Archív za 1988 rok

Strana 42

Zapojení vstupní jednotky pro zpracování příkazů vyššího technologického programovacího jazyka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258511

Dátum: 16.08.1988

Autori: Frank Miloš, Prýmek Petr

MPK: G06F 7/548

Značky: vstupní, vyššího, zpracování, jazyka, příkazů, technologického, zapojení, jednotky, programovacího

Text:

...bloků technologického řídicího programu vytvořených geometrickým procesorom 5 a kodérem 1.Spouštěcí vstup lg zapojení je spojen se spouätěcím vstupem 206 analyzátoru g. Programový vstup łł zapojení je spojen s programovým vstupem 101 vstupní paměti l. Datový výstup 102 vstupní paměti l je spojen s datovým vstupem 201 analyzátoru g. Informační vstup 202 analyzá 3 2585113 g 3 analyzátoru 3 je spojen se zápisovým vstupem 503 paměti 3...

Zapojení modulů pro zpracování řídicího programu CNC řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 258510

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blaháková Milena, Spušek Jiří, Ludvík Otakar, Pavlíčková Hana

MPK: G05B 19/25

Značky: programů, zapojení, modulu, systému, zpracování, řídicího

Text:

...ll je spojen s detovým vstupom Q modulu řešení qsometrie. Druhý datový výstup § 33 výkonného modulu l 0 je spojen s dstovýmľvstupem l 293 arltumetickeho procesoru l a datový výstup í) aritmetíckěho procesoru g je płlpojen na datový vstup 1 go 4 výkonného modulu lg. čtvrtý povelový výstup i radiče pracovních rešimů g je spojen s łídicím hradlovacím vstupem L 7 AND bloku ll, jeho datový vstup 17 gg je spojen s datovým výstupem a) čtecího...

Senzitometr s rotačním expozičním ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 258509

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mucha Jiří, Martínek Jiří

MPK: G03B 7/00

Značky: ústrojím, rotačním, senzitometr, expozičním

Text:

...modulátoru a po expozioi samočinně výstupním ksnálkem vysunovány. Toto uspořádání umožní rovněž automatické exponování série senzitogramu na roli pro kontrolní účely nebo po doplnění stłlhacím zařízením, synchronizovaným s otáčením bubnu, rovněž exponování oddělených senzitogramů, kdy světlocitlivý materiál je samočinně odebírán 2 kotouče v zásobníku světlocitlivého msteriálu. Po expozici je možno exponované senzitogrsmy samočinně...

Nádržkový kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 258508

Dátum: 16.08.1988

Autori: Poupa Jaroslav, Hejna Vladimír, Černík František

MPK: B65D 88/06, B65D 88/12

Značky: nádržkový, kontejner

Text:

...podle vynálezu, je znázorněno na připojených výkresech,kde na obr. 1 je v podélném řezu nárys uložení nádoby v kontejneru, na obr. 2 je pohled ze strany otevřeného dveřního otvoru kontejneru, na obr. 3 je řez kontejnerem a na obr. 4 je zvětšený částečný řez B-B z obr. 3.Nádržkový kontejner podle vynálezu sestává tedy z univerzálního kontejneru l, ve kterém je odnimatelným způsobem přichycena nádoba l. Přichycení nádoby l na nosné...

Způsob výroby koagulačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258507

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pálffy Alexander, Závodník Jiří, Němeček Jiří

MPK: C01G 49/14

Značky: činidla, způsob, výroby, koagulačního

Text:

...na otevřených skládkách odpadní zelené skalioe a kyselých systémů z výroby titanové hělobypodle vynálezu sejevízpüsob, jehož podstata spočíva v tom, že pevný materiál těchto skládek se zkrápí kapalnou fází těchto skládek za přístupu vzduchu v takovém poměru jednotlivých složek, aby výsledný roztok obsahoval nejméně 90 původně dodaného železa, ale přitom ne více než 10 g/1 volné kyseliny sírové, přičemž kapalná fáze cirkuluje v uzavřeném...

Magická tabulka s přerušováním kresby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258506

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kurfiřt Pavel

MPK: A63F 3/00

Značky: tabulka, magická, přerušováním, kresby

Text:

...kde obr. 1 představuje příčný poloviční řez magickou tabulkou podle vynálezu, obr. 2 představuje boční řez magickou tabulkou podle vynálezu a obr. 3 představuje půdorysný pohled dovnitř magické tabulky podle vynálezu.-Skříňka lg magické tabulky je na vrchní straně opatřena psací deskou lg, již se zespodu dotýka psací hrot lg vedený vodicími draty g napojenými tâhly 3 přes otočné kladky ll na dva ovládací knoflíky li umístěné v dolních...

Kmen Trichophyton equinum CCM F-787

Načítavanie...

Číslo patentu: 258505

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vrzal Vladimír, Wiegl Evžen, Hejtmánek Milan, Rybnikář Alois, Chumela Josef

MPK: C12N 1/14

Značky: equinum, f-787, trichophyton

Text:

...(SGAI agaru při 26 OC dosahuje velikost kolonie průměru 51 mm, na SGA s příměsí nikotinamidu za jinak stejných podmćnek 59 mm. Na SGA při 37 QC je průměr kolonie 25 mm, na SGA s příměsí nikotinamidu za jinak stejných podmínekje průměr kolonie 23 mm.Na SGA s příměsí nikotinamidu je po 14 dnech růst kolonie o 15,5 3 rychlejší než na SGA bez příměsi nikotinamidu.V teplotě 37 °C je oproti 26 °C růst na SGA zpomalen na 49 8 /tedy asi o 50 il.V...

Zařízení pro automatické řízení činnosti systému pro tepelné zpracování materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258504

Dátum: 16.08.1988

Autori: Rybář Oldřich, Kolář Karel, Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Exner Milan, Pivoňka Jan, Frey Augustín, Michna Vladimír, Burian Miloslav

MPK: G05D 23/20

Značky: systému, řízení, tepelně, materiálů, činnosti, zpracování, automatické, zařízení

Text:

...a dvoupolohových signálu pro řízení ovládacích mechanísmů společně se zajištěním skutečného stavu jejich polohy.Nový účinek zařízení spočívá v tom, že zařízení umožňuje velkou variabilitu řízení,která je potřebná pro vývoj progresivních technologií, přičemž zadávaní nově tvořených technologických procesů je jednoduché a realizovatelné přímo na pracovišti technoloqem. Zařízení zároveň umožňuje spolehlivá a reprodukovatelné řízení již ověřených...

Regulační uzavírací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258503

Dátum: 16.08.1988

Autor: Hamouz Zdeněk

MPK: F23L 13/00

Značky: zařízení, uzavírací, regulační

Text:

...vybrání spalinového kanálu a utěsněn po celém obvoduVýhodou předmětného regulačního uzavíracího zařízení je především možnost výměny celého komplexu v případě jakékoliv závady, a to bez sebemenší potřeby bourání kouřového kanálu,což lze provést při nejbližší krátké odstávce agregátu bez vychlazení pracovního prostoru. Další výhodou je skutečnost, že všechna ložiska jsou umístěna vně kouřového kanálu, což snižuje jejich namáhání a umožňuje...

Obvod pro vyhodnocení signálu z polohově citlivého fotoeletrického snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 258502

Dátum: 16.08.1988

Autor: Velebil Jaroslav

MPK: H03F 3/08

Značky: vyhodnocení, fotoeletrického, signálu, citlivého, polohové, snímače, obvod

Text:

...přes převodník 1 napětí-proud připojen na proudem řízený světelný zdrojPrincíp funkce tohoto obvodu spočívá v tom. že jestliže je ve výrazu /5/ hodnota IA IB udržována konstantní, potom hodnota IA . IB je přímo úměrná souřadnici světelné skvrny a není tedy nutno provádět podíl dvou signálu.Proud z elektrod jednorozměrného polohově citlívého fotoelektrického snímače l je převodníky 3 proud-napětí převeden na napěčový signál, který je veden...

Zapojení obvodu pro realizaci součtů a rozdílů počtu impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258501

Dátum: 16.08.1988

Autori: Havlíček Václav, Uhlíř Jan

MPK: H03K 19/00

Značky: rozdílu, impulsů, realizaci, součtu, obvodů, počtu, zapojení

Text:

...je připojen na vstup QQ téhož vratného čítače A pro požadavek čítaní dolů. Výstupy obou multiplexorů g a g jsou zároveň pripojeny na dvouvstupové hradlo § typu NANDívýstup hradla 5 je připojen na vstup Q dekodéru § 1 z n, jehož adresové vstupy 5 5 jsou propojeny jednak s adresovými vstupy obou multiplexorů g a g, jednak s napájecím generátorem adres 1, cyklicky generujícím všechny použité adresy a tvořeným čítačem V Grayově kódu.výstupy 5, 3,...

Způsob výroby 4-methyl-6-methylsulfinylthieno(3,2-b)pyrid-7(4H)-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258500

Dátum: 16.08.1988

Autori: Fraser James, Davies Roy

MPK: C07D 495/04

Značky: 4-methyl-6-methylsulfinylthieno(3,2-b)pyrid-7(4h)-onu, výroby, způsob

Text:

...karboxymethylcelulose. Kromě měření před podáním se krevní tlak měří ještě za 1,5 a 5.0 hodín po podání testované látky. Teatovaná sloučenina se pokladá za účinnou v případě, že snižuje krevní tlak ve stejné nebo vyšší mífe než jaké se na základě známých kontrdlních údajů považuje za minimální významné snížení (p« 0,0 l).Při tomto testu vykazuje 4-methy 1-6-methylsulfinylthienoĺä,2-Éjpyrid-7(4 H)-on vzorce I podle vynálezu účinnost v...

Způsob výroby nových dihydropyridinlaktolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258499

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bender Joachim, Petzinna Dieter, Puls Walter, Bossert Friedrich, Goldmann Siegfried, Schlossmann Klaus, Bischoff Hilmar, Ahr Hans

MPK: C07D 491/048, A61K 31/44

Značky: výroby, nových, způsob, dihydropyridinlaktolů

Text:

...z retroorbitálnížilní pleteně. Odebere se vždy 30 l krve pomocí automatického zařízenia pomoci 0,3 ml uranylaoetátu (0,16 S) se odstraní bílkoviny. Po odstředění se v aupernatantu pomocí glukosoxidasové metody za použití 4-aminofenazonu jako barevného indikátoru fotometricky určí obsah glukosy. Vyhodnocení výsledků se provádí pomocí t-testu podle Studenta, přičemž se jako mez významnosti volí hodnoty p 0,05.Látky, které u krya k určitému...

Způsob výroby androsta-1,4-dien-3,17-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258498

Dátum: 16.08.1988

Autori: Di Sale Enrico, Buzzeti Franco, Lombardi Paolo, Barbugian Natale

MPK: C07J 1/00

Značky: androsta-1,4-dien-3,17-dionů, výroby, způsob

Text:

...při refluxování rozpouštědla, jak je popeáno výše.sloučeniny vyrobitelné způsobem podle vynálezu jsou inhibitory biotraneíormací endogenní androgenů, to jest jsou inhibitory eteroidní aronątázy. Proto aloučeniny podle vynálezu mohou být vhodné jako alternativa k endokrinní ablaci, například vyněti vaječníku, podvěeku mozkového nebo k adrenalektomii, płi ošetłování pokročilých rakovin závislých na hormonech u prau. pankreaeu...

Způsob výroby nových 2-subtituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258497

Dátum: 16.08.1988

Autori: Wachtel Helmut, Sauer Gerhard, Huth Andreas

MPK: A61K 31/40, A61K 31/17, A61K 31/435...

Značky: 2-subtituovaných, ergolinu, způsob, derivátů, nových, výroby

Text:

...nnčeł se vazba cac popłípadě parciálne nebo zcela hydrogenuje, deriváty močoviny se popřípądě převedou na deriváty thiomočoviny nebo/a získané aloučeniny ae popřípadě převedou na své adiční soli s kyeelinami.Výroba aloučenin obecného vzorce III se popisuje například v evropských patentových přihláškách Č. 160 842, 56 353 a 141 387.Reakce ae provádí při teplotách od 0 °C do 120 °C, výhodná při teplotách 70 °C až 100 °c, v aprotickém...

Prostředek pro regulaci růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258496

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bodnár László, Mármarosi Katalin, Árpád Zoltán, Szécsy Vilma, Kocsis Mária, Kadenczky Lajos, László István, Pázmándi Gyula, Kiss Sándor, Fehér István, Pászty György, Csuták János, Görög Katalin, Rédei Julianna

MPK: A01N 57/12

Značky: regulaci, rostlin, prostředek, růstu

Text:

...pevných nebo kspalných nosiči a popłipadě jiných přised, výhodně povrchové aktivních látek s činidel zvyšujíclch sdhezi.Vhodné nosiče zahrnují organické neho minerální. přírodní nebo syntetické substance zvyäujlci adsorpci nebo nbaorpcl účinné složky (např. voda. methanol, glycerol, vosky, pryskyłlce, talek std.). 5Vhodná povrchově aktivní látky zahrnují lonoqenní a/nebo neionoqenní emulgační a disperqsčni nebo smáčecí člnídla, výhodné...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258495

Dátum: 16.08.1988

Autori: Rowson Graham, Wegner Peter, Bühmann Ulrich, Joppien Hartmut, Neh Harribert, Giles David

MPK: A01N 43/56

Značky: insekticidní, akaricidní, účinných, látek, prostředek, způsob, výroby

Text:

...reahčním produktem tríchlormetyleeteru chlormravenči kyseliny a anilinu obecnéhoz Č H 2 (IV) ve kterém Z má shore uvedený význam, poprípade za použití rozpouštědla. Tento postup bude dále oznučován také jako postup B).Jako rozpouštědla ae hodí kapaliny, které jsou ínertní vůči reakčním sloikám, jako alifntickě, alicyklické a aromatické uhlovodiky, které mohou být popřípadě chlorovány,jako hexan, cyklohexan, petrolether, benzen, toluen,...

Tkalcovský stroj se vzduchovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258494

Dátum: 16.08.1988

Autori: Senn Georg, Ellenberger Kurt

MPK: D03D 47/30

Značky: tkalcovský, prohozem, vzduchovým, stroj

Text:

...Aby před opětným nastartováním tkalcovského stroje obsluhovatelem muselo být vynaloženo co nejméně času, sice se ještě vybaví připravený prohoz po vzniku ruäivého signálu, avšak tento útek díky spolupůsobení dmychací trysky 1 a nálevky gg se již nedostane do oblasti paprsku l.Nyní zapojená~foukací tryska 3 odchýlí špičku útku 5 ve směru na vstupní otvor nâlevky 33, kterou se nasává vzduch. Nasávaný vzduch proudí pak s odchýleným útkem á...

Způsob výroby derivátů difosfonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258493

Dátum: 16.08.1988

Autori: Gall Rudi, Bosies Elmar

MPK: C07F 9/40, C07F 9/38, A61K 31/66...

Značky: způsob, difosfonových, derivátů, kyselin, výroby

Text:

...s alkalickými kovy nebo soli amonné či amoniové. Tyto soli se vyrábějí obvyklým způsobem, například neutralízací popisovaných sloučenin anorqanickými nebo organickými bázemi, jako uhličitanem sodným nebo draselným, hydroxidem sodným nebo draselným, vodným amoniakem nebo aminy, například trimełhylaminem nebo triethylaminem.Nové sloučeniny obecného vzorce I podle vynalezu a jejich soli je možno aplikovat entsrálně nebo parenteralně v kapalné...

Způsob výroby nových dihydropyridinlaktolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258492

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bischoff Hilmar, Bender Joachim, Bossert Friedrich, Goldmann Siegfried, Petzinna Dieter, Puls Walter, Schlossmann Klaus, Ahr Hans

MPK: C07D 491/048, A61K 31/44

Značky: dihydropyridinlaktolů, výroby, způsob, nových

Text:

...farmaceuticky vhodných nosných látek obsahují jednu nebo několik účinných látek vyrobených poatupem podle vynálezu nebo které sestävají 2 jedné nebo 2 několika účinných látek vyrobených postupom podle vynálezu. vynález rovněž zahrnuje přípravu těchto płípravků.K přeâloženému vynálezu náležejí taká farmaceutické pfipravky ve formách jeänotkového dávkování. To znamená, že přípravky ve formě jednotlivého dílu, například tabletky, drsžé,kapsle,...

Kapalný isekticidní a akaricidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258491

Dátum: 16.08.1988

Autor: Webb Michael

MPK: A01N 25/22

Značky: prostředek, akaricidní, kapalný, isekticidní

Text:

...nebo smési neionogenníeh a anionických povrchovů aktivních činidil.nosi neionogenní povrchové aktivní činidla néležejí například ethoxylované alkylfenolyg jako popžípadě v koncové poloze blokované ethoxylované alkylfenoly, ethoxylované alifatické alkoholy, ethoxylovaná aminy, ethoxylované mastné kyseliny a estery mastných kyeelin,ethoxylované alkylolamidy, blokové polymory nebo kopolymery etylenoxidu a pzopylonoxidu,alkylolamidy a...

Způsob výroby nových 2-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258490

Dátum: 16.08.1988

Autori: Huth Andreas, Sauer Gerhard, Wachtel Helmut

MPK: A61K 31/40, A61K 31/435, A61K 31/17...

Značky: nových, derivátů, výroby, 2-substituovaných, způsob, ergolinu

Text:

...ne čhtinlcí skupina oditäpí,dorlvát močovlny se popžípadě převede na derívít thlonočovíny nebo/A získaná sloučenlna se popřípadě převodu na fyziologlcky snúäenlivou adlční sůl s kyselinou.Jako elektrotllní sloučenlny síry lze uvést výhodné organické disulfldy, jako napříkladpopłípedl jednou nebo několikrát subotituovanó aromatioké dinultidy, jako difenyldisulfiäy o dibonzyldioulfidy nebo heteroaromatíoká dieulfidy se hora uvedenými...

Bezpečnostní konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258489

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vogelnik Aleš

MPK: H01R 4/26

Značky: konektor, bezpečnostní

Text:

...dílu 3 a závitového kolíku ll, které do sebe v tomto pořadí pŕecházejí.V kontaktním šroubu l je aouose provedena dutina g svorky, jejíž ústí je na čelní ploše il kontaktního äroubu 1, jak ukazuje obr. 1 a 2. Pod čelní plochou Al kontaktního šroubu ł a paralelne k ní je na zesíleném díla gł obvodové drážka 1. V ní je aretován pružný háček lg ochranné pžíruby 5. Dutina g svorky může být popřípadě zakryta ochrannou krytkou §. Na zesíleném dílu gł...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258488

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bit Rino, Munro David

MPK: A01N 33/26

Značky: herbicidní, způsob, prostředek, účinné, složky, výroby

Text:

...kyanoskupinu korbcxyskupinu, alkylaminoskupinu s 1 ai 4 atomy uhlíku, uvlaště methylaminoskupinu nebo fenylsulfonylovou skupinu alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové části nebo benzyloxykarbonýlovou skupinu, zvlaätě methoxykarbonylovou skupinu, ethoxykarbonylovou skupinu, butoxykarbonýlovou skupinu nebo benuyloxykarbonylovou skupinu, alkanoylcvou skupinu s 1 až I atomy uhlíku, Ivliitě acetylovou skupinu nebo...

Způsob výroby derivátů ergolinylthiomočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258487

Dátum: 16.08.1988

Autori: Biere Helmut, Haffer Gregor

MPK: A61K 31/48, C07D 457/02

Značky: derivátů, způsob, ergolinylthiomočoviny, výroby

Text:

...kovů, slrníky alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin, thiomočovina, Bunteovy soli apod., přičemž výhodnými thiolačnímí činldly jsou xanthogenáty alkalických kovů, jako je etylxanthogenát draselný nebo metylxanthogenat draselný, a sirníky alkalických kovů, jako je sirník sodný nebo airník draselný.K provádění thiolační reakce jsou vhodná všechna ínertní rozpouštědla, jak ta výše uvedena. tak i dimetylformamid, dimetylsulfoxid aj., a též...

Způsob umělého sušení surových těstovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258486

Dátum: 16.08.1988

Autori: Rosza János, Makáry István, Szakács László

MPK: A23L 1/16

Značky: těstovin, sušení, surových, způsob, umělého

Text:

...vůbec vhodná. sklizňový výnos tvrdé pěenice, vhodné pro průmyslovou výrobu těstovin je malý její mletí představuje speciální úlohu. Dále je nutné přihlížet i ke skladování meliva. To vše prodražuje nejdůležitější základní surovinu pro výrobu těstovin - moukuDoba sušení činí u najmodernejších zařízení ještě asi 20 hodin s ohledem na výrobní linky s velkou kapacitou jsou nezbytná sušící zařízení velmi velkých rozměrůS ohledem na poměrně...

Prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258485

Dátum: 16.08.1988

Autori: De Jong Anno, Ingendoh Axel, Berschauer Friedrich, Lindel Hans, Scheer Martin

MPK: C07C 83/04

Značky: účinných, zvýšení, výroby, prostředek, látek, zvířat, způsob, užitkovosti

Text:

...hąlogenem, trifluormethylovou skupinou nebo meth~ oxyskupinou, tím, že se na arylglyoxaly obecného vzorce IIImá shora uvedený význam,popŕípadě ve formě svých hydrátů neho aduktů s alkoholy působí hydroxylaminy obecného vzore ce IVOH I HN - R (IV) ve kteréh R má shora uvedený význam, za odštěpení vody.Arylethanolhydroxylamíny vykazují vynikající účinek při zvyšování užitkovosti zvířat. Tyto aloučeniny se dají tudíž používat v oblastí...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258484

Dátum: 16.08.1988

Autori: Veerasekaran Ponnan, Hewett Richard

MPK: A01N 47/28, A01N 47/36, A01N 47/30...

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...užitkových plodín,na druhu užitkové plodiny. Přtapllkaci na plochy určené k pěstování užitkových rostlin je třeba používat takové dávky, které postačí k potlačení rústu plevelú bez toho, že by v nějaké podatatnější míře permanentné poškodily užitkovou rastlinu. S přihlědnutím ke všem těmto faktorům poskytují dobré výsledky aplikační dávky pohybující se mezi 150 q a 10 kg herbicidu typu močoviny a mezi 25 g a 750 g diflufenicanu na hektar. Je...

Způsob výroby nových thienopyridonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258483

Dátum: 16.08.1988

Autori: Davies Roy, Fraser James

MPK: C07D 495/04

Značky: způsob, thienopyridonů, výroby, nových

Text:

...například 3-chlorperbenzoová kyselina.Slouěeniny obecného vzorce II je možno připravit alkylací sloučeniny obecného vzoroeIIIve kterém Z, R 1 a 5 mají shqra uvedený význam.Tuto alkylaci je možno uskutečnit reakci eloučeniny obecného vzorce III s alkylačnim činidlem, například s dialkylsulfátem nebo alkylhalogenidem, jako alkyljodidem, postupem obvyklým pre tento typ reakci.Meziprodukty obecného vzorce III jsou nové. Ty meziprodukty...

Způsob výroby 4-androsten-3,17-dionu a 1,4-androstadien-3,17-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258482

Dátum: 16.08.1988

Autori: Weber Alfred, Kennecke Marlo

MPK: C07J 1/00, C12P 33/00

Značky: 4-androsten-3,17-dionu, výroby, způsob, 1,4-androstadien-3,17-dionu

Text:

...substrátu.vhodnými rozpouštědly substrátu jsou například methanol, ethanol, glykolmonomethylether,dimethylformamid nebo dimethylsulfoxid. Emulgace substrátu může být doaaženo například tím, 3 258482že se subštrát V mikronisované formě nebo rozpuštěn v rozpouštědle mísitelném s vodou (jako je methanol, ethanol, aceton, glykolmonomethylether, dimethylformamid nebo dimethylsulfoxid) nastřikuje pomocí trysky za silné turbulence do vody...

Prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258481

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hallenbach Werner, Scheer Martin, Berschauer Friedrich, De Jong Anno, Lindel Hans

MPK: A23K 1/16, A23K 1/22

Značky: užitkovosti, účinných, zvířat, zvýšení, výroby, způsob, látek, prostředek

Text:

...skupinu CONHRQ, skupinu COOR 7 neho skupinu CORIG,přičemž R 7 znamená atom vod 1 ku alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu,R 9 znamená atom vodiku nebo methylovou skupinu aR 10 znamená methylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, se mohou vyrábět například reakci thienylisokyanátú obecného vzorce IIIs aminy obecného vzorce IVR 1 aš Ľ E (III). R 3 NCO a R 3 mají shore uvedené významy. n - NHRG (IV), má shora uveůcný...

Zařízení k ovládání rozdělovacího žlabu šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258480

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lonardi Emile, Spedener Carlo

MPK: F27B 1/20

Značky: rozdělovacího, zařízení, ovládání, žlabu, šachtové

Text:

...předním konci ramen gg, Ag sklopného podvozku je pomocí dvou čepů§g, §§ otočně zavěšena pcdpěrná kolébka 5 zabírající do rozdělovacího žlabu lg a podpírající jej svou vlastní hmotností. Podpěrná kolébka gg je opatřená protizávažím gg pro vyvážení rozdělovacího žlabu lg v jeho zvednuté poloze. Pro umožnění apuštění rozdělovacího žlabu 35, to jest,otočení podpěrné kolébky 53 ve smyslu pohybu hodinových ručiček, je podpěrná kolébka gg spojena...

Zařízení pro zavážení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258479

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bernard Gilbert, Lonardi Emila, Solvi Marc

MPK: F27B 1/20

Značky: zavážení, zařízení, šachtové

Text:

...mít na zreteli, že až do okamžiku 52, součettíží gt a gs se stále rovná go, což je znázorněno na obr. 2 čárkovanou kŕivkou.Otevřením dávkovací klapky gg vystupuje vsázka z násypky lg dovnitř äachtově pece lg. Dávka zaváženého materiálu vystupující z násypky lg je regulována dávkovací klapkou lg tak, aby nebyla větší než výstupní dávka ze zásobovacího aíta gg do náuypky lg, a aby tak číže obsahu násypky lg zůstala, pokud je zavážený materiál...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258478

Dátum: 16.08.1988

Autori: Stendel Wilhelm, Becker Benedikt, Braden Rudolf, Homeyer Bernhard, Naumann Klaus, Behrenz Wolfgang

MPK: A01N 53/00

Značky: výroby, akaricidní, účinných, způsob, prostředek, insekticidní, látek

Text:

...IIIF F Zz-CHz n ľľľľ) v F F v němž R a Z 2 mají shora uvedené významy, jsou novými slouěenínami.Tyto nové alkoholy popřípadě deriváty alkoholů obecného vzorce III se mohou připravovattim, že se pentafluorbenzylalkohol nebo jeho deriváty obecného vzorce IVF F zľ-cn r 1 (m. F F V němž Z 2 znamená hydroxylovou skupinu, chlor nebo brom, nechá se reagovat - popřípadě za pŕítomnoati činidel vázajicich kyseliny - se sloučenínamí obecného vzorce VR...

Zařízení pro zavážení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258477

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mahr René, Solvi Marc, Lonardi Emile, Mailliet Pierre, Bernard Gilbert

MPK: C21B 7/20

Značky: zařízení, zavážení, šachtové

Text:

...na ramenech každého hradítka, čímž se umožňuje ovládání dávkovacího uzávěru QQ při otáčení zásobníku łg přesunutím kolejnice Q ve svislém směru.Aby se zabránilo nadměrnému vnikání horkých plynu do vzduchotěsné komory QQ, má její dno rovněž tvar nálevky, opatřené nad výstupním hrdlem-QQ zúžením QQ, které je co možno nejužäí mezi stěnou vzduchotěsné komory QQ a stěnou zásobníku lg. Toto zúžení QA je možno opstřit třecím pláštěm pro zabránění...

Zařízení pro rozdělování vsázkového materiálu v zásobníku šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258476

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lonardi Emile, Bernard Gilbert

MPK: C21B 7/20

Značky: zásobníku, šachtové, materiálů, rozdělování, zařízení, vsázkového

Text:

...rovná průměru výstupního otvoru, umístěné ve spodním zásobníku souose s ním, dosahuje výšky odpovídající alespoň většímu průměru epodñího zásobníku a je opatřena na svém vrchním konci vodorovnou přírubou, v níž je provedena řada zářezů.Vynálezem je vyvinuto výkonné zařízení za účelem snížení segregace částic v zásobníku zavážecího zařízení šachtové pece.Jeho uspořádáním se dosáhne rovnoměrného rozdělení vsázkového materiálu v...

Výškově přestavitelné miskové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 258475

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bayer Karl, Beyer Erwin, Andrä Hans-peter, Andra Wolfhard

MPK: E01D 19/04

Značky: ložisko, výškově, přestavitelné, miskové

Text:

...rovnoměrně působit na celou výšku štěrbiny, případně přitlačovat těsnicí jazýček v celé jeho výšce na vnitřní stěnu misky.V radiálním směru pružná vložka může být vytvořena například v půdorysu zvlněným pâskem z pružinové oceli, který se vloží do štěrbiny a rozepře ji o určitou hotnotu. Při montáži deformovatslné desky do misky-prostřednictvím stahovadla se toto rozepření ve směru šířky258475 4 štěrbiny pružne deformovatelné vložky nsvrátí...

Kombinované ozubené kolo pro ovládání ohebných jehel ve tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258474

Dátum: 16.08.1988

Autor: Pezzoli Luigi

MPK: D03D 47/18

Značky: tkacích, ohebných, strojích, ozubené, ovládání, jehel, kombinované

Text:

...tepelným zpracováním plechového věnce a podobně. Plechový věnec může být také případně chromován.Příkledné provedení vynálesu je znázorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje částečný pohled na ozubené kolo v nárysu, obr. 2 perspektivní pohled na část plechového věnce ozubeného kola podle obr. 1 a obr. 3 zvětšený podélný řez části ozubeného kola.Ozubené kolo podle vynálezu obsahuje těle l z vhodné umělé hmoty, opatřené...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258473

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zondler Helmut, Nyfeler Robert, Eckhardt Wolfgang

MPK: A01N 43/54

Značky: způsob, prostředek, výroby, látek, účinných, fungicidní

Text:

...oborsch preventívně . nebo kurativně k boji proti fytopathoqenním houbám. Účinné látky vzorce I podle vynálezu se vyznačují v širokých mezích aplikovaných koncentrací vysokou fungicidní účinnosti. značnou šíří účinku a nepatrnou fytotoxicitou a mohou se bez problémů používat zejména v zemědělství.Na základě své výraznéŤfungic 1 dnI účinnosti při ochraně rostlin, jsou výhodné následující skupiny účinných látek Sloučeniny vzorce I, v němž...

Čerpadlo se souběžnými kanály

Načítavanie...

Číslo patentu: 258472

Dátum: 16.08.1988

Autor: Schweinfurter Friedrich

MPK: F04D 5/00

Značky: čerpadlo, souběžnými, kanály

Text:

...souběžnými kanály podle vynálezu podle čdry I-I z obr. 2. Na obr. 2 je zobrazen pohled ve směru šípky A na čerpadlo se souběžnými kanály podle obr. l s odejmutým čelním víkem skříně. Obr. 3 představuje pohled na oběžné kolo u provedení podle obr. 1 a 2. Na obr. 4 je zobrazen řez rovinou podle čáry II-II z obr. 3. NA obr. 5 je zobrazen řez rovinou podle čáry IV-IV z obr 6 první boční ksnálovou částí z obr. 1 s čerchovaně zakresleným oběžným...