Archív za 1988 rok

Strana 40

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258591

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučovač, kondenzátu

Text:

...deska je v nádobě odlučovače volně uložena při normálních tlakových poměrech kondenzát proudí větším otvorem trysky, pouze při větším přetlaku nadzvedne desku a proudí obtoky po obvodu desky, jejímí perforačními otvory i tryskou.Nevýhodou tryskových odlučovačů kondenzátu je to, že pro určitý průtokový průřez expanzní trysky je i při regulaci jehlou zapotřebí určité velikosti nádoby. Tento expandér postrádá autoregulaci při větších...

Laserová tyč z hlinitoyttritého perovskitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258590

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Mánek Břetislav

MPK: H01S 3/08

Značky: laserová, hlinitoyttritého, perovskitu

Text:

...schopnost čelních ploch již při nízkých jejich odklonech od roviny kolmé ku geometrické ose tyče dostatečná pro dokonalou polarizaci generovaného světla a následné zúžení oboru vlnových délek laserové emise a tím i ku zlepšení funkce laseru, zejména pak jeho stability. Pro volně běžící pulsni nebo kontinuální laser je, 5 ohledem na nízkou inverzi vhodné použít tyč s rovnoběžnými čelními plochamí, jejichž normálu svírá relativně malý úhel s...

Způsob hydrolýzy fosfátových skel s obsahem stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258589

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mánek Břetislav, Súlovský Juraj, Kvapil Jiří, Mašek Václav

MPK: B09B 3/00

Značky: způsob, hydrolýzy, obsahem, fosfátových, stříbra

Text:

...se získá hrubě krystalický halogenid stříbrný,znečištěný jen malým množstvím orthofosforečnanu boritého BP 04, kterého vzniká za uvedených podmínek jen malé množství, a dále roztok, který lze odstranit filtrscí nebo dekantací a obsahující většinu složek původního skla, s výjimkou stříbra. Bez přídavku kyselín lze í z kusového, ovšem hydrolyzovaného skla získat stříbro extrakcí vodným roztokem amoniaku.Při hydrolýze skla lze zároveň s výhodou...

Zařízení pro parafínování příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 258588

Dátum: 16.08.1988

Autori: Nestrojil Ladislav, Čech Miloslav

MPK: D01H 13/30, B65H 71/00

Značky: parafinování, příze, zařízení

Text:

...z příchytky žł pevně spojené s neznázorněnou skříní, do jejíž neznázorněné výstupní hřídele je našroubován hřídel gg a opírá se o ní talířek gg, na který je nasunuta pružina gg opírající-se druhým koncem o držák gg, posuvně uloženým šestihranným otvorem na šestihranu hřídele gg. Šestihranný otvor v držáku gg přechází ve válcové otvory. Na středicím průměru držáku gg je nasazen paratínovací kotouč 31, zajištěný proti otáčení válcovými...

Zapojení pro automatickou stabilizaci provozu kulového mlýna s pneumatickým oběhem meliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 258587

Dátum: 16.08.1988

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: B02C 25/00

Značky: stabilizaci, zapojení, kulového, meliva, oběhem, provozu, pneumatickým, mlýna, automatickou

Text:

...vážicích zařízení, takže je vhodné i pro adaptaci starších provozu na automaticky řízený provoz. Využití metody měření vibrací vstupního ložiska mlýna pro zabezpečení vstupu mlýna proti zamletí skýtá proti dosud užívaným metodám akustickým výhodu selektivního měření při několika mlýnech ve společné hale, je schopna funkce i při silnějším pancěřování a je odolné vůči vlivům prostředí. Efekty z využití zapojení podle vynálezu vznikají...

Měřicí přístroj pro jednotné seřizování stahovačů na pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258586

Dátum: 16.08.1988

Autori: Neveselý Vlastislav, Viterna Zdeněk, Minařík Josef

MPK: D04B 37/02

Značky: strojích, měřicí, pletacích, seřizování, stahovačů, prístroj, jednotné

Text:

...v neznázorněném zámkovém bloku, do kterého se měřicí přístroj při měření zasune. K základní desce ł jsou pomocí šroubú připevněny bočníce a to z jedné strany zadní bočnice 3 a z druhé strany přední bočnice âł. Ve vybrání základní desky l je suvně uložena posuvná uhlová páka 2, zakončena na konci blíže zadní bočnice Q dlouhým ramenem gł. V posuvné úhlové páce g je uložen jeden konec tlačné pružiny gg, zatímí co druhý konec tlačné pružiny 33...

Stolek, například mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258585

Dátum: 16.08.1988

Autor: Blažek Jaromír

MPK: G02B 21/26

Značky: mikroskopu, stolek, například

Text:

...obsluhy je dále výhodné,je-li těleso připojeno k pružnému hřídeli.Výhoda stolku podle vynálezu spočívá ve vymezení všech vůlí ve šroubovém mechanismu,čímž je spolehlivě zajištěna jeho samosvornost v každé předem přesně nastavené poloze. Další výhodou tohoto řešení je, že ho lze snadno aplikovat na již dříve vytvořené etolky. Výhodou také je jeho jednoduchost a vysoká životnost. V případě, že je příčný průřez válccvitým tělesem...

Způsob dloužení a stabilizace nekonečných pásových útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258584

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dočekal Josef, Kurfürst Jiří

MPK: B29D 29/08

Značky: útvaru, nekonečných, pásových, způsob, dloužení, stabilizace

Text:

...vzhledem k délce po vulkanizaci o 0,1 až 1,5 I a zároveň se postupně chladí na teplotu nižší než je teplota skelného přechodu použitého výztužného provazce.Hlavní výhoda způsobu dvoustupňového dloužení a stabilizace podle vynálezu spočívaV tom, že kombinací dloužení v průběhu vulkanizace a dalšího dloužení v průběhu stabilizace v uvedených poměrech prodloužení řemenů se získávají řemeny s vyšší životnosti a nižším prodloužením při použití na...

Pletotkaná stuha

Načítavanie...

Číslo patentu: 258583

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zmatlík Václav, Žid Jaromír, Kellner Josef, Jíša Miloslav

MPK: D04B 39/06

Značky: pletotkaná, stuha

Text:

...a jednak druhými uzavřenými vratnými očky z prvé útkové nitě.Pro výrobu stuh podle vynálezu je využito dvou pletařských osnovních vazeb, to je vzorového zdvojeného řetízku, které se vzájemně střídají v tvorbě vratných oček.Stuha podle vynálezu má pevné kraje a to bez použití závěrných krajových útků. To umožňuje výrobu stuh při stejné spotřebě materiálu všech útkových nití a to znamená, že mohou být nasnovány na jedné soustavě sekcionálních...

Táhlo k přenosu pohybu mezi vozovou skříní a podvozkem kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258582

Dátum: 16.08.1988

Autori: Koula Jiří, Maruna Zdeněk

MPK: B61F 5/38

Značky: přenosu, skříní, táhlo, vozovou, podvozkem, pohybu, vozidla, kolejového

Text:

...Při postupném natáčení podvozku oproti vozové skříni táhlo podle vynálezu zajištuje konstantní zdvihovou závislost natáčení dvojkolí oproti rámu podvozku až do okamžiku, kdy dosednutím narážky je pohyb ložiskových skříní ukončen. Při dalším natáčení podvozku oproti vozové skříni se již natočení dvojkolí oproti rámu podvozku nemění a pouze se zkracuje nebo prodlužuje táhlo. Táhlo přitom pŕenáší sílu, která vyplývá z předepnutí pružiny a jejího...

Zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258581

Dátum: 16.08.1988

Autori: Brzoň Václav, Szabó Josef, Brzoň Jaroslav, Kroupa Petr

MPK: H05H 1/34

Značky: elektrodu, rotační, plazmového, hořáku, zařízení, proudu, přívod

Text:

...a segmentem může být uspořádán vstup chladící kapaliny do tělesa rotační elektrody. Hřídel rotační elektrody může být od tělesa rotační elektrody a hnacího motoru elektricky odizolován a držák a segment mohou být elektricky propojeny pohyblivými prívody.Hlavními výhodami zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu plazmového hořáku podle vynálezu jsou jeho minimální rozměry dané vysokou proudovou zatižitelností a výhodným...

Způsob hodnocení kvality lepených spojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258580

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zavadil Zbyněk, Blahůšek Jiří

MPK: G01N 29/04

Značky: provádění, lepených, kvality, spojů, tohoto, způsob, způsobu, zařízení, hodnocení

Text:

...kontroly podle vynálezu spočíva zejména v tom, že produktivita kontroly je podstatně vyšší než u způsobu jednosondového nebo souosého průchodového způsobu, protože se zkouší integrálně v páseoh. Způsob zjištování kvality lepeného spoje podle vynálezu dále umožňuje kontrolu spojů nízkoprozvučitelných materiálů, např. polyuretanu s kovovým sendvičovým skeletem, kdy není přístup k opačnému povrchu. Způsob zjiščování kvality lepeněho...

(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-3,6-dioxo-10b-hydroxy-2-karboxy-8-methoxy- 2-methyl-2,3,-5,6,9,10,10a,10b-oktahydro-8H-oxazolo(3,2-a)-pyrrolo(2,1-c) pyrazin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258579

Dátum: 16.08.1988

Autori: Beneš Jan, Černý Antonín

MPK: C07D 498/14

Značky: 2-methyl-2,3,-5,6,9,10,10a,10b-oktahydro-8h-oxazolo(3,2-a)-pyrrolo(2,1-c, pyrazin, způsob, výroby, 2r,5s,10as,10bs)-5-benzyl-3,6-dioxo-10b-hydroxy-2-karboxy-8-methoxy

Text:

...výroby sloučeniny vzorce I je blíže objasněn v následujících příkladech provedení,které však rozsah vynálezu žádným způsobem nevymezují.Roztok 2,6 g (10 mmol) (35,Bas)-3-benzyl-6 ~hydroxy-1,4-dioxo-1.Z,3,4,6,7,8,8 a-okahydropyrrolo/1,2-a/pyrazinu ve 20 ml methanolu se míchá s několika kapkami koncentrované kyseliny sírová při teplotě místnosti po dobu 15 min, reakční směs se.odpaří za vakua vodní vývěvy na malý objem a...

Rošt fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 258578

Dátum: 16.08.1988

Autori: Císař Pavel, Hejduk Josef

MPK: F23H 1/06, F23H 13/02, F23C 11/02...

Značky: fluidního, rošt, ohniště

Text:

...Konečněh 1 avně ve srovnání s chlazeným roštem je rošt podle vynálezu vhodný k montáži do vyklápěcího ústrojí roštu, které dovoluje rychlý zásah a vyprázdnění ohniště při jeho eventuálním zaškvârovánig tim, že neni třeba odpojovat přivody chladicího média.Dále budou podrobnějí popsána provedení roštu fluidního ohniště podle vynálezu na připojených výkresech, kde na obr. 1 je půdorys roštu fluidního ohniště, jehož kosočtvercové roštuvé desky...

Zapojení pro měření řídicích impulzů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258577

Dátum: 16.08.1988

Autor: Michal Alexandr

MPK: G05B 19/31

Značky: řídících, impulzů, měření, zapojení

Text:

...5 číslicovým řízením dráhy dle vynálezu umožní rychlou a přesnou identifikaci poruchového signálu. Tím se zkrátí čas prostojů,zvýši produktivita výrobního zařízení a uspoří se kvalifikované pracovní síly, potřebné k zjištění poruohového signálu. zapojení dle vynálezu umožní přesné a rychlé určení i krátkeho poruchového signálu.Príklad zapojení dle vynálezu je zobrazen na výkrese v blokovém schematu.Na vstup prvního převodníku § signálů...

Šoupátkový rozvod dvoudobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258576

Dátum: 16.08.1988

Autor: Doležal Luboš

MPK: F01L 5/20

Značky: rozvod, šoupátkový, motorů, dvoudobého

Text:

...pomocí šroubovice v unášeči a do ní zapadajícího kolíku, který je pevně spojen s posuvným a na hnací hřídeli neotočně uloženým stavěcím členem. Toto řešení není na obr. znázorněno.Základní šoupátko l je unášeno pomocí drážkování na hnací hřídeli 3 nebo klikové hřídeli. Přídavné šoupátko 3 je unášeno čepy 1, které jsou pevně spojeny 5 unášečem §, který tvoří ozubené kolo se šikmými zuby otočně uložené na hnací hřídeli 3.Unášeč § zabírá do...

Vynášecí zařízení k příkopové rotační sekačce

Načítavanie...

Číslo patentu: 258575

Dátum: 16.08.1988

Autor: Růžička František

MPK: A01D 34/86

Značky: rotační, vynášecí, příkopové, zařízení, sekačce

Text:

...otočným držákem a aretačním držákem. Vynášecí pásje možné napnout na käždý nožový bubenVynašecím zařízením k přikopové sekačce podle vynálezu se během jednoho pracovního pojezdu odletující porost od sekačky vyhazuje za břehovou hranu.Na připojených výkresech je znázorněno vynášecí zařízení k příkopové rotační sekačce,kde na obr. 1 je půdorysný pohled na rotační sekačku s připojeným vynášecím zařízením,na obr. 2 je příčný řez, vedený mezerou...

Souprava pro zřizování podpěr nízkovodních mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258574

Dátum: 16.08.1988

Autori: Brdičko Antonín, Kulhánek Stanislav Ing

MPK: E02D 7/16, E02D 7/06

Značky: zřizování, podpěr, nízkovodních, souprava, mostů

Text:

...rám 3 je opatřen úchytncu deskou lg beranu ll. V pomocněm rámu lg je uložena zdvihová jednotka lg vysmekadla li beranu ll.Vysmekadlo li je tvořeno vozíkem, na kterém je kyvně uložen závěs lg beranu ll. vozík je opatřen valivýml elementy lg, pro hladký posuv v pomocném rámu gg. Pomocný rám lg je na své horní části opatřen dorazem lg, pro uvolnění beranu ll z vysmekadla lg při startování zařízení. Na každém vyrovnávacím pontonovém díle Q...

Způsob výroby lisovacích aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258573

Dátum: 16.08.1988

Autori: Marek Oldřich, Hajíček Odon, Maťátko Jan, Marek Petr

MPK: C08L 61/20

Značky: lisovacích, výroby, způsob, aminoplastů

Text:

...10 až 99 kPa dosuší při teplotě 50 až 100 °C po dobu 0 až 15 min. sypná hmotnost granulovaného aminoplastu v rozsahu 0,5 až 2,0 kq.dm 3 se řídí dobou polyreakce V rozsahu 1 až 15 min.Výhodou popsaného postupu podle vynálezu je zejména to, že je odstraněna technologické složitost postupu popsaného ve stavu techniky, zvláště pak nutnost mletí produktu a jeho qranulování do finální formy. současně se pak odstraní další nevýhody takto vyrobených...

Způsob výroby betainů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258572

Dátum: 16.08.1988

Autori: Krob Václav, Kožíšková Ludmila, Novák Jan, Červinka Karel, Zajícová Hana, Kovář Pavel, Skalský Jiří, Mikulcová Dagmar, Šmidrkal Jan, Zeman Ivo

MPK: C11D 1/90

Značky: způsob, betainů, výroby

Text:

...dále je, že do reakční směsi není třeba přidávat organické rozpouštědlo.Výchozí suroviny pro výrobu triglyceríd, obvykle kokoscvý olej, 3-dimethy 1 aminopropylamin a kyselina chloroctová jsou běžně dostupné chemikálie. Rovněž je možno reakci provádět v inertním prostředí, například v atmosfére dusíku, což má příznivý Vliv na zbarvení produktú.Betainy připravené způsobem podle vynálezu je možno použit do všech formulací vlasových šamponů,...

Zařízení pro měření deformací

Načítavanie...

Číslo patentu: 258571

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hlinka Jan, Lána Ivo

MPK: G01B 7/22

Značky: měření, zařízení, deformací

Text:

...5 měřicího snímače Q, čímž je umožněn vzájemný boční posuv mezi spojovacím můstkem g a táhlem Ž měřicího snímače É. Pevná část 1 tělesa 5 měřicíhosnímače Q je opatřena dvěma tvrdými dosedacími hroty 5. V tělese § v jeho pevné částí 1 je upevněn indukční snímač g opatřený jádrem lg, přičemž druhá část ll tělesa Q měřicího snímače 5 je s jeho pevnou částí 1 spojena zeslabením tělesa § vzniklým pružným můstkemgg a opatřena uprostřed dalším tvrdým...

Způsob odstraňování manganu z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 258570

Dátum: 16.08.1988

Autori: Benešová Libuše, Janda Václav, Vágner Vladimír

MPK: C02F 1/64

Značky: manganu, odstraňování, způsob

Text:

...upravované vodyna fluidní vrstvu. Optimální dávka KMn 04 pro odstranění železa a manganu závisí na složenívody, obsahu organických látek ve vodě a koncentraci dalších redukujícíoh látek. Podle složení vody je optimální dávka KMn 04 v rozmezí 0,3 až 5,5 mg KMn 04 na 1 mg Mn nebo 1 mg Fe.Výhody způsobu odstraňovaní železa a manganu 2 vody podle vynálezu spočívají především v intenzifikaci celého procesu (hydraulické zatížení fluidní...

Vyztužená pletenina v osnovní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 258569

Dátum: 16.08.1988

Autori: Skřepek Jan, Dániel Mikuláš, Sokol Václav

MPK: D04B 21/00

Značky: vyztužená, vazbě, osnovní, pletenina

Text:

...jako antistatické neho tepelně izolační ochrany, do podkladů koberců a podobné.Podstata vynálezu je blíže vysvětlena na aplikacích podle přiložených obrázků, které znázorñují typická příkladná provedení výztužné jednolícní pleteniny po tepelné nebo chemické úpravě, a to na obr. 1 se dvěma výztužnými složkami z anorganických vláken uprostřed pleteniny, z nichž jedna tvoří společná očka se dvěma vazebními složkami z textilních vláken V podobě...

Frézovací nástroj s výměnnými elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258568

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kotěšovec Vadimír, Pavílek Stanislav, Fontén Jiří

MPK: B26D 1/01

Značky: elementy, výměnnými, frézovací, nástroj

Text:

...vynálezu je vysvětlen pomocí obr. 1 až 3. Na obr. 1 je pohled na část jednoho zubu nástroje, ve kterém jsou střídavě uspoŕádány vyjímatelně činné a pasivní části. Na obr. 2 je řez činnou částí zubu a na obr. 3 je naznačen řez pasivní částí téhož zubu.Činné a pasivní části téhož zubu jsou uspořádány střídavě a dva sousední zuby nástroje oddělují třísku, jako by ji odděloval jeden zub s nepřerušovaným nožem a s nepřerušovanými rozpěrovými...

Spojka ústrojí pro podávání niti u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258567

Dátum: 16.08.1988

Autor: Ördögh Pavel

MPK: D01H 7/22, B65H 51/04

Značky: podávání, spojka, ústrojí, textilních, strojů

Text:

...je vytvořen jako svěrný prstenec opatřený na vnitřní válcové ploše závitem, jehož pomocí je uložen na vnějším závitu vytvořeném na hnacím členu nebo na přestavitelném kotouči.Výhodou spojky ústrojí pro podávání niti podle vynálezu je zjednodušení obsluhy při seřizování šířky mezery mezi přestavitelným kotoučem atřecím členem, dále minimalizace rozměrů a snížení náročnosti výroby.Příkladné provedení spojky ústrojí pro podávání niti dle...

Lyžařská slalomová tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 258566

Dátum: 16.08.1988

Autori: Šperka Jiří, Šperka Josef

MPK: A63C 19/06

Značky: slalomová, lyžařská

Text:

...nástavce jsou v hrotové a ve funkční trubce upevněny přídavným šroubovým osazením, na němž jsou vytvořeny závitořezné drážky.Vyšší účinek vynálezu spočívá v tom, že závitořezné drážky šroubového osazení zajištují spolehlivá a snadné našrouhování šroubových nástavců do hrotové a funkční trubky.Příklad provedení lyžařské slalomové tyče podle vynálezu je schematicky zobrazen na výkrese, kde značí obr. 1 celkový podélný řez, obr. 2 detail A z...

Analyzátor energií elementárních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 258565

Dátum: 16.08.1988

Autor: Fišer Jan

MPK: H01L 21/66, G01N 23/08, G01R 31/26...

Značky: částic, energií, elementárních, analyzátor

Text:

...výhodou analyzátoru je zvýšení jeho rozlišovací schopnosti, zadrží pozadí signálu vytvořeného částicemi prošlými otvorem analyzační mřížky. Značně se omezí Vliv extrakčních polí na primární svazek elementárních částic a sníží se vliv terciálních částic.Vynález blíže qpjasní přiložený výkres, na kterém je znázorněn ve zjednodušeném náčrtku analyzátor v osovém řezu.Analyzátor tvoří jednak extrakční prostor 2 a jednak brzdné pole lg...

Valivé uložení klikového hřídele a upevnění klik jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 258564

Dátum: 16.08.1988

Autori: Erhart Jiří, Kukanová Julie, Walter Karel, Babický Josef, Uxa Ivo

MPK: F16C 35/06

Značky: jízdního, valivé, uložení, upevnění, klikového, hřídele

Text:

...zkosení alfa každého 2 obou klínků.Příklad praktického provedení valivého uložení klíkmdho hřídele a upevnění klik jízdníhokola podle tohoto vynálezu je na přiloženém výkrese, na němž je na obr. 1 pohled shorana vodorovný řez valivým uložením, které má skupinu valivých těles l a skupinu valivýchtěles g, která se za jízdy odvalují jednak po kroužku 1, na němž je vytvořena vnější oběžná dráha a současně po kroužku 1, na němž je rovněž...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 258563

Dátum: 16.08.1988

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 15/68

Značky: výrobu, zboží, okrouhlý, ponožkového, pletací, stroj

Text:

...5, přičemž svojí spodní částí dosedá na jeho osazení.Rozkazovací bubínek 1 je otočně uložen na čele nosiče Q. Nosič É je pevně uspořádán na přírubě l. Na válcových površích obou zmíněnýoh bubínků §, Q jsou uspořádaný podle programu kolíky §. K jednotlivým řadám kolíků §, jež odpovídají výškám, resp. počtu kolének ll,lg stoprů 3, jsou uspořádány šoupátka g posuvně uložená v kostce lg.Vzorovací bubínek 1 je pevné spojen s ozubeným kolem ll. Do...

Zařízení pro stírání hran glazovaného přežahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258562

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vintr Miroslav, Bačák Petr, Krob Jiří

MPK: B28B 11/22

Značky: stírání, přežahu, glazovaného, zařízení

Text:

...nevýhody jsou do značné míry odstraněny zařízením pro stírání znečistěných hran podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že na rámu l glazovací linky jsou naproti sobě na čepech g uložený aretované držáky g, kde v každém držáku Q je pevně uloženo alespoň jedno stírací pravítko 5, svirající V horizontální rovině s hranou přežahu úhel 3 ° až 90 °,které na svém volném konci je opatřené pružnou stěrkou §, přičemž vzdálenost...

Držák snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 258561

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blažek Zdeněk, Blahůšek Jiří

MPK: F16M 11/04

Značky: držák, snímače

Text:

...umístěn snímač. Tato výhoda se projevuje zejména při upevňování snímače na zakřivených nebo zúžených dotykových plochách. Zvýšení přítažné síly oproti dosavadním řešením je způsobeno tím, že i při zmenšené dotykové ploše prochází magnetický tok rozšířeným průřezem ve střední části pólového nástavce.Umístění rozšíření do střední části pólového nástavce současně způsobuje, že se V žádném z možných přĺpadů uchycení nezmenšuje přítažná síla...

Zařízení pro stříhání útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258560

Dátum: 16.08.1988

Autori: Konečný František, Bořil Lubomír

MPK: D03D 47/36

Značky: útku, zařízení, stříhání, strojích, tkacích

Text:

...lg. Střižné hrany lg v pevné čelisti A a pohyblivé čelisti 1 mají tvar uzavřené rovinné křivky. Je výhodné. aby střižný otvor 5 se střižnými hranami lg byl vytvoŕen ve stŕižném díle łł 5 výhodou kruhového otvoru, který je upevněn v otvoruvytvořeném v pevné čelisti 3 a pohyblivé čelisti 1, přičemž upevnění může být provedeno rozebíratelně, například pomocí druhého šroubu lg, což je výhodné v případě výměny střižného dílu ll, například při...

Indikátor zvýšení teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 258559

Dátum: 16.08.1988

Autori: Cienciala Vladislav, Josiek Vladislav

MPK: G08B 5/32, G01K 5/50

Značky: indikátor, zvýšení, teploty

Text:

...konec za poslední kobkou vysokého napětí je zatížen závažím nad mikrospinačem.Indikátor zvýšení teploty dle vynálezu zajistí preventivně zamezení vzniku požáru. Uvedený indikátor vykazuje bezporuchový provoz a vyžaduje minimální údržbu. Pořizovací i provozní náklady indikátoru dle vynálezu jsou podstatné nižší než u stávajících zařízení pro zjiščování zvýšení teploty. Minimální vzdálenost přenosu snímané veličiny zajistí minimální časovou...

Zatřiďovací nástavek, zejména nad doručovatelský stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 258558

Dátum: 16.08.1988

Autor: Staněk Miloš

MPK: A47B 47/04

Značky: doručovatelský, zatřiďovací, nástavek, stůl, zejména

Text:

...příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Na připojeném obr. 1 je sohematicky znázorněn príklad provedení zatřičovacího nastavku podle vynälezu v šíkmém pohledu, na obr. 2 je v témže pohledu schematicky znázorněn podavač tohoto nástavku a na obr. 3 je znázorněna orientační latka.Jak je 2 pripojených obr. patrno, zatřidovací nástavek podle vynálezu je tvořen dnem 3 nástavku, dvěma bočními stěnami Q nástavku, které jsou vzájemné spojeny...

Prefabrikované železobetonové ostění raženého tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258557

Dátum: 16.08.1988

Autori: Křen Petr, Krejcar Milan

MPK: E21D 11/08

Značky: ostění, tunelů, prefabrikované, železobetónové, raženého

Text:

...běžně vyráběné dílce pro ostěni kruhového profilu. Tvar spodního dílce zlepšuje svým rovným dnem podmínky pro výstavbu i používání tunelu. Vzájumnň evnů spojoni obou zabetonovaných ocelových profilu svárem nebo pomocí svorniků zajišřujn, aby dno tunoiu půsohilo obdcbně jako Spodní klenba. Válcované profily zároveň tvoří žlábck pro odvodnční tunolu při jeho výstavbě i provozu. Poměrně hranatý profil tunelu zajišťuje stabilitu razicího...

Zařízení pro posuv pohyblivého dna zásobníku sázeče brambor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258556

Dátum: 16.08.1988

Autori: Špaček Vladimír, Knill Bohuslav

MPK: A01C 9/00

Značky: posuv, sázeče, brambor, zařízení, zásobníku, pohyblivého

Text:

...dolní západka g a horní západka g, opatřené svými pružinami 5, gg. Dolní západka 3 je upravena na čepu g páky l, která je otočně uložena na hnacím hřídeli l. Páka A je napojena na přímočarý hydromotor 1. Na konci páky l je uchycena pružina g, jejíždruhý konec je upevněn na rámu lg.Horní západka g zapadá do rohatky g ze shora. Na hnacím hřídeli l je vedle rohatky g otočně uložen talíř lg, opatřený na obvodu dvěma segmenty lg, které...

Zařízení pro oddělování a odstraňování mastných nebo olejovitých substancí z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 258555

Dátum: 16.08.1988

Autori: Ziegler Richard, Kaucký Jiří

MPK: C02F 1/40

Značky: mastných, oddělování, olejovitých, substancí, odstraňování, zařízení

Text:

...adheze kotoučů je zvětšena elektrickým nábojem a elektrostatickým polem, vznikajícím na otáčejícíoh se kotoučích vlivem dielektricky odizolovanému vodorovnému hřídeli a současně třením stírátek o části ploch kotoučú. Takto vybuzené elektrostatické pole zvětšuje adhezi kotoučů a kohezi viskozních substancí, které jsou tímto polem sbírány otáčejíoími se kotouči směrem pod hladinu vody a na kotouče se zachytávají sbírané substráty i pod...

Zařízení na seřízení prismy před rámovou pilou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258554

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blažek Mojmír, Černoch Josef

MPK: B27B 27/00, B27B 29/04

Značky: zařízení, pilou, rámovou, před, prismy, seřízení

Text:

...obsluha má v paměti stejné úkony a během pracovního cyklu může měnit pracoviště. Obsluha neřeší o jakou vzdálenost se má nastavení provést, neboř všechny prvky jsou určený předem nastaveným krokem.U pracovišť ovládaných elektronicky je obsluha s ovládacím stanovištěm nahrazena elektronickými prvky které ovládají níže popsaný krokovací systém, rámovou pilu a další prvky za rámovou pilou.Na přiloženém výkrese je znázorněno příkladné zařízení...

Způsob výroby fólií nebo desek z polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258553

Dátum: 16.08.1988

Autori: Rulf Jiří, Král Vladislav, Urbánek Karel, Oulehla Zdeněk, Zvoníček Josef, Novák Jaromír, Svoboda Jiří, Doležel Josef

MPK: B29C 47/78, B29K 27/06, B29D 7/00...

Značky: výroby, desek, způsob, polyvinylchloridu, fólií

Text:

...odstranění výše uvedených nedostatku přispívá způsob výroby fólií a desek z polyvinylchloridu, případně jeho polymerních směsi nebo kopolymerů vinylchloridu podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom, že tavenina, vytlačovaná v podobě plochého pásověho útvaru při teplotě 160 až 200 °C, se nejdŕíve kontaktním způsobem mírně ochladí na teplotu 80 až 150 DC, s výhodou 100 až 120 °C, načež se při minimalizovaném tahovém namahání...

Způsob výroby oligomerních vysoce nenasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258552

Dátum: 16.08.1988

Autori: Čermák Ján, Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav, Kvíčalová Magdalena

MPK: C08F 238/00, C08F 236/20

Značky: výroby, vysoce, nenasycených, způsob, uhlovodíku, oligomerních

Text:

...nebo jeden bidentátní a jeden monodentátní ligand, přičemž ligandy jsou nenasycené uhlovodíky nebo alkyl či arylfosfiny nebo alkyl či arylfosfity nebo veškeré vzájemné kombinace těchto liqandů, neho je možné použít dvouslož~ kový katalytický systém, jehož jednou složkou je komplex niklu V nulovém oxidačnim stupni s uhlovodíkovými ligandy a druhou složkou organický alkyl či arylfosfin nebo alkyl či aryl 3 258552fosfit nebo je možné použít...