Archív za 1988 rok

Strana 39

Zvárací prášok pre automatické zváranie pod tavivom nelegovaných a nízkolegovaných konštrukčných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258629

Dátum: 16.09.1988

Autor: Pikna Eduard

MPK: B23K 35/34

Značky: oceli, nízkolegovaných, tavivom, zvárací, prášok, automatické, konštrukčných, nelegovaných, zváranie

Text:

...od 45 do 65 hmotnostných kysličníka hlinitého, od 10 do 27 hmotnostných kremičitého piesku, od 6 do 19 hmotnostných mangánovej rudy, od 6 do 16 9/0 hmotnostných fluoridu Vápenatého alebo fluoridu barnatého, od 0,2 do 5 hmotnostných uhličitanu vápenatého. je výhodné ešte do suchej zmesi pridat od 10 do 18 hmotnostných vodného skla sodného alebo draselného, od 0,5 do 3 hmotnostných feromangánu alebo ferosilícia.Zvárací prášok podľa...

Zvárací prášok pre elektrotroskové zváranie hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258628

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pikna Eduard, Guldan Pavol

MPK: B23K 35/34, B23K 35/36

Značky: prášok, hliníka, zváranie, zvárací, elektrotroskové

Text:

...tavív za to isté obdobie bol prírastok 26 hmot. Pri zváraní zváracím práškom vzniká menšie množstvo splodín horenia, pričom vzhľadom na zloženie je znížený únik toxických splodín počas zvárania. Zložením taviva sa dosiahla optimálna elektrická vodivosť nutná pre vyvolanie elektrotroskového procesu a to aj výborná schopnosť rozpúštať vrstvy oxidov. Uvádza né vlastnosti zváraného prášku zabezpečujú pri elektrotroskovom zváraní dobré...

Automatický sústruh

Načítavanie...

Číslo patentu: 258627

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gašparík Luboš, Vasilko Karol, Bokučava Givi

MPK: B23B 3/06

Značky: sústruh, automatický

Text:

...podľa vynálezu je, že rovnobežne s osou vretenika sú na oboch stranách stroja umiestnené nástrojové manipulátory.Princíp automatického sústruhu podľa vynálezu je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje pôdorys stroja, obr. 2 bočný pohlad, obr. 3 pohlad zozadu a obr. 4 pohľad .na pripojený zásobník a manipulátor nástrojov.-Na stojane stroja je umiestnený vreteník 1, ukončený upínacim skľučovadiom na upnutie obrobku 10....

Viacsložková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 258626

Dátum: 16.09.1988

Autori: Erthner Ľudovít, Šujan Tibor

MPK: C08L 61/10

Značky: viacsložková, hmota

Text:

...s tenolom je formaldehyd technický s obsahom min. 37 hmotových podľa ČSN 661411. Z ďalších pomocných surovín sa používa čpavková voda podľa ON 65 13 14 s obsahom volneho amoniaku min. 25 hmotových.Z doteraz používaných surovín aplikovaných pri výrobe za zmienku stojí plnidlo azbest, ktorý vo všetkých svojich pestrých modifikáclách je uznaný za karcinogén a z tohto hľadiska jeho dalšie používanie je postupne obmedzované až je úplne...

Spôsob farbenia polypropylénových vlákien v hmote s využitím termicky málo stabilného pigmentu na báze lakov monoazopigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258625

Dátum: 16.09.1988

Autori: Szentiványi Norbert, Samuhel Jozef, Ondrejmiška Koloman, Mihály František, Marcinčin Antón, Strapko Lubomír

MPK: D01F 1/04, C08J 3/22

Značky: termicky, stabilného, monoazopigmentov, využitím, farbenia, hmotě, spôsob, báze, vlákien, pigmentů, polypropylénových, málo, lakov

Text:

...súvisí tiež s distribúciou molekulovej hmotnosti polyméru. Pseudoplastické kvapaliny medzi ktoré patrí tiež tavenina polypropylénu majú n 1. Pre komerčné typy polypropylénu sú tieto hodnoty vyššie ako pre polyamidy alebo polyestery a pohybujú sa často nad 1,5, čo podľa reglementu predstavuje polymér so zníženou spracovatelnosťou. Hodnota k súvisí s viskozitou polyméru a zohľadňuje ju index toku taveniny uvádzaný v ďalšom popise.Na...

Koncentrované disperze organických pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 258624

Dátum: 16.09.1988

Autori: Szentiványi Norbert, Samuhel Jozef, Ondrejmiška Koloman, Marcinčin Antón

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04

Značky: koncentrované, farbenie, pigmentov, organických, disperze, hmotě, polyolefínov

Text:

...ilustrujú nasledovné príklady.Zmes 79 kg práškového polypropylénu omolekulovej hmotnosti 100 000, 15 kg antrachinónového pigmentu yellow 145 a 6 kg p 0 lypropylénového oleja s molekulovou hmotnosťou 1000 sa zmieša na rýchlomiešačke a pretavl pri teplote 200 °C na dvojvretenovom hnetacom zariadení na granulát. Podobným spôsobom sa pripraví štandardný farebný koncentrat obsahujúci 79 kg práškového polypropylénu, 15 kg pigmentu yellow 145 a 6...

Spôsob prípravy sklárskeho kmeňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 258623

Dátum: 16.09.1988

Autor: Florovičová Ludmila

MPK: C03B 1/00

Značky: sklárského, přípravy, kmeňa, spôsob

Text:

...a V ďalšej fáze vyšších teplôt sa tento účinok zvýrazní vplyvom toho,že oxid boritý výrazne znižuje viskozitu. Tento jav má vplyv aj na tlotačné odmiešanie,urýchlenie čerenia i rýchlosť homogenizácie. V konečnom dôsledku sa získa sklovina s lepšími vlastnosťami pri výrobe vlákien,t. j. zlepší sa výkon pri ich výrobe.Pri príprave sklárskeho kmeňa sa postupuje tak, že do miešačky sa vypustí časť, alebo celá hmotnosť piesku, časť alebo celé...

Stavebnicové teleso pre prenos tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258622

Dátum: 16.09.1988

Autor: Czikó Elemír

MPK: F28D 1/04

Značky: těleso, stavebnicové, prenos, tepla

Text:

...v priemysle lacná nizkopotenciálna energia teplo chladiacich vôd). Využivanie takýchto telies pre velkoplošné vykurovacie systémy umožní ušetriť cca 2 U tepelnej energie oproti klasickým vykurovacím systémom, ďalej umožňuje rýchly zátop, ľahkú reguláciu systému a zaručuje ve 1 4miłkvalitné pracovné prostredie v priesto re.Stavebnicové teleso podľa vynálezu je znázornená na obr. 1, 2 a 3.Na obr. 1 je znázornený jeden priklad základného...

Spojka pre spojenie hriadelových koncov s kruhovým a medzikruhovým prierezom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258621

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zsigó Zoltán, Csemez Imrich

MPK: F16D 1/02

Značky: medzikruhovým, hriadeľových, koncov, spojka, kruhovým, prierezom, spojenie

Text:

...skrutku.Uvedené nevýhody zmierňuje spojka pre spojenie hriadelových koncov s kruhovým a medzikruhovým prierezom podľa vynálezu,ktorého podstatou je, že aspoň jedna vložka je umiestnená v aspoň jednom tangenciálnom vybraní spojovacej časti dutého telesa a aspoň jednej tangenciálnej- dražky spojovacieho povrchu plného telesa, pričomvložka je v stálom styku so zaisťovacím teHlavné výhody spojenia hriadelových koncov s kruhovým a medzikruhovým...

Zariadenie k uloženiu pohybovej matice v telese posuvného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 258620

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pelegrin Eduárd, Szarvasy Ladislav, Slanina Alexander

MPK: F16H 57/12

Značky: matice, uloženiu, zariadenia, pohybovej, tělese, posuvného, zariadenie

Text:

...že systém pák je zložitý a axiálne nie je dostatočne tuhý.Tieto nevýhody odstraňuje zariadenie podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že matica je v telese uložená s radiálnou vôlou a je opatrená obdĺžnikovou hlavou zapadajúcou do drážky telesa, pričom hlava matice je v drážke telesa podopretá pružnými členmi a axiálne je pridržiavaná priložkou prestaviteľne upevnenou na telese.Toto zariadenie umožní radiálny posuv matice v...

Zariadenie pre meranie torzných vibracií na volnom konci hriadelového vedenia pohonných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258619

Dátum: 16.09.1988

Autori: Skuta Attila, Ročkai Gabriel

MPK: G01M 19/00

Značky: vibrácií, konci, torzných, meranie, pohonných, systémov, zariadenie, volnom, vedenia, hriadelového

Text:

...vedenia pohonných sytémov,ktorého podstata je založená na indukcii napätia v nepohyblivej cievke od otačajúceho sa magnetického prstenca a spracovaní indukovaného napätia elektronickým derivovaním.Hlavnou výhodou zariadenia je bezkontaktný prenos signálu z otäčajúcejsa časti na nepohyblivú časť snímača bez použitia akéhokoľvek napájacieho zdroja pre snímač,jednoduchosť konštrukcie snímača a možnosť použitia snímača k merania otáčok.Obrázok...

Baliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258618

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kaniok Jozef, Strečanský Michal

MPK: B65B 9/10

Značky: zariadenie, baliace

Text:

...čeluste,pričom medzi privádzacím dopravníkom a odvádzacím dopravníkom je umiestnený zasúvač.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že zasúvanie baleného materiálu do polohadice fólie prebieha priamo pod zváracie če 1 uste na odvádzaci dopravnik, čo zjednodu 4šuje proces balenia, umožňuje zvýšiť výkon balenia a plne automatizovat proces skupinového balenia akéhokoľvek tvaru, najmä kónusov, valcových cievok a velkých cievok.Baliace...

Zapojenie dosúšacej komory pre podmienky redukčno-oxidačného výpalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258617

Dátum: 16.09.1988

Autor: Pažický Július

MPK: F27B 9/30

Značky: dosúšacej, komory, redukčno-oxidačného, zapojenie, výpalu, podmienky

Text:

...6. V páliacom pásme 3 sú osadené horáky 31 pre výpal tovaru, ktoré sú napojené cez regulačná orgány na potrubie 11 z výdychu sušiarne, potrubie 12 z podpecného kanála a palivové potrubie 20. Výdychový ventilátor 5 má na sacej strane regulačný orgán 14 výdychu vzduchu. Zmiešavací ventilátor 6 je na sacej strane vybavený regulačným orgánom 15 recirlšulácie teplého vzduchu a regulačným orgánom 15 pre vzduch prúdiaci z medzistropu cez...

Zapojenie na riadenie dávkovania množstva elektrickej energie do zvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258616

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sedlák František, Lago Miroslav

MPK: B23K 11/24

Značky: riadenie, energie, zapojenie, dávkovania, množstva, zvaru, elektrickej

Text:

...na vstup a jazdec ktorého je pripojený RC člen, pričom poloha jazdca na potenciometri je taká, aby vstupné napätie na RC člen sa rov 258616nalo 1,4 až LB-násobku vybavovacieho napätia vybavovacieho člena.Zapojením podľa vynálezu sa docieiuje,že pri zvyšovaní sa napätia siete doba dodávky energie do zvaru sa skracuje a pri znižovaní sa napätia siete doba dodávky energie do zvaru sa predlžuje tak, aby pri lubovolnej hodnote napätia siete sa do...

Sypká zmes na prípravu krémov a náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 258615

Dátum: 16.09.1988

Autori: Poprac Jozef, Mičík Milan, Antalová Katarína

MPK: A23L 1/195

Značky: sypká, náplní, přípravu, krémov

Text:

...a arómy, prípadne povrchovo aktívnej látky napr. monoglyceridu.Základná pudingová hmota sa pripraví zmiešaním instantnej zmesi s receptúrnym množstvom vody V priebehu 2 až 3 minút. Krém možno pripraviť primiešanim masla,alebo rastlinného tuku. Tento sa môže ďalej modifikovať prídavkom šlehačkovej náplne,kakaového prášku, mletej kávy, ovocných pretlakov a džemov, sušeného práškového ovocia, kompótového alebo čerstvého ovocia, ovocných...

Syntetická elektrotechnická kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 258614

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lichvár Milan, Novrocík Jan, Červenka Zdeněk, Horochonič Jozef

MPK: H01G 5/20, H01G 4/04

Značky: kvapalina, syntetická, elektrotechnická

Text:

...alkylovaných skupín na jadre je 4-6 a alkyl je etyl skupina, 10-50 hmotnostných dielov s výhodou 20-30 hmotnostných dielov Ll-difenyletánu, 10-50 hmotnostných dielov s výhodou 20-40 hmotnostných dielov 3-ety 1-1,1-diienyletanu a 4-etyl-1,1-difeny 1 etánu, 1-15 hmotnostných dielov dietyl-Ll-difenyletánov a triety 1-1,1-difenyletánov, 1-15 hmotnostných dielov s výhodou 2-8 hmotnostných dielov produktu polymerizácie a/alebo oligomerizácie...

Spôsob analýzy ionogénnych zložiek arylfosforečnanov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258613

Dátum: 16.09.1988

Autori: Marák Jozef, Kománová Emília, Kardoš Emil, Lúčanský Dušan, Pukáčová Anna

MPK: G01N 27/56

Značky: spôsob, ionogénnych, arylfosforečnanov, analýzy, zložiek

Text:

...založenými na stanovení celko« vého obsahu fosforu v chloride fosforitom alebo tríchloridoxide fosforečnanom nie je možné stanoviť jednotlivé formy zlúčením ťosforu, ktoré sa tam môžu vyskytovať ako primesy, na rozdiel od spôsobu analýzy podľa vynálezu.Izotachoforetickú analýzu predmetných ionogénnych zložiek možno uskutočniť za 10 až 20 min. za použitia kapilárnej kolóny o dĺžke 15 cm a vnútornom priemere 0,8 a« lebo 0,3 mm.Medza dôkazu...

Kvapalinový čistič plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258612

Dátum: 16.09.1988

Autori: Banár František, Skladaný František

MPK: B01D 47/02

Značky: plynů, čistič, kvapalinový

Text:

...nevýhod doposial známych filtrov. Vyžaduje minimálnu údržbu. Kvapalinový čistič plynov» možno dobre aplikovat na čistenie vzduchu. Taký 4to kvapalinový čistič je zvlášť vhodné použit na čis-tenie vzduchu odsávanéłio od brúsok, rezacích. strojov, brúsiacich, leštlacich zariadeni a iných zariadení, kde vzniká znečistený plyn. Zariadenie zachytáva. všetky nečistoty, ktorých merná hmotnost po navlhčeni je väčšia ako merná hmotnosť kvapaliny....

Manipulačné zariadenie pre automatickú výmenu technologických paliet v obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 258611

Dátum: 16.09.1988

Autori: Križan Jozef, Morávek Jan, Kuchyňár Milan

MPK: B23Q 7/06

Značky: automatickú, paliet, zariadenie, obrábacích, výměnu, manipulačné, strojoch, technologických

Text:

...v tom, že pevný stojan je osadený dvoma valčekovými dráhami tvorených dvoma radami valcových kladiek, pričom na pevnom stojane je umiestnený as 258611poň jeden podávač. Valcové kladky sú z vonkajšej strany opatrené kužeľovým nákružkom. Alternatívne môžu byt k valcovým kladkám priradené voľné valcové kladky,ktorých os zviera s osou valcových kladiek valčekových dráh tupý uhol.Zariadenie podľa vynálezu rieši vloženie a vybratie...

Zariadenie pre rotačný prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 258610

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech

MPK: B23B 31/24, F15B 15/06

Značky: hydromotora, rotačný, přívod, zariadenie, media, tlakového

Text:

...tvarovou odstredivou plochou 142 predného ložiska a zadné axialne ložisko 15 | 1 s klznou plochou 151 zadného ložiska a s tvarovou odstredivou plochou 152 zadného 1 ožiska.Na veko 13 | 1 je otočne uložená Stacionárna časť 20 | 1. V telese 21 | 1 stacionárnej časti sú umiestnené Zberné krúžky 22 | 1. Zberné krúžky 220 a teleso stacionärnej časti 210 tvoria zberný priestor 222 odpadu tlakového média. V telese 21 | 1 Stacionárne časti je...

Zapojenie k sledovaniu zjednaného štvrťhodinového elektrického výkonu – maxima

Načítavanie...

Číslo patentu: 258609

Dátum: 16.09.1988

Autor: Majher Jozef

MPK: G01R 11/60, G01R 11/64

Značky: elektrického, zjednaného, zapojenie, štvrťhodinového, výkonu, maxima, sledovaniu

Text:

...11 pozostáva z bistabilných klopných obvodov, spínacích tranzistorových obvodov a pomocných relé. Pri prevádzkovom stave zapojenia s neodčerpaným zjednaným štvrthodinovým výkonom - maximom - sú na jeho nespozdenom záťažovom vstupe 116, na spozdenom skupinovom záťažovom vstupe 112 aj na spozdenom kon covom záťažovom vstupe 117 úrovne H, kto,ré držia jeho záťažové výstupy 111 i 115 V zapnutom stave.Jednotlivé bloky zapojenia sú prepojené takto...

Spôsob likvidácie odpadových kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258608

Dátum: 16.09.1988

Autor: Mikuláš František

MPK: C04B 2/04

Značky: likvidácie, spôsob, kalov, odpadových

Text:

...plynov na predohrev kalu, čím sa značne zníži spotreba tepla na dosiahnutie zápalnej teploty a naviac kaloricky hodnotné plyny, ako napr. vodík prispejú k zlepšeniu tepelnej bilancie samotného spaľovania. Okrem priaznivých tepelných účinkov sa prejavia ii ďalšie výhody ako napr. u odpadových ropných produktov viazanie síry s vápenatou zlúčeninou, čím sa ochráni spaľovací priestor od agresívnych koröznych účinkov. Ďalej spálenim vápenatej...

Spôsob izolácie SH-aminokyselín, peptidov a proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258607

Dátum: 16.09.1988

Autori: Podhradský Dušan, Hunčíková Soňa, Kristian Pavol, Suchár Gejza, Krčmař Stanislav

MPK: G01N 30/00

Značky: sh-aminokyselín, peptidov, izolácie, spôsob, proteínov

Text:

...v dôsledku vysokej reaktivity ligandu je aj väzobná schopnost nosiča veľmi vysoká.prebieha však len pri vysokých hodnotách pH (cca 12, kedy väčšina SPI-skupin sa oxiduje na disulfid. Pri pröteínoch vedie takato imobilizácia k nevratným štrukturálnym zmenám a u enzýmov sa stráca aktivita. -Uvedené nevýhody V podstatnejmiere odstraňuje spôsob izolácie SH-aminokyselín,peptidov a proteínov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že...

Uzamykatelná matica

Načítavanie...

Číslo patentu: 258606

Dátum: 16.09.1988

Autor: Fecko Anton

MPK: E05B 27/00

Značky: uzamykatelná, matica

Text:

...poloha časti matice v odomknutomstavepri pohybevonkajšej otočnej časti.Matieapozostavlaz vnútornej otočnej časti 1, unášača 2, vonkajšej otočnej časti 3,ktorá má pozdĺžne vybrania 12 ohr. 1, obr. 2. Unášač 2 je s vonkajšou otočnou časťou 3 spojený pomocou horných valčekov 4 a dolných valčekov 5 uložených v otvoroch 13 tak, aby sa nedali navzájom oproti sebe pootočit. Iva~lčeky«.4,5 súrodpružené pružnými elementami 6. Dĺžka horných valčekov...

Zapojenie pre reguláciu spalovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 258605

Dátum: 16.09.1988

Autori: Poprenda Ján, Karev Anatolij

MPK: F02D 28/00

Značky: spaľovacieho, motora, reguláciu, zapojenie

Text:

...regulácie spaľovacieho motora, ktorý poháňa regulovanúzáťaž je uvedená na obr. Zapojenie pozostáva z regulátora 1, prvého sumátora 3, druhého sumátora 4, tretieho sumátora 5, nelineárneho prevodníka 2, prvého oneskorovacieho člena B, druhého oneskorovacieho člena 7 a blokov odpovedajúcich výkonu pomocných pohonov 18, žiadanemu výkonu 19, skutočným otáčkam 2 U, spaľovacieho motora a blokom určujúcim dávku paliva 21 a záťaž 22 spalovacieho...

Krmovinový základ pre jeleniu zver

Načítavanie...

Číslo patentu: 258604

Dátum: 16.09.1988

Autori: Časnocha Pavel, Časnocha Radimír

MPK: A23K 1/18

Značky: jeleniu, základ, krmovinový

Text:

...sa prevedie na šnekovej miešačke MIDA a pod. Krmovinový základ sa vrecuje do platených vrlec po 40 kg, v ktorých sa expeduje spotrebiteľom. Krmovinový základ sa podáva jelenej zveri v krmitkách pri krmnom zariadení, ked predtým sa premieša s nastrúhanou krmnou repou. Základné dávkovanie je 1,5 kg krmovlnového základu na 1,0 kg krmnej repy na kus a deň prikrmovanej jelenej zvere a upravuje sa v tom istom pomere podľa...

Krmovinový základ pre jeleniu zver

Načítavanie...

Číslo patentu: 258603

Dátum: 16.09.1988

Autori: Časnocha Pavel, Časnocha Radimír

MPK: A23K 1/18

Značky: krmovinový, jeleniu, základ

Text:

...sa prevedie na šnekovej miešačke MIDA a pod. Krmovinový základ sa vrecuje do platených vriec po 40 kg, v ktorých sa expeduje spotrebiteľom. Krmovinový zák 1 a.d sa podáva jelene zveri v krmítkach pri krmnom zariadení, keď predtým sa premieša s nastrúhanou krmnou repou. Základné dávkovanie je 1,5 kg krmovinového základu na 1,0 kg krmnej repy na ks/deñ prikrmovanej jelenej zvere a upravuje sa v tom istom pomere podľa...

Číslicovo-analógový prevodník s prúdovými zrkadlami

Načítavanie...

Číslo patentu: 258602

Dátum: 16.09.1988

Autori: Štofka Marian, -

MPK: H03K 13/02

Značky: číslicovo-analógový, prúdovými, převodník, zrkadlami

Text:

...prúd prúdového výstupu prúdového zrkadla 31 je nulový. Výstupný prúd prúdového zrkadla 1 ktečie cez vodivú diódu 2 k 2 z riadiacej svorky Bk. Ak je.na anöde diódy 2 k 2 riadiace napätie s nízkou úrovňou pričom predpisaná hodnota tohto napätia jeje dióda 2 k 2 nevodivá a Výstupný prúd prúdového zrkadla 1 k tvorí príspevok ku prúdu tečúcemu zo súčtového výstupu prúdového zrkadla 31 . c je prúdový prenos t. j. pomer prúdu hlav-ného výstupu...

Zapojenie pre demagnetizáciu jednosmerných elektromagnetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258601

Dátum: 16.09.1988

Autori: Magyar František, Fedor Jozef

MPK: H01F 13/00

Značky: demagnetizáciu, jednosmerných, elektromagnetov, zapojenie

Text:

...nie je problém zaobstarať stýkač na striedavý prúd. V pripade, že usmerňovač je tyristorový alebo tranzistorový. resp. ho nahradzuje polovodičový menič jednosmernej energie, vypínat možno blokovanim hradlových signálov a tak predĺžiť životnost stýkača.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 nakreslený konkrétny príklad zapojenia pre demagnetizáciu jednosmerného elektromagnetu podľa vynálezu s trojfázovým diódo 4vým mostíkovým usmerňovačom a na obr....

Způsob přípravy substituovaných pyrido[1,2-a]-pyrimidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233748

Dátum: 15.09.1988

Autori: Passarotti Carlo, Doria Gianfederico, Lovisolo Pier Paolo, Buttinoni Ada

MPK: C07D 471/04

Značky: substituovaných, pyrido[1,2-a]-pyrimidinů, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových kondenzovaných cykloalifatických derivátů substituovaných [1,2-a] pyrimidinů obecného vzorce I, definovaného v popisu vynálezu, a jejich farmaceuticky přijatelných solí. Uvedených sloučenin se používá například k prevenci a léčení alergických chorob a zánětlivých onemocnění a dále vykazují tyto sloučeniny antiulcerogenní a antisekreční účinek.

Způsob získávání materiálu ze spotřebovaných akumulátorových baterií a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 233716

Dátum: 15.09.1988

Autor: Ginatta Marco

MPK: H01M 10/54

Značky: akumulátorových, spotřebovaných, provádění, batérií, materiálů, získavání, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Baterie se přivádějí postupně k obvodu vodorovného kruhového rotujícího stolu, přitisknou se k němu tak, aby vodorovná dolní a případně i horní stěna nádoby přesahovala přes rovinu stolu, a vyčnívající část nádoby se odřízne vodorovným řezem. Odříznutá stěna a pevný obsah spadne na odváděcí dopravník, elektrolyt steče do sběrné nádrže. Obvod otočného stolu sestává z opěrných desek, které se samočinně nastavují do roviny přilehlé svislé stěny...

Spalovací komora fluidního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 258600

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kuchař Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: spalovací, kotle, fluidního, komora

Text:

...nových škvárových svahů trvá 20 hodin. Zvyšuje se pracnost a náklady na údržbu.Cílem vynálezu je zdokonalení spalovací komory za účelem zvýšení účinnosti kotle a snížení pracnosti a nákladů při údržbě.Nevýhody známých řešení odstraní spalovací komora fluidního kotle, která je po obvodo~ vých stěnách opatřenâ kotlovými trubkami, které jsou propojeny spojovacíml komorami a ve spodní části je pohyblivý šikmý rošt, po jehož stranách jsou...

Exotermická směs pro odstředivé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 258599

Dátum: 16.08.1988

Autori: Nebeský František, Šustek Alois

MPK: B22D 13/10, B22D 27/06

Značky: lití, směs, exotermická, odstředivé

Text:

...směs dále s výhodou obsahuje od 2 do 35 hmot. katalyzátoru, například kazivec, kryolit apod. Pro odlévání tlustostěnných nebo velkorozměrných dílcu exotermická směs s výhodou obsahuje od 2 do 50 E hmot. anorganických izolačních látek, například expandevaný perlit nebo mikrokrystalický kysličník křemičitý.Exotermická směs podle vynálezu výrazně upravuje teplotní pole ve stěně odstředivěodlěvaněho polotovaru, a to bez ohledu na typ formy, tj....

Způsob výroby kvasnic se zvýšeným obsahem hrubého proteinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258598

Dátum: 16.08.1988

Autori: Aunický Zdeněk, Matějů Ladislava

MPK: C12N 1/16

Značky: obsahem, proteínu, zvýšeným, kvasnic, hrubého, výroby, způsob

Text:

...byly dodávány ve směsi etanol živiny lihovarské zahuštěné výpalky 4,0 až 4,5Etanol a živ odseparovaná zápara. pH kutlivačního prostředí bylo udržováno na hodnotě pHpřídavkem roztoku čpavkové vody na základě impulsů regulačního pH metru. Zřeäovací rychlostse pohybovala v rozmezí 0,2 až 0,25 hl. Koncentrace sušiny biomasy ve fermentoru dosahovalahodnot 10 až 12,5 g/l. Inokulace fermentoru byla provedena inokulem z 5 baněk o objemu 250 ml,...

Koncentrovaný avivážní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258597

Dátum: 16.08.1988

Autori: Šmidrkal Jan, Mikulcová Dagmar, Novák Jan, Zeman Ivo, Zajícová Hana, Krob Václav, Komínková Vendulka

MPK: C11D 1/62

Značky: prostředek, koncentrovaný, avivážní

Text:

...avivážní prostředky snižují v této aplikační konoentraci povrohový odpor na 2.1010 až a.1 o 1 ° Ohm podle druhu tkaniny.Povrchový odpor se stanoví na teraohmmetru Teralin III doplněném nerezovou nožovcu sondou ve tvaru rovnohěžných 10 cm břitů vzdálených od sebe 0,7 om. Měření se provádí při teplotě zo až 22 °c a relativní vlhkosti vzduchu so až ss e.Pro hodnocení změkčujícího účinku není stanovena objektivní metoda. Změkčující...

Substituované 2-fenyl-1H-imidazo(4,5-b)fenaziny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258596

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sluka Jaroslav, Zikán Viktor, Daněk Jaroslav

MPK: C07D 487/04

Značky: substituované, 2-fenyl-1h-imidazo(4,5-b)fenaziny

Text:

...kusech. Dvě ze tří kontrolních skupin byly invadované neléčené, třetí invadovaná léčená standardním přípravkem - levamisolem - vůči němuž byla účinnost látek porovnávána. Krysy byly invadovány 500 pohyblivými lurvami Nippostronqylus brasiliensis A podkožně do hřbetní krajiny mezi lopatkami. B. den po invazi byly vždy jednorázově aplikovány sloučeniny obecného vzorce I v dávce 150 mg.kg 1 ž.hm., v téže dávce byl apiikovántěž levamisol,což...

Kyseliny (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-aminobenzensulfonamido)-4-thiazolyl)octové a jejich N-acetylderiváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 258595

Dátum: 16.08.1988

Autori: Rajšner Miroslav, Novák Ludvík, Mandel Martin

MPK: C07D 277/52

Značky: n-acetylderiváty, kyseliny, jejich, z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-aminobenzensulfonamido)-4-thiazolyl)octové

Text:

...1 yloctové obecného vzorce I, kde X značíacetylskupinu a R má výše uvedený význam.V druhém stupni se alkalickou hydrolýzou této kyseliny za výše uvedených podmínek získá kyselina obecného vzorce I, kde X značí atom vodíku a R má výše uvedený význam.Pro reakci není rozhodující, je-li kyselina obecného vzorce I, kde X značí acetylskupinu a R má výše uvedený význam izolována volná nebo ve formě soli, například s...

Ethylestery kyselin (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-acetamidobenzensulfonamido)-4-thiazoly)- octových

Načítavanie...

Číslo patentu: 258594

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mandel Martin, Novák Ludvík, Rajšner Miroslav

MPK: C07D 277/52

Značky: kyselin, octových, z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-acetamidobenzensulfonamido)-4-thiazoly, ethylestery

Text:

...5 1 až 2 atomy uhlíku se 4-acetanidobenzensulfochloridemoza přítomnosti báze, např. trietylaminu, dimetylanilinu, pyridinu apod., ve vhodném rozpouštědle,např. v chlorovaných uhlovodících 5 1 až 2 atomy uhlíku a 1 až 4 atomy ch 1 ou,nebo jejich směsích s pyridinem, případně v samotném pyridinu při teplotě -20 až 100 °c.Výhodné je možné uskutečnit tuto reakci ve vodě za přítomnosti ve vodě rozpustné báze,např. hydroxidu alkalického kovu,...

Dvoudílné radiální kluzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 258593

Dátum: 16.08.1988

Autori: Horálek Jaroslav, Krajčovič Zdeněk, Mráz Václav

MPK: F16C 33/10

Značky: dvoudílné, ložisko, radiální, kluzné

Text:

...mazáním.Řešení je výhodné i ekonomicky a výrobnä a přitom je použitelná jak pro ložiska s tenkostěnnou výstelkou a pouzdrem, tak i pro ložiska s tlustostěnnou výstelkou bez pouzdra.vynález je dalším podrobněji vysvětlen na příkladech provedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. 1 je v částečněm podélném řezu schematicky znázorněno dvoudílné radiální kluzné ložiska podle vynálezu s pouzdrem a se dvěma mazacími kroužky. uspořádanými...

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258592

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátu, odlučovač

Text:

...takové odlučovače, kde parovodní směs je přiváděna pod perforovanou desku s tryskou, přičemž deska je v nádobě odlučovače volně uloženaa při normálních tlakových poměrech kondenzát proudí větším otvorem trysky, pouzełpři větším přetlaku nadzvedne desku a proudí obtoky po obvodu desky, jejími perforačními otvory i tryskou.Nevýhodou tryskových odlučovačů kondenzátu je to, že pro určitý průtokový průřez expanzní trysky je i při regulaci...