Archív za 1988 rok

Strana 41

Způsob výroby oligomerních vysoce nenasycených cyklických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258551

Dátum: 16.08.1988

Autori: Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav, Čermák Ján

MPK: C08F 238/00, C08F 236/20

Značky: uhlovodíku, výroby, způsob, nenasycených, oligomerních, cyklických, vysoce

Text:

...reakční nádoby bylo v atmosféře dusíku naváženo 3,8 g tetrakis(trifenylfosfin)niklu a poté bylo ve vakuu řádově 102 Pa postupně přidestilováno 200 ml suchého toluenu, 14,4 g propadienu a 7,2 g propinu. Reakční nádoba byla uzavřena a poté umístěns do termostatu vyhřátého na 70 °C, kde byla ponechána za míchání magnetickým michadlem 22 h. Po oddestilování toluenu bylo získáno 21,2 g směsi produktů obsahující 17 uhlovodíků sumárního vzorce(c 3...

Spojovací mechanismus s centrálním ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 258550

Dátum: 16.08.1988

Autor: Stránský František

MPK: E05C 9/00

Značky: ovládáním, centrálním, mechanismus, spojovací

Text:

...použít u kombinovaných oken s ovládáním všech křídelních spojek 2 jednoho místa a tím i na méně přístupných místech.Příklad spojovacího mechanismu podle vynálezu je znázorněn na obr. 1, křídelní spojky i ovládací spojka a protiplech spojky jsou rozkresleny na obr. 2 Š a 4.Na nosném křídle l jsou okovány protiplechy 5 - obr. 1 a zavěšeno na závěsech přidružené křídlo g. Po obvodě křídla g jsou rozmístěny spojky 3 a ovládací spojka g, na...

Zapojení pro dálkové ovládání automatického řídicího ústrojí těžního stroje z těžní nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258549

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kliner Jiří

MPK: B66B 19/06, G05B 19/19

Značky: automatického, těžní, zapojení, těžního, ovládání, ústrojí, nádoby, dálkově, stroje, řídicího

Text:

...hradlového obvodu, resp. hradla łgg je spojen jednak se vstupem druhého negátoru jgg a jednak s druhým vstupem lgg obvodu NAND łg, až výstup n-tého hradla lgg je spojen jednak se vstupem n-těho negátoru 125 a jednak s n-tým vstupem lgg obvodu NAND lg, Výstup prvního negátoru łgł je spojen s prvním vstupem Äâłł prvního koncového stupně ggł, výstupdruhéhonegátorułggje spojen s prvním vstupem 2021 druhého koncového stupně ggg až výstup n-tého...

Magnetron pro depozici tenkých vrstev ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258548

Dátum: 16.08.1988

Autori: Exner Milan, Daďourek Karel, Matuška Josef, Fidranský Miroslav, Frey Augustín, Rybář Oldřich, Stanislav Jiří

MPK: C23C 14/34

Značky: tenkých, depozicí, vrstev, vakuu, magnetrón

Text:

...počtu maqnetůuložených vedle sebe mezi tělesem magnetronu a vnitřním pólovým nástavcem.Vysoká hodnota magnetické indukce snižuje pracovní napětí magnetronu a tím se zmenšuje nebezpečí elektrických prúrazů k anodě. současně však i stahuje plasmatické pole před magnetronem směrem k targetu a tím se zmenšuje teplotní pole před targetem. To umožňuje nanášet vrstvy na substráty e nižšími teplotami tání při zachování vysokých deposičních...

Opěrné patky se zvýšenou účinností proti utržení jámové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 258547

Dátum: 16.08.1988

Autori: Exner Karel, Aldorf Josef, Janas Petr

MPK: E21D 5/04

Značky: proti, opěrné, účinnosti, patky, zvýšenou, utržení, výztuže, jámové

Text:

...u dna jamy. Je mimořádně vhodný pro monolitické betonově a železobetonové výztuže, výhodné se da použít i u výztuží tybinkovýoh, tvárnicových, panelových s blokopanelových.Vyndlez umožňuje v podmínkách charakterizovaných malým třením mezi jdmovou výztuží a horninovým masívem (například tvořeným jílovitými rozbřídavými horninami) a v podmínkách. v nich je ze stabilitních důvodů zřizování patek po celém obvodu výztuže obtížně realizovatelné,...

Táhlo přívěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258546

Dátum: 16.08.1988

Autor: Skála Milan

MPK: B60D 1/06

Značky: táhlo, přívěsů

Text:

...je znázorněn příklad provedení táhla přívěsu podle vynálezu,přičemž obr. 1 představuje podélný řez složeným táhlem a obr. 2 čelní pohled ze strany páky a západky.Do tělesa ł zapadá úkoeem 3 duté táhlo 1, V němž je namontován dutý šroub A se zámkem §, v dutém šroubu 3 je uložena torsní hřídel 3 zasunutá do otvoru lg a ukončená závitem ll s matící lg, z druhé strany je torsní hřídel g uložena v ložisku 1 a pevně spojena s pákou g, která přes...

Závěsný rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 258545

Dátum: 16.08.1988

Autor: Prokš Zdeněk

MPK: B66F 7/00, B65D 19/38

Značky: závěsný

Text:

...tohoto řešení, jakož i pokrok související s jeho využíváním jsou v tom, že rám v provedení s mechanicky ovládanými otočnými čepy po zavěšení na upravený vysokozdvížný vozík nebo jiný vhodný manipulační prostředek zabraňující jeho otačení a umožňující přívod energie, např. hydraulické, je možno použít pro plně mechanizovanou, případně automatizovanou manipulaci 5 manipulačními jednotkami vybavenými závěsnými čepovými prvky.Použití...

Zařízení pro uložení lžíce hloubicího bagru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258544

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: E02F 3/30

Značky: hloubicího, lžíce, uložení, zařízení, bagru

Text:

...směru a tak rozšířit možnost použití bagru na výkopy se svislými stěnami.Na připojeném výkrese je ve schematickém bokoryse znázorněn přiklad provedení zařízení podle vynálezu.Na podvozku l je prostřednictvím točny l uchyceno čepové lože l vnějšiho ramene 5,uvnitř něhož je uloženo výsuvné vnitřní rameno É a výsuvný lineárni motor 1.Mezi točnou 3 a vnějším ramenem 1 je naklouben zvedaoi lineárni motor Q. Na konci výsuvného vnitřniho...

Zařízení pro regulaci dodávky vzduchu v sesypných sušárnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 258543

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: F26B 25/08

Značky: regulaci, sesypných, dodávky, sušárnách, zařízení, vzduchu

Text:

...jsou upravený provzdušñovaoí kanály g, opatřené vstupním otvorem Q. Alespoň jeden vstupní otvor g alespoň jednoho provzdušňovacího kanálu g je opatřen uzavírací klapkou 5, uloženou na nosném čepu §. Pomocí úohytného kloubu É je uzavírací klapka A přikloubena k táhlu 1, spojením spojovacím kloubem § s dvouramennou pákou g, opatřenou úložným kloubem lg. Dvouramenná páka g je na svém vnitřním rameni ll, uspořádaném uvnitř sušárny l, opatřena...

Pojistná radiální kuličková spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258542

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vašek Jiří

MPK: F16D 7/02

Značky: kuličková, pojistná, spojka, radiální

Text:

...elementu se svým koncem opirá o segment, uložený v radiální kruhové drážce, přičemž segment je držen seřizovacím šroubem, uloženým ve vnitřním náboji.Dalším význakem je, že seřizovací šroub prochází kolmo uspořádaným pojiščovaoím šroubem,opatřeným přítužnou matioí.Příklad provedení pojistné nebo rozběhové kuličkové radiální spojky podle vynálezuje schematicky znázorněn na výkrese.Radiâlní kuličkové spojka podle vynálezu se skládá z vnějšího...

Filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 258541

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kočí Ivan, Skořepa Vladimír

MPK: B01D 29/10

Značky: filtr

Text:

...tom, že sestává z tělesa filtru,jehož dnem prochází sací trubka, zasahující do vnitřního prostoru tělesa filtru, které je pomocí lemu zavěšeno V hrdle nádrže, k němuž je přitaženo převlečnou maticí. Konec sací trubky je ukončen miskou a do vnitřního prostoru filtrační vložky jemného čistění, která je postavene ve filtrační vložce hrubého čistění zasahuje shora hadicová koncovka.Filtr s volnou filtrační vložkou hrubého a jemného čistění je...

Zařízení pro zlepšení pružení při záběru zadního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 258540

Dátum: 16.08.1988

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: B62K 11/12

Značky: zlepšení, zadního, pružení, záběrů, zařízení

Text:

...nerovnosti s využitím maximálního zdvihu pružení.Dále při nájezdu zadního kola na nerovnost je při záběru zadního kola výslednýmí momenty od síly záběru zadního kola a momenty od tahu horní větve hnacího řetězu kolo stlačováno a naopak při sjezdu s nerovnosti je zadní kolo těmito výalednými momenty vysunováno,čímž se dosahuje toho,že zadní kolo dokonale kopíruje terén a tím se zvyšuje záběr zadního kola s terénem, bez rázů do odpružené...

Zařízení pro měření intenzity uvolňovaného mléka z jednotlivých struků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258539

Dátum: 16.08.1988

Autori: Čech Vladimír, Švarcbek Jaroslav, Záruba Jiří, Peterka Josef, Velebil Miloslav

MPK: A01J 7/00

Značky: struků, zařízení, uvolňovaného, jednotlivých, mléka, měření, intenzity

Text:

...1, které horní částí prochází víky nádob a na jejich konci jsou nasunuty snímací komory l, které jsou propojeny s neznázorněným registračním přístrojem. Propojení snímecích komor l s hlavní hadicí g spojenou s neznázorněným mléčným potrubím ventilem 1, je provedeno spojovacími hadicemi.Uvnitř trubic 5 jsou plováky g s neznázorněnými měrnými stupnicemi. které zasahují do snímacích komor l a pod víky nádob lg jsou trubice 5 cpatřeny ventily...

Rozvod dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258538

Dátum: 16.08.1988

Autor: Ferdus Stanislav

MPK: F02B 33/30, F02B 29/02

Značky: spalovacího, motorů, dvoudobého, rozvod

Text:

...přisávané směsi vzduchu a paliva podtlakově otevíratelným ventilem mezi vstupními ústími propojovacích kanálkůa sacím kanálem motoru má svůj význam, protože tento ventil za žádných podmínek práce motoru nedovolí, aby docházelo touto cestou ke zpětnému proudění únikem přetlaku z válce do sacího kanálu motoru. Přitom k těmto výhodám navíc přistupuje možnost kombinovat takto provedený rozvod 5 jinými známými řešeními zajiščujíoími zvyšovaní...

Zahušťovadlo zejména pro přípravu tiskacích textilních past

Načítavanie...

Číslo patentu: 258537

Dátum: 16.08.1988

Autori: Čeřovský Karel, Civín Petr, Dvorský Drahomír

MPK: C08F 220/18

Značky: přípravu, textilních, zejména, zahušťovadlo, tiskacích

Text:

...nežádouoího zasýchání tiskacích past na součástech strojního zařízení a při skladování hotových tiskacích barev, přičemž však nejsou zhoršeny podmínky zakotvení a fixace pasty na textilních substratech. Dalším pfíznivým účinkem zahuštovsdla dle vynálezu je okolnost,že jeho složky při uvedeném poměru obou komponent zabrañují sgregaci pojiv používaných při tisku pigmenty, což dává predpoklad pro dobrou skladovatslnost a zpracovatelnost...

Způsob přepravy a míchání elektricky vodivých tekutin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258536

Dátum: 16.08.1988

Autori: Delong Alfréd, Šmrha Lubomír, Heger Antonín

MPK: B22D 11/10, B22D 27/02

Značky: způsobu, provádění, zařízení, vodivých, tohoto, tekutin, prepravy, způsob, míchaní, elektricky

Text:

...na zdroj elektrického proudu přímo anebo skrze usměrñovač a akční cívka na spínač rovněž přímo nebo skrze tvarovací obvod. IVýhodou způsobu podle vynalezu je to, že je vyznačen impulsním provozem, kterýnobsahuje ve spektru vysoký podíl vyšších kmitočtü. Síla, působící na tekutinu, má průběh o krátkém trvaní v čase s vysokou maximální hodnotou. Tato skutečnost umožňuje dosáhnout mimořádného účinku pri tvorbě krystalůrtavenině.zařízení k...

Induktor s více oddělenými cívkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 258535

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kordina Jan, Musil Milan, Procházka Miroslav, Seidl Ladislav

MPK: H05B 6/36

Značky: oddělenými, cívkami, více, induktor

Text:

...při stejné mezeře, jako u původních cívek a axiální vyrovnání teploty proběhne rychleji. Další výhodou dvoufrekvenčního induktoru podle vynálezu je uspořádání cívek obou kmitočtů V jedné lince s jediným zasouvacím meehanismem, čímž se ušetří značná část mechanismů (např. hydraulických) a elektrických ovládacích prvků, proti uspořádání, u nějž jak síťový, tak středofrekvenění induktor mají své vlastní zasouvací mechanismy a navíc je zde i...

Deriváty valeronitrilu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258534

Dátum: 16.08.1988

Autori: Helfert Ivan, Rajšner Miroslav, Bláha Ludvík, Trčka Václav

MPK: C07C 121/78

Značky: deriváty, valeronitrilu, způsob, jejich, přípravy

Text:

...vzorce IIve kterém R značí totéž jako ve vzorcí I. Alkylace se provádí přikapánim roztoku o~substituovaného benzylkyanidu V ethylenglykoldímethyletheru ke směsi suspenze natriumamidu v toluenua ethylenglykoldimethyletheru za chlazení pod 10 OC, míchâním směsi při teplotě místnostido dokončení metalace a přikapáním roztoku isopropylbromidu v ethylenělykoldimethyletheru,přičemž se teplota reakční směsi udržuje chlazenim pod 10 DC. Alkylace se...

Způsob dělení vzduchu nízkoteplotním procesem s výrobou kapalných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258533

Dátum: 16.08.1988

Autori: Jirsa Jan, Sýkora Jiří, Brabec Jaroslav, Kouba Milan, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: způsob, vzduchu, produktů, procesem, kapalných, dělení, nízkoteplotním, výrobou

Text:

...tlak 0,6 Hra. V chladiči g se jeho teplota sníží na 5 °c a za této teploty se z něj v adsorbéru 3 odstraňuje oxid uhličitý a voda adsorpcí na molekulových sítech. Na výstupu z procesu adsorpčního čištění se smísí s druhým proudem expandovaného vzduchu a tvoří tak vstupující vzduch nízkoteplotního procesu. Ten vstupuje do turhokompresoru Q o výkonu 1 000 kmol/h, kde je stlačen na tlak 3 MPa a ochlazen vodou v dochlazovači § na 30 °C. Dále...

Nášlapný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 258532

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kubík Lubomír

MPK: A63C 17/04

Značky: nášlapný, vozík

Text:

...posuvných plošin.Příklad provedení nášlapného vozíku podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kde obr. 1 představuje axonometrické znázornění nášlapnáho vozíku v pohledu zdola, obr. 2 a 4 schematicky znázorňují nášlapný vozík v základní poloze, obr. 3 a 5 znázorňnjí nášlapný vozík v krajních polohách rozsuvu obou polovin nášlapných plošín a obr. 6 představuje detail se zarážkovýmkolíkem a dělenou hlavní osou při jejím rozsuvu.Nášlapné plošina...

Elektrické zapojení nezávislého topného agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258531

Dátum: 16.08.1988

Autori: Leimer Jaroslav, Kučera Stanislav

MPK: F23N 5/02, H01H 81/00

Značky: topného, agregátu, nezávislého, elektrické, zapojení

Text:

...vinutím elektromagnetického jističeje po dobu časového intervalu při sepnutí pojistky přehřátí, což umožňuje jednodušší uspořádání elektromagnetického obvodu jističe s menším počtem závitů civky s krátkodobým proudovým zatížením. Zvláště pak je výhodné, že mžikové rozpojení elektromagnetického obvodu jističe zabraňuje poškození výměníku tepla nebo jeho propálení případně i způsobení požáru motorového vozidla.Uspořádání podle vynálezu...

Chladič se zabezpečením proti podtlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258530

Dátum: 16.08.1988

Autori: Nožička Zdeněk, Vyskočil Josef, Běhounek Ladislav

MPK: B01D 53/02

Značky: podtlaku, chladič, proti, zabezpečením

Text:

...lg. za spalovací komory g je vyvedeno přívodní potrubí gšústící do spodní části svislé nádoby Q chladiče l. Toto pŕívodní potrubí l zároveň prochází spodní nadobou 3, do které zasahuje svislá nádoba Q. Přívodní potrubí je shora kryto stříškou 5. V horní části svislé nádoby Q je nálož náplñových tělísek ll. Nad nimi je umístěna sprcha lg pro přívod chladící kapaliny. Prostor nad náplňovými tělísky ll je napojen na dmychadlo nebo kompresor lg....

Způsob skladování vyhořelého paliva v roztoku kyseliny borité, přečišťovaném sorpcí na zeolitech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258529

Dátum: 16.08.1988

Autori: Franta Pavel, Vaňura Petr

MPK: G21F 9/12

Značky: způsob, kyseliny, zeolitech, borité, přečišťovaném, roztoku, paliva, skladování, sorpci, vyhořelého

Text:

...Development in the managoment of liquid an solid radioactive wastes frem the irradiated fuel cooling pond at Trawsfynydd power station, předneseném na konferenci OECD v Curychu. konané ve dnech 26. až 30. 3. 1979 pro stejný účel aplikaci chabazitu.V případě aplikaci zeolitů pro čistění chladiva, které obsahuje kationty alkaliokých kovů a/nebo kovů alkalických zemin. prakticky využitelná kapacita sorpční náplně vyjadřovaná počtem...

Řídicí systém rychlého měření multiplexovaných analogových signálů s různou dobou ustálení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258528

Dátum: 16.08.1988

Autori: Haas Karel, Kudrnovský Miroslav

MPK: H04M 3/18

Značky: dobou, různou, multiplexovaných, signálu, analogových, řídící, rychlého, měření, ustálení, systém

Text:

...53 registru A povelů je spojen s třetím vstupem ll třetího součtového obvodu ll.Činnost zapojení řídícího systému podle vynálezu je následujícíPřed měřením určitého počtu kanálů s analogovými signály se nejprve do registru l adresy kanálů a rozsahu zaznamená při aktivním signálu adresy na jeho prvním vstupu lg signálem ze záznamového vodiče E 3 na jeho třetím vstupu lg hodnota adresy prvního měřeného kanálu a hodnota rozsahu z datové...

Bubnová čelisťová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 258527

Dátum: 16.08.1988

Autori: Benda Jiří, Šůs Jaroslav

MPK: B60T 1/06

Značky: bubnova, čelisťová, brzda

Text:

...se snadno deformuje a má příznivé třecí vlastnosti ve spojení s kovovým čelem brzdového bubnu s ocelovými kuličkamí. Čelo brzdového bubnu může být rovné, avšak jzště výhodnější je kuželové, ke kterému dosedá těsnící kroužek. sklon slepých válcových otvorú a jejich průměr a průměr í počet kuliček je volen s ohledem na tuhost těsnícího kroužku tak, aby těsnící kroužek se přestal dotýkat čela brzdového bubnu v předem zvolené poměrněTuhost...

Způsob úpravy perfluorovaných iontoměničových kopolymerů, zejména jejich povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258526

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dousek František, Kavan Ladislav, Weber Jan

MPK: B01J 47/12

Značky: úpravy, povrchu, jejich, způsob, iontoměničových, kopolymerů, perfluorovaných, zejména

Text:

...proniká s časem do hloubky membrány podle parebolického zákona d k.tNa základě této zákonitosti a experimentálne zjištěná konstanty 5 pro daná podmínky je možné řízeně proreagovat kopolymer do předem zjištěná žádané hloubky. Polymer na povrchu membrány se tak reakcí změní na kompaktní, pevně lpící vrstvu reakčních produktů, obsahující polymerní, elektronicky vodivý uhlík ve směsi s fluoridem alkalického kovu, polymerní uhlík,...

Směs pro výrobu zkujňovacího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258525

Dátum: 16.08.1988

Autori: Šimsa Jiří, Karnovský Miloš, Grochol Luděk, Mojžíšek Jiří, Vítek Václav, Jelínek Jan

MPK: C22B 1/14

Značky: směs, výrobu, zkujňovacího, prostředků

Text:

...pilin, nebo kalů s obsahem min. 80 3 kovového železa.Výhodou směsi dle vynálezu je, že spalováním železa se značné zvýši teplota v prohořívající zóně a dochází k natavení všech těžko tavitelných komponentů. především oxidů železitého a železičitého, a vytvoření homogenní struktury V celém objemu aglomerované vrstvy. Takto vyrobený aglomerát vykazuje vysokou objemovou hmotnost v průměru 4,5 g.cm-3, dlouhodobou stélost i při nepříznivých...

Ocel k renovaci funkčních částí armatur pro louhové prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258524

Dátum: 16.08.1988

Autori: Krčmář Jaroslav, Chmelař Ivan

MPK: C22C 38/00

Značky: armatur, louhové, renovaci, prostředí, částí, funkčních

Text:

...louhů papírenského a celulôzového průmyslu o různých koncentracích při zvýšených teplotách a tlacích do 2 MPa při současném dosažení jejich optimální povrchové tvrdosti, V rozmezí 295 až 330 HB, které je podmínkou vzájemné těsnosti a otěruvzdornosti, a tím l správně funkce jednotlivých funkčních částí těchto armatur.Další jeho výhodou je zvýšení užitnosti základního materiálu, snížení energetické náročnosti na celkovou výrobu, a tím i...

Způsob zkoušení frakční odlučivosti nebo frakční propustnosti odlučovačů tuhých a kapalných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 258523

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vítek Jan

MPK: B01D 49/00

Značky: frakční, způsob, tuhých, propustností, odlučivosti, zkoušení, kapalných, částic, odlučovačů

Text:

...výsledky celkové odlučivosti u jednotlivých souběžných dvojic měření.souhěžně se stanoví celková odlučivost respektive celková propustnost u dvojice odlučovačů - zkcušeného a standardního, a to za stejných podmínek a zn použití odlučovaného materiálu definovaných vlastností. Toto souběžné stanovení se opakuje s použitím jiného odlučovaného materiálu, který se od materiálu použitého v předchozím stanovení liší výrazně ve vlastnosti nebo...

Ovládací mechanismus skříňové diskové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258522

Dátum: 16.08.1988

Autori: Andrášek Vít, Ohnoutka Lubomír

MPK: F16D 55/00

Značky: brzdy, skříňové, mechanismus, ovládací, diskové

Text:

...namontovaným na pouzdru zadní nápravy, včetně obou hřídelů brzdy.Ovládací mechanismus skříňové diskově brzdy podle vynálezu je znázorněn na dvou obrázcích. Na obr. 1 je proveden v nárysu částečný řez celkovým uspořádáním skříñové diskové brzdy s ovládaoím mechanismem a na obr. 2 je vyobrazen boční řez skříňovou diskovou brzdou,na němž je vyznačeno uložení spojovacích táhel na obou brzdových discích a na dvoustranném čepu kostky seřizovacího...

Způsob přípravy 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2- onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258521

Dátum: 16.08.1988

Autori: Budník Josef, Londýn Miroslav, Borovička Miloš

MPK: C07D 243/26

Značky: 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2h-1,4-benzodiazepin-2, způsob, přípravy

Text:

...s jedovatým plynem metylbromidem /nervový jed/. Tento plyn je bezbarvý a bez zápachu. Jako jed je zařazen ve vyhlášce o jedech /vyhl. č. 57/ 1967 sb./, a to jako zvláště nebezpečný jed. Riziko pro pracovníky. kteří jsou nuceni s tímto plynem manipulovat nebo pro pracovníky, kteří jsou nuceni ve výrobě při manipulaci pobývat, spočíva hlavně v tom, že mohou být tímto plýnným jedem zasaženi. aniž mají být zápachem plynuOtrava metylbromidem...

Zapojení elektronického obvodu pro potlačení rázů v jednoduchých regulačních obvodech se servomotory

Načítavanie...

Číslo patentu: 258520

Dátum: 16.08.1988

Autor: Šimůnek Petr

MPK: F15B 9/03, G05B 11/36

Značky: elektronického, obvodů, obvodech, servomotory, zapojení, regulačních, jednoduchých, potlačení, rázů

Text:

...operačniho zesilovače g, na jehož neinvertující vstup l je připojen výstup zdroje řídicíhc napětí g, výstup prvního operačního zesilovače g je přes dva sériové zapojené odpcry g a 5 připojen na kondenzátor Q, z kterého je vedena zaporná zpětná vazba g do prvního operačního zesilovače g.Na kondenzátor § je dále připojen vstup druhého operačního zesilovače 1 se zesílením 1, na jehož výstup g je připojena sériová kombinace dvou proti sobě...

Elektrické zapojení pro nedestrukční pojistnou spojku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258519

Dátum: 16.08.1988

Autori: Nykl Jan, Mochel Jiří, Koudelka Karel, Šmerda František, Mynář Vladimír, Celta Karel

MPK: F16D 7/00

Značky: nedestrukční, elektrické, zapojení, pojistnou, spojku

Text:

...přes oddělovací obvod gł připojen k vyhodnocovaoímu obvodu L.Zdroj § stabílizovaného napětí je vytvořen z transformátoru gg, jehož výstup je připojen k usměrňovači gl a kondenzátoru gg. K usměrňovači jsou přes kondenzátnry§g, Q 1, gá, gg,šl, äg připojeny stabilizátory âgg, ggp, z nichž jeden napájí vyhodnocovací obvod ł a druhý napájí teplotní obvod g spínací obvod 1.Zapojení podle vynálezu pracuje následujícím způsobemPři prokluzu...

Testovací zařízení spirál kardiostimulačních elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 258518

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hrbáč Jiří, Jirásek Pavel

MPK: A61N 1/362

Značky: spirál, zařízení, kardiostimulačních, testovací, elektrod

Text:

...vodiče u víceshodé spirály dojde ke změně rezonační frekvence vzorku, kmitání se zastaví a na počítadle zůstává zachován stav, při kterém došlo k porušení vodiče, takže zařízení může pracovat i bez dozoru, aniž by došlo ke zkreslení naměřených výsledků. Po porušení jednoho z vodičů může být generátor doladěn na změněnou rezonanční frekvenci vzorku a testovaní může probíhat až do porušení všech vodičů.Charakter lomových ploch spiral...

Zařízení pro automatickou regulaci pálicího režimu v palivových tunelových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258517

Dátum: 16.08.1988

Autori: Borovička Josef, Erbek Václav

MPK: G05D 23/00

Značky: pecích, automatickou, zařízení, palivových, režimu, regulaci, tunelových, pálicího

Text:

...Druhý vstup regulátoru průtoku spalovaného média Ä je přes první obvod 5 pro nastavení regulačního rozsahu připojen na přívodní potrubí 1 spalovaného média, vedoucí z akčního členu spalovaného média 3 do hořákuÉ. Výstup regulátoru průtoku okysličovadla g je připojen na druhý pohon 2 akčního členu okysličovadla lg.První vstup regulátoru průtoku okysličovadla Ä je přes druhý obvod ll pro nastavení regulačního rozsahu připojen na přívodní...

Čočkozrcadlový objektiv s kompenzací chromatické vady

Načítavanie...

Číslo patentu: 258516

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kubát Karel

MPK: G02B 13/18, G02B 17/06

Značky: chromatické, kompenzaci, objektiv, čočkozrcadlový

Text:

...nevýhody stávajících objektivü-reflektorü, tj. choulostivost a omezenou trvanlivost odrážející vrstvy kovu. Tu je v případě vynálezu možno chránit vrstvou neprůhledného laku. Navíc může být tato plocha uzavřena v objímoe objektívu a tím chráněna před nepříznivými vlivy rychlých tepelných změn okolí. Citlivost přední, nekrytě optické plochy objektivu, je na tyto změny už zhruba jen poloviční.Coěkozrcadlový objektiv podle vynálezu je...

Hmota pro hydroizolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 258515

Dátum: 16.08.1988

Autori: Popelka Mirko, Popelka Milan, David Karel

MPK: C08L 95/00

Značky: účely, hydroizolační, hmota

Text:

...podle vynálezu zabezpečuje technické parametry jak jsou V této přihlášce vynálezuuváděny, tedy především dlouhodobou stálost vůči povětrnostním vlivům, vysokou odolnost vůči mrazu a způsob výroby nevyžaduje žádné zvláštní zařízení.Hmota se vyrábí hnětením na vysokotlakých mixovacích zařízeních po dobu většinou V rozmezí 3 až 7 minut za teplot okolo 120 OC, přičemž k této teplotě dochází v souvislosti s vlastním hnětením samovolně bez...

Plynule regulovatelný budič vibrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 258514

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: plynule, regulovatelný, budič, vibrace

Text:

...výstředníkového momentu. Ke jmenovaným výhodám přietupuje rovněž konstrukční jednoduchost budiče vibrace.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněn na obr. 1 osový řez budičem vibrace a na obr. 2 radiální řez budičem vibrace.Budič vibrace s plynulou reýulací výstředníkového momentu (obr. 1) sestává z hřídele ll uloženého ve dvojici ložisek lg, lg, která jsou uchycena ve skříni 5 běhounu vibračního válce. Na povrchu hŕídele łł je v...

Zařízení pro zavádění velkých šroubů do prvního závitu otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258513

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kollrossová Věra, Přibyl Zdeněk

MPK: B23P 19/04

Značky: závitů, zařízení, zavádění, veľkých, šroubu, otvorů, prvního

Text:

...deska ll jsou opatřeny šesti souosými středovými otvory, jejichž osové rozteče přesně souhlasí s osovými roztečsmi závitových otvoru příruby tlakové nádoby a příruby jejího víka. Horní nosné deska g i spodní nosná deska ll jsou.zaob 1 eny tak, aby se tvar jejich boků a tedy tvar boků celého zařízení blížil zaoblení příruhy, do které budou zašroubovány zaváděné šrouby 12. Do každého otvoru horní nosné desky g je uložena vodicí matioal,...

Způsob odstraňování oxidů uhlíku z technického vodíku metanací

Načítavanie...

Číslo patentu: 258512

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sokol Ludvík, Loukota Jiří, Brzobohatý Pavel, Domalíp Vratislav, Vrzáň Josef

MPK: C01B 3/56

Značky: uhlíku, oxidů, způsob, technického, metanací, odstraňování, vodíku

Text:

...oxidů uhlíku z technického vodíku a optimalizace náplně reaktoru s ohledem na její cenu. Proto za zvláště náročných podmínek metanace při vysokém objemovém zatížení, za přítomnosti stopových jedů a při zvýšených nárocích na čistotu vodíku po metanací, se i spodní část náplně rozdělí do dvou vrstev složených z jednoho ze dvou posledně zmíněných typů katalyzátorů a katalyzátoru plněného do horní vrstvy reaktoru, který se výhodné naplní do...