Archív za 1988 rok

Strana 38

Otočný montážny zásobník pre manipuláciu so stohmi systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 258669

Dátum: 16.09.1988

Autori: Morávek Jan, Križan Jozef, Kuchyňár Milan

MPK: B65G 60/00

Značky: otočný, zásobník, montážny, paliet, systémových, manipuláciu, stohmi

Text:

...sú na ložiskách uložené »otočné ramená 3 pozvára-né z ocelových profilov do tvaru U. Na každom otočnom ramene 3 sú štyri dosiadacie plochy 4, ktoré sú v. rovine ramena zhodne rozmiestnené ako dosadacie plochy 5 na systémovej palete 6. Dosadaciu plo-chu 4 na otočn-orn ramene 3 tvorí kužeľový kolik,tomu na systémovej palete B odpovedá pa-lete 6 odpovedá dosadacia plocha 5 tvorená dierou v držiaku upevnenom na systémovej palete 6. Dosadacie...

Spôsob výroby bimetalických súčiastok s minimálnou medzou pevnosti v tahu ocelového podkladu 1800 MPa

Načítavanie...

Číslo patentu: 258668

Dátum: 16.09.1988

Autor: Křivák Antonín

MPK: B22F 7/02

Značky: minimálnou, pevnosti, ocelového, výroby, bimetalických, spôsob, medzou, podkladů, súčiastok

Text:

...Al, Nb, Mo o celkovom obsahu duo 5 0/0 sa najprv tepelne spra-cuje rozpúšťacim žíhlaním na teplote austenitizácie s ochladením na voľnom vzduchu, potom sa po jej povrchovej úprave nenesie na požadovaný povrch práškovou metalurgiou-vrstva zliatiny farebných kovov pri teplote 600 až 900 °C a v čase 1až 60 min, čím sla vyrobí bimetalický polnotovar, ktorý sa opracuje na požadovaný tvar súčiastky mechanickým opraooyaním a následným ohrevom na...

Zariadenie na absorpciu plynných látok v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 258667

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lisý Ján Mikuláš, Lintnerová Marta, Adamčík Vladimír, Rosenbergerová Alica, Novák Ladislav

MPK: B01D 3/32

Značky: plynných, zariadenie, látok, absorpciu, kvapalinách

Text:

...s vysokou účinnosifou v danom objeme absorpčnej kvapaliny .aj pri značnej z-mene, znížení »alebo zvýšení, rýchlosti prietoku plynu. Kvapalina sa do zariadenia prldáva poortočenim zariadenia o 180 stupňov.Na pripojenom výkrese je znázornená zariadenie na »absorpciu plynných látok v kvapalinách podľa vynálezu.Spodná a vrchná časť absorpčnej kolóny 1 sú spojené vodorovnou zubovite profilo 4vanou absorpčnou rúrkou 2 a zvislo orientovanou...

Pojazdné obojstranné debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258666

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šimúnek Štefan, Axamít Kristian, Patasy Jozef, Frajkor Gabriel, Uhlíř Vladimír, Mažgút Miroslav

MPK: E04G 11/34

Značky: obojstranné, pojazdné, debnenie

Text:

...retazověho zdviháka uchyteného o výstuž podkladom/ej dosky. Fixovanie debnenie je riešené stabilizovaním vnútorných debniacích dosiek o nosny ram debnenia a vonkajších debniacích dosiek pomocou tyčí a maiíc ako tej rozperných rúrok z PVC. Budolvaiž vodiace múriky nie je p 0 trebné. Presnosť dodržania smeru sa zabezpečuje stabilizovaním nosného rámu podľa značiek na podkladovej doske, ktorá musí byť vybetónovaná v požadovanej nivelete.Nla...

Spôsob výroby D-xylózy z predhydrolyzátu listnatých drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258665

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hubaľ Ján, Hajnoš Ján, Vyžinkár Josef, Rendoš František, Leško Zoltán, Foltín Jozef

MPK: C07C 47/19

Značky: výroby, spôsob, predhydrolyzátu, listnatých, drevín, d-xylózy

Text:

...sa kyselina sírová zneutralizuje s techiometrückým prídavkom kysličnika vápeoatého, a to bud vo forme mletého páleného vápno alebopráškového hydratovaného vápno. Vzniklý ner-ozpustný síran vápenatý sa -odfiltruje spolu so živičnými inkrustlami a farebnými nesacharidickými látkami, ktoré sa v ňom jabsorbovali. Preflltrvovaný predhydrolyzát sa deminetralizuje na ionexoch a zahustí sa na 80 0/0 hmot. k vykryštalizovaniu D-xylózy.Zistilo sa.,...

Upínač súčiastok so závitovými výstupkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 258664

Dátum: 16.09.1988

Autor: Spišák Alexander

MPK: F16B 1/00

Značky: závitovými, upínač, výstupkami, súčiastok

Text:

...ktorú je .neskrutkovaná maticiàt pričom objim-ka je uzavretá vekom s nalisovaným puzdrom a poistnou maticou, pričom medzi hlavou skrutky a nalisovaným puzdrom je pružina.Vyšší účinok vynálezu spočíva vo zvýšenI efektívnosti upínania velkorozinerových súčiastok spočívajúcom v zjednodušení polohovanie a vo zvýšení uiniverzálnosti využitiIa.Upínač súčiastok so závvitovými výstupkami je znázornený schematicky na pripojen-om výkrese v priečnom...

Upínač súčiastok s otvormi so závitom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258663

Dátum: 16.09.1988

Autor: Spišák Alexander

MPK: F16B 1/00

Značky: otvormi, upínač, súčiastok, závitom

Text:

...uzavretá vekom s nalisovaným puzdrom a poistnou maticou.Vyšší účinok vynálezu spočíva vo zvýšení trvanlivosti a univerzálnosti uipíoacieho mechanizmu.Účinok je schematicky znázornený v priečnom reze na pripojen-ovm obrázku.Upíoaič pozostáva zobjímky 1, ktora-je -upevnená skrutkami 12 k upínace doske 10 a zo skrutky 2, na ktorú je neskrutkovaná matice 8, pod ktorou je pružina 9, objimka 1 je uzavretá vekom 6 s nalisomaným puzdrom 4 a poistnom...

Zapojenie pre generovanie harmonických kmitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258662

Dátum: 16.09.1988

Autor: Babirád Josef

MPK: H03B 5/26

Značky: generovanie, zapojenie, kmitov, harmonických

Text:

...napätia frekvencie. Zapojenie je jednoduchšie, spolñajhlivejšie a nevyžaduje potrebu použitia .analógových násobičiek.j schematicky znázornená blokové zapojeniepre generovanie harmonických kmitov, nia obr. 2 je znázornená premena trojuholníkovéh-o signálu na harmonický signál v. závislosti od použitého funkčného Ineniča, na obr. 3 je znázornená závislosť tvaru harmonickej funkcie na skokovoim riadiacom napätí bez zapojenia bloku analógových...

Kompaktný minitransformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258661

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gulán Milan, Felcan Tibor, Švancara Rudolf, Polka Milan

MPK: H01F 27/26

Značky: kompaktný, minitransformátor

Text:

...podstatou je, že v kostre je uložené jadro tvorené teritom .alebo tr.afoplechmi tvaru E-E, ktoré sú fixovnané elektroizolačným pružným sťahovaním rámom a spevxnené lepidlom naneseným medzi styč nými plochami jadra a elek-troizotlačnéhoKompaktný minitransfwormátor pozostávajücl z kostry, primárneho a sekumdárneho viinutia, jadra a elektroizolačného pružného sťahovlacieho rámu vwyzoačujúci Sla tým, že V kostra 1 je uložené jedno 4 tvorené...

Zariadenie na orientáciu a prísun súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 258660

Dátum: 16.09.1988

Autor: Hanák Bohuslav

MPK: B23Q 7/18

Značky: přísun, súčiastok, zariadenie, orientáciu

Text:

...sú opatrene snímaačmi naplnenie a vyústujú do komôr, do ktorých zasahujú oddeľ-ovače súčiastok. Na komory sú vymeniteľné pripojené vzdu-chové dopravné kanály spájajúce komory s hlavicou technologickej jednotky.Výhodou zariadenia na orientáciu na prísun súčiastok podľa vynálezu je, že zariadením sa docieli privádzanie súčiastok v poradí podľa lubo-voľnej požiadavky. Ďalšou výhodou je tiež zvýšenie produktivity práce a zníženie...

Mechanizmus regulácie vôle lamelovej brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258659

Dátum: 16.09.1988

Autori: Urbánek Henrich, Katana Ján

MPK: F16D 13/75

Značky: vôle, regulácie, brzdy, lamelovej, mechanizmus

Text:

...o napínací strmeň z opačnej strany ako vystupuje driek napínaclehoo tiahla a okolo valcového drieka napínacieho strme-ňa je opásanä pružná objímkta s otvorom pre priechod driekza. niapinacielio tlahlie, alebo tela napinecej matice, pričom pružná objimkavytvára čeľuste zvierajúce šesthrannú hlavu niapínacej matice.OtáĚanim nrapínacej matice sa zaskrutkováva riek napínacieh-o tiahla d-o tela. napinacej matice, ktorého dĺžku je možné...

Elektróda multielektródového systému na povrchové mapovanie elektrických potenciálov srdca

Načítavanie...

Číslo patentu: 258658

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zachar Andrej, Hallon Jozef

MPK: A61B 5/04

Značky: potenciálov, multielektrodového, elektrických, elektroda, systému, srdca, mapovanie, povrchové

Text:

...so spodnou časťou zvieralcieho zariadenia 5, nlapr. pomocou klieštín a držiakom 6 multielektródy. S hornou časťou elektricky vodivou trúbkou 2, ktorá je suvne uložená v izolačnej vložke 4 je pevne spojený vodič 7 elektrického prúdu.Upínací pás 8 je z dvoch strán pevne spojený s pružnými lištami 10, na ktorých sú pripevnené popruhy 11 s fixačnými páskwami 11 a s háčikmi. Na hornej strane upínacieho pása 8 sú pripevnené náplecniky 12 s...

Unášací krokovací dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 258657

Dátum: 16.09.1988

Autor: Malý Jozef

MPK: B65G 17/12

Značky: krokovací, unášací, dopravník

Text:

...kolesá 21 a v prostriedku transportné koleso 11. Ozubené reťazové kolesá 21 sú spojené reťazami 12. Vedľa reťazí 12 pozdĺž dopravníka sú osadené dráhy 13 vozíkov a na nich položené u-nášané vozíky svojimi kladkami 7 .Kla-dky 7 vozíka sú spojené unašacím hriadeľom 1, ktorý je otočné uložený vo valivých ložiskách 6 a klzných ložiskách 2, 3. Trenie v klznom ložisku 3 je regulované prítlalčnou skruttkou 1 U. Ďalej sú na okrajoch unäšacieh-o...

Odkladacie zariadenie pre čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258656

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10

Značky: zariadenie, odkladacie, unášač, čelný

Text:

...každej kužeiovej dutiny 114 je v telesa 111 vytvorený valcový otvor 141, v ktorom je posuvne uložený piest 142, ktorý v jednej úvrati zabiera svojou čelnou plochou 146 do ku 4želovej dutiny 114. Va.lcový otvor 141 je prepojený s prívodom 144 tiskového média 143. ñalcový otvor 141, piest 142 a tlakové médium 143 tvoria vysúvacie zariadenie 140 určené pre uvoľnenie čelného unášača 130 z kužeľovej dutiny 114. Medzi telesom 111 a piestom 142 je...

Spôsob výmeny klieštin a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258655

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10

Značky: spôsob, klieštin, výměny, zariadenie, uskutočnenie

Text:

...prvky 31, ktoré sú tvorené matioami, pričom klieštiny 21 majú z čela vytvorený odpovedajúci závit. Tým je umožnené spojenie klieštiny 21 s uchytávacim prvkom 31 z čela, ako si to vyžadujespôsob výmeny klieštin 21 podľa vynálezu.Postup výmeny klieštiny 21 podľa spôsobu vynáiezu je nasledovný .Rameno 4 D sa zo základnej polohy A presunie V smere a do polohy B, pričom sa v axiálnom odstupe do stredu klieštinového upínaču 2 D naismeruje...

Dvojčinný uťahovací valec

Načítavanie...

Číslo patentu: 258654

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech, Tóth Imrich

MPK: B23Q 11/12, B23B 31/10

Značky: utahovací, válec, dvojčinný

Text:

...puzdro 121 stacllonárnej časti 100. V telese 210 je známym spôsobom vratne posuvné uložený piest 220 .a nimi vymedzený tlakový priestor 212 a odpadový priestor 213, do ktorých vyúsťuje cez známy hydraulický zámok 214 vstupná vetva e,e, resp. výstupná vetva i, ř, ktorá realizuje prívod tlakového média.V puzdre sú na vnútornom povrchu v strednej časti jeho dĺžky vytvorené dve obvodové drážky 126. Do jednej vyú-sťuje vstupná vetva e telesa...

Pretlakové zariadenie upínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258653

Dátum: 16.09.1988

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 15/00

Značky: zariadenie, přetlakové, upínačov

Text:

...upínačov podľa vynálezu je schematicky znázornený na výkresoch, na ktorých. je na obr. 1 nakreslený v reze nosný hriadeľ otočného kotúča s dvojitými upínačmi va pretlakovým zariadením upínačov, na obr. 2 je v reze dvojitý upínač bočne namontovaný na kotúči nosného hriaidela.Hlavné časti pretlakového zariadenia upí-načov sú redukčný ventil 14 tlakového vzduchu, otočná prípojka 9, nosný hriadel 7 s kortúčom 4 a dvojitý upínač 1. Prívod...

Kryštalický materiál s nízkou elastickou inazotrópiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258652

Dátum: 16.09.1988

Autori: Trnovcová Viera, Zhmurova Ziuaida, Sobolev Boris, Kolník Stanislav

MPK: G02F 1/33, G02F 2/00, G02F 2/02...

Značky: inazotrópiou, nízkou, materiál, elastickou, krystalický

Text:

...podla vynálezu, ktoreho podstata je V tom, že pozostáva z 50 až 99,5 0/0 mólových luoridu barnatého s obsahom od 0,5 do 50 mólových fluoridu vybraného zo skupiny tlworidiovV závislosti od vybraného druhu fluoridu a jeho koncentrácie tiet-o materiály majú elastickú anizotropiu blízku jednej a elastické koeficienty blízke el-astickým koeficientom fluorldu barnatého. Výhodou materiálu podľa vynálezu je, že značne znižuje náročnosť na...

Zapojenie ovládania elektrického osvetlenia schodišťa pre viacposchodové budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258651

Dátum: 16.09.1988

Autor: Klimáček Dušan

MPK: F21P 1/00

Značky: osvetlenia, elektrického, budovy, viacposchodové, zapojenie, schodišťa, ovládania

Text:

...dlód, čo umožňuje, podľa doby, po ktorú je ľubovoľné tlačítko zatlačené, zvolit si osvetlenie celého schodišta .alebo len jedného podlažia. Zailačením tlačítka sa súčasne aktivuje cievka časového spínača príslušného podlažia a schodišťového relé s oneskoreným príťahom. Časový spínač okamžite svojim spínacím kontaktom uzatvorí prúdový o-kruh žiarovky príslušného podlažia, na ktorom bolo tlačítko zatlačené, čím sa toto podlažia osvetlí....

Spôsob regenerácie metylalkoholu z odpadových vod pri výrobe 4-aminodifenylamínu zo 4-nitrózodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258650

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jaroš Alois, Wenchich Štefan, Gabarík Milan, Doležel Pavel, Škrada Dušan, Pašek Josef

MPK: C07C 87/54

Značky: metylalkoholu, výrobe, 4-aminodifenylaminu, spôsob, regenerácie, odpadových, 4-nitrózodifenylamínu

Text:

...Pre plnohodnotnú činnost katexu je dôležité, aby obsah vody v zriedenom metylalkohole z 1. stupňa nepoklesol pod uvedenú hranicu, pretože v bezvodnom prostredí sa významne znižuje kapacita katexu a dochádza k uvolňovaniu V katexe viazanej vody. Nie je možné získavať bezvodý metylalkohol jednostupňovou rektifikáciou, lebo k nevýhode zníženej kapacity katexu tu ďalej pristupuje znehodnocovanie bezvodého metylalkoholu vodou uvoľňovanou z...

Spôsob prípravy 0,0-dimetyl-0(2-dietylamino-4-metyl-6-pyrimidinyl) tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258649

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ungvarský Cyril, Michálek Milan, Truchlik Štefan, Šplháček Roman, Novotný Jaroslav, Vanek Juraj

MPK: C07F 9/165

Značky: tiofosfátu, 0,0-dimetyl-0(2-dietylamino-4-metyl-6-pyrimidinyl, přípravy, spôsob

Text:

...3 h. Potom sa reakčnä zmes ochladí na 20 °C,premyje sa 150 cm 5 2 °/o-ným roztokom hydroxidu sodného a 3 krát 100 cm 3 vody do neutrálnej reakcie. Po vysušení síranom sodným sa získa 342,0 g toluénového rozto ku s obsahom 15,2 pirimiiosmetylu, čo od povod-á 51,98 g.Z alkalických odpadových vôd po zimutraltzomní na pH 6,57 sa získa 6,44 gvýťažok pirimifosmetyltt prepečítaný na. Z-dietylamíno-ćkmetyl-dpyrimidinol spotre» bovaný v reakcii je...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258648

Dátum: 16.09.1988

Autori: Balát Jozef, Drábik Jaroslav, Rosina Milan, Molitor Ľuboslav

MPK: B60C 11/04

Značky: plochy, dezén, pneumatiky, plášťa, bežnej

Text:

...však širokých obvodových-drážok Hustejšie lomený tvar širokých ob vodových dräžok spolu s profilovaným dnom zabezpečujú zároveň dokonalejší odvod tepla, čím sa zvyšuje životnost plášte,hlavne pri vyšších rýchlostiach. K obmedzeniu vývinu tepla V behüňovej časti prispieva aj zmenšena hĺbka drážok, čim sa okrem iného znižuje aj celková hmotnost plašťov. Tento typ pásového dezénu bežnej plochy doplnený úzkymi zárezmi vytvárajáclml náznaky blokov...

Viacfázový tuhý elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 258647

Dátum: 16.09.1988

Autori: Barta Čestmír, Sobolev Boris, Trnovcová Viera, Mariani Emil, Fedorov Pavel

MPK: H01M 6/18, H01M 10/39

Značky: tuhý, viacfázový, elektrolyt

Text:

...elektrónovou vodivosťou, aby aspoň jedna z fáz bola rýchlym iónovým vodičom fluoridovými tónmi, aby všetky fázy mali dostatočne vysoké a navzájom blízke rozkladné napätie a aby fázový diagram systému bol eutektického typu. Fazu s rýchlou iónovou vodivostou fluoridovými iónmi volíme tak, aby obsahovala aspoň jeden dobre polarizovatelný katiön ťažkého prvku, alebo katión s inertným párom elektrónov a aby mala štruktúru vhodnú pre výskyt...

Spôsob prípravy nitrilu kyseliny N-benzyl-4-fenyl-piperidín-4-karboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 258646

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gömöry Juraj, Chrápková Mária, Kacina Roman, Nižnanský Jozef, Bošanský Miloš, Zlatinský Emil

MPK: C07D 211/64

Značky: spôsob, n-benzyl-4-fenyl-piperidín-4-karboxylovej, kyseliny, přípravy, nitrilu

Text:

...zistit za rôznych makrokinetických podmienok rôznych reaktorov, pričom sa tým zabraňuje rozkladu vznikajúceho produktu a použitého katalyzátora.V ďalšom je postup podľa vynálezu ilustrovaný nasledovným príkladom.Do 250 l AKV reaktora sa predloží 22 kgtalýzy v prostredi koncentrovaného vodného roztoku hydroxidu sodného a. trietylbenzylamónium chloridu podľa reakčnej schémy A a, kilogramu 0,0057 kmolu trletylbenzylamó f nium chloridu na začiatok...

Riadiaci a rozbehový obvod jednosmerného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 258645

Dátum: 16.09.1988

Autori: Buchcár Anton, Janech Michal, Fígel Rudolf, Jurnečka Alexander

MPK: H02P 1/04

Značky: jednosmerného, riadiaci, obvod, motora, rozbehový

Text:

...s výstupom n-těho nastavo 4vacieho člena 9. Na blokovací vstup oneskorovacieho obvodu 3 je pripojený blokovací výstup prvého ovládacieho člena 1,blokovací výstup druhého ovládacieho člena H, až blokovací výstup n-tého ovládacieho člena 1 i. Výstup oneskorovacieho obvodu 3 je spojený so vstupom riadiaceho generätora 4, ktoreho výstup je spojený so vstupom impulzového meniče. 5. Výstup impulzového meniča 5 je spojený s elektromotorom ii.Zopnutim...

Viacvláknový optický kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258644

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kováts Karol

MPK: G02B 6/02

Značky: viacvláknový, opticky, kábel

Text:

...sa odstraňujú riešením podľa vvynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že každé optické vlákno s primárnou ochranou je volne uložené V samostatnom valcovitom otvore,výhodne kruhového prierezu, ktoré sú vytvorené v celistvom výlisku z plastu, v ktorého centre je umiestnený nosný prvok. Pomer priemeru pozdlžneho valcovitého otvo 4ru k priemeru optického vlákna s primárnou ochranou je 1,5 1 až 5 1. .Výhody navrhovaného riešenia...

Rozvodné zvlákňovacie zariadenie pre zvlákňovanie viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258643

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 13/02

Značky: kvapalín, zariadenie, zvlákňovanie, rozvodné, zvlákňovacie, viskóznych

Text:

...zvlákňovacich zariadeni,kde privodné hrdla prekážajú umiestnenia upinacieho mechanizmu.Doterajšie nevýhody vylučuje nové riešenie rozvodného zvlákňovacieho zariade nia s jednoduchým a spoľahlivým upinanimhubicových blokov podľa tohto vynálezu. Rozvodné zvlákñovacie zariadenie prezvlákňovanie Viskôznych kvapalín podľa to hoto vynälezu je opatrené zachytávačmi hu bicového bloku, pričom hubicový .blok jeku výtlačnému produkčnému kanálu...

Pätný ventil ovládaný tlakovým médiom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258642

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sedlák Ladislav, Grúň Peter, Herditzký Ladislav

MPK: F16K 31/126

Značky: ovládaný, tlakovým, pätný, ventil, médiom

Text:

...medzi sedlom klapky a pružinou umiestnenou medzi vodítkom klapky a klapkou, pričom sedlo klapky je vložené medzi vodítko klapky a teleso ventilu.Výhodou riešenia podľa vynálezu je, že nad klapkou nie je tlakový priestor a pre zníženie ovládacích síl na klapke slúži piest umiestnený v telese ventllu, ktorý je súčasne piestom ovládacieho valca. Membräna je umiestnená pod piestom a oddeľuje pries 4tor telesa ventilu od priestoru...

Závažie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258641

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vrabec Ján, Urbánek Henrich

MPK: B60B 13/00

Značky: závažie

Text:

...podla vynálezu. V Det. B je znázornený priklad vyhotovenia výstupku~s vložkou. Na obr. 2 je znázornený priklad upevnenia závaží. Na obr. 3 je znázornenýpríklad montáže závaží do dvoch radov. Bodkočíarkovane je znázornená montáž závaží z vonkajšej strany disku kolesa pri jeho otočení. Závažie 1 má tvar výseku medzikružia,ktorého čelné plochy 2, 3 kopírujúiprofil disku 9 kolesa. Každá z čelných plôch 2, 3 je opatrená trojicou výstupkov 4, ktoré...

Spôsob výroby sulfidu sodného o vysokej čiastote

Načítavanie...

Číslo patentu: 258640

Dátum: 16.09.1988

Autori: Maťaš Michal, Koštúr Peter, Charvát Jan, Vicianová Katarína

MPK: C01B 17/22

Značky: sulfidů, výroby, čiastote, spôsob, sodného, vysokej

Text:

...odfiltrovaním sulfidov železa. Hydroxid sodný sa pred jeho kontaktovaním so sirovodíkom ohreje na minimálne 60 °C a vplyvom reakčnéhą tepla sa teplota reagujúcej zmesi nechá vystúpiť maximálne na 150 °C.Teploty kryštalizácie vodného roztokusulfídu sodného totiž vzrastajú so vzrastom jeho koncentrácie. Päť percent hmotnostných sulfidu sodného vo vodnom roztoku hydroxidu sodného o koncentrácii 38,4 percent hmotnostných má teplotu...

Viacúčelové plastické mazivo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258639

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bohunický Jaroslav, Krempaský Bohdan, Kvasnica Dušan, Szüs Ladislav, Ševčík Peter, Pavela Mirko, Salková Zuzana, Gerža Jozef, Maťaš Michal

MPK: C10M 169/06, C10N 50/10

Značky: přípravy, spôsob, mazivo, plastické, viacúčelové

Text:

...na 100 °C až 130 °C počas 1 až 4 hodín za vzniku komplexného hlinitého mydla. Reakčná zmes sa potom vyhroje na 180 až 230 C a pri tejto teplote sa udržiava 30 až 150 minút, obsah reaktora sa ochladí na 100 °C až 130 C a pri tejto teplote sa do reakčnej zmesi pridá za stáleho miešania 0,5 až 2 hmot. depresátora alebo zmesi depresatorov teploty tuhnutta. nie» jového komponentu, 0,5 až 1,2 0/0 hmot. antioxldantu alebo zmesi vysokoteplotného...

Alkylestery kyseliny 3-acetyl-4-hydroxykarbanilovej a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258638

Dátum: 16.09.1988

Autori: Borovanský Alois, Beneš Luděk, Csoellei Jozef

MPK: C07C 125/065

Značky: spôsob, 3-acetyl-4-hydroxykarbanilovej, alkylestery, výroby, kyseliny

Text:

...Ioshi S. S. a spol. I. Amer. Chem. Soc. 76, 4993 1954 .Bližšie podrobnosti o spôsobe výroby látok vyplynú z nasledujúcich príkladov prevedenia, ktoré však rozsah vynálezu neobmedzujú.dá sa 7,9 g 0,1 mólu pyrłidlnu a k vzniknutému roztoku sa postupne pridá za miešania 12,2 g 0,1 mólu prtfpylesteru kyseliny chlôrmravčej v 30 ml acetónu a zahrieva 1 h. na vodnom kúpeli. Pĺo oddestilovanĺ acetónu sa reakčná zmes ,rozpustí v...

Nerozpustné deriváty pektolytických enzýmov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258637

Dátum: 16.09.1988

Autori: Čapka Martin, Rexová-benková Ľubomíra, Stratilová Eva

MPK: C12N 11/14

Značky: přípravy, nerozpustné, pektolytických, deriváty, spôsob, enzýmov

Text:

...vynálezu je možné použiť na štiepenie a-1,4-glykozidických väzieb v molekule pektanov a na degradácíu pektinových látok. ich stabilita umožňuje dlhodobé používanie.Ďalej uvedene príklady charakterizujú nerozpustné deriváty enzýmov podľa vynálezu,bez toho, že by ho vymedzovali alebo obmedzovali.10 g keramického porézneho nosiča obsahujúceho povrchovo viazané 3-2,3-epoxypropoxylpropylskupiny sa suspendovalo v 5 D m 1 tlmivého roztoku pH 3,8...

Zapojenie pre zlepšenie plynulej regulácie otáčok asynchrónneho motora s krúžkovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258636

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mäsiar Štefan, Šperka Pavol, Vonkomer Ivan

MPK: H02P 5/28

Značky: asynchrónneho, kotvou, krúžkovou, otáčok, regulácie, motora, zlepšenie, plynulej, zapojenie

Text:

...17 je spojený s ovládacím vstupom spínače trojfázovej tlmivky 11, cez ktorého výkonové kontakty sa trojfázová tlmivka 12 pripája na výstup asynchrónneho elektromotora s krúžkovou kotvou 9 paralelne k trojtázovémtt odporníku 10.Ked sa na výstupe zadávacieho bloku 1 objaví záporné napätie, odpovedajúce spúšťaniu bremeua, vyhodnotí to komparátor 13 smeru signálom, ktorým sa cez prvý súčinový člen 15 zopne spínač (i. Cez tento spínač sa pripojí...

Prípravok na strihanie magnetofónových pások

Načítavanie...

Číslo patentu: 258635

Dátum: 16.09.1988

Autor: Motola Marián

MPK: G11B 27/02

Značky: prípravok, strihanie, magnetofonových, pások

Text:

...vodorovných otvoroch týchto hranolkov 13 sú uložené jedny kon d.Ce krajných vodorovných kolíkov 14. Na základnej vidlici 9 je posuvne uložená prídavná vidlica 10, ktorá je na svojom ľavom konci opatrená dvojicou operných polčeľustí 15 a na svojom pravom konci priečnym mostíkom 16, ktorý je svojimi okrajovými päticami 17 opretý o vodiace hranolky 13 a vo svojej vnútornej časti je opatrený osadeným otvorom pre hlavu a časť drieku vodorovnej...

Spôsob prípravy verbenónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258634

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kuruc Ľudovít, Kríž Miroslav, Kizlink Juraj, Hronec Milan, Obložinský Anton, Ilavský Ján, Cvengrošová Zuzana

MPK: C07C 49/623

Značky: přípravy, spôsob, verbenonu

Text:

...tvorba prakticky neúnosnä, pričom tieto podiely spôsobujú velké ťažkosti pri spracovaní reakčnej zmesi. Odstraňovanie reakčnej vody vhodným zariadením pôsobí priaznivo na priebeh reakcie. V reaktore musí byt taktiež aj značný rezervný priestor pre značnú penivosť oxidovaného pinénu a to 30 až 50 výšky stĺpca pinénu v násade. Použitý katalyzátor pre tento spôsob pripravy verbenönu je typu dipyridylkobaltdibromidu Py 2 CoBrz a je možné...

Zariadenie na kontinuálnu filtráciu tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258633

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kohút Štefan, Hudáč Ján, Javorek Miroslav, Babjak Ján

MPK: D01D 13/02

Značky: tavenín, filtráciu, kontinuálnu, zariadenie, polymérov

Text:

...110 opatreného filtračnou komorou 120, vstupného vodiaceho telesa 500 s chladičom 210 a vstupnou štrbinou 200 ako aj výstupného telesa E 00 schladičom 220 a výstupnou štrbinou 23, z filtračných dosiek 30011, 300 b, 3001, s filtračnou vložkou 310, mechanického pohonu 400 spriahnutého s tlakomerom 410 napojeným na filtračnú komoru 120. Filtračné komora 120 je horizontálne predelená perforovanými doskami 130 a, 1301), medzi ktorými je medzera pre...

Zariadenie pre ohrev vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 258632

Dátum: 16.09.1988

Autori: Grivalský Ondrej, Šebest Stanislav

MPK: D01D 13/02, D02J 13/00

Značky: ohrev, zariadenie, vláken

Text:

...Odvzdušňovacia rúrka obsahuje rozšírenie, ktorého objem je väčší ako objem nátokovej rúrky.Toto riešenie umožňuje dostatočne rovnomerné rozloženie teplôt v rôznych miestach kontaktných plôch a to spôsobom prenosu tepla od výhrevného člena na ich vnútorné steny kvapalinou s dostatočne velkou tepelnou rozpínavostou, primeranou viskozitou a s bodom varu nižším, ako je najvyššia prevádzková teplota zariadenia, čo v súčinnosti s predmetným...

Spôsob čistenia organických fosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258631

Dátum: 16.09.1988

Autori: Maťaš Michal, Galovič Elemír, Bencková Mária, Fančovič Karol, Durmis Július

MPK: C07F 9/09, C07B 63/00

Značky: spôsob, organických, fosfátov, čistenia

Text:

...systéme vákuového agregátu. Destiláciou sa zlepší pomerné zastúpenie tosľoru v produkte, ktoré sa priblíži stechiometrickému.Úlohou prídavku látok majúcichv molekule najmenej jednu funkčnú epoxidickú skopinu je zreagovat s nežiadúcimi nečistotami. Reagujú s prítomnou vodou, anorganickými kyselinami, organickými kyselinami, alkylfenolmi, prípadne s chlórovodíkom,ktorý môže vzniknúť rozkladom organických a anorganických chlórderivátov...

Spojovací prvok pre rozoberatelné spojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258630

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kukan Imrich, Karasz Róbert

MPK: F16B 39/36

Značky: spojenie, rozoberateľné, prvok, spojovací

Text:

...spojovacieho prvku podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený v reze a na obr. 2 je znázornená pružné puzdro v celosti.Spojovací prvok pre rozoberateľné spojenie pozostáva zo skrutky 1 s kužeľovou hlavou 2, z pružného puzdra 3, ktoré má vytvorenú vnútornú kuželovú plochu 4 odpove 4dajúcu svojim tvarom tvaru kuželovej hlavy 2 skrutky 1, z podložky B a matice 7.Pružná puzdro 3 môže byť vytvorené z jedného kusu obr. 2 alebo môže byť...