Archív za 1988 rok

Strana 47

Vypínací prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258311

Dátum: 16.08.1988

Autori: Tyleček Antonín, Pretsch Gerhard

MPK: F16P 3/04

Značky: prvek, vypínací

Text:

...L válcového pouzdra g je euvně uložen svým menším průměrem vá 1 covýneazený čep 3, jenž je-aýým větším průú měrem suvně uložen ve vnitřním otvoru seřizovaoí matice A,která je uíožene ve vnitřním závitu výběhové části válcové áut 1 ny.5 pouzdra g. Přechod mezioběma pruměry čepu 3 tvoří kuželový náběh Q. Seřizovací matice 4 je opatřena žebrem1,0 něž se opírá vinutá pružinamgglruhým koncem opřené o váloové oaazemĺ 2 tlačné misky Lg, která Je...

Samostředicí upínací trn pro upínání součástí za vnitřní válcovou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258310

Dátum: 16.08.1988

Autori: Toman Václav, Dvořáček Lubomír, Zavřel Alois

MPK: B23Q 3/06

Značky: součástí, upínací, vnitřní, válcovou, samostředicí, plochou, upínání

Text:

...upínání součástí za vnitřní válcovou plochu podle vynälezu umožňuje snadné upnutí a odepnutí upínané součástí, přičemž zpětný radíátní pohyb četístí je zabezpečen pomocí pružných kroužků. odpadá tedy přesné a na výrobu náročné zhotovení kleštínových pouzder, případně klínovítě uspořádaných dréžek nebo rybínových vedení.Á Na přípojených výkresoch je-schematícky znázorněn příklad provedení samostředíeího upínacího trnu pro upínàní součástíza...

Způsob lapování rovinných ploch a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258309

Dátum: 16.08.1988

Autor: Uhlíř Josef

MPK: B24B 37/04

Značky: ploch, zařízení, způsob, provádění, způsobu, lapování, tohoto, rovinných

Text:

...v dutině vytvořené na čele kotouče uspořádaného na unášecím hřídeli výkyvně. Daläí podstatou vynálezu àe zařízení k provádění způsobu spočívající v tom, že lapovací kotouč je přípojen k unääecímu hřídeli pomocí výkyvného člena, například membránově spojky. Na čele kotouče je vytvořena kruhové ostří. Střed tohoto kruhového ostří leží na ose unášecího hřídele, případně s výhodou mimoZpůaobem e zařízením podle vynálezu eezemezuje deformecím...

Zařízení pro oddělování hrubých nečistot z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 258308

Dátum: 16.08.1988

Autor: Jaroměřský Ladislav

MPK: B04B 15/06, C02F 1/38

Značky: oddělování, odpadních, zařízení, hrubých, nečistot

Text:

...velikosti částic nečistot a požadované účinnosti Jejich odloučení.Jedno z možných provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na ořiložených výkresechkde obr,1 představuje sohematioký průřez zařízením v pohledu a obr.2 představuje schematicwVe znázornění na obr.1 je zařízení tvořeno vertikální kužélovou okříní 1 , ktoré je přikryta víkem § . Skříň 1 1 víka g moho,být vyrobeny Jako odlitek,případně svařeneo.Ve skříni 1 Jsou provedeny otvory...

Elektrický obvod zdvihacího magnetu jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258307

Dátum: 16.08.1988

Autori: Chyťa Bohumil, Gloger Luděk

MPK: B66C 1/08

Značky: obvod, elektricky, jeřábu, magnetů, zdvihacího

Text:

...o napětí 3 x 380 V a slouží k jištění přívodního vedení proti zkratu. Na pojistky l, g a 1 je napojen hlavní stykač 3, který je proti tepelnémupřetížení jištěn tepelným relé Ž. Na tepelné relé 5-je do země zapojena tlumivke Q, ke které je paralelné připojen stykač 1, jež sloužík omezení proudu při nabíjení akumulátorové baterie gg. Úprava potrebného napětí pro magnet Al jeřábu je prováděna transformá- .~ torem Q s usměrňóvačem,...

Laboratorní zařízení pro přípravu vzorku sušeného mléka ke stanovení rozpustnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 258306

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kalous Zbyněk, Novák Jiří

MPK: G01N 33/04

Značky: stanovení, rozpustností, sušeného, přípravu, mléka, vzorků, laboratorní, zařízení

Text:

...části 2, která je opatřena zarážkou lg a pákovým.mechanismem lg pro vyvoláni vertikálniho posuvu. Na vodici tyči 1 jeupevnên elektrický koncový spineč §,zapo jený přes elektrický časový spinač 1 na elektromotor poho nug michadla g. Nad úrovni michaci nádoby 3 je snimatelně umistěna navažovaci lodička §,upevněná na sklopné desce 15, uložené otočně na čepu 11. Sklopné deska 1 je opatřenaelektromagnetem É a je upevněna k základové desce li. Na...

Zařízení pro přepravu sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258305

Dátum: 16.08.1988

Autori: Macháček Metoděj, Korostenský Aleš

MPK: A01K 5/00

Značky: prepravu, sypkých, zařízení

Text:

...nebo nedostatočné krytých přepravnících. Totéž pĺhtí o nakládce a vykládce přepravovaných látek, kteréN navíc umožňují racionalízaci a snížení nároku na pracovní síiy,zvýšení bezpečnosti a hygieny práce. - í.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu příkladu jeho provedení pomocí připojeného výkresu, kde na-obr. l je schematicky znázorněno v náryse celé zařízení pro přepravu syp-d kých hmot podle vynálezu a ne obr. 2 je...

Způsob vytváření barevných dekorů ve skle

Načítavanie...

Číslo patentu: 258304

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pešek Miroslav, Drahorád Radovan, Matušek Miroslav, Prášil Zdeněk, Brožek Vlastimil

MPK: C03B 32/00

Značky: dekoru, vytváření, barevných, způsob

Text:

...cích ze skla používat výrobku( nebo polotovary připravené pouze zur .- 3 . jedné eklovíny, přičemž barevný dekor je na výrobcích nebo polotovarech vytvářen teprve dodatočné. Dále je takto možno zhotovit barovné dekory, které by jinak nebylo možno realizovat buč vůbec,nebo-s velkými.obtižemi. Při popsonćm způsobu výroby barevných dekorů ve skle se postupuje tak, že zářeni o vhodné vlnové délce se smeruje do skla pomocí vhodných masek, etínění...

Zapojení asynchronního obvodu rozlišení směru pro impulsní inkrementální snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258303

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kolman Zdeněk

MPK: H03K 23/08

Značky: impulsní, snímač, obvodů, asynchronního, rozlišení, zapojení, inkrementální, směru

Text:

...nároky na strmoat hran signálu snimače, tvarování neni nutne. Násobici koeficient obvodu lze měnit pouze zmenou obsahu pamätí FROM, tj. výmlnou FROM v soktu a může být 1, 2, 3 nebo 4.Na připojenen výkrese je znàzorněno propojeni vstupů a výý stupů sekvenčniho obvodu, realizovaněho paměti PRQM, se vstupy impulsniho inkrenentilního snimače a výstupy obvodu rozlišeni sněru.- 2 První vstup 31 a druhý vstup gg impulsního inkrementálniho snímače 3...

Způsob plazmového ohřevu licího a nasávaného proudu ve vakuové komoře a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258302

Dátum: 16.08.1988

Autori: Motloch Zdeněk, Brábník Josef, Dembovský Vladimír, Terlecký Jiří

MPK: B22D 18/06

Značky: zařízení, plazmového, způsobu, vákuové, způsob, tohoto, nasávaného, proudu, licího, ohřevu, komoře, provádění

Text:

...vysvětleni způsobu plazmového ohřevu podle vynálezu se uvádí, že prostorové nastaveni vzájemné polohyplazmových hořáků Q se před zaplněním vskuové komory l provedeé tak, že paprsky plazmatu vycházejíoí z trysek plazmových hořákůąQ se protínaji v prostoru výmezeném dnem pánve 2 a.nejvyššidosažitelnou úrovní hlediny kovu 1 přilitého do pénve g, čímž se vytvoři předpoklady pro vznik superponovaného elektrického oblouku, uzavřeného přes psprsky...

Plnicí zařízení pístového přeplňovaného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258301

Dátum: 16.08.1988

Autor: Beroun Stanislav

MPK: F02B 37/02

Značky: motorů, zařízení, pístového, přeplňovaného, plnicí

Text:

...charakteristiku turbodmychadla u plnicího zařízení pístového přeplňovàného motoru podĺe vynálezu.Píetový apalovací motor L je opatřen výfukovým systémem 1,přípojeným na hnací turbinu plnicího turbodmychadla 2. Plnícíturbodmwchądlo g je plnícím traktem 1 e mezichladičem Ž spoje v no s píetovým spalovacím motorom-ł. K výstupu plnícího turbodmy tokové potrubí 1, napoàen o v kového systému Ž pístového spalovacího motoŕu ł nad výfukové ventily §....

Způsob výroby litých dvouvrstvých válců pro tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 258300

Dátum: 16.08.1988

Autori: Strung Ladislav, Havlíček František, Kulíř Jiří

MPK: B22D 19/16, B22D 15/02

Značky: litých, výroby, tváření, válců, způsob, dvouvrstvých

Text:

...V tom, že tlouštka ztuhlé povrchové pracovní vrstvy z kvalitního materiálu na těle válce je poměrně tenké. Je určena rychlostí tuhnutí po dobu existence tekuté fáze ve vtoku, kterým se rovněž odlěvá i druhý houževnatý materiál,proto vtok nesmí zatuhnout. Tato doba.je poměrně krátké, činí pouze několik minut. Určité prodloužení tekuté fáze ve vtoku a tím i doby tuhnutí povrchové vrstvy na těle válce je možné docílit částečným prolěváním...

Axiální rychloběžné segmentové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 258299

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lobovský Bedřich, Hanikýř František, Peterka Milan

MPK: F16C 17/04

Značky: rychloběžné, segmentové, axiální, ložisko

Text:

...nepříznivé u kompozicových segmentu. Materiál odolává dlouhodobě pracovním teplotám, které mohou dosáhnout 80 až 90 °C, a účinku mazacích olejů.Oproti polytetrafluorstylenu má rozhodující výhodu v tom, že má podstatné větší kohezi olejového filmu, protože má v zasadě parafinickou strukturu. V důsledku toho se na jeho povrchu vytváří velmi stabilní olejový film, který se neporušuje ani při vysokých měrnýchzatíäeních, nízkých kluzných...

Dezén běhounu pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258298

Dátum: 16.08.1988

Autori: Škrobák Josef, Sivera Adolf, Řezníček Pavel, Nezval Rudolf, Jandík Miroslav

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, pneumatiky, běhounu

Text:

...jsou poměrnou hodnotou šířky běhounové plochy. Jednotlivé dezénovéfiqury jsou opatřeny lamelami.Dezén běhounu pneumatiky podle vynálezu zajiščuje nízky valivý odpor, při vysoké hodnotě podélné a příčné adheze. současně je danou konfiqurací a optimálnĺm zaplněnlm zajištěnavysoká životnost plaště.Na připojeném výkresu je znázorněna konfigurace dezénu běhounu pneumatiky v půdorysu.Jako přiklad provedení vynálezu je uveden dezén pláště 145 SR...

Způsob přípravy 2-diethylaminoethylesterů 1,3-disubstituovaných propan-2-karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258297

Dátum: 16.08.1988

Autori: Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07D 307/16

Značky: přípravy, kyselin, 1,3-disubstituovaných, způsob, propan-2-karboxylových, 2-diethylaminoethylesteru

Text:

...Látka II obsahuje v molekule dvě obdobná centra chirality, takže syntetický produkt je směsi racemátu a mesoformy. Látka III neobsahuje chirální centrum a je tedy homogenní. Látka IV obsahuje jednocentrum chirality a syntetický produkt je tedy racemátem.Dále uvedené příklady jsou pouhou ilustrací možností vynálezu a není jejich účelem popisovat vyčerpávajicĺm způsobem všechny tyto možnosti. Výchozí kyseliny obecného vzorce V,pokud...

Způsob přípravy 2-diethylaminoethylesteru kyseliny 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl) propionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258296

Dátum: 16.08.1988

Autori: Miller Vladimír, Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

MPK: C07D 307/16

Značky: 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl, přípravy, způsob, propionové, 2-diethylaminoethylesteru, kyseliny

Text:

...(Szarvasi E. et al. Bull. Soc. Chim. Fr.a celkem vhodných metod bylo k přípravě esteru vzorce I použito ještě dalších složitějších a technicky méně výhodných způsobů (Fr. pat. 2 444 033 a 2 444 034).Nyní bylo zjištěno, že přípravu esteru vzorce I lze velmi výhodně provést reesterifikací známého metylesteru kyseliny 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl)propionové vzorce II(szarvasi E. et al. Bull. sec. Chím. Fr. 1963, 1 181) reakci s...

Způsob přípravy kyseliny 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl) propionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258295

Dátum: 16.08.1988

Autori: Valenta Vladimír, Miller Vladimír, Protiva Miroslav, Zelenka Antonín, Zoula Václav

MPK: C07D 307/16

Značky: propionové, přípravy, kyseliny, způsob, 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl

Text:

...další látky(metylester, 2-dietylaminoetylester), které rovněž není nutno destilovat. Další významnou skutečnostíi je,že kyselina vzorce I je tak čistá, že po jednoduchém přečištění převedením do vodného roztoku draselné solí a zpětným uvolněním kyselinou při delším stání krystaluje a poskytuje téměř čistý racemát B (t.t. 84 až B 7 OC). Předmětem tohoto vynálezu je tedy termická dekarboxylace krystalické kyseliny vzorce II a způsob...

Způsob přípravy čisté kyseliny 1-(tetrahydro-2-furyl)-3-(1-naftyl) propan-2,2-dikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258294

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vlková Marie, Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07D 307/12

Značky: způsob, 1-(tetrahydro-2-furyl)-3-(1-naftyl, kyseliny, čisté, přípravy, propan-2,2-dikarboxylové

Text:

...kterou neni nutné čistit destilací odpadá též destilace esterů jmenované kyseliny.Dále uvedený příklad je pouhou ilustrací možností vynálezu a není jeho účelom všechny tyto možnosti vyčerpávajícím způsobem popisovat. Výchozí ester vzorce II se ziská podle literatury (Szarvasi E., Neuvy L. Bull. Soc. Chim. Fr. 1962, 1343 Belg. pat. 613 547Mndžojan A. L. a Baladajan C. E., lit. citována) reakcí dietylesteru kyseliny...

Způsob přípravy diethylesteru kyseliny furfurylidenmalonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258293

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zelenka Antonín, Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07D 307/46

Značky: kyseliny, furfurylidenmalonové, diethylesteru, způsob, přípravy

Text:

...s toluenem, která vře při 84 QC.V této fázi je tedy teplota reakční směsi jen 100 až 104 °C. Až po odstranění vody seteplota směsi zvolna zvýši na 110 až 120 °C a když teplota destilujícich par dosáhne lll C, je reakce skončena, protože destiluje čistý toluen.Zpracovánimreakčni směsi se ve výtěžku B 5 získá velmi čistý produkt, který podle plynové chromatoqrafíe obsahuje 99,7 8 žádané látky. Ve srovnání 5 citovanou literaturou poskytuje...

Způsob přípravy hydrochloridů (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-amino-4-thiazoly) acetylchloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258292

Dátum: 16.08.1988

Autori: Novák Ludvík, Rajšner Miroslav, Mandel Martin

MPK: C07D 277/40

Značky: acetylchloridů, hydrochloridu, způsob, z)-2-alkoxyimino-2-(2-amino-4-thiazoly, přípravy

Text:

...uhliku, například methylenchloridu, aromatickém uhlovodíku nebo acetonitrilu,popřípadě za přitomnosti katalytického množství dimethylformamidu nebo dimethylacetamidu a/nebo chlorovodíku, při teplotě -45 až 60 °c, s výhodou při teplotě -Z 5 až 20 OC.Bližší podrobnosti způsobu přípravy podle vynálezu vyplývaji z následujících přikladůprovedení, které tento způsob pouze ilustruji, ale nijak neomezují. P ř I k 1 a d 1 Hydrochlorid...

Hydrochloridy (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-aminobenzensulfonamido)-4- thiazolyl)acetalchloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258291

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mandel Martin, Rajšner Miroslav, Novák Ludvík

MPK: C07D 277/52

Značky: hydrochloridy, thiazolyl)acetalchloridů, z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-aminobenzensulfonamido)-4

Text:

...fosforečným, případně za přítomnosti katalytického množství dimethylformamidu. Jako prostředí se používá s výhodou acetonitril, reakce probíhá při teplotě -40 až 60 °C, s výhodou při teplotě -40 až o °c.Bližší podrobnosti způsobu přípravy látek podle vynálezu vyplývají z následujících příkladů provedení. Je samozřejmě, že kromě uvedeného způsobu jsou možné k další alternatívy vedoucí k žádaným látkám obecného vzorce I, jež jsou odborníkovi...

Peptid s vlastostmi antigenních determinant a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258290

Dátum: 16.08.1988

Autori: Krchňák Viktor, Mach Otakar

MPK: C07K 7/08

Značky: determinant, peptid, způsob, vlastostmi, antigenních, výroby

Text:

...HOBt estory. Po ukončené nyntéze byl psptid z pryskyłice odštěpen a současně byly odstraněny chrinicí skupiny vícefunkčních aminokyselín acidolyticky, s výhodou působením kapalného HF nebo TFMSA ve směsi s TA a thioanisolem. Surový produkt byl čiätěn bud pomocí sloupcové chromatografie na nosičích používaných v chemii peptidů, s výhodou silikagelu potaženém hydrofobními uhlíkatýml řetězcl nebo nosičů fungujících jako molekulární síta. Peptid...

Peptid s vlastnostmi antigenních determinant a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258289

Dátum: 16.08.1988

Autori: Krchňák Viktor, Mach Otakar

MPK: C07K 7/08

Značky: způsob, peptid, determinant, vlastnostmi, antigenních, výroby

Text:

...deriváty, s výhodou symetrickými anhydridy nebo HOBt estery. Po ukončené syntéze byl peptid z pryskyřice odětěpen a současně byly odstraněny chránicí skupiny vícefunkčnich aminokyselín acidolyticky, s výhodou púsobením kapalného HF nebo TRMSA ve směsi s TFA a thianisolem. Surový produkt byl čištěn buč pomocí sloupcově chromatografie na nosičich používaných v chemii peptidů, s výhodou silikagelu, potaženém hydrofobnímí uhlíkatýmí...

Peptid s vlastnostmi antigenních determinant a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258288

Dátum: 16.08.1988

Autori: Krchňák Viktor, Mach Otakar

MPK: C07K 7/06

Značky: vlastnostmi, determinant, způsob, antigenních, peptid, výroby

Text:

...současně byly odstraněny chránicí skupiny vícefunkčních aminokyselín acidolyticky,s výhodou působením kapalného HF nebo TPMSA ve směsi s TFA a thioanisolem. Surový produktbyl čištěnbud pomocí sloupcové chromatoqrafie na nosičích používaných v chemii peptidů, s výhodou silikaqelu, potaženém hydrofobními uhlíkatými řetězci, nebo nosičů fungujících jako molekulární sita. Peptid byl charakterizován aminokyselinovou analýzou a jeho čistota byla...

Žáruvzdorný tmel nebo malta na bázi lupku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258287

Dátum: 16.08.1988

Autori: Cieslar Milan, Folwarczny Karel, Tománek František, Lasota Jan

MPK: B22D 41/02

Značky: žáruvzdorný, bázi, lupku, malta

Text:

...zóny opatřené maltou nebo tmelem s chemicko-keramickou vazbou podle vynálezu spočívají zejména v tom, že malta nebo tmel s chemicko-keramickou vazbou má stejnou nebo vyšší žáruvzdornost jako vlastní vyzdívka,neprovádějí se výměny půd, spodní části stěn a struskové zóny během kampaně, čímž odpadá fyzicky namáhavá práce, hlavně při bourání těchto částí dochází k úspoře žáruvzdorněho mater riálu, zlepšení časového využití pánvi, ůspoře plynu při...

Automatický odplyňovač potrubí pro dopravu kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258286

Dátum: 16.08.1988

Autor: Gloser Miloslav

MPK: F16L 55/07, F16K 24/04

Značky: dopravu, odplyňovač, potrubí, kapalin, automatický

Text:

...oblouku je vyústěna převodní trubka, vložená dovnitř lomu potrubí. vlivem zvýšené rychlosti kapaliny v konkávní části dolního trubního oblouku vzniká v převodní trubce trvale podtlak. Naopak ve vstupním profilu převodní trubky působí přetlak. Tím dochází k intenzivnímu proudění kapaliny převodní trubkou a tím k soustava němu odvádění častíc plynu, postupujících k vrcholu lokálního lomu potrubí.Použitím automatického odplyñovače potrubí se...

Upevnění krytu k obruči kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 258285

Dátum: 16.08.1988

Autori: Karban Pavel, Kalina Miroslav

MPK: B60B 7/06

Značky: obručí, upevnění, krytu

Text:

...upevnění, avšak nemá jejich nedostatky. Řešení umož~ ňuje použít levných plastovych výlisků bez nebezpečí koroze, přičemž hlavní předností je velká univerzálnost použití» Toto je ddno ožností jednoduchého uchycení právě k okraji obruče, což je místo, ktoré je u větěiny výrobců vozidel téhož jmenoviteho průměru kola standardizována. Pritom je umožněno využít k uchycení známého principu,používaného spolahlive pro vyvažovací tělíska kol.Další...

Teplonosná kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 258284

Dátum: 16.08.1988

Autori: Červenka Zdeněk, Novrocík Jan, Marek Vladislav

MPK: C10M 105/06

Značky: teplonosná, kapalina

Text:

...alkylačním způsobem.Praktické složení teplonosné kapaliny podle vynálezu a její vlastnosti ukazují následující příklady.Jako teplonosná kapalina se použije směs aromatických uhlovodíků s rozpětím teploty varu při atmoaférickém tlaku 265 až 320 OC o složení 26,0 hmotnostích dílů 1,1-difenyletanu,25,6 hmotnostních dílů 3 ~etyl-1,1-difenyletanu, 11,1 hmotnostních dílů 4-etyl-1,1-difenyletanu,0,7 hmotnostních dílů 2-etylbifenylu, 0,4...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 258283

Dátum: 16.08.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, podvojných, přípravy, vysokoteplotní, manganato-vápenatých

Text:

...kalcinátu alespoň 40 kPa je výhodné pro zabránění vzniku nežádoucích vedlejších produktů, zejména zabránění odštěpování a samostatné kondenzace fosforečné složky. Přítomná vodní pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktü poněkud zpomaluje, zmožňuje jejich kvantitativnější prüběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček V kalcinované směsi, která by bránila průběhu dehydratačníoh reakcí. Konečná...

Zařízení ke snížení nepravidelnosti dávkování sypače

Načítavanie...

Číslo patentu: 258282

Dátum: 16.08.1988

Autor: Polák Jan

MPK: E01H 10/00, E01C 19/20

Značky: dávkování, zařízení, nepravidelnosti, sypače, snížení

Text:

...ne neku větší množství Ieteriálu a tato neprevidelnoet v dávkování ,je pak na závadu při. malých nnožatvích poaypováho materiálu, zejména chemického.Uvedenou závadu podstatné snižuje řeěení podle vynálezu, jehož podstate spočívav ton, že na část äneku nad rometedle v místě výeypného otvorujsou vloženy další šnekovlce ee stejný etoupáním. ry rozdělí tuto část änekového dopravníku ne kratšíúseky, čímž ee zauezí seeypávání včtěího množství...

Rozebiratelný pružný spoj nejméně dvou trubkových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258281

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kanderál František, Hejretová Milada

MPK: F16B 7/00

Značky: pružný, rozebíratelný, trubkových, nejméně, dílů

Text:

...dílcú do délky je samovolné. rozložení dílů provádí každý uživatel.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje schematicky znázorněné spojení horního a epodního dílu rozebiratelným pružným apojem, obr. 2 představuje schematioky znázornění spojení horního a spodního dílu mezi nimiž je vložen střední díl rozebiratelným pružným spojem a obr. 3 představuje úpravu jednoho konce spodního případně...

Filtrační textilie vhodná zejména pro filtraci kapalin na rámových kalolisech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258280

Dátum: 16.08.1988

Autori: Svojanovský Jindřich, Strašáková Alena, Mrština Václav

MPK: D04H 1/48

Značky: zejména, filtrační, vhodná, kalolisech, filtrací, rámových, textilie, kapalin

Text:

...vyšší průtočnost kapaliny v porovnání se samostatnými, ale společně používanými vrchovými a podkladovými plachetkami. Další výhoda navržené filtrační textílie spočíva v odstranění nutnosti občasného odstraňovaní nečistot usazených v prostoru mezi vrchovou a podkladovou plachetkou. Filtrační textílie podle vynálezu prodlužuje až šestinásobně provozní životnost proti dosud používaným tkaným plachetkám. Konečné je třeba jako výhodu uvést...

Způsob přípravy methylesteru kyseliny 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl) propionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258279

Dátum: 16.08.1988

Autori: Miller Vladimír, Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

MPK: C07D 307/16

Značky: způsob, přípravy, propionové, methylesteru, kyseliny, 2-(tetrahydrofurfuryl)-3-(1-naftyl

Text:

...sodné soli kyseliny vzorce II v methanolu se získá reakci volné kyseliny s ekvivalentem roztoku methoxidu sodného v methanolu. Vlastní esterifikace proběhne pri teplotě varu směsi. Pokud se jako výchozi látky použije čisté kyseliny vzorce II, získané thermickou dekarboxylací krystalické kyseliny 1-(tetrahydro-2-furyl)-3-(1-naftyl)propan-2,2-dikarboxylové, ziská se methylester již jako odparek tak čistý, že pro jeho další použití jej neni...

Vysokoteplotní způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dikademnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 258278

Dátum: 16.08.1988

Autori: Trojan Miroslav, Brandová Dagmar

MPK: C01B 25/44

Značky: vysokoteplotní, dikademnatého, způsob, přípravy, cyklo-tetrafosforečnanů

Text:

...kondenzaoe fosforečné složky. Přítomná vodní pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktů poněkud zpomaluje a umožňuje jejich kvantitativnější průhěh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček V kalcinované směsi, která by bránila průběhu dehydratačních reakcí. Konečná teplota kalcinace V této fázi přípravy produktu podle vynálezu musí býtvyšší než 800 °C, nebot to je teplota, kdy příslušný meziprodukt,...

Vysokoteplotní způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu diželeznatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 258277

Dátum: 16.08.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: diželeznatého, způsob, přípravy, vysokoteplotní, cyklo-tetrafosforečnanů

Text:

...a umožňuje jejich kvantitatívnější průhěh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček v kalcinované směsi, která by bránila průběhu dehydratačních reakcí. zahřívání směsi je třeba véstV inertní atmosféře, alespoň pak od teploty, do které je udržována tenze páry alespoň 40 kPa. Při vysokých teplotách by totiž vznikalo nebezpečí nežádoucí oxidace železnatéssložky na železitou. Konečná teplota kalcinace v této...

Vysokoteplotní způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dihořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 258276

Dátum: 16.08.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: dihořečnatého, vysokoteplotní, cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy, způsob

Text:

...odštěpování a samostatné kondenzace fosforečné složky. Přítomná vodní pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktů poněkud zpomalujea umožňuje jejich kvantitativnější průběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček v kalcinované směsi, která by hránila průběhu dehydratačních reakcí. Konečná teplota kalcinace v této íázi přípravy produktu podle vynálezu musíbýt vyšší než1 160 °C, nebot to je teplota, kdy...

Vysokoteplotní způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu diměďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 258275

Dátum: 16.08.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, vysokoteplotní, přípravy, cyklo-tetrafosforečnanů, diměďnatého

Text:

...pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktů poněkud zpomuluje a umožňuje jejich kvantitativnější průběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček v kalcinované směsi, která by bránlla průběhu dehydratačních reakcí.Konečná teplota kalcinace musí být v této fázl přípravy produktu podle vynálezu vyšší než 840 °C, nebo to je teplota, kdy příelušný meziprodukt, jehož součástí je í cyklo-tetrafosforečnan...

Vysokoteplotní způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dinikelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 258274

Dátum: 16.08.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, dinikelnatého, cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, vysokoteplotní

Text:

...zabránění odštěpování a samostatné kondenzace fosforečné složky.Pŕítomná vodní pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktů poněkud zpomaluje a umožňuje jejich kvantitativnější průběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček V kalcinované směsi, který by bránila průběhu dehydratačnich reakcí. Konečná teplota kalcinace v této fázi přípravy produktu podle vynálezu musí být vyšší než 1 250 °c, neboč to je...

Způsob výroby amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258273

Dátum: 16.08.1988

Autori: Konrád Jan, Malina Miroslav, Uhlíř Josef, Martinovič Viktor, Kropáček Jaroslav, Dolejš Václav

MPK: C01C 1/04

Značky: výroby, způsob, amoniaku

Text:

...vodíku se zplyñujetechnickým kyslíkem obsahujícím nejvýše 1,25 mol. argonu, výhodně až 0,8 mol. ąrgonu.Při obvyklých podmínkách rektifikace zkapalněného vzduchu se pravidla získává kyslík obsahující 1,5 až 3 9 mol. argonu. Podmínky rektifikace určuje hlavně požadavek optimálního energetického režimu rektifikace, přičemž se méně přihlíží ke kvalitě kyslíku, která je pro požadované účely dostatečná.Při způsobu výroby amoniaku podle vynálezu...

Zařízení k omezení rychloposuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258272

Dátum: 16.08.1988

Autor: Sekerka Jiří

MPK: B24B 27/06

Značky: rychloposuvu, omezení, zařízení

Text:

...příklad provedení zařízení dle vynálezu.Na obr. 1 je znázorněn podélný řez zařízením, upevněným na krytu rozbrušovacího kotouče. Obr. 2 znázorňuje řez zařízením v místě třecího plechu. Na obr. 3 je znázorněn ukončený řez, na obr. 4 řez neukončený.Uvnitř vedení l je vodicí tyč 2, tlačená tlačnou pružinou Q do krajní polohy, omezené kolíkem lg v drážce ll. vodicí tyč 3 je na hornín konci upravena pro zapínání mikrospínače 1, na druhém konci...