Archív za 1988 rok

Strana 46

Tesniaca podzemná stena zo samotvrdnúcej suspenzie a zvislých izolačných vrstiev a postup jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258351

Dátum: 16.08.1988

Autori: Nikitenko Michal, Greša Ján, Sobolevskij Juraj, Jančeková Eva, Janček Viliam

MPK: E02D 5/18, E02D 5/20

Značky: zvislých, podzemná, tesniaca, izolačných, suspenzie, stěna, výroby, postup, samotvrdnúcej, vrstiev

Text:

...zámkami z valcovaných profilov.Obr. 4 znázorňuje pôdorysným rezom tesniacu podzemnú stenu vytvorenú z dvoch súvislých izolačných vrstiev fólii a vytvrdnutej samotvrdnúcej suspenzie. spojenie jednotlivých fóliových pásov je podobné ako na obr. 2.Obr. 5 zobrazuje pôdorys tesniacej podzemnej steny zhotovenej z 3 súvislých vrstiev fólii a vytvrdnútej samotvrdnúcej suspenzie. Jednotlivé fôliové pásy sú pospájané zvislými zámkami. Zámky súsedných...

Zařízení pro změnu velikosti kyvu nástroje nebo nosiče obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258350

Dátum: 16.08.1988

Autor: Lancová Jarmila

MPK: B24B 13/00

Značky: změnu, velikostí, nosiče, obrobků, zařízení, nástroje

Text:

...je znázornenoi na přiložených výkresoch, kde značíobr. 1 eohematické znázorhění klikového mechaniemu včetně prvků,ov 1 ádajících jeho eeřízení, obr 2 lpohled na uložení zařízení v čáetečném řezu včetně elpřevodovky, obr. 3 pohled shore na zařízení ta/ obr. 4 detail etavěoí matice podle řezu AAA obr. 3, Součástí leštioích a brousících strojů je podle vynálezu za-V řízení pro změnu velikosti kyvu, které je schematicky znázorněno na obr. 1. Toto...

Způsob výroby třeného lnu z rosených nebo nerosených lněných stonků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258349

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blažek Jan, Kout Pavel, Henyš Václav

MPK: D01B 1/10

Značky: nerosených, rosených, lněných, způsob, stonku, třeného, výroby

Text:

...à poiěrácí zőněCäk,že následující mechanické síly zpracovávdíívatbnky v podstatěza 2/3 délky vo směru růatu atonků a z 1/3 délky proti směru růstu atonkůą Stonky se lámou v lámací zőně-pro okvětní část a v lámací zőně pro kořenovou část, přičemž ae lámací zőna pro okvětní část překrývá se zőnou pro kořeňovou část ve střední části stonků.Potěrácí proces probíhá optimálně, jeatližà se potčrá vylámaná vrstva stonků, která má na začátku...

Pohonný mechanismus úchopové hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258348

Dátum: 16.08.1988

Autori: Skoupý Josef, Kratochvíl Ervín, Hykrda Jan

MPK: B25J 15/02

Značky: hlavice, pohonný, úchopové, mechanismus

Text:

...pohyb základnyílä je na obou koncích držáku § vymezen narážkemi 1 QQŠnekové kolo Q e vloženým kolem 6, prvním pastorkem 5 A dŕuó hým paetorkem 1 jsou tedy uspořádány v dutíně držáku §, jehož otevřenou část zakrývá.zák 1 edna 15.Pohonný mechaníemus úohopově hlavicepod 1 e vynálezu praouje náeledovně.Po epuštění elektromotoru 1 se začne otáčet hřídel elektromotoru 1 a tím inšnek 1. Ten otáčí šnekovými ko 1 yg. Je-11 eněr otäčení hřídele...

Zapojení pro simulaci signálů o stavu stroje v řídicím systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 258347

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lang Pravdomil, Dušek Bedřich, Sklenička Jan, Burian Tomáš

MPK: G05B 23/02

Značky: zapojení, signálu, řídicím, stavu, stroje, simulaci, systému

Text:

...je spojen s odv povídající první až poslední vstupní svorkou zapojení.První až poslední výstupní svorka zapojení je spojene e odpovídajicím prvním až posledním dvouhodnotovým výstupom každého výstupního bloku. Datový.vetup každého výetupního bloku je apojen s odpovidajíoím prvním až posledním datovým výstupem výstupního odpojovače.Výhodou uspořádání oodle vynálezu je, že umožäjez ovládecího panelu a indíkovat je v přehledně formě spolu s...

Zapojení pro vytvoření většího počtu nastavitelných časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258346

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kondr Jan, Lang Pravdomil, Pujman Jiří, Dušek Bedřich

MPK: G05B 23/02

Značky: nastaviteľných, časových, většího, počtu, intervalu, vytvoření, zapojení

Text:

...Informační vstup koincidenč ního bloku je spojen s prvním obousměrným datovým vývodemvýběrového bloku, se druhým obouaměrným datovým vývooem výběrového bloku, 3 datovým vstupem výstupniho bloku,. s obousměrným datovým vývodem řídicího bloku, s datovýmvýstupom vstupního bloku. s oboueměrným detovým vývodem vyhodnooovaoího bloku, s obousměrným datovým vývodem hodnotová matice, s obousměrným datovým vývodem raetrovć matice a 9 obousměrným...

Zapojení pro určování polohy materiálu ve spojitých technologických procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258345

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pleskanka Jan, Pavelka Jan, Veselý Karel, Kalášek Pavel, Mrkvička Miloš

MPK: G05B 19/18

Značky: technologických, spojitých, materiálů, procesech, polohy, zapojení, určování

Text:

...2 je spojen 9 prvním vstupom zálo~ hovacího bloku 1. První výstup ll rozhodovacího bloku g je spojen s třetím vstupom výpočtového u slodovacího bloku l, jeho druhý výstup gg je epojen s druhým vstupom zálohovacího bloku 3,. jeho třetí výstup Al je spojen e prvním vstupom stavového bloku 3 a jeho čtvrtý výstup.§ł je spojen s prvním vstupom akčního b 1 o~ ku Q. První výstup lg zálohovocího bloku 2 je opojon se čtvrtým vstupom výpočtového a...

Forma pro výrobu stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 258344

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zalubil Jan, Uhlíř Petr, Smejkal Ladislav

MPK: B28B 7/02

Značky: forma, stavebních, dílců, výrobu

Text:

...rovínnou plochou k bočnicím s tím, že poloha čel jeVýhodou provedení podle vynálezu je výrobní nenáročnost bočnica čel a možnost jejich použití pro formovaní panelů s odlišnou j profilací. Dalšími výhodami je nenáročná montáž z hlediska jednoznačnéhorozměrového ustavení čel deskami, vysoké využití plochy vytvářecí podložky a několikanásobná životnost bočnic z důvodu nulových odformovacích síl.Na přípojených výkresech je znázorněno...

Způsob zvýšení účinnosti sorpce uranu z kyselých rmutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258343

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vaněk Jiří, Baloun Stanislav, Homolka Václav, Vebr Zdeněk, Parobek Pavel, Hinterholzinger Otto

MPK: C01G 43/00

Značky: uranu, kyselých, účinnosti, způsob, zvýšení, sorpce, rmutu

Text:

...1 W W AUvedená nedostatky odstraňuje způsob zvýšení účinnosti sorpce uranu z kyselých rmutů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se pH kyselých rmntů upraví na hodnotu 2,5 až 4 alkalickými činidly, s výhodou alkalickým rmutem, vápen. ným m 1 ékem,3 emnštm 1 etým vápencem nebo sodou, případně jejich kombinacemí. Potom se upravený rmut přiveda do kontaktu s iontomšničem, jehož pH bylo před tím upraveno na rozmezí 2,5 až 4. 4...

Zařízení k začišťování okrajů keramických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258342

Dátum: 16.08.1988

Autori: Brukner Josef, Douša Stanislav

MPK: B28B 11/22

Značky: okrajů, keramických, zařízení, začišťování, výrobků

Text:

...výyoby. dPříkladné provedení vynálezu je popeáno dále a je . echematicky znázorněno na připojených výkresoch z nichž představujeobr. 1 náryený pohled na zařízení a obr. 2 půdoryený pohled na zařízení.W Čistící zařízení je uloženo na nosné konstrukcí l,na ktoré je upevněn centrální hřídel g, nesouoí otočný karueelový stroj 1. Karueelový stroj 1 je připojen na pohonnou jednotku, eeetávající v příkladném provedení z prvního elektromotoru...

Způsob odstranění zbytku útkové nitě z měřicího prostoru u zařízení pro kontrolu doletu útkové nitě u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258341

Dátum: 16.08.1988

Autori: Chramosta Jan, Konfršt Jan, Harant Valentin, Mlynář Jiří

MPK: D03D 51/00

Značky: prostoru, zařízení, nitě, kontrolu, strojů, hydraulických, způsob, měřicího, doletu, odstranění, útkové, zbytků, tkacích

Text:

...na přítomnost ài nepřítomnost prohazovnné-útkové nitě V mčřícím prostoru.Podstata způsobu odstranění zbytku útkové nitě z mčřícího prostoru spočívá V tom, že současně s pohybem paprsku tkncího stroje směrem ke tkací rovině se zbytek útkové nitě provňže osnovními nitěmi,vedenými mezi elektroäomi detektoru a v okráji tkaniny se zatká do tkacírovíny.Výhoda způsobu podle vynálezu je, že vylučuje možnost nezjiš tění nedoletu ütkové nitě v...

Fóliová maska

Načítavanie...

Číslo patentu: 258340

Dátum: 16.08.1988

Autor: Stupka Ladislav

MPK: H05K 7/12

Značky: fóliová, maska

Text:

...vyjímání pe skončení práce. Při zvláště Vyv aekých požadavdích na přesnoat usazení listového subatrátu ve vztahu k jednotlivým ebrazcům na főliové masee je výhodne využít mežneeti uložení listevéhn aubetrátu v zahloąbeních vytveřených kolem obräzců ve fő 1 iová.maaoe. VNa výkreee je znázorněnu na bbr 1 v äikmán pohledu část főliová masky se úŕěma obrazci a k nim příslušejícimí upevňoŕacími jazyky, na obr. 2 je v šlkmém pohledu znázorněna...

Ozdobný prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258339

Dátum: 16.08.1988

Autori: Horáček Leo, Tichý Květoslav, Hozda Bohumil

MPK: A44C 17/00

Značky: ozdobný, prvek

Text:

...výstupky s důlky nebo jen jeho část, může být opatřen speciální povrchovou úpravou, např. vakuově napařenou či galvanícky nanesenou vrstvou kovu. S výhodou mají důlky tvar negativního otisku osmiookého jehlanu geometrický podobného spodní části známého ekleněného kamene, tzv. šatonu.Výhodou ozdobného prvku podle vynálezu je, že.vzh 1 edově imituje Zdobici efekt doeud známých ozdobných prvků se zasazenými a j upevněnými skleněnými...

Tavná pojistka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258338

Dátum: 16.08.1988

Autor: Paukert Josef

MPK: H01H 85/18

Značky: její, tavná, pojistka, výroby, způsob

Text:

...znázorněn na připojenám výkreeu, na němž je pojistka v příčném řezu. 7 ~Tavné pojistka je tvořená~tevným vodičem 19, který je oběma konci pevně a elektricky vodivě připojen k vičkům gl, gg. Každé.z viček gl, gg je opatřeno noži gQl ggl. Tavný vodič lg je obklopen zrnitým hasivem 23. Mezi zrnitým haeivem 29 a pouzdrem gg z plastu vytvořeným technologii olísováni nebo obliti je trubice 19 ze smrštitelné folie. Vičko gg je opatřeno...

Dvouparametrový pákový ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258337

Dátum: 16.08.1988

Autor: Steiner Stanislav

MPK: H01G 5/00

Značky: dvouparametrový, pákový, ovladač

Text:

...šířka mezikruží prvního polepu se rovná šířce mezikruží, vytvořeného druhými polepy.Výhody dvouparametřového pákového ovládače podlevynálezu apočívají zejména v tom, že nepotřebuje velkouovládací sílu, přičemž odpor ovládací páky je ůměrný pouze Čhlu e nikoli emäru vychý 1 eníJinou výhodou Je. žqrakticky nevyžaduje provozní Édržbu n vyznačuje se Jednoznąčností nulová polohy a velikou spoiehlivostívynález bude dále podrobněąi popsán podle...

Zapojení stabilizátoru úbytku napětí vzniklého průtokem stabilizovaného proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258336

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vojta Ludomír, Jiránek Miloš

MPK: H03L 5/00

Značky: vzniklého, úbytku, stabilizátoru, napětí, průtokem, zapojení, stabilizovaného, proudu

Text:

...báze je připojeną na výstup rozdilového zesilovače a jehož emitor je pŕipojen na 1 kladnou avorku zdroja konstantniho proudu a navýstupnívsvorku. Zapojeni podle vynálezu má malý příkon. Stabilizuja úbytok napětí vzniklý na etejnosměrnám odporu.opakovače při provozu,Lze je ąvýhodou použít pro otabilizátory v mono 11 t 1 ekérormě.121 Přiklad vynálezu je dále popeán pomocí výkreeu. Na neivertugJíci vetup rozdilověho zesilovače Z Je připojen...

Latexní epoxidový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 258335

Dátum: 16.08.1988

Autori: Patev Nikolaj, Lachmann Zdeněk

MPK: C08L 63/00, C08G 59/40

Značky: systém, epoxidový, latexní

Text:

...hydrochinonu a 0,4 hmotnostního dílu ko lexuf 1 uoridu boritého. . Směs~se udržuje za mĺchání při teplotě 70 °C po dobu 15 minut. Po této době-se přidá 20 hmotnqstních dílů 2-etylhexylakrylátu, směs ae zhomoganizuje mícháním, zfiltruje se ą teplota se sníží na 60 ° 0.Tenťo systémmá viskozitu při teplotě 20 °C 1200 m.Pa.s., při 60 °C so m.Pa.s. Skladovatelnost při 2090jedelši hež 3 měsíce, viakozita.při 60 °C se změní z původ» nich 80 m.ľa.s....

Pákový mechanismus elektrických přístrojů, zejména trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258334

Dátum: 16.08.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 3/02

Značky: zejména, vozidel, mechanismus, elektrických, trakčních, pákový, přístrojů

Text:

...je na obrázku ořiloženého výkresu.První dvouramená klika g, uložeàá vrcholem na pohonném hřideli l. má jedno rameno ooatřeno tažnou pruänou L 3 a druhé rameno, uložené na orvnim onodlouženém čepu 3, je opatřeno prv nim táhlem 3 Jeho druhý konec je spojàn druhým prodlouženýmčepem j s klikou Q. ua je druhým koncom spojena s hnaným hřidelem 1. na němž je umísfěn mechanismus 15 zadávacího členu ,Na prodlouženćm druhém čepu Ž jo dále uloženo...

Způsob izolace morfolinu z vodně morfolinové frakce reakční směsi z hydrogenační aminace diethylenglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258333

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mrázová Cecylia, Volf Jiří, Kondelík Petr, Dohnal Vladimír, Pašek Josef

MPK: C07D 295/02

Značky: způsob, směsi, aminace, hydrogenační, morfolinové, diethylenglykolu, frakce, vodné, morfolínu, reakční, izolace

Text:

...přičemž oxid uhličitý stále cirkuluje rektifikační kolonou v hmotnostnim poměru cca 2 díly oxidu na 1 a 1 vodní páry /NSR 2 Abs 911, 1974/- oxid uhličitý snižuje relativní těkavost primárnich a sekundárních aminů a proto se voda snáze separuje a neni třeba tak účinnéko 1 ony jako při prosté rektifikaci Hlavni nevýhodou tohoto po stupu je současné snížení relativní těkevosti C-methy 1 morfolinn, který zůstává obsažen v patovém produktu, tj. v...

Výkonová tavná pojistka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258332

Dátum: 16.08.1988

Autor: Paukert Josef

MPK: H01H 85/18

Značky: tavná, výkonová, pojistka

Text:

...zásyp zrnitého hasivagg je uzmvřen v isolačním pouzdře gg, ktoré je mechanicky pevné spojene s víčky g, gg. Na wičku g je místě t no tělísko gg z napěnitelne hmoty Vnitřní dutina isolačního 1Wpouzdraagg je zásypem zrnitého hasiva vyplněna jen zčásti, zbýoPoslední přiklad provedení je znázorněn na obr. 6. Tmvný vodič łg je obklopon záeypem zrnitého hasiva gg, ktoré je promíseno se zrny§ 1, vytvořenými z napěnitelno hmoty. Tavný vodič łg 1 zásyp...

Způsob výroby polyetylentereftalátu nebo jeho kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258331

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vaníček Jiří, Blažek Jiří, Hofman Zdeněk

MPK: C08G 63/76

Značky: výroby, polyetyléntereftalátu, způsob, kopolymerů

Text:

...vlastnostmą jako například molekulovou hmotnosti, polymeračním stupněm a tomu odpovídajících mechanických vlastností (pevnost, houžev.natost a podobné). Postup podle vynálezu nevyžaduje sušeníodpadů, nebot při přípravě suspenze ve vroucím etylenglykolulze vodu bez nesnází na jednoduchém dělícím zařízeníodstranit. Společné s vodní parou jsou unášeny i některé složky preparačních prostředků, které jsou běžně přítomny ve vlákenných odpa...

Přísada s depolarizačním účinkem při galvanickém, lesklém pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258330

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hroudová Miroslava, Novotný Miloš, Kühnl Zbyněk, Kopecký Karel, Záruba Jiří, Bečka Miloslav, Blažek Zdeněk, Žabková Milada

MPK: C25D 3/14

Značky: prísada, pokovování, účinkem, galvanickém, lesklém, depolarizačním

Text:

...acetylenickou sloučeninouv- 3 s jednou trojnou vazbou a jednou až dvěma sulŕonovými skupinami, ve kterých je trojná vazba a sulfonová skupina spojena uhlíkovým řetězcem s jedním až pěti atomyuh 1 íku. Přísada je používaná v množství 0,001 až 0,2 g/1 až do potlačení vidítelných následků polarizace, v lázni, jež kromě-přísad první třía dy obsahuje silně účinné polarizační přísady druhé třídy.jovlívňuje mechanismus obsazení povrchu katody. Již...

Přísada s depolarizačním účinkem při galvanickém, lesklém pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258329

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kopecký Karel, Žabková Milada, Kühnl Zbyněk, Blažek Zdeněk, Hroudová Miroslava, Záruba Jiří, Bečka Miloslav, Novotný Miloš

MPK: C25D 3/14

Značky: účinkem, prísada, lesklém, pokovování, depolarizačním, galvanickém

Text:

...lázní obsahujících silně účinné po-1 larizační přísady druhé třídy. Podstata vynélezu epočívá v tom,že přísada jo tvořena nejméně jednou sloučenínou, zc které vzni kají ionty acctylcnické karboxylové kyseliny. s jednou trojnou 258329,vazbou a jednou karboxylovou skupinou, ve kterých je trojná vazba a karboxylová skupina spojene uhlíkovým řetězcem s jed ním až pěti atomy úhlíku. Přísada je používaná V množství 0,001 až 0,1 g/1 až do potlačeni...

Zapojení pro automatickou kontrolu a vyhodnocování kvality obrábění během manipulace s obrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258328

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blesík Karel, Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

MPK: B23Q 15/013

Značky: vyhodnocování, obrábění, kontrolu, během, kvality, obrobky, zapojení, manipulace, automatickou

Text:

...automatickou kontrolu a vyhodnocování kvality obrábění během manípulace e obrobky se dvěma pracovnímí po lohami podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkrese.Blok 1 ovládání linky je napojen na první vstup bloku g loàických obvodů pro řízení automatického manípulátoru, na který jsou zpětnovaąebně přípojeny jednak blok § logických obvodů přo řízení a kontrolu polohování a upínání obrobku ve střední poloze, jednakj bloky Q...

Způsob separace přebytečného dusíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258327

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vinš Luděk, Mikulec Jan

MPK: F25J 3/00

Značky: provádění, zařízení, způsobu, separace, tohoto, přebytečného, dusíku, způsob

Text:

...výměníku tepta jev teplejši části spojen potrubim se vstupem.do expanzní turbiny, a druhý trubkový proštor jo ve studenějši části spojen potrubia s výstupom expanzní turbiný.Zařízení tohoto provedení podle vynálezu nůže být doplněno prací kolonou umištěnou pod trimedíovým výměníkem tepla,která je propojéna s jeho mezitrubkovým prostorem, přičemž. přtvodní potrubí z mezítrubkového prostoru čtyřmedíového výměníku tepla je spojéno se...

Způsob oddělování uhlovodíků z kyselých plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258326

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vinš Luděk

MPK: B01D 3/14

Značky: způsobu, oddělování, provádění, tohoto, způsob, uhlovodíku, plynů, kyselých, zařízení

Text:

...metanol při ab 4 sorpci, takže neni ząpotřebi žádná samostatné zařízení. n oddelené uhlovodiky jsoą k dispozici v kapalné formě,vtakžese dají skladovat jako.kapaLina a stLačovatčerpadLem na vyš- .ši tlak při malé spotřebě energie. Zařízení je velmi jednoduê ché a jednoduše regutovatelně. .Pŕovedeni způsobu a zaÉ 1 zen 1 na oddělováni uhtovodíůů z kyselých plynů je schematícky znázorněno na přítoženém obrázku.Na obrázku značí 1...

Spřádací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258325

Dátum: 16.08.1988

Autori: Štorek Jiří, Bureš Pavel, Hortlík František, Jaroš František, Kotrba Zdeněk, Hácová Květa, Kubový Miloslav

MPK: D01H 7/895

Značky: spřádací, jednotka

Text:

...výstup-prakticky v celé volně čelni ploše .».3 válcového výetupku v usměrňovací mezeře, který je relativně krátký e navaznje bezproetředně na vyšesávací váleček. Vy. mezovaci dřík je eoučáatíeeparátoru a přiléhá na rovinnouplochu čelní stěny válcového výetupku. . Nevýhodou tohoto provedení je, že vlákna ee zachytávejí. ve atyková spáře mezi čelní etěnou válcového výetupku a spod ní stenou vymezovacího dríku. Kromě nepřesnoeti vyroby je to...

Zařízení pro filtrování kapalinových suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258324

Dátum: 16.08.1988

Autori: Rybnikář Jiří, Pokorný Miloš, Látal Milan, Pařílek Lubomír, Veselý Jaroslav, Tesařík Igor, Svoboda František, Žák Petr

MPK: B01D 33/04

Značky: filtrování, kapalinových, suspenzí, zařízení

Text:

...§ má přední část gg a zadní část gl.Zadní část gl je ukončena záchytným hákem lg pro zachycování pevných částio suspenze. Záchytný hák lg vyčnívá z vnějšího povrchu filtračního pásu 1 a je ohraničen na vnější straně prv~V ní oblou plochou gg. Filtrační článek § je opatřen průchozímprvním otvorem 2 na začátku přední části gg a průchozím druhým3 oí prvních otvorů 2 e druhých otvorů l otočně uložený na vodorovnýoh příčných nosných týčích 31,...

Podstavec pohonu hřeblového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258323

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mazurek Jaromír, Hort Miroslav, Jasoněk Jan, Zloch Václav

MPK: E21F 13/00, B65G 41/02

Značky: dopravníku, podstavec, hřeblového, pohonů

Text:

...a aretace výšky pohonu hřeblovéhojdopravníku vzhledem k počvě bez nároku na použití příąevných zaří zení o Podstavec pohonu hřeblového dopravniku podle vynálezu jezjednodušene znázorněn na přiloženém výkŕese, Obr. 1 znázorňuje nárys podstavce, umistěnéhorpoděl podélné osy dopravníku, obr. 2je bokorys části podstavce z obr) 1.Podstavec pohonu hřeblového dopravniku je vytvořen ze základ e ní části l,jk níž je dvojici prvních čepů ll...

Roštnicové síto zakřiveného tvaru, zejména jako součást scezovacího síta

Načítavanie...

Číslo patentu: 258322

Dátum: 16.08.1988

Autor: Sterzinger Marcel

MPK: B01D 25/04

Značky: součást, tvaru, zejména, scezovacího, síta, zakřiveného, síto, roštnicové

Text:

...řešení spočjvá v tom, že roštnicové sito je složeno z jednotlivých dílců vzájemné po obvode spojených. zakřiveni roštnícového sita je Vytvořeno tvarom 7 podpěrných výztuh, s nimiž je roštnjcové sito pevnětšoojeno nebo je zakřivenj vytvořena tvarem podpěrných výztuh ą-přjr tlačných žeber, mezi njmjž je roštnicové sito ševčeno.Řešení podle vynálezu umožnuje vyrábět roštnícové sito dosud-netradíčním způsobem jako plochu složenou z...

Zapojení napájecího obvodu radiomagnetofonu s ochranou proti přepólování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258321

Dátum: 16.08.1988

Autori: Jeníček Stanislav, Sova Břetislav

MPK: H02H 7/18

Značky: ochranou, proti, napájecího, obvodů, radiomagnetofonu, zapojení, přepólování

Text:

...vnějšíbaterie g přiveden přea baterioyou zásuvku gg na střední vývod 111 sekundárního vinutí ll transformátoru 1. Katoda štvrté diody Q je připojena na první vývod Lig , katoda tře tí diody 1 je připojenana druhý vývod 111 sekundárního vi-Anutí ll. Anody.těchto diod jsou připojeny na zem. Kladný pól vnější baterie g je přes bateriovou zásuvku gg a přes vypínač.gl připojen na kladný pól vnitřní baterie 1, jejíž záporný pól je uzeměn. Zároveň...

Odlučovač kapaliny z plynů a par

Načítavanie...

Číslo patentu: 258320

Dátum: 16.08.1988

Autori: Šebor Václav, Míča Pavel

MPK: B01D 46/00

Značky: kapaliny, plynů, odlučovač

Text:

...prostor tělesa 1 odlučovače je rozdělen dolni příč 258320nou přepážkou g s horní příčnou přepážkou 2 na vstupní prostor 1, střední prostor 5 a výstupní prostor §. Do vstupního prostoru 4 Je zavedeno tangenciälně vstupní hrdlo lg tak, že vstupní prostor 5 společně s výstupní trubkou 1 tvoří vírník. Do 1 níčást vetupního prostoru 1 je opatřena výpustí 11 kapaliny. Výstupní hrdlo 1 ústí do středního prostoru 5, kde je ukončeno usměrňovacím...

Tryskový expandér

Načítavanie...

Číslo patentu: 258319

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/36

Značky: expandér, tryskový

Text:

...na mechanické nečistoty obsažené v kondenzátu.Vynález je v příkladu provedení sohematioky znázorněn na připojenýoh výkresoch, kde obr. 1 představuje svislý oso~ vý řez expandérem a obr. 2 je příčným řezem vedeñým v místě. A - A expandéru z obr. 1.Ve válcové komoře A tělesa g expendéru je usazeno těle so 1 trysky s kelibrovaným výtokovým kanálkem A o průměru g.Válcová komora A je uzavřena shore šroubovou zátkou 5,pře cházející do válcového...

Dvoustupňový odlučovač oleje ze stlačených plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258318

Dátum: 16.08.1988

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: stlačených, plynů, dvoustupňový, odlučovač, oleje

Text:

...vestavba, složená ze separačního prvku a sorpčního prv ku. Separační prvektvoří dolní část vestavby a sestává z pro ípuatné vnitřní stěny lgpa dvou eouosých separačních vrstev 1propuetných v radiálním eměru. Sorpční prvek je vytvořen ze eorpční vrstvy A propustné v radiálním směru a z nepropuatné vnitřní stěny Q, která je od sorpční vrstvy A oddělena mezerou 1. Horní část eorpčního prvku je opatřena horním víčkem g, ve kterém jsou otvory...

Opěra klenby jednolodní ražené stanice metra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258317

Dátum: 16.08.1988

Autori: Židlický Břetislav, Salač Miloslav, Herden Miroslav

MPK: E02D 29/04, E21D 11/10

Značky: opěra, jednolodní, metra, řazené, stanice, klenby

Text:

...náročrá. Nepominutelná je 1 značná spotřeba dřeva a oceli-Uvedenéóedostatky odstraňuje opěra klenby jednolodní ražené stanice metra, sestávající tz monolitického pasu z prostého cemento~ vého betonu, podle vynálezu, ,jehož podstata spočívá v tom, že ,je tvořena souvislou zhutněnou základkou štolsgopatřené drátěným sítoVÝm zâPažením, Vyražené po celé délce stanice v definitivním predo 5 pssném profilu soppěmou plochou horní klenby,...

Spojovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258316

Dátum: 16.08.1988

Autori: Slatava Bohumil, Lang Jiří, Neruda Josef

MPK: B60D 1/06

Značky: zařízení, spojovací

Text:

...pro připojení k jednonáprąvovým .3 malotraktorům prakticky všech druhů. K aplikaci spojovacího zařízení k přívěsným vozidlům se výhodně využívá přívěsových kloubů již připojených k oji přívěsných voziąel, přičemž odpadá nutnost použití dalších spojovacích mechgnismů. Spojovací zařízení je uspořádáno pro rychlou a spolehlivou adaptaci na přívěsový kloub bez použití jakéhokoliv nářadí a bez jakýchkoliv improvizačních záaahů do uspořádání...

Zařízení k upínání měřicích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258315

Dátum: 16.08.1988

Autor: Modra Cyril

MPK: F16M 13/02

Značky: zařízení, prvků, upínání, měřicích

Text:

...nárysný řez a obr. 2 půdorysný řez timto~zeřIzením.Zařízení znázornená na obr. 1 Va 2 sestává z.držáku l opatářeneho Gutinou § která má tvar průniku dvou rotačnich,navzájem kolmých válcových otvoru o stejném průměru a dále z tlačného prv~ ku ,vytvořeněho v zobrazenám případě jako šroub s vélcovou rýho-k vanou hlavou a opatŕeného na čele hrotem 1. V dutině § držáku 1 je uspořádáno upinací pouzdro g. Hrot 1 tlačného prvku 1 zasahuje do...

Způsob skladování vodné suspenze polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258314

Dátum: 16.08.1988

Autori: Koubek Ivan, Skála Ladislav, Antoš Jan, Novák Zdeněk

MPK: C08F 114/06, C08F 2/18

Značky: suspenze, skladování, vodné, polyvinylchloridu, způsob

Text:

...polymerací VCM podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že prostor v záeobníoích nad ekladovanou vodnou suepenzíPVC je propleohován dueíkem v množství odpovídající 1/20 až 1/2 objemu zásobníku za. hodinu, tj. např. u 200 m 3 zásobníku10 až 100 m 3/h. Tím je znemožněna kontaminace nedemonomerova-Lné auepenze PVC kyalíkem n VCM uvolňovaný z ní při demonomereci je možno bezpečně vracet do výrobního prooeeu. Množství inertu, které ae způsobem...

Rozpěrná výztuž kapsového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258313

Dátum: 16.08.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: filtru, kapsového, výztuž, průmyslového, rozpěrná

Text:

...výztuže podle vynálezu jeznázorněno na přípojenych výkreeech, kde na obr. 1 je příčný řez filtrom vybaveným drátovými výztužemí pro tlakovzdušný- proplach, na obr 2 je podélny řez stejnym fíltrem, na obr. 3je boční pohled na výztuž B na obr. 4 je znázorněn řez touto výztuží. h W d W °Fíltr precuje.tak, že zaprášená vzdušina vstupuje v jeho dolni části dovnítŕ skříně ł filtru, prach se zachycuje na voějěím povrchu fíltrečních kapsových...

Rezonátor laseru se změnou frekvence záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 258312

Dátum: 16.08.1988

Autori: Marek Jan, Hamal Karel

MPK: H01S 3/081, A61B 17/32, H01S 3/086...

Značky: rezonátor, laseru, změnou, frekvence, záření

Text:

...přesné nastavováni do rezonátoru, Tento rezonatcr laseru ,je konetrukčně ,jednoduchý oproti etevajicím rezonátorüm se zmenouPríklad uspořádání rezonátoru laseru se zmenou frekvenceezáření je sohematicky naznačen na přiloženém výkrese.Lineární konfigurace rezonátoru seetává z polopropuetneho výetupního zrcadle l a prvního zrcaidlarł, mezi nímiž je umístěn aktivní element g a dále z druhého zrcadle 2, před nimž je umístěna závěrka 5....