Archív za 1988 rok

Strana 45

Vrtulová hlava pro větrnou elektrárnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258391

Dátum: 16.08.1988

Autori: Strakoš Ladislav, Staniček Zdenko

MPK: F03D 7/04

Značky: větrnou, hlava, vrtulová, elektrárnu

Text:

...krytem gg, a to na ochranu proti působení povětrnostníoh vlivů. Ojnice lg a ostatní dílce mohou zůstat bez krytí, je ale možné opatřit celou vrtulovou hlavu dalším krytem, z něhož by vyčnívaly jen ojnice lg a regulační tyče ll. Tento další kryt je pak upevněn na plechové základné za unášečem 33.U provedení podle obr. 3 a A je pro spojení otâčivého tělesa Ě a vidlice 2 rychloupinkygł, na které je též uspořádána regulační tyč ll a která je...

Způsob regenerace slévárenských formovacích a jádrových směsí s vodním sklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258390

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sedlák Josef, Poláček Bohumír, Veselý Luděk

MPK: B22C 5/08, B22C 5/04

Značky: sklem, formovacích, směsi, slévárenských, jadrových, způsob, vodním, regenerace

Text:

...sníženou zpracovatelnost, nižší pevnost a vysoký otěr forem a jader. Z těchto důvodů je též snížené žáruvzdornost nových formovacích a jádrových směsi s reqeneráty, vysoký výskyt připečenin na odlitcích a zhoršená rozpadsvost forem i jader po odlití.Jinak pracuje postup podle čs. patentu 85 878, který z odpadních písků z odlitých Eorem a jader neodstrañuje zbytky vodního skla a produkty vzniklé jeho rozkladem, ale převádí je působením...

Ventilový dezinfikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258389

Dátum: 16.08.1988

Autor: Ronďoš Josef

MPK: A01G 3/03

Značky: ventilový, dezinfikátor

Text:

...zabezpečuje správné dávkování roztoku na řeznou ránu, přičemž množství dávkovaného roztoku je možno měnit přítlakem barvicí podušky na řeznou ránu, to je výškou zdvihu pístu.Vrytka zabraňuje vysýchání ochranné látky a opětovné použití desinfikátoru i po několika. 19 zcela bez problému. Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou demontáž, čištění, plnění i zpětnou montáž. Celé zařízení je v podstatě z plastických hmot, takže životnost...

Zařízení pro testování logických obvodů a odporů na osazené desce plošného spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258388

Dátum: 16.08.1988

Autori: Uhlíř Karel, Kubát Richard, Mattausch Pavel, Strnad Pavel, Kolliner René, Pokorný Zdeněk

MPK: G01R 31/26, G01R 31/28, G01R 31/00...

Značky: spoje, desce, testování, zařízení, osazené, obvodů, plošného, odporu, logických

Text:

...sběrnicového výstupu bloku lg volby logického testu a jeho třetí sběrnicový vstup łjg je propojen do třetího sběrnicového výstupu bloku lg adres kroku testu obsaženého v bloku lg řídících signálu, jenž současně obsahuje blok lg časovacích signálu a blok lgł hodin, jehož vstup lglł je přiveden k druhému výstupu řídicího počítače lg a současně prvý sběrnicový vstup łggl bloku lg řídíoích signálu je zapojendo druhého sběrnicového výstupu bloku...

Rotační hydraulický válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 258387

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kudělka Jan

MPK: B23B 13/00

Značky: válec, hydraulický, rotační

Text:

...dosaženo zvýšení jeho spolehlivosti a trvanlivosti.Na přiloženém výkrese je příkladné provedení rotačního hydraulického válce podle vynálezuV tělese hydraulického válce l je posuvné vložen píst 3 a těleso je uzavřeno přírubou 3, která přechází v prodloužený přívodní čep 5. V přívodním čepu 5 jsou vytvořeny přední přívodní otvor §, vyúsřující do předního prostoru ll před pístem g a zadní přívodní otvor 5 vyústujíoí do zadního prostoru lg za...

Bezpečnostní svorka k akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258386

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kadeřábek Karel

MPK: H01H 71/08

Značky: svorka, bezpečnostní, akumulátorů

Text:

...se využije setrvačnosti hmoty elementu bezpečnostní svorky a tím se rozpojí celý obvod autobaterie. Vůz je rázem zabezpečen před elektrickým zkratemNa připojeném výkrese je zobrazeno jedno konkrétní provedení bezpečnostní svorky podle vynálezu, kde na obrázku č. 1 je bezpečnostní svorka V nárysu V částečném řezu a na obrázku č. 2 je zobrazena v půaorysu.Bezpečnostní svorka podle vynálezu sestává ze svorky l pölu akumulátoru, svorníku 3...

Pasta na bázi akrylátových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258385

Dátum: 16.08.1988

Autori: Marek Jan, Mohr Petr, Buchar Josef, Koudelka Zdeněk, Šňupárek Jaromír

MPK: D06M 15/263, D06M 15/285

Značky: bázi, pasta, kopolymerů, akrylátových

Text:

...a/nebo 1 až 15 S hmotnostních alkoxymetylmetakrylamidu, přičemž alkoxyskupina je metoxy, etoxy, propoxy, butoxy a/nebo izobutoxy skupina.Kombinací alespoň jednoho zahuščujícího akrylátového kopolymeru ze skupiny vodných roztoků s alespoň jedním pojivým akrylátovým kopolymerem ze skupiny vodných disperzí dochází k vzájemné interakci aktivních karboxylových skupin zahuštujícího roztokového akrylátového kopolymeru s...

Podvozek pro manipulaci s kontejnery

Načítavanie...

Číslo patentu: 258384

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kutáš Michal

MPK: B60P 1/04

Značky: kontejnery, manipulaci, podvozek

Text:

...zavěsitelné za jaký by dovolovalo provedení všech zmíněnýchÚkol byl podle vynálezu vyřešen návrhem podvozku pro sběr kontejnerů z terénu, jejichukládání na podvozku, dopravu, odkládání na terén a jejich vyklápění, tvořeného na jednomkonci otevřeným přibližně vodorovným rámem tvaru U, na jehož podélných ramenech je upevněnaalespoň jedna náprava s pojízdnými koly a na čelním pžíčníku tažná oj a dále upevněnakyvně přední a zadní ramena...

Koaxiální přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258383

Dátum: 16.08.1988

Autori: Beneš František, Kostohryz Václav

MPK: H01H 19/56, H01H 19/20

Značky: koaxiální, přepínač

Text:

...V porovnání 5 dosavadním stavem techniky je spatřován v tom, že je zajištěn snadný a přesný pohyb točítka. Přepínač se snadno ovládá a také rozebírá.Koaxiální přepínač podle vynálezu bude dále popsán podle příkladového provedení znázorněného na připojeném výkrese.Koaxiální přepínač podle vynálezu je tvořen točítkem 1, ve kterém je soustředně upevněn rotor g uložený na nejméně třech kuličkách. Kuličky 3 spočívají na pružinách lg v...

Zařízení pro skrápění náplně směšovacího výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258382

Dátum: 16.08.1988

Autor: Téra Petr

MPK: F28C 3/06

Značky: směšovacího, náplne, skrápění, zařízení, výměníku

Text:

...se s výhodou využívá rychlosti rozvodu v závislosti na množství proteklého kapalného média. Čím větší množství proteče, tím se dosahuje vyšších otáček rozváděcí perforované trubky a naopak.Na přilcženém výkresu je na obr. 1 schematicky znázorněno uspořádání směšovacího výměníku, na obr. 2 je schematicky znázorněn bokorys rozvaděče v řezu a na obr. 3 je jeho půdorys.Ve skříni l směšovacího výměníku je umístěna kusová náplň g, která slouží ke...

Krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258381

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: kryštalizátor

Text:

...podle vynálezu, přičemž na obr. 1 je rovinný řez vedený osou válcové nádoby krystalizátoru, zatímco obr. 2 znázorňuje řez vedený rovinnou A-A označenou v obr. 1.Podle těchto obrázků je krystalizátor tvořen nádobou krystalizátoru sestávající z válcové~ ho pláště 1, dna 3 a víka 5. V nádobě krystalizátoru je umístěno míchadlo, tvořené poháněnýmotáčivým hřidelem §, opatřeným míchacími elementy 1.Malá rozteč trubkových teplosměnných pater 2...

Bezpečnostní vodní korýtko pro protivýbuchové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 258380

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zatloukal Jan, Lukeš Michal, Černín Milan, Kaštil Jaroslav

MPK: E21F 5/14

Značky: uzávery, protivýbuchové, bezpečnostní, vodní, korýtko

Text:

...což má za následek dokonalejší vytvoření vodní tříště a spolehlivější uhašení následného výbuchového plamene. Z uvedeného vyplývá, že nově vytvořené destrukční hrany značně snížily riziko nadměrné tolerance rázové houževnatosti a zlepšily tříštivost bezpečnostního korýtka,tedy i účinnost protivýbuchových uzávěr.Rovněž víka umožnila maximální snížení odparu vody a snadnou kontrolu její hladiny a měla tedy vliv na zvýšení celkové účinnosti....

Nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 258379

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kamenský Robert

MPK: C09D 1/00

Značky: hmota, nátěrová

Text:

...která se projevuje snížením ochlazovacího účinku chladnice.Uvedené nevýhody se odstraní nátěrovou hmotou chladicích ocelových trubek před jejich zalitím do litinových odlitků podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává ze 70 až 90 1 hmot. jemných částic hliníku s pasivovaným povrchem a z 10 až 30 hmot. vodního skla.Výhodou nátěrových hmot podle vynálezu je to, že hliníkové částice zabezpečují vysokou tepelnou vodivost povlaku,...

Komorový výparník

Načítavanie...

Číslo patentu: 258378

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kartous Jaroslav

MPK: F25B 39/02

Značky: komorový, výparník

Text:

...podstatou je,že do jeho vnitřního prostoru je umístěno vstřikovací ústrojí kapalného chladiva a jeho dno nebo plášť jsou opatřeny odvodem plynného chladiva.zavedením chladiva přímo do válce výparníku se docílí jak účinnějšího působení chladiva na válec výparníku, tak i vyšší účinnosti chlazení. Takto je dosaženo vyššího energetického účinku, než je tomu u dosud prováděných konstrukcí.Schéma výparníku podle vynálezu je vyobrazeno na...

Lamela svinovacích vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 258377

Dátum: 16.08.1988

Autori: Slezák Pavel, Svoboda Vít

MPK: E06B 9/16

Značky: lamela, svinovacích

Text:

...k prvnímu profilu, kde obloukovitě sleduje s malým odstupem jeho obloukovitý ohyb. Rovněž tak V dolnĺ části je druhý profil opatřen ostrým ohybem směrem k prvnímu profilu, přičemž svým zakončením obloukovitě zasahuje do jeho obloukovitého ohybu. Oba plechové profily jsou při svých okrajích vzájemné spojený pryžovými těsnicími lištami a celý vnitřní prostor mezi oběma pleohovými profily je vyplněn polyuretanem.Rovněž u tohoto řešení jsou...

Kontinuální linka pro výrobu vrstvených kovových materiálů s tlumicím účinkem na zvuk a vibraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 258376

Dátum: 16.08.1988

Autori: Toman Stanislav, Vondrášek Otakar, Bojda Břetislav, Mec Karel, Vlastník Jiří, Klosík Antonín, Adámek Petr, Skotnica Břetislav, Kozel Josef

MPK: B32B 31/00

Značky: účinkem, kovových, tlumicím, materiálů, linka, výrobu, vrstvených, kontinuální, vibrací

Text:

...odvíjecí cívka l se samolepící fólií s krycí páskou. Mezi dvojícemi přítlačných válcú 3, lg je umístěn snímací válec § krycí pásky samolepící fólie a před druhou dvojicí přítlačných válcú gg je na dolní větev podávacích válců Q napojena horní větev podávacích válců g. V prostoru mezi první dvojici přítlačných váloů g a snímacím válcem á jsou V lince umístěny ořezávací nože 6 a za druhou dvojicí přítlačných válcü lg jsou umístěny...

Způsob dokonalejšího využití katalyzátoru v adiabatickém reaktoru zapojeném v sérii za reaktorem s odvodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258375

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír, Neuwirth Ivo, Bancíř Karel, Pavlas Pavel, Pašek Josef, Rozinek Radovan

MPK: B01J 23/72

Značky: zapojeném, odvodem, způsob, reaktoru, využití, reaktorem, katalyzátoru, dokonalejšího, adiabatickém, sérií, tepla

Text:

...desaktivovaný katalyzátor např. katalyzátor získaný při vyprázdnění reaktoru s odvodem tepla.Výhody způsobu dle vynálezu spočívaji v tom, že se dokonale využije katalyzátor V adiabatickém reaktoru, V reaktoru není zbytečně desaktivovaný katalyzátor, na kterém neprobíhá reakce a na výstupní straně katalytické vrstvy je trvale katalyzátor s výrazně vyšší aktivitou, čímž se mínimalizuje obsah nezreagované suroviny v produktu. Sníží se tak...

Směs lineárního polyetylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258374

Dátum: 16.08.1988

Autori: Legeza Vasil, Balabán Luboš

MPK: C08L 23/06

Značky: směs, polyetylénu, lineárního

Text:

...vyrobí finální výrobekc) výrobce polymeru zhomoqenizuje práškový polymer s uvedenými 2 aditivy, případně dalšími zpracovatelskými přísadami a extruzí připraví požadovaný granulát. Zpracovatel zhomogenizuje tento granulát s barevným koncentrátem a vyrobí finální výrobekd) výrobce polymeru zhomogenizuje práškový polymer s fenolickým antioxidantem a extruzí připraví qranulát. U zpracovatele se zhomoqenizuje tento granulát s koncentrátem,...

Impregnační lázeň na bázi směsi disperzních akrylátových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258373

Dátum: 16.08.1988

Autori: Walter Otokar, Lobaz Roman, Koudelka Zdeněk, Buchar Josef

MPK: D06M 15/263, D06M 16/285

Značky: impregnační, směsi, lázeň, akrylátových, bázi, kopolymerů, disperzních

Text:

...alkoxymetylakrylamidu anebo alkcxymetylmetakrylamidu a druhý disperzní akrylátový kopolymer obsahuje vedle dalších olefínicky nenasycených monomerú 1 až l 5 hmotnostních kyseliny akrylové anebo metakrylové,dále až 1 až 15 hmotnostních hydroxyalkylakrylátu anebo hydroxyalkymetakrylátu, dále 1 až 15 hmotnostních alkoxymetylakrylamidu anebo alkoxymetylmetakrylamidu, kde alkyl je metyl, etyl anebo propyl a alkoxyskupina je metoxy, etoxy,...

Hydraulický posilovač lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258372

Dátum: 16.08.1988

Autor: Zegzulka Jiří

MPK: B21J 9/12

Značky: hydraulický, posilovač

Text:

...možno vytvořit stavebnicový lis, pro který se vyrobí sada hydraulických posilovačü lisü s různými koeficienty zesílení.Na přiloženém výkresu je příkladné provedení hydraulického posilovače lisu podle vynálezu, kde na obr. 1 je jeho schematický nárys a na obr. 2 je znázorněna aplikace zařízeníHydraulický posilovač lisu V příkladném provedení podle vynálezu sestává z prvního hydraulického válce l a druhého hydraulického válce 3 propojených...

Ovládací jednotka nájezdové kapalinové brzdy závěsného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258371

Dátum: 16.08.1988

Autori: Slavata Bohumil, Neruda Josef, Lang Jiří

MPK: B60T 13/08

Značky: nájezdové, kapalinové, brzdy, ovládací, závěsného, vozidla, jednotka

Text:

...závěsného vozidla sestává z tlumicího kapalinového systému a brzdového kapalinového systému, jež jsou pružně uloženy v ovládacím zařízení nájezdove brzdy.Tlumicí kapalinový systém je v podstatě tvořen kapalinovým tlumičem ve tvaru dutého válce, opatřeného pístem A a brzdový kapalinový systém je v podstatě tvořen hlavním brzdovým dutým válcem lg spojeným s odvzdušñovaci nádobou § tvořicí současně zásobník kapalného média ovládací jednotky....

Zařízení pro tlumení torzních kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258370

Dátum: 16.08.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: F02B 75/06, F06F 15/10

Značky: zařízení, kmitů, tlumení, torzních

Text:

...prstenci je připojen další prstenec z materiálu s větší teplotní roztažností, než jsou teplotní roztažnosti materiálů prstence a skříně.Příklad provedení podle vynálezu je v dalším popsán na základě připojeného výkresu,kde vyobrazení představuje schematicky zařízení pro tlumení torzních kmitú V podélnémV hermeticky uzavřené skříni l je uložen seismický prstene g, k němuž je připojen další prstenec Q. Teplotní roztažnost materiálu dalšího...

Zařízení pro tlumení torzních kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258369

Dátum: 16.08.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: F16F 15/10, F02B 75/06

Značky: zařízení, torzních, tlumení, kmitů

Text:

...torzních kmítů.vynález odstraňuje uvedené nedostatky a jeho podstata spočívá v tom. že mezi styčné plochy spojovacích elementů příruby zařízení pro tlumení kmitú a hřídele je vložen izolačníelement Z materiálu, jehož tepelná vodivost je menší, než tepelná vodivost materiálu příruby.Příklad provedení podle vynálezu je v dalším popsán na základě přípojeného výkresu, kde vyobrazeni představuje schematicky zařízení pro tlumení torzních kmitů V...

Pomocný přípravek k odjehlování otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258368

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dvoraček Miroslav, Křivánek Miroslav, Vojtek Ivan, Fašina Otakar

MPK: B22D 43/00

Značky: přípravek, odjehlování, otvorů, pomocný

Text:

...díloe s otvory určenými kodjehlení,nastaví opěrka ll a pomocí šroubu A ve směru šípky § 1.6 se vymezí maximální zdvih pracovního přítlačného rameneStrojní díl s otvorem, který má býti odjehlen se nasadí na hrot opěrného bodu gg,přičemž se samozřejmě předpokládá, že se otáčí příslušnými otáčkami odjehlovací nástroj. Sešlápnutím nožní páky ll proti účinku pružiny lg ovládací palec gg posune ovládacím ramenem 3 šoupátka v šoupátkové komoře lg a...

Barvicí koncentráty nebo barvicí směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 258367

Dátum: 16.08.1988

Autori: Štach Pavel, Chvála Alois, Bartoš Otakar, Václavek Miroslav, Nižďoch Oldřich, Kopčil Milan

MPK: C09B 67/10

Značky: koncentráty, směsi, barvicí

Text:

...je 2 až 3 x nižší než obsah odpovídaj~.ch organických pigmentů.K bližšímu dojaenění podstaty vynálezu slouží následující praktické příklady. P ř í k 1 a d 1Na fluidní míchačce byla po dobu 5 min. homogenizována směs 19 hm. dílů práškového vysokotlakého polyetylonu o tavném indexu 219 hm. dílú qranulovanéhc polyetylenu o tavném indexu 200, 27 hm. dílů titanová hěloby rutilového typu, 2,57 hm. dílu neionogenního egalizačního prostředku na...

Automatický upínací element s dvouramennou upínkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258366

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vyskočil Václav

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínací, upínkou, automatický, element, dvouramennou

Text:

...konci dutého ozubeného hřídele Q je přes polohovací pero lg nalícováno natáčecí raménko lg, ve kterém je nalisován na poloměru R unášecí kolík i§ zapadající do příčné drážky 3 dvouramenné upínky ll, jíž volně prochází oválnou prüchozí drážkou3 upínací šroub gg, zašroubovaný a zajištěný v upínací desce gg, na kterou je připevněno těleso l, přičemž polohovací pero łâ, společné osa gg a polohovací osa gl leží v jedné rovině.Dvouramenná upínka...

Způsob výroby sypké krmné směsi se silážovanou kukuřicí a adsorbovanou močovinou a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258365

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hlavica Zdeněk, Ševčík Vladimír, Brabec Michal

MPK: A23K 1/22

Značky: způsob, silážovanou, směsi, močovinou, kukuřicí, sypké, výroby, krmné, zařízení, adsorbovanou, provádění

Text:

...ke zvýšení sušiny V hotovém produktu, který může být dávkován stávajícími zařízenimi pro sypké krmné směsi.Na připojeném výkrese je znázorněno schéma zařízení pro přípravu sypké krmné směsi se silážovanou kukužicí a adsorbovanou močovinou podle vynálezu.Do násypky směšovacího šneku Š jsou dávkovány současně silážované drcené klasy kukuřice vyprazdňovacím šnekem ze zásobníku l, minerální krmný doplněk z dávkovače 3 a krmný doplněk ze...

Zařízení pro průběžné dávkování specificky účinných látek do napájecích vod a tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258364

Dátum: 16.08.1988

Autori: Věžník Zdeněk, Vojtíšek Bohuslav, Hála Slavomír

MPK: A01K 7/00, A23K 1/00

Značky: specificky, zařízení, účinných, napájecích, tekutin, látek, průběžné, dávkování

Text:

...opatřeným těsnicí vložkou a alespoň jedním odtokovým otvorem na svém volném okraji.Zařízení podle vynálezu pracuje v principu obdobně jako zařízení podle citovaného vynálezu základního. Také V tomto případě je koncentrát účinné látky nasáván ze zásobníku koncentrátu pohybem přenášeným plovákem na dávkovač a pomocné zařízení dávkovače, přičemž pohyby plováku jsou závislá na změně hladiny napájecí vody nebo tekutiny ve směsné nádrži. Při...

Pomůcka pro dekapitaci laboratorních zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 258363

Dátum: 16.08.1988

Autor: Hugo Jan

MPK: A01M 23/26

Značky: laboratorních, dekapitaci, zvířat, pomůcka

Text:

...okraji, připevněné k základní desce a vzájemné oddělené dekapitační štěrbinou.Pomůcka může být doplněna mřížkou pro zachycení hlavy. Pomůcka pro dekapitaci může být dále doplněna štítem zachycujícím proud krve.Použití pomůcky je jednoduché. zvíře držené v levé ruce přiblížíme k opěrkám tak, že trupse nachází proti jedné opěrce, hlava proti druhé a krk proti dekapitační štěrbině. Nůžky přiložíme ke krku maximálně rozevřené a střih pak...

Způsob kvantitativního stanovení alfa-laktalbuminu v tělních tekutinách a vodných roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258362

Dátum: 16.08.1988

Autori: Semotán Karel, Lang Bohumír, Kočent Alexandr, Šimíčková Marta

MPK: G01N 33/487

Značky: alfa-laktalbuminu, stanovení, roztocích, kvantitativního, vodných, způsob, tekutinách, tělních

Text:

...suspenzi hydroxidu hlinitého ve vodě a parafinový olej a vzniklá emulze se aplikuje narkotizovaným kozám intradermálně a opakované ve třitýdennich intervaloch vždy na více, například 50 míst.Deset až dvacet dnů po poslední imunizaci se odebere krev imunizovaněho zvířete a ze séra je izolována specifická protilátka afinitní chromatografií na alfa-lakta 1 bumin-Sepharose. Alfa-laktalbumin-Sepharosa je připravena navázáním izolovaného...

Způsob výroby karosérie obytných přívěsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258361

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vlasák František

MPK: B62D 29/04

Značky: způsob, přívěsů, karosérie, výroby, obytných

Text:

...výrobě, která je založena na postupném zhotovení laminátových dílů a jejích spojení, na obr. 6 až 12 je znázorněn postup výroby při kusové výrobě, kde je pouze laminátový výrobek - vnitřní tvar spodní stavby laminován na pevnou formu, zatímco další laminování je prováděno na tvary zhotovené z lehčené hmoty, např. polystyrénu. Jednotlivé laminátové díly lze zhotovit V jakékoliv časové posloupnosti.Na obr. 1 je znázorněn příčný řez...

Zařízení pro dopravu vozíků průběžnou kynárnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258360

Dátum: 16.08.1988

Autor: Král Bohuslav

MPK: A21C 13/00

Značky: vozíků, zařízení, kynárnou, dopravu, průběžnou

Text:

...vozíku v řadě se zastaví pohyb vozíků kynárnou samočinným zapadnutím zarážecí páky s otočným válcem do volného prostoru mezi právě vyjíždějícím a následným vozíkem, tj. zapadnutím do zarážecí polohy.vynález odstraňuje těžkou práci žen v pekárenských provozech, zvyšuje bezpečnost práce,snižuje nárok na počet obsluhy výrobní linky, zvyšuje rovnoměrnost a plynulost provozu linky, snižuje ztráty tepla. Další podstatnou výhodou je...

Způsob izolace a purifikace mitochondriální malátdehydrogenasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258359

Dátum: 16.08.1988

Autori: Konečný Přemysl, Smrž Miloslav, Borák Jindřich

MPK: G01N 30/48

Značky: mitochondriální, způsob, malátdehydrogenasy, izolace, purifikace

Text:

...rozpuštěna ve vodě a roztok dialyzován proti fosforečnanovému pufru, pH 7,1, o koncentraci 0,01 mol/l. Po dialýze bylo získáno 30 ml roztoku, který podle výsledku analýzy obsahoval 595 mg bílkoviny aktivita MDH činila 45 D 00 U. R roztoku bylo přidáno 5 g modifikovaného gelu, který byl připraven z výchozího kopolymeru získaného z 61 E hmotnostníoh 2-hydroxyetylmetakrylátu a 39 E hmot. etylendimetakrylátu o vylučovací 6 daltonů a zrnění 63...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování zinkových povlaků o tloušťkách do 50 mikrometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258358

Dátum: 16.08.1988

Autori: Záruba Jiří, Porazil František, Dostál Jaroslav, Štucbart Vojtěch, Šulc Jiří, Kühnl Zbyněk, Novotný Miloš

MPK: C25D 3/22

Značky: elektrolytické, vylučování, tloušťkách, mikrometrů, leskutvorná, prísada, povlaků, zinkových

Text:

...organické rozpouštědlo - ethanol, propanol, izopropanol nebo aceton a dále vodu.Bylo zjištěno, že tato přísada má schopnost umožnit V slabě kyselých zinkovacích lázních vylučování vysoce lesklých, dobře vyrovnaných, tažných povlaků s minimálním vnitřním pnutím,porozitou a dobrou přilnavostí k základnímu kovu a vzhledem k obsahu aromatických azosloučenin převádět rozkladné produkty vzniklé průchodem elektrického proudu do velmi málo...

Oboustranný čelní dobývací stroj pro strmé a ležmé uložení nízkých uhelných slojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258357

Dátum: 16.08.1988

Autori: Navrátil Jaroslav, Nový Josef, Kopecký Josef, Havrlant Miroslav

MPK: E21C 27/02

Značky: strmé, ležmé, uložení, sloji, nízkých, dobývací, uhelných, stroj, čelní, oboustranný

Text:

...podle vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje půdorysný pohled v provedení pro šikmé, strmé až překocené sloje, obr. 2 jeho bokorys, obr. 3 představuje půdorys stroje pro ležmé uložení sloje a obr. 4 boční pohled.Na obr. 5 je boční pohled na vodicĺ opěru a na obr. 6 je řez vedený rovinou A-A z obr. 5.Oboustranný čelní dobývací stroj pro strmě uložené nízké sloje obr. 1, 2, 5, 6 je tvořen jednou pohonnou jednotkou l umístěnou vedle dopravníku 5 a...

Plynule regulovatelný budič vibrace se dvěma pohyblivými nevývažky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258356

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: nevývažky, dvěma, plynule, budič, regulovatelný, vibrace, pohyblivými

Text:

...nevývažky.Budič vibrace podle obrázku je poháněn hydromotorem lg, jehož ozubené kolo ll hnací je v záběru s ozubeným kolem ll hnaným, pevně nasazeném na dutém hřídeli g. Dutý hřídel skříně uchycených ve skříni l běhounu vibračního válce. V plášti dutého hřídele l jsou do dvou otvorů, ohraničených vedením lg, lg a umístěných naproti sobě, vloženy dva pohyblivé nevývažky 3. 3. Pohyblivé nevývažky g. ll jsou v dané poloze ve vedení lg,...

Budič vibrace s plynulou regulací výstředníkového momentu a zajištěním nastavené polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258355

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: vibrace, výstředníkového, budič, nastavené, regulaci, polohy, plynulou, zajištěním, momentu

Text:

...hřídel l. Na dutém hřídeli 3 je pevně nasazeno hnané ozubené kolo l§,které je v zâběru s vnějším hnacím ozubeným kolem lg, poháněným hydromotorem, ten není zakreslen. V objímce lg, uložené na ložisku 2 objímky mimo prostor dutého hřídele Ä, je otočné upevnén šroub g, jehož těleso je souměrně uloženo V dutém hřídeli ł. závit ll šroubu g je spojen s vnitřním závitem lg hlavy lg čepu łł. Dřík čepu ll, vyplňujíoí zbývající část dutého hřídele...

Křidélkový průtokoměr s podtlakovou kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 258354

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zadražil Milan, Nejedlý Zdeněk

MPK: G01F 1/28

Značky: podtlakovou, průtokoměr, kompenzaci, křidélkový

Text:

...použití křidélkového průtokoměru s podtlakovou kompenzací k regulaci průtoku plynného média je vliv změn tlaku nebo podtlaku měřeného média podstatně menší, což vede k přesnější indikaci sledované veličiny.Na připojeném výkresu je v řezu schematicky znázorněn příklad provedení křidélkového průtokoměru s podtlakovou kompenzací podle vynálezu.Křidélkový průtokoměr je tvořan základním tělesem l, ve kterém je otočně uloženo těleso Q měrného...

Těsněný konec rotoru rotorového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258353

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hučín Vladimír, Bartošek František, Chromý Radomír, Zmeškal Jaromír

MPK: B30B 3/00

Značky: konec, rotorového, rotoru, těsněný

Text:

...spočívá v tom, že má před těsněním obvodovou drážku. Obvodová drážka je umístěnaradiálně na obvodu rotačního stupně a otevřena do pracovního prostoru.Výhody těsněného konce rotoru spočívají v lokálním snížení tlaku v místě vstupu těsta do těsnění. Těsto tekouci axiálním směrem po pracovním povrchu rotoru odtéká drážkou zpětdo násypky stroje a v menší míře protéká do těsnění. Opotřebení odlehčovací drážky je nepodstat né, neboč nemá žádný...

Způsob úpravy povrchu otvorů desek plošných drátových spojů k pokovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258352

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kula Leo, Machovský Josef, Kopejtko Karel, Vilím Jindřich, Cívková Zuzana, Vavroch Vladimír, Zeman Miloš

MPK: H05K 3/42

Značky: povrchu, drátových, plošných, otvorů, pokovení, desek, způsob, úpravy, spojů

Text:

...v rozmezí 20 až B 0 °C.Kvalitnější úpravy povrchu otvorů k pokovení, zejména s ohledem na odstranění přemazů natavení kompozice dielektrika, případně vzniklých při vrtání na čelních plochách vodičů ústících do otvorů, se äosáhne, když je působení výše uvedeného reaktivního činidla, je povrch otvorů plošných drátových spojů určených k pokovení vystaven působení druhého reaktivního činidla, pracujíoího na bázi oxidačního odbourávání...