Archív za 1988 rok

Strana 48

Regulační ventil plynného nebo tekutého média se sinusovým průběhem rychlosti přímočarého pohybu kuželky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258271

Dátum: 16.08.1988

Autor: Stejskal Jaroslav

MPK: F16K 31/52

Značky: ventil, regulační, media, pohybu, kuželky, plynného, rychlostí, přímočarého, sinusovým, tekutého, průběhem

Text:

...lg, které je jinak blokováno samosvorností kuželového převodu převodové skříně gg servomotoru lg, je prvé převodové kolo ll těsně suvně uložené na hřídeli lg opatřeno osazením gg a vybráním gg, které spolu s čepem ll hřídele lg a pružinou gg tvoří výsuvné spojení prvého převodového kola ll a hřídele lg.Výsuvné spojení prvého převodového kola ll a hřídele lg, znázorněné na obr. 6 je tvořeno pomocným pastorkem ll těsně suvně a otáčivě...

Způsob výroby 1,6-disubstituovaných N-(8alfa-ergolinyl)-N’,N’-diethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258270

Dátum: 16.08.1988

Autori: Černý Antonín, Beneš Jan

MPK: C07D 457/12, A61K 31/48

Značky: 1,6-disubstituovaných, způsob, n-(8alfa-ergolinyl)-n',n'-diethylmočovin, výroby

Text:

...kyselinu, například v přítomnosti uhličitanu sodného nebo draselného nebo triethylaminu. Získané sloučeniny obecného vzorce I se izolují zředěním reakční směsi vodou a extrakcí nebo odfiltrováním vyloučeného surového produktu čištění se provádí běžnými laboratorními technikami, například sloupoovou chromatografií a/nebo krystalízací.obecného vzorce I způsobem podle vynálezu jsou nové látky, které při farmakoloqickém testováni nevykázaly...

Stojan k uchycení pytle na odpadky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258269

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pach Ladislav, Machala Svatopluk, Vala Milan, Gottwald Vojtěch

MPK: B65F 1/06

Značky: odpadky, uchycení, stojan, pytle

Text:

...skladování a manipulaoe, dále vysoká hmotnost, výrobní náročnost a vysoká cena. Rovněž způsob uchycení okraje pytle není uspokojivý, nehot přivazování či použití objímky nebo spon je pracné a spojene s možností ztráty upevňovacího prvku.Nevýhody známých řešení tohoto druhu jsou odstraněny stojanem k uchycení pytlů na odpadky podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na jediné nosné tyčí, která se ustaví vpichem do země, je otočně uložen...

Zapojení pro měření a terapii v akupunktuře

Načítavanie...

Číslo patentu: 258268

Dátum: 16.08.1988

Autori: Ševčík Jiří, Novara Vladislav, Bocek Josef, Novara Přemysl, Bocková Waldemara

MPK: A61H 39/00

Značky: měření, terapii, akupunktuře, zapojení

Text:

...bodů, uchová tyto informace v paměti a následně stimuluje jednotlivé body podle jejich stavu elektrickým proudem nebo magnetickým polem co do velikosti, polarity 1 doby trvaní,případně i vhodné frekvence.Stimulace se provádí až do vyrovnání stavu aktivních akupunkturních bodů, to je na minimâlní rozdíl biopotenciálů nebo impedance, nebo podle předem zvoleného časového intervalu stimulace.Na přiloženém výkresu je na blokovém schématu...

Zařízení pro záchyt dentálních zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258267

Dátum: 16.08.1988

Autori: Procházka Antonín, Tvrdík Jaroslav, Sladký Petr

MPK: A61C 17/04

Značky: zbytků, zařízení, záchyt, dentálních

Text:

...záchytné nádoby lze použít běžných lahví nejlépe se šroubovým uzávěrem z polyetylenu či skla. v ohojim připadě lze v zachycování láhvi kontrolovat množství zachycených dentálních zbytků. Možnost použití typizovaných lahví pro záchyt dentálních zbytků umožňuje jednoduchou manípulacl při výměně plné láhve za láhev prázdnou bez potřeby přelévat zbytky do sekundární nádoby. Výše uvedené skutečnosti zjednodušují i sběr vytěžených dentálních...

Brzdicí a spojkové zařízení zejména pro skací a spřádací vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 258266

Dátum: 16.08.1988

Autori: Valach Jaroslav, Lednický František

MPK: D01H 7/22

Značky: zařízení, spřádací, vřetena, zejména, spojkové, brzdící, skací

Text:

...přeslen ll, poháněný neznázorněným tangenciálním řemenem. Ve vybraní příruby gg pevného pŕeslenu jsou uloženy výstupky gl třecích čelistí ll, lg.Axiální poloha třecích čelistí lg, lg je zajištěna pomocí kroužku ll, pevně spojeného s pevným přeslenem 1. Ve spodní části třecích čelistí lg, lg jsou podél jejich obvodu uspořádány bzrdové čelisti lg, lg. Brzdové čelisti lg, lg jsou uloženy kyvně na neznázorněných čepech, jejichž osa je...

Řídicí jednotka pro samočinné vytváření kolejových meziřádků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258265

Dátum: 16.08.1988

Autori: Konůpka Zdeněk, Saidl Miloslav

MPK: G05D 3/00, G05D 1/00, G05D 3/10...

Značky: meziřádků, jednotka, kolejových, samočinně, vytváření, řídící

Text:

...Při stisknutí tlačítka seřizovacího obvodu 5 je odhradlován výstup nevyznačeného generátoru pulsů, který je součástí seřizovacího obvodu 1 a obsah čítače 1 se postupně zvyšuje po jedné a jeho stav se zaznamenává V paměti obvodu Ž předvolby a současně zobrazuje na nevyznačeném zobrazovači obvodu Q Při zobrazení požadovaného pořadí-pracovní jízdy s kolejovými meziřádky se tlačítko uvolní.Tím se automaticky nastaví čítač Q pracovních jízd na...

Plnicí zařízení tekutých a polotekutých látek stejnorodé a nestejnorodé konzistence

Načítavanie...

Číslo patentu: 258264

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vašinka Jan

MPK: A23L 2/26, B67C 3/04

Značky: plnicí, nestejnorodé, látek, zařízení, konzistence, polotekutých, tekutých, stejnorodé

Text:

...která je v zásobní nádabě s míchadlem, přičemž je dodržen nastaveny objem plněně látky. Plněná látka je nasávána čerpadlem ze zásobní nádoby s míchadlem a potrubím je dopravována k pevné a otočné části plnícího ústrojí. otáčky čerpadla a plnícího ústrojí se mohou měnit převody pro plynulou requlaci otáčok, které jsou spojeny s pohonem a proto je možné plynule měnit jah počet plněnýoh obalu tak plněný objem. Po naplnění se obaly přesunou...

Zařízení pro regulaci proudu tekoucího žhavicími svíčkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 258263

Dátum: 16.08.1988

Autor: Novotný Vladimír

MPK: F02P 19/02

Značky: proudu, zařízení, regulaci, žhavicími, svíčkami, tekoucího

Text:

...který je pro ukostření, a třetím Vstupem 53, který je určen pro připojení k prvnímu výstupu 3 časovacího obvodu 1. V případě, použije-li se menší počet žhavicích svíček 6 nebo menších proudů, a je-li k dispozici vhodná polovodičová součástka, je možno použítVyhodnocovací obvod § je obvykle tvořen~po 1 ovodičovým integrovaným obvodem, nebo modulem složeným z integrovaných obvodu a diskrétních součástek. Jeho účelem je v okamžiku odpojení...

Zařízení pro upevňování sít

Načítavanie...

Číslo patentu: 258262

Dátum: 16.08.1988

Autor: Hučín Vladimír

MPK: B28B 17/02

Značky: zařízení, upevňování

Text:

...že sestává z vložky, připevněné šrouby k vyústění podavače a opatřené na obvodě lištami a na čelní straně čepem se zarážkou a 2 objímky, opatřené na obvodě zářezy sita se při tomto uspořádání vaazují do vložky a jsou k ni připevñována objímkou tak, že lišty vložky jsou zasazeny do zážezü objímky. Pootočením objímky se sito upevní.Výhody tohoto uspořádání spočívaji vesnndné manipuleci se síty při jejich výměně a čištění od nečistot, zachycených...

Rozebírač hrání řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 258261

Dátum: 16.08.1988

Autori: Berka Čestmír, Brůna Jaroslav

MPK: B65G 59/02

Značky: řeziva, hrání, rozebírač

Text:

...3 je zřejmý princip kalibračního mechanismu l, což je vlastně dvojice svislých,proti sobě postavených lišt, které svým vatřícným pohybem srovnají hráň l v celé délce do požadovaného tvaru a rozměru. Dále je zde znázorněna jedna z pracovních jednotek l ve stavu,který předchází epuštění automatického cyklu rozebíránívhráně l. Pracovní jednotka l je tvožana zdvihovým vozíkem ll, na kterém je čepem lg kyvně uložena nosné hlava lg. Její polohu...

Zapojení čtyřhodnotových logických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258260

Dátum: 16.08.1988

Autor: Chůra Vladimír

MPK: H03K 19/20

Značky: obvodů, zapojení, logických, čtyřhodnotových

Text:

...zařízení sledovat, řídit,samočinně regulovet a podobně.superlogika má pravdivostní logické hodnoty 0, U 0, Ul, 1 dvou proměnných Q, g a kromě toho uvažuje tzv. nouzový stav, kdy čtyřhodinová logika přechází na klasickou dvouhodnotovou logiku tak, že se ztotožní pravdivoetní hodnota UO s pravdivostní hodnotou 0 a současně také pravdívostní hodnota Ul s pruvdivostní hodnotou 1.Teorie superlogiky chápe pravdivoetní hodnotu U 0 jako spíš 0 než 1 a...

Způsob výroby kyseliny L-asparágové pomocí heterogenních biokatalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258259

Dátum: 16.08.1988

Autori: Křišťan Vladimír, Malaníková Marta, Pšenička Ivan, Marek Miroslav, Malaník Viktor, Káš Jan

MPK: A23L 1/236

Značky: pomocí, výroby, kyseliny, biokatalyzátoru, heterogenních, l-asparagové, způsob

Text:

...činí minimálně 180 dni.Způsob výroby kyseliny L-asparagové dle vynálezu je výhodný zvláště pro konitnuální uspořádání, nebot používaný biokatalyzátor má výborné sedimentační a hydrodynamické vlastnosti pro použití v kolonách ve formě pevného nebo fluidního lože. Z filtrátu, respektive kapalného podílu reakční směsi odděleného od biokatalyzátoru se kyselina L-asparagová získá úpravou pH pomocí minerální kyseliny na hodnotu 2,8 a...

Elektronický odpojovač pomocné fáze jednofázového asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258258

Dátum: 16.08.1988

Autori: Stavěl Vladimír, Štarha Vlastimil, Jobánek Karel

MPK: H02P 1/42

Značky: odpojovač, asynchronního, pomocné, fáze, jednofázového, motorů, elektronický

Text:

...podle vyuálezu jednak zvyšuje spolehlivost režimu rozběhu jednofázového asynchronního motoru a jednak nevyžaduje dodatečnou mechanickou úpravu hřídele motoru.Na připojeném výkresu je znázorněno zapojení podle vynálezu. Řídicí vínutí l motoru je spojeno paralelné s pomocnou fází 3 motoru. Do série s řídioím vínutím l je zapojena tlumivka 3. Do série s pomocnou fází g je zapojen triak Q svými hlavními elektrodami. Paralelně k tlumivoe A je...

Směrovaný radioluminiscenční zdroj světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258257

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zich Oleg, Fejtek Jan

MPK: G21H 3/00

Značky: radioluminiscenční, směrovaný, světla, zdroj

Text:

...jsou užívané 140, 226 Ra, zdlnm apod., použít radionuklid 5 relativně kratším poločasem rozpadu, zejména 3 H (v pevné fázi), 147 než v nuklidech s dlouhým poločasem rozpadu.Pm apod., neboč V nich je uvolňována jaderná energie uložená koncentrovaněji3. Místo obyčejných zrcadlových odrazových plech (reflektorů) použít přednostně světlosběrné plochy, jako je paraboloid (či jeho zobecněné varianty, jako například parabolický válec) a do ohnisko...

Zařízení k měření množství a složení popela a uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258256

Dátum: 16.08.1988

Autor: Straka František

MPK: C10J 3/02

Značky: zařízení, uhlí, popela, měření, množství, složení

Text:

...energie v prestupu stěnou nádoby a třením o prachové častice, vířící ve volném prostoru vpusti.Jakmile se však vpust zaplní popelem do té výše, že tento počne zasypávat kmitající části rezonátoru, potom jsou kmity rezonátoru intenzivně tlumeny. Akustický snímač umístěný na vnější části rezonátoru převádí mechanické kmity na registrovatelný elektrický signál pro informační nebo měřicí účely nebo pro další elektrické zpracování jako signál...

Nátěrová hmota se zvýšenou odolností vůči chemickým vlivům

Načítavanie...

Číslo patentu: 258255

Dátum: 16.08.1988

Autori: Řepka Jan, Exnerová Karla

MPK: C09D 5/08

Značky: hmota, vlivům, odolností, zvýšenou, nátěrová, chemickým, vůči

Text:

...s výhodou polymetylfenylsiloxanu o viskozitě 130 až 190 mPa.s pri zo °c, 3 25925512 až 70 dílů primârních alkoholu 5 lineárním nebo rozvětveným řetězcem s 3 až 8 atomy uhlíku v alkylu, 20 až 120 dílů etyl-, propyl-. isopropyl- nebo butylesteru kyseliny octové, 89 až 354 dílů nromtických uhlovodíků ze skupiny benzen, toluen, xylen, etyl- a isopropylbenzen.Při formulaci nátěrové hmoty podle vynálezu se uvedené fílmotvorné složky rozpouští v...

Zařízení pro zvýšení nebiologické stability nápojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258254

Dátum: 16.08.1988

Autori: Šuráň Jan, Hájková Drahomíra, Chládek Ladislav, Cuřín Jiří, Lejsek Tomáš

MPK: C12H 1/06

Značky: zvýšení, stability, zařízení, nápojů, nebiologické

Text:

...tlak, má tlak ve škrtící sekci 3 tak nízkou hodnotu, že při ní začnou okamžitě ve vínu vznikat plynné bubliny varu. Rázovým zrušením vakua ve výdržníkové sekci 1 tyto bubliny kolabují, čímž vznikají vlny,podporující tvorbu zákalových komplexu. Tyto komplexy se pak ihned nebo V průběhu další výroby z vína separují. Finální výrobek vykazuje vyšší koloidní stabilitu.Na obr. č. 2 je znázorněno zařízení pro zvýšení nebioloqické stability...

Způsob zvyšování mitotického indexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258253

Dátum: 16.08.1988

Autori: Butenko Raisa Člen Korespondent Av Sssr, Kalina Čestmír, Šamina Zlata, Potáčová Miloslava, Frolova Ljudmila, Ponert Jiří, Jarý Jiří

MPK: C12N 1/38

Značky: mitotického, indexu, způsob, zvyšování

Text:

...kulturácn vyznačený tím, žeee do kultívačniho média přidá eloučenina, jejíž kation má obecný vzorecR, R je alkyl 5 1 až 6 uhlíkovými atomy, V konečné koncentraci 10-12 až 104. Tim je doeahováno 1 zrychleni płirůstku počtu buněk významné tím, že k němu dochází ještě před doeažením poloviny kultivačniho cyklu. To je významný krok ke zkrácení biotechno logického výrobního cyklu, neboč žádoucí koncentrace buněk na jednotku objemu je možno...

Prostředek ke zvýšení počtu buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 258252

Dátum: 16.08.1988

Autori: Šamina Zlata, Jarý Jiří, Butenko Raisa Člen Korespondent Av Sssr, Frolova Ljudmila, Čapek Karel, Kefurt Karel, Ponert Jiří Biolog

MPK: C12N 1/38

Značky: zvýšení, prostředek, buněk, počtu

Text:

...zvyšovat počet buněk nebola protoplastů ziskatelný během kultivačniho cyklu v tkáñových nebo/a buněčných nebo/a protoplastových kulturách. Podstatou vynálezu je proatředek ke zvýšení počtu prctoplastů nebo/a buněk ve tkáňové nebo/a buněčné nebo/a protoplastové kultuře účinný zejména V druhá polovině kultivačniho cyklu, vyznačený tim. že je tvořen 6- ązído- 6-deoxy- D- gluközou.Tím je doaahováno 1 zvýšení produkce biomasy, respektive...

Způsob provádění zkoušek tepelně oxidačního a atmosférického stárnutí polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258251

Dátum: 16.08.1988

Autori: Poněšický Jiří, Czerný Jiří

MPK: G01N 17/00

Značky: polymerů, zkoušek, stárnutí, atmosférického, způsob, tepelně, oxidačního, provádění

Text:

...reálných výrobků za podmínek podobnosti vnějších prostředí. V praxi jsou totiž skutečně výrobky ve většině případů podrobeny víceosé napjatosti. Další Výhodou je pak to, že velikost variačního koeficientu do asi 20 je u zkoušky podle vynálezu srovnstelná s variačním koeficientom u standardních zkoušek rázové a vrubové houževnatosti exponovaných zkuěebních těles při jednocsé napjatosti.Způsob provádění zkoušek tepelné-oxidačního a...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s kryostatom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236950

Dátum: 15.08.1988

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 1/00, G01T 3/00, G01T 7/00...

Značky: riadený, korelačný, spektrometer, automatický, kryostatom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši spôsob automatického merania korelačných spektier metódou elektrónpozitrónovej anihilácie vo vákuu v rozsahu teplôt 80 až 273 K. Vynález pozostáva z rámu /l/ automaticky riadeného korelačného spektrometra, na ktorom sú umiestnené pevné rameno /2/ so scintilačnými detekčnými jednotkami /10/ a kolimačnými štrbinami /6, 7/, pohyblivé rameno /13/ s pohybovým zariadením /14/ a kolimačnými štrbinami...

Synergicky působící herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247099

Dátum: 15.08.1988

Autori: Loník Vladimír, Havlín Dušan

MPK: A01N 57/20

Značky: herbicidní, prostředek, působící, synergický

Text:

...se vždy míní klíčící semeno, vzešlé semenáčky a rastlina jako taková, včetně kařenů a nadzemních částí.Výrazu synergismus se používá v jeho pravém slova smyslu a popisuje výsledky,kdy herbicidní působení prostředku obsahujícího alespoň dvě složky je větší než je součtavé působení sloučenin použitých samastatně.Množství, ve kterém se herhicidniho prostředku podle vynälezu používá, závisí na plevelných rastlinách, které se mají ničit a...

Způsob imobilizování enzymu aminoacylasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247097

Dátum: 15.08.1988

Autori: Zelený Petr, Velešovský František, Kuneický Jioí, Florián Petr, Maršík Josef, Reis Pavel

MPK: C12N 11/08

Značky: aminoacylasy, enzymů, imobilizování, způsob

Text:

...s roztokem aminoacylasy o hodnotě pH 6,5 až 8,5 a vzniklý produkt se promyje a pak se popřípadě vysuší.Při způsobu podle vynálezu se tedy používá parciálne zhydrolyzovaného akrylamid/N,N-methylen-bisakrylamidového kopolymeru typu Akrylex P, jakožto nosiče,zatímco podle trancouzské vytištěné přihlášky vynálezu č. 2198 954 se takového nosiče nemůže použít, nýbrž se může používat toliko polyethylenimínů nebo polyaminů hlavním rozdílem mezi...

MAGYAR OPTIKAI MÜVEK, BUDAPEŠŤ (MLR)

Načítavanie...

Číslo patentu: 247086

Dátum: 15.08.1988

Autori: Bureš Jioí, Kornmann Peter, Kudláeek Jan

MPK: F16L 11/10

Značky: mlr, magyar, müvek, optikai, budapešť

Text:

...jednotlivých části konstrukce. Velkou výhodou je schopnost trubkové konstrukce dosáhnout velmi malého poloměru křivosti, což je nutné zejména u lékařských vyšetřovacich přístrojů.Vynález bude vysvětlen podrobněji za pomoci popisu příkladněho provedení, které je znázorněno na přiloženém výkrese, kde znázorňujíobr. 1 podélný řez omezeným délkovým úsekem trubkové konstrukce podle vynálezu, tj. řez podle čáry B-B z obr. 2, přičemž jsou...

Způsob výroby dělitelné tablety se zpomaleným uvolňováním účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247079

Dátum: 15.08.1988

Autori: Knye Ulrich, Gernlein Wolfgang

MPK: A61K 9/22

Značky: tablety, účinné, uvoľňovaním, látky, způsob, výroby, dělitelné, zpomaleným

Text:

...s kyselýmí nebo zásaditými skupinami, např. kyseliny polymeth-akry 1 ovê nebo N,N-dimethylaminoethylesteru kyselín polymethlakrylových nebo polyvinylpyrrolidon, tyto látky mohou být přítomny také ve formě kopolymerü. Polymerem, který obsahuje kyselé skupiny, je například Eudragit L 100, kopolymer kyseliny methakrylove a methylesteru kyseliny methakrylové s molekulovou hmotnosti přibližně 250 000. Materiálem s obsahem zásaditých skupin je...

Způsob válcování radiálně žebrovaných dvojvrstvých trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247078

Dátum: 15.08.1988

Autori: Höland Wolfram, Naumann Karin, Vogel Werner, Krüger Horst-günter, Hülseenberg Dagmar

MPK: B21H 3/12

Značky: způsob, trubek, dvojvrstvých, tohoto, způsobu, žebrovaných, zařízení, válcování, radiálně, provádění

Text:

...toho nalisování vnější trubky na jadrovou trubku - vnitřní trubku, prováděné ihned po vychýlení žebra během jedné otáčky trubky, odstraňuje potřebu dalšího zpracování žebra, čímž se sníží počet přehybů, ktoré škodí velmi tenkýrn žebrům. Tímto způsobem je možno průmyslové válcovat například na hliníkových trubkách žebra o průměrné tlouštce od 0,3 do 0.4 mm.Podstata zařízení pro válcování radiálně žebrovaných dvojvrstvých trubek podle...

RUHRCHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT, OBERHAUSEN ( NSR )

Načítavanie...

Číslo patentu: 247075

Dátum: 15.08.1988

Autori: Herzog Paul, Maximov Michail Grigorjevie, Fortagne Uto, Petrikevie Svitlana Borisovna

MPK: B01J 23/96, B01J 31/40

Značky: oberhausen, aktiengesellschaft, ruhrchemie

Text:

...se jako extrakčíiího činidla použije isotridecylamin, tri-n-oktylamin nebo tri-isooktylamin.jako extrakčního činidla je možno použít aminů jako takových. Výhodně se však aminy rozpustí v organickém rozpouštědle nemisícim se s vodou nebo se s ní mísícím jen v malé míře, Rozpouštědla se použije takové množství, aby objemová koncentrace aminu ve vzniklém roztoku byla v rozmezí 0,5 až 50 . Tato koncentrace je v podstatě omezena rozpustnosti...

Elektromagnetické upínadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 247074

Dátum: 15.08.1988

Autor: Eermenskaja Tajsija Sergejevna

MPK: B41F 27/02

Značky: upínadlo, elektromagnetické

Text:

...myšlenky vynálezu vyplýva jako logicky důsledek a není proto na výkrese znázorněnaNa obr. 5 je znázorněna druhá varianta konstrukce podle vynálezu. Pro ozbrazení byl zvolen magnetický valec, ve kterém je uspořádán elektromagnet nebo elektromagnety. je však samozřejmě také možné uspořádat tuto konstrukcí podle vynálezu v jiném plášti. Konec jadra 17 magnetu, odvrácený od pracovní plochy, spočíva také zde opět na magnetické závěrné lište...

Kružidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 247072

Dátum: 15.08.1988

Autor: Kosarotov Boris Fedorovie

MPK: B43L 9/16, B43L 9/02

Značky: kružidlo

Text:

...zde umístěna dalšímontážní skosení 67 úložného otvoru 5 a skosení 57 vybraní G 4. Na nástavcích 41 jsou dovnitř směřující zařezy 42 v místě »otvoru 44, jakož i vně směřujíci zářezy 52 V blízkosti čelní strany 48. Montážní drážka 45 se zužuje od čelní strany 48 směrem k otvoru 44, přičemž V oblasti čelní strany 48 její šířka odpovídá přibližně vnějšímu průměru stavěcího šroubu 8 a v blízkosti otvoru 44 přibližně malému průměru závitu...

VEB SCHWERMASCHINENBAUKOMBINAT ,,ERNST THÄLMANN”, MAGDEBURG ( NDR ) , VOEST-ALPINE AKTIENGESELLSCHAFT, LINZ ( Rakousko )

Načítavanie...

Číslo patentu: 247070

Dátum: 15.08.1988

Autor: Gontar Jurij Sergejevie

MPK: C04B 7/36

Značky: schwermaschinenbaukombinat, magdeburg, ernst, voest-alpine, rakousko, thälmann, aktiengesellschaft

Text:

...na spalínově potrubí pece připojené tepelně-výměnikové jednotky a spalinové potrubí kalcinátoru ve směšovací komoře, ke které jsou přípojena plynová přívodní potrubí pro obě spalinové větve, vytvoří se velmi jednoduchým způsobem směsný proud zespalín pece a ze spalin kalcinátoru a tento směsný proud spalín se rozdělí spalinoVým větvím tepelného výměníku, a pokud je to nutné lze zajistit regulaci množství .a požadované rozdělení cl-o obou...

VOEST-ALPINE AKTIENGESELLSCHAFT, LINZ ( Rakousko ) , VEB SCHWERMASCHINENBAUKOMBINAT ,,ERNST THÄLMANN”, MAGDEBURG ( NDR )

Načítavanie...

Číslo patentu: 247069

Dátum: 15.08.1988

Autori: Archipov Vladimir Viktorovie, Lazarev Jurij Petrovie

MPK: C04B 7/36

Značky: thälmann, voest-alpine, magdeburg, rakousko, ernst, schwermaschinenbaukombinat, aktiengesellschaft

Text:

...pecnímí spalínami do dolní oblastí kalcinátoru lze tak vnitřně smísít s proudem spalín již vně poslední tepelné-výměníkové jednotky, čímž lze dále zlepšit přestup tepla a tím i tepelnou účinnost.Zařízení k provádění způsobu podle vynálezu na výrobu cementu je V dalším znázorněno na příkladu provedení ve spojení s Výkresovou částí.Na obr. 1 je znázorněno zařízení podle vynálezu V blokovém schématu a na obr. 2 je znazorněna konstrukční...

Způsob stanovení aktivity pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247068

Dátum: 15.08.1988

Autori: Fesina Michail Iljie, Soboljev Georgij Viktorovie, Lysenko Jevgenij Vasiljevie, Balašov Vasilij Petrovie, Kambarov Vladimir Alexejevie, Jeremeenko Valerij Ivanovie, Starobinskij Rudolf Natanovie

MPK: G01N 25/02

Značky: aktivity, stanovení, látek, způsob, pevných

Text:

...tepelném obsahu, přičemž se měří a vyhodnocuje změna tepelného obsahu V počáteční, například lineární fázi reakce, probíhající V systému. Časová funkce změny tepelného obsahu V systému se může převést na změnu napě- tí a stanoví se vzestup takto získané křiv ky, například V lineární fázi této krivky.Měření a Vyhodnocování změny tepelného obsahu se provádí v intervalu od 5 do 30 sec.Předem určená konstantní hodnota charakteristická pro...

Kosmetický prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247067

Dátum: 15.08.1988

Autor: Volkov Stanislav Nikolajevie

MPK: A61K 7/48

Značky: kosmetický, prostředek

Text:

...agarovém prostředí s kvasničním extraktem.17 Růst při teplotě 37 °C Neroste.Tento kmen se vyznačuje tvorbou vonné složky. Z výsledků plynové Chromatografia bylo nalezeno, že vonná složka se skládá hlavně z ethanolu, ethylacetátu, isopropylalkoholu, isopropylacetátu, isobutylalkoholu, isobutylacetätu, isoamylalkoholu a isoamylacetätu. Vůně je takzvané jablečná vůně. Ve srovnání se známymi kvasinkamí,které produkují voxnné látky, se...

Zařízení k odkosťování masa

Načítavanie...

Číslo patentu: 247066

Dátum: 15.08.1988

Autor: Rabinovie Anatolij Jakovlevie

MPK: A22B 7/00

Značky: zařízení, odkosťování

Text:

...pohyb pružně zachytí neznázorněné pružinové nárazníky vzhledem k tomu, že jak vstupní uzávěr 17, tak i výstupní uzáver 18 se již nemohou pohybovat děle směrem dolů.Pružná výtlačné těleso 7 poőne stlačovat maso, ktere se působením tlaku oddělí odkostí a opouští pracovní prostor průchozími otvory 14 v rotačních šoupátkách 13, a dále výstupy 11 a odvaděcím vedením 12. Kosti zůstanou na místě a jsou na konci pracovního zdvihu pružné obklopený...

Způsob podzemního zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 247065

Dátum: 15.08.1988

Autori: Popov Vasilij Fedorovie, Sitnikov Ivan Ivanovie

MPK: C10J 5/00

Značky: tuhých, způsob, palív, podzemního, zplyňování

Text:

...5 až 15 °C vyšší, než je jeho kritické teplota. Tímto opatřením se dosáhne, že nadkritický plyn na své extrakční cestě průběžně pohlcuje větší množství extrahovaných sloučenin, poněvadž rozpouštěcí schopnost nadkritických plynů v teplotním rozmezí, které leží jen málo nad kritickou teplotou, vykazuje zpravidla optimální hodnotu a klesá se vzrůstající teplotou. Teplotním gradientem nadkritického plynu pod povrchem země, jak jej vynález...

Převodovka pro dosažení nerovnoměrného výstupu z rovnoměrného vstupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247063

Dátum: 15.08.1988

Autor: Stipaninko Alexadd Vasiljevie

MPK: F16H 37/12

Značky: výstupu, dosažení, převodovka, rovnoměrného, vstupu, nerovnoměrného

Text:

...znázornění, obr. 2 převodov 247063ku z obr. 1 v řezu v rovině II-II z obr. 5,obr. 3 až 7 prevodovku z obr. 2 v řezu V rovině V-V v. různých provozních polohách, obr. 8 diagram úhlových rychlostí výstupního hřídele ve vztahu k úhlové rychlosti hnacího členu při poloměru kliky RO a obr. 9 a 10 diagramy úhlových rychlostí výstupního hřídele ve vztahu k úhlové rychlosti hnacího členu v závislosti na nastavení poloměru R kliky.Na obr. 1 je...

Přídavné zařízení k pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247060

Dátum: 15.08.1988

Autor: Ruban Nadižda Sergejevna

MPK: A01B 17/00

Značky: přídavné, pluhu, zařízení

Text:

...svislá nastavovací ústrojí 9, která jsou uchynena. vodicími šrouby 13 a tlačhou pružínou nebo pneumatíckým pružným prvkem obr 1. jPřes spojovací ramena 12, jejichž odvrácené konce od podéiného nosníku 3, zasahují do nastavovacích ústrojí 9, ve kterých jsou spojený, vodicím šroubem. 13 tak,. seřízení výšky podélného nosníku. Btlze uskutečnit ruční klikou 14. Na podéiný nosník. 3. jsou unevněný ložiskové třmený Lse svými pracovními koly...

Zařízení pro rekuparaci tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247059

Dátum: 15.08.1988

Autor: Karcev Stanislav Petrovie

MPK: F02B 37/00

Značky: tepla, rekuparaci, zařízení

Text:

...výkonu, takže jeho ovládání může být aktivováno okamžitou hodnotou tlaku vzduchu vytlačovaneho kompresorem, nebo tlakem vzduchu v místě vstupu do motoru, jelikož tlak stlačeného vzduchu na výstupu z kompresoru je alespoň přibližně úměrný výkonu motoru, a to v poměrně širokém rozsahu rychlostí otácení.Aby se zabránilo jakémukoli obrácení smyslu průtoku stlačeného vzduchu v oddělovacím potrubí 13, je zapotřebí, aby tlak výfukových plynů ve...

Zařízení proti vnikání prachu prstencovitou štěrbinou mezi výložníkem a brázdicí hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247058

Dátum: 15.08.1988

Autor: Goiovan Eduard Vjaeeslavovie

MPK: E21C 35/22

Značky: výložníkem, štěrbinou, prachu, prstencovitou, hlavou, zařízení, proti, brázdicí, vnikání

Text:

...je schematicky znazorněn na jednom příkladném provedení na výkrese, na němž obr. 1 představuje brázdicí stroj s výložníkem a s brázdicí hlavou, obr. 2 pak značí přední část brázdlcího stroje s brázdicí hlavou, obr. 3 je detail v řezu v rovině III-lll na obr. 2.Na brázdicím stroji 1 je uložen výkyvně kolem vodorovné osy 3 a svislé osy 4 výložník 2. Kolem osy 5 jsou na výložníku 2 otočně uloženy brázdicí hlavy 6. Na obr. 2 jsou...