Archív za 1988 rok

Strana 37

Spôsob zviditelňovania kryštalografických porúch v fosfide inditom InP orientácie (001)

Načítavanie...

Číslo patentu: 258709

Dátum: 16.09.1988

Autori: Nandraská Sulamit, Srnánek Rudolf

MPK: C01G 15/00

Značky: 001, spôsob, poruch, kryštalografických, orientácie, fosfide, inditom, zviditelňovania

Text:

...Vzhľadom na to, že toto leptadlo obsahuje kyselinu fluorovodikovú, je práca s ním nebezpečná a zdraviu škodlivé. Druhou nevýhodou je, že použité nádoby, nástroje, prístroje nemôžu byť zo skla, pretože táto kyselina a jej výpary leptajú sklo.Uvedené nedostatky sú odstránené spôsobom zviditelňovania kryštalografických porúch V Eosfide inditom InP orientácie 001 metodou fotoleptania, ktorého podstatou je, že na fosfid inditý InP orientácie...

Spôsob zviditelňovania kryštalografických porúch v indiumgáliumarzenilfosfide In 1 – x Ga x As 1 – y P y orientácie (001)

Načítavanie...

Číslo patentu: 258708

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kováč Jaroslav, Nandraská Sulamit, Srnánek Rudolf

MPK: C01G 15/00

Značky: zviditelňovania, poruch, spôsob, kryštalografických, orientácie, 001, indiumgáliumarzenilfosfide

Text:

...1-Py, kde 0,25 x0,33 a 0,55 y 0,73 sa pôsobí pri tep-.lote 15 až 50 C po dnobu 1 až 5 min. za intenzívneho miešania zmesou pozostávajúcou z vodného roztoku s obsahom 15 hmot. hydroxidu draselného a vodného roztoku s obsahom 15 hmot. hexakyanoželezitanu draselného zmiešaných v hmotnvostnom pomerezzlažlzz.Výhodou spôsobu zviditelňovania kryštalografických porúch je, že leptaním v tomto roztoku sa zviditelňujú kryštálografické poruchy...

Tvarovacie zariadenie pre textúrovanie vlákna natláčaním plynným médiom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258707

Dátum: 16.09.1988

Autori: Baculák Štefan, Šebest Stanislav

MPK: D02G 1/12, D02J 1/04

Značky: natláčaním, zariadenie, médiom, textúrovanie, tvarovacie, plynným, vlákna

Text:

...komora pozostáva zo sady lamiel El, za účelom zabezpečnia ich vzájomnej polohy uložených V ružicovom telese 6 tak, aby lamelové hroty 7 vytvorili dutinu B. Ružinove ,teleso 6 je v základnom telese 3 upevnené pomocou matice 9. Tvar dutiny 8 meniteľný radiálnym posuvom lamiel 5, je určený jej horným a spodným prierezom. Horný prierez dutiny B je určený dorazenim horných lamelových zošikmeni II na kužel 11 a dorazenim lamelových hrotov 7...

Spôsob výroby benzylových esterov alifatických karboxylových kyselín s počtom uhlíkov 2 až 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 258706

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vojtko Ján, Ilavský Ján, Čihová Milina, Mravec Dušan

MPK: C07C 69/035

Značky: benzylových, karboxylových, počtom, uhlíkov, spôsob, esterov, kyselin, alifatických, výroby

Text:

...prepadom sitonom organickej fázy z deličky fáz do reaktora, sa nadávkuje 108 g 1 Inól benzylalkoholu, 78 g L 3 mólu kyseliny octovej 1,02 g 0,01 mólu kyseliny sírovej o koncentrácii 96 0/0 hmot. a 50 cm 3 n-heptánu. Esterifikáoia trvá 1 hod., počas ktorej vznikne 18 r reakčnej Vody, čo zodpovedá úplnej premene benzylalkoho-lu na ester. Voda sa priebežne vydestilováva vo forme azeotropu s n-heptánom a kyselinou octovou, ktorá V množstve celkove...

Spôsob kontinuálnej prípravy čpavkovej vody a reaktor na prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258705

Dátum: 16.09.1988

Autori: Teren Ján, Gabčo Milan, Hutár Eduard, Vážny Emil, Chromický Karol

MPK: C01C 1/02

Značky: spôsobu, přípravy, prevádzanie, reaktor, kontinuálnej, tohto, spôsob, čpavkovej

Text:

...miešača 4 do telesa reaktora 1. Perf-orovaný prívod koncentrovaného kvapalného amoniaku 2 je možno s výhodou riešiť pomocou irity, s výhodou kovovej iritySpôsob kontinuálnej prípravy čpavkovej vody a hydratačný reaktor na jeho realizácu má celý rad výhod~ umožňuje výrobu čpavkovej vody s ininimálnymi požiadavkami na spotrebu energie~ zariadenie je jednoduché a neobsahuje žiadne točivé súčastizariadenie sa vyznačuje velkou prevádzkovou...

Spôsob rafinácie zriedenej odpadovej kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 258704

Dátum: 16.09.1988

Autori: Demovič Stanislav, Filák Mirek

MPK: C01B 17/90

Značky: kyseliny, spôsob, zriedenej, sírovej, rafinácie, odpadovej

Text:

...farby. Oxidácia organických zlúčenín sa dá urobit tiež pomocou kyseliny dusičnej, chloristanom draselným, chlorečñanom draselným, pričom dochádza k značne silnému peneniu kyseliny sírovej, čo značne sťažuje dávkovanie oxidačných činidiel. V pripade, že ide o znečistenie len fennolickými látkami, je možné ich odstrániť využitím polykondenzačnej reakcie s aldehydmi, ktorej výsledné produkty nie sú v zriedenej kyseline sírovej rozpustné....

Spôsob selektívneho vytvárania dekoru na tuhých osovo-symetrických výrobkoch laserom a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258703

Dátum: 16.09.1988

Autori: Urbánek Peter, Fašková Mária, Cvopa Rudolf, Drbohlav Jaroslav, Farkas Péter

MPK: C03C 23/00

Značky: vytvárania, výrobkoch, selektívneho, osovo-symetrických, laserom, zariadenie, spôsobu, vykonávaniu, tuhých, dekoru, spôsob, tohto

Text:

...koeficient absorpcie materiálu tejto vrstvičky na vlnovej dĺžke Nd YAG laseru je viac než 75 0/0. Laserový lúč privedieme identický V tolerancii maximálne i 10 mm s osou symetnie dutého výrobku. Lúč je spracovaný opticko-mechanickým spôsobom a. posobi. z vnútra dutélro výrobku na vonkajšiu vrstvu dutého výrobku, t. j. pôsobí napr najprv cez číre sklo na vrstvičku vonkajšiehoplášťaďazúry alebo listru alebo sklárskej farby alebo drahého kovu....

Spôsob výroby kyseliny chlorovodíkovej pre mikroelektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258702

Dátum: 16.09.1988

Autori: Husár Štefan, Benža Jozef, Gašpierik Ivan, Auskrech Peter

MPK: C01B 7/01

Značky: spôsob, výroby, mikroelektroniku, kyseliny, chlorovodíkovej

Text:

...kyselinou sírovou, ktorá sa pridáva k vodným roztokom chloridov a/alebo chlorovodíka. Vysušený chlorovodík sa zbavuje strhnutých kvapiek kyseliny sírovej lapačom kvapiek. Vyčistený chlorovodík sa absorbuje vo vysokočistej vode čistoty pre mikroelektro-niku na vodný roztok kyseliny chlorovodikovej. Materiál na zhotovenie sa volí podľa požadovaného stupňa ziskanejkyseliny chlorovodikovej. Nečistoty, predovšetkým polarne látky sa...

Stabilizačná kompozícia pre polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 258701

Dátum: 16.09.1988

Autori: Karvaš Milan, Samuhelová Zuzana, Rzyman Tadeáš, Mašek Ján, Čaučík Pavol, Považancová Marta, Durmis Július

MPK: C08L 23/12, C09K 15/30

Značky: kompozícia, polypropylén, stabilizačná

Text:

...degradácii, zabezpečujú výborné mechanické vlastnosti polypropylénu a majú vynikajúcu sv.etelnú stabilitu. Farebne sú stále. je možné ich/ l- »cw Q U 13 s, použit na pripravu ktorýchkolvek výrobkov neijmä polypropylénových vlákien. Doporučujeme ich kombinovať s ďalšími prisadami ako antivoxidanty, stearát Ca. UV absorbéry,plnivá, pigmenty a pod.Zmesi je možné pripraviť obvyklými v pra.xí používanými spôsobmi, ktoiré sa pri výrobe...

Tvarovacie zariadenie pre textúrovanie vláken natláčaním plynným médiom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258700

Dátum: 16.09.1988

Autor: Šebest Stanislav

MPK: D02J 1/04, D02G 1/12

Značky: textúrovanie, plynným, médiom, natláčaním, zariadenie, vláken, tvarovacie

Text:

...usporiadaných v základnom telese tvarovvacej komôrky. Natláčacia komora je tvorená do ružice usporiadanými lamelami, vytvárajücimi priebežnú dutinu. Požadovaná poloha lamiel je zaisťovaná pružným elementom uloženým vružicovom telese a pôsobiacim na výčnelky lamiel tak, aby tieto svojimi hornými č-asťami naväzovali na tvarovaciu trysku a svojimi spodnýml časťami boli prestavitelné v radiálno-m smere. Tomuto účelu slúži kuželova plocha,...

Kompresné rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: 258699

Dátum: 16.09.1988

Autor: Urban Cyril

MPK: B27L 1/00

Značky: kompresné, rameno

Text:

...Pri napnutí spínacieho prvku sa rameno vztýči, čim uvoľní priestor pre naloženie. Pri povolení ťahu v srpínacom prvku kompresne rameno novlnie navložený náklad, pričom sa koniec spínacieho prvka dostane bez prehadzovania alebo prenášania na miesto jeho upnutĺla. Týmoo spôsobom sa ťah v. spínacom prvku vyvolaný navijakom využije na prenesenie, ovinutie aj skomprimovanie prepravovainého näkladu.Na pripojenom výkrese je...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258698

Dátum: 16.09.1988

Autori: Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Butkovský Ľudovít, Lichvár Milan, Oleárnik Miroslav, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 47/058

Značky: formaldehydu, oxidačnou, metanolu, dehydrogenáciou, výroby, spôsob

Text:

...zlúčenioa (US 4198 351.Plynná zmes pripravená v sytiacom zariadení s výhodou zbavená mechanických nečistôt, pripadne kvapiek DE 2 114 370 sa prehrieva na- tepllotu 360 až 390 K a prechádza katalytickým lôžko-m o teplote 8231 023 Kelvinla. Katalyzátor môže byť uložený v kontaktnom koši DE 2173 938, DE 2545104,US 2 745 722, alebo na kovovej podložka priamo na trúbkovnici výmennika tepla DE 1642 S 155, CS 225 301, CS 227155). Uloženie...

Velkopriestorový parný kotol s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 258697

Dátum: 16.09.1988

Autori: Novotný Kazimír, Began Ctibor, Bobovnický Jozef

MPK: F23C 11/02

Značky: parný, spaľovaním, fluidným, velkopriestorový, kotol

Text:

...schemiaticky veľkopriestorový parný kotol s fluidným spaľovaním a žiarovými rúrami. Na obr. 2 je znazornený rez BB vedený spaľovacou komorou.Palivo je do kotla privádzane gravitačnou zvoldkou 18 priamo do flu-letného ohniska 5, pod hladinu fluidnej vrstvy 8. Po zapálení paliva horskom 22 pri súčasnom privode tluidlzačného vzduchu cez vzduchovú k-r-abicu 13 a vzduchové trysky 23, uvoľnené spaliny postupujú do spaľovacej komory 1 a ďalej cez...

Mechanizmus pre rýchlu výmenu vodiča vlákna u textilných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258696

Dátum: 16.09.1988

Autori: Nedělka Gabriel, Balco Ján

MPK: D01D 13/02, B65H 54/00

Značky: textilných, vlákna, rýchlu, výměnu, strojov, mechanizmus, vodiča

Text:

...pre volné uloženie prítlačných čapov, ktorých hlavy d-osaecfllasjú na osadenie lišty a na protilahlých stranách sú opatrené pružnými elementami zaistenými regulačnýml matice 4mi umožňujúcimi posun lišty od vodiča. Pri výmene vodiča je potrebné rukami odsunút posúvatelnü lištu zo svojej pracovnej polohy, vodič vymenit .a lištu opäť zasunúť.Ďalšie účinky a výhody riešenia podľa vynálezu sú zrejme z nasledujúceho (popisu na priloženéhlo...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 258695

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ambrož František, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Sabadoš Július

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, cyklohexanol, spôsob, oxidácie, cyklohexanón

Text:

...viacstupňovom reaktore, kto» rý sa vyznačuje tým, že je uskutočňovaný dávkovalním cyklohexánu do jednotlivých komôr reaktora v množstve podla požadovanej reaakčnej teploty v- príslušnom stupni reakčného systému. Dávkovanie sa uskutočňuje tak, .aby pomer množstva cyklohexálnu priclávaného do dvoch po sebe následne idúcich stupňov reaktora v smere prietoku reakčnej zmesi Q,- l/Qí bol vyšší ako 0,7, pričom aby poane-r množstva cyklohexávnu...

Zapojenie obtokovej sústavy k hlavnému potrubiu pre plynné a kvapalné média

Načítavanie...

Číslo patentu: 258694

Dátum: 16.09.1988

Autor: Janus Ján

MPK: F17D 5/00, F17D 1/00

Značky: obtokovej, zapojenie, sústavy, media, kvapalné, hlavnému, potrubiu, plynné

Text:

...2, ktorá je v podobe gulového vuzáveru je paralelne pripojené obtokové potrubie 3. Z oboch strán obtokového potrubia 3 smer-om od hllavného potrubia 1 sú ako prvé napojené plastové ventily 4 a potom v- obtokovom potrubí 3 sú napojené obtokové uzávery 5 v. podobe guľových uzáverov. Z obtokového potrubia 3 medzi dvolma .obtokovými wzávermi 5 odbočujú meracie potrubla B, Komínové potrubie 9 a vyrovnávacie potrubie 12, ktoré je ukončené...

Spôsob zvýšenia účinnosti biologického čistenia odpadových vod obsahujúcich viazané formy formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258693

Dátum: 16.09.1988

Autori: Rippa Fedor, Vančová Alžbeta, Vančo Dušan

MPK: C02F 3/12

Značky: účinnosti, biologického, čistenia, spôsob, odpadových, formy, formaldehydu, viazané, zvýšenia, obsahujúcich

Text:

...výnálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že biologické čistenie aktiváciou prebieha pri hodnotách pH 5,5 až 6,5. je výhodné, ak je hodnota pH 6. Úprava pH prostredia aktivácie na požadovanú hodnotu sa môže dosiahnúť úpravou hodnoty pH pritekajúcich odpadových vôd na ich regresným dávkovanĺm, prípadne úpravou pH aktivačného prostredia pridávalním odpadových kyselín. je výhodné ak sa úprava pH dosahuje pridávaąním kyslých odpadových vôd.Ak...

Zariadenie pre záchyt a zber látok lahších ako voda najmä látok ropných

Načítavanie...

Číslo patentu: 258692

Dátum: 16.09.1988

Autori: Drgoň Milan, Nikodém Dušan

MPK: E02B 15/04, C02F 1/40

Značky: záchyt, najmä, lahších, zariadenie, látok, ropných

Text:

...látok ropných je vytvorené tým, že v konštrukcii zberného nastavitelného ramena 1, ktorá je pripevnená klbovým čapom 2 v zbernej komore 3 pontónu, čapom 4 zberného nastavitelného ramena, cez tiahlo» 5 zberného nastaviteľného ramena., spojovacím cap-osm i tiahel a tiahlom 7 pontónu o čap 8 po-ntónu a ramenom 9 o piestnicu 10 hydraulického valca,je otočne zabudovaný zberný symetrický plavák 11, ktorý je zaistený aretov.acou kladkou 12 v jeho...

Rotačné dvere vertikálnej vyvážky stavebných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258691

Dátum: 16.09.1988

Autor: Rusko Peter

MPK: E06B 5/02

Značky: rotačné, dveře, dielcov, vertikálnej, stavebných, vyvážky

Text:

...-obvodovej steny haly 7 ako samostatný celok. Na» zvislé profily rámu 1 sú pomocou čapov otočne uložené odvaullovacie rúry B, ktoré slúžia ako prechodový a tesniaci prvok medzi rotačnýIni molitanovými valcami 2 a rámom 1. Pre zlepšenie tepelnoizolačných vlastností sú od 4vaiľovacie rúry B vyplnené minerálnou plstou. Na odvaľovacej rúre 6 sú v jej hornej a dolnej časti uchytené ramená 4, ktoré slúžia na uchytenie rúr rotačných valcov 3,na...

Zariadenie na kyvné uchytenie ultrazvukovej sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258690

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kašpar Peter

MPK: G01N 29/00

Značky: ultrazvukovej, kyvné, uchytenie, sondy, zariadenie

Text:

...posunute bližšie k UZ-sonde o vzdialenosť, ktorá sa rovná vzdialenosti medzi čapmi telesa UZ-sondy a jej pracovnou plochou, sú umiest 4 nené čapy, na ktorých je otočne uchytený držiak.Hlavné výhody zariadenia podľa vynálezu spočívajú v tom, že pri pootočeni UZ-sondy pomocou opisaeného. zariadenia nevzniká nijaký posuv stredu jej pracovnej plochy voči osi rameno. To značí, že UZ-signál vstupuje do materiálu vždy v mieste osi ramena a toto...

Nadstavec strednej elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258689

Dátum: 16.09.1988

Autor: Lednický Dominik

MPK: H01T 13/26, H01T 21/02

Značky: strednej, elektrody, nadstavec

Text:

...znížia se prestoje zariadenia, ale zároveň sa znížia aj výrobné náklady.Nadstavec strednej elektródy je znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. l je nakreslený nadstavec v porzdĺžnom reze vedenom cez drážku krátku, na obr. 2 je nakreslený nadstavec v pozdĺžnom reze vedenom cez dražku priebežnú, na obr. 3 jenadstavec v. pôdoryse, na obr. 4 je nakreslený krúžok v pohľade odspodu a na obr. 5 je nakreslený krúžok v rozvitom tvare.Nadstavzec...

Otáčacie zariadenie závesu visutého dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258688

Dátum: 16.09.1988

Autori: Oravec Vladimír, Gliba Gejza

MPK: B65G 17/20

Značky: dopravníka, zariadenie, závěsu, otáčacie, visutého

Text:

...náboj je na konci otočného držiaka závesu uložený pomocou axiálneho vodiaceho člena, je opa-trený prírub-ou, o ktorú je opretý jeden koniec tlačne pružiny, ktorej druhý koniec je opretý o oporný kotúč spojený s držiakom závesu, a Vodiaci kotúč držiaka závesu je uchytený priamo na držiaku závesu pod otočným nábehovým telesom.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, žejeldnoduchými prostriedkami zabezpečuje otáčanie závesu, jeho odaretovanie a...

Dvojdrotový zvárací horák na zváranie a naváranie elektrickým oblúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258687

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kubiš Jozef, Zatlkaj Jozef

MPK: B23K 9/16

Značky: zváranie, oblúkom, elektrickým, horák, zvárací, naváranie, dvojdrotový

Text:

...väčšiny časti zariadenia a pri zvýšenej miere chlo 4denia míitenou cirkuláciou kvepalnélío mé dia voelom teleee horáka.Na výkrese je na obr. i naznačeuý prí.kłlnd prevedenia dvojdrôtového zváracieho iherá-isa. na zváranie a naváranie elektrickýmobl-úkom v. ochrannej atmosfére plynu odtavujúcimi sa elektródami, v čiastočnom pozdĺžnom reze a na obr. 2 je priečny rez hor-á-kom.Dvoijdrôtový zvárací horák ąľobrr 1, pozostáva z vnútornej (časti,...

Výklzná guľočková spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258686

Dátum: 16.09.1988

Autori: Oravec Vladimír, Polák Vladimír, Bruncko Milan

MPK: F16D 7/06

Značky: guľočková, spojka, výklzná

Text:

...vypínani spojky. Obzvlášť je výhodné, keď je spojkový kryt z jeho vnútornej strany V osi rotácie spojky opatrený v-odviacim čapom uloženým v nâboji jednéh-o zo spojkových kotúčov. Tým sa využije centrálny pripojovací otvor spojky, ktorým sa táto pripája napriklad na hrladeľ prevodovky, aj na centrovanie spojkovéh-o krytu a jeho styčnej plôšky pre tlačidlo spínače.Príklad vyhotovenia výklznej guľôčkovej spojky je znázornený na výkrese,...

Spôsob výroby spevnených dýh a zosadeniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258685

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vargová Marta, Kadlec Pavol, Müller Miroslav, Katuščák Svetozár, Hespodárik Alexander

MPK: B27D 1/00

Značky: spevnených, výroby, zosadeniek, spôsob

Text:

..., sa uložia vedla se-ba s medzeraml 0,2 až 5 cm na spevňujúcu podložku vo forme netkanej textílie o plošnej hmotnosti 50 g/mz, s nános-om le-piocej zmesi 60 g/mz predsušenej na sušinu 90 °/o a opatria sa zo strany spevňujúcej podložky kompenzačnou podložkou,vytvorenou súborom sita, perforovanéhoplechu »a sita. Lisujú sa v plošnom lise pri teplote 100 °C lisovacím tlakom 0,5 MPa pri absolútnom tlaku p-aroplynnýich zmesí 0,05 MPa., ktorý...

Zapojenie troposferického rádiového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 258684

Dátum: 16.09.1988

Autor: Bobovnický Peter

MPK: H04B 1/38

Značky: troposferického, systému, radiového, zapojenie

Text:

...blokové zapojenie trioposférickeho rádiového systému.Zapojenie troposférického rádiového systému pozostáva nia vysielacej strane z prveho vysielača 1, druhého vysielača 2, zdroja spoločného modulačného signálu 3 a na prijímacej strane z prvého prijímača 4, druhého prijímača 5, spoločnej nizkoírekvenčnej časti B.Na muodulačný vstup prvého vysieliača 1 a na modulačný vstup druhého vysielača 2 sa privádza modulzačný signál z výstupu zdroja...

Spôsob výroby nátierkového masla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258683

Dátum: 16.09.1988

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 9/12

Značky: spôsob, másla, nátierkového, výroby

Text:

...čistých mliekárenských kultúr a zmes sa za tepla plní do spotrebiteľských obalov.Na 1 000 kg hotového výrobku sa použije 417 kg maska, 445 kg tekutého odstredené 4ho mlieka, 40 kg sušeného odstredenéłno mlieka, 5 kg koncentrátov mliečnych bielkovín a 4,4 kg emulgátora. Zmes sa zahreje na 95 9 G, vychladí na 75 °C, homogenizuje pri tlaku 25 MPa. Po homogenizácil sa do zmesi pridá kyselina citrónová, alebo mliečna, alebo zmes kyseliny...

Tlakový spínač pre znečistené a stredne zahustené kvapalné zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 258682

Dátum: 16.09.1988

Autori: Norulák Štefan, Marcikán Stanislav

MPK: G05D 16/08

Značky: kvapalné, zahuštěné, tlakový, spínač, zmesí, znečištěné, stredne

Text:

...príklad vyhotovenia tlak-ového spínače pre znečistené a stredne zahustene kvapalně zmesi, kde na obr. 1 je pohľad v. näryse a na obr. 2 je zobrazený boxkorys V reze.Tlakový spínač sa vyznačuje tými že do potrubia v mieste regulácie tlaku pretekajúcej kvapalnej zmesi sa pripojí elastické valcocvá rúra 1, ktorá je zdeflormovaná pásom 2. Pás 2 je plochou stranou a -pozdlžnou osou položený na elastickú valcovú rúru 1 kolmo .na pozdĺžnu os...

Zariadenie na rozdelovanie najmä drsných valcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 258681

Dátum: 16.09.1988

Autor: Sarkócy Slavomír

MPK: B29C 31/00

Značky: súčiastok, válcových, zariadenie, drsných, najmä, rozdeľovanie

Text:

...výkrese je nakireslené schematicky príkladné riešenie zariadenia na rozdelovanie drsných valcových súčiastok, kde je nualcreslené v pôdoryse.Zariadenie na roz-deľrovanie drsných valcových súčiastok pozostáva z dopravníka 1,na ktorého konci je umiestnený koncový do~ rez 4. Na dopravníku 1 pred koncovým dorazom 4 je uložený unášač 5, ktorého dlžka je pre presüvanie štyñobh veicových súčinstoik 3 v- konkrétnom riešení tabliet,...

Prevodovka pre jazdu dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258680

Dátum: 16.09.1988

Autori: Laš Pavol, Podstanický Alexander

MPK: F16H 5/42

Značky: převodovka, dobehom, jazdu

Text:

...hrisaidel 1, pripojený k motoru 2 a výstupný hriadeľ 3, pripojený k stupňovej prevodovke 4 sú vzájomne spojené jednak priamo motorovou trecou spojkou 5, jednak predlohovým hriadeľom B, pripojeným k vstupnému hriadeľu 1 a k výstupné-mu hriandeľu 3 dvojicami ozubených kolies 7, 8 a9, 1 D, pričom jedno ozubené koleso 9 predlohového hriadeľa B je uložené na jednosmennej volnobežnej predstihovej spojke 11.V tiahovom režime výkon motora 2 sa...

Dvojkanálový magnetometer na meranie pohybov hrudnej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258679

Dátum: 16.09.1988

Autori: Eisner Juraj, Švoňava Marián, Šimáček Ivan

MPK: A61B 8/08

Značky: magnetometer, hrudnej, pohybov, meranie, stěny, dvojkanálový

Text:

...priloženom výkrese je znázornená blokova schéma zariadenia.Zariadenie pozostáva z dvoch piaralelne riadených, konštrukčne rovnakých prenosových kanálov, z ktorých každý obsahuje p 0 stupne zapojené zdroje lrarmonického signálu 1, koncové zosilňovače 2, na ktoré sú ohybtnými prívodazmi pripojené vysielacie cievky 3. Podobne sú pripojené na vstupné zosilňovače 6 aj prijímacie cievky 5. Všetlky cievky 3, 5 sú- eliptického tvaru -at...

Výkonová regulácia hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 258678

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zajac Jaroslav, Straka Ľuboš

MPK: F04B 1/26

Značky: hydrogenerátora, výkonová, regulácia

Text:

...Pri väčšom počte pružín vložených pod prvým alebo druhým vysokotlaikovým piestom sú ich volné dĺžky odstupňvované.Výhodou takto vytvoreného regulátora výkonu je, že sa dá použit pre reverzačný hydrogelnerátor, ktorého zdvihový objem je v klľuclovom stave nulový, pričom požadovanú hy-perbolickú závislosť geometrickeho objemu a tlaku hydro-generátora nahrádza dvoma, alebo viacerými úsečkami, čím sa podstatne zvýši presnosť. regulácie. Ďalšou...

Hybridný toroidný dvojdierový snímač SQUID

Načítavanie...

Číslo patentu: 258677

Dátum: 16.09.1988

Autor: Zrubec Vladimír

MPK: G01R 33/035

Značky: dvojdierový, snímač, hybridný, toroidný, squid

Text:

...nezávisle od velkosti priemeru toroidných dutín. Pri zväčšovaní priemeru toroidných dutín preto nedochádza k zhoršovaniu väzobných pomerov. Podstatnou prednosťou je, že dovoľuje využiť prednosti tenkovrstvo» vých technológií výroby osephsonových spojov., čo spolu s technologicky pre konštrukciu a výrobu výhodným tvarom jeho základného supravodivého telesa. a pravouhlým tvarom nosnej doštičky tenkovrstvovéhlo SQUlD-u bez mechanických...

Hydraulický spínací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 258676

Dátum: 16.09.1988

Autor: Balaško Rudolf

MPK: F15B 20/00

Značky: hydraulický, ventil, spínací

Text:

...medzi primárnym piestikom 2 a reakčným piestikom 12 je v teleso 1 ventilu jeden otvor Y pre beztlaký odpad netesnosti, ktorý je potrebné zapojiť pri vysokých tlakoch.Potrebný spínací tlak ventilu zaisťuje primárna pružina 3 a nastavovacie podložky 4. Sekundárna pružina 6 zaisťuje vznik a udržanie tlaku potrebného nia roz-opnutie kontaktov snímača 8 tlaku oleja .a zároveň chráni snímač 8 tlaku oleja pred poškodením vyšším tlakom, než je...

Kompozícia na báze polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 258675

Dátum: 16.09.1988

Autori: Michalíček Ľudovít, Petrů Kamil, Brenner Rudolf, Hoffmannová Lenka

MPK: C08L 77/22

Značky: báze, kompozícia, polyamidu-6

Text:

...trenia kinetický 0,22 0,21 Tvarová stálosť za tepla °C 117 120 Pevnosť v ťahu MPa. 30,2 30,3 Ťažnost °/0 59 51 Vrubová húževnatost CharpyPolyamidová zmes pripravená ako v prí 4Tieto .nedostatky odstraňuje kompozícia na báze polyamidu-ô, práškového polytetrafluóretylénu a prípadne sklených vlákien,minerálnych plnív, retardérov horenia a prípadných ďalších prísad, vyznačujúca sa tým,že okrem hore uvedených zložiek obsahuje silikónový...

Bilančná klietka pre prepelicu japonskú

Načítavanie...

Číslo patentu: 258674

Dátum: 16.09.1988

Autor: Strážnická Helena

MPK: A01K 31/06

Značky: prepelicu, klietka, bilančná, japonskú

Text:

...otvor a v hornej časti prednej steny sú umiestnené dvierka a v strede kovovej konštrukcie je vodorovne upevnené mriežkovaná priečka, pod ktorou je zasunutá trusová nádoba podľa vynáhezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pod dvierkami je umiestnená vertikálne posúvateľnä doska s prestaviteľnými kŕmnymi otvormi, pred ktorými je upevnené krmítko, pod ktorým je umiestnená záchytná nádoba.japonská Limožňuje chov prepelice japonskej pri...

Kuželová nožička z plastov pre zhotovenie paliet prostých

Načítavanie...

Číslo patentu: 258673

Dátum: 16.09.1988

Autor: Beličák Emil

MPK: B65D 19/38

Značky: prostých, nožička, paliet, kužeľová, plastov, zhotovenie

Text:

...sa docieli pri výrobe paliet prostých spočívajú v šetreni drevnej hmoty, nízkej hmotnosti paliet, jednoduchých výliskov v prípade poškodenia nožičiek ich výmena, skompletlzované palety zalberajú pri stohovaní minimálny priestor na nožičky nepôsobí agresine prostredie, využíva sa »odpadov pri spracovaní plastov.Na pripovjelnom výkrese obr. 1 je nakreslená kuželová nožička v reze, na obr. 2 je kužeľovä nožička v pôdoryse.Kuželová nožička z...

Tvárnica pre utesnenie elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 258672

Dátum: 16.09.1988

Autori: Križma František, Hudec Otto

MPK: H05B 7/10, F27D 11/10

Značky: utesnenie, tvárnica, elektrod

Text:

...funkcia chlałdnic. Používané sú aj kombinované utesnenia kov-om, žiaruvzdorným materiáloma stlačeným šížducliĺö~ínÍTävkětó riešenie jezložité, náročné na montáž a náklady. Po dlhšom prevádzkovaní dochádza ku skratom elektrického prúdu a k narušeniu tesnenia.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené tvárnicou pre utesnenie elektród podľa vynálezu, podstatou ktorého je, že pozostáva zo žiarobetónového prstenca, vyztuženého oceľovými...

Spôsob zníženia emisie formaldehydu zo stavebných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258671

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dvořák Anton, Kubín Juraj, Müller Miroslav, Hespodárik Alexander

MPK: B27N 7/00

Značky: spôsob, formaldehydu, stavebných, dielcov, zníženia, emisie

Text:

...hmotu, čím sa zabezpečí trvalé zníženie emisie formaldehydu na požadovanú hodnotu. Spôsob je ekonomický a technologicky ho možno .aplikovať v priebehu výroby stavebných dielcov, u vyrobenýchalebo už zabudovaných panelov a dielcov v objektoch.Do vnútorných priestorov panelu, pozostávajúceho z rámu s vnútornou vý-plňou výtlačne lisovanou, otvormi odllahčenou drevotrieskovou doskou, obojstranne obloženého drevovláknibou doskou, ktoré takto...

Spôsob výroby polyuretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258670

Dátum: 16.09.1988

Autori: Střešinka Jozef, Bartuš Ján, Beniska Jozef, Mokrý Jozef

MPK: C08G 18/20, C08G 18/24, C08G 18/18...

Značky: výroby, polyuretánov, spôsob

Text:

...vody s reakčnými partnermi.Podľa tohto vynávlezu sa spôsob výroby polyuretánov s výhodou polyu-retánový-ch .pien z polyhydroxyzlúčenin a organických polyizokyanátov v prítomnosti krartalyzátowrov,stabllizátorov, retardérov horenia, plnidiel,nadúvadiel, pripadne iných zlúčením uskutočňuje tak, .že ako amínový katazylátor sa použije zlúčenina silazánového typuR 1, R 2 značí alky-l s 1 až 4 cvtómami uhlíkua alebo fenyl aPodla použitých...