné impulsý v kődu s návratem k nule o šířce T/2. Šířka...

Vytahovač polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247234

Dátum: 01.08.1988

Autori: Holas Vilém, Veverka Josef

MPK: H05B 6/62

Značky: vytahovač, polotovarů

Text:

...části své délky zůstávaji v induktoru, aby následujici polotovar, kterým jsou vysunuty, na konci nechladnul.Dalši podstatnou výhodou je, že vytahovač dle vynálezu umožnuje uchopeni různých délek polotovarů bez nutnosti horizontálni změny polohy vytahoveče. Delši podstatnou výhodou je, že sevřeni i uvolněni polotovaru se děje automaticky a nejsou nutné dalši prvky /elektrouagnety, pneuvàlceatd./. Dalsi podstatnou výhodou je, že neni...

Způsob odvodňování pyridinových zásad

Načítavanie...

Číslo patentu: 247233

Dátum: 01.08.1988

Autori: Pleva Milan, Tousek Josef

MPK: C07D 213/24

Značky: pyridinových, zásad, odvodňování, způsob

Text:

...hmotnostním poměru 11 až 201, s výhodou 21 až 91,oddeíí se dvě vrstvy. Spodní vrstva obsahuje 80 až 99 hmotnostnícn vody obsažené ve výchozích bazích, horní vrstva obsahuje pyridinové zásady, benzen neb jeho homoíogy a zbylé množství vody z vbhozích pyridínovych zásad. Azeotropionou destilací s benzenem se pak odaěíí znývající množství vody a po oddestilování oenzenu se získají bezvode pyridínove zásady. Voda oddelená z pyridinovych zásad...

Zapojení vícenásobného klopného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247232

Dátum: 01.08.1988

Autor: Skácel Jan

MPK: H03K 19/20

Značky: zapojení, vícenásobného, klopného, obvodů

Text:

...výstupního obvodu 2 je současně přípojen k N-tému vstupu Qä ovládaného zařízení gg a k druhému řídioímu vstupu gg N-tého vstupního obvodu E.V konkrétním zapojení vícenásobného klopného obvodu jsou první vstupní obvod /1/, druhý vstupní obvod /2/ až N-tý vstupní obvod /N/ tvořeny některým typem logického integrovaného obvodu NAND,AND,0 R nebo NOR, výstupní obvod /3/ Je tvořen demultíplexerem nebo adresovým dekodérem v integrované formě,...

Způsob zviditelnění tvaru a kvality opracování hrany křemíkových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247231

Dátum: 01.08.1988

Autor: Taufer Ivan

MPK: G01N 23/205

Značky: způsob, tvaru, kvality, opracování, desek, křemíkových, hrany, zviditelnění

Text:

.../um na povrchu antikatody s výsledným vznikem difrakční ho zobrazení.V podstatě se využívá schopnosti rentgenového záření po difrakoi na monokrystalu zobrazovat zvýšením intenzity oblasti mechanicky narušené krystalové mřížky. V případě dopadajíoíhodu záření za podmínek pro difrakci na vnitřních rovinách křemíkové monokrystalické desky zobrazí na fotografické desce fiktivní řez okragem křemíkové desky s dobře rozlišeným narušením povrchu...

Zařízení šicího stroje s uzavřeným pracovním cyklem pro spínání a rozpínání spojky mezi hnacím hřídelem šicího stroje a jeho hnací řemenicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247230

Dátum: 01.08.1988

Autori: Šimon Jan, Trojan Miroslav

MPK: D05B 69/12

Značky: zařízení, hnacím, hřídelem, spojky, rozpínání, cyklem, uzavřeným, šicího, pracovním, spínání, řemenici, stroje, hnací

Text:

...rozpojenému stavu spojky,je vymezenazáběrovou polohou vypínací plochy vypínacího členu, např. Vypínacího segmentu, s touto kladkou nebo s čepem, přičemž jak zapínecí člen,tek i vypínecí člen je uspořádán výkyvně a je pohybově spřažen se zastavovací pákou šicího stroje.Na připojených vyobrazeních značíobr. 1 axonometrícký pohled, částečně v řezu, na šicí stroj pro obšívání knoflíkových dírek s očkem, opatřený zařízením podle vynálezu, a...

Otopná soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 247229

Dátum: 01.08.1988

Autor: Pavlovská Eliška

MPK: F24D 3/10, F24D 19/10

Značky: otopná, soustava

Text:

...teplovodní potrubní větev lg, do níž je postupně zařazeno první šoupátko Q a první teploměr Ž, za nímž následuje trojcestný směšovací ventil g, druhý teploměr lg, kalový filtr 2,oběhové teplovodní čerpadlo 5, za nímž je připojen elektrickýventil g, dále druhé šoupátko ip, třetí šoupátko 25. za třetímšoupátkem gg je zařazene expanzní nádoba 1 a pojistný ventil §. Za pojistným ventilem Q je přípojena do teplovodní potrubní větve lg vratná...

Zařízení pro biologické čištění organicky znečištěných odpadních vod v blokovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 247228

Dátum: 01.08.1988

Autor: Lukáe Juraj

MPK: C02F 23/08

Značky: biologické, blokovém, zařízení, organicky, čištění, znečištěných, uspořádání, odpadních

Text:

...2 a stěnami 11 nádrže 1, který je uzavřen přepážkami 12. V horním prostoru dosazovací nádrže 3 je umístěna lamelová vestavba 41, v dolním prostoru dosazovací nádrže 3 je vzduchové čerpadlo Ag pro recirkulaci kalu, prepojené s potrubím Ž recirkulace kalu,umístěným v prostoru sběrného žlabu Q a zavedeným do usazovaoí nádrže 1. Usazovaoí nádrž 1 je umístěna v čelním prostoru nádrže 1, vytvořeném čelní stěnou lg a přepážkou 12, a je doní zaústěn...

Zařízení pro odstřih niti šicího stroje s klikatým stehem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247227

Dátum: 01.08.1988

Autori: Eervinka Otakar, Gajewski Karel, [rh1

MPK: D05B 65/00

Značky: odstřih, stehem, zařízení, šicího, klikatým, stroje

Text:

...obr. l, obr. 3 blokové schema elektrického zapojení uvedeného provedení zařízení podle vynálezu, obr. 4 schema elektrického zapojení selektoru tvořícího část uvedeného provedení zařízení podle vynálezu, aobr. 5 nárysný pohled, částečně v řezu, na šicí stroj opatřený 31 ným provedením zařízení podle vynálezu.Šicí stroj znázorněný na obr. l obsahuje hlavní hřídel l uložený v ložiskách 2 a 3 a spojený klíkovým mechanismem g s jehelní tyčí ž,...

Zapojení pro kompenzaci chybového napětí tlakového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247226

Dátum: 01.08.1988

Autori: Vanieek Václav, Pech Jaroslav

MPK: H03M 1/06

Značky: tlakového, čidla, zapojení, kompenzaci, napětí, chybového

Text:

...kapacity mezi oddělenými elektrickými částmi. Čítáním vpřed a vzad je zajištěno rychlé a snadné vykompenzování. V době mezi kompenzacemi je optoelektronický spojovací člen zablokován,takže je doeaženo malé energetické náročnosti. Popeané zapojení kompenzuje jak chybové napětí tlakového snímače, tak napétový drift vetupního zesilovače a optoelektronického vazebního obvodu.- 3 247 225 Na připojeném výkresu je znázorněno zapojení podle...

Zapojení pro vytvoření taktovacího signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247225

Dátum: 01.08.1988

Autori: Jeoábek Vladimír, Oeháeek Zdenik

MPK: H03K 5/01

Značky: taktovacího, vytvoření, signálu, zapojení

Text:

...diferenčního komparátoru je i připojeno sekundární vinutí transformátoru, jehož primární vinutí tvoří s kondensátorem resonanční obvod připojený k budiči, přičemž k invertujícímu vstupu je připojeno jednak přes první rezis 247 225tor kladné napájecí napětí připojené k třetímu vstupu komparátoru jednak přes druhý rezistor záporné napájecí napětí, které jepři pojeno na čtvrtý vstup komparátoru, na jehož výstupu je zařazeno logické hradlo.Vyšší...

Zařízení pro stohování drobných , zejména úzkých nábytkových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 247224

Dátum: 01.08.1988

Autor: Chrz Vladimír

MPK: B65G 57/16

Značky: úzkých, dílců, drobných, zejména, zařízení, stohování, nábytkových

Text:

...je posuvné uložena konzola g, na ní je přiäroubován držák g, ve kterém je kyvně uložena páka i, na ktere je západka g a stavěcí ěroub g,zajištovaný maticí lO. Paka je stále tlačena pružinou g proti kotouči g s výřezem. V držáku j je také otočné uchycena klapka 2,na jejíž ose je uchycen kotouč á s výřezem a klapka 2 je vyvážena závažím 1. Ve spodní části zásobníku . je nalcpen tenký tlumící materiál např. moliten 1 g. K zásobníku l je kyvně...

Zařízení pro provzdušňování zemědělských i jiných sypkých produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247223

Dátum: 01.08.1988

Autori: Paleeek Jaroslav, Kubelka Vladislav, Mostecký Jioí Akademik, Drahooovský Jan, Votava Vladimír

MPK: B26B 3/4

Značky: produktů, jiných, zemědělských, zařízení, provzdušňování, sypkých

Text:

...5, s výhodou flexibilního, s jedním koncem vstupního potrubí §, vedeného průchodem lg v opěrné stěně l do skladovacího pros toru ll.Druhý konec vstupního potrubí § je opatřen vnitřním spojovacím-prstencem §, vsunutým do vnějšího spojovacího prstence Q, kterým je na jednom svém konci opatřena perforovaná potrubní sekce 1.Ve vnitřním spojovacím prstenci § a vnějším spojovacím prstencí Q jsou s výhodou vytvořeny spojovací otvory Q. Při...

Zkušební zařízení pro telefonní sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247222

Dátum: 01.08.1988

Autori: Stanik Jan, Špaeek Miroslav Neratovice

MPK: H04M 3/22

Značky: zkušební, sítě, zařízení, telefonní

Text:

...Q generování dat pro zadanou funkci.Požadavek na zkušební úlohu vstupuje do bloku Q generování dat,kde jsou vytvořeny tři typy dat zaznamenané v datové paměti 2. Z jednotlivých typů dat jsou parametry požadované zkušební funkce z výstupu âg signálů parametrů funkce předávány řídící jednotce l. Obdobně jsou na řídící jednotku l předávána data o posloupnosti aktivace funkčních bloků il až àg pro prováděnou zkušební úlohu. Data pro modifikaci...

Zapojení zkušebního panelu mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 247221

Dátum: 01.08.1988

Autor: Veselý Ivan

MPK: G06F 11/32

Značky: panelu, mikropočítače, zapojení, zkušebního

Text:

...mezi nimi přecházet beze ztráty kontextu programu mikropočítače zkoušeného zařízení.Na výkresu je zobrazeno zapojení zkusebního panelu mikropočítače podle vynálezu.Obousměrná datová sběrnice § 99 mikropočitače je spojene jednak se vstupem 11 multiplexeru 1 , dále se vstupem §§ a výstupem § 5 bloku § obousměrného přenosu a dále s výstupem gg paměti § programu, přičemž adresová sběrnice ggg mikropočíteče je spojene jednak se vstupem Qg...