Archív za 1988 rok

Strana 4

Způsob elektroerozivního leštění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260028

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vinnik Vladimír, Otto Mark

MPK: B23H 1/00

Značky: elektroerozivního, leštění, způsob

Text:

...ucroqnnxa nuraunn ncnonbá symw cereaoň nosumammuň rpancůopuarop c BHHDHMHTeneM,C 05 DaHHHM no Mocronoňv cxeMe. Honuponaune nponsaonw c noaqeň na nponemyrox nocronnnoro Hanpxxe~ HHR Benuuuuoň 250, 300, 600, 800, 900 B Hpn STOM noöopou nennquum Toxóorpaunqunammero peaucropa, noKnmuaeMoro nocnenosarennno c npoMemyTKoM, rox ycrauannnnamr H 3 ycñoann oöećneqeuax nnnrensaocrn ennnnqnoro nmnynnca ca nonpąpusammeñcn yru ne öonee 1 MKC....

Nosná konstrukce ze železobetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260027

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hammer Werner, Konrad Joachim, Giese Arno

MPK: E04C 3/20

Značky: železobetónu, nosná, konstrukce

Text:

...xoaçonbnoü ñąnxn .ur.3 nonepeànoe ceuenue Hecymeü xoncwpyxnnn ç 6 bneeueM 3 yMa,ynoxeH Hmmm pyŕ Ha npyra-cöopnumn sheueuwamn aa.rpex o§pax.~ 1 Hecymax Koncwpyxuna na meneaoäefbna Meeŕ na MEHBWÉŘ MepeBà,vynomgnnuepyr na pyra cöopuux 3 neMeHTa~ 1,ropusowanbuu mon 7 Mexy KOTODÉMH usnoxouconn. , . . . - . Ha KQHTEKTHHX nosepxnocmnx 3 coupuxacamrcx cőopnne snemenru 1 nnyx cnogn, ÓHP. 1 npencwannneý coöoñ napnanm, s...

Podávací zařízení lanka pneumatiky ke konfekčnímu bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260026

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bubnov Valentin, Chodinov Jurij, Zubenko Alexandr, Petrov Boris

MPK: B29D 30/32

Značky: zařízení, lanka, podávací, bubnu, konfekčnímu, pneumatiky

Text:

...conepxur ocHo Baume 1, mapHHpHo cmonruposannym Ha HeM nocpencTBoM oceň 2 H nonmnnunxon 3 cwoñxy 4, mapnnpao csasannym npu nonomn ocn 5 c naenuouunnnnpou 6 nna ee nonopowa aoxpyr oceň 2. Ha cToňKe 4 ycraaosneum nna Konbueamm Kopnyca 7. Ha Kaxom us Hux mapHnpHo cnonmmponanu nocpecwson oceü 8 onHMH Kouuamn samnmnue snemenru 9, Ha csoöonmx Kouuax KOTODHX Bmnonueau orpanuàuwenbuue nucwymm 10 aux-öopwosux Kpneu 11.Ha CTOŘKG 4 nocpencwsou...

Zařízení na skladování a podávání ovinutého lanka s křidélky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260025

Dátum: 15.11.1988

Autori: Zubenko Alexandr, Bubnov Valentin, Rešetjan Anatolij, Petrov Boris

MPK: B29D 30/32

Značky: zařízení, podávání, skladování, křidélky, ovinutého, lanka

Text:

...nwynxa 20. Brynxa 20 cuonrnponana c no uomnm noąmunnnxon 21. Ha ąmynxe 20 saxpenneua syöqawan mecwepun 22, Haxona mancn a sauennexun c syóuaruu xonecom 23. Byóąawoe Koneco 23 cuonrnponano ua auxonnou aany nepanuHoropenyK 1 opa 24, Kowopuü c nonomąp Myůru 25 coenuw Ken c nnuraweneu 26. Ha syüqawou xonece 23 saxpenneu ůnamox 27 nnn asanuor neňcrnnn c xoneunm numnmuareneu 28, cnonruponauuun na nponmmeňue 29, KOT 0 puň ycraHonneHna nnure 18. ...

Zařízení pro přetáčení pásu dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260024

Dátum: 15.11.1988

Autor: Nochrin Jevgenij

MPK: B65G 15/64

Značky: zařízení, dopravníku, pásu, přetáčení

Text:

...TH 10 k Kopouuceh 11. Ha pane Konneüepa 12 yxpenneu c nouombm KĎOHMTGŘHOE ISV 3 nónxocon 14 pa 35 eMHuąpaM 2 ponnxoonop-1 ycrpoücrsa. Ha öoxosmx-uacrnx paufnmnonnenú owaepçý rHana oóecneqennn Heoöxonunoü perynnpbaxn no BHCOTB ycwanosxu paM B cóor-. newcrnnn c nonomeuneu npononbnoü ocu nenwu 3 Kouneäepa. Kpoumreñu 15.yKpen nén na nepxneü nonopornoň ponxoonope 1 na nonnepxanua nepxneñ KpoMKu.neHšru 3. POHHKH 16 ycrauonnenu Ha ponnxoonopax 1 u...

Meteorologický radiolokátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260023

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kosenkov Jurij, Ivanikov Anatolij, Kanakov Valerij, Černikov Albert, Melničuk Jurij

MPK: G01S 13/95

Značky: radiolokátor, meteorologický

Text:

...curnana nocwynaer uepes annnnmynumň uunxawop 9 na Bxo nepnoro noporosoro önoxa 10, Kowopuů nponycxaer Ha nxon önoxa nornuecxoü oöpaöorxu 18 numb Te curHanm,xoropue no amnnnrye npesumawr noporonoe Hanpnxeuue c reuepamopa onopuoro Hanpxxeuna 12. Bwo nosnonnew ocymecmansrb cenexgnm orpameunmx curuanoa no HX nnweacunnocwn.C nmxoa norapummnuecxoro ycunurenn npomemywounoü qacwowm 19 Hanpaxeune- cnraana u Kanuöponoquuü uMnynbcnocTynamr qepea...

Můstkový zesilovač s ochranou proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260022

Dátum: 15.11.1988

Autor: Nazarov Valerij

MPK: H03F 1/52

Značky: můstkový, proti, ochranou, přetížení, zesilovač

Text:

...pemuue ycnnnrenn HaX 0 nHTCHHHXe nopora cpaôarunauua, npu nepeř rpysxax nóspacwaer sume nopora, orxpusaa Tpansncwop perynnpymmero snenenra14 n cosnaaan 3 ero Konnexwopnoü uenn TOK,cO 0 TBeTcTBYmmHŘ saxony usneuenuaMomHócTH pacceaauą nepnoro Tpansucwopa 1.Perynupymmne snemenwu 14, 15 orxpunamwcn TOHBKO npn néperpysxe rpansucro ~ POĚ YCHHHTEHR BBMB ROHVCTHHX SQSUGHHŘ H 0 TOKY H MOMHOCTH DSCCQHHHH, cesna BBH HGDGKDGCTHOB sannpanne...

Násypné dopravní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260021

Dátum: 15.11.1988

Autori: Gradobojev Vladimir, Klimenov Alexandr, Sitnikov Alexandr, Melnikov Leonid

MPK: B65G 33/18

Značky: násypné, dopravní, zařízení

Text:

...mryk) sanaaer 5 xapuanu, oőpasosanumedkananxanu 4 H 5 BHHTa 2 H yqaąrkaPasmepu xapmanon nosnónnmw sananawb cw Tpex no necaru uànenuň B sannCHMOCTH or Koumurypaunu H pasuepon uanennü. AHBK Bpamenuu BHHTOB 1 H 2 HQBCTDEHY npyr HDYPY HSAGHHH, BRHBBÉHE É Kap Manm, nounuamrcn, pacnonaràncb Ha nnrxax 6 H 7 öecnopanoúno, npn STOM noąnosneňcrauem npamammmxca úsneueuwon Buaton nsenun~Bpamamrcn, nepena 5 aaapą~meHne npvr nbvrv- . Haenna, npoxos...

Způsob zkoušení nehomogenních stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 260020

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kalow Dieter, Herlt Manfred, Mathick Wolfgang

MPK: G01N 3/00

Značky: stavebních, způsob, nehomogenních, zkoušení

Text:

...He npesmcnna rnepnocmn Hcnonbsyenmx sanonnareneů-Kpynnoćwb sepeu hcnonbsyeuux Maccoaux-qaçrnunonxHa 6 MTb MEHBWG MaxcuuanbHora pasuepa sepna, npemMymecTaeHHo 9 nopnnxe nennqnn 2 MM- - . V- Hoaepraeuaa ncnmmanum nnomanb na ncnmwyeuon npenMewe gonna ÓHTB MHH-~ Manbuo a HHTB pas öonbme, qeM Maxcmuanbno nosnomnan nnomann ceueuun Max CHM 8 HbHOPOpa 3 Mepa sepua5 MHHHM 8 nbHaH PHy 6 HHa cH 0 ca nmőàpaerca 3 aàsncumocru or MKCHManbHOPQ...

Sčítací zařízení s kontrolou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260019

Dátum: 15.11.1988

Autori: Višnjakov Jurij, Avakov Sergej

MPK: H03K 21/34

Značky: kontrolou, zařízení, sčítací

Text:

...npoueccať,T 0 earn Ha.auxoe sneuenra nn-4 nnwenhnocrs nmnynbcos npenumaer 9 , wo on nponycxaewcx uepes mnnbwp 20 H nocmynaew na many 26. Honnnenne HMHYHLCOB Ha muuě 26 ronopur o mpu, qmo sa cqer crapenua sneueuron nnu Kaxnx-nnöo upy rnxnpHqnH, npemn nepąxonux npoueccoa 5 càeruuxe 2 npenúmaer nonycrnMoe,H 0 ćuerunx 2 coxpaHnememe paöorocnocoőnocrb. Ecnn npeua nepexonaoro nponecca npenumaer 0 c, T 9 Ha smxone 3 neMeHwa 14 noasnaewcn...

Zařízení pro získávání vysokoobjemové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 260018

Dátum: 15.11.1988

Autori: Berezin Jevgenij, Kogan Alexandr

MPK: D02G 1/16

Značky: vysokoobjemové, zařízení, získavání, příze

Text:

...qepea manrenuuanbnue Kauanu 6 ocymecrnnnercn noxnan KpyTKa npnxu, cocToxmeň na áonoxon K 0 Hequoü nnum H menpepmmubm xounnexcumx xumuqecxux Hnreñ, u sa cqew smexunurpancnoprnposanue npnxn. 3 aTeM npnxa B oöpaöawmaàmmeů Kanepe ňonepräercn oóňéöowne rasooöpasubm areHroM, nonasaemgm uepes pannąnbnme xananm 5, rue ocymecrnnnewca nepenyrunanue Henpepuanmx xnunúecxux Huréä c aonoxnanu Koheqúoň nnuum. B npennomenuou ycrpoňcrne nomuaa Kpyrxa npaxn...

Ejektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260017

Dátum: 15.11.1988

Autori: Sobolev Vladimir, Guskov Boris, Ksenofontov Jurij, Jakušin Alexandr, Stojanova Tamara, Puškin Boris, Kornajev Sergo, Rogačev Ivan, Jegorov Jevgenij

MPK: F04F 5/16

Značky: ejektor

Text:

...crpyn Bbmokonanopnororasa c owornywunn syőuauu 3 qacrornuü cnexrp oópasymmerocn myna nnonsmeusercnz ocnosnan qacrb snyxoaoü sueprun HsnyuaeTcH npu Bmcoxax qacworax,owopue öucrpo saryxamr H súąexwunno nornomamrcn mymonornomammnnn snemenraq MH Kamepm cmemennn H Hysopa. TaKHM oöpasoM 2 axexrobe o 6 ecňewuaaercn.nornomenne myua Henocpeucrnenuo B Mećre ero oöpasosannx. KpoMe aroro, ororuywme syöuu pañouero conna oöecneqnnamw nona 3...

Zařízení pro selekci prvku televizního zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260016

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mazurik Boris, Masljukov Oleg

MPK: G06K 9/36

Značky: selekci, zařízení, zobrazení, televizního, prvků

Text:

...nn mopmuponanun anpecuu curuanon can-v xponumx c reneansnonuoůpasaepTKoň, H conepxur, nanpxuep, cenexwop, amnennmmncTpouHue cnnxpoàmnynbcu (CCH) H Kapoaue CHHXDOHMHYHBCH (KOH) na cuuxpocnrnana, renepawop waxwoaum-uunynbcoa, cnnxponnsyeumñ crpoquunn cunxpouMnynbcaMH,cqeTquK waKToauxnMnynbcon H cueruux CRM, amxonuue paspnnu KOTOpHR xannmwcx apecaun cunwmsauna XC n Yc coownercrneuuo.B 1101( 6 naMnnr npąnnaauaqeu 11.115 XPBHGHHH CHPHaHOB...

Způsob výroby ftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260015

Dátum: 15.11.1988

Autori: Makarova Jevgenija, Konov Vjačeslav, Ovčinnikov Alexandr, Gorbunov Boris, Chlybov Vjačeslav, Rapport Jurij, Dudin Vladimir, Davituliani Valentin

MPK: C07D 209/48

Značky: ftalimidu, způsob, výroby

Text:

...B CMGCHTBHB, Harperuů no 60-9090, sarpyxamw 444,36 r (3 Mona) ąwanesoroaxrupnna H 108,1 r (1,8 Mona) KapöaMuna (MOHBHOE cooTHomeHuemTaneBuň gu runpuzxapöaunn pa 3 Ho 10,6), repnewnsnpymm CMGCHTGHB, ycwanaannaamw a aeM paspnxenne 0,02-0,1 aTM H npn nepeMemHnaHHu.Harpenamw co CKODOCTBD 1-3 °C 3 Mnnywy. Hpn 95-115 °C CMECB pacnnannxercn, nçnväenguü nnan Harpenamt na160 °C u nunepmnnamr npu swoů Teuneparype 20-30 Mnnyw. Ho oxouqannu...

Sedlo jednostopého dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260014

Dátum: 15.11.1988

Autori: Belikov Viktor, Volkov Vladimir, Bolotov Nikolaj, Duganov Georgij, Kolomejec Nikolaj

MPK: B62J 1/08

Značky: sedlo, dopravního, prostředků, jednostopého

Text:

...mnpnne 0 TBepcTHH 6 n mupnne nepeueňqacwn pacnópxn 3 » Hpu axcnnyaraunn cenna BGDTHKEHBHHE npyxunu 4 cmnmamrcn n pàaxuuamrcn, noseücrsyxqepes pacnopxy 3 H nonoporumü sneueur mapuupa 5 na nnnnunpnqecKym nqnocrą nepennerp xonua xapkaca 1. Bnaronapz mapnnpuouý pacnonoxeunm B uunnHnpuuecKoünonocTu xapxaca 1, mapaup 5 ocymecrnnner noaopoTm otnocnrenbHoropnsogranbHoü ocn, npoxonnmeň nepneuuxynnpuo npononnuoü nnocxocmu cumMeTpuucenna. Hpu svou...

Způsob výroby ftalimidů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260013

Dátum: 15.11.1988

Autori: Gorbunov Boris, Ovčinnikov Alexandr, Zajceva Svetlana, Kopov Vjačeslav, Davituliani Valentin, Chlybov Vjačeslav, Dudin Vladimir, Makarova Jevgenija, Rapoport Jurij

MPK: C07D 209/48

Značky: výroby, ftalimidu, kovů, alkalických, způsob

Text:

...orronxmr oc 2 TBTKH cnupra no conepmanua newyunx aemecrn no 0,52 H oxnaxnamr nonyqeuuuňuecwna menoqn na oocwan npoyxwa npnneeuo n waönuue 1.3 uenenoñ nponyxr nonyqamr n nune cyxoro rouxonucnepcuoro nopomka, conepxanero 957992 ocnonnoro nemecraa. Buxon nponyxra Konnuecrneuuuñą Bnnnane xonn T a 6 n n u a 41 Hsueneuue xaqecrna nponyxra npu xpaneunup§à- .ą-nbxądag -pĺ -.o.ą-..n-b.J~I Monbuoe. Conepaaane neryuux Conepxaaue Qwannuuna xanun u mra...

Způsob výroby elektretu se zadanou hustotou nábojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260012

Dátum: 15.11.1988

Autori: Roginskij Roman, Suchanov Konstantin, Bojcov Viktor, Skugarev Anatolij, Tazenkov Boris

MPK: H01G 7/02

Značky: elektretů, zadanou, hustotou, nábojů, způsob, výroby

Text:

...sapna, HBCMOTPH na T 0, qro sapakaBeeTcsnpn nosmmeunoň Teuneparype. CTa 5 unLHocTbsapnna y Tàxoro 3 neKTpeTa npu nonumeaaoü ornocu-uTenbuoň Bnamuocwn Boanyxa nnoxàa, Tax KaKnoaepxHocrHuü saps pexomôunnpyer c uoHaMu.xnKocru, H nocne anarorpenuponxu nonyuaemca.xaprnHa, nsoöpaxennan jHa Hr.4. Hs QHr.4 ànnao,-sro nennquHannoTHocŕn sapxa pesKo.ynana(6 oneą ueM.a 2 pass) cneoaawenbno, cunLHonoHn 3 nncs H 9 nexTpewHuüVnoTeHuuan 0 ur.5...

Vrtné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260011

Dátum: 15.11.1988

Autor: Beljajev Nikolaj

MPK: E21B 7/28

Značky: zařízení, vrtné

Text:

...nx Tnepnocnnasmux ncwanox. npu 3 ToM BTYnKa 7, nornoman aneprnm ynapa Ko ponox 3, anxymuxcn non eňcwnneu cmaroro nosyxa-unnYaapa nopmneňgĺ, nepeemaercn snepe, eůopnupya ynpyruň sneMeHT 8.nocne rameuna-sneprun ynapon KODOHOK 3 Bwynxa 73 a cqew ynbyrocTu ane Meuwa 8 nosnpamaewca n ncxouoé nonomeuue. Ľanbneämeuy nepememennm BTYHKHZ npennrcrnymr Konnuenue BHCTYHH 9, pasmemenuue B Konhnenmx Kananxąx 10. B nepnoaaqannuom nonomennn swynxn 7 H npn...

Vrtné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260010

Dátum: 15.11.1988

Autor: Beljajev Nikolaj

MPK: E21B 7/28

Značky: zařízení, vrtné

Text:

...nan nqgggguu 1 g Bxngg nosyxa nponcxonnr ue zàoom ..-3 pes OKHE B cTeHKax paůounx unmnnpon xopnyca 1. TaxHM oöpasou, nopmHH 12Hanocnr yapu no ôyponu K 0 p 0 HKaM 13.Hanexnócrb HKcauHH Hanpannxmmero snąueura 3 oöecnequmaercn P-oöpasnmm mnxcawopou 18 mmououuoro wHna, ocaoaanue KOTODOPO YCTaHaBHKBamT B onuo H 3 rnean, Bunónnenumm n xpumxe 2, a rononny - B npononnnue yrnyönennx 17. Tak nan paccwoxnue Menný ocaMH ťnes He cosnanaer c paccronuneu...

Zařízení pro tepelné zpracování práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260009

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šamujlov Boris, Jagud Eduard, Ljachov Viktor, Těljatnikov Garri, Gorškov Nikolaj, Kaim German, Karpov Anatolij

MPK: F27B 15/00, B22F 1/00

Značky: zařízení, zpracování, tepelně, materiálů, práškových

Text:

...cnoa. Banbmennue npoyxŕu rapeHHH npoxoaw Ha Kunnmu cnoeu qepes nepwnxanbaym mena 10 B nawpyőox 3, saxpýqgaamwca no ero nepnuewpy H B TaKÓM anna nxonnw n Hnxumm qacrs maxwnoroerHnpaTnpoBaHHüú MaTepnan no Mepe Haxonnennn 5 maxrnom Tennooóuenänxe 2 nponannnaercn B HHHDD qacwb narpyőxa 3 H nocrynaew qepea nee B neqb 4 Kannnero cnon, qro oöecneuunaew uenpepmnuym unpxynauum Mawepnanau Memny maxwnuml rennooömennnxom 2 H neunm 4 Knnnméro chon H...

Způsob rovnání válcovitých předvalků o velké délce

Načítavanie...

Číslo patentu: 260008

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lysenkov Pavel, Rubin Mark, Makarov Leonid, Klestov Michail

MPK: B21D 3/00

Značky: způsob, délce, předvalků, válcovitých, velké, rovnání

Text:

...c nebopuupymmnu snemenrom 2(®Hr.1 a), a noruywan ~ nonnepraercn nnacruueckomy nemopuuposauum (nr.Jö). Heůopuupymmnň sneueuw 2 B npouecce npaaxn nepeuemamm Bnonb oôpasýmmeň sana 1. Hapauevpu R 1 n L ycrauaanunamrcn asaBucHMocrn om ucxonuoñ KDHBHSHH nana 1, erç nonamnunocru n npoqnocrn Mawepnana. ~Hą nr.2 n 3 noxasano xaxn o 6 pasoM Momno ocymecwsnrb npameane nana 1 aoxpyr ocu, He coanaammeä c ocnm CHMMQTDHH. B TOM cnyuae, Kora Ban 1 umeer...

Zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260007

Dátum: 15.11.1988

Autori: Žuravljev Alexej, Garin Vadim, Mazajev Viktor, Gorochov Vjačeslav, Ivanova Raisa

MPK: B65G 53/28

Značky: zařízení, materiálů, dopravu, pneumatickou, sypkých

Text:

...9, 10. uro nosnonaer aspnpbnarb Marepnán no 3 ceM oôbąne annapawa. 3 wq oőecneunaaew Gucmpym nurpysky METGPHBHQ uepes nawpyöox 7.Honauy vasa B HHHHE cnou Ma 7 epnanaocymecrBnsmw qepesĺofnepcwnà 11 Ko V V Bumonnenne oraepcwmů 11 B xouyce aspnpymmero npnćnocoőnenun 5 ŕaxhM 05pasouç KaKnoxasaHo na Hr.3, ýnyqmaer upouecc-aspaunn sa cqemHanpaanennacrpyü aapnpymmero rasanepneHnnKynnpHó ocn Kopnyca J. Aspannm nepxnx çnoeą Vuarepkana ocymecrnnnmm...

Zařízení pro rozmístění vajíček hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260006

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pynzar Boris, Torgoveckij Alexandr, Grinberg Šojl, Lejbenzon Michail

MPK: A01K 67/00

Značky: rozmístění, zařízení, vajíček, hmyzu

Text:

...ĽOSBŤODR 3, Kowopuů cuaôxea perynnposoqumm BHHTOM 5 H ROHTDPBĚKOŘ 6. Byuxep saxpmnaerca Kpuxoä 7.YcTpoñcTBo paôówaew ćnenymmnu o 6 pasoM.- OQBGMHHG AOSHTODH CMOHTHpOB 8 HH H 8 ocuonannm KOHYCS.-2 Hpu cunwoň Kpumxe 7 Gynxep 2 sanonuamm őnouarepnanou, saxpuaamr xpmmxy 7n ycwauannnąmr őynxep 2 Ha nonyocb 1,.Hpn nnnxeuuu Tpancnopwnoro cpencrsa.őynxep 2 apamaercn conuecrno c KOHGCOM. Kora goaaropu 3 Haxonwcn 3 Humnem nonoxenuu, oku aanonanmwcn...

Bezkontaktový elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260005

Dátum: 15.11.1988

Autor: Ejnborn Toomas

MPK: H02K 29/02

Značky: elektromotor, bezkontaktový

Text:

...waxouewpuqecnoü oőnowxn, snnxmmeüca ero uy 3 crnuTenbHuM sneměnŕou, MarHTonposona H öoxonoro cnóď ÄOHOHHHTGHBHHX nonmcoa ROHLHQBOPO nocroanąoro Marnuwá.Bnexrponnrawehb paöoraew cnenymmmu oöpasou.Oöuorxa cmaropá 7 noxnmnaewca K uçwoqunxy nnwanna qepes snexwponuuü 6 nox. ynpauneąns, xoropuü Kouuymnpyem cexuuu oöuowxu crawopa no curnanam ynpasner uns, nocrynamnnn c aruuxa nonoxeann poropa 8. Bpamammnmca MOMGHT nosnnxaer n pesynnrare...

Elektroda pro elektroerozivní obrábění a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260004

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vojnov Nikolaj, Minakova Rimma, Arnoldi Nikolaj, Levit Maxim

MPK: B23H 3/04

Značky: její, výroby, elektroerozivní, elektroda, způsob, obrábění

Text:

...nMaTepHane BH. BaKyyM same caoůcws BH, H 0 ynuuner, Ynennqeune nannenns B saaHHoM TéMneparypHoM unrepnane sume 110 KF/CM 2. qro oTnenaHue yqacTKu 3 H nepenpecconuaawrca H HMemT orxpuwym HOPHCTOCTB (102 (cwpyxrypa oőpasuos önuaxa K KaMnaxrnoü c HQÓOHBMHM KonHqecTBoM àaxpurum nop).. . I H 6 npěnnaŕaeMoMy cnocoőy öuna MsroTonnena.naprnx 9 H c owxpmroů nopucrocTbm 10, 12, 15 pasMepoM nop 0 1,5 2,0 5 19 20 MKM. Cocras npecc-nopomKa - 94 Bec.Z Menu ...

Zařízení na kontinuální mísení těsta

Načítavanie...

Číslo patentu: 260003

Dátum: 15.11.1988

Autori: Gorbunov Vladimir, Truško Petr, Tkačenko Ivan, Zubčenko Oleg

MPK: A21C 1/06

Značky: zařízení, těsta, mísení, kontinuální

Text:

...60 °, conpornnnenne xpomoxwueperoponox.suxennm Tecra cymecmneuno no 9 pacTaeT, orpannqúsąx ñDOHSBOnHTenbH 0 cTbšM 8 mHHH.vHpoHnb neperoponKH 5 orpanuqea xpnnumu S H P, Hmemmnuu onnnaxosym xpunnàuy, panuym KDHBHSHE unnuupnqecxoü uacru Kopnypa 4,Taxan mopua ueperopqox 5 oöecneqnnaew Mnnumahpnue omxonu nncrosoro Marepnana npu nx Buxpoůxe. hvTecwouécnnbaan Mamuna Henpepunuoro neňcTBKx paöowaer cneymmnu o 6 pa 3 OM.noanponannue nopunn Hcxonnum...

Ukazatel mezního opotřebení brzdového obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260002

Dátum: 15.11.1988

Autor: Hille Wolfram

MPK: F16D 66/02

Značky: ukazatel, opotřebení, brzdového, obložení, mezního

Text:

...anenenr ynnorneuna 18 Hnopmens 10 5 caoeň okpyxuocrn uueew KOHTRKT c Kopnýcou 1 ronnxo qepes sne Menw ynnowneuun 20. ~Hopmuenoü prox 6 cnnsau c npyxnnoä 17, cuna Kowopoü neücmayew npoŕua cu nu uopmun 8 unu 10. nna npuneneuna B neňcmnne Heuaoöpaxennoro snexrpouexaunqecxoro unu pyro ro summqarenn HODMGHL 8 CÉHS 8 H c nonnnno pacnonoxennum 5 Kopnyce 1 H suHoxaàauu cnenymme paöouue nonoxeuun 1. Topuos ownymeu 3 T 0 paöoqee nonoménne...

Držák hořáku plynové výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260001

Dátum: 15.11.1988

Autori: Petuchov Michail, Rojz Lev, Kazanskij Arkadij

MPK: H01J 61/34

Značky: hořáku, plynové, držák, výbojky

Text:

...T 0 me, nun cöoxy Ha mHr.3 - T 0 xe, sun cnepxy Ha ®nr.4 - ropenxana Hoxxa nannu, cuonwnponaunue c nepmawenen. ,. , nepxarenb cőcronr na nsyx newneoöpaanmx yqacrxoa 1, KOTOPME Morym pacnonararbcn Kax napannennuo, Tax H nsannno nepnenuxynnpno, nepexonHuxyqacTKOB 2, ororuywmx non yrnoM 45 ° no ornomeuum K yqacmKaM 1 H ueumpanbnoů upaMonuneňuoů uacrn 3. Bepxnee oxonqauue epxamena opMyeTca B Bane Konbua 4(Hr.3), oöeçneqnnammero ůuxcauum nepxarena...

Zařízení k dávkování skleněných kuliček pro výrobu skleněného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 260000

Dátum: 15.11.1988

Autori: Stráník Václav, Ropek Josef

MPK: C03B 37/00

Značky: skleněného, kuliček, vlákna, sklenených, výrobu, zařízení, dávkování

Text:

...dávkoveč uložen ne pružinách.Příkledné provedení dávkovacího zařízení podle vynále-1 zu je popeáno dále a je echematicky znázorněne na připoje-dúvkovací zařízení, obr. 2 půdoryený řez z obr. 1 v rovinä C~ 6,2 obr. 3 evialý řez z obr. 1 V rovině A-A e obr. 4 ozonometrický pohled na dávkovací zařízení.Mezi velkoobjemovým zásobníkem ł akleněných kuličok a dávkovecím žlebem g je umíetěn dávkoveč 3. Dávkovač 3 je upevněn vo vodícím rámu A na...

Připojení membránových ventilů na potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259999

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ševčík Stanislav, Tomeš Oldřich, Jiroušek Ladislav

MPK: F16K 7/16

Značky: potrubí, membránových, připojení, ventilu

Text:

...vynálezu epočívá ve zvýčeí h provozní spolehlivosti v důsledku vytvoření bezapárového utäa lnění výpustek v tělese ventílu, ve snadné montáži a demontáži ventilu do potrubí.Příklad konkrétniho provedení připojení membránových ventilů na potrubí je schemąticky znázorněn na přiloženém výkre su. kde na obr. 1 je částečný podélný řez.membránovým venti-lem s uplatněnýmvynálezem, na obr. 2 je detail připojení výpustky k těleau ventilu z obr....

Pružné zavěšení a pohon vibračního běhounu na straně regulace výstředníkového momentu vibrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259998

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: běhounu, momentu, straně, zavěšení, vibračního, pružné, vibrátorů, výstředníkového, pohon, regulace

Text:

...je tento zetêžován jen radiálniVýhoda pružného zavěšeni a pohonu vibračniho běhounu na straně regulace výetřednikového momentu vibrátoru epočivá v ton. že na jedné straně válce je nejen pohon pro běhoun. ale 1 regu~ lace výstřednikového momentu vibračniho budiće. Další výhode epočivá v tom, že je oddělen pohon běhounu od zevěěeni. čímžse toto stává pružnějši.Ne přiloženém výkresu je echematicky znázorněn na obr. 1 podelný řez pružného...

Pevný zrnitý biokatalyzátor na bázi imobilizovaných kvasinek k přeměně fenoxymethylpenicilinu na 6-aminopenicilánovou kyselinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259997

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vojtíšek Vladimír, Jakubová Antonia, Bučko Michal, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Huňková Zdenka, Čulík Karel, Mikláš Emil

MPK: C12N 11/16

Značky: imobilizovaných, 6-aminopenicilánovou, fenoxymethylpenicilinu, kyselinu, biokatalyzátor, bázi, výroby, přeměně, pevný, zrnitý, způsob, kvasinek

Text:

...které jsou použitelná pro různé biotransformace daných substrátů na požadované produkty. Tyto postupy jsou předmětem čs. autorského osvědčení č. 231.453.. Citovaným postupem, který spočíva na vzájemné chemické imobilizaci různých buněk nesoucích.různé enzymy pomocí reaktivnich, ve vodě rozpustných polymerů (dále jen RŘP), lze vytvořit částice biokatalyzátorů bez použití ve vodě nerozpustného nosiče na bázi buněčných agregátů nejrůznějšími...

Způsob enzymové výroby 6-aminopenicilánové kyseliny z fenoxymethylpenicilinu stabilizovanými buňkami kvasinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259996

Dátum: 15.11.1988

Autori: Jakubová Antonia, Vojtíšek Vladimír, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Huňková Zdenka, Bučko Michal, Mikláš Emil, Čulík Karel

MPK: C12P 37/00

Značky: způsob, stabilizovanými, 6-aminopenicilánové, výroby, enzymové, kvasinek, buňkami, kyseliny, fenoxymethylpenicilinu

Text:

...není hydrolyzován vůbec. Existence tohoto kmene a způsobu výroby enzymově aktivní biomasy tohotokmene kvasinky a průkaz o nepathogenitě tohoto kmene na základě hygienicko-epidemiologické expertízy umožňuje navrhnout řešení technologie enzymové výroby 6 rAPK z V-penicilinu pomocí stabilizovaných buněk.způsob enzymové výroby 6-aminopenicilánové kyseiny z fenoxymethylpenicilinu stabilizovanými buňkami kvasinek podle předmětného vynálezu je...

Myší lymfocytární hybridom produkující monoklonální protilátku proti akrozínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259995

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pěknicová Jana, Čechová Dana, Moos Jiří, Šulcová Brigita

MPK: C12N 5/00

Značky: proti, protilátku, lymfocytární, akrozínu, hybridom, produkující, monoklonální, myší

Text:

...in Practice, eds. A. Johnstone, R. Thorpe, p 256. 1982/ značí monoklonální protilátka hybridomu MO. AKR. 4 akrozőm praseté, býka, berana a myší u nepoškozených spermií. .Uvedený hybrídom byl ziskán způsobem známým 2 odborné lite» ratury /Fazekas de St. Groth, S., Scheidigger, O. Produktion of monoclonal antibodíes Strategy and tactics, J. Immnol. Met.,35 1-21, 1980 Galfré, G., Howe, s.c., Mílstein, c., Butcher,G.W., Howard, J.C....

Zapojení v potrubním systému benzocyklohexanové směsi nebo benzolu při jejich regeneraci v destilační koloně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259994

Dátum: 15.11.1988

Autori: Komínek Jiří, Husník Miroslav, Adamczyk Milan

MPK: C07C 15/04, C02F 1/00

Značky: benzolu, směsi, koloně, systému, benzocyklohexanové, potrubním, zapojení, jejich, regeneraci, destilační

Text:

...zlepšuje energetická bilance procesu deetilece.Schematicky je v příkladu provedení znázorněno zapojení potrubního systému dopravy benzolcyklohexanové směsi na při~ pojeném výkreeu, kde jsou silnými obrysy znázorněna techno- logická zařízení, plnými obryey stávající potrubní systém a v přerušovaných obryeech doplnující potrubní systém podle vynálezu. řTechnologické zařízení k regeneraci surového benzolu eestává z destilační kolony l,...

Upínací zařízení pro zkušební stroje ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259993

Dátum: 15.11.1988

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: zařízení, zkušební, stroje, ložisek, upínací

Text:

...pouzdru Q zesunutám ve frémě 1 a vnitřní kroužek Q krajního ložiska je uložen na hřídea lovém pouzdru 2, společně s příložkou . Příložka QQ je svo~ jí vnitřní plochou gg ve styku s čelom g unášecího hřídele 2a vnější plochou gg se stykovou plochou ga fixečního členu gg, uloženého na osazení gz unášecího hřídele 2 e spojeného s unášecím hřídelem 2 šrouby 31. Příložka 39 přiléhá k vnitřnímu kroužku Q krajního ložiska opěrným dílem já,...

Způsob výroby lehčených polymerních útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259992

Dátum: 15.11.1988

Autori: Chvála Alois, Václavek Miroslav, Hanák Jaroslav, Kluka František

MPK: B29C 67/20

Značky: lehčených, polymerních, výroby, útvaru, způsob

Text:

...nadouvadlo a sítovadlo se dávkuje do formy, kde se při zvýšené teplotě a tlaku rozloží ühšőo nadouvadla. Tento polotovar se pak vloží do formy, která má přesný tvar požadovaného výlisku a stěny formy se zahřívají, takže dojde k úplnému rozložení nadouvadla a k zesítování. Tímto způsobem je možno vyrábět t 1 ustostěnné.tvarovky s jemnými a pravidelnými pőry,nevýhodou postupu je energetická náročnost a ztráty při vyhřívání forem. dUvedené...

Dutá přípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259991

Dátum: 15.11.1988

Autori: Koudela Jiří, Žalud Květoslav, Gonsior Ladislav, Novotný Eduard

MPK: F16B 35/06

Značky: přípojka, dutá

Text:

...dílů.vCílem vynálezu je zdokonalení duté přípojky zaúčelem zjednodušení mnnipuloce při provádění spoje.Dutá přípojka sestúvá 2 upínací hlavy a.závitového dříku. Podstata vynálezu npočívá V tom, že upínací hlava je oputřena alespoň jednou dutou válcovou hubicí, vystupující 2 její bočnístěny, jejíž dutina je opojena s dutinou v závitovém driku.Provedení duté pšípojky umožňuje zjednodušit manipulaci. n-urychlit montáž při provádění...

Nástroj k odstraňování běžců z prstenců prstencového dopřádacího nebo skacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259990

Dátum: 15.11.1988

Autor: Sedláček Ivan

MPK: D01H 17/02

Značky: prstencového, skacího, nástroj, odstraňování, dopřádacího, běžců, prstenců, stroje

Text:

...bez nevlečsných nití. Nástroj se pokladá pouze na prsteneo a nezesahuje do jeho vnitrního průměru. Tím je ho možno využít v kterékoliv poloze pretenoové lavice k napředenému potáěi. Nástroj nezpůsobuje oděr prstence.Nove řešení nástroje je svým provedením-jednoduäěí. Obsahuje méně dílců, které tvoří mechaníku nástroje. Tím se dooíluje i vyšší životnost nástroje a jeho nižší pořizovací- náklady. Další výhodou je odstranění únavy používané...

Přesouvací zařízení bočního pravítka vulkanizačního lisu dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259989

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pavlačík František, Schmuck Eduard, Bouma Svatopluk

MPK: B29D 29/06, B29C 35/02, B29C 43/34...

Značky: dopravních, vulkanizačního, bočního, zařízení, pravítka, přesouvací, pásu

Text:

...v podélném směru způsobue je pohyb jezdoů,a tím i posuv opěrných líšt, čímž je toto řeše 259989- 3 ní podatatně jednoduěší-s menším počtem součástí, nižší hmotností a enadnější a příetupně 3 šíúdržbuu při eoučasmém snížení Jakvýrobníoh nákladů, tak 1 nákladů na údržbu a opravy. Další vý hodou je možnost regulace nastavení mezery mezi obäma bočními pravítky pomocí příčnýoh zubů na každém Jazdci a stavitelném paloi a možnost jemnějšího...